La pédophilie est une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants prépubères ou en début de puberté. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La pédophilie est une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants prépubères ou en début de puberté. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance. Selon le critère de l'OMS, les adolescents de 16 ans sont aussi classés comme pédophiles, s’ils ont une préférence sexuelle persistante ou prédominante vers les enfants prépubères au moins cinq ans plus jeunes qu’eux.Dans la société moderne, ce type de préférence est considéré comme une perversion sexuelle (paraphilie) et les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi. Les passages à l'acte de pédophiles, soit les relations sexuelles entre un adulte et un enfant au-dessous de la majorité sexuelle constituent, juridiquement, des abus sexuels sur mineur, qualification qui peut prendre différentes formes selon la législation et le type d'acte sexuel incriminé.La pédophilie est classée comme trouble de la préférence sexuelle (trouble mental) par la classification internationale des maladies (CIM) et comme paraphilie ou orientation sexuelle (si elle n'entraîne pas de comportement répréhensibles ni de détresse chez le sujet) par le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM).Les milieux médicaux considèrent que la pédophilie relève de la maladie, de la déviance, de la perversité, en un mot de la psychiatrie, et peut-être du soin. Il s'agit de la thèse la plus reprise dans le discours psychiatrique sur le sujet.Dans le langage courant, le terme « pédophilie » est souvent utilisé pour désigner les abus sexuels sur mineur dans leur ensemble,, quel que soit par ailleurs le diagnostic psychiatrique émis sur les personnes commettant ces faits. Le criminel Marc Dutroux a ainsi été considéré par les experts comme étant, au sens purement psychiatrique du terme, non pas un pédophile, mais un pervers sadique non focalisé sur la jeunesse de ses victimes. L'affaire Dutroux est néanmoins l'une des affaires criminelles les plus notoirement associées au mot pédophilie.Le terme « pédophilie » peut également être utilisé pour désigner la pornographie enfantine et la consommation de celle-ci. Le terme de « pédocriminalité » est, par ailleurs, parfois employé pour qualifier les délits relevant de la pédophilie, qu'il s'agisse d'abus sexuels ou de pornographie enfantine.
 • Pedofilie je v odborném pojetí trvalá nebo dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám, chlapcům nebo dívkám. Jako pedofil bývá označován člověk, u něhož je taková náklonnost rozeznána.Ve statistickém manuálu DSM-IV je řazena mezi parafilie, MKN-10 ji řadí mezi poruchy sexuální preference, někteří odborníci, např. Fred Berlin nebo Ray Blanchard a jím vedená pracovní skupina pro přípravu DSM-5, ji zároveň označují za sexuální orientaci. Podle klasifikace MKN-10 i DSM-IV se považuje jakákoliv parafilie za poruchu pouze tehdy, pokud způsobuje svému nositeli distres a osobní či sociální problémy – tedy ani egosyntonní nekriminální pedofil nesplňuje kritéria pedofilie jako poruchy; DSM k tomuto pojetí přešla od IV. vydání, tedy od roku 1994. Ray Blanchard navrhuje odlišit parafilie (které samy o sobě nenaplňují znaky poruchy) od parafilní poruchy, tedy i odlišit pedofilii (která sama o sobě psychiatrickou poruchou není) od pedofilní poruchy, a konsensus na tomto rozlišení prohlásila i pracovní podskupina přípravy DSM-5 pro parafilie, vedená Blanchardem.Označení pochází z řeckého slova paidofilia (παιδοφιλια) = láska k dětem, složeného ze slov pais (παις) = dítě, chlapec a filia (φιλια) = láska, přátelství. Původně starořecký výraz uměle zavedl jako součást psychiatrického termínu „paedophilia erotica“ v roce 1886 ve spise Psychopathia sexualis vídeňský psychiatr Richard von Krafft-Ebing. V antickém Řecku údajně slovo užívali někteří básníci jako synonymum běžného výrazu pederastie, a to z důvodů spíše metrických, nežli významových. Slovo pederastie neoznačovalo ani trvalý osobnostní sklon, ani pouhou sexuální praktiku, ale typ meziosobního vztahu.V neodborném užití a zvláště masmédiích je často užívána pedofilie v posunutém významu, jako označení pro sexuální aktivity s dětmi (popřípadě vůbec s osobami pod tzv. zákonnou věkovou hranicí) nebo nakládání s dětskou pornografií (výrobu, držení, šíření, užívání).Vzhledem k neustálenosti a nepřesnosti definice nelze výskyt pedofilie v populaci vyčíslit způsobem, který by přesahoval kontext konkrétní metody zjišťování.Opakem pedofilie je misopedie či mizopedie, jak se označuje (chorobná) nenávist a pohrdání k dětem. Člověk s tímto sklonem se v angličtině nazývá misopedist. Misopedie se může projevovat například agresivní zlomyslností a krutostí. V českých definicích se někdy vztahuje jen k vlastním dětem.
 • Pedofilia – rodzaj parafilii: stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania.W świetle powyższej definicji należy rozróżnić pedofilię od czynów pedofilnych, których dokonywanie nie musi być przejawem właściwej pedofilii; wbrew potocznemu znaczeniu słowa pedofil, osoba dokonująca czynu pedofilnego nie musi być dotknięta pedofilią w znaczeniu medycznym.W klasyfikacji ICD-10 pedofilia ma kod F65.4, w klasyfikacji DSM-IV i DSM-5 – 302.2. W obu przypadkach zaliczana jest do kategorii zaburzeń preferencji seksualnych.
 • Pedophilia or paedophilia is a psychiatric disorder in which an adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children, generally age 11 years or younger. As a medical diagnosis, specific criteria for the disorder extends the cut-off point for prepubescence to age 13. A person who is diagnosed with pedophilia must be at least 16 years of age, but adolescents who are 16 years of age or older must be at least five years older than the prepubescent child before the attraction can be diagnosed as pedophilia.Pedophilia has a range of definitions, as found in psychiatry, psychology, the vernacular, and law enforcement. The International Classification of Diseases (ICD) defines it as a "disorder of adult personality and behaviour" in which there is a sexual preference for children of prepubertal or early pubertal age. It is termed pedophilic disorder in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), and the manual defines it as a paraphilia in which adults or adolescents 16 years of age or older have intense and recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent children that they have either acted on or which cause them distress or interpersonal difficulty.In popular usage, the word pedophilia is often incorrectly used to mean any sexual interest in children or the act of child sexual abuse. For example, The American Heritage Stedman's Medical Dictionary states, "Pedophilia is the act or fantasy on the part of an adult of engaging in sexual activity with a child or children." This common use sometimes conflates the sexual interest in and sexual contact with pubescent or post-pubescent minors. Researchers recommend that these imprecise uses be avoided because although people who commit child sexual abuse sometimes exhibit the disorder, many child sexual abuse offenders do not meet the clinical diagnosis standards for pedophilia and these standards pertain to prepubescents.Pedophilia was first formally recognized and named in the late 19th century. A significant amount of research in the area has taken place since the 1980s. Although mostly documented in men, there are also women who exhibit the disorder, and researchers assume available estimates underrepresent the true number of female pedophiles. No cure for pedophilia has been developed, but there are therapies that can reduce the incidence of a person committing child sexual abuse. In the United States, following Kansas v. Hendricks, sex offenders who are diagnosed with certain mental disorders, particularly pedophilia, can be subject to indefinite civil commitment, under various state laws (generically called SVP laws) and the federal Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006. At present, the exact causes of pedophilia have not been conclusively established. Research suggests that pedophilia may be correlated with several different neurological abnormalities, and often co-exists with other personality disorders and psychological pathologies. In the contexts of forensic psychology and law enforcement, a variety of typologies have been suggested to categorize pedophiles according to behavior and motivations.
 • A pedofília alatt felnőtt emberek nemileg éretlen gyermekek iránti szexuális vonzódását értjük. Görög eredetű szó, a jelentése gyermekszeretet. A pedofília a serdületlenekhez való vonzódást takarja, a serdülőkhöz való szexuális vonzódást pedig efebofiliának hívják, de a köznyelv nem tesz különbséget a két parafília között.Bár Magyarországon még nem voltak (?) ilyen irányú tudományos kutatások, a nemzetközi vélemények egyöntetűen hajlanak arra, hogy a pedofíliát betegségként kezeljék.A Magyar nagylexikon szerint "személyiségzavar".Az Egészségügyi Világszervezet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása alkalmával pszichiátriai betegségként határozta meg.
 • La pedofília és la preferència sexual d'un adult vers impúbers. Com a diagnosi mèdica, està tipificat com una parafília, un trastorn de la personalitat i del comportament sexual adult. Un pedòfil és una persona que experimenta aquest tipus d'atracció.El terme té diferents definicions en psiquiatria, psicologia, legals o usos socials. Generalment no comporta una relació genital. En aquest cas es tracta de pederàstia, la qual cosa està tipificada com a delicte quan s'esdevé amb menors per sota de l'edat de consentiment, en considerar-se que per sota d'aquesta edat no poden consentir les relacions sexuals en cap cas. Socialment, i de manera incorrecta, es relaciona la pedofília amb la pornografia infantil, i amb abusos sexuals, equiparant-la amb pederàstia. Aquesta equiparació entre pedofília i pederàstia pot constituir un delicte d'injúries i calúmnies quan s'aplica sobre persones concretes.En cercles especialitzats, s'usen termes específics: efebofília per referir-se a la preferència sexual vers adolescents tardans (15 a 19 anys), hebefília per referir-se a la preferència sexual cap a adolescents primerencs (12 a 14 anys) i la pedofília per referir-se a la preferència sexual pels nens pre-púbers. La infantofília és la condició en la qual persones adultes experimenten atracció sexual cap a nens d'entre 0 i 5 anys.La Classificació internacional de malalties de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la pedofília com la preferència sexual per infants d'edat prepuberal o principis de la pubertat. Aquest criteri inclou com a pedòfils adolescents de 16 anys o més i com a mínim 5 anys majors que l'infant. El Manual Diagnòstic dels Trastorns Mentals de l'Associació Americana de Psiquiatria defineix la pedofília com una parafília en la qual una persona té intensos i recurrents impulsos sexuals i fantasies vers infants impúbers i en què aquests causen angoixa o dificultats interpersonals.
 • Der Begriff Pädophilie (von griechisch παῖς pais „Knabe, Kind“ und φιλία philia „Freundschaft“) bezeichnet das primäre sexuelle Interesse an Kindern, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Sofern es dauerhaft ist und der Betroffene darunter leidet oder wenn die Person reale Sexualkontakte mit Kindern auslebt, wird Pädophilie als psychische Störung angesehen, und zwar als Störung der Sexualpräferenz (Paraphilie). Der Begriff Pädosexualität wird teilweise synonym zum Begriff Pädophilie benutzt. Teilweise wird er auch gezielt verwendet, um zwischen sexueller Präferenz (Pädophilie) und sexuellem Verhalten (Pädosexualität) abzugrenzen.Auseinandersetzungen um die Anerkennung der Pädophilie als „sexuelle Identität“ sind auch im wissenschaftlichen Bereich nicht abgeschlossen. Eine Abgrenzung zwischen Päderastie, bei der sich das begehrte Objekt im präpubertären Stadium befindet und der unter Ephebophilie beschriebenen Zuneigung zu Adoleszenten, wird in der Öffentlichkeit oft nicht vorgenommen, ist aber sexualwissenschaftlich wie kriminologisch von großer Bedeutung.
 • Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu durumdan muzdarip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar. Sübyancının eğilimi karşıt cinse veya kendi cinsine olabilir. Sübyancıların büyük bir çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür.
 • La parola pedofilia deriva dal tema greco παις, παιδός (bambino) e φιλία (amicizia, affetto). In ambito psichiatrico la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale. Il limite di riferimento di età varia da persona a persona (poiché ogni individuo raggiunge la maturità sessuale in tempi diversi), ma oscilla generalmente tra gli 11 e 13 anni. Nell'accezione comune, al di fuori dall'ambito psichiatrico, talvolta il termine pedofilia si discosta dal significato letterale e viene utilizzato per indicare quegli individui che commettono violenza attraverso la sessualità su di un bambino, o che commettono reati legati alla pedopornografia. Questo uso del termine è inesatto e può generare confusione. La psichiatria e la criminologia distinguono i pedofili dai child molester (molestatori o persone che abusano di bambini); le due categorie non sono sempre coincidenti. La pedofilia è una preferenza sessuale dell'individuo o un disturbo psichico. La pedofilia definisce l'orientamento della libido del soggetto, non un comportamento oggettivo. Vi sono soggetti pedofili che non attuano condotte illecite, come si hanno casi di abusi su bambini compiuti da individui non affetti da pedofilia.↑ ↑ ↑ ↑
 • ペドフィリア(英: paedophilia)は、特殊な性欲の一つ、幼児・小児(一般に11歳以下)を対象とした性愛・性的嗜好を意味する。類義語・俗称に小児性愛(しょうにせいあい) ・児童性愛(じどうせいあい)・小児愛(しょうにあい)・ショタコン・ペドなどがある。誤った認識の浸透により類義語として誤用されるものにロリコンがある。思春期の子どもへの性的嗜好はエフェボフィリア(英: ephebophilia)という。ペドフィリアの性向を持つ人を、ペドファイルもしくはペドフィル(英: paedophile)という。医学上の疾患(性嗜好障害)分類である小児性愛を指して使われる場合と、日常語として広義に小児への性的嗜好を指して用いられる場合がある。欧米では広く児童への性的虐待者そのものを言及するのに用いられている。 注記:本記事は、一般的な概念としてのペドフィリア(小児性愛)を説明する記事である。現在における精神医学上の障害としての小児性愛も、DSM 及び ICD における「記述」規準において触れている。本記事は、精神医学の概念に準拠はするが、一般的な用法での記事でもある。なお、実際の小児性犯罪者はペドフィリアでないことも多いので、小児性犯罪者に関してはチャイルド・マレスターの項目を参照のこと。
 • Педофилията е психично разстройство (хронофилия, вид парафилия), при което възрастен индивид или младеж проявява сексуално предпочитание към деца в предпубертетна възраст (обичайно 11-годишни или по-малки, но определени диагностични критерии поставят границата непосредствено преди половото съзряване на 13-годишна възраст). Юноша на възраст 16 години или по-голяма трябва да е поне 5 години по-възрастен от предпубертетното дете, за да бъде влечението му диагностицирано като педофилия.Това разстройство е често срещано сред извършителите на сексуална злоупотреба с деца (виж сексуални престъпления); все пак, някои извършители на сексуални престъпления не отговарят на клиничните диагностични стандарти за педофилия. Термините „педофил“ и „блудствал с дете“ отбелязват различни, но припокриващи се популации. Някои педофили не задоволяват физически влечението си към деца, защото го считат за нередно, защото се боят от последствията за себе си, или пък защото са способни да получат задоволително сексуално удовлетворение от връзка с младежи в следпубертетна възраст или с възрастни. Някои извършители на блудство с деца, от друга страна, може да не са принципно привлечени от деца в предпубертетна възраст; поведението им може да е резултат от голямо разнообразие от други фактори, като липса на достъпен адекватен сексуален партньор, желание за нараняване родителите на детето, алкохолна или наркотична интоксикация, наврологично разстройство, финансово обвързани с порнографски цели и др. В строго поведенчески контекст думата „педофилия“ е използвана за означаване на самата сексуална злоупотреба с малолетно дете; нарича се още „педофилно поведение“.В правораздаването терминът „педофил“ се употребява свободно и без формално определение за описание на намерените за виновни в извършването на сексуална злоупотреба с деца или непълнолетни, в това число деца в предпубертетна възраст, деца в пубертетна възраст и младежи в следпубертетна възраст. Изследователите препоръчват тази непрецизна употреба да се избягва. В ежедневието терминът „педофилия“ се употребява за означаване на всеки възрастен индивид, който е сексуално привлечен към малки деца или който сексуално злоупотребява с дете или младеж.Въпреки множеството теории за възможна етиология на парафилиите, причините за тях, в това число и педофилията, не са известни; изследванията върху тях продължават.Повечето педофили са мъже, макар че има и жени педофили. Поради стереотипа, че педофилите са винаги мъже, налице е трудност да се определи разространението на женската педофилия; все пак, изследвания във Великобритания и САЩ дават основания да се предположи, че между 5% и 20% от случаите на блудство с деца се извършват от жени. Повечето случаи на сексуална злоупотреба с малолетни момчета от страна на жени вероятно не са регистрирани, защото обектите на блудството показват тенденция да не възприемат този сексуален контакт като форма на злоупотреба.Съществуват няколко различни модела на класификация типологията на педофилите, съобразно тяхното поведение и мотивации. Към настоящия момент няма методика, която ефективно да премахва влечението към деца в предпубертетна възраст. Съществуващите терапевтични стратегии се основават на различните хипотези за етиологията на педофилията и могат да намалят педофилното поведение, което води до сексуална злоупотреба с деца.
 • Pedofilie (woord afkomstig uit het Grieks; pais (παις, wortel paid- = 'knaap', 'kind') en philía (φιλία, 'vriendschap')) is een term, die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen en bepaalde adolescenten tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn. Als volwassen gelden in dit opzicht degenen die ouder zijn dan achttien jaar en adolescenten zijn hier relevant, wanneer zij minimaal vijf jaar ouder zijn dan het kind.Pedofilie is verwant aan pedoseksualiteit en kindermisbruik, maar valt niet altijd samen. Mannelijke homofiele pedofilie wordt ook wel pederastie genoemd. Het zich specifiek aangetrokken voelen tot pubers heet efebofilie.
 • 소아성애증(小兒性愛症, 영어: pedophilia, paedophilia 소아기호증, 아동기호증)은 사춘기 이전의 아이에게 강렬한 성적 욕망을 느끼는 것이다.
 • Педофили́я (от др.-греч. παῖς, р.п. παιδός — «ребёнок» и φιλία — «любовь») (иначе инфантосексуализм, падерозия) — психическое расстройство, одна из множества парафилий. Лиц, имеющих данное заболевание, называют педофилами.По Десятому пересмотру (МКБ-10) международной классификации болезней (МКБ) относится к классу V как одно из расстройств сексуального предпочтения (код F65.4): сексуальное предпочтение детей (мальчиков или девочек, или и тех, и других), как правило, допубертатного или раннего пубертатного возраста (англ. A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of prepubertal or early pubertal age.). В самом широком смысле «педофилия» означает половое влечение к детям. В разговорной речи этот термин нередко используется применительно к сексуальному влечению не только к детям допубертатного и раннепубертатного возраста, но и вообще к лицам, не достигшим совершеннолетия.Основная часть педофилов реализует сексуальные потребности лишь в соответствующих сексуальных фантазиях, мастурбаторных фантазиях, несексуальным общением с детьми, общением в Интернете, просмотром визуальной продукции соответствующего содержания. Педофилия диагностируется в большей степени у лиц мужского пола гетеросексуальной ориентации. Женщины-педофилы встречаются реже .Лечение педофилии представляет значительные трудности и может быть эффективным только при наличии осознанного согласия и твёрдой установки на терапию у пациента. Прогноз в большинстве случаев сомнительный.
 • Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo de, al menos, 16 años que se entretiene sexualmente con menores de 13 y respecto de los que mantiene una diferencia de edad de, por lo menos, cinco años.La pedofilia es un rasgo multifactorial en la personalidad del que la padece, y se compone de aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de violencia, de control de las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos tipos de pedofilia, una primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto, y otra secundaria (u otras), que aparecería motivada por factores circunstanciales.Existen diversas asociaciones pedófilas, algunas de ellas sostienen necesaria una reducción (o eliminación) de la edad de consentimiento sexual y la legalización de la posesión privada de pornografía infantil, otras en cambio, rechazan estos reclamos y proponen el reconocimiento de la diferencia existente entre pedofilia (atracción involuntaria hacia niños) y abuso sexual infantil, la existencia de pedófilos que no abusan ni desean abusar de niños, y la carencia de ayuda social para aquellos que no buscan relaciones sexuales con menores. Las conductas pedófilas son muy heterogéneas, desde casos casi inofensivos, hasta aquellos en que alcanzan niveles que entran dentro de lo criminal. A la actividad sexual de un pedófilo con un menor de 13 años se lo conoce con el nombre de abuso sexual infantil o pederastia (palabra que, etimológicamente, significa lo mismo que pedofilia).
 • Artikel ini terutama tentang minat seksual pada anak-anak prapuber. Untuk tindakan seksual, lihat pelecehan seksual terhadap anak. Untuk kepentingan seksual utama dalam masa puber 11-14 tahun, lihat Hebefilia. Untuk remaja pertengahan ke-akhir (15-19), lihat Efebofilia.Sebagai diagnosa medis, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia. Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani: paidophilia (παιδοφιλια)—pais (παις, "anak-anak") dan philia (φιλια, "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual di zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD) mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi, bahasa setempat, dan penegakan hukum.Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal. Pada saat ini rancangan DSM-5 mengusulkan untuk menambahkan hebefilia dengan kriteria diagnostik, dan akibatnya untuk mengubah nama untuk gangguan pedohebefilik. Meskipun gangguan ini (pedofilia) sebagian besar didokumentasikan pada pria, ada juga wanita yang menunjukkan gangguan tersebut, dan peneliti berasumsi perkiraan yang ada lebih rendah dari jumlah sebenarnya pada pedofil perempuan. Tidak ada obat untuk pedofilia yang telah dikembangkan. Namun demikian, terapi tertentu yang dapat mengurangi kejadian seseorang untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Di Amerika Serikat, menurut Kansas v. Hendricks, pelanggar seks yang didiagnosis dengan gangguan mental tertentu, terutama pedofilia, bisa dikenakan pada komitmen sipil yang tidak terbatas, di bawah undang-undang berbagai negara bagian (umumnya disebut hukum SVP) dan Undang-Undang Perlindungan dan Keselamatan Anak Adam Walsh pada tahun 2006.Dalam penggunaan populer, pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "kelakuan pedofilia." Misalnya, The American Heritage Stedman's Medical Dictionary menyatakan, "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak." Aplikasi umum juga digunakan meluas ke minat seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur atau remaja pasca pubertas dibawah umur. Para peneliti merekomendasikan bahwa tidak tepat menggunakan dihindari, karena orang yang melakukan pelecehan seksual anak umumnya menunjukkan gangguan tersebut, tetapi beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia, dan standar diagnosis klinis berkaitan dengan masa prapubertas. Selain itu, tidak semua pedofil benar-benar melakukan pelecehan tersebut.Pedofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Penelitian menunjukkan bahwa pedofilia mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks psikologi forensik dan penegakan hukum, berbagai tipologi telah disarankan untuk mengkategorikan pedofil menurut perilaku dan motivasinya.
 • A pedofilia (também chamada de paedophilia erotica ou pedosexualidade) é a perversão sexual, na qual a atração sexual de um indivíduo adulto ou adolescente está dirigida primariamente para crianças pré-púberes (ou seja, antes da idade em que a criança entra na puberdade) ou no início da puberdade. A palavra pedofilia vem do grego παιδοφιλια (paidophilia) onde παις (pais, "criança") e φιλια (philia, "amizade", "afinidade", "amor", "afeição", "atração", "atração ou afinidade patológica" ou "tendência patológica", segundo o Dicionário Aurélio).A pedofilia faz parte de um grupo de preferências sexuais chamado Cronofilia, junto a Nepiofilia, Hebefilia, Efebofilia, Teleiofilia e Gerontofilia. O termo Cronofilia não é muito usado pelos sexologistas e refere-se por atrações sexuais fora da sua faixa de idade.Segundo o critério da OMS, adolescentes de 16 ou 17 anos também podem ser classificados como pedófilos, se eles tiverem uma preferência sexual persistente ou predominante por crianças pré-púberes pelo menos cinco anos mais novas do que eles.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4734815 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66040 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 291 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110559474 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:base
 • CP
prop-fr:bnf
 • 388070387 (xsd:integer)
 • 422178304 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Dommage corporel - expertise médicale
 • études psychanalytiques
prop-fr:commons
 • Category:Pedophilia
prop-fr:format
 • comprend un index
prop-fr:icd
 • 302.200000 (xsd:double)
 • F65.4
prop-fr:id
 • Cédile
 • Klopfert
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 2296118658 (xsd:double)
 • 2747202658 (xsd:double)
 • 9782296118652 (xsd:double)
 • 9782747202657 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienÉditeur
 • éditions L'Harmattan
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:meshid
 • D010378
prop-fr:mois
 • mai
prop-fr:nom
 • Pédophilie
 • Cédile
 • Klopfert
 • Verdrager
prop-fr:numéro
 • 222 (xsd:integer)
 • 227 (xsd:integer)
 • 321 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 300479729 (xsd:integer)
 • 708357436 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 218 (xsd:integer)
 • 370 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 279 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Dominique
 • Pierre
 • Geneviève
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:sousTitre
 • Comment la pédophilie est devenue scandaleuse
prop-fr:texte
 • 222 (xsd:integer)
 • 227 (xsd:integer)
 • 321 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La pédophilie : descriptions et illustrations, classifications et législations
 • L'enfant interdit
 • Inceste maternel, incestuel meurtrier : à corps et sans cris
prop-fr:titreChapitre
 • L'effet unisexe
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikidata
 • Q8388
prop-fr:wiktionary
 • pédophilie
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La pédophilie est une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants prépubères ou en début de puberté. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance.
 • ペドフィリア(英: paedophilia)は、特殊な性欲の一つ、幼児・小児(一般に11歳以下)を対象とした性愛・性的嗜好を意味する。類義語・俗称に小児性愛(しょうにせいあい) ・児童性愛(じどうせいあい)・小児愛(しょうにあい)・ショタコン・ペドなどがある。誤った認識の浸透により類義語として誤用されるものにロリコンがある。思春期の子どもへの性的嗜好はエフェボフィリア(英: ephebophilia)という。ペドフィリアの性向を持つ人を、ペドファイルもしくはペドフィル(英: paedophile)という。医学上の疾患(性嗜好障害)分類である小児性愛を指して使われる場合と、日常語として広義に小児への性的嗜好を指して用いられる場合がある。欧米では広く児童への性的虐待者そのものを言及するのに用いられている。 注記:本記事は、一般的な概念としてのペドフィリア(小児性愛)を説明する記事である。現在における精神医学上の障害としての小児性愛も、DSM 及び ICD における「記述」規準において触れている。本記事は、精神医学の概念に準拠はするが、一般的な用法での記事でもある。なお、実際の小児性犯罪者はペドフィリアでないことも多いので、小児性犯罪者に関してはチャイルド・マレスターの項目を参照のこと。
 • 소아성애증(小兒性愛症, 영어: pedophilia, paedophilia 소아기호증, 아동기호증)은 사춘기 이전의 아이에게 강렬한 성적 욕망을 느끼는 것이다.
 • Pedofilie (woord afkomstig uit het Grieks; pais (παις, wortel paid- = 'knaap', 'kind') en philía (φιλία, 'vriendschap')) is een term, die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen en bepaalde adolescenten tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn.
 • A pedofília alatt felnőtt emberek nemileg éretlen gyermekek iránti szexuális vonzódását értjük. Görög eredetű szó, a jelentése gyermekszeretet.
 • La parola pedofilia deriva dal tema greco παις, παιδός (bambino) e φιλία (amicizia, affetto). In ambito psichiatrico la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale.
 • Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu durumdan muzdarip kişilere pedofil ya da sübyancı denir. Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar.
 • Педофилията е психично разстройство (хронофилия, вид парафилия), при което възрастен индивид или младеж проявява сексуално предпочитание към деца в предпубертетна възраст (обичайно 11-годишни или по-малки, но определени диагностични критерии поставят границата непосредствено преди половото съзряване на 13-годишна възраст).
 • Педофили́я (от др.-греч. παῖς, р.п. παιδός — «ребёнок» и φιλία — «любовь») (иначе инфантосексуализм, падерозия) — психическое расстройство, одна из множества парафилий.
 • A pedofilia (também chamada de paedophilia erotica ou pedosexualidade) é a perversão sexual, na qual a atração sexual de um indivíduo adulto ou adolescente está dirigida primariamente para crianças pré-púberes (ou seja, antes da idade em que a criança entra na puberdade) ou no início da puberdade.
 • Artikel ini terutama tentang minat seksual pada anak-anak prapuber. Untuk tindakan seksual, lihat pelecehan seksual terhadap anak. Untuk kepentingan seksual utama dalam masa puber 11-14 tahun, lihat Hebefilia.
 • Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años.
 • Der Begriff Pädophilie (von griechisch παῖς pais „Knabe, Kind“ und φιλία philia „Freundschaft“) bezeichnet das primäre sexuelle Interesse an Kindern, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Sofern es dauerhaft ist und der Betroffene darunter leidet oder wenn die Person reale Sexualkontakte mit Kindern auslebt, wird Pädophilie als psychische Störung angesehen, und zwar als Störung der Sexualpräferenz (Paraphilie).
 • Pedofilie je v odborném pojetí trvalá nebo dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám, chlapcům nebo dívkám. Jako pedofil bývá označován člověk, u něhož je taková náklonnost rozeznána.Ve statistickém manuálu DSM-IV je řazena mezi parafilie, MKN-10 ji řadí mezi poruchy sexuální preference, někteří odborníci, např. Fred Berlin nebo Ray Blanchard a jím vedená pracovní skupina pro přípravu DSM-5, ji zároveň označují za sexuální orientaci.
 • Pedophilia or paedophilia is a psychiatric disorder in which an adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children, generally age 11 years or younger. As a medical diagnosis, specific criteria for the disorder extends the cut-off point for prepubescence to age 13.
 • Pedofilia – rodzaj parafilii: stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania.W świetle powyższej definicji należy rozróżnić pedofilię od czynów pedofilnych, których dokonywanie nie musi być przejawem właściwej pedofilii; wbrew potocznemu znaczeniu słowa pedofil, osoba dokonująca czynu pedofilnego nie musi być dotknięta pedofilią w znaczeniu medycznym.W klasyfikacji ICD-10 pedofilia ma kod F65.4, w klasyfikacji DSM-IV i DSM-5 – 302.2.
 • La pedofília és la preferència sexual d'un adult vers impúbers. Com a diagnosi mèdica, està tipificat com una parafília, un trastorn de la personalitat i del comportament sexual adult. Un pedòfil és una persona que experimenta aquest tipus d'atracció.El terme té diferents definicions en psiquiatria, psicologia, legals o usos socials. Generalment no comporta una relació genital.
rdfs:label
 • Pédophilie
 • Pedofili
 • Pedofilia
 • Pedofilia
 • Pedofilia
 • Pedofilia
 • Pedofilia
 • Pedofilie
 • Pedofilie
 • Pedofília
 • Pedofília
 • Pedophilia
 • Pädophilie
 • Педофилия
 • Педофилия
 • ペドフィリア
 • 소아성애증
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:motClef of
is foaf:primaryTopic of