Les Olympiades internationales de mathématiques (International Mathematical Olympiad en anglais) constituent un championnat international de mathématiques concernant des élèves à l'issue de leurs études secondaires. Les Olympiades ont lieu chaque année dans un pays différent.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Olympiades internationales de mathématiques (International Mathematical Olympiad en anglais) constituent un championnat international de mathématiques concernant des élèves à l'issue de leurs études secondaires. Les Olympiades ont lieu chaque année dans un pays différent.
 • The International Mathematical Olympiad (IMO) is an annual six-problem, 42-point mathematical olympiad for pre-collegiate students and is the oldest of the International Science Olympiads. The first IMO was held in Romania in 1959. It has since been held annually, except in 1980. About 100 countries send teams of up to six students, plus one team leader, one deputy leader, and observers. Ever since its inception in 1959, the olympiad has developed a rich legacy and has established itself as the pinnacle of mathematical competition among high school students.The content ranges from precalculus problems that are extremely difficult to problems on branches of mathematics not conventionally covered at school and often not at university level either, such as projective and complex geometry, functional equations and well-grounded number theory, of which extensive knowledge of theorems is required. Calculus, though allowed in solutions, is never required, as there is a principle at play that anyone with a basic understanding of mathematics should understand the problems, even if the solutions require a great deal more knowledge. Supporters of this principle claim that this allows more universality and creates an incentive to find elegant, deceptively simple-looking problems which nevertheless require a certain level of ingenuity.The selection process differs by country, but it often consists of a series of tests which admit fewer students at each progressing test. Awards are given to a top percentage of the individual contestants. Teams are not officially recognized—all scores are given only to individual contestants, but team scoring is unofficially compared more so than individual scores. Contestants must be under the age of 20 and must not be registered at any tertiary institution. Subject to these conditions, an individual may participate any number of times in the IMO.
 • Die Internationale Mathematik-Olympiade (IMO) ist ein internationaler Schülerwettbewerb im Bereich Mathematik, der seit 1959 (mit einer Ausnahme) jährlich stattfindet. Jedes Land darf sechs Teilnehmer entsenden, die zwei Klausuren mit jeweils drei Aufgaben aus verschiedenen Gebieten der Mathematik wie Geometrie, Zahlentheorie, Kombinatorik und andere schreiben. Daneben findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt, in dem die Teilnehmer das Gastland und die Teilnehmer der anderen Länder kennenlernen.An der 54. IMO in Kolumbien 2013 nahmen insgesamt 527 Schüler aus 97 Ländern teil.
 • 国際数学オリンピック(International Mathematical Olympiad, IMO)は、毎年行われる高校生を対象とした数学の問題を解く能力を競う国際大会である。
 • A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (angolul International Mathematical Olympiad, IMO) egy 1959 óta évente megrendezett diákverseny, a nemzetközi tudományos diákolimpiák legrégebbike. A hetvenes évekig a szocialista országok versenye volt, ma az egész világra kiterjed, kb. 80 állam vesz rendszeresen részt. Minden részt vevő ország régebben nyolc, ma hat versenyzőt küldhet. A díjakat (arany-, ezüst- és bronzérem) egyének, nem pedig országok kapják, de mindig készül izgatottan várt nem hivatalos országlista is, amit a versenyzők egyéni pontszámainak egyszerű összeadásával állítanak össze. A versenyzők életkora nem érheti el a 20 évet, és nem vehetnek részt középfokúnál magasabb iskolai képzésben.Magyarország eddig három alkalommal adott otthont Nemzetközi Matematikai Diákolimpiának: a rangos verseny 1961-ben Veszprémben, 1970-ben Keszthelyen, 1982-ben pedig Budapesten került megrendezésre.Az olimpia két napig tart, a versenyzőknek összesen 6 matematikai problémát kell megoldaniuk, naponta 4 és fél órát kapnak a három-három feladat kidolgozására. A problémák a matematika különböző területeiről valók, megoldásuk nem igényel középiskolainál magasabb szintű szaktudást. Minden feladat megoldása 7 pontot ér, így összesen 42 pontot lehet gyűjteni.A helyezéseket a szerzett pontszám alapján osztják ki a következő módon: aranyérmet kap a versenyzők legtöbb pontot kapott 1/12-e, ezüstérmet a következő 2/12-ük, bronzérmet pedig a résztvevők soron következő 3/12 része. Aki nem nyer érmet, az dicséretet (honorable mention) kap, ha legalább egy problémát teljes egészében sikerült megoldania. Alkalmanként különdíjakat is kiosztanak.
 • A Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) é uma olimpíada de matemática que ocorre anualmente e é destinada a alunos do ensino médio. Ela é a mais antiga das Olimpíadas Internacionais de Ciências.Ela foi sediada pela primeira vez em 1959 na Romênia e foi realizada anualmente desde então, com exceção de 1980. Atualmente aproximadamente 90 países mandam seus times compostos de até seis competidores. Os participantes têm que ter menos de 20 anos e não podem estar cursando qualquer universidade.
 • Международная математическая олимпиада (ММО, англ. IMO, International Mathematical Olympiad) — ежегодная математическая олимпиада для школьников, старейшая из международных предметных олимпиад.Первая ММО была проведена в 1959 году в Румынии. С тех пор она проводится каждый год (единственным исключением был 1980 год, когда она не состоялась). Первоначально в Олимпиаде участвовали только школьники из стран СЭВ, но скоро география расширилась. В 2004 году было 85 стран-участниц.Каждую страну представляет команда, состоящая не более чем из шести (первоначально — восьми) участников, руководителя и научного руководителя. Официально ММО — личное первенство. Участники должны быть не старше 20 лет и не учиться в вузе.Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд), каждая из которых оценивается в 7 баллов, так что возможный максимум — 42 балла.Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.Они не требуют знаний высшей математики и часто имеют красивое и короткое решение. Например, задача 6 за 2007 год почти в один ход решается комбинаторной теоремой о нулях (Combinatorial Nullstellensatz, en:Restricted sumset).1-я и 4-я задачи классифицируются как лёгкие, 2-я и 5-я — как средние, 3-я и 6-я — как тяжёлые. Например, на ММО-2007 третью и шестую задачу решили по 5 человек из нескольких сотен лучших в своих странах математиков.
 • Międzynarodowa olimpiada matematyczna (ang. International Mathematical Olympiad, IMO) – coroczny konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich (lub młodszych, np. Terence Tao). Jest najstarszą międzynarodową olimpiadą przedmiotową.Pierwsze zawody odbyły się w Rumunii w 1959 roku.Zawody trwają dwa dni. Uczestnicy otrzymują sześć zadań (po trzy każdego dnia), ocenianych w skali 0-7. Zadania dotyczą algebry, teorii liczb, geometrii i kombinatoryki. Do ich rozwiązania nie jest potrzebna znajomość matematyki wyższej.
 • Mezinárodní matematická olympiáda (IMO) je nejvyšším stupněm matematických soutěží pro neuniverzitní studenty mladší 20 let. Je to zároveň nejstarší z mezinárodních oborových olympiád. První se konala v roce 1959 v Rumunsku a od té doby každoročně kromě roku 1980. Okolo 90 zemí posílá na olympiádu šest studentů doprovázených vedoucím, jeho zástupcem a popřípadě diváky. Soutěž se skládá ze šesti úloh, z nichž za každou lze získat maximálně 7 bodů.Obsah úloh se pohybuje od extrémně náročných úloh z oblastí mimo matematickou analýzu až k problémům z oblastí matematiky, které nejsou příliš tradiční ve školách, dokonce ani na univerzitní úrovni, jako je projektivní a komplexní geometrie, funkcionální rovnice, dále je pak pevně zakotvena teorie čísel, kde jsou požadovány rozsáhlé vědomosti různých teorémů. Ačkoliv je matematická analýza k řešení problémů povolena, nikdy není k řešení nezbytná. Úlohy jsou tvořeny tak, aby jejich zadání bylo snadno srozumitelné i se základními znalostmi matematiky, ačkoliv k řešení je často nezbytné znát o mnoho více. Tento princip podle autorů poskytuje více univerzality a vytváří popud k nalezení elegantních, klamně lehce vyhlížejících problémů, k jejichž řešení je však potřeba určitá dávka vynalézavosti.Proces výběru reprezentantů se liší stát od státu. Často je to postupný systém národních soutěží, ve kterém se postupně třídí účastníci, až se dosáhne závěrečných reprezentantů. Ceny jsou na IMO udělovány určitému hornímu procentu soutěžících. Týmová soutěž není oficiálně vyhlašována, ale statistiky jsou vedeny a týmové výsledky jsou neoficiálně porovnávány častěji, než výsledky jednotlivých účastníků. Všichni účastníci musí být mladší 20 let a nesmí být registrováni na žádné vysokoškolské instituci.
 • Le Olimpiadi internazionali della matematica, abbreviate sovente in IMO, acronimo per International Mathematics Olympiads, il nome in lingua inglese di queste competizione, sono una competizione internazionale di risoluzione di problemi matematici per studenti delle scuole medie superiori che non abbiano compiuto 20 anni, che non siano iscritti a un livello terziario di istruzione, che si svolge annualmente. Esse sono la più antica delle olimpiadi scientifiche.Le prime olimpiadi si tennero nel 1959 in Romania con la partecipazione di 7 nazioni. Da allora la gara si è tenuta ogni anno, tranne il 1980, e si è estesa a più di 80 nazioni partecipanti di 5 continenti. Ogni nazione può inviare fino ad un massimo di 6 partecipanti (contestants), accompagnati da un caposquadra (team leader), un vice (deputy leader) ed eventuali osservatori. I partecipanti non devono aver compiuto i 20 anni e non devono essere iscritti a nessuna università o ente di istruzione superiore. La competizione è individuale e non ci sono risultati ufficiali per squadre. La squadra italiana è selezionata tramite le fasi nazionali delle Olimpiadi della matematica.Le olimpiadi consistono nella soluzione di 6 problemi nei domini della geometria, algebra, teoria dei numeri e combinatoria. La gara si svolge in due giornate di 4 ore e mezza ciascuna nelle quali vengono assegnati 3 problemi ciascuna. Le soluzioni devono essere costituite da una dimostrazione completa e dettagliata del problema posto e sono redatte nella lingua madre dei partecipanti. I problemi vengono valutati numericamente da 0 a 7 e quindi il risultato massimo possibile è 42. I problemi sono contrassegnati dalle cifre Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 e sono in ordine crescente di difficoltà. Nel 2011 Google ha donato 1 milione di dollari all'organizzazione delle Imo per coprire i costi del quinquennio 2011-2015.
 • De Internationale Wiskunde Olympiade (IWO) (Engels: International Mathematical Olympiad of IMO) is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Het is de oudste internationale wetenschapsolympiade. De eerste IWO werd gehouden in 1959 in Roemenië. Sindsdien is ze elk jaar gehouden, behalve in 1980. Ongeveer 100 landen sturen een team bestaande uit maximaal zes scholieren, één teamleider, één plaatsvervangende teamleider en eventuele waarnemers. Jaarlijks komen ongeveer 600 scholieren bijeen om de zes wiskundeopgaven zo goed mogelijk op te lossen.Hoewel het begon als een toernooi voor Oostbloklanden, heeft de wedstrijd zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het hoogtepunt van de wiskundewedstrijden met deelnemers uit ruim 100 landen. Het is uitgegroeid tot een zeer prestigieus evenement in de wiskundewereld.
 • Olimpiade Matematika Internasional (Inggris : International Mathematical Olympiad/IMO) adalah sebuah pertandingan matematika tahunan untuk siswa-siswa SMA. Ini adalah olimpiade sains internasional tertua.OMI pertama diselenggarakan di Rumania pada 1959. Sejak itu, OMI telah diselenggarakan setiap tahun kecuali pada 1980. Sekitar 90 negara mengirimkan timnya yang terdiri atas (paling banyak) enam siswa masing-masing (ditambah seorang pemimpin tim, satu wakil pemimpin tim dan pengamat-pengamat). Tim-tim ini tidak semuanya diakui – semua angka hanya diberikan kepada peserta masing-masing. Para peserta harus berusia di bawah 20 tahun dan tidak boleh pernah menempuh pendidikan pasca-sekolah menengah. Sejauh memenuhi syarat-syarat ini, seorang peserta dapat ikut serta berapa kalipun dalam OMI.Kertas tesnya terdiri atas enam problema, dengan masing-masing problema bernilai 7 angka. Jadi total nilainya 42. Ujian ini diselenggarakan dalam dua hari berturut-turut; peserta diberi waktu empat setengah jam untuk memecahkan tiga problema setiap harinya. Problema-problema ini dipilih dari berbagai bidang matematika sekolah menengah, yang secara umum diklasifikasikan sebagai geometri, teori bilangan, aljabar, dan kombinatorika. Mereka tidak membutuhkan pengetahuan matematika yang lebih tinggi, dan pemecahan-pemecahannya singkat dan elegan. Namun untuk mendapatkan jawabannya dibutuhkan kecakapan dan kemampuan matematika luar biasa. Masing-masing negara peserta, selain negara tuan rumah, boleh mengajukan usulan problema kepada Komite Pemilihan Problema, yang disediakan oleh negara tuan rumah, yang kemudian menyaringnya. Para pemimpin tim tiba di OMI beberapa hari lebih awal daripada para kontestan dan membentuk Dewan Juri OMI yang bertanggung jawab untuk semua keputusan resmi yang berkaitan dengan pertandingan itu, dimulai dengan memilih enam problema dari daftar saringan. Karena para pemimpin itu sudah mengetahui problema-problemanya sebelum para kontestan, mereka ditempatkan terpisah dari para kontestan hingga ujian yang kedua selesai. Para kontestan disertai ke OMI oleh wakil pemimpin mereka (dan mungkin juga oleh para pengamat). Angka masing-masing negara disepakati antara pemimpin negara itu dan wakil pemimpinnya serta para koordinator yang disediakan oleh negara tuan rumah (pemimpin tim yang negaranya mengajukan problema dalam hal angka untuk negara tuan rumah), tunduk kepada keputusan Koordinator Kepala dan akhirnya pada Juri apabila pertikaian tidak dapat diselesaikan.
 • 국제 수학 올림피아드(International Mathematical Olympiad, IMO)는 대학교육을 받지 않은 만 20세 미만(19세 이하)의 청소년들을 대상으로 매년 열리는 국제수학경시대회이다. 2000년에는 대한민국 대전광역시에서 열리기도 하였다.국제수학올림피아드의 시작은 공산권 국가들이 주축이 되어 시작되었다. 첫 대회는 1959년 루마니아에서 7개국이 참가함으로 개최되었고, 그 후 1980년을 제외하고는 매년 열렸다. 현재는 대략 100여개 국가가 참가하고, 각 국가에서는 최대 6명의 학생을 보낸다. 참가자는 대학 교육을 받은 적이 없는 20세 미만의 청소년이어야 한다. 한 명이 여러 해에 걸쳐 여러 번 참가할 수 있다.우수한 참가자에게는 성적에 따라 금메달, 은메달, 동메달이 주어진다. 이외 명예상이 있는데, 명예상은 메달 미수상자가 전체 6문제 중 한 문제를 정확히 풀어 해당 문제에서 7점을 획득할 경우 수상할 수 있다.총 6문제가 출제되고, 각 문제의 배점은 7점으로 42점이 만점이다. 이틀에 걸쳐 첫날 3문제, 다음날 3문제를 각각 4시간 반씩 풀어야 한다. 관례적으로 각 날의 첫 번째 문제(1번 문제와 4번 문제)가 가장 쉽고, 세 번째 문제(3번 문제와 6번 문제)가 가장 어렵게 출제된다. 문제는 개최국 이외의 참가국에서 제안한 문제 중에서 문제 선정 위원회에서 선정하고, 그것을 각 나라의 언어로 번역하게 된다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 231890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 25373 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 346 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111034966 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Olympiades internationales de mathématiques (International Mathematical Olympiad en anglais) constituent un championnat international de mathématiques concernant des élèves à l'issue de leurs études secondaires. Les Olympiades ont lieu chaque année dans un pays différent.
 • 国際数学オリンピック(International Mathematical Olympiad, IMO)は、毎年行われる高校生を対象とした数学の問題を解く能力を競う国際大会である。
 • A Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) é uma olimpíada de matemática que ocorre anualmente e é destinada a alunos do ensino médio. Ela é a mais antiga das Olimpíadas Internacionais de Ciências.Ela foi sediada pela primeira vez em 1959 na Romênia e foi realizada anualmente desde então, com exceção de 1980. Atualmente aproximadamente 90 países mandam seus times compostos de até seis competidores. Os participantes têm que ter menos de 20 anos e não podem estar cursando qualquer universidade.
 • Die Internationale Mathematik-Olympiade (IMO) ist ein internationaler Schülerwettbewerb im Bereich Mathematik, der seit 1959 (mit einer Ausnahme) jährlich stattfindet. Jedes Land darf sechs Teilnehmer entsenden, die zwei Klausuren mit jeweils drei Aufgaben aus verschiedenen Gebieten der Mathematik wie Geometrie, Zahlentheorie, Kombinatorik und andere schreiben.
 • Międzynarodowa olimpiada matematyczna (ang. International Mathematical Olympiad, IMO) – coroczny konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich (lub młodszych, np. Terence Tao). Jest najstarszą międzynarodową olimpiadą przedmiotową.Pierwsze zawody odbyły się w Rumunii w 1959 roku.Zawody trwają dwa dni. Uczestnicy otrzymują sześć zadań (po trzy każdego dnia), ocenianych w skali 0-7. Zadania dotyczą algebry, teorii liczb, geometrii i kombinatoryki.
 • Международная математическая олимпиада (ММО, англ. IMO, International Mathematical Olympiad) — ежегодная математическая олимпиада для школьников, старейшая из международных предметных олимпиад.Первая ММО была проведена в 1959 году в Румынии. С тех пор она проводится каждый год (единственным исключением был 1980 год, когда она не состоялась). Первоначально в Олимпиаде участвовали только школьники из стран СЭВ, но скоро география расширилась.
 • 국제 수학 올림피아드(International Mathematical Olympiad, IMO)는 대학교육을 받지 않은 만 20세 미만(19세 이하)의 청소년들을 대상으로 매년 열리는 국제수학경시대회이다. 2000년에는 대한민국 대전광역시에서 열리기도 하였다.국제수학올림피아드의 시작은 공산권 국가들이 주축이 되어 시작되었다. 첫 대회는 1959년 루마니아에서 7개국이 참가함으로 개최되었고, 그 후 1980년을 제외하고는 매년 열렸다. 현재는 대략 100여개 국가가 참가하고, 각 국가에서는 최대 6명의 학생을 보낸다. 참가자는 대학 교육을 받은 적이 없는 20세 미만의 청소년이어야 한다. 한 명이 여러 해에 걸쳐 여러 번 참가할 수 있다.우수한 참가자에게는 성적에 따라 금메달, 은메달, 동메달이 주어진다.
 • De Internationale Wiskunde Olympiade (IWO) (Engels: International Mathematical Olympiad of IMO) is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Het is de oudste internationale wetenschapsolympiade. De eerste IWO werd gehouden in 1959 in Roemenië. Sindsdien is ze elk jaar gehouden, behalve in 1980. Ongeveer 100 landen sturen een team bestaande uit maximaal zes scholieren, één teamleider, één plaatsvervangende teamleider en eventuele waarnemers.
 • Mezinárodní matematická olympiáda (IMO) je nejvyšším stupněm matematických soutěží pro neuniverzitní studenty mladší 20 let. Je to zároveň nejstarší z mezinárodních oborových olympiád. První se konala v roce 1959 v Rumunsku a od té doby každoročně kromě roku 1980. Okolo 90 zemí posílá na olympiádu šest studentů doprovázených vedoucím, jeho zástupcem a popřípadě diváky.
 • A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (angolul International Mathematical Olympiad, IMO) egy 1959 óta évente megrendezett diákverseny, a nemzetközi tudományos diákolimpiák legrégebbike. A hetvenes évekig a szocialista országok versenye volt, ma az egész világra kiterjed, kb. 80 állam vesz rendszeresen részt. Minden részt vevő ország régebben nyolc, ma hat versenyzőt küldhet.
 • The International Mathematical Olympiad (IMO) is an annual six-problem, 42-point mathematical olympiad for pre-collegiate students and is the oldest of the International Science Olympiads. The first IMO was held in Romania in 1959. It has since been held annually, except in 1980. About 100 countries send teams of up to six students, plus one team leader, one deputy leader, and observers.
 • Olimpiade Matematika Internasional (Inggris : International Mathematical Olympiad/IMO) adalah sebuah pertandingan matematika tahunan untuk siswa-siswa SMA. Ini adalah olimpiade sains internasional tertua.OMI pertama diselenggarakan di Rumania pada 1959. Sejak itu, OMI telah diselenggarakan setiap tahun kecuali pada 1980. Sekitar 90 negara mengirimkan timnya yang terdiri atas (paling banyak) enam siswa masing-masing (ditambah seorang pemimpin tim, satu wakil pemimpin tim dan pengamat-pengamat).
 • Le Olimpiadi internazionali della matematica, abbreviate sovente in IMO, acronimo per International Mathematics Olympiads, il nome in lingua inglese di queste competizione, sono una competizione internazionale di risoluzione di problemi matematici per studenti delle scuole medie superiori che non abbiano compiuto 20 anni, che non siano iscritti a un livello terziario di istruzione, che si svolge annualmente.
rdfs:label
 • Olympiades internationales de mathématiques
 • International Mathematical Olympiad
 • Internationale Mathematik-Olympiade
 • Internationale Wiskunde Olympiade
 • Mezinárodní matematická olympiáda
 • Międzynarodowa olimpiada matematyczna
 • Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
 • Olimpiada Internacional de Matemática
 • Olimpiade Matematika Internasional
 • Olimpiadi internazionali della matematica
 • Olimpíada Internacional de Matemática
 • Международная математическая олимпиада
 • 国際数学オリンピック
 • 국제수학올림피아드
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:award of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:site of
is foaf:primaryTopic of