L'Ordre des Mercédaires, encore appelé Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci (en latin : Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum), est un ordre religieux catholique fondé par le languedocien Pierre Nolasque pour racheter les chrétiens captifs des pirates maures et réduits en esclavage.C'est l'un des deux ordres rédempteurs dont la mission principale était de délivrer des mains des pirates barbaresques les chrétiens en captivité.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Ordre des Mercédaires, encore appelé Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci (en latin : Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum), est un ordre religieux catholique fondé par le languedocien Pierre Nolasque pour racheter les chrétiens captifs des pirates maures et réduits en esclavage.C'est l'un des deux ordres rédempteurs dont la mission principale était de délivrer des mains des pirates barbaresques les chrétiens en captivité. Le premier, chronologiquement, est l'Ordre des Trinitaires ou Ordre de la Très-Sainte-Trinité pour la Rédemption des captifs. Quelques années plus tard, en 1218 à Barcelone, Pierre Nolasque, encouragé par son confesseur, le dominicain Raymond de Penyafort, avec l'appui du roi Jacques Ier d'Aragon, fonda l'Ordre des Mercédaires ou Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci. Dans le monde hispanophone où il est le plus répandu, il porte le nom de Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos plus connu sous le nom de Orden de la Merced. Aujourd'hui, les deux ordres aident tous les captifs au sens large, visitant notamment les prisonniers et les malades.
 • Mesedetako ordena edo Mesedetako Gure Ama eta Gatibuen Eroskunderako Errege Ordena Militarra (latinez: Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum) Bartzelonan, 1218ko abuztuaren 12an, sorturiko ordena militarra da. San Petri Nolascok eta Jakue I.ak sortu zuten. Hasieran Santa Eulalia izena izan zuen. Esklabo kristauak askatzea izan zen ordenaren hasierako helburua. 1317an erlijio ordena bihurtu zen. Gaur egun, ordena honetako fraideak irakaskuntzan, kartzeletan eta misioetan aritzen dira.
 • De Orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid (Latijn: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum), ook wel Mercedariërs genoemd, is een internationale charitatieve ridderorde en hospitaalorde. De orde is opgericht als een geestelijke ridderorde en is thans een bedelorde. Het wordt vaak beschreven als een ridderorde van het Vaticaan maar is, ondanks haar katholieke karakter en de daarbijbehorende banden met de Heilige Stoel, onafhankelijk.De orde kent een aantal graden waaronder Ridder van Gratie, Dame van Gratie, Dame van Eer en Devotie, Ridder van Devotie, Ereridder en Ridder van Justitie of Rehtsridder.Het moederhuis is in Rome. De orde telde in 2005 514 priesters en 735 broeders, verspreid over 128 vestigingen. Er zijn ook ridders aan de orde verbonden die de titel van een Ridder in de Orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid dragen. De ridders dragen als ordekleding witte mantels die met rode, witte of blauwe koorden worden gesloten en rode hoeden. De ridders dragen ook een wit geëmailleerd kruis met het gouden wapen van de orde in het centrum onder een gouden kroon aan een ponceaurood lint om de hals. Geestelijken dragen een zwarte mantel met groene koorden en groene kwastenNet als de Orde van Malta heeft de orde in een van de kardinalen, in dit geval Z.E. Carlos Amigo Vallejo een Grootprotector gevonden. De kardinaal is de verbinding met de Heilige Stoel. Het hoofd van de Mercedariërs, de geestelijke Zijne Vaderlijkheid Frà Giovannino Tolu, 87e Grootmeester van de Orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid, is het geestelijk hoofd van de orde. Sua Signoria Venerabile Dr. don Luigi Lo Vecchio is de "Governatore" of kanselier van de orde en hij leidt de bestuurders van de orde die uit een Grootkanselier, Kamerheer, Groothospitaalridder en Grootprior bestaat. Daarnaast zijn er een Regeringsraad, een Grote Raad, een Hoge Raad van Justitie en een Raad van Wijzen.De juweliers Mssrs. Merli, S. Johnson en O. Ragajoli hebben kleinoden van deze orde gefabriceerd. Het lint is ponceaurood.
 • Řád mercedariánských rytířů jinak též Královský, nebeský a vojenský řád naší milosrdné Paní a vysvobození zajatců (latinsky Ordo B. Mariae Virginis de Mercede, španělsky Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos), zkráceně mercedariáni, je katolický řád založený r. 1218 v Barceloně ve Španělsku.Zakladatelem byl Petr Nolasco a vznik řádu byl schválen jak králem Jakubem, tak i r. 1230 papežem Řehořem IX.. Cílem řádu bylo vysvobozovat zajatce z rukou Maurů. Skládal se ze dvou tříd, z rytířů a z duchovních. Cílem rytířů bylo bojovat proti Maurům, zatímco duchovní skládali kromě obvyklých tří věčných slibů ještě čtvrtý, a to že se v případě potřeba nechají vyměnit za zajatce a tedy sami zůstanou v zajetí.Díky různým privilegiím se řád rozvíjel a mezi 13. až 17. stoletím osvobodil kolem 500.000 křesťanských zajatců. Postupem doby však převážila důležitost činnosti duchovních a r. 1317 papež Jan XXII. stanovil, že velmistrem řádu může být jen duchovní. To způsobilo, že řádoví rytíři přešli do Řádu rytířů z Montesy a řád přestal být rytířským řádem a zůstal řádem čistě duchovním.Dnes působí po celém světě a má přes 1500 členů, včetně ženské větve.
 • A Ordem da Bem Aventurada Virgem Maria das Mercês para a Redenção dos Cativos, ou simplesmente Ordem das Mercês foi fundada por São Pedro Nolasco em 1218 no então reino de Aragão com objetivo de libertar os cristãos que estavam sob poder dos mouros.A própria Virgem Maria, numa aparição, tinha-o incitado a isso. Pedro tinha contado a sua visão a São Raimundo de Penhaforte e ao rei Jaime I desse reino e os três conseguiram pôr em prática esse projecto.O dia dedicado a Nossa Senhora das Mercês é o dia 24 de setembro.Os frades que são membros da Ordem são chamados mercedários.
 • Der Mercedarier-Orden (lat. Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, d. h. Orden der Allerseligsten Jungfrau Maria von der Barmherzigkeit zum Loskauf der Gefangenen, Ordenskürzel: OdeM, in Kurzform auch Mercedarier-Orden oder Nolasker-Orden genannt) ist ein 1218 in Spanien vom Hl. Petrus Nolascus, vom König Jakob I. von Aragón und St. Raymund von Penyafort gegründeter katholischer Orden, der ursprünglich als militärischer und geistlicher Ritterorden konzipiert wurde, aber später zu einem reinen Priesterorden umgestaltet wurde.Als Papst Johannes XXII. im Jahre 1318 festlegte, dass die höchste Gewalt im Orden einem Priester zu übertragen sei, schieden die Ritter aus dem Orden aus und gingen überwiegend in den im Jahr 1319 gegründeten spanischen Ritterorden von Montesa über. Der Mercedarierorden war fortan ein rein geistlicher Männerorden.Der Orden wird zur Zeit durch den 88. Generalmagister Bruder Bernardo Ordoñe Borges geführt. Der Ordenssitz befindet sich in der Via Monte Carmelo in Rom.
 • Zakon Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia dla Odkupienia Niewolników (Ordo B. Mariae Virginis de Mercede, O.de.M.) – zgromadzenie zakonne założone w Barcelonie w 1218 przez Piotra Nolasco i zaaprobowane przez króla Aragonii Jakuba 10 sierpnia tego roku. Zakon został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III, a następnie zaaprobowany przez papieża Grzegorza IX w 1230, który też 17 stycznia 1235 ostatecznie go zatwierdził i nadał mu regułę augustiańską.Głównym celem zakonu było uwolnienie chrześcijańskich niewolników z rąk muzułmańskich. Posiadał dwie gałęzie: duchowną i rycerską. Bracia-rycerze, oddzielnym ślubem zobowiązywali się do walki z Maurami aż do uwolnienia z ich rąk całej Hiszpanii. Duchowni natomiast, oprócz ślubów zwykłych, składali zobowiązanie oddania się w razie potrzeby w niewolę w zamian przetrzymywanych przez muzułmanów niewolników.Dzięki licznym przywilejom zakon szybko się rozwijał. Jego domy powstały, oprócz Hiszpanii, również we Francji, Anglii, Niemczech i Portugalii. Ocenia się, że pomiędzy XIII a XVII w. zakonowi udało się uwolnić blisko 500 000 niewolników i jeńców chrześcijańskich w północnej Afryce. Stopniowo coraz większe znaczenie odgrywała gałąź duchowna, czego zwieńczeniem były decyzja papieża Jana XXII, że wielkim mistrzem może być tylko osoba duchowna oraz wybory mistrza generalnego w Walencji w 1317. Spowodowało to przejście rycerzy do świeżo powstałego rycerskiego zakonu z Montesy. Po odkryciu Ameryki Krzysztof Kolumb sprowadził członków zakonu do Nowego Świata. Powstały tam nowe prowincje zakonne, a zakonnicy tamtejsi mieli duży udział w nawracaniu Indian na chrześcijaństwo. Gałąź żeńska zakonu została utworzona w Sewilli w 1568. Na przestrzeni wieków zakon przeszedł liczne przemiany.Zakon nadal istnieje jako zgromadzenie duchownych. Jego klasztory występują głównie w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, ale także w Irlandii i USA. Obejmuje 2 gałęzie męskie, skupiające łącznie 541 księży, 730 zakonników i 161 domy, oraz 2 gałęzie żeńskie, do których należy ok. 300 sióstr przebywających w 14 klasztorach (stan na 2002).
 • L'Ordine di Nostra Signora della Mercede (in latino Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i frati di questo ordine mendicante, detti mercedari, pospongono al loro nome la sigla O. de M.L'ordine venne fondato a Barcellona il 10 agosto 1218 da san Pietro Nolasco con lo scopo di liberare i prigionieri cristiani fatti schiavi dei musulmani (a tal fine, i mercedari aggiungono ai tre voti consueti un quarto voto, detto "di redenzione") e venne approvato il 17 gennaio 1235 da papa Gregorio IX, che assegnò ai religiosi come norma fondamentale la regola di sant'Agostino.Data la sua finalità, in origine l'ordine ebbe carattere laicale e militare ma agli inizi del XIV secolo la componente clericale divenne prevalente e i maestri generali iniziarono a essere eletti tra i sacerdoti. I mercedari vennero assimilati agli ordini mendicanti nel 1690.Nello spirito della riforma che seguì il concilio di Trento l'ordine si divise in un ramo "calzato" e in uno "scalzo", divenuto poi indipendente.Dopo la scomparsa della schiavitù i mercedari si specializzarono nell'insegnamento e nell'apostolato missionario: dopo il concilio Vaticano II, secondo lo spirito del fondatore, i frati hanno ripreso il contrasto alle nuove forme di schiavitù di carattere politico, sociale e psicologico.
 • The Royal, Celestial and Military Order of Our Lady of Mercy and the Redemption of the Captives also known as Our Lady of Ransom (Latin: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum) is a Roman Catholic mendicant order established in 1218 by St. Peter Nolasco in the city of Barcelona, at that time in the Kingdom of Aragon, for the redemption of Christian captives. Its members are most commonly known as Mercedarian friars or nuns. One of the distinguishing marks of the Order of the Blessed Virgin Mary of Mercy is that, since its foundation, its members are required to take a fourth vow to die for another who is in danger of losing their faith. The Order exists today in 17 countries.
 • La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, más conocida como Orden de la Merced (en latín: Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum), es una Orden religiosa católica, fundada en 1218 por San Pedro Nolasco (ca. 1180–1245) para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes (60.000 hasta 1779). Los mercedarios se comprometen con un cuarto voto, añadido a los tradicionales de pobreza, obediencia y castidad de las demás órdenes, a liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello.
 • L'Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, més conegut com l'Orde dels Mercedaris o l'Orde de la Mercè, és un orde religiós que va ser fundat a Barcelona (Principat de Catalunya) l'any 1218 per sant Pere Nolasc (un jove mercader de teles) amb el suport de Jaume I el Conqueridor i el bisbe Berenguer II de Palou, amb l'objectiu de redimir els cristians captius dels musulmans i que fins a l'any 1779 va aconseguir alliberar un total de 60.000 persones de la seva captivitat a les terres de l'Islam. Avui es dedica a l'assistència als necessitats ("captius" d'altre tipus: malalts, marginats, drogoaddictes, presos, etc.). Els seus membres reben els noms de mercedaris o mercenaris.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 596107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16488 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 152 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110054173 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:création
 • 1218 (xsd:integer)
prop-fr:fondateur
 • saint Pierre Nolasque
prop-fr:nom
 • Ordre des Mercédaires
prop-fr:reconnaissance
 • 1235 (xsd:integer)
prop-fr:siteWeb
prop-fr:spiritualité
 • Règle de saint Augustin
prop-fr:type
 • Ordre religieux et autrefois Ordre religieux et militaire
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'Ordre des Mercédaires, encore appelé Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci (en latin : Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum), est un ordre religieux catholique fondé par le languedocien Pierre Nolasque pour racheter les chrétiens captifs des pirates maures et réduits en esclavage.C'est l'un des deux ordres rédempteurs dont la mission principale était de délivrer des mains des pirates barbaresques les chrétiens en captivité.
 • A Ordem da Bem Aventurada Virgem Maria das Mercês para a Redenção dos Cativos, ou simplesmente Ordem das Mercês foi fundada por São Pedro Nolasco em 1218 no então reino de Aragão com objetivo de libertar os cristãos que estavam sob poder dos mouros.A própria Virgem Maria, numa aparição, tinha-o incitado a isso.
 • The Royal, Celestial and Military Order of Our Lady of Mercy and the Redemption of the Captives also known as Our Lady of Ransom (Latin: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum) is a Roman Catholic mendicant order established in 1218 by St. Peter Nolasco in the city of Barcelona, at that time in the Kingdom of Aragon, for the redemption of Christian captives. Its members are most commonly known as Mercedarian friars or nuns.
 • La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, más conocida como Orden de la Merced (en latín: Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum), es una Orden religiosa católica, fundada en 1218 por San Pedro Nolasco (ca. 1180–1245) para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes (60.000 hasta 1779).
 • De Orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid (Latijn: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum), ook wel Mercedariërs genoemd, is een internationale charitatieve ridderorde en hospitaalorde. De orde is opgericht als een geestelijke ridderorde en is thans een bedelorde.
 • Zakon Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia dla Odkupienia Niewolników (Ordo B. Mariae Virginis de Mercede, O.de.M.) – zgromadzenie zakonne założone w Barcelonie w 1218 przez Piotra Nolasco i zaaprobowane przez króla Aragonii Jakuba 10 sierpnia tego roku.
 • L'Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, més conegut com l'Orde dels Mercedaris o l'Orde de la Mercè, és un orde religiós que va ser fundat a Barcelona (Principat de Catalunya) l'any 1218 per sant Pere Nolasc (un jove mercader de teles) amb el suport de Jaume I el Conqueridor i el bisbe Berenguer II de Palou, amb l'objectiu de redimir els cristians captius dels musulmans i que fins a l'any 1779 va aconseguir alliberar un total de 60.000 persones de la seva captivitat a les terres de l'Islam.
 • Der Mercedarier-Orden (lat. Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, d. h. Orden der Allerseligsten Jungfrau Maria von der Barmherzigkeit zum Loskauf der Gefangenen, Ordenskürzel: OdeM, in Kurzform auch Mercedarier-Orden oder Nolasker-Orden genannt) ist ein 1218 in Spanien vom Hl. Petrus Nolascus, vom König Jakob I. von Aragón und St.
 • Mesedetako ordena edo Mesedetako Gure Ama eta Gatibuen Eroskunderako Errege Ordena Militarra (latinez: Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum) Bartzelonan, 1218ko abuztuaren 12an, sorturiko ordena militarra da. San Petri Nolascok eta Jakue I.ak sortu zuten. Hasieran Santa Eulalia izena izan zuen. Esklabo kristauak askatzea izan zen ordenaren hasierako helburua. 1317an erlijio ordena bihurtu zen.
 • Řád mercedariánských rytířů jinak též Královský, nebeský a vojenský řád naší milosrdné Paní a vysvobození zajatců (latinsky Ordo B. Mariae Virginis de Mercede, španělsky Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos), zkráceně mercedariáni, je katolický řád založený r. 1218 v Barceloně ve Španělsku.Zakladatelem byl Petr Nolasco a vznik řádu byl schválen jak králem Jakubem, tak i r. 1230 papežem Řehořem IX..
 • L'Ordine di Nostra Signora della Mercede (in latino Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i frati di questo ordine mendicante, detti mercedari, pospongono al loro nome la sigla O.
rdfs:label
 • Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci
 • Mercedarianie
 • Mercedarier
 • Mesedetako ordena
 • Orde de la Mercè
 • Orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid
 • Ordem de Nossa Senhora das Mercês
 • Orden de la Merced
 • Order of the Blessed Virgin Mary of Mercy
 • Ordine di Santa Maria della Mercede
 • Řád mercedariánských rytířů
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of