La pâture est ce qui sert à la nourriture des bêtes. Par extension, lieu où croît la nourriture des animaux qui paissent.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La pâture est ce qui sert à la nourriture des bêtes. Par extension, lieu où croît la nourriture des animaux qui paissent. Du latin pastus ou pascuum.En agriculture, la pâture (aussi pré ou prairie) est une culture de plantes fourragères, principalement composée de graminées et de légumineuses, destinée à être pâturée ou fauchée (dans ce dernier cas, on parle plutôt de « pré de fauche »).Ces milieux rappellent plus ou moins, selon leur degré de naturalité, les prairies sauvages (vastes surfaces majoritairement et naturellement couvertes de graminées), ou certaines pelouses naturelles.
 • Un prado es una tierra llana o de relieve suave, húmeda o de regadío, en la cual crece la hierba con el fin de generar pasto para el ganado y forraje para conservar, cuando hay producción sobrante. Por lo general los prados mesofíticos crecen en regiones húmedas y no muy frías, en las que apenas existe sequía, bajo el dominio de los bosques caducifolios o aciculifolios. Los prados forman ecosistemas creados como consecuencia de la actividad humana consistente en una economía rural basada en la ganadería, manteniendo la vegetación en un estado de subclímax, gracias a la alternancia de siega y pastoreo; estas actuaciones alternantes se complementan frecuentemente con otros cuidados como enmiendas calizas, o fertilización orgánica o mineral.
 • A legelő általában olyan terület, amelyről az állatok a táplálásukra szükséges növényeket, saját maguk legeltetés útján szerzik meg. A legelőnek több neme van. Tartamuk szerint állandó és ideiglenes legelőket különböztetnek meg. Elsőkhöz ama rendszerint természetes legelő területek tartoznak, melyek egyéb használatra nem alkalmasak s azért feltétlen legelőknek is nevezik. Az állandó legelők fekvésük szerint vagy hegyi vagy lapályi legelők, használhatóságuk szerint pedig marha-, juh- és sertéslegelőket szokás megkülönböztetni. A magas füvet termő legelők marha-, illetve lólegelőknek, a sovány, apró füvet termőket juh-, a mocsaras legelők sertés- vagy bivalylegelőknek tekintik. Az állandó legelők egyoldalú használatuk miatt rendszerint csekélyebb nyers jövedelmet szolgáltatnak ugyan, mint a rétek s különösen a szántóföld, mindazáltal, nagy előny, ha a birtok jó legelőkkel rendelkezik, egyrészt mert a legelők kezelése nagyon egyszerű, csekély költséggel járó s ezért tiszta jövedelmük aránylag nagy, másrészt mert állattenyésztés, nevezetesen állatok fölnevelése legelők nélkül sikerrel nem is folytatható. Az állandó legelők értéke termőképességük szerint változik. Míg pl. kitűnő lapály legelőből fél katasztrális hold is elegendő egy szarvasmarha eltartására, addig közönségesből 1 1/2-2 hold szükséges. Jó juhlegelőn katasztrális holdanként 4-5, silányon csak 1-2 juh tartható el egy nyáron át. Az ideiglenes legelők sorába egyrészt a szántóföldön mesterségesen létesített legelők tartoznak, másrészt a legeltetésre csak mellékesen használt területek, melyek az ugar, a tarló és az erdei legelők.Magyarországon az 1890-es években az állandó legelők kiterjedése 4 317 000 ha volt, s a szűkebb értelemben vett Magyarországon 3 708 883 hektár, vagyis az összes akkori termőterület 14,0, illetve 13,9%-a volt.
 • Larrea lur laueko edo leuneko zelaia da, hezea edo ureztapenekoa, non, belarra erein edo hazten den, abereen bazkarako egokia. Oro har, larre mesofitikoak lurralde hezeetan eta ez oso hotzetan hazten dira, lehortea ia existitu ere egiten ez den tokian, batik bat, hosto erorkorrak diren edo orratz formako hostoak dituzten zuhaitzak nagusi diren basoetan. Larreek, giza langintzak sortutako ekosistemak osatzen dituzte, abeltzaintzan oinarrituriko landa ekonomia baten funts gisa, landaretza, azpiklimax egoera batean mantenduz.
 • Mera, meyilli, engebeli ve taban suyunun derinde olduğu yem bitkilerinin bulunduğu alanlara verilen ad. Bu topraklar hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır. Hayvanların yemlenmesinde kullanılan bu alanların erozyon üzerinde etkileri bulunmaktadır.Engebe sebebiyle yağış sularının bir kısmı sızarak veya yüzey akışı ile kaybolmaktadır. Buraların toprakları sığ, kumlu veya çakıllı, su tutma kapasitesi düşük ve yağışlı dönem haricinde kurudur. Genellikle su, bitkiler için yeterli değildir, bitki örtüleri seyrek ve kısa boyludur, dolayısıyla açık vejetasyona sahiptirler.
 • Il pascolo (dal latino pascuum) è una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi. Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbovori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc...) durante i rispettivi momenti di alimentazione nel loro habitat naturale. Sono tipici della foraggicoltura e sono presenti solitamente in zone non utilizzate per la coltivazione. Le specie vegetali maggiormente presenti nei pascoli sono poacee e fabacee.Zone di pascolo si trovano frequentemente in montagna (altopiani, valli, radure o al di sopra del limite della vegetazione arborea (pascolo d'alta quota o alpeggio), ma possono trovarsi anche in collina e pianura in zone non coltivate sgombre di vegetazione. Il pascolo in montagna degli animali di allevamento è solitamente utilizzato d'estate, mentre i pascoli a quote altimetriche più basse (collina e pianura) durante le altre stagioni, com'era tipico dell'attività di transumanza. Spesso in passato le aree boscose sono state soggette a diboscamento da parte dell'uomo, oltre che per approvigionamento di legname, proprio per far posto allo sfruttamento dell'ambiente a pascolo. Le zone di pascolo sono spesso segnate da sentieri, mulattiere e tratturi, spesso create proprio dal transito degli animali.Gli animali tipicamente vengono lasciati liberi di pascolare (stato brado), a volte seguiti e controllati negli spostamenti da pastori tramite anche l'ausilio di cani da pastore contro eventuali minacce esterne (furti o attacchi di animali selvatici quali lupi, orsi, cani inselvatichiti ecc...). A volte il pascolo può avvenire direttamente in zone opportunatamente recintate limitrofe a tenute di allevamenti e insediamenti di allevatori o pastori. Spesso inoltre nelle aree di pascolo sono presenti bivacchi, rifugi e stazzi per ricovero di pastori e animali e abbeveratoi.
 • Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki.Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie jak bydło, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka lat (3-5). Corocznie wymagają pewnych zabiegów rolniczych jak włókowanie, bronowanie i nawożenie. Włókowanie i bronowanie ma na celu pobudzenie systemu korzennego traw, ale również zniwelowanie kretowisk i usunięcie tzw. "niedojadów". Użytkowe pastwiska są najczęściej ogrodzone i umożliwiają dowóz wody dla zwierząt. Pastwiska-nieużytki najczęściej są eksploatowane przez hodowców owiec i kóz, ze względu na ich skromniejsze wymagania żywieniowe. Nie oznacza to jednak, że tego typu pastwiska nie wymagają pewnych zabiegów pratotechnicznych. Często stosuje się ogrodzenia np. płot elektryczny, w celu uniemożliwienia zwierzętom przekroczenia granicy pastwiska.
 • Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. До появления механизированного сельского хозяйства, пастбище летом было основным источником пищи для животных, таких как рогатый скот и лошади. Пастбища всё ещё применяются для выпаса животных, особенно в засушливых областях, где земля пастбища не подходит для любого другого сельскохозяйственного производства.Различают пастбища: суходольные, обводнённые, заболоченные, горные и др. По степени обработки пастбища делятся на естественные и культурные.Культурные пастбища создаются путем засевания пашни высокопродуктивными травами, такие пастбища имеют большую питательную ценность по сравнению с естественными пастбищами.Растительность пастбища может представлять собой различные злаки, зернобобовые культуры и другие фуражные культуры. Тип почвы, минимальная ежегодная температура, и осадки — основные факторы, определяющие способы использования пастбища.Общая площадь пастбищ мира составляет около 26% от площади суши
 • Eine Weide (auch: Weideland) ist eine mit krautigen Pflanzen (vornehmlich Süßgräsern) bewachsene landwirtschaftliche Fläche, auf der Nutztiere stehen, denen diese Vegetation als Hauptnahrung dient. Das Abfressen wird „grasen" oder „beweiden" genannt, so dass man bei den Tieren auch von „Weidetieren" sprechen kann.Weidetiere sind Huftiere wie Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd oder Kamel, sowie einige Geflügelarten wie Hühnervögel, Gans oder Strauß. Sie werden zu verschiedenen Zwecken gehalten, insbesondere jedoch zur Tierproduktion (Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus landwirtschaftlichen Nutztieren).Im engeren Sinne ist eine Weide vom Menschen geschaffenes, landwirtschaftliches Grünland, das zur intensiven, stationären Tierhaltung genutzt wird (Grünlandwirtschaft).Im weiteren Sinne werden auch beweidete Wälder (Hutewald), sowie naturbelassene Steppen, Savannen und Tundren als Weiden bezeichnet, die zur extensiven Tierhaltung genutzt werden. Die Beweidung der natürlichen Offenland-Biome wird als Pastoralismus bezeichnet. Insbesondere in Trockengebieten werden pastorale Weideflächen mit unterschiedlichen Formen der Fernweidewirtschaft genutzt.Eine durch Zäune oder andere Fluchthindernisse eingehegte Weide wurden früher als Koppel bezeichnet, um den Gegensatz zu den nicht eingezäunten Weiden hervorzuheben. Der Begriff Weide wird auch in Zusammenhang mit Wildtieren, Bienen (Bienenweide) und Vögeln (Vogelweide) verwendet.Nach dem 2008 veröffentlichten Modell der Anthrome der beiden amerikanischen Geographen Erle C. Ellis und Navin Ramankutty machen alle Weidearten zusammen (Residential-, Populated- und Remote Rangeland) heute etwa 27% der irdischen Landoberfläche aus.Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Weiden in der Grünlandwirtschaft.
 • Un prat és una formació vegetal formada només per plantes herbàcies, o sigui, una comunitat vegetal formada només per herba. El terme prat designa també el terreny ocupat per aquesta formació. Un prat pot ser natural o espontani, o bé artificial, que han estat sembrats per l'home o mantingut en estat de prat per la pastura del bestiar domèstic.Pot estar compost per una sola espècie, prat monofític, o per diverses espècies, prat polifític.Per tal de poders-se mantenir, un prat pasturat ha d'estar compost per espècies que rebrotin després d'ésser menjades pels animals o dallades amb mitjans mecànics. En general les espècies que tornen a créixer tenen les gemmes molt a prop del terra o són subterrànies del tipus de la gespa o estoloníferes.Els prats dalladors són els que es poden aprofitar tallant l'herba. Només es formen prats dalladors quan la pluviometria i la temperatura és suficient per contrarestar l'evaporació de les plantes i de la superfície en un període prou llarg per permetre el creixement dels vegetals.En climes mediterranis els prats són estacionals i sovint formen l'anomenat pastiu que és de menor aprofitament econòmic però a l'alta muntanya mediterrània es fan prats naturals per sobre del límit arbori i abans de les neus perpètues (2200-3000 m d'altitud).Les principals famílies botàniques que formen el prat són les gramínies, les ciperàcies i les papilionàcies.En fitosociologia el terme prat té només caràcter fisiognòmic, o sigui, descriu l'aspecte general de la comunitat, però pot correspondre a comunitats de composició florística molt diferent. També atenint-nos només en l'aspecte, podem anomenar diverses formacions relacionades amb els prats: Herbassars són les comunitats integrades per plantes herbàcies altes i de fulla gran. Si les herbes són especialment altes i atapeïdes (comparables a l'altura d'una persona, per exemple), parlem d'herbassars megafòrbics (les arrels mega i fòrbia vénen de termes grecs que signifiquen gran i herba, respectivament). Els erms són prats molt oberts, amb grans espais entre les plantes. Són típics d'alguns ambients molt àrids i també dels runams i solars abandonats. A l'extrem contrari hi trobem els feners, que són herbassars molt rics i humits. Un gramenet és un prat de gramínies i plantes semblants perennes. Una gespa és un gramenet atapeït de plantes petites.↑
 • Pasture (from the Latin pastus, past participle of pascere ”to feed”) is land used for grazing. Pasture lands in the narrow sense are enclosed tracts of farmland, grazed by domesticated livestock, such as horses, cattle, sheep or swine. The vegetation of tended pasture, forage, consists mainly of grasses, with an interspersion of legumes and other forbs (non-grass herbaceous plants). Pasture is typically grazed throughout the summer, in contrast to meadow which is used for grazing only after being mown to make hay for winter fodder.Pasture in a wider sense additionally includes rangelands, other unenclosed pastoral systems, and land types used by wild animals for grazing or browsing.Pasture lands in the narrow sense are distinguished from rangelands by being managed through more intensive agricultural practices of seeding, irrigation, and the use of fertilizers, while rangelands grow primarily native vegetation, managed with extensive practices like controlled burning and regulated intensity of grazing.Soil type, minimum annual temperature, and rainfall are important factors in pasture management. Sheepwalk is an area of grassland where sheep can roam freely. The productivity of sheepwalk is measured by the number of sheep per area. This is dependent, among other things, on the underlying rock. Sheepwalk is also the name of townlands in County Roscommon, Ireland and County Fermanagh, Northern Ireland.Prior to the advent of factory farming with its use of "zero-grazing" feeding techniques, pasture was the primary source of food for grazing animals such as cattle and horses. It is still used extensively, particularly in arid regions where pasture land is unsuitable for any other agricultural production. In more humid regions, pasture grazing is exploited extensively for free range and organic farming. It is an important biotic resource.
 • Pastvina je pozemek s převážně (bylinným) nízkým vegetačním krytem, sloužícím především jako zdroj potravy různým druhům býložravců, hlavně pro pastvu hospodářských zvířat jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. S termínem pastvina se běžně setkáváme spíš ve spojení horská pastvina. Jako pastviny slouží často horské či podhorské louky, pastva hospodářských zvířat zde může probíhat zcela volně (ve střední Evropě typicky v Alpách v některých alpských zemích), nebo se může jednat o trvale či přechodně ohrazený pozemek (například pomocí elektrického ohradníku).Pastvina má (jakožto trvalý travní porost) v současné době v ČR nejnižší daň z nemovitosti (aktuálně 1/3 ve srovnání s ornou půdou).Před příchodem průmyslového zemědělství, byly pastviny hlavním zdrojem potravy pro výše uvedená pasoucí se býložravá zvířata.
 • Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland.
 • 牧草(ぼくそう)とは家畜の飼育に使用される草本類のこと。牧畜に用いられる。
 • Pasto é a vegetação utilizada para a alimentação do gado e por extensão o terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Antes do advento da revolução verde e da produção de ração em grande escala, o pasto era a fonte principal de subsistência do gado.Atualmente, a prática de alimentar o gado exclusivamente no pasto é denominada criação extensiva, posto que necessita de grandes áreas para se viabilizar. Em contraponto, a criação de gado em áreas pequenas, ou mesmo em confinamento, com alimentação baseada em ração, milho ou soja, é conhecida como criação intensiva. A cana de açucar picada tem sido utilizada, de forma intensa, como complemento alimentar para gado confinado.No pastejo o consumo de partes das plantas sem matá-las, mantém nelas o potêncial de crescimento. Muitos herbívoros e plantas evoluem conjuntamente, cada qual atuando sobre o outro como agente de seleção natural.
 • 목초지(牧草地, pasture)는 축산을 위해 풀을 길러 먹이는 초지다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1600688 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14077 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105815890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La pâture est ce qui sert à la nourriture des bêtes. Par extension, lieu où croît la nourriture des animaux qui paissent.
 • Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland.
 • 牧草(ぼくそう)とは家畜の飼育に使用される草本類のこと。牧畜に用いられる。
 • 목초지(牧草地, pasture)는 축산을 위해 풀을 길러 먹이는 초지다.
 • Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki.Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie jak bydło, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka lat (3-5).
 • Mera, meyilli, engebeli ve taban suyunun derinde olduğu yem bitkilerinin bulunduğu alanlara verilen ad. Bu topraklar hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır. Hayvanların yemlenmesinde kullanılan bu alanların erozyon üzerinde etkileri bulunmaktadır.Engebe sebebiyle yağış sularının bir kısmı sızarak veya yüzey akışı ile kaybolmaktadır. Buraların toprakları sığ, kumlu veya çakıllı, su tutma kapasitesi düşük ve yağışlı dönem haricinde kurudur.
 • Pastvina je pozemek s převážně (bylinným) nízkým vegetačním krytem, sloužícím především jako zdroj potravy různým druhům býložravců, hlavně pro pastvu hospodářských zvířat jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. S termínem pastvina se běžně setkáváme spíš ve spojení horská pastvina.
 • Eine Weide (auch: Weideland) ist eine mit krautigen Pflanzen (vornehmlich Süßgräsern) bewachsene landwirtschaftliche Fläche, auf der Nutztiere stehen, denen diese Vegetation als Hauptnahrung dient. Das Abfressen wird „grasen" oder „beweiden" genannt, so dass man bei den Tieren auch von „Weidetieren" sprechen kann.Weidetiere sind Huftiere wie Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd oder Kamel, sowie einige Geflügelarten wie Hühnervögel, Gans oder Strauß.
 • Un prat és una formació vegetal formada només per plantes herbàcies, o sigui, una comunitat vegetal formada només per herba. El terme prat designa també el terreny ocupat per aquesta formació.
 • Un prado es una tierra llana o de relieve suave, húmeda o de regadío, en la cual crece la hierba con el fin de generar pasto para el ganado y forraje para conservar, cuando hay producción sobrante. Por lo general los prados mesofíticos crecen en regiones húmedas y no muy frías, en las que apenas existe sequía, bajo el dominio de los bosques caducifolios o aciculifolios.
 • Larrea lur laueko edo leuneko zelaia da, hezea edo ureztapenekoa, non, belarra erein edo hazten den, abereen bazkarako egokia. Oro har, larre mesofitikoak lurralde hezeetan eta ez oso hotzetan hazten dira, lehortea ia existitu ere egiten ez den tokian, batik bat, hosto erorkorrak diren edo orratz formako hostoak dituzten zuhaitzak nagusi diren basoetan.
 • Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. До появления механизированного сельского хозяйства, пастбище летом было основным источником пищи для животных, таких как рогатый скот и лошади.
 • Pasture (from the Latin pastus, past participle of pascere ”to feed”) is land used for grazing. Pasture lands in the narrow sense are enclosed tracts of farmland, grazed by domesticated livestock, such as horses, cattle, sheep or swine. The vegetation of tended pasture, forage, consists mainly of grasses, with an interspersion of legumes and other forbs (non-grass herbaceous plants).
 • Pasto é a vegetação utilizada para a alimentação do gado e por extensão o terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Antes do advento da revolução verde e da produção de ração em grande escala, o pasto era a fonte principal de subsistência do gado.Atualmente, a prática de alimentar o gado exclusivamente no pasto é denominada criação extensiva, posto que necessita de grandes áreas para se viabilizar.
 • A legelő általában olyan terület, amelyről az állatok a táplálásukra szükséges növényeket, saját maguk legeltetés útján szerzik meg. A legelőnek több neme van. Tartamuk szerint állandó és ideiglenes legelőket különböztetnek meg. Elsőkhöz ama rendszerint természetes legelő területek tartoznak, melyek egyéb használatra nem alkalmasak s azért feltétlen legelőknek is nevezik.
 • Il pascolo (dal latino pascuum) è una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi. Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbovori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc...) durante i rispettivi momenti di alimentazione nel loro habitat naturale.
rdfs:label
 • Pâture
 • Larre
 • Legelő
 • Mera
 • Pascolo
 • Pasto
 • Pasture
 • Pastvina
 • Pastwisko
 • Prado
 • Prat
 • Weide (Grünland)
 • Weiland
 • Пастбище
 • 牧草
 • 목초지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of