La paix de Philocrate est un traité de paix entre Athènes et la Macédoine signée en 346 av. J.-C..

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La paix de Philocrate est un traité de paix entre Athènes et la Macédoine signée en 346 av. J.-C..
 • La pace di Filocrate fu un trattato di pace stipulato tra Atene ed il Regno di Macedonia nel 346 a.C., che sancì la fine della Terza guerra sacra.
 • De Vrede van Philocrates beëindigde in 346 v.Chr. de sinds 356 v.Chr. aanhoudende Derde Heilige Oorlog. Daarnaast werd ook de erkenning van de hegemonie van Macedonië, die het onder Philippus II van Macedonië door diens ingrijpen in de oorlog had behaald, in de vrede vastgelegd.De Phociërs hadden de oorlog uitgelokt door een overval op Delphi, waarbij door de grote bondgenootschappen waartoe de naburige poleis (staten) behoorden het conflict al gauw een geheel Griekse dimensie aannam. Philippus, die met Boeotië een bondgenootschap had gesloten, behaalde in 352 v.Chr. in de slag bij het Krokusveld de beslissende overwinning op de Phociërs en kon zich van de heerschappij over Thessalië verzekeren. Aan de kant van de Phociërs stonden onder andere Sparta en Athene, zonder zich echter overmatig te engageren - Athene had tegelijkertijd met de Derde Heilige Oorlog tot 355 v.Chr. met een Bondgenotenoorlog met de zich van de tweede Delisch-Attische Zeebond losbrekende staten te kampen en moest tenslotte de opheffing van de Zeebond toestemmen. Tegelijkertijd veroverde Philippus een aantal Griekse steden aan de Noordkust van de Egeïsche Zee. Terwijl Sparta met Thebe een wapenstilstand sloot, zond Athene in 347 v.Chr. een eerste delegatie naar Macedonië, die de kansen op het afsluiten van een vrede zouden aftasten. Het zou pas een tweede gezantschap onder leiding van Philocrates zijn, dat de uiteindelijke vredesonderhandelingen zou voeren en de vrede zou sluiten.Macedonië, dat bij vele Hellenen (Grieken) nog steeds als half-barbaars werd beschouwd, had zich door het wreken van de door de Phociërs begane tempelschennis als voorvechter van Griekse idealen getoond. Als beloning hiervoor werd het in de Delphische Amphictionie opgenomen. Het nam in deze vereniging de leiding en de beide stemmen van de Phociërs over, die uit de amphictionie werden uitgesloten. Daarmee werd Macedonië de facto in de gemeenschap van de Grieken opgenomen. Feitelijk werd Macedonië hierdoor scheidsrechter en hegemoniale garantiemacht voor de vrede onder de Griekse poleis. Een rol die in 386 v.Chr. nog door het "barbaarse" Perzië werd ingenomen. Zelfs in Athene werd Philippus door de pro-Macedonische partij (Isocrates, Aeschines) als vredesbrenger gevierd, die een einde maakte aan de onderlinge oorlogen die de Grieken voerden. Demosthenes bleef daarentegen bij zijn anti-Macedonische houding en won hiermee steeds meer aanhangers.Slechts weinige jaren later kwam het tot een breken van de tussen Athene en Philippus bekomen vrede. Met zijn zege in de slag bij Chaeronea (338 v.Chr.) pacificeerde Philippus met geweld heel Griekenland en schiep daarmee ook de voorwaarden voor zijn geplande veldtocht tegen Perzië, die uiteindelijk onder zijn zoon Alexander zou plaatsvinden.
 • Филократов мир — мирный договор, заключённый в 346 году до н. э. между македонским царём Филиппом II и Афинами. Назван по имени Филократа (Philocrates) — главы афинского посольства, секретаря народного собрания Афин.В 347 г. до н.э. афинская делегация, включающая в себя Демосфена, Эсхина и Филократа, взявших на себя инициативу по заключению этого мирного договора, была официально послана из Афин в Пеллу (Македония). Условия Филлипа были таковы, что каждая сторона оставляет за собой право управлять территориями, которые находятся в их владении на момент заключения договора за исключением городов Фосиса и Алоса. В их отношении Филипп мог делать всё что он захочет, без учёта мнения афинян. Заключение мира состоялось в ходе Третьей Священной войны 355 до н.э.—346 до н. э. и предопределило её результат - поражение Фокиды.По условиям Филократова мира Афины лишились всех своих владений во Фракии (кроме Херсонеса Фракийского), признали завоевания Филиппа II на полуострове Халкидика и вступили в союз с Македонией.
 • Der Friede des Philokrates beendete im Jahre 346 v. Chr. den seit 356 v. Chr. andauernden Dritten Heiligen Krieg. Er schrieb die Vormachtstellung, die Makedonien unter Philipp II. durch dessen Eingreifen in den Krieg erkämpft hatte, fest.Ausgelöst hatten den Krieg die Phoker durch einen Überfall auf Delphi, wobei durch die Zugehörigkeit der benachbarten Staaten zu größeren Bündnissen der Konflikt bald gesamtgriechische Dimensionen annahm. Philipp, der mit Böotien verbündet war, erzielte 352 v. Chr. in der Schlacht auf dem Krokusfeld den entscheidenden Sieg über die Phoker und konnte sich die Herrschaft über Thessalien sichern. Auf Seiten der Phoker standen u.a. Sparta und Athen, ohne sich aber übermäßig zu engagieren - Athen hatte parallel zum Heiligen Krieg bis 355 v. Chr. im Bundesgenossenkrieg mit den sich vom Attischen Bund lossagenden Staaten zu kämpfen und musste schließlich der Auflösung des Bundes zustimmen. Zugleich gewann Philipp eine Reihe griechischer Städte an der Nordküste der Ägäis. Während Sparta mit Theben einen Waffenstillstand schloss, sandte Athen 347 v. Chr. eine erste Delegation nach Makedonien, die die Chancen zum Abschluss eines Friedens ausloten sollten. Doch erst einer zweiten Gesandtschaft unter Philokrates gelang es dann, den Frieden auszuhandeln.Makedonien, das bei manchen Hellenen immer noch als halb-barbarisch galt, hatte sich durch die Rächung des von den Phokern begangenen Tempelfrevels als Vorkämpfer griechischer Ideale gezeigt. Als Lohn dafür wurde es in die Delphische Amphiktyonie aufgenommen; es übernahm in diesem Gremium den Vorsitz und die beiden Stimmen der Phoker, die aus ihm ausgeschlossen wurden; damit wurde Makedonien praktisch offiziell in die Gemeinschaft der Griechen aufgenommen. Faktisch ist damit Makedonien zum Schiedsrichter und zur hegemonialen Garantiemacht der griechischen Staatenwelt geworden; eine Rolle, die 386 v. Chr. noch das "barbarische" Persien innehatte. Selbst in Athen wird Philipp von der promakedonischen Partei (Isokrates, Aischines) als Friedensbringer gefeiert, der den innergriechischen Kriegen nun ein Ende bereite. Demosthenes bleibt dagegen bei seiner antimakedonischen Haltung und gewinnt dafür zunehmend mehr Anhänger.Nur wenige Jahre später kam es zum Bruch des vereinbarten Friedens zwischen Athen und Philipp. Mit dem Sieg in der Schlacht von Chaironeia (338 v. Chr.) befriedete Philipp gewaltsam ganz Griechenland und schuf damit auch die Voraussetzung für die Perserfeldzüge seines Sohnes Alexander.
 • Se conoce como Paz de Filócrates al acuerdo de paz alcanzado en el año 346 a. C. entre la antigua Atenas y el reino de Macedonia. Su nombre procede de Filócrates, nombre del principal negociador ateniense del tratado.
 • Peace of Philocrates is the name given to the peace treaty concluded in 346 BC between Athens and Macedon under Philip II. Philocrates was the name of the main Athenian negotiator of the Treaty.
 • Филократов мир е неофициалното име на мирния договор, сключен през 346 пр.н.е. между македонския цар Филип II и града Атина. Наречен е така по името на Филократ (Philocrates), оглавяващ атинската делегация, секретар на народното събрание на Атина.Сключването на договора се състои след така наречената Свещена война (355—346 пр.н.е.) През 347 пр.н.е. атинска делегация, включваща Демостен, Есхин и Филократ, поемаща и инициативата за сключването на този мирен договор, е официално изпратена от Атина в Пела (Македония). Според договора, Македония запазва всички завладени от нея градове от Термическия залив до Тракийския Херсонес. Атина е лишена от всички владения в Тракия, с изключение на Тракийски Херсонес. Мирът е сключен за сметка на фокидците, тъй като войната против тях продължава. По отношение на завладените градове, Филип получава правото да действа по своя преценка, без атиняните да се намесват. След подписването на договора, Филип II Македонски навлиза с Средна Гърция. Фокида е завладяна и изключена от делфийската амфиктиония, като нейното място е заето от Македония. С този акт древна Македония на практика е приета за член на елинската общност. Македонският цар фактически се превръща в ръководител на амфиктионията и председателства Питийските игри в Делфи. Македония поставя под контрола си най-важното религиозно-политическо обединение в Елада.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 610902 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2451 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 90013481 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La paix de Philocrate est un traité de paix entre Athènes et la Macédoine signée en 346 av. J.-C..
 • La pace di Filocrate fu un trattato di pace stipulato tra Atene ed il Regno di Macedonia nel 346 a.C., che sancì la fine della Terza guerra sacra.
 • Se conoce como Paz de Filócrates al acuerdo de paz alcanzado en el año 346 a. C. entre la antigua Atenas y el reino de Macedonia. Su nombre procede de Filócrates, nombre del principal negociador ateniense del tratado.
 • Peace of Philocrates is the name given to the peace treaty concluded in 346 BC between Athens and Macedon under Philip II. Philocrates was the name of the main Athenian negotiator of the Treaty.
 • Филократов мир е неофициалното име на мирния договор, сключен през 346 пр.н.е. между македонския цар Филип II и града Атина. Наречен е така по името на Филократ (Philocrates), оглавяващ атинската делегация, секретар на народното събрание на Атина.Сключването на договора се състои след така наречената Свещена война (355—346 пр.н.е.) През 347 пр.н.е.
 • Der Friede des Philokrates beendete im Jahre 346 v. Chr. den seit 356 v. Chr. andauernden Dritten Heiligen Krieg. Er schrieb die Vormachtstellung, die Makedonien unter Philipp II. durch dessen Eingreifen in den Krieg erkämpft hatte, fest.Ausgelöst hatten den Krieg die Phoker durch einen Überfall auf Delphi, wobei durch die Zugehörigkeit der benachbarten Staaten zu größeren Bündnissen der Konflikt bald gesamtgriechische Dimensionen annahm. Philipp, der mit Böotien verbündet war, erzielte 352 v.
 • Филократов мир — мирный договор, заключённый в 346 году до н. э. между македонским царём Филиппом II и Афинами. Назван по имени Филократа (Philocrates) — главы афинского посольства, секретаря народного собрания Афин.В 347 г. до н.э. афинская делегация, включающая в себя Демосфена, Эсхина и Филократа, взявших на себя инициативу по заключению этого мирного договора, была официально послана из Афин в Пеллу (Македония).
 • De Vrede van Philocrates beëindigde in 346 v.Chr. de sinds 356 v.Chr. aanhoudende Derde Heilige Oorlog. Daarnaast werd ook de erkenning van de hegemonie van Macedonië, die het onder Philippus II van Macedonië door diens ingrijpen in de oorlog had behaald, in de vrede vastgelegd.De Phociërs hadden de oorlog uitgelokt door een overval op Delphi, waarbij door de grote bondgenootschappen waartoe de naburige poleis (staten) behoorden het conflict al gauw een geheel Griekse dimensie aannam.
rdfs:label
 • Paix de Philocrate
 • Friede des Philokrates
 • Pace di Filocrate
 • Paz de Filócrates
 • Peace of Philocrates
 • Vrede van Philocrates
 • Филократов мир
 • Филократов мир
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of