PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Office des publications de l’Union européenne est un office interinstitutionnel qui édite les publications officielles des institutions de l’Union européenne.Il a été créé le 16 janvier 1969 sous le nom d'Office des publications officielles des Communautés européennes. Il est devenu Office des publications de l’Union européenne par une décision du 26 juin 2009.
 • The Publications Office of the European Union (Publications Office) is an interinstitutional office that publishes and disseminates the publications of the institutions and other bodies of the European Union (see Decision No 2009/496/EC, Euratom).The Publications Office publishes the Official Journal of the European Union in 23 languages (24 when Irish is required) and produces (or co-produces) general publications and informational material on EU initiatives and on the activities of the institutions and other bodies of the European Union.Moreover, the Publications Office provides a number of online services giving free access to information on: EU law (EUR-Lex) EU publications (EU Bookshop) EU Open Data (EU Open Data Portal) contact data of EU officials in management positions (EU Whoiswho) EU research and development (CORDIS) public procurement (TED) stylistic rules and conventions, such as layout and typography (Interinstitutional style guide) EU multilingual terminology (EuroVoc) definition data used by the EU institutions (Metadata Registry)
 • L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee è un direttorato generale della Commissione europea.Questo ufficio svolge le mansioni di casa editrice per istituzione e gli altri organismi dell'Unione europea. L'ufficio è inoltre responsabile per la produzione e la distribuzione delle pubblicazioni dell'UE su tutti i mezzi di comunicazione.Dal 2007 l'ufficio è diretto dalla lussemburghese Martine Reicherts. L'ufficio ha adottato un approccio che consente il massimo accesso all'informazione. Viene infatti garantito l'accesso completo e gratuito alla legislazione europea, attraverso il sito internet Eur-Lex eur-lex.europa.eu. Sul sito EU Bookshop bookshop.europa.eu è, inoltre, possibile trovare un gran numero di pubblicazioni gratuite e una ricca collezione di pubblicazioni che possono essere scaricate gratuitamente.
 • Urząd Publikacji Unii Europejskiej, wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne publikacje informacyjne w 24 językach oficjalnych Unii. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię EU Bookshop.Urząd Publikacji powołany został w 1969 r., jakkolwiek został przekształcony ze struktur, które wydawały Dziennik Urzędowy WE od 1952 r. Obecnie jego status reguluje akt prawny z 2000 r..== Przypisy ==
 • O Serviço das Publicações da União Europeia (Serviço das Publicações) é um organismo interinstitucional que tem como objectivo assegurar a edição das publicações das instituições das Comunidades Europeias e da União Europeia (UE)- Decisão 2009/496/CE, Euratom.• O Serviço das Publicações publica diariamente o Jornal Oficial da União Europeia em 22 ou 23 línguas (também na língua irlandesa, se necessário), um fenómeno único no mundo da edição.• O Serviço das Publicações edita ou co-edita publicações no âmbito das actividades de comunicação das instituições.Além disso, o Serviço das Publicações oferece vários serviços em linha que dão acesso a informações sobre a União Europeia em matéria de legislação (EUR-Lex), publicações (EU Bookshop), contratos públicos (TED) e actividades de investigação e desenvolvimento (CORDIS).
 • Úřad pro publikace Evropské unie je interinstitucionální úřad, jehož cílem je zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropské unie. Právní základ tvoří rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie.Vydává Úřední věstník Evropské unie ve 22 jazycích (je-li požadována irština, pak dokonce ve 23). Dále vydává či spoluvydává publikace v rámci komunikačních aktivit orgánů EU a poskytuje řadu služeb on-line, prostřednictvím kterých umožňuje bezplatný přístup k informacím o právu EU (EUR-Lex), publikacích EU (EU Bookshop), veřejných zakázkách EU (TED) nebo o výzkumu a vývoji v EU (CORDIS).
 • Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (EUR-OP, französisch Office des publications de l'Union européenne; englisch Publications Office of the European Union) ist das Verlagshaus der Institutionen und sonstigen Einrichtungen der Europäischen Union (EU). Das Amt hat den Rang einer Generaldirektion der Europäischen Kommission und ist in Luxemburg angesiedelt. Als eigenständige Einrichtung besteht das Amt seit 1969, hatte aber seit 1952 einen Vorläufer im Veröffentlichungsdienst der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das Amt für Veröffentlichungen ist ein Verlagshaus, welches verpflichtet ist, seinen Auftraggebern, den Dienststellen der Organe und anderen Einrichtungen der Europäischen Union, und seinen Kunden, den europäischen Bürgern und den an Europa-Fragen Interessierten aus anderen Teilen der Welt, qualitativ hochwertige Leistungen anzubieten.Das Amt veröffentlicht täglich das Amtsblatt der Europäischen Union in allen Amtssprachen der EU und in Gälisch. Zudem bietet es mehrere Online-Dienste mit kostenlosem Zugang zu Informationen über das EU-Recht (EUR-Lex), Veröffentlichungen der EU (EU Bookshop), öffentliche Aufträge der EU (TED) sowie von der EU geförderte Forschung und Entwicklung (CORDIS).Geleitet wird das Amt von Martine Reicherts.
 • La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (Oficina de Publicaciones) es una oficina interinstitucional cuyo objeto es garantizar la edición de las publicaciones de las instituciones de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (UE) - Decisión 2009/496/CE, Euratom.Produce diariamente el Diario Oficial de la Unión Europea en 22 o 23 lenguas (en irlandés cuando su publicación es obligatoria), fenómeno único en el mundo editorial. Edita o coedita publicaciones en el contexto de las actividades de comunicación de las instituciones. Además, la Oficina ofrece toda una serie de servicios en línea que permiten acceder gratuitamente a información sobre la normativa (EUR-LEX), las publicaciones (EU Bookshop), las licitaciones (TED) y la investigación y desarrollo (CORDIS) de la Unión Europea.
 • Az Európai Unió Kiadóhivatala egy intézményközi uniós hivatal, amelynek az a feladata, hogy gondoskodjon az Európai Közösségek és az Európai Unió kiadványainak közzétételéről. Székhelye Luxemburg, célcsoportjába tartoznak az európai uniós intézmények szerzői osztályai (és más szervei), de a kiadványoknak ugyanúgy címzettjei az Európai Unió állampolgárai, illetve mindazok az emberek világszerte, akik érdeklődnek az európai ügyek iránt.A hivatal feladata, hogy naponta közzétegye az Európai Unió Hivatalos Lapját 22 vagy 23 nyelven (ír nyelven csak akkor, hogyha a közzétételét kérik). Ez a gyakorlat egyedülálló a kiadványszerkesztés világában. Emellett kötelessége az is, hogy közzétegye az Európai Unió tevékenységeiről szóló általános jelentést. Vannak olyan kiadványai is, amelyek az Unió fejlődése és szakpolitikái szempontjából lényegesek, míg mások információs forrásként szolgálnak a nagyközönség, illetve meghatározott szakmai körök számára.Annak érdekében, hogy az Unió közelebb kerüljön állampolgáraihoz, a Kiadóhivatal folyamatosan együttműködik az EU intézményeivel, ügynökségeivel és szerveivel. Így fokozza az európai szakpolitikák és a jogalkotási folyamat átláthatóságát. Ezzel egyben meg is könnyíti a Hivatalos Lap L (jogszabályok), C (tájékoztatások és közlemények) és S (közbeszerzési felhívások) sorozatában megjelenő anyagokhoz való hozzáférést. Akárcsak az EUR-Lex és TED weboldalakon közzétett európai jogszabályok teljes anyagához való hozzáférést. A kiadványokat nem csak önállóan, hanem sokszor más európai uniós intézményekkel közösen adja ki azok kommunikációs tevékenységének keretében..Ezenkívül többféle online szolgáltatással áll az érdeklődők rendelkezésére. Ingyenes hozzáférést biztosít az uniós jogszabályokhoz (EUR-Lex), tájékoztatást nyújt az EU kiadványairól (EU-Könyvesbolt), az uniós közbeszerzésekről (TED), valamint a kutatás-fejlesztés terén folytatott tevékenységekről és kezdeményezésekről (CORDIS). Utóbbi egy olyan interaktív információs platform, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy értesüljenek a legfrissebb hírekről, előrelépésekről és kezdeményezésekről az európai innováció, kutatás és fejlesztés területén. A CORDIS-ban a meglátogatott oldalak száma (nagyjából 56 millió) 1999 óta több mint kétszeresére nőtt.A Kiadóhivatalban vagy annak közreműködésével készített EU-kiadványokat katalogizálták, iktatják és archiválják annak érdekében, hogy az EU-Könyvesbolt szolgáltatás terjeszthesse azokat. Az EU-Könyvesbolt célja, hogy egyetlen hozzáférési pontot kínáljon az Európai Unió intézményeinek, ügynökségeinek és egyéb szerveinek kiadványaihoz. Átfogó bibliográfiai jegyzéken keresztül közvetlen hozzáférést biztosít a kiadványok tartalmához, míg a legújabb kiadványok PDF-formátumban díjmentesen letölthetők.
 • Службата за публикации на Европейския съюз (или накратко Служба за публикации) е междуинституционална служба, която има за цел да осигурява издаването на публикациите на институциите на Европейските общности и на Европейския съюз (EC) при най-добрите възможни условия - Решение 2009/496/ЕО, Евратом.Службата за публикации ежедневно издава Официален вестник на Европейския съюз на 22 или 23 езика (а на ирландски, когато това се изисква) – това е уникално явление в издателската дейност.Тя е издател или съиздател на публикации в контекста на комуникационните дейности на институциите.Също така Службата за публикации предлага редица онлайн услуги, които предоставят свободен достъп до законодателството на ЕС (EUR-Lex), публикациите на ЕС (EU Bookshop), обществените поръчки на ЕС (TED) и научноизследователската и развойна дейност на ЕС (CORDIS) .
 • 欧州委員会出版局(Publications Office of the European Union)は、欧州連合及び欧州委員会の機関の発効する文書を出版することを目的とした組織である(Decision No 2009/496/EC, Euratom)。欧州委員会出版局は、毎日のEUオフィシャルジャーナルを22か国語で出版している他、EUの構想や活動の宣伝を作成している。また、EU法(EUR-Lex)やEU文書(EU Bookshop)、公的調達(TED)、EUによる研究開発(CORDIS)等の情報でアクセスできる様々なオンラインサービスを提供している。EUの管理職についてのデータは、EU WhoisWhoで見ることができる[1]。
 • Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, kortweg het Publicatiebureau, is de uitgeverij voor publicaties van alle instellingen van de EU - Besluit 2009/496/EG, Euratom.Het geeft dagelijks het Publicatieblad van de Europese Unie uit in 22 talen (23 als ook het Iers verplicht is), een unicum in de uitgeverswereld.Alleen of samen met andere uitgevers geeft het ook allerlei andere publicaties van de EU instellingen uit.Bovendien biedt het Publicatiebureau allerlei online-diensten aan, zoals gratis toegang tot de wetgeving van de EU (EUR-Lex), EU-publicaties (EU Bookshop), aanbestedingen van de EU (TED) en onderzoek en ontwikkeling van de EU (CORDIS).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1723657 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2877 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 14 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105480429 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’Office des publications de l’Union européenne est un office interinstitutionnel qui édite les publications officielles des institutions de l’Union européenne.Il a été créé le 16 janvier 1969 sous le nom d'Office des publications officielles des Communautés européennes.
 • The Publications Office of the European Union (Publications Office) is an interinstitutional office that publishes and disseminates the publications of the institutions and other bodies of the European Union (see Decision No 2009/496/EC, Euratom).The Publications Office publishes the Official Journal of the European Union in 23 languages (24 when Irish is required) and produces (or co-produces) general publications and informational material on EU initiatives and on the activities of the institutions and other bodies of the European Union.Moreover, the Publications Office provides a number of online services giving free access to information on: EU law (EUR-Lex) EU publications (EU Bookshop) EU Open Data (EU Open Data Portal) contact data of EU officials in management positions (EU Whoiswho) EU research and development (CORDIS) public procurement (TED) stylistic rules and conventions, such as layout and typography (Interinstitutional style guide) EU multilingual terminology (EuroVoc) definition data used by the EU institutions (Metadata Registry)
 • O Serviço das Publicações da União Europeia (Serviço das Publicações) é um organismo interinstitucional que tem como objectivo assegurar a edição das publicações das instituições das Comunidades Europeias e da União Europeia (UE)- Decisão 2009/496/CE, Euratom.• O Serviço das Publicações publica diariamente o Jornal Oficial da União Europeia em 22 ou 23 línguas (também na língua irlandesa, se necessário), um fenómeno único no mundo da edição.• O Serviço das Publicações edita ou co-edita publicações no âmbito das actividades de comunicação das instituições.Além disso, o Serviço das Publicações oferece vários serviços em linha que dão acesso a informações sobre a União Europeia em matéria de legislação (EUR-Lex), publicações (EU Bookshop), contratos públicos (TED) e actividades de investigação e desenvolvimento (CORDIS).
 • Службата за публикации на Европейския съюз (или накратко Служба за публикации) е междуинституционална служба, която има за цел да осигурява издаването на публикациите на институциите на Европейските общности и на Европейския съюз (EC) при най-добрите възможни условия - Решение 2009/496/ЕО, Евратом.Службата за публикации ежедневно издава Официален вестник на Европейския съюз на 22 или 23 езика (а на ирландски, когато това се изисква) – това е уникално явление в издателската дейност.Тя е издател или съиздател на публикации в контекста на комуникационните дейности на институциите.Също така Службата за публикации предлага редица онлайн услуги, които предоставят свободен достъп до законодателството на ЕС (EUR-Lex), публикациите на ЕС (EU Bookshop), обществените поръчки на ЕС (TED) и научноизследователската и развойна дейност на ЕС (CORDIS) .
 • 欧州委員会出版局(Publications Office of the European Union)は、欧州連合及び欧州委員会の機関の発効する文書を出版することを目的とした組織である(Decision No 2009/496/EC, Euratom)。欧州委員会出版局は、毎日のEUオフィシャルジャーナルを22か国語で出版している他、EUの構想や活動の宣伝を作成している。また、EU法(EUR-Lex)やEU文書(EU Bookshop)、公的調達(TED)、EUによる研究開発(CORDIS)等の情報でアクセスできる様々なオンラインサービスを提供している。EUの管理職についてのデータは、EU WhoisWhoで見ることができる[1]。
 • Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, kortweg het Publicatiebureau, is de uitgeverij voor publicaties van alle instellingen van de EU - Besluit 2009/496/EG, Euratom.Het geeft dagelijks het Publicatieblad van de Europese Unie uit in 22 talen (23 als ook het Iers verplicht is), een unicum in de uitgeverswereld.Alleen of samen met andere uitgevers geeft het ook allerlei andere publicaties van de EU instellingen uit.Bovendien biedt het Publicatiebureau allerlei online-diensten aan, zoals gratis toegang tot de wetgeving van de EU (EUR-Lex), EU-publicaties (EU Bookshop), aanbestedingen van de EU (TED) en onderzoek en ontwikkeling van de EU (CORDIS).
 • Urząd Publikacji Unii Europejskiej, wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne publikacje informacyjne w 24 językach oficjalnych Unii.
 • Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (EUR-OP, französisch Office des publications de l'Union européenne; englisch Publications Office of the European Union) ist das Verlagshaus der Institutionen und sonstigen Einrichtungen der Europäischen Union (EU). Das Amt hat den Rang einer Generaldirektion der Europäischen Kommission und ist in Luxemburg angesiedelt.
 • Úřad pro publikace Evropské unie je interinstitucionální úřad, jehož cílem je zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropské unie. Právní základ tvoří rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie.Vydává Úřední věstník Evropské unie ve 22 jazycích (je-li požadována irština, pak dokonce ve 23).
 • L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee è un direttorato generale della Commissione europea.Questo ufficio svolge le mansioni di casa editrice per istituzione e gli altri organismi dell'Unione europea. L'ufficio è inoltre responsabile per la produzione e la distribuzione delle pubblicazioni dell'UE su tutti i mezzi di comunicazione.Dal 2007 l'ufficio è diretto dalla lussemburghese Martine Reicherts.
 • La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (Oficina de Publicaciones) es una oficina interinstitucional cuyo objeto es garantizar la edición de las publicaciones de las instituciones de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (UE) - Decisión 2009/496/CE, Euratom.Produce diariamente el Diario Oficial de la Unión Europea en 22 o 23 lenguas (en irlandés cuando su publicación es obligatoria), fenómeno único en el mundo editorial.
 • Az Európai Unió Kiadóhivatala egy intézményközi uniós hivatal, amelynek az a feladata, hogy gondoskodjon az Európai Közösségek és az Európai Unió kiadványainak közzétételéről.
rdfs:label
 • Office des publications de l'Union européenne
 • Az Európai Unió Kiadóhivatala
 • Bureau voor publicaties van de Europese Unie
 • Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
 • Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
 • Publications Office of the European Union
 • Serviço das Publicações da União Europeia
 • Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
 • Úřad pro publikace Evropské unie
 • Служба за публикации
 • 欧州委員会出版局
 • Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:auteur of
is foaf:primaryTopic of