On désigne par oxygène liquide le dioxygène refroidi au-dessous de son point de condensation, soit 90,188 K (-182,96 °C) sous la pression atmosphérique (101 325 Pa). Sa masse volumique est alors de 1 141 kg·m-3, et il gèle à 50,5 K (-222,65 °C). On l'obtient par distillation fractionnée à partir de l'air.Il est souvent désigné par l'acronyme LOX, notamment pour ses applications astronautiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On désigne par oxygène liquide le dioxygène refroidi au-dessous de son point de condensation, soit 90,188 K (-182,96 °C) sous la pression atmosphérique (101 325 Pa). Sa masse volumique est alors de 1 141 kg·m-3, et il gèle à 50,5 K (-222,65 °C). On l'obtient par distillation fractionnée à partir de l'air.Il est souvent désigné par l'acronyme LOX, notamment pour ses applications astronautiques.
 • Liquid oxygen — abbreviated LOx, LOX or Lox in the aerospace, submarine and gas industries — is one of the physical forms of elemental oxygen.
 • Flüssigsauerstoff (auch LOX in der Luftfahrt-, U-Boot- und Gas-Industrie (von englisch Liquid Oxygen)) ist die flüssige Form des Elements Sauerstoff.
 • El oxígeno líquido (también denominado LOx, LOX o Lox en la industria aeroespacial, submarina y del gas) es la forma líquida del oxígeno. Tiene un color azul pálido y es fuertemente paramagnético. La densidad del oxígeno líquido es de 1,141 g/cm³ (1141 kg/m³) y es criogénico (punto de congelación: 50,9 K (-222,65 °C), punto de ebullición: 90,122 K (-182,96 °C) a 101,325 kPa (760 mm Hg). En el comercio, el oxígeno líquido está clasificado como un gas industrial y ha sido extensamente usado con propósitos industriales y médicos. El oxígeno líquido se obtiene del oxígeno natural que se encuentra en el aire mediante destilación fraccionada compuesta. El oxígeno líquido tiene una relación de compresión de 843:9, y por esto actualmente se usa en aviones comerciales y militares.
 • Oxigeno likidoa oinarrizko oxigenoaren egoeratako bat da, kondentsazio-puntutik behera hozten denean (90,188 K edo -182,96 °C) presio atmosferikoan (101,325 kPa edo 760 mmHg). Arlo batzuetan, batez ere aeroespazio, itsaspeko eta gas industrian, LOx, LOX edo Lox laburdurak erabiltzen dira, ingelesezko terminotik (liquid oxygen). Oxigeno likidoak kolore urdin ahula du eta oso paramagnetikoa da.
 • 液体酸素(えきたいさんそ)とは、液化した酸素のこと。酸素の沸点は−183℃、凝固点は−219℃である。製鉄や医療現場の酸素源やロケットの酸化剤として利用され、LOX (Liquid OXygen)、LO2のように略称される。有機化合物に触れると爆発的に反応することがある。
 • O oxigénio líquido (português europeu) ou oxigênio líquido (português brasileiro), também denominado por LOx, LOX ou Lox pela indústria aeroespacial, é a uma das formas do elemento oxigénio. É extraído do ar atmosférico por destilação fracionada. Ele apresenta uma cor azulada e é fortemente paramagnético. Nas CNTP, o oxigénio torna-se líquido à temperatura -182,96 °C (ponto de ebulição) e seu ponto de fusão a −222,65 °C). No estado líquido, sua densidade é de 1141g/cm³, sendo moderadamente criogênico. O volume de um litro de oxigénio na forma liquida equivale aproximadamente ao de 860 litros de oxigénio gasoso. Utiliza-se principalmente na área aeroespacial e militar como oxidante dos combustíveis e para produção de explosivos, sua utilização secundária é para fins industriais e médicos.Outra maneira de se obter o oxigênio líquido e elevar o oxigênio a baixas temperaturas por um grande tempo. Mas usando esse modo de preparo o contato com o oxigênio pode causar queimaduras e imobilidade da parte exposta por tempo indeterminado.
 • 액체 산소(液體酸素, 영어: liquid oxygen, LOx, LOX, Lox)는 물리적 형태의 산소 원소 가운데 하나이다. RP-1, 액체수소를 연료로 사용하는 우주로켓의 산화제로 사용된다.
 • L'oxigen líquid (també LOx, LOX o Lox a les indústries aeronàutica, submarina i dels gasos, de l'anglès liquid oxygen) és una forma de l'element oxigen. Té un color blau pàl·lid i és fortament paramagnètic. L'oxigen líquid té una densitat d'1.141 g/cm³ (1,141 kg/L) i és criogènic (punt de congelació: 50,5 K (−222,65 °C), punt d'ebullició: -100,89 K (−182,96 °C) a 101,325 kPa (760 mmHg). En el comerç, l'oxigen líquid és classificat com a gas industrial i té un ús estès amb fins industrials i mèdics. L'oxigen líquid s'obté a partir de l'oxigen que existeix de forma natural a l'aire per destil·lació fraccionada. L'oxigen líquid té un ràtio d'expansió de 861:1 a 293,15 K (20 °C); per això, se l'utilitza en algunes aeronaus comercials i militars com a font d'oxigen respirable.El LOX utilitzat en els coets espacials i a la indústria aerospacial és una mescla d'oxigen líquid amb fins a un 25% d'ozó líquid i diversos additius per estabilitzar aquest oxidant líquid.A causa de la seva naturalesa criogènica, el LOX pot fer que els materials amb què entra en contacte es tornin extremament fràgils. L'oxigen líquid també és un agent oxidant molt potent: els materials orgànics es cremaran ràpidament i energètica en oxigen líquid. A més, si se'ls amara en LOX, materials com ara els conglomerats de carbó o negre de carbó, etc., poden explotar impredictiblement a partir de fonts d'ignició com ara flames, espurnes o impactes lleus. Els petroquímics solen presentar aquest comportament, incloent-hi l'asfalt.
 • Cair oksigen - disingkat LOx, LOX atau Lox dalam industri dirgantara, kapal selam dan gas - adalah salah satu bentuk fisik unsur oksigen.Oksigen cair memiliki warna biru pucat dan sangat paramagnetik, bisa ditunda antara kutub magnet tapal kuda yang kuat. [ 1 ] Oksigen cair memiliki kerapatan 1.141 g/cm3 (1.141 kg/L) dan cryogenic dengan titik pembekuan 50.5 K (−368.77 °F, −222.65 °C) dan titik didih 90.19 K (−297.33 °F, −182.96 °C) pada 101.325 kPa (760 mmHg). Oksigen cair memiliki rasio ekspansi 1:861 bawah 1 standar atmosfer ( 100 kPa ) dan 20 °C (68 °F), [ 2 ] [ 3 ] dan karena ini, ia digunakan dalam beberapa pesawat komersial dan militer sebagai sumber pernapasan oksigen.Dalam perdagangan, oksigen cair diklasifikasikan sebagai gas industri dan secara luas digunakan untuk keperluan industri dan medis. Oksigen cair diperoleh dari oksigen yang ditemukan secara alami di udara dengan distilasi fraksional di sebuah pabrik pemisahan udara kriogenik.Oksigen cair adalah kriogenik propelan cair oksidator umum untuk aplikasi roket pesawat ruang angkasa, biasanya dalam kombinasi dengan hidrogen cair atau minyak tanah. Oksigen cair berguna dalam peran ini karena ia menciptakan impuls spesifik yang tinggi. Itu digunakan dalam aplikasi pertama roket seperti rudal V2 (dengan nama A-Stoff dan Sauerstoff) dan Redstone, R-7 Semyorka, booster Atlas, dan tahap pendakian dari roket Apollo Saturn. Oksigen cair juga digunakan dalam beberapa ICBM awal, meskipun ICBM lebih modern tidak menggunakan oksigen cair karena sifat kriogenik dan kebutuhan pengisian reguler untuk menggantikan boiloff membuat lebih sulit untuk mempertahankan dan meluncurkan cepat. Banyak roket modern menggunakan oksigen cair, termasuk mesin utama pada Space Shuttle.Oksigen cair juga memiliki penggunaan yang luas dalam pembuatan peledak oxyliquit, tetapi jarang digunakan sekarang karena tingkat kecelakaan yang tinggi.
 • Жи́дкий кислоро́д (ЖК, англ. Liquid oxygen, LOX) — жидкость бледно-синего цвета, которая относится к сильным парамагнетикам. Является одним из четырёх агрегатных состояний кислорода. ЖК обладает плотностью 1,141 г/см³ и имеет умеренно криогенные свойства с точкой замерзания 50,5 K (−222,65 °C) и точкой кипения 90,188 K (−182,96 °C). Жидкий кислород активно используется в космической и газовой отраслях, при эксплуатации подводных лодок, широко используется в медицине. Обычно промышленное получение основывается на фракционной перегонке воздуха. Коэффициент расширения (англ. expansion ratio) кислорода при смене агрегатного состояния на газообразное составляет 860:1 при 20 °C, что иногда используется в системах снабжения кислородом для дыхания в коммерческих и военных самолётах.Основным и практически неисчерпаемым источником получения жидкого кислорода является атмосферный воздух: производится сжижение воздуха и последующее разделение его на кислород и азот.Из-за своей криогенной природы ЖК может вызвать хрупкость материалов, которые находятся с ним в соприкосновении. Жидкий кислород также является очень мощным окислительным агентом: органическое вещество быстро сгорает в его среде с большим выделением тепла. Более того, некоторые из этих веществ, будучи пропитанными ЖК имеют свойство непредсказуемо взрываться. Нефтепродукты часто демонстрируют такое поведение, включая асфальт.ЖК является широко распространённым окислительным компонентом ракетных топлив обычно в комбинации с жидким водородом или керосином. Его использование обусловлено высоким удельным импульсом, который получается при применении этого окислителя в ракетных двигателях. Кислород — самый дешевый из применяемых компонентов ракетных топлив. Первое использование имело место в германской БР Фау-2, позднее в американских БР «Редстоун» и РН «Атлас», а также в советской МБР Р-7. ЖК активно использовался в ранних МБР, но более поздние версии этих ракет его не используют из-за криогенной природы и необходимости регулярной дозаправки для компенсации выкипания окислителя, что затрудняет быстрый запуск. Многие современные ЖРД используют ЖК в качестве окислителя, например RS-24, РД-180. В качестве уплотнительных прокладочных материалов в системах с жидким кислородом применяются материалы, не теряющие эластичности при низких температурах: паронит, фторопласты, отожженные медь и алюминий. Хранение и транспортировка больших количеств жидкого кислорода осуществляется в емкостях объемом от нескольких десятков до 1500 м³ из нержавеющей стали, снабженных теплоизоляцией. Наружный, защитный кожух теплоизоляции может выполняться и из углеродистой стали. Резервуары транспортных емкостей изготавливаются также из сплава АМц .Применение вакуумно-порошковой или экранно-вакуумной теплоизоляции позволяет снизить суточные потери кипящего продукта до уровня 0,1 - 0,5% (в зависимости от размеров емкости) и скорость повышения температуры переохлажденного - до 0,4 - 0,5 К в сутки. Транспортировка кипящего кислорода производится с открытым вентилем газосброса, а переохлажденного - при закрытом вентиле, с контролем давления не реже 2 раз в сутки; при повышении давления больше, чем на 0,02 МПа (изб.) вентиль открывается.ЖК также активно использовался при изготовлении взрывчатки «Оксиликвит», но сейчас она редко используется из-за большого количества инцидентов и несчастных случаев.Для объяснения отклонения парамагнетических свойств жидкого кислорода от закона Кюри американским физикохимиком Г. Льюисом в 1924 году была предложена молекула тетракислорода (англ. tetraoxygen) (O4). На сегодняшний день теория Льюиса считается лишь частично верной: компьютерное моделирование показывает, что хотя в жидком кислороде не образуется стабильных молекул O4, молекулы O2 на самом деле имеют тенденцию ассоциировать в пары с противоположными спинами, которые формируют временные объединения O2-O2.Жидкий азот имеет более низкую точку кипения 77 K (−196 °C) и устройства, которые содержат жидкий азот могут конденсировать кислород из воздуха: когда большая часть азота испаряется из такого устройства возникает риск того, что остаток жидкого кислорода может сильно прореагировать с органическими материалами. С другой стороны, жидкий азот или жидкий воздух может оказаться насыщенным жидким кислородом, если оставить ёмкость на открытом воздухе — атмосферный кислород будет в ней растворяться, в то время как азот будет испаряться быстрее.
 • L'ossigeno liquido (chiamato anche LOx, LOX o Lox nell'industria aerospaziale, sottomarina e del gas) è una forma liquida dell'ossigeno.
 • Ciekły tlen (LOX, LOx, Lox z ang. Liquid oxygen) − pierwiastkowy tlen w stanie ciekłym. Ma bladoniebieski kolor i silne właściwości paramagnetyczne. Ciekły tlen ma gęstość 1,141 g/cm³, a jego temperatura wrzenia O2 wynosi −183 °C (90 K) pod normalnym ciśnieniem. Zwykle jest przechowywany w naczyniach kriogenicznych pod ciśnieniem atmosferycznym lub niewielkim nadciśnieniem. Ciekły tlen ma wiele zastosowań przemysłowych i medycznych. Ciekły tlen jest otrzymywany (obok ciekłego azotu) przez destylację frakcyjną skroplonego powietrza.Tlen w postaci ciekłej jest w wielu przypadkach wygodną formą przechowywania i transportu tlenu, jest powszechnie stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego na statkach kosmicznych, zazwyczaj w połączeniu z ciekłym wodorem lub naftą. Był używany w pierwszych rakietach V2, Redstone, R-7, Atlas, a także w rakietach Saturn IB i Saturn V. Zastosowanie ciekłego tlenu pozwala na uzyskanie jednej z najmniejszych mas utleniacza przez co silnik rakietowy uzyskuje duży impuls właściwy. Ponadto LOx jest często stosowany w przemyśle petrochemicznym, a w przeszłości także do produkcji materiałów wybuchowych (obecnie wycofany ze względu na dużą liczbę wypadków).Ciekły azot ma niższą temperaturę wrzenia (−196 °C [77 K]) od ciekłego tlenu, w wyniku czego na naczyniu z ciekłym azotem może skraplać się tlen z powietrza, prowadząc do ryzyka gwałtownej reakcji tlenu z substancjami organicznymi. Wysokie stężenie ciekłego tlenu może także występować pod koniec odparowania ciekłego azotu z otwartego naczynia.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2751824 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110247763 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • On désigne par oxygène liquide le dioxygène refroidi au-dessous de son point de condensation, soit 90,188 K (-182,96 °C) sous la pression atmosphérique (101 325 Pa). Sa masse volumique est alors de 1 141 kg·m-3, et il gèle à 50,5 K (-222,65 °C). On l'obtient par distillation fractionnée à partir de l'air.Il est souvent désigné par l'acronyme LOX, notamment pour ses applications astronautiques.
 • Liquid oxygen — abbreviated LOx, LOX or Lox in the aerospace, submarine and gas industries — is one of the physical forms of elemental oxygen.
 • Flüssigsauerstoff (auch LOX in der Luftfahrt-, U-Boot- und Gas-Industrie (von englisch Liquid Oxygen)) ist die flüssige Form des Elements Sauerstoff.
 • Oxigeno likidoa oinarrizko oxigenoaren egoeratako bat da, kondentsazio-puntutik behera hozten denean (90,188 K edo -182,96 °C) presio atmosferikoan (101,325 kPa edo 760 mmHg). Arlo batzuetan, batez ere aeroespazio, itsaspeko eta gas industrian, LOx, LOX edo Lox laburdurak erabiltzen dira, ingelesezko terminotik (liquid oxygen). Oxigeno likidoak kolore urdin ahula du eta oso paramagnetikoa da.
 • 液体酸素(えきたいさんそ)とは、液化した酸素のこと。酸素の沸点は−183℃、凝固点は−219℃である。製鉄や医療現場の酸素源やロケットの酸化剤として利用され、LOX (Liquid OXygen)、LO2のように略称される。有機化合物に触れると爆発的に反応することがある。
 • 액체 산소(液體酸素, 영어: liquid oxygen, LOx, LOX, Lox)는 물리적 형태의 산소 원소 가운데 하나이다. RP-1, 액체수소를 연료로 사용하는 우주로켓의 산화제로 사용된다.
 • L'ossigeno liquido (chiamato anche LOx, LOX o Lox nell'industria aerospaziale, sottomarina e del gas) è una forma liquida dell'ossigeno.
 • Жи́дкий кислоро́д (ЖК, англ. Liquid oxygen, LOX) — жидкость бледно-синего цвета, которая относится к сильным парамагнетикам. Является одним из четырёх агрегатных состояний кислорода. ЖК обладает плотностью 1,141 г/см³ и имеет умеренно криогенные свойства с точкой замерзания 50,5 K (−222,65 °C) и точкой кипения 90,188 K (−182,96 °C). Жидкий кислород активно используется в космической и газовой отраслях, при эксплуатации подводных лодок, широко используется в медицине.
 • Ciekły tlen (LOX, LOx, Lox z ang. Liquid oxygen) − pierwiastkowy tlen w stanie ciekłym. Ma bladoniebieski kolor i silne właściwości paramagnetyczne. Ciekły tlen ma gęstość 1,141 g/cm³, a jego temperatura wrzenia O2 wynosi −183 °C (90 K) pod normalnym ciśnieniem. Zwykle jest przechowywany w naczyniach kriogenicznych pod ciśnieniem atmosferycznym lub niewielkim nadciśnieniem. Ciekły tlen ma wiele zastosowań przemysłowych i medycznych.
 • O oxigénio líquido (português europeu) ou oxigênio líquido (português brasileiro), também denominado por LOx, LOX ou Lox pela indústria aeroespacial, é a uma das formas do elemento oxigénio. É extraído do ar atmosférico por destilação fracionada. Ele apresenta uma cor azulada e é fortemente paramagnético. Nas CNTP, o oxigénio torna-se líquido à temperatura -182,96 °C (ponto de ebulição) e seu ponto de fusão a −222,65 °C).
 • El oxígeno líquido (también denominado LOx, LOX o Lox en la industria aeroespacial, submarina y del gas) es la forma líquida del oxígeno. Tiene un color azul pálido y es fuertemente paramagnético. La densidad del oxígeno líquido es de 1,141 g/cm³ (1141 kg/m³) y es criogénico (punto de congelación: 50,9 K (-222,65 °C), punto de ebullición: 90,122 K (-182,96 °C) a 101,325 kPa (760 mm Hg).
 • Cair oksigen - disingkat LOx, LOX atau Lox dalam industri dirgantara, kapal selam dan gas - adalah salah satu bentuk fisik unsur oksigen.Oksigen cair memiliki warna biru pucat dan sangat paramagnetik, bisa ditunda antara kutub magnet tapal kuda yang kuat. [ 1 ] Oksigen cair memiliki kerapatan 1.141 g/cm3 (1.141 kg/L) dan cryogenic dengan titik pembekuan 50.5 K (−368.77 °F, −222.65 °C) dan titik didih 90.19 K (−297.33 °F, −182.96 °C) pada 101.325 kPa (760 mmHg).
 • L'oxigen líquid (també LOx, LOX o Lox a les indústries aeronàutica, submarina i dels gasos, de l'anglès liquid oxygen) és una forma de l'element oxigen. Té un color blau pàl·lid i és fortament paramagnètic. L'oxigen líquid té una densitat d'1.141 g/cm³ (1,141 kg/L) i és criogènic (punt de congelació: 50,5 K (−222,65 °C), punt d'ebullició: -100,89 K (−182,96 °C) a 101,325 kPa (760 mmHg).
rdfs:label
 • Oxygène liquide
 • Ciekły tlen
 • Flüssigsauerstoff
 • Liquid oxygen
 • Oksigen cair
 • Ossigeno liquido
 • Oxigen líquid
 • Oxigeno likido
 • Oxigénio líquido
 • Oxígeno líquido
 • Жидкий кислород
 • 液体酸素
 • 액체 산소
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:carburant of
is prop-fr:ergols of
is foaf:primaryTopic of