L’Ordovicien est le second des six systèmes géologiques constituant le Paléozoïque. Il s’étend de 485,4 ± 1,9 à 443,4 ± 1,5 millions d'années (Ma). Il est précédé par le Cambrien et suivi par le Silurien.L’Ordovicien a été défini par Charles Lapworth en 1879 pour résoudre un problème de paternité de certaines couches géologiques. Adam Sedgwick et Roderick Murchison ont placé ces couches respectivement dans le Cambrien et le Silurien.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Ordovicien est le second des six systèmes géologiques constituant le Paléozoïque. Il s’étend de 485,4 ± 1,9 à 443,4 ± 1,5 millions d'années (Ma). Il est précédé par le Cambrien et suivi par le Silurien.L’Ordovicien a été défini par Charles Lapworth en 1879 pour résoudre un problème de paternité de certaines couches géologiques. Adam Sedgwick et Roderick Murchison ont placé ces couches respectivement dans le Cambrien et le Silurien. Lapworth reconnaît que les fossiles présents dans les strates disputées sont distinctes de celle du Cambrien ou du Silurien et les attribue à un nouveau système nommé en référence aux Ordovices, un peuple brittonique de l’actuel Pays de Galles.Les couches géologiques de l’Ordovicien renferment aujourd’hui de vastes réservoirs de pétrole et de gaz naturel dans certaines régions du monde. Il correspond à une époque où l'océan global et l'atmosphère terrestre se sont refroidis, conjointement à une explosion de la biodiversité sur la planète.
 • Ordowik (ang. Ordovician) w sensie geochronologicznym – drugi okres ery paleozoicznej. Trwał około 42 miliony lat (od 485,4 ± 1,9 do 443,4 ± 1,5 milionów lat temu). Ordowik dzieli się na trzy epoki: ordowik wczesny, ordowik środkowy i ordowik późny. w sensie chronostratygraficznym – drugi system eratemu paleozoicznego, wyższy od kambru, niższy od syluru. Dzieli się na trzy oddziały: ordowik dolny, ordowik środkowy i ordowik górny. Międzynarodowy stratotyp granicy kambr/ordowik znajduje się na Green Point (zachodnie wybrzeże Nowej Fundlandii, Kanada). Dolna granica ordowiku oparta jest o pierwsze pojawienie się konodonta Iapetognathus fluctivagus Nicoll et all., 1999.System ordowicki wydzielił Charles Lapworth w 1879 roku, kończąc spór między Adamem Sedgwickiem a Roderickiem Murchisonem o warstwy graniczne kambru i syluru. Nazwa pochodzi od dawnego celtyckiego plemienia Ordowików zamieszkującego północną Walię.
 • Ordovisium adalah suatu periode pada era Paleozoikum yang berlangsung antara 488,3 ± 1,7 hingga 443,7 ± 1,5 juta tahun lalu. Periode ini melanjutkan periode Kambrium dan diikuti oleh periode Silur. Periode yang mendapat namanya dari salah satu suku di Wales, Ordovices, ini didefinisikan oleh Charles Lapworth pada tahun 1879 untuk menyelesaikan persengketaan antara pengikut Adam Sedgwick dan Roderick Murchison yang masing-masing mengelompokkan lapisan batuan yang sama di Wales utara masuk dalam periode Kambrium dan Silur. Lapworth mengamati bahwa fosil fauna pada strata yang dipersengketakan ini berbeda dengan fauna pada periode Kambrium maupun Silur sehingga seharusnya memiliki periode tersendiri.
 • Das Ordovizium ist das zweite chronostratigraphische System (bzw. Periode in der Geochronologie) des Paläozoikums in der Erdgeschichte. Das Ordovizium begann vor etwa 485,4 Millionen Jahren und endete vor ca. 443,4 Millionen Jahren. Es wird vom Kambrium unterlagert, die Schichten des Kambriums sind also die ältesten des Paläozoikums. Auf das Ordovizium folgt das Silur.
 • El període Ordovicià és el segon dels sis períodes del Paleozoic. Va començar fa 488,3 ± 1,7 milions d'anys i va acabar fa 443,7 ± 1,5 milions d'anys. Segueix el període Cambrià i precedeix el Silurià. L'Ordovicià, anomenat en honor de la tribu gal·lesa dels ordòvics, va ser definit per en Charles Lapworth el 1879, per resoldre una disputa entre els seguidors d'Adam Sedgwick i Roderick Murchison, que situaven els mateixos estrats del nord de Gal·les en els períodes Cambrià i Silurià respectivament. En Lapworth, reconeixent que la fauna fòssil present en els estrats en disputa eren diferents tant dels del Cambrià com els del Silurià, i es va adonar que havien de ser situats en un període propi.Mentre que el reconeixement del període Ordovicià va ser lent al Regne Unit, altres zones del món el van acceptar ràpidament. Va ser homologat internacionalment el 1906, quan va ser adoptat com un període oficial del Paleozoic pel Congrés Geològic Internacional.
 • Ordovisyen Dönem, Paleozoik zamanın ikinci alt bölümü olarak Ordovisyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 495 milyon yıl önce başlayıp 471 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.Kambriyende büyük çoğunluğu güney yarıkürede toplanmış olan kıtalar, Ordovisyen’de iki farklı yönde hareket etmişlerdir. En büyük kıta olan Gondvana, güney kutbuna doğru kayarken diğer üç kıta da kuzeye, ekvator bölgesine ilerleyerek birbirlerine yaklaşmışlardır. Dönem boyunca deniz seviyesinin defalarca yükselip alçalmasıyla bu kıtalar sıklıkla denizlerin baskınına uğramışlardır.Tüm dönem boyunca iklim ılıman ve yağışlıdır, geniş alanlarda sığ denizler bulunmaktadır. Bütün bu koşullar türlerin farklı çevresel koşullara farklı şekillerde uyum sağlamasına olanak vermiştir. Böylece pek çok alt tür ortaya çıkmış ve gelişme olanağı bulmuştur. "Uyumsal Açılım” olarak tanımlanan bu tür çeşitlenmesinin en belirgin olarak yaşandığı dönem Ordovisyen dönemdir. Deniz omurgasızlarında ve tek hücreli ya da plankton türü canlılarda görülen bu büyük çeşitlenme "Ordovisyen uyumsal açılımı" olarak bilinir.Bu dönemde ortaya çıkan yeni grupların başlıcaları Midyeler, yosun hayvancıkları, mercanlarla derisi dikenlilerden denizlaleleri, deniz kestaneleri, ve denizyıldızlarıdır. Tek hücreli ve plankton türü küçük canlı türlerinin okyanuslara hızla yayılması sonucunda, deniz suyunu süzerek beslenme tarzı da keşfedilmiş oldu. Sığ denizlerde geniş alanları kaplayan resifler ortaya çıkmasında bu türlerin de belirgin etkisi olmuştur.Kambriyen’de yaygın olmayan dallı bacaklılar, uyumsal açılım sırasında yaygınlaşarak Paleozoik’in geri kalanı boyunca en yaygın gruplardan biri oldu.En parkak dönemlerini Kambriyen’in sonlarında yaşamış olan üç loblular, Kambriyen yok oluşlarından fazlasıyla etkilenmişdi. Ancak Ordovisyen uyumsal açılımında, Kambriyende yok olan canlılardan boşalan yaşama ortamlarına da yerleşerek çeşitlendiler. Ordovisyen’de de oldukça yaygın olan üç loblular Kambriyen'deki atalarından oldukça farklı biçimler kazandı. Pek çoğu diken ve boğum gibi yapılar geliştirirken, bazıları vücut segmentlerini birleştirdi. Farklı ortamlara uyumun sonucu olarak kimisi devasa gözlere sahip olurken, bazıları gözlerini tamamen kaybetti, kimisi çamur eşeleyici yaşam tarzına uygun olarak küreği andıran burunlar geliştirdi.Ökaryotik yaşamın hem heterotrof hem de ototrof üyeleri karaya ilk kez Ordovisyen’de çıktı. Hayvanların karaya çıktıklarına dair ilk kanıtlar onların bir zamanlar kumsal olan bir bölgede dolaşırken bıraktıkları ayak izlerinin fosilidir.Ordovisyen’in sonlarına doğru, Gondvana’nın güney kutbuna doğru hareketi, ekvator bölgesinden güney kutbuna yönelen sıcak su akıntılarını engellenmiştir. Güney kutbunu daha ılıman hale getiren bu yüzey akıntıları olmayınca güney kutbunda geniş alanlarda yüzlerce metre kalınlığında buzullar oluşmuştur. Bu buzlanma bir yandan tüm gezegenin iklimini sertleştirirken diğer yandan da önemli miktarda suyu, buz olarak bağlamış ve deniz seviyelerinin düşmesine neden olmuştur.Sığ denizlerin çekilmesiyle bu sularda yaşayan pek çok canlı türü yok olmuştur. Muhtemelen bir bölümü de kara yaşamına uyum sağlamakda başarılı olmuşlardır. Özellikle ılıman denizlerde, başta resiflerde olmak üzere pek çok tür yok olmuştur.Yok oluş ilk olarak, planktonlar, derisi dikenliler, üç loblular ve zırhlı balıklar gibi tropikal türleri etkiledi. Ardından mercan ve dallı bacaklılar etkisi altına aldı. Ilıman denizlere uyum sağlamış olan yeşil algler de yok oluştan etkilendi. Bu yok oluşun sonunda dallı bacaklılara ve yosun hayvancıklarına ait türlerin neredeyse yarısı yok olmuştur.
 • Ордо́викская систе́ма (ордо́вик) — второй снизу комплекс отложений (горных пород) палеозойской группы, соответствующий второму периоду палеозойской эры геологической истории Земли. Подстилается кембрийской и перекрывается силурийской системами. Ордо́викский пери́од начался 485,4 ± 1,9 млн лет назад, кончился 443,4 ± 1,5 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 42 млн лет.
 • Ordovik je geologický útvar starších prvohor (paleozoikum) a je tedy také součástí eónu fanerozoika. Název zavedl C. Lapworth roku 1879 podle kmene Ordoviků (severní Wales) pro uloženiny tzv. druhé fauny, kterým v Čechách odpovídala Barrandova etapa D. Název sám byl však kodifikován až na 21. geologickém kongresu v Kodani roku 1960.
 • El Ordovícico, una división de la escala temporal geológica, es el segundo periodo geológico de la era Paleozoica que comenzó hace 488,3 ± 1,7 millones de años y terminó hace 443,7 ± 1,5 millones de años; en obras clásicas, se consideraba que el ordovícico abarcaba de los 505 millones de años hasta hace 440 millones de años. Sucesor del Cámbrico y anterior al Silúrico.En este período, un día tenía 21 horas y no había animales en tierra firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera. Abundan los fósiles, entre los que destacan los trilobites y en algunas regiones se formaron los yacimientos de petróleo y gas.
 • Ordoviziarra Paleozoikoko bigarren garaia da, Kanbriarraren ondoren eta Siluriarraren aurretik. Berez bi garai hauen artean zeuden harri batzuen inguruko eztabaidarekin bukatzeko izendatu zuen Charles Lapworthek 1879an. Ofizialki 1906an onartu zuen Geologiako Nazioarteko Kongresuak.Orain dela 488.3 milioi urte hasi zen eta orain dela 443.7 milioi urte bukatu. Biak extintzio handiekin bat egiten duten garaiak dira.Ordoviziar garaia zatitzeko honako atalak bereizten dira: Behe Ordoviziarra: (Tremadoc eta Arenig) Ordoviziar ertaina: (Caradoc, Llanvirn, Llandeilo) Goi Ordoviziarra: (Ashgill)
 • オルドビス紀(オルドビスき、Ordovician period)とは地質時代、古生代前期における区分で、約4億8830万年前から約4億4370万年前までを指す。オルドヴィス紀とも書かれる。オルドビスの名前は、模式地であるウェールズ地方に住んでいた古代ケルト系部族「オルドウィケス族」(Ordovices) からついた。オルドビス紀は、生物の多様化がカンブリア紀並に進んだ時代である。オウムガイに代表される軟体動物や三葉虫のような節足動物、筆石のような半索動物が栄えた。また、オルドビス紀後期には顎を持つ魚類が登場した。オルドビス紀末には大量絶滅が起こった。
 • L'Ordoviciano è il secondo dei sei (sette in Nord America) periodi geologici in cui è suddivisa l'era geologica paleozoica e copre il periodo di tempo tra 485.4,3±1,9 e 443,7±1,5 milioni di anni fa. Segue il periodo Cambriano ed è seguito dal periodo Siluriano. L'Ordoviciano, il cui nome deriva da una tribù gallese (gli Ordovici), fu definito da Charles Lapworth nel 1879 per risolvere una disputa tra i seguaci di Adam Sedgwick e di Roderick Murchison che avevano attribuito le stesse rocce del nord del Galles rispettivamente al Cambriano ed al Siluriano. Lapworth risolse la contesa proponendo un nuovo periodo, perché aveva riconosciuto che la fauna fossile negli strati oggetto della disputa era diversa sia da quella del Cambriano che da quella del Siluriano.Nel Regno Unito l'adozione del nuovo periodo fu lenta, mentre nelle altre parti del mondo l'Ordoviciano fu accettato velocemente. Esso ricevette il riconoscimento internazionale nel 1906, quando fu adottato ufficialmente come periodo del Paleozoico dal Congresso Internazionale di Geologia.I sedimenti dell'Ordoviciano contengono abbondanti fossili, in particolare: trilobiti, brachiopodi, cefalopodi, crinoidi, graptoliti, coralli. In talune regioni i sedimenti ordoviciani contengono giacimenti di idrocarburi.
 • Na escala de tempo geológico, o Ordoviciano ou Ordovícico é o período da era Paleozoica do éon Fanerozoico que está compreendido entre 488 a 510 milhões de anos aproximadamente. O período Ordoviciano sucede o período Cambriano e precede o período Siluriano, ambos de sua era. Divide-se nas épocas Ordoviciana Inferior, Ordoviciana Média e Ordoviciana Superior, da mais antiga para a mais recente.Os limites do Ordoviciano são marcados pela ocorrência de graptozoários planctônicos. As rochas são geralmente os argilitos escuros, orgânico que carregam os restos dos graptólitos e podem ter sulfeto de ferro. Naquele período os terremotos eram frequentes.
 • Het Ordovicium is een periode uit de geologische tijdschaal (of een systeem in de stratigrafie), die ongeveer van 485 tot 443 miljoen jaar geleden duurde. Het Ordovicium is onderdeel van het Paleozoïcum, het volgt op het Cambrium en wordt opgevolgd door het Siluur.Het Ordovicium was een periode met een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzondering een ijstijd in het Laat-Ordovicium. Het leven speelde zich nog voornamelijk af in het water, hoewel er aanwijzingen zijn dat primitieve planten en insecten al in vochtige omgevingen op het land voorkwamen. Succesvolle groepen zeedieren waren de inktvissen en graptolieten. In het Ordovicium verschenen ook de eerste kaakloze vissen.
 • 오르도비스기는 고생대의 6개 기 중에서 두 번째 기이다. 캄브리아기 다음에 오며, 실루리아기보다 전이다. 오르도비스기라는 이름은 웨일스지방의 오르도비스 부족으로부터 유래하였으며 1879년 찰스 랩워스가 정의하였다. 이 전에는 아담 세드윅과 로데릭 머치슨이 북웨일스의 암석층을 캄브리아기로 넣을 것인지 실루리아기로 넣을것인지에 관한 논쟁이 있었다. 랩워스는 문제가 되는 암석층의 화석 생물군이 캄브리아기와도 실루리아기와도 다른것을 확인하고, 이 층이 새롭게 독립되어야 함을 알게 되었다.오르도비스기가 인정되는 것은 영국에서는 오랜 시간이 필요했지만, 다른 곳에서는 곧 받아들여졌다. 그리고 1906년에 고생대의 한 기로 공인되었다.
 • Ордовик (на латински: Ordovician) e геоложки период от палеозойската ера, чието начало е преди 488,3 ± 1,7 милиона години, продължава около 44,6 милиона години и завършва преди 443,7 ± 1,5 милиона години (МКС, 2004, карта). Периодът започва непосредствено след края на камбрий и е следван от силур. Името ордовик е взаимствано от келтското племе Ордовики и е дадено от Чарлз Лепуорф през 1879 година. Разграничаването на периода ордовик е било компромисно решение между последователите на Адам Седжвик и Родерик Мърчисън, които са описвали едни и същи скали, но са ги поставяли в два отделни геоложки периода — камбрий и силур. Именно Чарлз Лепуорф осъзнава, че фосилната фауна в дискутираните пластове не принадлежи на нито едни от предишните или следващи геоложки периоди, затова е било необходимо въвеждането на нова единица.Докато възприемането на отделен геоложки период е било доста трудно във Великобритания, учените от други части на света бързо започват да се възползват от това деление. Ордовик е окончателно одобрен през 1906 година, когато е официално признат от Международния геоложки конгрес.Животът продължава да се развива и диференцира, тенденция поета още през камбрий. Въпреки това, краят на ордовик се бележи от серия събития свързани с масово измиране на групи живи организми. По време на ордовик, безгръбначните животни като мекотели и членестоноги са доминирали в океаните. Рибите продължават да еволюират и се появяват първите челюстни животни.
 • The Ordovician /ɔrdəˈvɪʃən/ is a geologic period and system, the second of six of the Paleozoic Era, and covers the time between 485.4 ± 1.9 to 443.4 ± 1.5 million years ago (ICS, 2004). It follows the Cambrian Period and is followed by the Silurian Period. The Ordovician, named after the Celtic tribe of the Ordovices, was defined by Charles Lapworth in 1879 to resolve a dispute between followers of Adam Sedgwick and Roderick Murchison, who were placing the same rock beds in northern Wales into the Cambrian and Silurian periods respectively. Lapworth, recognizing that the fossil fauna in the disputed strata were different from those of either the Cambrian or the Silurian periods, realized that they should be placed in a period of their own. While recognition of the distinct Ordovician Period was slow in the United Kingdom, other areas of the world accepted it quickly. It received international sanction in 1960, when it was adopted as an official period of the Paleozoic Era by the International Geological Congress.Life continued to flourish during the Ordovician as it did in the Cambrian, although the end of the period was marked by a significant mass extinction. Invertebrates, namely mollusks and arthropods, dominated the oceans. Fish, the world's first true vertebrates, continued to evolve, and those with jaws may have first appeared late in the period. Life had yet to diversify on land.
 • Az ordovícium földtörténeti időszak, a paleozoikum idő hat időszaka közül időben a második, amely a kambriumot követte és a szilurt előzte meg. Az ordovícium 488,3 ± 1,7 millió évvel ezelőtt (mya) kezdődött, mintegy 44,6 millió évig tartott és 443,7 mya fejeződött be. Kezdetét a kambrium–ordovícium kihalási esemény jelzi és egy még súlyosabb kihalási hullámmal ért véget, amely eltörölte a tengeri nemzetségek 60%-át.Az ordovíciumból bőségesen maradtak fenn fosszíliák. A korszakban jelentős mennyiségű kőolaj és földgáz keletkezett.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 98132 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13652 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 115 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111075661 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:co2atm
 • 4200 (xsd:integer)
prop-fr:code
 • o
prop-fr:consultéLe
 • 2012-10-21 (xsd:date)
prop-fr:couleurTitres
 • rgb
prop-fr:doi
 • 10.111100 (xsd:double)
prop-fr:géodynamique
 • *formation du Gondwana
prop-fr:image
 • Blakey_450moll.jpg
prop-fr:isbn
 • 9780444594488 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:légende
 • Reconstitution de la géographie terrestre de la fin de l'Ordovicien
prop-fr:nom
 • Chen
 • Gradstein
 • Ogg
 • Schmitz
 • Bergström
 • Dronov
 • Gutiérrez-Marco
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:o2atm
 • 13.500000 (xsd:double)
prop-fr:pages
 • 97 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 1176 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Andrei
 • G.
 • M.
 • Juan Carlos
 • F.M.
 • J.G
 • Xu
 • Stig M.
prop-fr:périodique
 • Lethaia
prop-fr:site
prop-fr:subdivisions
 • * O. supérieur *O. moyen *O. inférieur
prop-fr:température
 • 16 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • The Geologic Time Scale 2012
 • Ordovician Chronostratigraphic Chart
 • The new chronostratigraphic classification of the Ordovician System and its relations to major regional series and stages and to δ13C chemostratigraphy
prop-fr:url
prop-fr:volume
 • 42 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Ordovicien
 • ordovicien
prop-fr:éditeur
 • Elsevier
prop-fr:évolution
 • * : végétaux terrestres *: champignons (levures)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’Ordovicien est le second des six systèmes géologiques constituant le Paléozoïque. Il s’étend de 485,4 ± 1,9 à 443,4 ± 1,5 millions d'années (Ma). Il est précédé par le Cambrien et suivi par le Silurien.L’Ordovicien a été défini par Charles Lapworth en 1879 pour résoudre un problème de paternité de certaines couches géologiques. Adam Sedgwick et Roderick Murchison ont placé ces couches respectivement dans le Cambrien et le Silurien.
 • Das Ordovizium ist das zweite chronostratigraphische System (bzw. Periode in der Geochronologie) des Paläozoikums in der Erdgeschichte. Das Ordovizium begann vor etwa 485,4 Millionen Jahren und endete vor ca. 443,4 Millionen Jahren. Es wird vom Kambrium unterlagert, die Schichten des Kambriums sind also die ältesten des Paläozoikums. Auf das Ordovizium folgt das Silur.
 • Ордо́викская систе́ма (ордо́вик) — второй снизу комплекс отложений (горных пород) палеозойской группы, соответствующий второму периоду палеозойской эры геологической истории Земли. Подстилается кембрийской и перекрывается силурийской системами. Ордо́викский пери́од начался 485,4 ± 1,9 млн лет назад, кончился 443,4 ± 1,5 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 42 млн лет.
 • Ordovik je geologický útvar starších prvohor (paleozoikum) a je tedy také součástí eónu fanerozoika. Název zavedl C. Lapworth roku 1879 podle kmene Ordoviků (severní Wales) pro uloženiny tzv. druhé fauny, kterým v Čechách odpovídala Barrandova etapa D. Název sám byl však kodifikován až na 21. geologickém kongresu v Kodani roku 1960.
 • オルドビス紀(オルドビスき、Ordovician period)とは地質時代、古生代前期における区分で、約4億8830万年前から約4億4370万年前までを指す。オルドヴィス紀とも書かれる。オルドビスの名前は、模式地であるウェールズ地方に住んでいた古代ケルト系部族「オルドウィケス族」(Ordovices) からついた。オルドビス紀は、生物の多様化がカンブリア紀並に進んだ時代である。オウムガイに代表される軟体動物や三葉虫のような節足動物、筆石のような半索動物が栄えた。また、オルドビス紀後期には顎を持つ魚類が登場した。オルドビス紀末には大量絶滅が起こった。
 • 오르도비스기는 고생대의 6개 기 중에서 두 번째 기이다. 캄브리아기 다음에 오며, 실루리아기보다 전이다. 오르도비스기라는 이름은 웨일스지방의 오르도비스 부족으로부터 유래하였으며 1879년 찰스 랩워스가 정의하였다. 이 전에는 아담 세드윅과 로데릭 머치슨이 북웨일스의 암석층을 캄브리아기로 넣을 것인지 실루리아기로 넣을것인지에 관한 논쟁이 있었다. 랩워스는 문제가 되는 암석층의 화석 생물군이 캄브리아기와도 실루리아기와도 다른것을 확인하고, 이 층이 새롭게 독립되어야 함을 알게 되었다.오르도비스기가 인정되는 것은 영국에서는 오랜 시간이 필요했지만, 다른 곳에서는 곧 받아들여졌다. 그리고 1906년에 고생대의 한 기로 공인되었다.
 • Het Ordovicium is een periode uit de geologische tijdschaal (of een systeem in de stratigrafie), die ongeveer van 485 tot 443 miljoen jaar geleden duurde. Het Ordovicium is onderdeel van het Paleozoïcum, het volgt op het Cambrium en wordt opgevolgd door het Siluur.Het Ordovicium was een periode met een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau, met als korte uitzondering een ijstijd in het Laat-Ordovicium.
 • El Ordovícico, una división de la escala temporal geológica, es el segundo periodo geológico de la era Paleozoica que comenzó hace 488,3 ± 1,7 millones de años y terminó hace 443,7 ± 1,5 millones de años; en obras clásicas, se consideraba que el ordovícico abarcaba de los 505 millones de años hasta hace 440 millones de años. Sucesor del Cámbrico y anterior al Silúrico.En este período, un día tenía 21 horas y no había animales en tierra firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera.
 • Ordowik (ang. Ordovician) w sensie geochronologicznym – drugi okres ery paleozoicznej. Trwał około 42 miliony lat (od 485,4 ± 1,9 do 443,4 ± 1,5 milionów lat temu). Ordowik dzieli się na trzy epoki: ordowik wczesny, ordowik środkowy i ordowik późny. w sensie chronostratygraficznym – drugi system eratemu paleozoicznego, wyższy od kambru, niższy od syluru. Dzieli się na trzy oddziały: ordowik dolny, ordowik środkowy i ordowik górny.
 • Az ordovícium földtörténeti időszak, a paleozoikum idő hat időszaka közül időben a második, amely a kambriumot követte és a szilurt előzte meg. Az ordovícium 488,3 ± 1,7 millió évvel ezelőtt (mya) kezdődött, mintegy 44,6 millió évig tartott és 443,7 mya fejeződött be. Kezdetét a kambrium–ordovícium kihalási esemény jelzi és egy még súlyosabb kihalási hullámmal ért véget, amely eltörölte a tengeri nemzetségek 60%-át.Az ordovíciumból bőségesen maradtak fenn fosszíliák.
 • Ordovisium adalah suatu periode pada era Paleozoikum yang berlangsung antara 488,3 ± 1,7 hingga 443,7 ± 1,5 juta tahun lalu. Periode ini melanjutkan periode Kambrium dan diikuti oleh periode Silur.
 • The Ordovician /ɔrdəˈvɪʃən/ is a geologic period and system, the second of six of the Paleozoic Era, and covers the time between 485.4 ± 1.9 to 443.4 ± 1.5 million years ago (ICS, 2004). It follows the Cambrian Period and is followed by the Silurian Period.
 • Na escala de tempo geológico, o Ordoviciano ou Ordovícico é o período da era Paleozoica do éon Fanerozoico que está compreendido entre 488 a 510 milhões de anos aproximadamente. O período Ordoviciano sucede o período Cambriano e precede o período Siluriano, ambos de sua era. Divide-se nas épocas Ordoviciana Inferior, Ordoviciana Média e Ordoviciana Superior, da mais antiga para a mais recente.Os limites do Ordoviciano são marcados pela ocorrência de graptozoários planctônicos.
 • L'Ordoviciano è il secondo dei sei (sette in Nord America) periodi geologici in cui è suddivisa l'era geologica paleozoica e copre il periodo di tempo tra 485.4,3±1,9 e 443,7±1,5 milioni di anni fa. Segue il periodo Cambriano ed è seguito dal periodo Siluriano.
 • Ordovisyen Dönem, Paleozoik zamanın ikinci alt bölümü olarak Ordovisyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 495 milyon yıl önce başlayıp 471 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.Kambriyende büyük çoğunluğu güney yarıkürede toplanmış olan kıtalar, Ordovisyen’de iki farklı yönde hareket etmişlerdir. En büyük kıta olan Gondvana, güney kutbuna doğru kayarken diğer üç kıta da kuzeye, ekvator bölgesine ilerleyerek birbirlerine yaklaşmışlardır.
 • El període Ordovicià és el segon dels sis períodes del Paleozoic. Va començar fa 488,3 ± 1,7 milions d'anys i va acabar fa 443,7 ± 1,5 milions d'anys. Segueix el període Cambrià i precedeix el Silurià.
 • Ordoviziarra Paleozoikoko bigarren garaia da, Kanbriarraren ondoren eta Siluriarraren aurretik. Berez bi garai hauen artean zeuden harri batzuen inguruko eztabaidarekin bukatzeko izendatu zuen Charles Lapworthek 1879an. Ofizialki 1906an onartu zuen Geologiako Nazioarteko Kongresuak.Orain dela 488.3 milioi urte hasi zen eta orain dela 443.7 milioi urte bukatu.
 • Ордовик (на латински: Ordovician) e геоложки период от палеозойската ера, чието начало е преди 488,3 ± 1,7 милиона години, продължава около 44,6 милиона години и завършва преди 443,7 ± 1,5 милиона години (МКС, 2004, карта). Периодът започва непосредствено след края на камбрий и е следван от силур. Името ордовик е взаимствано от келтското племе Ордовики и е дадено от Чарлз Лепуорф през 1879 година.
rdfs:label
 • Ordovicien
 • Ordovician
 • Ordoviciano
 • Ordoviciano
 • Ordovicium
 • Ordovicià
 • Ordovik
 • Ordovisium
 • Ordovisyen
 • Ordoviziar
 • Ordovizium
 • Ordovícico
 • Ordovícium
 • Ordowik
 • Ордовик
 • Ордовикский период
 • オルドビス紀
 • 오르도비스기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:période of
is prop-fr:âge of
is foaf:primaryTopic of