La structure sociale est un ensemble de relations sociales entre individus liant les parties, entre elles et au tout dans une organisation (au sein des sociétés, d'une entreprise...).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La structure sociale est un ensemble de relations sociales entre individus liant les parties, entre elles et au tout dans une organisation (au sein des sociétés, d'une entreprise...).
 • L'estructura social és el conjunt permanent d'articulacions entre les diverses parts de què es compon una societat. El conjunt resultant és quelcom més que la suma d'aquestes parts, entre les quals es compten posicions i grups socials, institucions i altres unitats producte de la divisió del treball entre els membres de la població. Segons la seva etimologia, el terme estructura, d'origen llatí, prové del verb struere, que significa construir. La imatge que suggereix aquesta arrel és, doncs, la d'un edifici, amb el plànol de la seva planta, la seva elevació, les seves proporcions i les funcions de les seves parts. La noció d'estructura no es pròpia ni de la sociologia ni de la ciència històrica, sinó que és emprada en diversos graus per totes les ciències. El concepte d'estructura social constitueix una de les nocions centrals de la sociologia. Aquest concepte sembla haver estat manllevat de la física, especialment de la mecànica clàssica, d'una banda, i de la biologia (especialment, de la morfologia dels animals i plantes), de l'altra.
 • Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op personen, groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen.
 • In the social sciences, social structure is the patterned social arrangements in society that are both emergent from and determinant of the actions of the individuals. On the macro scale, social structure is the system of socioeconomic stratification (e.g., the class structure), social institutions, or, other patterned relations between large social groups. On the meso scale, it is the structure of social network ties between individuals or organizations. On the micro scale, it can be the way norms shape the behavior of actors within the social system.These scales are not always kept separate. For example, recent scholarship by John Levi Martin has theorized that certain macro-scale structures are the emergent properties of micro-scale cultural institutions (this meaning of "structure" resembles that used by anthropologist Claude Lévi-Strauss). Marxist sociology also has a history of mixing different meanings of social structure, though it has done so by simply treating the cultural aspects of social structure as epiphenomena of its economic ones.Since the 1930s, the term has been in general use in social science, especially as a variable whose sub-components needed to be distinguished in relationship to other sociological variables.
 • En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con 'comunidad íntima' y 'asociación impersonal', para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo, ha resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. La falta de un consenso acerca de en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos —el llamado problema de la relación agencia-estructura- y la posición de algunas corrientes, especialmente de origen empirista, que niegan la posibilidad de concebir adecuadamente la estructura social en su conjunto, han sido causa de numerosos debates.
 • 사회구성체(社會構成體)는 사회학과 사회 이론에서 자주 다루어지는 용어이나 아직 정확한 개념이 정립되어 있지는 않다. 사회구성체라는 용어가 가리키는 것은 대략 다음과 같은 조건을 만족하는 사회 내부의 관계를 가리킨다. 상호 연관을 맺고 있는 존재나 집단이 존재하고, 이들 사이에 비교적 지속적인 사회 관계와 행동이 일어나며 사회 기관과 규범이 사회 체제 안에서 이루어지는 행위의 준거가 될 때위와 같은 조건을 만족하는 사회구성체란 결국 사회 안에서 의지와 목적, 기능, 역할 등이 서로 다른 존재 또는 집단이 상호 연관을 맺은 구조를 가리킨다. 사회구성체는 종종 사회 구조로 표현되기도 한다. 사회구성체의 일례로 인종, 계급, 성별 등을 기준으로 사회 내부의 존재나 집단을 서로 다른 계층으로 나누는 신분제 사회를 들 수 있다.사회 구성체는 경제 체제, 법 체계, 정치 체제, 문화 체제와 같은 각종 사회 체계나 가족, 법, 종교 등 하위 사회 체계 어디서나 관찰될 수 있다.
 • Социальная систе́ма — это совокупность социальных явлений и процессов, которые находятся в отношениях и связи между собой и образуют некоторый социальный объект. Этот объект выступает как единство взаимосвязанных частей (элементов, компонентов, подсистем), взаимодействие которых между собой и с окружающей средой обуславливают его существование, функционирование и развитие как целого. Любая система предполагает наличие внутренней упорядоченности и установление границ, отделяющих ее от других объектов.Структура – обеспечивает внутренний порядок соединения элементов системы. Окружающая среда – устанавливает внешние границы системы.Социальная система — целостное единство, основным элементом которой являются люди, их взаимодействия, отношения и связи. Эти связи, взаимодействия и отношения носят устойчивый характер и воспроизводятся в историческом процессе на основе совместной деятельности людей, переходя из поколения в поколение.
 • Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta Spencera, który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego).
 • Социална структура е термин, използван в социологията и социалните науки, за да означи характерно изградени социални формирания, които съставят обществото като цяло и които определят в някаква степен действията на индивидите, социализирани в тази структура. Значението на термина социална структура се различава в различните полета на социологията. В макросоциологията - това е система на социоикономическа стратификация (напр. класова структура), социални институции или определени отношения между големи социални групи. В мезосоциологията - това е структура на социална мрежа, която създава връзки между индивиди или организации. В макросоциологията това може да бъде и начинът, по който нормите определят поведението на актьорите в социалната система.
 • Gizarte egitura soziologian zein gizarte teorian erabili ohi den terminoa da, ondorengoei erreferentzia egiteko erabiltzen dena: euren artean harreman definitua duten entitate edo taldeak gizarte bateko harreman eta jarrera erlatiboen eremuak gizarte erakunde eta arauek osatutako gizarte sistema, zeinetan gizarte aktoreek jardun behar duten
 • Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží.
 • Sozialstruktur bezeichnet eine soziologische Einteilung menschlicher Gesellschaften nach ihren sozialen Merkmalen, vor allem ihrer sozialer Schichtung. Dabei leistet die Sozialstrukturanalyse auf der Grundlage unterschiedlicher Theorien die wissenschaftliche Erforschung und Einteilung der Sozialstruktur, während die Bevölkerungswissenschaft (Demografie) Bestandszahlen und zahlenmäßige Veränderungen einer Gesellschaft erfasst. Von geschichteten oder gruppierten Gesellschaften unterscheiden sich segmentäre Gesellschaften mit gleichartigen und gleichrangigen Bevölkerungsteilen.Die Bezeichnung Sozialstruktur wurde 1905 vom deutschen Soziologen und Philosophen Ferdinand Tönnies eingeführt; allgemein bezieht sie sich auf die Gruppierung des sozialen Beziehungsgefüges einer Gesamtgesellschaft nach Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten in mehreren Dimensionen. Strukturgebende Gruppierungen sinde beispielsweise soziale Schicht, Klasse, Kaste, soziale Lage, soziales Milieu, Lebensstil oder geschichtlich die Ständeordnung. Je nach soziologischem Blickwinkel und Erkenntnisinteresse werden diese im Einzelnen in die für die jeweilige Dimension wichtigen Merkmale unterteilt, um die dauerhaften sozialen Wechselwirkungen dieser Gruppierungen untereinander zu erkennen und zu erklären.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 240531 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5669 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108192937 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La structure sociale est un ensemble de relations sociales entre individus liant les parties, entre elles et au tout dans une organisation (au sein des sociétés, d'une entreprise...).
 • 사회구성체(社會構成體)는 사회학과 사회 이론에서 자주 다루어지는 용어이나 아직 정확한 개념이 정립되어 있지는 않다. 사회구성체라는 용어가 가리키는 것은 대략 다음과 같은 조건을 만족하는 사회 내부의 관계를 가리킨다. 상호 연관을 맺고 있는 존재나 집단이 존재하고, 이들 사이에 비교적 지속적인 사회 관계와 행동이 일어나며 사회 기관과 규범이 사회 체제 안에서 이루어지는 행위의 준거가 될 때위와 같은 조건을 만족하는 사회구성체란 결국 사회 안에서 의지와 목적, 기능, 역할 등이 서로 다른 존재 또는 집단이 상호 연관을 맺은 구조를 가리킨다. 사회구성체는 종종 사회 구조로 표현되기도 한다. 사회구성체의 일례로 인종, 계급, 성별 등을 기준으로 사회 내부의 존재나 집단을 서로 다른 계층으로 나누는 신분제 사회를 들 수 있다.사회 구성체는 경제 체제, 법 체계, 정치 체제, 문화 체제와 같은 각종 사회 체계나 가족, 법, 종교 등 하위 사회 체계 어디서나 관찰될 수 있다.
 • Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta Spencera, który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego).
 • Gizarte egitura soziologian zein gizarte teorian erabili ohi den terminoa da, ondorengoei erreferentzia egiteko erabiltzen dena: euren artean harreman definitua duten entitate edo taldeak gizarte bateko harreman eta jarrera erlatiboen eremuak gizarte erakunde eta arauek osatutako gizarte sistema, zeinetan gizarte aktoreek jardun behar duten
 • Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží.
 • Partindo da constatação de que os membros e os grupos de uma sociedade são unidos por um sistema de relações de obrigação, isto é, por uma série de direitos e deveres, aceitos e praticados entre si, a 'estrutura social' refere-se à colocação e à posição de indivíduos e de grupos dentro desse sistema. Em outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com as posições que resultam dos padrões essenciais de relações de obrigação, constitui a 'estrutura social' de uma sociedade (Cf.
 • L'estructura social és el conjunt permanent d'articulacions entre les diverses parts de què es compon una societat. El conjunt resultant és quelcom més que la suma d'aquestes parts, entre les quals es compten posicions i grups socials, institucions i altres unitats producte de la divisió del treball entre els membres de la població. Segons la seva etimologia, el terme estructura, d'origen llatí, prové del verb struere, que significa construir.
 • Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op personen, groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies.
 • Социална структура е термин, използван в социологията и социалните науки, за да означи характерно изградени социални формирания, които съставят обществото като цяло и които определят в някаква степен действията на индивидите, социализирани в тази структура. Значението на термина социална структура се различава в различните полета на социологията. В макросоциологията - това е система на социоикономическа стратификация (напр.
 • In the social sciences, social structure is the patterned social arrangements in society that are both emergent from and determinant of the actions of the individuals. On the macro scale, social structure is the system of socioeconomic stratification (e.g., the class structure), social institutions, or, other patterned relations between large social groups. On the meso scale, it is the structure of social network ties between individuals or organizations.
 • Социальная систе́ма — это совокупность социальных явлений и процессов, которые находятся в отношениях и связи между собой и образуют некоторый социальный объект. Этот объект выступает как единство взаимосвязанных частей (элементов, компонентов, подсистем), взаимодействие которых между собой и с окружающей средой обуславливают его существование, функционирование и развитие как целого.
 • Sozialstruktur bezeichnet eine soziologische Einteilung menschlicher Gesellschaften nach ihren sozialen Merkmalen, vor allem ihrer sozialer Schichtung. Dabei leistet die Sozialstrukturanalyse auf der Grundlage unterschiedlicher Theorien die wissenschaftliche Erforschung und Einteilung der Sozialstruktur, während die Bevölkerungswissenschaft (Demografie) Bestandszahlen und zahlenmäßige Veränderungen einer Gesellschaft erfasst.
 • En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo.
rdfs:label
 • Organisation sociale
 • Estructura social
 • Estructura social
 • Estrutura social
 • Gizarte egitura
 • Social structure
 • Sociale structuur
 • Sociální struktura
 • Sozialstruktur
 • Struktura społeczna
 • Toplumsal yapı
 • Социална структура
 • Социальная система
 • 사회구성체
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of