Un ordre de grandeur est un nombre qui permet une représentation simplifiée et approximative de la mesure d'une grandeur physique. Ce nombre, le plus souvent une puissance de 10, est utilisée notamment pour communiquer sur des valeurs très grandes comme le diamètre du système solaire dont l'ordre de grandeur est un milliard de kilomètres (au lieu de 4,5.109 km) ou très petites comme la charge d'un électron 10-19 C (au lieu de 1,6.10-19 C).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un ordre de grandeur est un nombre qui permet une représentation simplifiée et approximative de la mesure d'une grandeur physique. Ce nombre, le plus souvent une puissance de 10, est utilisée notamment pour communiquer sur des valeurs très grandes comme le diamètre du système solaire dont l'ordre de grandeur est un milliard de kilomètres (au lieu de 4,5.109 km) ou très petites comme la charge d'un électron 10-19 C (au lieu de 1,6.10-19 C). L'ordre de grandeur se mémorise plus facilement qu'une valeur précise et suffit pour de nombreux usages. Il est également utile dans les domaines intermédiaires pour situer la taille d'un objet ou pour choisir la gamme d'appareil de mesure à lui appliquer.
 • A nagyságrend a nagyságok, méretek vagy mértékek olyan osztálya, ahol mindegyik osztály értékei egy bizonyos, rögzített arányban állnak a megelőző osztály értékeivel. A leggyakrabban használt arányszámok az 1000, a 10, a 2, az 1024 és az e (az Euler-féle szám, egy transzcendens szám, melynek értéke kb. 2,7183, s amelyet a természetes logaritmus alapjaként használnak).Hétköznapi használatban a „nagyságrendekkel több/kevesebb” egyszerűen a „sokkal több/kevesebb” erősebb formája. (Ehhez hasonló például a „hatványozottan nő/csökken” kifejezés is, ami köznapi használatban szintén nem szó szerint értendő)A nagyságrend rendszerint a tíz hatványainak sorozatára utal; ez a szócikk a 10-es számrendszerbeli (decimális) skálával foglalkozik.A nagyságrendeket rendszerint igen hozzávetőleges összehasonlításoknál használják. Ha két mennyiség egy nagyságrenddel tér el, akkor az egyik nagyjából tízszerese a másiknak. Ha a különbségük két nagyságrendnyi, akkor egymástól kb. 100-as faktorral térnek el. Két, azonos nagyságrendű szám megközelítőleg ugyanabba a méretarányba tartozik: a nagyobbik érték kevesebb mint tízszerese a kisebbiknek.Egy szám nagyságrendje intuitíve nézve a 10-nek a számban benne foglalt hatványa. Ezt pontosabban a 10-es alapú logaritmussal lehet meghatározni, mégpedig rendszerint a logaritmus egész részeként. A 4 000 000 logaritmusa például 6,602, nagyságrendje 6. (A szám a 10 milliószorosával, azaz 6. hatványával írható fel.) A nagyságrend tehát durván a logaritmikus skálán elfoglalt helyet jelöli.Egy változónál, amelynek pontos értéke nem ismert, a nagyságrendi becslés a tíz legközelebbi hatványára kerekített becslés. Így például egy 3 milliárd és 30 milliárd közötti értékű változó (mint például a Föld népessége) nagyságrendi becslése 10 milliárd lesz. A nagyságrendi becslést néha nulladrendű közelítésnek is hívják.A jobb oldali táblázat lapjain olyan tételek listái szerepelnek, amelyek különféle mértékegységek szerint azonos nagyságrendbe tartoznak – ezzel intuitív benyomást szerezhetünk az ismert tárgyak összehasonlító skálájáról. Az SI-egységeket SI-prefixumokkal használják, amelyeket a nagyságrendek figyelembe vételével alkottak meg.
 • De orde van grootte (Engels: order of magnitude) is een term die gebruikt wordt binnen de exacte wetenschappen (onder andere: natuurkunde, scheikunde, astronomie en geofysica) om een vermenigvuldiging met 10 aan te duiden. Omdat met 10 wordt vermenigvuldigd, wordt hiervoor ook wel de term "een factor tien" gebruikt.De term is afgeleid van de wiskundige schrijfwijze met exponenten. Duizend (1000) kan geschreven worden als 103. Een orde van grootte hoger, betekent dat het exponentsgetal met 1 wordt verhoogd. De uitkomst is 104, dat gelijkstaat aan 10.000.Bij het afschatten van uitkomsten van berekeningen is het bepalen van de grootteorde ook een belangrijk hulpmiddel om "onzin-uitkomsten" vroegtijdig te kunnen elimineren.
 • Un ordre de magnitud és la classe d'escala o magnitud de qualsevol quantitat, on cada classe conté valors en una proporció fixa respecte la classe anterior. La relació de proporció més utilitzada és 10. Per exemple, es diu que dos nombres difereixen en 3 ordres de magnitud si un és 1000 vegades més gran que l'altre. L'ús més estès per descriure els ordres de magnitud és mitjançant la notació científica i les potències de deu.Una forma de classificar els objectes del món físic és per la seva mida. A la taula següent les diferents quantitats s'han posat de manera que quedin a la mateixa línia.
 • 広範囲にわたる数量の比較をする場合には、対数スケールがよく用いられる。対数スケール上で等間隔に区切ったそれぞれを、英語ではorder of magnitudeと言い、日本語に訳せば「等級」「階級」「規模」あるいは「桁」などとなる。それぞれの区切りは、その前の区切りから見て一定の比率となっている。その比率は、10 000、1000、10、2、1024(=210)、ネイピア数(自然対数の底、約2.718)などが用いられ、特に10の累乗がよく用いられる。日本語では、10の累乗による order of magnitude を特に指標という。本項ではこの指標について詳述する。指標は、おおまかな比較に用いられる。ある2つの数値の指標が1違うならば、その2つの数値のどちらかは、もう一方より10倍程度大きい。2違えばおよそ100倍になる。指標が同じ2つの数値は、同じ程度の大きさであり、その差は10倍未満である。直観的に言えば、指標はその数値の桁数である。より正確には、その数値の常用対数の整数部分が指標となる。たとえば、4 000 000の常用対数は約6.602なので、その指標は6である。指標は対数スケール上でのおおまかな位置を表す。右の一覧に掲げられている各ページには、物理量ごとに、様々な数量をorder of magnitudeで分類したリストが掲載されている。これは、よく知られているものの大きさの直観的な感覚を得るのに役立つ。各ページにはSI単位がSI接頭辞とともに使用されている。SI接頭辞もまた、order of magnitudeの一種である。
 • An order of magnitude is a scale of numbers with a fixed ratio, often rounded to the nearest ten.The orders of magnitude are written in powers of 10. For example, the order of magnitude of 1500 is 3, since 1500 may be written as 1.5 × 103.Differences in order of magnitude can be measured on the logarithmic scale in "decades" (i.e., factors of ten). Examples of numbers of different magnitudes can be found at Orders of magnitude (numbers). We say two numbers have the same order of magnitude of a number if the big one divided by the little one is less than 10. For example, 23 and 82 have the same order of magnitude, but 23 and 820 do not." — John Baez
 • Řádová velikost je přibližný číselný údaj o hodnotě skalární veličiny, který udává nejblíže nižší mocninu deseti. Přesněji lze říci, že řádová velikost veličiny je celá část desítkového logaritmu hodnoty této veličiny: například desítkový logaritmus čísla 4 000 000 je asi 6,602, takže jeho řádová velikost je 6 nebo také "v řádu milionů". Desítkový logaritmus čísla 0,1 je -1, takže jeho řádová velikost je -1. K zápisu čísla o řádu N je třeba |N|+1 desetinných míst (|N| znamená absolutní hodnotu N). V informatice se někdy používají i řádové velikosti o základu 2.Řádový rozdíl mezi dvěma číselnými hodnotami je rozdíl jejich řádových velikostí: číslo 17 000 000 je o dva řády větší než číslo 200 000, číslo 0,02 je o řád menší než 0,3.Řádová velikost slouží jako orientační údaj zejména u velmi velkých a velmi malých čísel. Odtud se metaforicky také říká, že XY je „řádově lepší“ nebo „o řád horší“ než YZ, což neznamená nic jiného než „o mnoho“.
 • Uma ordem de magnitude ou ordem de grandeza é a classe de escala ou magnitude de qualquer quantidade ou grandeza, onde cada classe contém valores de uma razão à classe que a precede. A razão mais comumente usada é 10Ordens de magnitude são geralmente usadas para fazer comparações muito aproximadas. Se dois números diferem por uma ordem de magnitude, um é aproximadamente dez vezes maior que o outro. Se eles diferem por duas ordens de magnitude, eles diferem por um fator de aproximadamente 100. Dois números de mesma ordem tem aproximadamente a mesma escala: o maior valor é menor que dez vezes o menor valor. Esse é o raciocínio que está por trás dos algarismos significativos: a quantidade arredondada é normalmente umas poucas ordens de magnitude menor que o total, e consequentemente, insignificante.A ordem de magnitude de um número é, intuitivamente falando, o número de potências de 10 contidas no número. Mais precisamente, a ordem de magnitude de um número pode ser definida em termos do logarítmo decimal, usualmente como a parte inteira do logaritmo, obtida por truncamento. Por exemplo, 4.000.000 tem um logaritmo decimal de 6,602; sua ordem de magnitude é 6. Quando truncado, um número de sua ordem de magnitude está entre 106 e 107. Num exemplo similar, "Ele tem sete dígitos (ou algarismos)", a ordem de magnitude é o número de algarismos menos um, então isto é muito facilmente determinado sem uma calculadora como sendo 6. Uma ordem de magnitude é uma posição aproximada numa escala logarítmica.Uma ordem de magnitude estimada de uma variável cujo valor exato não é conhecido é uma estimativa arredondada à mais próxima potência de dez. Por exemplo, uma ordem de magnitude estimada para a variável entre 3 bilhões e 30 bilhões (tais como a população humana da Terra) é 10 bilhões. Em outras palavras; quando arredondamos seu logaritmo, um número de ordem de magnitude 10 está entre 109.5 e 1010.4. Um ordem de magnitude estimada é algumas vezes também chamada ordem de aproximação.Uma ordem de magnitude de diferença entre dois valores é um fator de 10. Por exemplo, a massa do planeta Saturno é 95 vezes a da Terra, então Saturno é duas ordens de magnitude mais massivo que a Terra. Ordens de magnitude de diferença são chamadas décadas quando medidas sobre uma escala logarítmica).
 • Die Größenordnung ist bei Zahlensystemen und wissenschaftlichem Rechnen der Faktor, der notwendig ist, um in der jeweiligen Zahlendarstellung einen Wert um eine Stelle zu vergrößern oder zu verkleinern, bei Beibehaltung der einzelnen Ziffern und ihrer Reihenfolge. Insbesondere ist Größenordnung auch die Potenz (Mathematik) bei den Faktoren 10 (Dezimale Größenordnung) oder 2 (binäre Größenordnung). Als Größenordnung einer physikalischen Größe bezeichnet man ausdrücklich die Zehnerpotenzen bezüglich ihrer Basiseinheit. Darüber hinaus beschreibt „Größenordnung“ dann allgemein Wertebereiche oder Skalen, die über diese Potenzen einer Basis aufgetragen werden.Dargestellt wird sie in der Exponentialdarstellung (Gleitkommazahl).
 • 수의 비교 길이의 비교 면적의 비교
 • Rząd wielkości - szacunkowe określenie liczby przybliżające jej wartość częścią całkowitą jej logarytmu dziesiętnego. Zazwyczaj służy do porównywania wielkości, które charakteryzują się wielkoskalową zmiennością, np. w technice czy fizyce.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 54566 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6272 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111054437 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un ordre de grandeur est un nombre qui permet une représentation simplifiée et approximative de la mesure d'une grandeur physique. Ce nombre, le plus souvent une puissance de 10, est utilisée notamment pour communiquer sur des valeurs très grandes comme le diamètre du système solaire dont l'ordre de grandeur est un milliard de kilomètres (au lieu de 4,5.109 km) ou très petites comme la charge d'un électron 10-19 C (au lieu de 1,6.10-19 C).
 • 広範囲にわたる数量の比較をする場合には、対数スケールがよく用いられる。対数スケール上で等間隔に区切ったそれぞれを、英語ではorder of magnitudeと言い、日本語に訳せば「等級」「階級」「規模」あるいは「桁」などとなる。それぞれの区切りは、その前の区切りから見て一定の比率となっている。その比率は、10 000、1000、10、2、1024(=210)、ネイピア数(自然対数の底、約2.718)などが用いられ、特に10の累乗がよく用いられる。日本語では、10の累乗による order of magnitude を特に指標という。本項ではこの指標について詳述する。指標は、おおまかな比較に用いられる。ある2つの数値の指標が1違うならば、その2つの数値のどちらかは、もう一方より10倍程度大きい。2違えばおよそ100倍になる。指標が同じ2つの数値は、同じ程度の大きさであり、その差は10倍未満である。直観的に言えば、指標はその数値の桁数である。より正確には、その数値の常用対数の整数部分が指標となる。たとえば、4 000 000の常用対数は約6.602なので、その指標は6である。指標は対数スケール上でのおおまかな位置を表す。右の一覧に掲げられている各ページには、物理量ごとに、様々な数量をorder of magnitudeで分類したリストが掲載されている。これは、よく知られているものの大きさの直観的な感覚を得るのに役立つ。各ページにはSI単位がSI接頭辞とともに使用されている。SI接頭辞もまた、order of magnitudeの一種である。
 • 수의 비교 길이의 비교 면적의 비교
 • Rząd wielkości - szacunkowe określenie liczby przybliżające jej wartość częścią całkowitą jej logarytmu dziesiętnego. Zazwyczaj służy do porównywania wielkości, które charakteryzują się wielkoskalową zmiennością, np. w technice czy fizyce.
 • An order of magnitude is a scale of numbers with a fixed ratio, often rounded to the nearest ten.The orders of magnitude are written in powers of 10. For example, the order of magnitude of 1500 is 3, since 1500 may be written as 1.5 × 103.Differences in order of magnitude can be measured on the logarithmic scale in "decades" (i.e., factors of ten). Examples of numbers of different magnitudes can be found at Orders of magnitude (numbers).
 • Un ordre de magnitud és la classe d'escala o magnitud de qualsevol quantitat, on cada classe conté valors en una proporció fixa respecte la classe anterior. La relació de proporció més utilitzada és 10. Per exemple, es diu que dos nombres difereixen en 3 ordres de magnitud si un és 1000 vegades més gran que l'altre.
 • A nagyságrend a nagyságok, méretek vagy mértékek olyan osztálya, ahol mindegyik osztály értékei egy bizonyos, rögzített arányban állnak a megelőző osztály értékeivel. A leggyakrabban használt arányszámok az 1000, a 10, a 2, az 1024 és az e (az Euler-féle szám, egy transzcendens szám, melynek értéke kb. 2,7183, s amelyet a természetes logaritmus alapjaként használnak).Hétköznapi használatban a „nagyságrendekkel több/kevesebb” egyszerűen a „sokkal több/kevesebb” erősebb formája.
 • Die Größenordnung ist bei Zahlensystemen und wissenschaftlichem Rechnen der Faktor, der notwendig ist, um in der jeweiligen Zahlendarstellung einen Wert um eine Stelle zu vergrößern oder zu verkleinern, bei Beibehaltung der einzelnen Ziffern und ihrer Reihenfolge. Insbesondere ist Größenordnung auch die Potenz (Mathematik) bei den Faktoren 10 (Dezimale Größenordnung) oder 2 (binäre Größenordnung).
 • Uma ordem de magnitude ou ordem de grandeza é a classe de escala ou magnitude de qualquer quantidade ou grandeza, onde cada classe contém valores de uma razão à classe que a precede. A razão mais comumente usada é 10Ordens de magnitude são geralmente usadas para fazer comparações muito aproximadas. Se dois números diferem por uma ordem de magnitude, um é aproximadamente dez vezes maior que o outro. Se eles diferem por duas ordens de magnitude, eles diferem por um fator de aproximadamente 100.
 • De orde van grootte (Engels: order of magnitude) is een term die gebruikt wordt binnen de exacte wetenschappen (onder andere: natuurkunde, scheikunde, astronomie en geofysica) om een vermenigvuldiging met 10 aan te duiden. Omdat met 10 wordt vermenigvuldigd, wordt hiervoor ook wel de term "een factor tien" gebruikt.De term is afgeleid van de wiskundige schrijfwijze met exponenten. Duizend (1000) kan geschreven worden als 103.
 • Řádová velikost je přibližný číselný údaj o hodnotě skalární veličiny, který udává nejblíže nižší mocninu deseti. Přesněji lze říci, že řádová velikost veličiny je celá část desítkového logaritmu hodnoty této veličiny: například desítkový logaritmus čísla 4 000 000 je asi 6,602, takže jeho řádová velikost je 6 nebo také "v řádu milionů". Desítkový logaritmus čísla 0,1 je -1, takže jeho řádová velikost je -1.
rdfs:label
 • Ordre de grandeur
 • Größenordnung
 • Nagyságrend
 • Orde van grootte
 • Ordem de magnitude
 • Order of magnitude
 • Ordini di grandezza
 • Ordre de magnitud
 • Rząd wielkości
 • Řádová velikost
 • Порядок величины
 • 数量の比較
 • 규모의 비교
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of