L’optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de l'an mil, est une période de climat inhabituellement chaud localisé sur les régions de l’Atlantique nord et ayant duré du Xe siècle jusqu’au XIVe siècle approximativement. L’optimum climatique est souvent rappelé lors des discussions animant le débat contemporain autour du réchauffement climatique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de l'an mil, est une période de climat inhabituellement chaud localisé sur les régions de l’Atlantique nord et ayant duré du Xe siècle jusqu’au XIVe siècle approximativement. L’optimum climatique est souvent rappelé lors des discussions animant le débat contemporain autour du réchauffement climatique. Quelques études signalent cette période comme anomalie climatique médiévale, et/ou soulignent que l'importance de ses effets dépassa le domaine anecdotique des seules températures.
 • Erdi Aroko Beroaldia (EAB) edo Erdi Aroko Optimo Klimatikoa X. mendetik XIV. mendera gertatutako denboraldi beroa izan zen. Izotz Aro Txikian bezala, Ipar Atlantiko inguruan baino ez zela gertatu uste da.Beroaldiaren azkeneko 150-200 urteak eguzki aktibitate goren batean gertatu ziren. Aktibitate hau Erdi Aroko Maximoa deitzen da.
 • L'Òptim climàtic medieval o període càlid medieval (sigles en anglès:MWP) va ser un període de clima relativament càlid en la regió del nord de l'Atlàntic, que també es detectà en altres llocs com la Xina Nova Zelanda, i altres països que va durar de l'any 950 al 1250. Va ser seguit per un període més fred a la regió del nord de l'Atlàntic anomenada Petita Edat de Gel. Alguns es refereixen a l'esdeveniment com l'Anomalia climàtica medieval que fa referència a altres efectes importants a més dels de la temperatura.Abans de 1600 les dades meteorològiques són escasses però sembla que aquest òptim climàtic va ser entre els anys 950 i 1250, hi ha registres de temperatura molt heterogenis.
 • 中世の温暖期(ちゅうせいのおんだんき、英:Medieval Warm Period:MWP)とは、ヨーロッパの中世に相当する時期、およそ10世紀から14世紀にかけて続いたヨーロッパが温暖だった時期を指す。この時期の温暖化は地球温暖化や温室効果についての議論でしばしば話題にされる。ただし最新の報告では、現在と同程度に温暖であった地域は限られ、地球全体での平均気温は今よりもずっと寒冷であったと見られている。ヨーロッパではこの時期、ヴァイキングが凍結していない海を渡ってグリーンランドに入植するなど、より北方へ領土を広げたことが知られている。また農業生産力が拡大し、人口増加・経済の復興などが見られ、そのエネルギーは盛期ロマネスク建築やゴシック建築の建設や十字軍の派遣などへと向かった。この温暖期のあと小氷期に入り19世紀まで寒冷な時期が続き、その後に現在の温暖化が始まっている。歴史時代の地域的な気候を研究をしているほとんどの古気候学者は、寒冷な時期を小氷期、温暖な時期を中世の温暖期と便宜的に使用している。他の場合でも、小氷期や中世の温暖期の時期に相当する気候イベントに対して便宜的に用いられている。中世の温暖期と小氷期についての初期の研究はほとんどヨーロッパのものである。ヨーロッパではこれらの証拠が非常に顕著で、詳細に研究されてきた。この気温の変化は世界的なものだとする見方もあった。しかし2007年のIPCC第4次評価報告書においては、地球全体が20世紀全体のように温暖であったと言うには、中世のいずれの時期についても証拠が不十分だと指摘されている。また2009年に各種データを横断的に調べた報告においても、中世に現在と同程度に温暖であった地域は限定的であり、世界的には現在よりも寒冷であったと結論づけられている。
 • Średniowieczne optimum klimatyczne – okres ocieplenia znany głównie z rejonu północnego Atlantyku (Europa, Ameryka Północna), które miało miejsce ok. 800-1300 n.e. Nastąpiło ono po chłodnym okresie tzw. średniowiecznej wędrówki ludów w Europie, czyli wczesnośredniowiecznym ochłodzeniu. Kończy ten okres mała epoka lodowa. Ocieplenie to jest jednym z wielu tej rangi ociepleń w holocenie np. optimum klimatyczne epoki brązu i epoki rzymskiej.Średniowieczne optimum klimatyczne szczególnie zaznaczyło się w Skandynawii i rejonach polarnych, dlatego na ten okres przypada rozkwit cywilizacji wikingów[potrzebne źródło]. Także w tym czasie w Anglii i innych rejonach Europy uprawiano winorośl. W Alpach na przedpolach obecnie wycofujących się czół lodowców znajdowane są zakorzenione lub przywleczone z wyższych położeń pnie drzew pochodzące z tego ciepłego okresu. Są to bezpośrednie dowody na mniejszy zasięg lodowców w tym czasie. Na podstawie badań nacieków jaskiń alpejskich stwierdzono, iż podczas średniowiecznego optimum średnia temperatura roczna była wyższa o 1,7 C° niż podczas najzimniejszego okresu małej epoki lodowej i porównywalna z XX-wiecznym ociepleniem.Ze względu na to iż zmiany klimatu związane z "średniowiecznym optimum klimatycznym" oraz "małą epoka lodową" mają duże implikacje dla obecnego ocieplenia, gdyż wskazują na naturalne fluktuacje klimatu w skali setek lat, terminy te stały się przedmiotem debaty naukowo-politycznej. Według raportu IPCC, początkowo sądzono, że zmiany temperatury były globalne. Pogląd ten zakwestionowano; raport IPCC podsumował te badania, oświadczając, że "...obecne dowody naukowe nie popierają globalnie synchronicznych okresów nietypowego oziębienia lub ocieplenia w tym przedziale czasowym, a konwencjonalne terminy 'Mała epoka lodowa' i 'Średniowieczne optimum klimatyczne' okazują się mieć ograniczoną użyteczność w opisywaniu trendów hemisferycznych lub globalnych zmian temperatury ostatnich stuleciach". Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA) oświadcza, że "idea globalnego lub hemisferycznego 'Średniowiecznego optimum klimatycznego' cieplejszego niż obecnie okazała się błędna" a te "istniejące pomiary wykazują, że nie było wielosetletnich okresów, w których globalne lub hemisferyczne temperatury były takie same lub cieplejsze niż w XX wieku." Istniejące pomiary temperatury ze rdzeni lodowych, słojów rocznych i osadów z jezior wykazują, że Ziemia z okresu 1000 – 1200 n.e. była o 0,03 °C chłodniejsza niż w okresie 1901 – 1970 n.e.. Te same dane wskazują, że najcieplejszym 50-letnim okresem półkuli północnej przed 1900 r. były lata 1146-1195, które były równie ciepłe jak okres 1901-1970. Według dostępnych 71 krzywych paleoklimatycznych zmiany temperatury podczas ostatnich 2000 lat osiągały amplitudę od 0,5 °C do 4 °C (średnio 1,5-2 °C), gdzie najlepiej zaznaczyły się okresy ŚOK i małej epoki lodowej oraz obecne ocieplenie. Wcześniejsze okresy: Dark Age Cold Period ("Ciemne Wieki" – ochłodzenie wczesnośredniowieczne) i optimum epoki romańskiej są słabiej zaznaczone.== Przypisy ==
 • Il periodo caldo medievale (PCM; in inglese Mediaeval Warm Period, MWP) o ottimo climatico medievale fu un periodo di inusuale clima relativamente caldo, nella regione del nord Atlantico, durato circa 500 anni dal IX al XIV secolo.Il PCM è spesso invocato nelle discussioni attuali sul riscaldamento globale che si sta verificando sulla terra nell'ultimo decennio. Alcuni si riferiscono ad eventi come il PCM per sostenere che le previsioni fatte da più parti sono un'enfatizzazione di fatti già accaduti in passato e poi regrediti.Il dibattito sull’entità di tale riscaldamento, così come del successivo raffreddamento della Piccola era glaciale, rimane tuttavia ancora aperto e non concluso, rientrante nella più ampia controversia nota ai più come controversia dell'Hockey Stick.
 • Der Begriff einer mittelalterlichen Warmzeit (engl. Medieval Warm Period, MWP oder auch mittelalterliches Klimaoptimum) wurde in erster Linie vom englischen Klimatologen Hubert H. Lamb in den 1960er Jahren geprägt. Er bezeichnet eine Klimaerwärmung, die Lamb mit 1-2° Grad angab und deren Höhepunkt er zwischen 1000 und 1300 verortete.Mit dem Aufkommen der Kontroverse um die globale Erwärmung wurde Lambs These leidenschaftlich diskutiert. Den Klimaskeptikern gilt die MWP als Beleg für die natürliche Schwankungsbreite des Klimas und als Argument gegen eine vom Menschen verursachte Klimaveränderung in der Gegenwart. Im vierten Sachstandsbericht des IPCC aus dem Jahr 2007 ist dazu zu lesen, dass die Klimaerwärmung im Hochmittelalter weit weniger ausgeprägt (max. 0,2 bis 0,4 Grad) und vor allem nur in Teilen Nordwesteuropas zu beobachten war. Belegt ist sie aber auch im Alpenraum.
 • Het Middeleeuws klimaatoptimum, ook wel bekend als 'de Middeleeuwse warme periode', is een periode ten tijde van hoge middeleeuwen met een significant hogere temperatuur dan de voorafgaande en navolgende perioden. De Middeleeuwse warme periode duurde grofweg van 950 tot 1250. Het warme klimaat kwam vooral voor op het noordelijk halfrond, op andere plaatsen op de wereld (zoals Antarctica) kon men deze tijdelijke opwarming niet terugvinden in de ijskernen. Het is tijdens deze periode dat onder andere de wijnbouw in de Nederlanden zijn grootste bloei kende. Na de dertiende eeuw koelde het klimaat af, wat vanaf de zestiende eeuw tot de kleine ijstijd zou leiden. Deze warme periode wordt soms aangehaald als mogelijke aanwijzing dat de mens niet per se verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de Aarde.
 • Средневековый климатический оптимум (также встречается название Средневековый тёплый период) — эпоха относительно тёплого климата в северном полушарии в X—XIII веках, последовавшая за климатическим пессимумом эпохи Великого переселения народов и предшествовавшая так называемому малому ледниковому периоду в течение XIV—XVIII веков. Характеризовалась мягкими зимами, сравнительно тёплой и ровной погодой. Среди наиболее ярких исторических свидетельств средневекового климатического оптимума — основание скандинавских поселений в Гренландии, а также земледельческий бум и рост населения в Северо-Восточной Руси.
 • El período cálido medieval u óptimo climático medieval fue un periodo de clima extraordinariamente caluroso en la región del Atlántico norte, que duró desde el siglo X hasta el siglo XIV. No se ha alcanzado una conclusión definitiva sobre la existencia del mismo fuera de dicha región.El óptimo climático medieval se cita a menudo en las discusiones del calentamiento global y el efecto invernadero. Algunos se refieren al suceso como «anomalía climática medieval»; este término enfático revela de otra manera que la temperatura fue el parámetro más importante.
 • Středověké klimatické optimum, resp. Středověká teplá perioda (MWP, Medieval Warm Period) je označení pro středověké období (zhruba 950–1250 n.l.), které se vyznačovalo výrazným oteplením podnebí, především v oblasti Severního Atlantiku, ale souviselo také s dalšími klimatickými změnami té doby v Číně, a jiných zemích. Hladiny světového oceánu byly kolem roku 1200 n.l. asi o 20 cm výše než jsou dnes. Po tomto období následovala tzv. "Malá doba ledová". Některé zdroje používají pro toto období výraz středověká klimatická anomálie s ohledem na další důležité jevy, které v tomto období probíhaly.Přes značné nejistoty, a to zejména pro období před rokem 1600, pro která nemáme dostatek dat, bylo období mezi 950 a 1100 nejteplejší obdobím za posledních 2000 let před začátkem 20. století. Teploty se ale tehdy pohybovaly asi o 0,1 °C a 0,2 °C pod průměrem let 1961–1990 a výrazně pod úrovní teplot po roce 1980. Záznamy proxy dat z různých regionů ukazují, že nejteplejší období různých regionů proběhlo v různých letech. Tato regionální teplá období se nevyskytovala stejně koherentně ve všech oblastech jako oteplení koncem 20. století.Toto období se v některých částech světa vyznačovalo například populační explozí a expanzí obyvatelstva do oblastí, které byly předtím neobyvatelné.Období klimatického optima ukončila takzvaná malá doba ledová počátkem 14. století, kdy došlo k výraznému poklesu teplot a úbytku obyvatelstva (viz Demografie středověku).
 • The Medieval Warm Period (MWP), Medieval Climate Optimum, or Medieval Climatic Anomaly was a time of warm climate in the North Atlantic region that may also have been related to other climate events around the world during that time, including in China and other countries, lasting from about AD 950 to 1250. It was followed by a cooler period in the North Atlantic termed the Little Ice Age. Some refer to the event as the Medieval Climatic Anomaly as this term emphasizes that effects other than temperature were important.Despite substantial uncertainties, especially for the period prior to 1600 for which data are scarce, the warmest period of the last 2,000 years prior to the 20th century very likely occurred between 950 and 1100, but temperatures were probably between 0.1 °C and 0.2 °C below the 1961 to 1990 mean and significantly below the level shown by instrumental data after 1980. Proxy records from different regions show peak warmth at different times during the Medieval Warm Period, indicating the heterogeneous nature of climate at the time. Temperatures in some regions matched or exceeded recent temperatures in these regions, but globally the Medieval Warm Period was cooler than recent global temperatures.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2757472 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15491 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 59 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110708251 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1994 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Hughes MK, Diaz HF
prop-fr:commons
 • Medieval Warm Period
prop-fr:commonsTitre
 • Optimum climatique médiéval
prop-fr:doi
 • 10.100700 (xsd:double)
prop-fr:journal
 • Climatic Change
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:mois
 • March
prop-fr:numéro
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 109 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Was there a ‘medieval warm period’, and if so, where and when?
prop-fr:url
prop-fr:volume
 • 26 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de l'an mil, est une période de climat inhabituellement chaud localisé sur les régions de l’Atlantique nord et ayant duré du Xe siècle jusqu’au XIVe siècle approximativement. L’optimum climatique est souvent rappelé lors des discussions animant le débat contemporain autour du réchauffement climatique.
 • Erdi Aroko Beroaldia (EAB) edo Erdi Aroko Optimo Klimatikoa X. mendetik XIV. mendera gertatutako denboraldi beroa izan zen. Izotz Aro Txikian bezala, Ipar Atlantiko inguruan baino ez zela gertatu uste da.Beroaldiaren azkeneko 150-200 urteak eguzki aktibitate goren batean gertatu ziren. Aktibitate hau Erdi Aroko Maximoa deitzen da.
 • 中世の温暖期(ちゅうせいのおんだんき、英:Medieval Warm Period:MWP)とは、ヨーロッパの中世に相当する時期、およそ10世紀から14世紀にかけて続いたヨーロッパが温暖だった時期を指す。この時期の温暖化は地球温暖化や温室効果についての議論でしばしば話題にされる。ただし最新の報告では、現在と同程度に温暖であった地域は限られ、地球全体での平均気温は今よりもずっと寒冷であったと見られている。ヨーロッパではこの時期、ヴァイキングが凍結していない海を渡ってグリーンランドに入植するなど、より北方へ領土を広げたことが知られている。また農業生産力が拡大し、人口増加・経済の復興などが見られ、そのエネルギーは盛期ロマネスク建築やゴシック建築の建設や十字軍の派遣などへと向かった。この温暖期のあと小氷期に入り19世紀まで寒冷な時期が続き、その後に現在の温暖化が始まっている。歴史時代の地域的な気候を研究をしているほとんどの古気候学者は、寒冷な時期を小氷期、温暖な時期を中世の温暖期と便宜的に使用している。他の場合でも、小氷期や中世の温暖期の時期に相当する気候イベントに対して便宜的に用いられている。中世の温暖期と小氷期についての初期の研究はほとんどヨーロッパのものである。ヨーロッパではこれらの証拠が非常に顕著で、詳細に研究されてきた。この気温の変化は世界的なものだとする見方もあった。しかし2007年のIPCC第4次評価報告書においては、地球全体が20世紀全体のように温暖であったと言うには、中世のいずれの時期についても証拠が不十分だと指摘されている。また2009年に各種データを横断的に調べた報告においても、中世に現在と同程度に温暖であった地域は限定的であり、世界的には現在よりも寒冷であったと結論づけられている。
 • L'Òptim climàtic medieval o període càlid medieval (sigles en anglès:MWP) va ser un període de clima relativament càlid en la regió del nord de l'Atlàntic, que també es detectà en altres llocs com la Xina Nova Zelanda, i altres països que va durar de l'any 950 al 1250. Va ser seguit per un període més fred a la regió del nord de l'Atlàntic anomenada Petita Edat de Gel.
 • The Medieval Warm Period (MWP), Medieval Climate Optimum, or Medieval Climatic Anomaly was a time of warm climate in the North Atlantic region that may also have been related to other climate events around the world during that time, including in China and other countries, lasting from about AD 950 to 1250. It was followed by a cooler period in the North Atlantic termed the Little Ice Age.
 • Der Begriff einer mittelalterlichen Warmzeit (engl. Medieval Warm Period, MWP oder auch mittelalterliches Klimaoptimum) wurde in erster Linie vom englischen Klimatologen Hubert H. Lamb in den 1960er Jahren geprägt. Er bezeichnet eine Klimaerwärmung, die Lamb mit 1-2° Grad angab und deren Höhepunkt er zwischen 1000 und 1300 verortete.Mit dem Aufkommen der Kontroverse um die globale Erwärmung wurde Lambs These leidenschaftlich diskutiert.
 • Średniowieczne optimum klimatyczne – okres ocieplenia znany głównie z rejonu północnego Atlantyku (Europa, Ameryka Północna), które miało miejsce ok. 800-1300 n.e. Nastąpiło ono po chłodnym okresie tzw. średniowiecznej wędrówki ludów w Europie, czyli wczesnośredniowiecznym ochłodzeniu. Kończy ten okres mała epoka lodowa. Ocieplenie to jest jednym z wielu tej rangi ociepleń w holocenie np.
 • Středověké klimatické optimum, resp. Středověká teplá perioda (MWP, Medieval Warm Period) je označení pro středověké období (zhruba 950–1250 n.l.), které se vyznačovalo výrazným oteplením podnebí, především v oblasti Severního Atlantiku, ale souviselo také s dalšími klimatickými změnami té doby v Číně, a jiných zemích. Hladiny světového oceánu byly kolem roku 1200 n.l. asi o 20 cm výše než jsou dnes. Po tomto období následovala tzv. "Malá doba ledová".
 • El período cálido medieval u óptimo climático medieval fue un periodo de clima extraordinariamente caluroso en la región del Atlántico norte, que duró desde el siglo X hasta el siglo XIV. No se ha alcanzado una conclusión definitiva sobre la existencia del mismo fuera de dicha región.El óptimo climático medieval se cita a menudo en las discusiones del calentamiento global y el efecto invernadero.
 • Il periodo caldo medievale (PCM; in inglese Mediaeval Warm Period, MWP) o ottimo climatico medievale fu un periodo di inusuale clima relativamente caldo, nella regione del nord Atlantico, durato circa 500 anni dal IX al XIV secolo.Il PCM è spesso invocato nelle discussioni attuali sul riscaldamento globale che si sta verificando sulla terra nell'ultimo decennio.
 • Het Middeleeuws klimaatoptimum, ook wel bekend als 'de Middeleeuwse warme periode', is een periode ten tijde van hoge middeleeuwen met een significant hogere temperatuur dan de voorafgaande en navolgende perioden. De Middeleeuwse warme periode duurde grofweg van 950 tot 1250. Het warme klimaat kwam vooral voor op het noordelijk halfrond, op andere plaatsen op de wereld (zoals Antarctica) kon men deze tijdelijke opwarming niet terugvinden in de ijskernen.
 • Средневековый климатический оптимум (также встречается название Средневековый тёплый период) — эпоха относительно тёплого климата в северном полушарии в X—XIII веках, последовавшая за климатическим пессимумом эпохи Великого переселения народов и предшествовавшая так называемому малому ледниковому периоду в течение XIV—XVIII веков. Характеризовалась мягкими зимами, сравнительно тёплой и ровной погодой.
rdfs:label
 • Optimum climatique médiéval
 • Средневековый климатический оптимум
 • Erdi Aroko Beroaldia
 • Medieval Warm Period
 • Middeleeuws klimaatoptimum
 • Mittelalterliche Warmzeit
 • Periodo caldo medievale
 • Período cálido medieval
 • Středověké klimatické optimum
 • Òptim climàtic medieval
 • Średniowieczne optimum klimatyczne
 • 中世の温暖期
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of