PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'organisation de l'unité africaine (OUA) est une organisation inter-étatique, précédant l'Union africaine. Elle est créée en 1963 et dissoute en 2002.
 • L'Organizzazione dell'unità africana (OAU) è stata un'organizzazione internazionale che accomunava le nazioni africane, fondata il 25 maggio 1963. Il 9 luglio 2002 è stata sostituita dall'Unione africana. Un ruolo di guida politica e spirituale dell'organizzazione è stato svolto da Haile Selassie I di Etiopia.
 • De Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE of Organisation de l'unité africaine) was een intergouvernementele organisatie, die werd opgericht op 25 mei 1963 en ontbonden op 9 juli 2002. De organisatie werd opgevolgd door de Afrikaanse Unie.Het voorgestelde doel van de organisatie was het bevorderen van de eenheid en onderlinge solidariteit van de Afrikaanse landen. Ook moest de OAE dienen als een collectieve stem van het continent. Een derde doel was het uitroeien van het kolonialisme. Daartoe organiseerde de OAE 'Bevrijdingscomité' om bevrijdingsorganisaties te helpen.Het hoofdkwartier van de organisatie was gevestigd te Addis Abeba, Ethiopië, op uitnodiging van de toenmalige keizer van dat land, Haile Selassie I. Het Handvest van de Organisatie werd ondertekend door 32 onafhankelijke Afrikaanse staten. Op het moment van het uiteenvallen van de organisatie bestond deze uit 53 van de 54 Afrikaanse landen. Marokko verliet de organisatie op 12 november 1984, als reactie op de toelating van de Arabische Democratische Republiek Sahara (ADSR) als lid van de OAE. De ADSR claimt net als Marokko de Westelijke Sahara.Hoewel de OAE wereldwijd een bureaucratische praatbarak zonder macht werd genoemd, huldigde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, de OAE omdat deze de Afrikanen samen zou brengen. Critici wijzen er echter op dat de organisatie in zijn 39-jarig bestaan weinig heeft gedaan om de rechten en vrijheden van Afrikaanse burgers te verdedigen tegenover hun eigen politieke leiders.
 • Die Organisation für Afrikanische Einheit (englisch: Organisation of African Unity, OAU; französisch: Organisation de l’Unité Africaine, OUA) war eine von 1963 bis 2002 bestehende Organisation fast aller afrikanischer Staaten. Sie ist die Vorgängerorganisation der Afrikanischen Union.
 • 아프리카 통일 기구(Organisation of African Unity (OAU), 프랑스어: Organisation de l'Unité Africaine (OUA))는 1963년 5월 25일 설립된 국제 기구이다. 2002년 7월 9일 해체를 선언하고 아프리카 연합으로 대체되었다.1963년 5월 에티오피아의 아디스아바바에서 개최된 아프리카 독립국 정상 회의에서 30개국이 아프리카 통일 기구 헌장에 조인, 1963년 10월 조인국 2/3가 비준함으로써 성립했다. 종래의 친서방 브라자빌파와 급진적 카사블랑카파가 대동단결한 것이다. 목적은 아프리카 제국의 통일과 단결의 촉진, 주권·독립의 확보, 식민주의 소멸 등이며 ① 주권의 평등, ② 내정불간섭, ③ 영토의 보전, ④ 분쟁의 평화적 해결, ⑤ 파괴활동의 금지, ⑥ 해방운동의 지지, ⑦ 비동맹정책 등의 원칙을 지킨다고 선언했다.
 • アフリカ統一機構(アフリカとういつきこう、英:Organisation of African Unity, OAU 仏:Organisation de l'Unité Africaine, OUA)は、かつて存在した国際組織。国連憲章と世界人権宣言を尊重し、アフリカ諸国の統一と連帯を促進し、人民の生活向上のための相互協力・調整、国家の主権と領土を守り、独立の擁護、新植民地主義 (Neocolonialism) と闘うことが目的。1963年5月25日発足。2002年7月9日にアフリカ連合へ発展した。
 • The Organization of African Unity (OAU; French: Organisation de l'unité africaine (OUA)) was established on 25 May 1963 in Addis Ababa, with 32 signatory governments. It was disbanded on 9 July 2002 by its last chairperson, South African President Thabo Mbeki, and replaced by the African Union (AU).
 • La Organización para la Unidad Africana (OUA) fue una organización regional que agrupaba a los países del continente africano. Fue fundada el 25 de mayo de 1963 (un año después de la disolución de la Unión de Estados Africanos) y reemplazada el 9 de julio del 2002 por la Unión Africana. Su fundación se debió al impulso de importantes líderes del Tercer Mundo como el Emperador de Etiopía Haile Selassie I, Kwame Nkrumah y Gamal Abdel Nasser.Sus fines fueron promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y servir como vocería colectiva del continente. También estaba dedicada a erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Su sede estaba en Adís Abeba, Etiopía.Contaba al 2002 con 53 estados miembros más la República Árabe Saharaui Democrática (Sáhara Occidental). Con motivo de esta última incorporación Marruecos se retiró en 1985 de la OUA.La OUA fue una de las principales promotoras del boicot y protestas diplomáticas y políticas contra Sudáfrica debido a la aplicación del apartheid como política oficial de su gobierno. Siendo recién admitida a la OUA en junio de 1994 debido al fin del sistema del apartheid.
 • Organizace africké jednoty (OAJ), z angl. Organisation of African Unity (OAU), franc. Organisation de l'Unité Africaine (OUA), byla mezivládní organizace sdružující nezávislé africké země (a Západní Saharu). Organizace vznikla 25. května 1963, kdy byla 32 zakládajícími zeměmi v hlavním městě Etiopie Addis Abebě podepsána Charta OAJ. OAJ byla zrušena 9. července 2002 svým posledním předsedou Thabem Mbekim a nahrazena Africkou unií. V té době již měla 53 členů. Maroko vystoupilo 13.11.1984 poté, co byla v roce 1982 do organizace připuštěna Západní Sahara.Cílem OAJ bylo zajištění jednoty a vzájemné solidarity afrických zemí při zachování jejich suverenity a integrity a neovlivnitelnosti jejich vnitřních záležitostí. OAJ měla zastupovat africké země i na mezinárodní scéně a přispívat k odstranění kolonialismu z tohoto světadílu.Původní záměr vybudování nadstátní organizace se silnými pravomocemi se nakonec neuskutečnil, význam OAJ se tak postupně zmenšoval. Přesto však organizace zaznamenala některé úspěchy, v roce 1964 např. prohlásila Afriku za bezjadernou zónu.Charta OAJ obsahovala ustanovení týkající se zprostředkování míru, usmíření a arbitráže. 29. zasedání hlav států a vlád v Káhiře v roce 1993 navíc přijalo usnesení o vzniku Mechanismu prevence, usměrňování a řešení konfliktů, který měl zajišťovat plnění úkolů peace-building a peace-making. Reálné výsledky tyto iniciativy ovšem přinejmenším v době existence OAJ nepřinesly. Jednotky OAJ byly poprvé nasazeny v Čadu v roce 1981; vždy úzce spolupracovaly s mírovými sbory OSN. Přestože na počátku 90. let OAJ působilo i ve Rwandě, nepodařilo se jí nijak přispět k zamezení genocidy; v dubnu 1994, kdy byly rozpoutány masakry, OAJ ostatně již zcela nahradila mise OSN UNAMIR. Neschopnost OAJ účinně zasáhnout proti rýsujícím se hrozbám ovšem plně ilustrovalo její angažmá v Burundi, kde atentát na prezidenta Melchiora Ndadaye dne 22.10.1993 zavdala k rozpoutání obdobných masakrů mezi Hutuy a Tutsii, jaké zažila o půl roku později sousední Rwanda. 19. listopadu 1993 rozhodla OAJ o vyslání 5000 vojáků v rámci mise MIPROBU (Mission for the Protection and Reestablishment of Confidence in Burundi). Tento plánovaný kontingent byl nicméně vzápětí zredukován na 180 vojáků a 20 civilních zaměstnanců. OAJ byla nakonec schopná do Burundi vyslat 47 vojáků pozorovatelské mise MIOB (International Burundi Observer Mission) a to teprve v roce 1995.Mezi orgány OAJ náležela Konference nejvyšších představitelů členských států, scházející se minimálně jednou do roka, dále Rada ministrů OAJ, složená z ministrů zahraničí členských zemí a scházející se dvakrát do roka, a Generální sekretariát OAJ, který byl umístěn v Addis Abebě. Pracovními jazyky OAJ se stala angličtina a francouzština.
 • Organisasi Kesatuan Afrika (Inggris: Organisation of African Unity, disingkat OAU, atau Organisation de l'Unité Africaine, disingkat OUA) adalah organisasi yang didirikan pada 25 Mei 1963. Organisasi ini dibubarkan pada tanggal 9 Juli 2002 oleh ketua terakhirnya, presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dan digantikan oleh Uni Afrika.
 • Организацията за африканско единство (ОАЕ) (на англ.: Organization of African Unity, OAU) е една от най-големите регионални международни организации, обхващата почти всички държави в Африка (с изключение на Мароко).Организацията е учредена на 25 май 1963 г. в столицата на Етиопия — Адис Абеба, където се помещава и нейното седалище.На 8 юли 2002 г. ОАЕ е преобразувана в Африкански съюз, търсейки подобие за развитие като Европейския съюз.
 • Afrikako Batasunaren aldeko Erakundea (ingelesez: Organisation of African Unity, OUA) Afrikako estatu arteko erakunde politiko bat izan zen, 1963an sortu eta 2002an desegin zena. Afrikako 53 herrialde izan zituen kide, eta helburu hauek zituen: Afrikako estatuen arteko batasuna eta elkartasuna indartzea. afrikar herrialdeei bizi-baldintza hobeak eskaintzeko lanak koordinatu eta areagotzea. beren subiranotasunaren, lurraldetasunaren eta burujabetzaren alde egitea. kolonialismoa ezabatzea eta nazioarteko lankidetza bultzatzea, Nazio Batuen Gutuna eta Giza Eskubideen Agiri Unibertsala kontuan hartuta.Hala jaso zuten 1963an Addis Abeban, Etiopiako hiriburuan, erakundea sortzeko izenpetu zuten dokumentuan. Hiri hartan bertan zegoen elkartearen egoitza nagusia. 2002. urtetik aurrera Afrikar Batasuna izatera aldatu zen.
 • Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA; ang. Organization of African Unity, OAU) – jedna z najważniejszych i najliczniejszych regionalnych organizacji międzynarodowych zrzeszająca niemal wszystkie państwa Afryki z wyjątkiem Maroka. Założona została 25 maja 1963 roku w Addis Abebie (Etiopia), która pozostawała jej siedzibą. W 2002 organizacja przestała istnieć i na jej miejsce została powołana Unia Afrykańska. Rocznica powołania OJA obchodzona jest jako Dzień Afryki.
 • A Organização da Unidade Africana (OUA) foi criada a 25 de Maio de 1963 em Addis Ababa, Etiópia, por iniciativa do Imperador etíope Haile Selassie através da assinatura da sua Constituição por representantes de 32 governos de países africanos independentes. A OUA foi substituída pela União Africana a 9 de Julho de 2002.
 • Организация африканского единства — организация африканских стран. В 2002 году переименована в Африканский союз. Создана на основе Хартии африканского единства в 1963 году в целях укрепления единства и солидарности африканских государств, защиты их суверенитета, территориальной целостности и независимости и поощрения международного сотрудничества.Штаб-квартира — Аддис-Абеба.
 • Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) - Organization of African Unity (OAU) - Organisation de l'Unit&eacute Africaine (OUA)25 Mayıs 1963 tarihinde kuruldu, 9 Temmuz 2002'de dağıldı. Afrika Birliği (AfB) - African Unity - AU, bu kurumun yerini aldı.Temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaktır.Merkezi Etiyopya'nın Addis Ababa şehri idi. Örgüt Şartı'nı 32 devlet imzalamıştır.Bu yapı altında çalışan özerk yapılanmalar şunlardır: Pan-Afrika Telekomünikasyon Birliği (PATU) Pan-Afrika Posta Birliği (PAPU) Pan-Afrika Haber Ajansı (PANA) Afrika Ulusal Televizyon ve Radyo Kuruluşları Birliği (URTNA) Afrika Demiryolları Birliği (UAR) Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Afrika Spor Yüksek Kurulu
dbpedia-owl:extinctionDate
 • 2002-07-09 (xsd:date)
dbpedia-owl:extinctionYear
 • 2002-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:formationDate
 • 1963-05-25 (xsd:date)
dbpedia-owl:formationYear
 • 1963-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:numberOfMembers
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 38452 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7908 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 40 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101530987 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:carte
 • Organisation of African unity.svg
prop-fr:création
 • 1963-05-25 (xsd:date)
prop-fr:dirigeant
prop-fr:dissolution
 • 2002-07-09 (xsd:date)
prop-fr:légendeCarte
 • Entrée chronologique des pays dans l'OUA.
prop-fr:membre
 • 53 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Organisation de l'unité africaine
prop-fr:siège
 • Addis-Abeba
prop-fr:tailleCarte
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:titreDirigeant
 • Secrétaire général
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'organisation de l'unité africaine (OUA) est une organisation inter-étatique, précédant l'Union africaine. Elle est créée en 1963 et dissoute en 2002.
 • L'Organizzazione dell'unità africana (OAU) è stata un'organizzazione internazionale che accomunava le nazioni africane, fondata il 25 maggio 1963. Il 9 luglio 2002 è stata sostituita dall'Unione africana. Un ruolo di guida politica e spirituale dell'organizzazione è stato svolto da Haile Selassie I di Etiopia.
 • Die Organisation für Afrikanische Einheit (englisch: Organisation of African Unity, OAU; französisch: Organisation de l’Unité Africaine, OUA) war eine von 1963 bis 2002 bestehende Organisation fast aller afrikanischer Staaten. Sie ist die Vorgängerorganisation der Afrikanischen Union.
 • 아프리카 통일 기구(Organisation of African Unity (OAU), 프랑스어: Organisation de l'Unité Africaine (OUA))는 1963년 5월 25일 설립된 국제 기구이다. 2002년 7월 9일 해체를 선언하고 아프리카 연합으로 대체되었다.1963년 5월 에티오피아의 아디스아바바에서 개최된 아프리카 독립국 정상 회의에서 30개국이 아프리카 통일 기구 헌장에 조인, 1963년 10월 조인국 2/3가 비준함으로써 성립했다. 종래의 친서방 브라자빌파와 급진적 카사블랑카파가 대동단결한 것이다. 목적은 아프리카 제국의 통일과 단결의 촉진, 주권·독립의 확보, 식민주의 소멸 등이며 ① 주권의 평등, ② 내정불간섭, ③ 영토의 보전, ④ 분쟁의 평화적 해결, ⑤ 파괴활동의 금지, ⑥ 해방운동의 지지, ⑦ 비동맹정책 등의 원칙을 지킨다고 선언했다.
 • アフリカ統一機構(アフリカとういつきこう、英:Organisation of African Unity, OAU 仏:Organisation de l'Unité Africaine, OUA)は、かつて存在した国際組織。国連憲章と世界人権宣言を尊重し、アフリカ諸国の統一と連帯を促進し、人民の生活向上のための相互協力・調整、国家の主権と領土を守り、独立の擁護、新植民地主義 (Neocolonialism) と闘うことが目的。1963年5月25日発足。2002年7月9日にアフリカ連合へ発展した。
 • The Organization of African Unity (OAU; French: Organisation de l'unité africaine (OUA)) was established on 25 May 1963 in Addis Ababa, with 32 signatory governments. It was disbanded on 9 July 2002 by its last chairperson, South African President Thabo Mbeki, and replaced by the African Union (AU).
 • Organisasi Kesatuan Afrika (Inggris: Organisation of African Unity, disingkat OAU, atau Organisation de l'Unité Africaine, disingkat OUA) adalah organisasi yang didirikan pada 25 Mei 1963. Organisasi ini dibubarkan pada tanggal 9 Juli 2002 oleh ketua terakhirnya, presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dan digantikan oleh Uni Afrika.
 • Организацията за африканско единство (ОАЕ) (на англ.: Organization of African Unity, OAU) е една от най-големите регионални международни организации, обхващата почти всички държави в Африка (с изключение на Мароко).Организацията е учредена на 25 май 1963 г. в столицата на Етиопия — Адис Абеба, където се помещава и нейното седалище.На 8 юли 2002 г. ОАЕ е преобразувана в Африкански съюз, търсейки подобие за развитие като Европейския съюз.
 • Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA; ang. Organization of African Unity, OAU) – jedna z najważniejszych i najliczniejszych regionalnych organizacji międzynarodowych zrzeszająca niemal wszystkie państwa Afryki z wyjątkiem Maroka. Założona została 25 maja 1963 roku w Addis Abebie (Etiopia), która pozostawała jej siedzibą. W 2002 organizacja przestała istnieć i na jej miejsce została powołana Unia Afrykańska. Rocznica powołania OJA obchodzona jest jako Dzień Afryki.
 • A Organização da Unidade Africana (OUA) foi criada a 25 de Maio de 1963 em Addis Ababa, Etiópia, por iniciativa do Imperador etíope Haile Selassie através da assinatura da sua Constituição por representantes de 32 governos de países africanos independentes. A OUA foi substituída pela União Africana a 9 de Julho de 2002.
 • Организация африканского единства — организация африканских стран. В 2002 году переименована в Африканский союз. Создана на основе Хартии африканского единства в 1963 году в целях укрепления единства и солидарности африканских государств, защиты их суверенитета, территориальной целостности и независимости и поощрения международного сотрудничества.Штаб-квартира — Аддис-Абеба.
 • Organizace africké jednoty (OAJ), z angl. Organisation of African Unity (OAU), franc. Organisation de l'Unité Africaine (OUA), byla mezivládní organizace sdružující nezávislé africké země (a Západní Saharu). Organizace vznikla 25. května 1963, kdy byla 32 zakládajícími zeměmi v hlavním městě Etiopie Addis Abebě podepsána Charta OAJ. OAJ byla zrušena 9. července 2002 svým posledním předsedou Thabem Mbekim a nahrazena Africkou unií. V té době již měla 53 členů.
 • Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) - Organization of African Unity (OAU) - Organisation de l'Unit&eacute Africaine (OUA)25 Mayıs 1963 tarihinde kuruldu, 9 Temmuz 2002'de dağıldı. Afrika Birliği (AfB) - African Unity - AU, bu kurumun yerini aldı.Temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaktır.Merkezi Etiyopya'nın Addis Ababa şehri idi.
 • La Organización para la Unidad Africana (OUA) fue una organización regional que agrupaba a los países del continente africano. Fue fundada el 25 de mayo de 1963 (un año después de la disolución de la Unión de Estados Africanos) y reemplazada el 9 de julio del 2002 por la Unión Africana.
 • De Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE of Organisation de l'unité africaine) was een intergouvernementele organisatie, die werd opgericht op 25 mei 1963 en ontbonden op 9 juli 2002. De organisatie werd opgevolgd door de Afrikaanse Unie.Het voorgestelde doel van de organisatie was het bevorderen van de eenheid en onderlinge solidariteit van de Afrikaanse landen. Ook moest de OAE dienen als een collectieve stem van het continent. Een derde doel was het uitroeien van het kolonialisme.
 • Afrikako Batasunaren aldeko Erakundea (ingelesez: Organisation of African Unity, OUA) Afrikako estatu arteko erakunde politiko bat izan zen, 1963an sortu eta 2002an desegin zena. Afrikako 53 herrialde izan zituen kide, eta helburu hauek zituen: Afrikako estatuen arteko batasuna eta elkartasuna indartzea. afrikar herrialdeei bizi-baldintza hobeak eskaintzeko lanak koordinatu eta areagotzea. beren subiranotasunaren, lurraldetasunaren eta burujabetzaren alde egitea.
rdfs:label
 • Organisation de l'unité africaine
 • Afrika Birliği Örgütü
 • Afrikako Batasunaren aldeko Erakundea
 • Organisasi Kesatuan Afrika
 • Organisatie van Afrikaanse Eenheid
 • Organisation für Afrikanische Einheit
 • Organisation of African Unity
 • Organizace africké jednoty
 • Organización para la Unidad Africana
 • Organizacja Jedności Afrykańskiej
 • Organização da Unidade Africana
 • Organizzazione dell'unità africana
 • Организация африканского единства
 • アフリカ統一機構
 • 아프리카 통일 기구
 • Организация за африканско единство
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Organisation de l'unité africaine
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:organisationInternationale of
is foaf:primaryTopic of