PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’ordre national de la Légion d’honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle récompense depuis ses origines les « mérites éminents » militaires ou civils rendus à la Nation.Près d'un million de personnes ont reçu cette décoration depuis sa création.
 • О́рден Почётного легио́на (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Согласно кодексу Почётного легиона и воинской медали эта почётная организация обладает статусом и правами юридического лица. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. Приём в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской Республики, который является по должности Великим магистром (Grand maître) ордена. Почётный легион играет, таким образом, роль одной из важнейших институций французского государства и символов республики. За некоторыми исключениями, в орден не принимают посмертно. По утверждению генерала Де Голля, «Почётный легион — это сообщество элиты живых».
 • La Legión de Honor (Légion d'Honneur), la más conocida e importante de las distinciones francesas, fue establecida por Napoleón I.La orden se concede a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar. Sus cinco categorías, en orden ascendente, son: Chevalier o Caballero, Oficial, Comandante, Gran Oficial y Gran Cruz.La efigie que adorna el anverso de la medalla ha ido cambiando con la historia. Hasta 1815 y entre 1848 y 1880 aparecía el perfil de Napoleón I pero, con la Restauración, se cambió por el de Enrique IV. Desde finales de siglo XIX es una figura femenina la que decora la medalla.En la orden de la Legión de Honor se entra en el grado más bajo, el de Caballero, pudiendo progresar por méritos exhibidos. El cargo supremo es el de Gran Maestre, que corresponde al Presidente de la República Francesa, quien a su vez lo recibe de manos del Canciller. El Canciller es elegido entre los que poseen el título de Gran Cruz y es quien preside el Consejo de la Orden. Para entrar en la Legión es necesario que un Ministro presente al candidato al Consejo de la Orden. Si el Consejo aprueba la propuesta ministerial, el candidato pasa a ser miembro, recibiendo una condecoración en el curso de una solemne ceremonia.Las insignias también cambian según el orden jerárquico, principalmente por su tamaño. La de los Caballeros y Oficiales tienen un diámetro de 37 milímetros, mientras que la de los Comandantes es de 60. Quien accede al título de Alto Oficial o de Gran Cruz, aparte de la condecoración, recibe una placa de 90 milímetros bañada en plata u oro.
 • Die Ehrenlegion (französisch Légion d’honneur) ist ein französischer Verdienstorden. Der Orden wurde am 19. Mai 1802 von Napoléon Bonaparte, damals noch erster Konsul, in der Absicht gestiftet, militärische und zivile Verdienste, ausgezeichnete Talente und große Tugenden zu belohnen. Kein Staatsbürger ist seiner Geburt, seines Standes oder seines Religionsbekenntnisses wegen von diesem Orden ausgeschlossen. Die Ehrenlegion ist die ranghöchste Auszeichnung Frankreichs. Im Alltag wird die Miniatur je nach Rang als ein kleines rotes Band oder als kleine Rosette im Knopfloch getragen.
 • The Legion of Honour, or in full the National Order of the Legion of Honour (French: Ordre national de la Légion d'honneur) is a French order established by Napoleon Bonaparte on 19 May 1802. The Order is the highest decoration in France and is divided into five degrees: Chevalier (Knight), Officier (Officer), Commandeur (Commander), Grand Officier (Grand Officer), and Grand Croix (Grand Cross).The order's motto is Honneur et Patrie ("Honour and Fatherland"), and its seat is the Palais de la Légion d'Honneur on the left bank of the River Seine in Paris.
 • Legia Honorowa, Narodowy Order Legii Honorowej (fr. L'Ordre national de la Légion d'honneur) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu to Honneur et Patrie (fr., Honor i Ojczyzna).
 • レジオンドヌール勲章 (仏: L'ordre national de la légion d'honneur ロルドル・ナショナル・ド・ラ・レジオン・ドヌール、『名誉軍団国家勲章』)は、執政政府期にナポレオン・ボナパルトによって制定されたフランスの栄典制度である。レジオン・ドヌール勲章とも表記されている。現在もフランスの最高勲章として存在する。
 • Орденът на почетния легион (на френски: Ordre national de la Légion d'honneur) е френски национален орден (организация), учреден от Наполеон Бонапарт на 19 май 1802 г. по примера на рицарските ордени. Съгласно кодекса на Почетния легион тази почетна организация има статут и права на юридическо лице. Принадлежносттта към ордена е висш знак за отличие, почит и официално признание за особени заслуги във Франция. Приемането на членове на ордена се осъществява за изключителни военни или граждански заслуги от президента на Френската република, който по длъжност е гросмайстор (grand maître) на ордена. Почетният легион е една от най-важните институции на френската държава и един от символите на френската република. С някои изключения в ордена не приемат членове посмъртно. По думите на генерал Шарл де Гол "...Почетният легион е общество на живия елит ..."
 • Řád čestné legie (francouzsky Ordre national de la Légion d'honneur) je nejvyšším francouzským státním vyznamenáním. Uděluje se jako uznání za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský přínos Francii. Řád čestné legie založil 19. května 1802 Napoleon Bonaparte, který v té době zastával úřad prvního konzula. Důvod pro založení nového řádu byl prostý – koncem 18. století byla ve Francii buď zrušena nebo zanikla všechna vyznamenání, která souvisela s monarchií. Výsledkem tak bylo to, že nebyla možnost, jak ocenit válečné hrdiny. Řád čestné legie byl však odpočátku určen nejen pro vojáky, ale též pro civilisty, což bylo v té době novinkou.Řád čestné legie má pět hodností. Nižšími hodnostmi (gardes) jsou rytíř, důstojník a komandér (velitel); vyššími hodnostmi (dignités) pak velkodůstojník a nositel velkokříže. Počty nositelů řádů čestné legie jsou limitovány na max. 75 nositelů velkokříže, 250 velkodůstojníků, 1 250 komandérů, 10 000 důstojníků a 125 000 rytířů. V roce 2000 bylo aktuálně členy řádu čestné legie 61 nositelů velkokříže, 321 velkodůstojníků, 3 626 komandérů, 22 401 důstojníků a 87 371 rytířů. V čele řádu stojí velmistr, což je funkce zastávaná hlavou státu. Správou řádu je pověřen velkokancléř, který je vybírán z řad nejvyšších vojenských představitelů.Vyznamenání tvoří pěticípá hvězda, jejíž cípy se dělí na dva paprsky ukončené kuličkou. Na přední straně býval původně obraz Napoleona Bonaparte, od r. 1814 vyobrazení Jindřicha IV. a od r. 1870 je zde vyobrazena ženská hlava Republiky, na zadní straně se kříží korouhve s nápisem Čest a Vlast (Honneur et Patrie). Jednotlivé hodnosti jsou odlišeny barvou hvězdy, tvarem stužky a dalšími atributy. Vyznamenání se nosí na slavnostním oděvu (uniforma či frak), na civilním oděvu se nosí jeho miniatura nebo jen prostá stužka.Řád čestné legie je kromě jednotlivců udělován též vojenským jednotkám a školám, společenským a humanitárním organizacím či městům. Prvním oceněným městem bylo v polovině 19. století Châlons-sur-Marne, mezi oceněnými je též Bělehrad či Stalingrad.
 • Légion d'honneur, Napoléon Bonaparte’ın Birinci Konsül iken 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransız nişanıdır.1804 yılınin mayısında Fransa İmparatoru olan Napoléon Bonaparte, Haziran ayından itibaren kişileri bu nişanla ödüllendirmeye başlamıştır. Bu nişan bugüne dek Fransa’daki tüm yönetim rejimlerinde takılmaya devam edilmiştir. Légion d’Honneur, Fransız madalyaları arasında en tanınmış olanıdır.Grand-Croix ("Büyük Haç"), Grand-Officier ("Büyük-Subay"), Commandeur ("Kumandan"), Officier ("Subay"), Chevalier ("Şövalye") olmak üzere beş sınıfa ayrılmaktadır.
 • La Legió d'Honor (francès: Légion d'honneur) és la distinció francesa més elevada. Va ser creada el 29 del mes floral de l'any X (19 de maig de 1802) per Napoleó Bonaparte per ser atorgada com a recompensa als mèrits eminents realitzats al servei de la nació a títol civil o militar. Només la poden rebre ciutadans francesos, i sempre s'accedeix a l'orde pel grau de Chevalier. Com a primera condecoració, té prioritat sobre totes les altres condecoracions franceses o estrangeres. Els estrangers poden rebre una distinció de la Legió d'Honor, però no són admesos a l'orde com a cavallers. La intenció napoleònica era "crear un orde que fos el signe de la virtut, de l'honor, de l'heroisme, una distinció que servís per a recompensar la valentia militar i el mèrit civil." La seva idea era crear una elit nacional oberta a tots los francesos, fos quin fos el seu origen o la seva condició social. Al seu origen es van prevenir quatre graus: Legionari, Oficial, Comandant i Gran Oficial, i des de la seva creació, el títol nobiliari de "Chevalier" (Cavaller) va ser atribuït a tots els membres de l'orde. Curiosament, després de la caiguda de Napoleó, l'orde no es deroga, sinó que continua vigent, arribant a l'extrem que el nou rei, Lluís XVIII, pren el títol de Grand Maître (Gran Mestre) i Cabdill Sobirà de la Legió. Durant l'època dels 100 dies, tant Napoleó com Lluís XVIII nomenen als seus legionaris. Després de la restauració, si bé s'anul·len certs nomenaments (entre ells, el de Napoleó, creador de l'orde), l'orde segueix vigent. El 30 de novembre de 1860, l'Emperador Napoleó III decorarà els primers estendards de regiment amb la Legió d'Honor, i permet l'admissió de dones a l'orde. La Tercera República volgué restringir-la només als militars, però aquesta mesura no va durar gaire temps (28/10/1870 – 25/7/1873). L'1 d'octubre de 1918 es permeteren les primeres atribucions a títol pòstum, derogant el principi absolut de l'orde, que estipulava que, per a rebre-la, el receptor havia d'estar present obligatòriament. En l'actualitat torna a no estar autoritzat. En l'actualitat, el Gran Mestre de l'Orde és el President de la República. Està composta per 5 graus: Legió d'Honor CHEVALIER (cavaller) Oficial de la Legió d'Honor OFFICIER (oficial) COMMANDEUR COMMANDEUR (comandant) Gran oficial de la Legió d'Honor GRAND OFFICIER (gran oficial) Gran Creu de la Legió d'Honor GRAND-CROIX (gran creu) Las graduacions de Chevalier (1) i d'Officier (2) llueixen la seva condecoració a l'esquerra del pit. La de Commandeur (3) la llueix penjant del coll. La graduació de Grand Officier (4) llueix l'estrella del seu càrrec a la dreta del pit i la creu de Commandeur a l'esquerra. La graduació de Grand-Croix (5) llueix la seva placa a l'esquerra, i sobre l'espatlla dreta i lligada al costat esquerra, la banda. Entre les col·lectivitats receptores de la Legió d'Honor figuren l'Acadèmia Militar dels Estats Units (21/03/1949) i l'Escola Naval d'Anàpolis (21/12/1949); ambdues als Estats Units. Entre las ciutats receptores apareixen Calais (10/7/47), Boulogne-sur-Mer (10/07/1947); Brest (09/02/1948); Abbeville (02/06/1948) ; Amiens (02/06/1948); Caen (02/06/1948); Saint-Lô (02/06/1948); Saint-Malo (08/07/1948); Falaise (21/08/1948); Evreux (27/08/1948); Argentan (28/02/1949); Ascq (28/02/1949); Etobon (28/02/1949); Le Havre (28/02/1949); An Oriant (28/02/1949); Lió (28/02/1949); Oradour-sur-Glane (28/02/1949); Rouen (28/02/1949); Saint-Dié (28/02/1949); Saint-Nazaire (28/02/1949) i, finalment, Stalingrad, el 20/12/1984. També figuren entre los receptors la Creu Roja Francesa (18/05/1946) i la Xarxa de la Resistència: correus, telègrafs i telèfons (25/10/46)Algunes persones amb aquest guardó opten, per a la vida diaria o certes aparicions públiques, per portar un distintiu més discret, que consta d'un punt brodat amb fil vermell a la solapa de l'americana. Aquest senyal no distingeix graduacions.
 • Légion d'honneur atau Orde national de la Legion d’honneur ialah tanda penghargaan tertinggi yang dianugerahkan oleh Presiden Perancis sejak Napoleon Bonaparte pada tanggal 19 Mei 1802. Motto tanda kehormatan ini ialah Honneur et Patrie ("Kehormatan dan Tanah Air") dan kedudukannya ada di Palais de la Legion d'Honneur di bantaran kiri Sungai Seine, Paris.
 • De Nationale orde van het Legioen van Eer (Ordre national de la Légion d'honneur) is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding.De Franse staat heeft de orden ingedeeld in de twee nationale orden, diverse orden en de overgebleven ministeriële orden. De zuiverheid en exclusiviteit van het Legioen van Eer wordt nauwkeurig bewaakt door de kanselier van de orde.
 • 레지옹 도뇌르(프랑스어: ordre national de la Légion d’honneur)는 프랑스의 훈장 중 가장 명예로운 훈장이다. 나폴레옹 보나파르트가 1802년 5월 19일에 루이 14세가 만든 생루이 훈장(프랑스어: Ordre royal et militaire de Saint-Louis)을 수정하여 만든 훈장이다. 레지옹 도뇌르는 생루이 훈장과 다르게 군인뿐만 아니라 프랑스에 기여한 외국인 및 시민에게도 수여된다.이 훈장의 모토는 명예와 조국이다.200여 년 동안 약 100만여 명에게 수여됐으며 현재 생존자 중 이 훈장을 받은 인물은 약 11만 명이다.대한민국에서는 에어버스 A300의 도입을 통해 에어버스의 유럽 외 지역 판로를 열게 해 준 공로의 뜻으로 대한항공의 조중훈 회장이 2등급인 그랑도피시에를 받아 현재까지 한국인 중 최고 등급의 수훈자로 있다.
 • A Ordem Nacional da Legião de Honra (em francês: Ordre National de la Légion d'Honneur) é uma condecoração honorífica francesa. Foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte e recompensa os méritos eminentes militares ou civis à nação. Ordem máxima da nação francesa, tendo um limite de apenas 75 membros vivos entre os grã-cruzes da ordem. Os graus mais comuns da ordem são os de cavaleiro e oficial. O Chefe de estado, hoje o presidente da república, recebe a grã-cruz e se torna Grão-mestre da ordem durante a cerimônia de posse presidencial.Em 15 de julho de 1804, numa grandiosa cerimônia que se realizou no Hôtel des Invalides, em Paris, Napoleão entrega as primeiras condecorações da Legião de Honra aos marechais, soldados, inválidos de guerra, cientistas, artistas e escritores com méritos destacados. O Presidente da República Francesa usa a faixa de grã-cruz dessa ordem em algumas cerimonias do cargo presidencial.
 • A Francia Köztársaság Becsületrendje (Ordre national de la Légion d’honneur) a legmagasabb francia állami elismerés, melyet Napoléon Bonaparte, Franciaország Első Konzulja alapított 1802-ben. Jelmondata: „Becsület és Haza” (Honneur et Patrie)!A magyarban meghonosodott elnevezés nem tükrözi Napóleon eredeti szándékát, mivel ő éppen azért adta a Becsületlégió elnevezést, hogy még a nevet illetően is szakítson a régi rezsim rendjeivel. Mind a szervezet nevét (Legio honoratorum conscripta), mind eredeti szimbólumait (sasok), mind pedig szervezeti felépítését (16 cohors Franciaország területén) az ókori Rómából merítették. A Becsületlégió mindenki előtt nyitva áll, s a társadalom legkülönbözőbb képviselőinek fokozatos, differenciált elismerését teszi lehetővé az időről időre ismételt, magasabb fokozatokkal való kitüntetéseken keresztül.
 • La Légion d'honneur (Legion d'onore) è un ordine cavalleresco istituito, il 19 maggio 1802, da Napoleone Bonaparte, primo console della Prima repubblica francese. È l'onorificenza più alta attribuita dalla Repubblica francese.
 • Ohorezko Legioa, izen osoa Ohorezko Legioaren Frantziako Ordena duena (frantsesez ordre national de la Légion d’honneur), Frantziako intsignietatik ezagunena eta garrantzitsuena ematen duen konpainia da. Napoleonek ezarri zuen. Ordena horren saria gizon eta emakumeei ematen zaie —frantziar izan nahiz ez izan—, arlo zibil edo militarrean lortutako ohiz kanpoko merituengatik. Ohorezko Legioaren Frantziako Ordenan sartzen dira sarituak, eta ordenaren barruan bost maila hauetako bat izango dute (maila beherenetik gorenera aipatuko ditugu): zalduna (chevalier) ofiziala (officier) komandantea (commandeur) ofizial handia (grand officier) gurutze-handia (grand-croix).
dbpedia-owl:creationYear
 • 1802-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:creator
dbpedia-owl:status
 • Toujours décerné
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6739 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 70222 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 352 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111084682 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:création
 • 1802-05-19 (xsd:date)
prop-fr:devise
 • Honneur et patrie
prop-fr:décernéPour
 • Conduite civile irréprochable et méritante ou faits de guerre exceptionnels après enquête officielle.
 • À titre militaire : officiers : une citation ou blessure de guerre, sous-officiers : médaille militaire et trois citations ou blessures de guerre.
prop-fr:grades
 • Chevaliers
 • Commandeurs
 • Grand-croix
 • Grands officiers
 • Officiers
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:image
 • Legion Honneur Chevalier ribbon.svg
prop-fr:inférieure
prop-fr:légende
 • Avers
 • Ruban de chevalier de l'ordre de la légion d'honneur
prop-fr:légendeGénérale
 • Croix de chevalier de la Légion d’honneur
prop-fr:membres
 • 0001-07-15 (xsd:date)
 • Chevaliers : 74834
 • Commandeurs : 3009
 • Grands officiers : 314
 • Grands-croix : 67
 • Officiers : 17032
prop-fr:nom
 • Ordre national de la Légion d’honneur
prop-fr:premièreAttribution
 • 1804-07-14 (xsd:date)
prop-fr:statut
 • Toujours décerné
prop-fr:tailleImage
 • 130 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • Ordre honorifique civil et militaire
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éligibilité
 • Militaires ou civils
dcterms:created
 • 1802-05-19 (xsd:date)
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’ordre national de la Légion d’honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte.
 • Legia Honorowa, Narodowy Order Legii Honorowej (fr. L'Ordre national de la Légion d'honneur) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu to Honneur et Patrie (fr., Honor i Ojczyzna).
 • レジオンドヌール勲章 (仏: L'ordre national de la légion d'honneur ロルドル・ナショナル・ド・ラ・レジオン・ドヌール、『名誉軍団国家勲章』)は、執政政府期にナポレオン・ボナパルトによって制定されたフランスの栄典制度である。レジオン・ドヌール勲章とも表記されている。現在もフランスの最高勲章として存在する。
 • Légion d'honneur atau Orde national de la Legion d’honneur ialah tanda penghargaan tertinggi yang dianugerahkan oleh Presiden Perancis sejak Napoleon Bonaparte pada tanggal 19 Mei 1802. Motto tanda kehormatan ini ialah Honneur et Patrie ("Kehormatan dan Tanah Air") dan kedudukannya ada di Palais de la Legion d'Honneur di bantaran kiri Sungai Seine, Paris.
 • De Nationale orde van het Legioen van Eer (Ordre national de la Légion d'honneur) is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding.De Franse staat heeft de orden ingedeeld in de twee nationale orden, diverse orden en de overgebleven ministeriële orden. De zuiverheid en exclusiviteit van het Legioen van Eer wordt nauwkeurig bewaakt door de kanselier van de orde.
 • 레지옹 도뇌르(프랑스어: ordre national de la Légion d’honneur)는 프랑스의 훈장 중 가장 명예로운 훈장이다. 나폴레옹 보나파르트가 1802년 5월 19일에 루이 14세가 만든 생루이 훈장(프랑스어: Ordre royal et militaire de Saint-Louis)을 수정하여 만든 훈장이다. 레지옹 도뇌르는 생루이 훈장과 다르게 군인뿐만 아니라 프랑스에 기여한 외국인 및 시민에게도 수여된다.이 훈장의 모토는 명예와 조국이다.200여 년 동안 약 100만여 명에게 수여됐으며 현재 생존자 중 이 훈장을 받은 인물은 약 11만 명이다.대한민국에서는 에어버스 A300의 도입을 통해 에어버스의 유럽 외 지역 판로를 열게 해 준 공로의 뜻으로 대한항공의 조중훈 회장이 2등급인 그랑도피시에를 받아 현재까지 한국인 중 최고 등급의 수훈자로 있다.
 • La Légion d'honneur (Legion d'onore) è un ordine cavalleresco istituito, il 19 maggio 1802, da Napoleone Bonaparte, primo console della Prima repubblica francese. È l'onorificenza più alta attribuita dalla Repubblica francese.
 • The Legion of Honour, or in full the National Order of the Legion of Honour (French: Ordre national de la Légion d'honneur) is a French order established by Napoleon Bonaparte on 19 May 1802.
 • Ohorezko Legioa, izen osoa Ohorezko Legioaren Frantziako Ordena duena (frantsesez ordre national de la Légion d’honneur), Frantziako intsignietatik ezagunena eta garrantzitsuena ematen duen konpainia da. Napoleonek ezarri zuen. Ordena horren saria gizon eta emakumeei ematen zaie —frantziar izan nahiz ez izan—, arlo zibil edo militarrean lortutako ohiz kanpoko merituengatik.
 • A Ordem Nacional da Legião de Honra (em francês: Ordre National de la Légion d'Honneur) é uma condecoração honorífica francesa. Foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte e recompensa os méritos eminentes militares ou civis à nação. Ordem máxima da nação francesa, tendo um limite de apenas 75 membros vivos entre os grã-cruzes da ordem. Os graus mais comuns da ordem são os de cavaleiro e oficial.
 • Die Ehrenlegion (französisch Légion d’honneur) ist ein französischer Verdienstorden. Der Orden wurde am 19. Mai 1802 von Napoléon Bonaparte, damals noch erster Konsul, in der Absicht gestiftet, militärische und zivile Verdienste, ausgezeichnete Talente und große Tugenden zu belohnen. Kein Staatsbürger ist seiner Geburt, seines Standes oder seines Religionsbekenntnisses wegen von diesem Orden ausgeschlossen. Die Ehrenlegion ist die ranghöchste Auszeichnung Frankreichs.
 • Řád čestné legie (francouzsky Ordre national de la Légion d'honneur) je nejvyšším francouzským státním vyznamenáním. Uděluje se jako uznání za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský přínos Francii. Řád čestné legie založil 19. května 1802 Napoleon Bonaparte, který v té době zastával úřad prvního konzula. Důvod pro založení nového řádu byl prostý – koncem 18. století byla ve Francii buď zrušena nebo zanikla všechna vyznamenání, která souvisela s monarchií.
 • Орденът на почетния легион (на френски: Ordre national de la Légion d'honneur) е френски национален орден (организация), учреден от Наполеон Бонапарт на 19 май 1802 г. по примера на рицарските ордени. Съгласно кодекса на Почетния легион тази почетна организация има статут и права на юридическо лице. Принадлежносттта към ордена е висш знак за отличие, почит и официално признание за особени заслуги във Франция.
 • La Legió d'Honor (francès: Légion d'honneur) és la distinció francesa més elevada. Va ser creada el 29 del mes floral de l'any X (19 de maig de 1802) per Napoleó Bonaparte per ser atorgada com a recompensa als mèrits eminents realitzats al servei de la nació a títol civil o militar. Només la poden rebre ciutadans francesos, i sempre s'accedeix a l'orde pel grau de Chevalier. Com a primera condecoració, té prioritat sobre totes les altres condecoracions franceses o estrangeres.
 • О́рден Почётного легио́на (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Согласно кодексу Почётного легиона и воинской медали эта почётная организация обладает статусом и правами юридического лица. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.
 • La Legión de Honor (Légion d'Honneur), la más conocida e importante de las distinciones francesas, fue establecida por Napoleón I.La orden se concede a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar. Sus cinco categorías, en orden ascendente, son: Chevalier o Caballero, Oficial, Comandante, Gran Oficial y Gran Cruz.La efigie que adorna el anverso de la medalla ha ido cambiando con la historia.
 • A Francia Köztársaság Becsületrendje (Ordre national de la Légion d’honneur) a legmagasabb francia állami elismerés, melyet Napoléon Bonaparte, Franciaország Első Konzulja alapított 1802-ben. Jelmondata: „Becsület és Haza” (Honneur et Patrie)!A magyarban meghonosodott elnevezés nem tükrözi Napóleon eredeti szándékát, mivel ő éppen azért adta a Becsületlégió elnevezést, hogy még a nevet illetően is szakítson a régi rezsim rendjeivel.
 • Légion d'honneur, Napoléon Bonaparte’ın Birinci Konsül iken 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransız nişanıdır.1804 yılınin mayısında Fransa İmparatoru olan Napoléon Bonaparte, Haziran ayından itibaren kişileri bu nişanla ödüllendirmeye başlamıştır. Bu nişan bugüne dek Fransa’daki tüm yönetim rejimlerinde takılmaya devam edilmiştir.
rdfs:label
 • Ordre national de la Légion d'honneur
 • Ehrenlegion
 • Francia Köztársaság Becsületrendje
 • Legia Honorowa
 • Legioen van Eer
 • Legion d'onore
 • Legion of Honour
 • Legião de Honra
 • Legió d'Honor
 • Legión de Honor
 • Légion d'honneur
 • Légion d'honneur
 • Ohorezko Legioa
 • Řád čestné legie
 • Орден Почётного легиона
 • Орден на почетния легион
 • レジオンドヌール勲章
 • 레지옹 도뇌르 훈장
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ordre national de la Légion d’honneur
is dbpedia-owl:award of
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:owner of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:decorations of
is prop-fr:distinction of
is prop-fr:distinctions of
is prop-fr:décorations of
is prop-fr:hommage of
is prop-fr:hommages of
is prop-fr:liste of
is prop-fr:prix of
is prop-fr:propriétaire of
is prop-fr:qualité of
is prop-fr:récomp.Civiles of
is prop-fr:récomp.Militaires of
is prop-fr:récompenses of
is prop-fr:supérieure of
is foaf:primaryTopic of