L'opportunisme est une conduite qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances, parfois en le faisant à l'encontre des principes moraux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'opportunisme est une conduite qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances, parfois en le faisant à l'encontre des principes moraux.
 • Oportunizm – postawa życiowa, która charakteryzuje się rezygnacją z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu; wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne; wygodnictwo życiowe. Wiele wspólnego z oportunizmem ma konformizm, różniący się jednak brakiem indywidualizmu.Pojęcie oportunizmu wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od słowa opportunus, które oznacza korzystny, wygodny. Współczesne znaczenie jest zgodne z etymologią tego pojęcia.Oportunista – osoba bez zasad i stałych poglądów. Człowiek postępujący adekwatnie do zaistniałej sytuacji, warunków (często politycznych lub społecznych), mający na celu odniesienie pewnych korzyści, naginający się do panujących okoliczności dla własnego zysku.Wyrazy oportunizm i oportunista bywają rozumiane całkowicie błędnie i opacznie, jako ‘stawianie oporu’ i ‘ten, kto stawia opór’.
 • Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. oportunisme adalah tindakan bijaksana yang dipandu terutama oleh motivasi mementingkan diri sendiri. Istilah ini dapat diterapkan untuk individu, kelompok, organisasi, gaya, perilaku, dan tren. Hal ini mungkin dipinjam dari ekspresi Italia opportunismo(yang pada abad ke-19 politik Italia berarti "mengambil keuntungan dari keadaan yang berlaku") atau dari Republik oportunis di Perancis, dan memasuki bahasa Inggris di 1870-an.
 • El oportunismo es una forma específica de responder a las oportunidades, la cual implica priorizar el interés propio y obviar principios éticos relevantes para lograr ciertas metas o para resolver preocupaciones compartidas por un grupo. El oportunismo o comportamiento oportunista es un concepto importante en campos tales como la biología, economía, teoría de juegos, ética, psicología, sociología y ciencia política.A veces, el oportunismo es definido como la habilidad de capitalizar los errores de otros: utilizar oportunidades creadas por los errores, debilidades o distracciones de los oponentes en ventaja de uno mismo.Algunas veces, el oportunismo es redefinido por hombres de negocios simplemente como la teoría de descubrir y seguir oportunidades. Tales hombres de negocios están motivados por su desagrado de la idea de que no puede haber nada "malo" en capitalizar las oportunidades. Según esta redefinición, el oportunismo es un eufemismo para «emprendimiento».Como un estilo de comportamiento humano, el oportunismo tiene la connotación de una falta de integridad. La idea subyacente es que el precio de la búsqueda desenfrenada del egoísmo es la inconsistencia del comportamiento, es decir, en última instancia, es imposible ser egoísta y continuar siendo coherente al mismo tiempo. Por lo tanto, el oportunismo consiste en comprometer una parte u otro principio generalmente respetado; sin embargo, el límite entre el "legítimo interés propio" y "el egoísmo no deseable (o anti-social)" puede ser difícil de definir: la definición puede depender de un punto de vista o posición en la vida. Una postura oportunista puede ser valorada positivamente como una opción legítima, en caso sea el mal menor.
 • Oportunismus (z lat. opportunus, příznivý, popř. anglického opportunity, příležitost) je způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého rozhodnutí. Protikladem je doktrinářství, dogmatismus.
 • Opportunisme (Latijn opportunus) is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd. De term opportunisme wordt ook wel gebruikt voor voordeel zoeken in de mogelijkheden wanneer ethiek geen rol speelt, bijvoorbeeld in het dierenrijk of in sport en spel.Hoewel het woord opportuun doorgaans een positieve connotatie heeft, heeft opportunisme dat veelal juist niet. Iemand die van opportunisme beticht wordt, is iemand die zich aan alle situaties aanpast om er zo voor zichzelf het meeste voordeel uit te slepen. In de politiek worden mensen vaak van opportunisme beschuldigd. Politiek opportunisme wordt wel eens verward met populisme.Nederlandse benamingen en gezegden over opportunisten zijn:Zoals de wind waait, waait zijn jasjeMet alle winden meewaaienZijn huik naar de wind hangenZijn kazak draaien (Zuid-Nederlands)Geen ruggengraat hebben (of: de rug niet recht kunnen houden)Binnen de voetbalsport wordt de term opportunistisch voetbal veelvuldig gebruikt als aanduiding voor aanvallend en avontuurlijk spel, gespeeld met bovenmatige inzet, waarin tactiek een ondergeschikte rol speelt. In tegenstelling tot de meest gangbare betekenis heeft dit veelal een positieve connotatie. Waar dit afwijkende gebruik vandaan komt is niet geheel duidelijk. Wellicht komt het van het woord opportunist in de betekenis van, hoewel meestal negatief bedoeld, vrijbuiter of avonturier.
 • Оппортуни́зм (лат. opportunus — удобный, выгодный) — термин, используемый в политике и политологии, а также в экономике. Термин «оппортунизм» может применяться в различных значениях, чаще всего под ним подразумевается: термин, обозначающий не ложь, а некоторую недоговорку со стороны более осведомленного участника беседы, например: при заключении сделки партнёрами, когда осведомлённая сторона рассказывает о реальных плюсах, но умалчивает о достоверно известных ей минусах; стиль политики, предполагающий стремление увеличить политическое влияние любой ценой или политический стиль, который предполагает использование любой возможности для увеличения политического влияния; практика отказа от некоторых важных политических принципов, которые были предварительно выдвинуты, с целью достижения политической власти или усиления политического влияния; тенденция в мысли или практической политике, заключающаяся в стремлении набрать политический капитал и достичь частичной выгоды для того, чтобы завоевать доверие людей, демонстрируя твёрдые принципы или улучшая уровень политической сознательности масс; такое поведение человека, когда он преследует свою выгоду, пренебрегая общественным договором.Большинство политических деятелей являются «оппортунистами», по крайней мере, до некоторой степени (они стремятся использовать политический момент в своих целях). Основным предметом спора является соотношение между «использованием политического момента» и верности политическим принципам.В современной экономической науке под оппортунизмом понимают «следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante и ex post.» О.Уильямсон (1985)
 • Oportunismoa unean uneko egoerako zirkunstantziei etekina ateratzeko jokabideari deritzo, oro har printzipio moralak kontuan hartu gabe. Maila guztietan gerta daiteke, pertsona batek besteekiko harremanetan nahiz goi politikan. Biologian erabiltzen den kontzeptua ere bada, organismo zenbaiten portaera adierazteko.
 • Az opportunista megalkuvó, kiegyezésre hajlandó, a mindenkori helyzethez viselkedésével alkalmazkodó, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat eláruló, önző és elvtelen személy.Talán leggyakrabban a marxista irodalomban fordul elő[forrás?], melyben a szó politikai értelemben vett jelentése a burzsoáziának, a munkásosztály harcának elárulásával engedményeket tevő személy.
 • 기회주의는 정치학 또는 정치과학의 용어다. 기회주의는 거래비용경제학의 중요한 이론적 근거이기도 하다. 기회주의는 맥락에 따라 다양하게 해석되지만, 보통 다음 중 하나 또는 여럿을 가리킨다. 어떤 비용을 들여서라도 자신의 정치적 영향력을 높이려는 정치적 스타일, 또는 자신의 정치적 영향력을 높일 수 있는 모든 기회를 놓치지 않으려는 정치적 스타일 정치적 영향력을 높이기 위한 목적으로 자신이 이전에 가졌던 신념들을 버리는 행태 어떤 위치에 적절한 사람을 찾거나 정치에 대한 이해를 높이기 위한 것이 아닌, 단지 자신의 영향력을 높이기 위해 어떤 상황에서든 정치 자산을 만들려고 노력하는 정치적 경향 자신의 물질적 이해관계에 따라 정치 신념을 수시로 바꾸는 행태
 • Opportunism is the conscious policy and practice of taking selfish advantage of circumstances – with little regard for principles, or with what the consequences are for others. Opportunist actions are expedient actions guided primarily by self-interested motives. The term can be applied to individual humans and living organisms, groups, organizations, styles, behaviours, and trends. Opportunism or "opportunistic behavior" is an important concept in such fields of study as biology, transaction cost economics, game theory, ethics, psychology, sociology and politics.
 • Oportünizm ya da fırsatçılık olaylardan bencil avantajlar edinen bilinçli politika ve uygulamadır. Prensiplere ve diğer bireylerin karşılaşacağı sonuçlara asgari önem verir. Fırsatçı eylemler öz ilgi alanınca güdülenir. Terim: insan bireyleri, yaşayan organizmalar, gruplar, topluluklar, stiller, davranışlar ve gündemlere uygulanabilir. Oportünizm ya da oportünist davranış biyoloji, ekonomi, oyun teorisi, etik, psikoloji, sosyoloji ve politika da önemli bir kavramdır.Buradaki oportünizm,felsefe sistemi olarak kullanılmıştır. Üçkağıtçılık anlamındaki oportünizmle karıştırılmamaktadır.
 • 日和見主義(ひよりみしゅぎ)とは、ある定まった考えによるものではなく、形勢を見て有利なほうにつこうという考え方のことである。日和見とは、江戸時代頃の日本の天気観察のことである。
 • Der Opportunismus (lateinisch opportunus ‚günstig‘, ‚geeignet‘) bezeichnet die Anpassung an die zweckmäßige jeweilige Situation beziehungsweise Lage.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 367620 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1708 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109225544 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'opportunisme est une conduite qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances, parfois en le faisant à l'encontre des principes moraux.
 • Oportunismus (z lat. opportunus, příznivý, popř. anglického opportunity, příležitost) je způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého rozhodnutí. Protikladem je doktrinářství, dogmatismus.
 • Oportunismoa unean uneko egoerako zirkunstantziei etekina ateratzeko jokabideari deritzo, oro har printzipio moralak kontuan hartu gabe. Maila guztietan gerta daiteke, pertsona batek besteekiko harremanetan nahiz goi politikan. Biologian erabiltzen den kontzeptua ere bada, organismo zenbaiten portaera adierazteko.
 • Az opportunista megalkuvó, kiegyezésre hajlandó, a mindenkori helyzethez viselkedésével alkalmazkodó, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat eláruló, önző és elvtelen személy.Talán leggyakrabban a marxista irodalomban fordul elő[forrás?], melyben a szó politikai értelemben vett jelentése a burzsoáziának, a munkásosztály harcának elárulásával engedményeket tevő személy.
 • 기회주의는 정치학 또는 정치과학의 용어다. 기회주의는 거래비용경제학의 중요한 이론적 근거이기도 하다. 기회주의는 맥락에 따라 다양하게 해석되지만, 보통 다음 중 하나 또는 여럿을 가리킨다. 어떤 비용을 들여서라도 자신의 정치적 영향력을 높이려는 정치적 스타일, 또는 자신의 정치적 영향력을 높일 수 있는 모든 기회를 놓치지 않으려는 정치적 스타일 정치적 영향력을 높이기 위한 목적으로 자신이 이전에 가졌던 신념들을 버리는 행태 어떤 위치에 적절한 사람을 찾거나 정치에 대한 이해를 높이기 위한 것이 아닌, 단지 자신의 영향력을 높이기 위해 어떤 상황에서든 정치 자산을 만들려고 노력하는 정치적 경향 자신의 물질적 이해관계에 따라 정치 신념을 수시로 바꾸는 행태
 • 日和見主義(ひよりみしゅぎ)とは、ある定まった考えによるものではなく、形勢を見て有利なほうにつこうという考え方のことである。日和見とは、江戸時代頃の日本の天気観察のことである。
 • Der Opportunismus (lateinisch opportunus ‚günstig‘, ‚geeignet‘) bezeichnet die Anpassung an die zweckmäßige jeweilige Situation beziehungsweise Lage.
 • Oportunizm – postawa życiowa, która charakteryzuje się rezygnacją z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu; wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne; wygodnictwo życiowe. Wiele wspólnego z oportunizmem ma konformizm, różniący się jednak brakiem indywidualizmu.Pojęcie oportunizmu wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od słowa opportunus, które oznacza korzystny, wygodny.
 • Oportünizm ya da fırsatçılık olaylardan bencil avantajlar edinen bilinçli politika ve uygulamadır. Prensiplere ve diğer bireylerin karşılaşacağı sonuçlara asgari önem verir. Fırsatçı eylemler öz ilgi alanınca güdülenir. Terim: insan bireyleri, yaşayan organizmalar, gruplar, topluluklar, stiller, davranışlar ve gündemlere uygulanabilir.
 • Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. oportunisme adalah tindakan bijaksana yang dipandu terutama oleh motivasi mementingkan diri sendiri. Istilah ini dapat diterapkan untuk individu, kelompok, organisasi, gaya, perilaku, dan tren.
 • Оппортуни́зм (лат. opportunus — удобный, выгодный) — термин, используемый в политике и политологии, а также в экономике.
 • El oportunismo es una forma específica de responder a las oportunidades, la cual implica priorizar el interés propio y obviar principios éticos relevantes para lograr ciertas metas o para resolver preocupaciones compartidas por un grupo.
 • Opportunism is the conscious policy and practice of taking selfish advantage of circumstances – with little regard for principles, or with what the consequences are for others. Opportunist actions are expedient actions guided primarily by self-interested motives. The term can be applied to individual humans and living organisms, groups, organizations, styles, behaviours, and trends.
 • Opportunisme (Latijn opportunus) is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd. De term opportunisme wordt ook wel gebruikt voor voordeel zoeken in de mogelijkheden wanneer ethiek geen rol speelt, bijvoorbeeld in het dierenrijk of in sport en spel.Hoewel het woord opportuun doorgaans een positieve connotatie heeft, heeft opportunisme dat veelal juist niet.
rdfs:label
 • Opportunisme
 • Oportunisme
 • Oportunismo
 • Oportunismo
 • Oportunismus
 • Oportunizm
 • Oportünizm
 • Opportunism
 • Opportunisme
 • Opportunismus
 • Opportunizmus
 • Оппортунизм
 • 日和見主義
 • 기회주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:parti of
is foaf:primaryTopic of