L’ostracisme (en grec ancien ἐξοστρακίζω) était un vote par lequel l'Ecclésia (l'assemblée des citoyens) prononçait le bannissement de l'un de ses citoyens, dont le nom était inscrit sur une céramique (ostrakon). Celle-ci était coupée en deux et à l'issue de la période d'exil, les deux tessons étaient réunis[réf. nécessaire]. Durant la période de bannissement, l’Ecclésia conservait ces tessons, ostraca, où figuraient les noms des exilés. Athènes et quelques autres cités, au Ve siècle av.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’ostracisme (en grec ancien ἐξοστρακίζω) était un vote par lequel l'Ecclésia (l'assemblée des citoyens) prononçait le bannissement de l'un de ses citoyens, dont le nom était inscrit sur une céramique (ostrakon). Celle-ci était coupée en deux et à l'issue de la période d'exil, les deux tessons étaient réunis[réf. nécessaire]. Durant la période de bannissement, l’Ecclésia conservait ces tessons, ostraca, où figuraient les noms des exilés. Athènes et quelques autres cités, au Ve siècle av. J.-C., ont instauré une institution qui permettait de bannir pendant dix ans un citoyen, sans que celui-ci perdît ses biens. C'était une mesure d'éloignement politique, un simple vote de défiance à l'égard d'un citoyen influent soupçonné d'aspirer au pouvoir personnel : ce n'était pas une peine judiciaire, cette sanction n'étant pas une condamnation pénale : elle ne s'accompagnait pas de peine pécuniaire, et les droits civiques étaient conservés. Cette importante institution apparaît donc marquée d'un esprit d'humanité tant dans la procédure suivie que dans la peine prononcée.
 • 陶片追放(とうへんついほう、ギリシア語: ὀστρακισμός、オストラキスモス)は、古代アテナイで、僭主の出現を防ぐために、市民が僭主になる恐れのある人物を投票により国外追放にした制度。英語のオストラシズム(Ostracism)という名称でも知られる。広義には集落や集団からの追放を指し、日本の村八分と近いものと解釈される。
 • O ostracismo era uma punição existente em Atenas, no século V a.C, onde o cidadão, geralmente um político, que ameaçasse a democracia, era votado para ser banido ou exilado, por um período de dez anos. O ostracismo foi criado por Clístenes, o "Pai da Democracia". Todos os anos, durante a sexta pritania a questão de se um ostracismo deveria ser votado naquele ano era colocada para a eclésia, se assim decidido, o ostracismo tomava lugar na Ágora durante a oitava pritania.O termo deriva do método de votar que consistia na escrita do eleito em um pedaço de cerâmica, o óstraco.
 • A cserépszavazás (osztrakiszmosz) az ókori Athénban egy olyan eljárás volt, amivel a városállam egy befolyásos polgárát a nép tíz évre száműzhette. Ezt nem büntetésnek tekintették: alkalmazhatták egyrészt megelőző célzattal, egy olyan személy eltávolítására, akit az államra nézve veszélyesnek tartottak; de lehetett vetélytárs politikusok közötti kibékíthetetlen ellentétek feloldásának eszköze is.
 • Остракизъм (на старогръцки: ὀστρᾰκισμός) е метод за политическа борба, въведен от Клистен. Всяка пролет Народното събрание на Атина (еклесия) при кворум не по-малко от 6000 души взима решение да изгони или не някой опасен за демократичния ред на полиса гражданин. Предлагани за остракизиране са граждани, които с придобитото си огромно влияние в обществото, се смятат за потенциални тирани. Всеки гражданин изписва върху глинен чиреп, т. нар. "остракон" (чието първо значение е "мидена черупка" с каквато се е гласувало в началото), името на този когото смята за опасен за демокрацията. Осъденият с мнозинството от гласовете е изгонван от Атина за срок от 10 години, като наказанието при евентуално връщане в полиса е смърт. Остракизмът не е форма на съд - всеки гласува според мнението си, без да се обсъждат аргументи за гласуването. Смята се, че остракизмът е приложен за първи път през 487 г. пр. Хр., а последното известно остракизиране е от 417 г. пр. Хр. В района на Керамикос (атинския некропол) са намерени хиляди остраки с написани на тях имена. Интересни са наблюденията на изследователите, според които голям брой от остраките с едно име са написани само с няколко почерка, което показва, че често остракизирането е било подготвяно до степен на раздаване на готови остраки.Чрез тази демократична форма на прогонване на политически противници, атиняни се лишават от множество най-способни граждани, сред които и такива пълководци като Милтиад (спечелил битката срещу персите при Маратон), Темистокъл (спечелил битката срещу персите при Саламин), Кимон (стратег в битката при Саламин), Аристид (участник във всички важни битки в гръко-персийските войни, стратег в битката при Платея). В резултат на прочистването от способните граждани, "Златният век" на класическата атинска култура трае по-малко от петдесет години.
 • El castigo por ostracismo o, simplemente, ostracismo (en griego antiguo ἐξοστρακίζω), era la decisión que permitía excluir de la comunidad durante un plazo de entre diez años o de forma permanente a las personas incómodas para las instituciones.
 • L'ostracisme (del grec oστρακισμoς ostrakismós) fou una institució jurídica de la democràcia atenenca utilitzada per a castigar amb un exili temporal de 10 anys a tothom qui pogués representar un perill per a la ciutat. En l'ús corrent l'ostracisme significa excloure algú de la societat o de la comunitat impedint-ne la comunicació. Segons Aristòtil l'ostracisme va ser ideat per Clístenes el 510 aC, però segons alguns s'ha de datar la seva institució vint anys després, quan es va aplicar a Hiparc de Colarges, de la família dels Pisistràtides.L'ostracisme consistia en una votació, durant la vuitena pritània, quan el nom de l'individu penat havia de ser escrit en un tros de terracota o ostrakon. El caràcter polític del judici d'ostracisme emergeix clarament del fet que la condemna no requereix i no comporta una acusació penal: Plutarc, per exemple explica que Aristides va patir ostracisme perquè la seva bona fama i reputació el feien, independentment de les seves intencions, un tirà potencial.Es feia servir l'ostrakon perquè el papir era molt car i importat d'Egipte. Perquè la votació fos vàlida hi havien de participar almenys 6.000 ciutadans. Molts notables polítics democràtics van patir ostracisme. En alguns casos es van aprovar lleis especials per recuperar a ciutadans exiliats, per exemple, en les guerres contra els perses es va recuperar Aristides.Segons Aristòtil també a Argos es practicava l'ostracisme. A l'obra d'Aristòfanes es diu que a Mègara i a Milet també hi havia ostracisme.
 • Остраки́зм (др.-греч. ὁ ὀστρακισμός, от τὸ ὄστρακον — «черепок, скорлупа») — в древних Афинах народное голосование, во время которого граждане на глиняных черепках писали имя нежелательного гражданина; если имя одного и того же человека написали 5000 и более человек, его изгоняли на 10 лет. Однако следует подчеркнуть, что остракизм — это не наказание за какое-либо деяние, а превентивная мера во избежание, например, захвата власти и т. п. В литературе часто этот термин ошибочно переводят как «суд черепков» (дословный перевод термина — «черепковать» или «вычерепковать»).В широком смысле остракизм — гонение, неприятие, отвержение, презрение со стороны окружающего общества.
 • Ostracisme of schervengericht (Grieks: έξω-οστρακισμός; exo-ostrakismos) was in de Atheense democratie een stemprocedure in de Ekklèsia (Volksvergadering) om politieke leiders (generaals) die men te machtig vond voor één, vijf, tien of twintig jaar te verbannen. Men probeerde zo waarschijnlijk al te grote tegenstellingen binnen de politieke gemeenschap (polis) te overbruggen.De procedure werkte als volgt: als de burgers in de Volksvergadering besloten dat er een ostracisme moest worden gehouden, kon iedere burger op een bepaalde dag in de Agora de naam van een door hem gewraakte politiek leider op een stuk gebroken aardewerk (vandaar de naam, ostrakon = scherf) schrijven. Als er minimaal 6000 scherven waren beschreven, werd de persoon wiens naam het meest werd genoemd voor tien jaar verbannen uit de stad, met behoud van bezittingen en burgerrechten. Rond 415 v.Chr. raakte de procedure in onbruik en kwam de graphe paranomon in zwang.
 • 도편 추방(陶片 追放, 그리스어 οστρακισμός ostrakismos, ostracism)는 고대 아테나이 민주정에서 참주가 될 위험이 있는 인물의 이름을 도자기 조각에 적는 방법의 투표로 국외로 10년간 추방하는 제도이다. 아테나이 시민들은 도자기 조각에 체제에 위협이 될 만한 사람이나 독재자가 될 위험이 있는 인물의 이름을 쓰고 그 인물을 추방했다. 이 제도는 정치가들이 정적을 끌어내는 수단이기도 하였다. 기소나 변론할 기회가 없었고, 추방하는 것도 사실은 벌이 아니라 아테나이 시민들의 명령일 뿐이었다.
 • Ostracism (Greek: ὀστρακισμός, ostrakismos) was a procedure under the Athenian democracy in which any citizen could be expelled from the city-state of Athens for ten years. While some instances clearly expressed popular anger at the citizen, ostracism was often used preemptively. It was used as a way of neutralizing someone thought to be a threat to the state or potential tyrant.Crucially, ostracism had no relation to the processes of justice. There was no charge or defense, and the exile was not in fact a penalty; it was simply a command from the Athenian people that one of their number be gone for ten years.A modern use developed from the term is to describe informal exclusion from a group through social rejection, although the psychology of ostracism takes this further, where it has been defined as “...any behaviour in which a group or individual excludes and ignores another group or individual”. This could therefore be a conscient act or an unconscient one.
 • Das „Scherbengericht“ (Ostrakismos, altgriechisch ὁ ὀστρακισμός; früher überwiegend latinisiert „Ostrazismus“) war in der griechischen Antike, vor allem in Athen, ein Verfahren, unliebsame oder zu mächtige Bürger aus dem politischen Leben der Stadt zu entfernen. Der Begriff ist abgeleitet von Ostrakon (τὸ ὄστρακον), Tonscherbe, da Bruchstücke von Tongefäßen als „Stimmzettel“ verwendet wurden. Die Teilnehmer ritzten in die Scherben Namen von unliebsamen Personen ein; nach der Wahl wurde die meistgenannte Person für zehn Jahre verbannt. Der Verbannte durfte seinen Besitz behalten und war auch sonst nicht vollkommen entrechtet.Ähnliche Verfahren gab es auch in anderen griechischen Städten. In Syrakus benutzte man statt der Scherben Olivenbaumblätter, weshalb man hier von „Petalismos“ (πέταλου, petalon, „Blatt“) – der nach Diodor nur fünf Jahre als Verbannungszeitraum umfasste – sprach.Im heutigen Sprachgebrauch hat sich Scherbengericht zu einem geflügelten Wort entwickelt, mit dem meist politisch motivierte Aktionen und Methoden bezeichnet werden, mit denen unliebsame oder unbequeme Personen ausgeschaltet werden sollen.
 • Ostracyzm (od gr. ὄστρακον ostrakon – skorupa) – praktyka polityczna w starożytnej Grecji, rodzaj tajnego głosowania, podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat.
 • Ostrakismus je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén. V současné době je tento pojem používán obecně, ostrakizovat znamená vyloučit jedince z kolektivu.
 • Ostracismo è una parola derivante dal greco ostrakismós, a sua volta da ostrakon, "coccio" o "conchiglia", che indica una istituzione giuridica della democrazia ateniese volta a punire con un esilio temporaneo di 10 anni coloro che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la città. Secondo Aristotele l'ostracismo fu ideato da Clistene nel 510 a.C.; alcuni, appoggiandosi a un frammento di Arpocrazione, datano la sua istituzione a circa vent'anni dopo, quando ve ne fu la prima applicazione (vittima fu Ipparco di Carmo, della famiglia dei Pisistratidi).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 52495 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11470 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 68 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110181674 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1970 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • L'Évolution de l'Humanité
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Gustave Glotz
prop-fr:nom
 • Glotz
prop-fr:pages
 • 478 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Gustave
prop-fr:sousTitre
 • Le développement des institutions
prop-fr:titre
 • La cité grecque
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Albin Michel
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’ostracisme (en grec ancien ἐξοστρακίζω) était un vote par lequel l'Ecclésia (l'assemblée des citoyens) prononçait le bannissement de l'un de ses citoyens, dont le nom était inscrit sur une céramique (ostrakon). Celle-ci était coupée en deux et à l'issue de la période d'exil, les deux tessons étaient réunis[réf. nécessaire]. Durant la période de bannissement, l’Ecclésia conservait ces tessons, ostraca, où figuraient les noms des exilés. Athènes et quelques autres cités, au Ve siècle av.
 • 陶片追放(とうへんついほう、ギリシア語: ὀστρακισμός、オストラキスモス)は、古代アテナイで、僭主の出現を防ぐために、市民が僭主になる恐れのある人物を投票により国外追放にした制度。英語のオストラシズム(Ostracism)という名称でも知られる。広義には集落や集団からの追放を指し、日本の村八分と近いものと解釈される。
 • A cserépszavazás (osztrakiszmosz) az ókori Athénban egy olyan eljárás volt, amivel a városállam egy befolyásos polgárát a nép tíz évre száműzhette. Ezt nem büntetésnek tekintették: alkalmazhatták egyrészt megelőző célzattal, egy olyan személy eltávolítására, akit az államra nézve veszélyesnek tartottak; de lehetett vetélytárs politikusok közötti kibékíthetetlen ellentétek feloldásának eszköze is.
 • El castigo por ostracismo o, simplemente, ostracismo (en griego antiguo ἐξοστρακίζω), era la decisión que permitía excluir de la comunidad durante un plazo de entre diez años o de forma permanente a las personas incómodas para las instituciones.
 • 도편 추방(陶片 追放, 그리스어 οστρακισμός ostrakismos, ostracism)는 고대 아테나이 민주정에서 참주가 될 위험이 있는 인물의 이름을 도자기 조각에 적는 방법의 투표로 국외로 10년간 추방하는 제도이다. 아테나이 시민들은 도자기 조각에 체제에 위협이 될 만한 사람이나 독재자가 될 위험이 있는 인물의 이름을 쓰고 그 인물을 추방했다. 이 제도는 정치가들이 정적을 끌어내는 수단이기도 하였다. 기소나 변론할 기회가 없었고, 추방하는 것도 사실은 벌이 아니라 아테나이 시민들의 명령일 뿐이었다.
 • Ostracyzm (od gr. ὄστρακον ostrakon – skorupa) – praktyka polityczna w starożytnej Grecji, rodzaj tajnego głosowania, podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat.
 • Ostrakismus je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén. V současné době je tento pojem používán obecně, ostrakizovat znamená vyloučit jedince z kolektivu.
 • Ostracisme of schervengericht (Grieks: έξω-οστρακισμός; exo-ostrakismos) was in de Atheense democratie een stemprocedure in de Ekklèsia (Volksvergadering) om politieke leiders (generaals) die men te machtig vond voor één, vijf, tien of twintig jaar te verbannen.
 • Das „Scherbengericht“ (Ostrakismos, altgriechisch ὁ ὀστρακισμός; früher überwiegend latinisiert „Ostrazismus“) war in der griechischen Antike, vor allem in Athen, ein Verfahren, unliebsame oder zu mächtige Bürger aus dem politischen Leben der Stadt zu entfernen. Der Begriff ist abgeleitet von Ostrakon (τὸ ὄστρακον), Tonscherbe, da Bruchstücke von Tongefäßen als „Stimmzettel“ verwendet wurden.
 • Ostracismo è una parola derivante dal greco ostrakismós, a sua volta da ostrakon, "coccio" o "conchiglia", che indica una istituzione giuridica della democrazia ateniese volta a punire con un esilio temporaneo di 10 anni coloro che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la città.
 • Остраки́зм (др.-греч. ὁ ὀστρακισμός, от τὸ ὄστρακον — «черепок, скорлупа») — в древних Афинах народное голосование, во время которого граждане на глиняных черепках писали имя нежелательного гражданина; если имя одного и того же человека написали 5000 и более человек, его изгоняли на 10 лет. Однако следует подчеркнуть, что остракизм — это не наказание за какое-либо деяние, а превентивная мера во избежание, например, захвата власти и т. п.
 • L'ostracisme (del grec oστρακισμoς ostrakismós) fou una institució jurídica de la democràcia atenenca utilitzada per a castigar amb un exili temporal de 10 anys a tothom qui pogués representar un perill per a la ciutat. En l'ús corrent l'ostracisme significa excloure algú de la societat o de la comunitat impedint-ne la comunicació.
 • O ostracismo era uma punição existente em Atenas, no século V a.C, onde o cidadão, geralmente um político, que ameaçasse a democracia, era votado para ser banido ou exilado, por um período de dez anos. O ostracismo foi criado por Clístenes, o "Pai da Democracia".
 • Остракизъм (на старогръцки: ὀστρᾰκισμός) е метод за политическа борба, въведен от Клистен. Всяка пролет Народното събрание на Атина (еклесия) при кворум не по-малко от 6000 души взима решение да изгони или не някой опасен за демократичния ред на полиса гражданин. Предлагани за остракизиране са граждани, които с придобитото си огромно влияние в обществото, се смятат за потенциални тирани. Всеки гражданин изписва върху глинен чиреп, т. нар.
 • Ostracism (Greek: ὀστρακισμός, ostrakismos) was a procedure under the Athenian democracy in which any citizen could be expelled from the city-state of Athens for ten years. While some instances clearly expressed popular anger at the citizen, ostracism was often used preemptively. It was used as a way of neutralizing someone thought to be a threat to the state or potential tyrant.Crucially, ostracism had no relation to the processes of justice.
rdfs:label
 • Ostracisme (Grèce antique)
 • Cserépszavazás
 • Ostracism
 • Ostracisme
 • Ostracisme
 • Ostracismo
 • Ostracismo
 • Ostracismo
 • Ostracyzm
 • Ostrakismus
 • Scherbengericht
 • Остракизм
 • Остракизъм
 • 陶片追放
 • 도편 추방
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of