Le très honorable ordre du Bain (Most Honourable Order of the Bath) est le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique. Il est principalement décerné aux militaires ainsi qu'à certains fonctionnaires de haut rang,. L'Ordre a été fondé par le roi George Ier de Grande-Bretagne, le 18 mai 1725. Son nom provient de la cérémonie médiévale d'adoubement qui comportait un bain, symbolisant la purification, après lequel il devenait « Chevalier du Bain ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le très honorable ordre du Bain (Most Honourable Order of the Bath) est le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique. Il est principalement décerné aux militaires ainsi qu'à certains fonctionnaires de haut rang,. L'Ordre a été fondé par le roi George Ier de Grande-Bretagne, le 18 mai 1725. Son nom provient de la cérémonie médiévale d'adoubement qui comportait un bain, symbolisant la purification, après lequel il devenait « Chevalier du Bain ». Ce rituel a été initialement institué en 1399, par Henri IV d'Angleterre, lorsque ses 36 écuyers ont pris un bain en sa compagnie, après avoir veillé toute la nuit qui précédait son sacre. Ce n'est cependant qu'avec George Ier que les chevaliers furent élevés en ordre militaire régulier. L'Ordre n'avait jamais réellement existé précédemment en tant que corps de chevaliers gouverné par des statuts et avec un nombre fixe de chevaliers,.À l'origine, l'ordre s'appelait le « Très Honorable Ordre Militaire du Bain » (The Most Honourable Military Order of the Bath). Le terme « militaire » a été supprimé par la reine Victoria, en 1847.
 • Order Łaźni (pełna nazwa ang.: The Most Honourable Order of the Bath) – brytyjskie odznaczenie wprowadzone przez króla Jerzego I 18 maja 1725, aczkolwiek początków odznaczenia szukać należy w średniowieczu, prawdopodobnie nie wcześniej niż 1128. Nazwa odznaczenia pochodzi z rycerskiego ceremoniału, na który składały się post, modły i kąpiel poprzedzające dzień pasowania. Order Łaźni otrzymują monarcha, książę Walii i dekorowani w trzech klasach: Krzyż Wielki (GCB), Krzyż Komandorski (KCB lub DCB) i Krzyż Towarzyski (CB). Istnieją dwie kategorie orderu cywilna (w formie owalnego medalionu) i wojskowa (w formie krzyża).Pomyślany wstępnie jako odznaczenie za męstwo, obecnie nadawany jest także cywilom, mężczyznom i kobietom. Zawołaniem orderu jest łacińska maksyma Tria iuncta in uno (trzy złączone w jednym), co może odnosić się do Trójcy Świętej, jak i do (co bardziej prawdopodobne) unii Anglii, Szkocji i Irlandii. Drugim mottem jest staroniemieckie Ich dien (służę) – dewiza księcia Walii, ale odnosi się wyłącznie do dekorowanych wojskowych.Order Łaźni jest czwartym – jeśli chodzi o znaczenie – odznaczeniem brytyjskim, po Orderze Podwiązki, Orderze Ostu i Orderze Św. Patryka (ten ostatni, związany z Irlandią, istnieje wyłącznie w teorii; nikt nie został nim odznaczony po 1934, a ostatni kawaler zmarł w 1974).Odznaczenie Orderem Łaźni połączone jest z uroczystością w kaplicy orderowej, którą jest kaplica Henryka VII w Opactwie Westminsterskim. Chór kaplicy jest ozdobiony herbami kawalerów i dam wszystkich klas orderu, a odznaczeni wyższymi klasami są zaszczycani umieszczeniem w kaplicy ich klejnotów herbowych naturalnej wielkości, rzeźbionych w drewnie lipowym, polichromowanym i pozłacanym. Ponieważ przyznanie orderu równoznaczne jest z nadaniem szlachectwa, taką reprezentacje heraldyczną otrzymują także odznaczeni nie posiadający wcześniej własnych herbów. Przywilej nadania herbu przysługuje również obcokrajowcom odznaczonym orderem, lecz bez nobilitacji i prawa używania tytułu sir przed imieniem.Liczba osób odznaczonych orderem, tj. członków orderu, jest ściśle określona jego statutami, które przewidują: 120 kawalerów i dam wielkiego krzyża (GCB) łącznie z Wielkim Mistrzem Orderu. 355 komandorów (KCB) i dam krzyża komandorskiego (DCB) 1925 kawalerów orderu (CB)Wśród Polaków odznaczonych Orderem Łaźni można wymienić Pawła Edmunda Strzeleckiego jako jednego z pierwszych cywili, który otrzymał ten order, gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, gen. Stanisława Szeptyckiego, gen. Stanisława Tatara i gen. Bronisława Regulskiego oraz Prezydentów RP: Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • La Honorabilísima Orden del Baño (anteriormente La Honorabilísima Orden Militar del Baño) es una Orden de Caballería británica fundada por Jorge I el 18 de mayo de 1725. El nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento de caballero, que incluía el Baño (como símbolo de purificación) como uno de sus elementos. Los caballeros así erigidos se conocían como Caballeros del Baño. Jorge I "regularizó los Caballeros del Baño como Orden Militar". Él no revivió (como se suele afirmar) la Orden del Baño, puesto que nunca existió como Orden, en el sentido de un cuerpo de caballeros gobernados por un conjunto de estatutos y cuyo número era repuesto cuando había vacantes.La Orden consta del Soberano (el Soberano Británico), el Gran Maestre (actualmente SAR El Príncipe de Gales), y tres Clases de Miembros: Caballero de la Gran Cruz o Dama de la Gran Cruz (GCB) Caballero Comandante o Dama Comandante (KCB o DCB) Compañero (CB)Los miembros pertenecen tanto a la División Militar como Civil. Antes de 1815 la Orden tenía una única clase, Caballeros Compañeros (KB), la cual ya no existe. Los destinatarios de la Orden son normalmente oficiales militares veteranos o civiles.La Orden del Baño es la cuarta más antigua de las Órdenes británicas de caballería, por detrás de la La Muy Noble Orden de la Jarretera, La Muy Antigua y Muy Noble Orden del Cardo, y la La Muy Ilustre Orden de San Patricio. La última de las mencionadas Órdenes, la cual se relaciona a Irlanda, todavía existe pero está en desuso desde la formación del Estado Libre Irlandés. Sólo se han hecho dos nombramientos desde 1922, ambos eran para hijos de Jorge V y tuvo la aprobación del gobierno irlandés; el último miembro superviviente (Príncipe Enrique, Duque de Gloucester, que era también Gran Maestro de la Orden del Baño) murió en 1974.
 • İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı (İngilizce: Order of the Bath) önceki adı En Onurlu Askerî İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı; (İngilizce: The Most Honourable Military Order of the Bath), 18 Mayıs 1725 tarihinde I. George tarafından kurulan bir İngiliz şövalyelik nişanıdır. Nam bir şövalye yaratılmasıyla başlayan ayrıntılı ortaçağ seremonisinden türetilmiştir ve bu, onun unsurlarından biri olarak Bathing'i kapsardı. Şövalyeler de İngiliz Yüksek Şövalyeleri olarak biliniyorlardı ve oluşturuldular. I. George "İngiliz Yüksek Şövalyelerini düzenli bir Askerî Rütbeye yükseltti. Bir dizi tüzükle hüküm sürülen ve boşluklar oluştuğunda sayıları yeniden doldurulan şövalyelerin büyük bir kısmının duyusu hâlinde, önceleri asla rütbe olarak var olmadığından, İngiliz Yüksek Şövalye Örgütü'nü eski gücüne kavuşturmadı.
 • Почтеннейший орден Бани (англ. The Most Honourable Order of the Bath) — британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 году).Орден состоит из Суверена (британского монарха), Великого Магистра (или Гроссмейстера; Е. В. принца Уэльского) и трёх классов рыцарей: Рыцари или дамы Большого Креста (GCB) Рыцари или дамы Командоры (KCB или DCB) Кавалеры ордена (англ. Companions) (CB)Основанный вначале как военный рыцарский орден, знак носился как отличие ранга армейского офицера ордена Бани (исключая офицеров гвардии, которые использовали знаки других орденов). Рыцари ордена в настоящее время относятся либо к гражданскому, либо военному подразделению. Иностранные граждане и подданные могут быть приняты в орден в качестве почётных (honorary) членов.Девиз ордена — Tria juncta in uno (с лат. — «Три в одном»), что отсылает одновременно к союзу Англии, Шотландии и Ирландии и к Святой Троице. Первое наиболее вероятно; в ордене часто повторяется символ трёх корон. Второй девиз, Ich dien (с нем. — «Служу») тоже иногда используется, но только членами ордена, служащими в вооружённых силах, а также является девизом принца Уэльского — Великого магистра ордена.По старшинству в Британской системе наград, орден занимает четвёртое место после Ордена Подвязки, Ордена Чертополоха и Ордена св. Патрика. Последний относится к Ирландии, и после получения ею независимости не используется (орден не принимал новых членов с 1934 года).
 • The Most Honourable Order of the Bath (dt. Höchst Ehrenvoller Orden vom Bade, kurz Bathorden) ist ein britischer Verdienstorden, der 1399 von König Heinrich IV. gestiftet wurde und mit dem heute in erster Linie hohe militärische und zivile Beamte ausgezeichnet werden.
 • Il Molto Onorevole Ordine del Bagno (in passato Il Molto Onorevole Militare Ordine del Bagno, Order of the Bath nell'originale inglese) è un ordine cavalleresco britannico fondato da Giorgio I il 18 maggio 1725. La sua istituzione originaria è tuttavia attribuita ad Enrico IV nel 1399, anno della sua incoronazione. Giorgio I "costituì i Cavalieri del Bagno in un regolare Ordine militare". Egli tuttavia non restaurò l'Ordine del Bagno, poiché in precedenza non fu mai costituito come un Ordine vero e proprio, nel senso di un corpo di cavalieri governato da statuto ed il cui numero era ripristinato nel caso in cui un posto fosse rimasto vacante.
 • Řád lázně, v češtině též Bathský řád,[zdroj?] (anglicky Order of the Bath, úplným názvem The Most Honourable Order of the Bath) je britský vojenský řád. Původ řádu je odvozován řádu, který vznikl roku 1399 a zanikl v roce 1661. Odtud také pochází jméno, které dostal podle toho, že vstup do řádu byl spjat s obřadnou lázní. Moderní řád byl ustanoven Jiřím I. roku 1725. Heslo řádu je „Tria juncta in uno“ (tři spojeno v jedno).
 • The Most Honourable Order of the Bath (formerly the Most Honourable Military Order of the Bath) is a British order of chivalry founded by George I on 18 May 1725. The name derives from the elaborate mediaeval ceremony for creating a knight, which involved bathing (as a symbol of purification) as one of its elements. The knights so created were known as "Knights of the Bath". George I "erected the Knights of the Bath into a regular Military Order". He did not (as is commonly believed) revive the Order of the Bath, since it had never previously existed as an Order, in the sense of a body of knights who were governed by a set of statutes and whose numbers were replenished when vacancies occurred.The Order consists of the Sovereign (currently Queen Elizabeth II), the Great Master (currently The Prince of Wales), and three Classes of members: Knight Grand Cross (GCB) or Dame Grand Cross (GCB) Knight Commander (KCB) or Dame Commander (DCB) Companion (CB)Members belong to either the Civil or the Military Division. Prior to 1815, the order had only a single class, Knight Companion (KB), which no longer exists. Recipients of the Order are now usually senior military officers or senior civil servants. Commonwealth citizens not subjects of the Queen and foreigners may be made Honorary Members.The Order of the Bath is the fourth-most senior of the British Orders of Chivalry, after The Most Noble Order of the Garter, The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, and The Most Illustrious Order of St Patrick (dormant). The last of the aforementioned Orders, which relates to Ireland, still exists but has been in disuse since the formation, in December 1922, of the Irish Free State.
 • バス勲章 (Order of the Bath) はイギリスの騎士団勲章 (Order) のひとつ。正式タイトルは「The Most Honourable Military Order of the Bath(最も名誉あるバス軍事勲章)」。1725年に現在のような勲章となった。綬の色からレッドリボンとも呼ばれている。ヨーロッパの”Order”は中世の騎士団に由来、あるいはその制度に倣った栄典制度であり、騎士団へ入団することが栄誉とされていた。やがて騎士団の団員証である勲章も意味するようになり、その授与が栄典と見なされるようになった。このような勲章は他の種類の勲章(decoration等)と区別するために”騎士団勲章” とも表記される。"Order of the Bath" の場合は、休眠状態だった世俗騎士団の名称を受継いだ勲章騎士団である。
 • The Most Honourable Order of the Bath, dahulunya bernama The Most Honourable Military Order of the Bath (bahasa Indonesia: Yang Paling Terhormat Ordo Permandian), adalah gelar kesatriaan Britania Raya yang dicetuskan oleh Raja George I pada tanggal 18 Mei 1725. Nama tersebut berasal dari upacara Abad Pertengahan yang rumit untuk mengesahkan seorang kesatria, yang salah satunya adalah melalui ritual Permandian (bath). Para kesatria yang diberikan gelar tersebut dinamakan Kesatria Bath (Knights of the Bath). Ordo ini terdiri atas Yang Berdaulat atau the Sovereign (sekarang dipegang oleh Ratu Elizabeth II), Tuan Agung atau the Great Master (yang sekarang dipegang oleh Charles, Pangeran Wales), dan tiga golongan anggota: Knight Grand Cross/Kesatria Salib Agung (pria) atau Dame Grand Cross/Dame Salib Agung (wanita), Knight Commander/Kesatria Komandan (pria) atau Dame Commander (wanita), dan Companion/KompanyonAnggota dapat berasal dari divisi Sipil (Civil) atau Militer (Military). Sebelum tahun 1815, ordo tersebut hanya memiliki satu golongan kesatria, yakni Knight Companion, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Para pemegang gelar sekarang biasanya pejabat militer senior atau pegawai sipil. Orang asing dan warga negara Persemakmuran yang kepala negaranya bukan Sang Ratu dapat dijadikan Anggota Kehormatan (Honorary Members).
 • A Mais Honorável Ordem do Banho (formalmente A Mais Honorável Ordem Militar do Banho), também conhecida como Ordem de Bath, é uma Ordem de Cavalaria britânica fundada por Jorge I em 18 de maio de 1725. O nome deriva da cerimônia medieval para a nomeação de cavaleiro, que incluia o banho (bath, em inglês), símbolo de purificação, como um de seus elementos. Os cavaleiros assim consagrados ficavam conhecidos como os Cavaleiros do Banho.Jorge I "regularizou os Cavaleiros do Banho como Ordem Militar". Ele não reviveu (como é normal afirmar) a Ordem do Banho, já que nunca existiu como ordem, no sentido de um corpo de cavaleiros regidos por um conjunto de estatutos e cujo número era reposto quando havia vacância.A ordem consta do soberano (o soberano britânico), do grão-mestre (atualmente o príncipe de Gales), e de três classes de membros: cavaleiro grã-cruz ou dama grã-cruz (GCB) cavaleiro comandante ou dama comandante (KCB ou DCB) companheiro (CB)Os membros pertencem tanto à divisão militar como à civil. Antes de 1815, a ordem tinha uma única classe, cavaleiros companheiros (KB), que já não existe. Os agraciados da ordem são normalmente oficiais militares veteranos ou civis.A Ordem do Banho é a quarta mais antiga das Ordens britânicas de cavalaria, mais recente que a A Mais Nobre Ordem da Jarreteira, A Mais Antiga e Mais Nobre Ordem do Cardo, e a A Mais Ilustre Ordem de São Patrício. A última das mencionadas ordens, relacionada à Irlanda, está em desuso desde a formação do Estado Livre Irlandês. Somente dois foram nomeados cavaleiros até 1922, ambos filhos de Jorge V, mediante a aprovação do governo irlandês; o último membro sobrevivente (Henrique, Duque de Gloucester, que era também Grande Mestre da Ordem do Banho) morreu em 1974.
 • Орденът на банята (на английски: Order of the Bath или The Most Honourable Order of the Bath, The Most Honourable Military Order of the Bath до 1847 г.) е британски рицарски орден учреден от Джордж I на 18 май 1725 г. Името произлиза от средновековната церемония по посвещаване в рицарство, която включва къпане като символ на пречистване. Тези рицари са наричани рицари на банята.. Даван е на военни и цивилни служители на високи служби.Орденът на банята се състои от Суверен, Велик магистър (от 1974 г. заемани от Елизабет II и принц Чарлз) и три класа: Рицар (Knight Grand Cross) или Дама на големия кръст (Dame Grand Cross) на Ордена на банята Рицар-командор (Knight Commander) или Дама-командор (Dame Commander) на Ордена на банята Кавалер (Companion) на Ордена на банята↑ ↑
 • De Orde van het Bad (Engels: The most Honourable Order of the Bath) is een Britse ridderorde.
 • 바스 훈장 (The Most Honourable Order of the Bath) 은 영국의 기사단 훈장이다. 이 훈장은 조지 1세에 의해 1725년 5월 18일에 제정되었다. 이 훈장은 1128년에 처음 언급되었으며, 훈장의 이름은 기사가 임명되기 전날에 사람들이 밤을 새며 단식, 기도와 목욕(Bath)을 했던 옛날의 한 의식에서 유래되었다고 한다.
 • El Molt Honorable Orde del Bany (The Most Honourable Order of the Bath) és un orde militar britànic creat pel rei Jordi I el 18 de maig de 1725 pel servei destacat a les Forces Armades o el Servei Civil.L'orde consta del Sobirà (el sobirà britànic), el Gran Mestre (el Príncep de Gal·les) i 3 classes de membres: Cavaller i Dama Gran Creu - Knight Grand Cross or Dame Grand Cross (GCB) Cavaller i Dama Comandant - Knight Commander or Dame Commander (KCB o DCB) Company - Companion (CB)Figura al 4t lloc del sistema honorífic britànic (només té per davant l'Orde de la Lligacama, l'Orde del Card i l'Orde de Sant Patrici) El lema de l'Orde és "TRIA IUNCTA IN UNO" (Tres units en un). Pot referir-se o bé a la unió dels regnes d’Anglaterra, Escòcia i Irlanda, formant la Gran Bretanya, o a la Santíssima Trinitat. Els membres de la branca militar a vegades usen el lema "ICH DIEN" (Jo serveixo, en alemany)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 85882 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 50498 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 144 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109631949 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1752 (xsd:integer)
 • 1842 (xsd:integer)
 • 1920 (xsd:integer)
 • 1972 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • James Charles Risk
 • Jocelyn Perkins
 • John Anstis
 • Nicholas H. Nicolas
 • Peter Galloway
prop-fr:commons
 • Order of the Bath
prop-fr:commonsTitre
 • l'Ordre du Bain
prop-fr:création
 • 1725-05-18 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2008-02-03 (xsd:date)
prop-fr:décernéPar
 • le
prop-fr:décernéPour
 • Services rendus à la Couronne
prop-fr:image
 • Order of the Bath UK ribbon.png
prop-fr:inférieure
prop-fr:isbn
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:lieu
 • Londres
prop-fr:légende
 • Croix de l'Ordre.
 • Ruban de l'ordre
prop-fr:nom
 • Ordre du Bain
prop-fr:oldid
 • 25471583 (xsd:integer)
prop-fr:premièreAttribution
 • 1725-05-27 (xsd:date)
prop-fr:statut
 • Encore décernée
prop-fr:supérieure
prop-fr:tailleImage
 • 100 (xsd:integer)
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:total
 • Chevaliers : 1925
 • Commandeurs : 355
 • Grand Croix : 120
 • Le nombre maximum de chevaliers est fixé à :
prop-fr:type
 • Distinction civile et militaire comportant 3 grades
prop-fr:vote
 • BA
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Faith Press
 • James Woodman
 • Phillimore
 • Spink & Son
prop-fr:éligibilité
 • Militaires ou civils du Commonwealth
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le très honorable ordre du Bain (Most Honourable Order of the Bath) est le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique. Il est principalement décerné aux militaires ainsi qu'à certains fonctionnaires de haut rang,. L'Ordre a été fondé par le roi George Ier de Grande-Bretagne, le 18 mai 1725. Son nom provient de la cérémonie médiévale d'adoubement qui comportait un bain, symbolisant la purification, après lequel il devenait « Chevalier du Bain ».
 • The Most Honourable Order of the Bath (dt. Höchst Ehrenvoller Orden vom Bade, kurz Bathorden) ist ein britischer Verdienstorden, der 1399 von König Heinrich IV. gestiftet wurde und mit dem heute in erster Linie hohe militärische und zivile Beamte ausgezeichnet werden.
 • Řád lázně, v češtině též Bathský řád,[zdroj?] (anglicky Order of the Bath, úplným názvem The Most Honourable Order of the Bath) je britský vojenský řád. Původ řádu je odvozován řádu, který vznikl roku 1399 a zanikl v roce 1661. Odtud také pochází jméno, které dostal podle toho, že vstup do řádu byl spjat s obřadnou lázní. Moderní řád byl ustanoven Jiřím I. roku 1725. Heslo řádu je „Tria juncta in uno“ (tři spojeno v jedno).
 • バス勲章 (Order of the Bath) はイギリスの騎士団勲章 (Order) のひとつ。正式タイトルは「The Most Honourable Military Order of the Bath(最も名誉あるバス軍事勲章)」。1725年に現在のような勲章となった。綬の色からレッドリボンとも呼ばれている。ヨーロッパの”Order”は中世の騎士団に由来、あるいはその制度に倣った栄典制度であり、騎士団へ入団することが栄誉とされていた。やがて騎士団の団員証である勲章も意味するようになり、その授与が栄典と見なされるようになった。このような勲章は他の種類の勲章(decoration等)と区別するために”騎士団勲章” とも表記される。"Order of the Bath" の場合は、休眠状態だった世俗騎士団の名称を受継いだ勲章騎士団である。
 • De Orde van het Bad (Engels: The most Honourable Order of the Bath) is een Britse ridderorde.
 • 바스 훈장 (The Most Honourable Order of the Bath) 은 영국의 기사단 훈장이다. 이 훈장은 조지 1세에 의해 1725년 5월 18일에 제정되었다. 이 훈장은 1128년에 처음 언급되었으며, 훈장의 이름은 기사가 임명되기 전날에 사람들이 밤을 새며 단식, 기도와 목욕(Bath)을 했던 옛날의 한 의식에서 유래되었다고 한다.
 • El Molt Honorable Orde del Bany (The Most Honourable Order of the Bath) és un orde militar britànic creat pel rei Jordi I el 18 de maig de 1725 pel servei destacat a les Forces Armades o el Servei Civil.L'orde consta del Sobirà (el sobirà britànic), el Gran Mestre (el Príncep de Gal·les) i 3 classes de membres: Cavaller i Dama Gran Creu - Knight Grand Cross or Dame Grand Cross (GCB) Cavaller i Dama Comandant - Knight Commander or Dame Commander (KCB o DCB) Company - Companion (CB)Figura al 4t lloc del sistema honorífic britànic (només té per davant l'Orde de la Lligacama, l'Orde del Card i l'Orde de Sant Patrici) El lema de l'Orde és "TRIA IUNCTA IN UNO" (Tres units en un).
 • Order Łaźni (pełna nazwa ang.: The Most Honourable Order of the Bath) – brytyjskie odznaczenie wprowadzone przez króla Jerzego I 18 maja 1725, aczkolwiek początków odznaczenia szukać należy w średniowieczu, prawdopodobnie nie wcześniej niż 1128. Nazwa odznaczenia pochodzi z rycerskiego ceremoniału, na który składały się post, modły i kąpiel poprzedzające dzień pasowania.
 • İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı (İngilizce: Order of the Bath) önceki adı En Onurlu Askerî İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı; (İngilizce: The Most Honourable Military Order of the Bath), 18 Mayıs 1725 tarihinde I. George tarafından kurulan bir İngiliz şövalyelik nişanıdır. Nam bir şövalye yaratılmasıyla başlayan ayrıntılı ortaçağ seremonisinden türetilmiştir ve bu, onun unsurlarından biri olarak Bathing'i kapsardı. Şövalyeler de İngiliz Yüksek Şövalyeleri olarak biliniyorlardı ve oluşturuldular. I.
 • A Mais Honorável Ordem do Banho (formalmente A Mais Honorável Ordem Militar do Banho), também conhecida como Ordem de Bath, é uma Ordem de Cavalaria britânica fundada por Jorge I em 18 de maio de 1725. O nome deriva da cerimônia medieval para a nomeação de cavaleiro, que incluia o banho (bath, em inglês), símbolo de purificação, como um de seus elementos.
 • The Most Honourable Order of the Bath (formerly the Most Honourable Military Order of the Bath) is a British order of chivalry founded by George I on 18 May 1725. The name derives from the elaborate mediaeval ceremony for creating a knight, which involved bathing (as a symbol of purification) as one of its elements. The knights so created were known as "Knights of the Bath". George I "erected the Knights of the Bath into a regular Military Order".
 • La Honorabilísima Orden del Baño (anteriormente La Honorabilísima Orden Militar del Baño) es una Orden de Caballería británica fundada por Jorge I el 18 de mayo de 1725. El nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento de caballero, que incluía el Baño (como símbolo de purificación) como uno de sus elementos. Los caballeros así erigidos se conocían como Caballeros del Baño. Jorge I "regularizó los Caballeros del Baño como Orden Militar".
 • Почтеннейший орден Бани (англ. The Most Honourable Order of the Bath) — британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 году).Орден состоит из Суверена (британского монарха), Великого Магистра (или Гроссмейстера; Е. В.
 • Il Molto Onorevole Ordine del Bagno (in passato Il Molto Onorevole Militare Ordine del Bagno, Order of the Bath nell'originale inglese) è un ordine cavalleresco britannico fondato da Giorgio I il 18 maggio 1725. La sua istituzione originaria è tuttavia attribuita ad Enrico IV nel 1399, anno della sua incoronazione. Giorgio I "costituì i Cavalieri del Bagno in un regolare Ordine militare".
 • The Most Honourable Order of the Bath, dahulunya bernama The Most Honourable Military Order of the Bath (bahasa Indonesia: Yang Paling Terhormat Ordo Permandian), adalah gelar kesatriaan Britania Raya yang dicetuskan oleh Raja George I pada tanggal 18 Mei 1725. Nama tersebut berasal dari upacara Abad Pertengahan yang rumit untuk mengesahkan seorang kesatria, yang salah satunya adalah melalui ritual Permandian (bath).
 • Орденът на банята (на английски: Order of the Bath или The Most Honourable Order of the Bath, The Most Honourable Military Order of the Bath до 1847 г.) е британски рицарски орден учреден от Джордж I на 18 май 1725 г. Името произлиза от средновековната церемония по посвещаване в рицарство, която включва къпане като символ на пречистване. Тези рицари са наричани рицари на банята..
rdfs:label
 • Ordre du Bain
 • Orde del Bany
 • Orde van het Bad
 • Ordem do Banho
 • Orden del Baño
 • Order of the Bath
 • Order of the Bath
 • Order of the Bath
 • Order Łaźni
 • Ordine del Bagno
 • İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı
 • Řád lázně
 • Орден Бани
 • Орден на банята
 • バス勲章
 • 바스 훈장
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:award of
is dbpedia-owl:commander of
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:distinctions of
is prop-fr:hommages of
is prop-fr:prix of
is prop-fr:supérieure of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of