Le paléo-conservatisme est un terme de la politique intérieure des États-Unis d'Amérique désignant les partisans d'une ligne conservatrice traditionnelle axée autour du protectionnisme économique, de l'anti-communisme, de l'isolationnisme, d'une interprétation stricte du fédéralisme et des valeurs familiales traditionnelles.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le paléo-conservatisme est un terme de la politique intérieure des États-Unis d'Amérique désignant les partisans d'une ligne conservatrice traditionnelle axée autour du protectionnisme économique, de l'anti-communisme, de l'isolationnisme, d'une interprétation stricte du fédéralisme et des valeurs familiales traditionnelles. Bien que le paléo-conservatisme ne soit pas une idéologie, les paléo-conservateurs se situent généralement à droite du spectre électoral américain et ont exercé pendant longtemps une forte influence au sein du parti républicain en concurrence avec les conservateurs fiscaux et les conservateurs sociaux avant d'être également concurrencés par la droite religieuse et les néo-conservateurs.Les paléo-conservateurs se distinguent notamment des néo-conservateurs sur des thèmes comme l'immigration, la discrimination positive, l'implication des États-Unis à l'étranger et la sécurité sociale ou la sociale démocratie qu'ils rejettent en bloc. Ils défendent la singularité de l'identité américaine.
 • Paleokonserwatyzm – nazwa tradycyjnego nurtu amerykańskiej myśli konserwatywnej, stojącego w opozycji do neokonserwatyzmu. Paleokonserwatyści pozostają krytyczni wobec współczesnego kształtu demokracji liberalnej, postulując odrodzenie klasycznych cnót obywatelskich i zachowanie systemu wzajemnej kontroli i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (checks and balances). Myśliciele tego nurtu w większym stopniu niż neocons zwracają uwagę na potrzebę powrotu społeczeństwa amerykańskiego do zasad moralnych ufundowanych na religii. Są przeciwnikami centralizacji władzy i homogenizacji społeczeństwa. Zwracają uwagę na nieustanny rozrost funkcji rządu w ostatnich dziesięcioleciach. W polityce zagranicznej opowiadają się za izolacjonizmem, a imperializm znamionujący ich zdaniem działania administracji kolejnych republikańskich i demokratycznych prezydentów uważają za niebezpieczny przejaw politycznego mesjanizmu. Termin paleokonserwatyzm stworzony przez Paula Gottfrieda utożsamiany jest niekiedy z doktryną Starej Prawicy. Środowisko paleos skupione jest wokół Instytutu Rockforda i redakcji pisma Chronicles.Wybrani przedstawiciele:Thomas MolnarJohn LukacsPaul GottfriedRussell KirkThomas FlemingPatrick BuchananJacob NeusnerAllan CarlsonJames Kalb
 • Paleoconservatism (sometimes shortened to paleocon) is a term for a conservative political philosophy found primarily in the United States stressing tradition, limited government, civil society, anti-colonialism and anti-federalism, along with religious, regional, national and Western identity. Chilton Williamson, Jr. describes paleoconservatism as "the expression of rootedness: a sense of place and of history, a sense of self derived from forebears, kin, and culture — an identity that is both collective and personal". Paleoconservatism is not expressed as an ideology and its adherents do not necessarily subscribe to any one party line although critics have disputed this.Paleoconservatives in the 21st century often highlight their points of disagreement with neoconservatives, especially regarding issues such as military interventionism, illegal immigration and large amounts of legal immigration, multiculturalism, affirmative action, and foreign aid, to which they are opposed. They also criticize social welfare and social democracy, which some refer to as the "therapeutic managerial state", the "welfare-warfare state" or "polite totalitarianism". They see themselves as the legitimate heirs to the American conservative tradition.Paul Gottfried is credited with coining the term in the 1980s. He says the term originally referred to various Americans, such as conservative and traditionalist Catholics and agrarian Southerners, who turned to anticommunism during the Cold War. Paleoconservatism is closely linked with distributism.Paleoconservative thought has developed within the pages of the Rockford Institute's Chronicles: A Magazine of American Culture. Pat Buchanan was heavily influenced by its articles and helped create another paleocon publication, The American Conservative. Its concerns overlap those of the Old Right that opposed the New Deal in the 1930s and 1940s, as well as American social conservatism of the late 20th century expressed, for example, in the book Single Issues by Joseph Sobran.
 • 고보수주의(古保守主義, Paleoconservatism)는 미국을 중심으로 하는 반공 반권위주의 우익 운동으로, 전통과 문민 통치 및 연방주의를 지지하며, 가족, 종교, 지방, 민족 및 서양적 정체성 등의 가치를 강조한다. 칠튼 윌리엄슨 주니어(Chilton Williamson, Jr.)는 고보수주의에 대해 "본토박이의 표현: 위치와 역사에 대한 인식, 선조들과 친척 및 문화로부터 나온 자신에 대한 인식 — 단체적인 동시에 개인적인 주체성"이라고 말했다. 이는 이데올로기가 아니며, 특정 정당에 소속되지 않는다고 한다.21세기의 고보수주의자들은 주로 이민, 차별 철폐 조처(affirmative action), 외국과의 전쟁 및 복지 등의 문제에 대한 신보수주의자들과의 의견충돌을 통해 목소리를 내고 있다. 그들은 또한 사회민주주의를 반대하여, 이에 대해 '수술로 유지되는 국가', '복지 전쟁 국가', '예의 바른 전체주의' 등의 표현을 사용하기도 했다. 고보수주의자들은 자신들이야말로 미국 보수주의 전통의 진정한 후계자라고 생각한다.
 • Paleokonzervatismus je politický směr, mezi jehož základní pilíře patří tradicionalistický konzervatismus v anglosaském duchu, vlastenectví a rodinné i křesťanské hodnoty. Jeho stoupenci jsou pro striktní omezení imigrace, odmítání posilování nadnárodních struktur jako EU, OSN a WTO na úkor suverénních států, dále pak vystupují proti multikulturalismu a pozitivní diskriminaci a odmítají vývoz demokracie do ciziny za cenu životů amerických vojáků a peněz amerických daňových poplatníků. Rovněž v takzvaných kulturně-morálních otázkách (registrované partnerství, genderové spory, feminismus, držení zbraní atp.) zastávájí konzervativní stanoviska. Do jisté míry lze označit za paleokonzervativní americké hnutí Tea Party.
 • Il paleoconservatorismo (talvolta abbreviato in paleo o paleocon) è una corrente del conservatorismo americano di orientamento culturale e politico conservatore Old Right che si erge contro la tradizione mainstream della rivista National Review dei neocon specialmente nelle tematiche riguardanti l'immigrazione, il sostegno economico americano alle azioni militari di Israele, interventismo militare nella politica estera e stato sociale.Sono anche fortemente critici verso la socialdemocrazia a causa delle politiche stataliste derivanti.Sono sostenitori del decentralismo in un quadro di nazionalismo e sono strenui difensori dei diritti dei singoli Stati sul Governo federale a Washington.Nella maggioranza dei casi si oppongono al libero mercato , criticano l'immigrazione e tendono ad abbracciare una politica isolazionista.Il paleoconservatore contemporaneo più noto è probabilmente il commentatore Patrick Buchanan.Le riviste principali paleoconservatrici sono il Chronicles Magazine e The American Conservative.
 • Paleoconservatisme (Gr. παλαιός palaios, "oud") is een traditionalistische stroming binnen het Amerikaanse conservatisme. Het paleoconservatisme staat tegenover de nieuwe conservatieve stromingen binnen de Amerikaanse samenleving, zoals het neoconservatisme.De hoofdlijnen van de opvattingen van het paleoconservatisme zijn een isolationistisch beleid van de Amerikaanse overheid en geen (militaire) interventie in zaken die zich buiten Amerika afspelen. Later, in de loop van de 20e eeuw is daar een fundamentele kritiek ten opzichte van de moderne Amerikaanse samenleving bijgekomen, vooral in moreel en cultureel opzicht.Ideologisch wordt het paleoconservatisme gekenmerkt door een problematisering van de huidige westerse cultuur. Volgens de Amerikaanse paleoconservatief Samuel Francis is zelfs het Burkeaanse conservatisme problematisch geworden, gezien de enorme revolutionaire veranderingen die zich - sinds Burke - in de westerse samenlevingen hebben voltrokken. Eenzelfde houding van problematisering hebben veel paleoconservatieven ten aanzien van de moderne, progressieve religieuze stromingen in met name protestantse genootschappen dat volgens velen van hen de bakermat zou zijn geweest van veel moderne opvattingen zoals liberalisme, individualisme, egoïsme en naïef vooruitgangsdenken. Men bekijkt ook kritisch de evangelicale massabewegingen in de VS.Bekende Amerikaanse paleoconservatieven zijn Pat Buchanan, John Craig Roberts, Thomas Fleming, Paul Gottfried, Joe Sobran en William S. Lind. Chronicles Magazine is een tijdschrift waarin men vaak paleoconservatieve ideeën kan terugvinden. Andere paleoconservatieve tijdschriften zijn American Conservative van Pat Buchanan en Telos dat neigt naar het "Frankfurter Schule"-conservatisme en in Europa ook wel wordt aangeduid met "Nouvelle Droite".Bekende Europese paleoconservatieven - al of niet avant la lettre - zijn Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortès, Othmar Spann, Nicolaj Berdyayev en Thomas Molnar. Hedendaagse filosofen met duidelijk paleoconservatieve raakvlakken zijn de Nederlander Ad Verbrugge en de Fransman Alain de Benoist.
 • El paleoconservadurismo (a veces abreviado a paleo o paleocon cuando el contexto es claro) es un término que define una filosofía política conservadora establecida principalmente en los Estados Unidos. El paleoconservadurismo se caracteriza por su defensa de la tradición, el gobierno limitado, una sociedad civil fuerte, el anticolonialismo, anticorporativismo y el antifederalismo. Esta filosofía política defiende también la identidad religiosa, local o regional, nacional y occidental. Chilton Williamson describe el paleoconservadurismo como la expresión del arraigo: un sentido de lugar y de historia, un sentido de la persona derivado de los antepasados, los familiares y la cultura. Una identidad que es tanto colectiva como personal. El paleoconservadurismo no se expresa como una ideología y sus seguidores no se adscriben necesariamente a un partido político, aunque sus críticos han discutido esto.Los paleoconservadores en el siglo XXI frecuentemente señalan como puntos de desacuerdo con los neoconservadores las posturas frente al intervencionismo militar, la inmigración ilegal y las cantidades de inmigrantes legales permitidas, el multiculturalismo, la discriminación positiva y la ayuda al desarrollo, a lo cual se oponen. También critican las prestaciones sociales y la socialdemocracia, a los cuales se refieren como "el Estado director y terapeuta", el "el Estado del Bienestar y la guerra" o el "totalitarismo educado". En los Estados Unidos se ven como los herederos legítimos de la tradición conservadora americana.Paul Gottfried introdujo este término en la política actual.
 • Paläokonservatismus (aus dem englischen Paleoconservatism) ist eine Strömung der konservativen politischen Philosophie, hauptsächlich in den USA. Die Paläokonservativen haben Wurzeln in der Alten Rechten (Old Right), welche in den 1930er und 1940er Jahren gegen den New Deal opponierte. Sie betonen Werte wie Tradition, Minimalstaatlichkeit, Antikommunismus, sie sind für protektionistische Außenhandelspolitik und sind entschiedene Gegner des Sozialstaats und von Immigration. Paläokonservative betonen Werte wie traditionelle Familie und die christlich-abendländische Kultur; sie sind Gegner gleichgeschlechtlicher Ehen und Abtreibung.Im Unterschied zu den Neokonservativen sind sie auch Gegner von Imperialismus und US-amerikanischer Einmischung in andere Länder (mit dem Ziel, Demokratie zu errichten oder Menschenrechte zu verteidigen, in Fragen der Wirtschaft neigen sie zu Protektionismus; vgl. Isolationismus). Die sogenannten Paläolibertären teilen den Anspruch der Paläokonservativen, traditionelle Werte zu unterstützen, wobei die Paläolibertären entschiedene Gegner von Protektionismus und Staatsinterventionismus aller Art sind. Oft besteht eine inhaltliche Nähe zum Distributismus.Politisch ist die paläokonservative Bewegung in der Constitution Party organisiert, aber auch als eine kleinere Strömung in der Republikanische Partei.Zu bekanntesten Paläokonservativen zählen Pat Buchanan und Alex Jones. Auch der britische Philosoph Roger Scruton wird häufig als paläokonservativ bezeichnet.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2771743 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2330 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111027731 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le paléo-conservatisme est un terme de la politique intérieure des États-Unis d'Amérique désignant les partisans d'une ligne conservatrice traditionnelle axée autour du protectionnisme économique, de l'anti-communisme, de l'isolationnisme, d'une interprétation stricte du fédéralisme et des valeurs familiales traditionnelles.
 • Il paleoconservatorismo (talvolta abbreviato in paleo o paleocon) è una corrente del conservatorismo americano di orientamento culturale e politico conservatore Old Right che si erge contro la tradizione mainstream della rivista National Review dei neocon specialmente nelle tematiche riguardanti l'immigrazione, il sostegno economico americano alle azioni militari di Israele, interventismo militare nella politica estera e stato sociale.Sono anche fortemente critici verso la socialdemocrazia a causa delle politiche stataliste derivanti.Sono sostenitori del decentralismo in un quadro di nazionalismo e sono strenui difensori dei diritti dei singoli Stati sul Governo federale a Washington.Nella maggioranza dei casi si oppongono al libero mercato , criticano l'immigrazione e tendono ad abbracciare una politica isolazionista.Il paleoconservatore contemporaneo più noto è probabilmente il commentatore Patrick Buchanan.Le riviste principali paleoconservatrici sono il Chronicles Magazine e The American Conservative.
 • El paleoconservadurismo (a veces abreviado a paleo o paleocon cuando el contexto es claro) es un término que define una filosofía política conservadora establecida principalmente en los Estados Unidos. El paleoconservadurismo se caracteriza por su defensa de la tradición, el gobierno limitado, una sociedad civil fuerte, el anticolonialismo, anticorporativismo y el antifederalismo. Esta filosofía política defiende también la identidad religiosa, local o regional, nacional y occidental.
 • Paleoconservatisme (Gr. παλαιός palaios, "oud") is een traditionalistische stroming binnen het Amerikaanse conservatisme. Het paleoconservatisme staat tegenover de nieuwe conservatieve stromingen binnen de Amerikaanse samenleving, zoals het neoconservatisme.De hoofdlijnen van de opvattingen van het paleoconservatisme zijn een isolationistisch beleid van de Amerikaanse overheid en geen (militaire) interventie in zaken die zich buiten Amerika afspelen.
 • Paleokonzervatismus je politický směr, mezi jehož základní pilíře patří tradicionalistický konzervatismus v anglosaském duchu, vlastenectví a rodinné i křesťanské hodnoty. Jeho stoupenci jsou pro striktní omezení imigrace, odmítání posilování nadnárodních struktur jako EU, OSN a WTO na úkor suverénních států, dále pak vystupují proti multikulturalismu a pozitivní diskriminaci a odmítají vývoz demokracie do ciziny za cenu životů amerických vojáků a peněz amerických daňových poplatníků.
 • 고보수주의(古保守主義, Paleoconservatism)는 미국을 중심으로 하는 반공 반권위주의 우익 운동으로, 전통과 문민 통치 및 연방주의를 지지하며, 가족, 종교, 지방, 민족 및 서양적 정체성 등의 가치를 강조한다. 칠튼 윌리엄슨 주니어(Chilton Williamson, Jr.)는 고보수주의에 대해 "본토박이의 표현: 위치와 역사에 대한 인식, 선조들과 친척 및 문화로부터 나온 자신에 대한 인식 — 단체적인 동시에 개인적인 주체성"이라고 말했다. 이는 이데올로기가 아니며, 특정 정당에 소속되지 않는다고 한다.21세기의 고보수주의자들은 주로 이민, 차별 철폐 조처(affirmative action), 외국과의 전쟁 및 복지 등의 문제에 대한 신보수주의자들과의 의견충돌을 통해 목소리를 내고 있다. 그들은 또한 사회민주주의를 반대하여, 이에 대해 '수술로 유지되는 국가', '복지 전쟁 국가', '예의 바른 전체주의' 등의 표현을 사용하기도 했다.
 • Paleokonserwatyzm – nazwa tradycyjnego nurtu amerykańskiej myśli konserwatywnej, stojącego w opozycji do neokonserwatyzmu. Paleokonserwatyści pozostają krytyczni wobec współczesnego kształtu demokracji liberalnej, postulując odrodzenie klasycznych cnót obywatelskich i zachowanie systemu wzajemnej kontroli i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (checks and balances).
 • Paleoconservatism (sometimes shortened to paleocon) is a term for a conservative political philosophy found primarily in the United States stressing tradition, limited government, civil society, anti-colonialism and anti-federalism, along with religious, regional, national and Western identity. Chilton Williamson, Jr.
 • Paläokonservatismus (aus dem englischen Paleoconservatism) ist eine Strömung der konservativen politischen Philosophie, hauptsächlich in den USA. Die Paläokonservativen haben Wurzeln in der Alten Rechten (Old Right), welche in den 1930er und 1940er Jahren gegen den New Deal opponierte. Sie betonen Werte wie Tradition, Minimalstaatlichkeit, Antikommunismus, sie sind für protektionistische Außenhandelspolitik und sind entschiedene Gegner des Sozialstaats und von Immigration.
rdfs:label
 • Paléo-conservatisme
 • Paleoconservadurismo
 • Paleoconservatism
 • Paleoconservatisme
 • Paleoconservatorismo
 • Paleokonserwatyzm
 • Paleokonzervatismus
 • Paläokonservatismus
 • 고보수주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:movement of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:mouvement of
is foaf:primaryTopic of