Les numéros E sont des codes numériques pour additifs alimentaires qui ont été évalués pour une utilisation au sein de l'Union européenne.Les numéros E ont donné lieu à une légende urbaine apparue en 1976.Portail de la chimie Portail de la chimie Portail de l’alimentation et de la gastronomie Portail de l’alimentation et de la gastronomie Portail de l’Europe Portail de l’Europe lv:E vielaspl:Lista Eru:Список пищевых добавок E100-E199

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les numéros E sont des codes numériques pour additifs alimentaires qui ont été évalués pour une utilisation au sein de l'Union européenne.Les numéros E ont donné lieu à une légende urbaine apparue en 1976.Portail de la chimie Portail de la chimie Portail de l’alimentation et de la gastronomie Portail de l’alimentation et de la gastronomie Portail de l’Europe Portail de l’Europe lv:E vielaspl:Lista Eru:Список пищевых добавок E100-E199
 • Bu aşağıdakiler Codex Alimentarius komitesi tarafından hazırlanmış besin katkıları listesidir. INA # altındaki International Numbering System sayıları, her bir katkı maddesinin net olarak belirtilebilmesi için komitece atanmıştır.
 • De E-nummers zijn door de Europese Unie toegelaten additieven. De nummering wordt opgesteld door de Codex Alimentarius commissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO/WHO) en omvat zo'n 700 additieven. Alleen de in de EU toegelaten additieven krijgen een extra 'E'. Deze E-nummers, ongeveer 350, zijn dus maar een beperkte selectie uit de door wereldwijd toegestane lijst van additieven. Internationaal gezien kent de EU de strengste toelatingsnormen van alle geïndustrialiseerde landen en daarmee dus ook het kleinste aantal toegestane additieven.Op de E-nummer lijst staan alle in de EU toegelaten additieven voor voedingsmiddelen, inclusief de maximaal te gebruiken hoeveelheden. Van alle stoffen op deze lijst wordt aangenomen dat ze -in de aangegeven, toegelaten hoeveelheden- veilig zijn. Als er nieuw wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komt dat hiermee in tegenspraak is, wordt de lijst herzien. Een betrekkelijk klein deel van alle stoffen op de lijst zijn synthetische chemische stoffen; verreweg de meeste zijn natuurlijke producten uit planten, veel zijn ook normale zouten die ook in ons normale eten voorkomen. Citroenzuur, vitamine C en appelzuur, diverse vitamines, pectine uit sinaasappels, melkzuur, kleurstoffen uit bessen en rodebietensap hebben bijvoorbeeld allemaal een eigen E-nummer.De zin van een dergelijke limitatieve opsomming is dat in principe alle additieven verboden zijn, behalve degene die expliciet zijn toegestaan. Dit maakt zowel de bewaking als de bewijsvoering van de (on)schadelijkheid belangrijk eenvoudiger.Toch zijn er groeperingen die een deel van de E-nummers met achterdocht bekijken. Dit is niet met hard wetenschappelijk bewijs te onderbouwen. Aan de andere kant zijn bepaalde E-stoffen in het verleden eerst toegestaan, maar later verboden. Ook is er internationaal niet altijd overeenstemming tussen overheden of een bepaald E-nummer moet worden toegestaan of moet worden verboden. Een voorbeeld hiervan is E123, dat in de Verenigde Staten verboden is maar in de Europese Unie is toegestaan. Of steviolglycosides, die in meerdere landen eerder waren toegelaten dan in de EU. Andersom zijn in de VS veel additieven toegestaan die in de EU zijn verboden.
 • Se procura o número de Euler e (≈ 2.71828) veja: Número de Euler.Os números E são códigos de referência para aditivos alimentares e podem ser encontrados nas etiquetas de embalagens de produtos alimentares na União Europeia. O esquema de numeração segue o Sistema Internacional de Numeração (International Numbering System, também conhecido pelo acrónimo INS) conforme determinado pelo comité do Codex Alimentarius. Apenas uma parte dos aditivos INS se encontram aprovados para uso na União Europeia, daí o uso do prefixo 'E'. A codificação também pode ser encontrada em países fora da União Europeia, como por exemplo a Austrália.A adição de aditivos constantes da lista de números E a produtos alimentares é há muitos anos causa de preocupação devido aos seus possíveis efeitos na saúde dos consumidores. Acredita-se que muitos destes aditivos possam estar relacionados com várias patologias como por exemplo: alergias, problemas neurológicos, problemas gastro-intestinais, cancro, doenças cardiovasculares e artrite. Mais recentemente uma outra causa de preocupação surgiu a partir da possibilidade de muitos destes aditivos terem origem geneticamente modificada. Alguns destes aditivos podem ser considerados inapropriados em dietas específicas como halal, kosher e vegetariana.
 • E 번호(영어: E numbers)는 식품 첨가제에 쓰이는 번호이며, 원래는 유럽 연합에서 쓰였기 때문에 E라는 기호를 쓴다. 이는 유럽 연합의 식품 라벨에서 쉽게 찾아볼 수 있다.. Safety assessment and approval are the responsibility of the European Food Safety Authority. 번호를 붙이는 방법은 국제 번호 시스템(International Numbering System, INS)를 사용하며 이는 Codex Alimentarius 위원회에서 결정하나, 이들 일부만 유럽 연합에서 사용이 허용되었다. E 번호는 다른 나라의 규정에도 등장하는데, GCC, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 이스라엘등이다. 오스트레일리아와 뉴질랜드에서는 "E"를 생략하여 쓴다. 북아메리카의 나라들 특히 캐나다에서도 이 체계를 점점 더 사용하고 있다.영국과 아일랜드에서 "E 번호"는 인공 식품 첨가제를 뜻하며 "E 번호를 사용하지 않은(free of E numbers)"과 같은 식으로 쓰인다. 많은 자연 생성물도 E번호를 가지고 있기도 하다. 예를들면 비타민 C (E300) 또는 토마토의 붉은 색을 내는 lycopene (E160d)등이 있다.
 • Tento seznam obsahuje přídatné látky používané v potravinářství. Používání některých látek z tohoto seznamu může být v některých státech zakázáno.
 • Els codis E, en anglès:"E numbers" són codis numèrics per als additius alimentaris dels quals se n'ha avaluat l'ús dins la Unió Europea (El prefix "E" significa "Europa"). Aquests codis es troben normalment en les etiquetes dels productes alimentaris en tots els països de la Unió Europea. L'avaluació de la seguretat i l'aprovació són responsabilitat de l'"Agència europea de la seguretat dels aliments". El sistema seguit de numeració és el determinat pel comitè del Codex Alimentarius Aquests codis també es troben en les etiquetes d'altres païso com els del Golf aràbic, Austràlia, Nova Zelanda i Israel. A Austràlia i Nova Zelanda s'omet el prefix "E". S'incrementa lús als Estats Units però encara és rar trobar-los sinó és en productes importats. Al Canadà l'ús d'aquests codis és més corrent.
 • Az E számok az Európai Unióban engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok rövid jelölései, amelyek a feldolgozott ételek címkéin gyakran szerepelnek Európában.A hatályos szabályozás szerint „adalékanyag minden olyan élelmiszerként önmagában nem fogyasztott és jellemző élelmiszer összetevőként nem alkalmazott anyag – tekintet nélkül arra, hogy van-e tápértéke vagy sem –, amelyet az adott élelmiszer gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása és tárolása során technológiai célból szándékosan adnak az élelmiszerhez, melynek eredményeként önmaga vagy származéka közvetlenül vagy közvetetten az élelmiszer összetevőjévé válik”. (Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-89/107 sz. előírás)A számozás az International Numbering System (INS)-t követi, amit a Codex Alimentarius bizottság állapít meg. Az INS adalékanyagoknak csak egy részét engedélyezte az EU.Az adalékok felhasználása évek óta folyó vita tárgya. Sok adalékanyagról a laikusok úgy gondolják, hogy olyan betegségek kialakulásáért felelősek, mint az allergia, a neurológiai betegségek, emésztési zavarok, rák, szívbetegség és arthritis, de ezeknek csupán töredékéről bizonyosodott be ez az állítás, és jó részük már nem is található az élelmiszer-adalékok között. Az utóbbi években felmerült a kérdés, hogy az élelmiszer-adalékok egy része genetikailag módosított eredetű. Néhányuk nem felel meg vallási (például kóser, halal) vagy vegetáriánus előírásoknak.Az élelmiszer-adalékokról magyar nyelven is számos helyen olvashatunk. Ezeknek a forrásoknak a színvonala meglehetősen egyenetlen és jól tükrözi a közvélemény tájékozatlanságát. A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal legutóbbi, nem reprezentatív felmérése szerint összesen 303 megkérdezett közül 46,9 százalék (142) úgy vélte, hogy az összes adalékanyagot be kellene tiltani. A válaszadók 35,6%-a (108) szerint az adalékanyagok veszélyesek lehetnek az egészségre, míg 14,5%-uk (44) gondolja ennek éppen ellenkezőjét, vagyis, hogy az adalékanyagok nem jelentenek veszélyt, mert szabályozott, ellenőrzött anyagokról van szó. A szavazók 3%-a vagy nem tudott választ adni, vagy teljesen ártalmatlannak tartja az adalékanyagokat.Korunk élelmiszer-gyártása nem képzelhető el adalékanyagok használata nélkül. A fogyasztó igényli a széles termékválasztékot, a gyártó törekszik a költségek minimalizálására, s a lehető legegyszerűbben kivitelezhető technológiák alkalmazására. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a stabil, könnyen kezelhető anyagok használata, melyek lehetővé teszik a megbízható, állandó minőségű termékek gyártását.Élelmiszer-adalékanyag akkor engedélyezhető, ha alkalmazásának szükségessége technológiailag igazolható és a kívánt cél más, gazdaságosan és technikailag megvalósítható módszerrel nem érhető el, illetve, ha a javasolt felhasználási szinten a jelenleg rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján nem jelent veszélyt a fogyasztók egészségére, valamint nem vezeti félre a fogyasztót. Az engedélyezett anyag biológiai hatását rendszeresen felülvizsgálják a legújabb tudományos eredmények figyelembe vételével.Valószínűleg számos laikust meglepne John Hoskins, környezetvédelmi toxikológus alábbi véleménye:„Bármelyik tál ételünkben egyedül azokat az anyagokat fogyaszthatjuk biztonságosan, akár természetes vagy mesterséges eredetűek, amelyek növényvédőszerek, hormonok vagy E-számmal rendelkező élelmiszer-adalékok maradványai[, mert ezekről tudunk a legtöbbet - a ford. megjegyz.]. Minden mást az ételünkben bizalmi alapon fogyasztunk el.” Ugyanezen okból korlátozzák az antibiotikumok felhasználását, nemcsak az élelmiszerben, de az élelmiszer elállítása céljából tartott állatoknál is. Az antibiotikum-lista oroszul is megtalálható az InternetenAz élelmiszer-adalékanyagról a világhálón hozzáférhető források közül a legalaposabb, a laikus felhasználó számára szemléletében valószínűleg szokatlan (mert nem a közhelyeket és téveszméket ismételgető) összeállítás Dr. Gunda Tamás: Élelmiszer-adalékokról elfogultság nélkül c. műve. Egy másik összeállítás az Élelmiszer-adalék információs portál, ez azonban sajnos számos téves információt is tartalmaz.Számos szervezet és magánszemély, akik elsősorban a zöld szervezetekhez állnak közel, a hivatalosan hozzáférhető információkat nem érzik elegendőnek, ezért gyakran új összeállításokat készítenek, a legtöbb esetben külföldi kiadványok és a világhálón hozzáférhető információk kritikátlan átvételével. Az így keletkező információforrásokat, amelyek tények és téveszmék laikusok számára kibogozhatatlan keverékét tartalmazzák, pl. , rendkívül óvatosan kell kezelni. Az élelmiszer-adalékok megítélése körüli kommunikációs szakadék áthidalására (t.i. a szakértők legyintenek az aggályokra és tudományos – a fogyasztók számára alig, vagy egyáltalán nem érthető – magyarázatokat adnak, ugyanakkor megjelennek olyan különböző hírek és listák egy-egy adalékanyag és az azt tartalmazó élelmiszerek veszélyességéről, ami mögött a szenzációkeltés, vagy a piaci verseny, a versenytárs van) az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egy közös kiadványt tett közzé, amelyben a legfontosabb tényeket, feltételezéseket és téveszméket járják körül.
 • E numbers are codes for substances which can be used as food additives for use within the European Union and Switzerland (the "E" stands for "Europe"). They are commonly found on food labels throughout the European Union. Safety assessment and approval are the responsibility of the European Food Safety Authority.Having a single unified list for food additives was first agreed upon in 1962 with colours. In 1964, the directives for preservatives were added, 1970 for antioxidants and 1974 for the emulsifiers, stabilisers, thickeners and gelling agents.
 • E番号 (E number) は、欧州連合内で使用するために決められている食品添加物に付与される分類番号である(E番号のEはEuropeのEである)。欧州連合では一般的に食品のラベルに記載されている。食品添加物の安全性の評価とその承認は欧州食品安全機関の管轄である。分類方式はコーデックス委員会が定めた国際番号付与体系 (International Numbering System, INS) に従う。INS添加物として認められているもののみが欧州連合でも認可され、INSと同じ番号に接頭辞「E」を付加したE番号が与えられる。オーストラリアなど、欧州連合以外の地域においても食品添加物表示に用いられる。初めて承認されたのは着色料のリストで、1962年である。続いて1964年には防腐剤、1970年には抗酸化物質、そして1974年には乳化剤、安定剤、増粘剤およびゲル化剤が追加された。
 • Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności, który został uznany przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy. Lista tych numerów (zwana listą E) jest sporządzana przez Komitet Naukowy Technologii Żywności i następnie dołączana do dyrektywy Komisji Europejskiej, która podlega zaaprobowaniu przez Parlament Europejski.Zgodnie z definicją użytą w tych dyrektywach, dodatek do żywności może być dopisany do listy gdy: istnieje technologiczna konieczność jego użycia nie służy on do wprowadzania w błąd konsumentów udowodniono, że jego użycie nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumentaJakkolwiek, zdaniem Komitetu Naukowego Technologii Żywności Unii Europejskiej, wszystkie dodatki na liście są bezpieczne, istnieją na ten temat liczne kontrowersje. Obowiązek umieszczania na etykietach kodów E umożliwia przynajmniej unikanie przez konsumentów spożywania produktów, w których są dodatki do żywności, których nie chcą oni spożywać.Lista E nie obejmuje tzw. dodatków smakowo-zapachowych identycznych z naturalnymi, których zgodnie z prawem UE nie trzeba dokładnie specyfikować, pod warunkiem, że ich stężenie nie przekracza 1% masy produktów.Dopuszczalne w Polsce ilości dodatków do żywności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.
 • In dieser Liste sind die Lebensmittelzusatzstoffe aufgeführt, die zurzeit (Stand November 2011) EU-weit verwendet werden dürfen. In Deutschland ist die Liste als Anhang der Zusatzstoffzulassungsverordnung mit Höchstmengen und Eingrenzung auf bestimmte Lebensmittel enthalten.Der ADI-Wert (Acceptable Daily Intake), engl. für erlaubte Tagesdosis (ETD), beschreibt die täglich tolerierbare Aufnahmemenge von Nahrungsmittelzusatzstoffen für den menschlichen Körper in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht (mg/kg) und gibt die Menge an, die über die gesamte Lebenszeit täglich gegessen werden kann, ohne dass dadurch gesundheitliche Gefahren zu erwarten wären.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2000281 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 452 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 4 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110370416 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les numéros E sont des codes numériques pour additifs alimentaires qui ont été évalués pour une utilisation au sein de l'Union européenne.Les numéros E ont donné lieu à une légende urbaine apparue en 1976.Portail de la chimie Portail de la chimie Portail de l’alimentation et de la gastronomie Portail de l’alimentation et de la gastronomie Portail de l’Europe Portail de l’Europe lv:E vielaspl:Lista Eru:Список пищевых добавок E100-E199
 • Bu aşağıdakiler Codex Alimentarius komitesi tarafından hazırlanmış besin katkıları listesidir. INA # altındaki International Numbering System sayıları, her bir katkı maddesinin net olarak belirtilebilmesi için komitece atanmıştır.
 • Tento seznam obsahuje přídatné látky používané v potravinářství. Používání některých látek z tohoto seznamu může být v některých státech zakázáno.
 • E番号 (E number) は、欧州連合内で使用するために決められている食品添加物に付与される分類番号である(E番号のEはEuropeのEである)。欧州連合では一般的に食品のラベルに記載されている。食品添加物の安全性の評価とその承認は欧州食品安全機関の管轄である。分類方式はコーデックス委員会が定めた国際番号付与体系 (International Numbering System, INS) に従う。INS添加物として認められているもののみが欧州連合でも認可され、INSと同じ番号に接頭辞「E」を付加したE番号が与えられる。オーストラリアなど、欧州連合以外の地域においても食品添加物表示に用いられる。初めて承認されたのは着色料のリストで、1962年である。続いて1964年には防腐剤、1970年には抗酸化物質、そして1974年には乳化剤、安定剤、増粘剤およびゲル化剤が追加された。
 • In dieser Liste sind die Lebensmittelzusatzstoffe aufgeführt, die zurzeit (Stand November 2011) EU-weit verwendet werden dürfen. In Deutschland ist die Liste als Anhang der Zusatzstoffzulassungsverordnung mit Höchstmengen und Eingrenzung auf bestimmte Lebensmittel enthalten.Der ADI-Wert (Acceptable Daily Intake), engl.
 • E 번호(영어: E numbers)는 식품 첨가제에 쓰이는 번호이며, 원래는 유럽 연합에서 쓰였기 때문에 E라는 기호를 쓴다. 이는 유럽 연합의 식품 라벨에서 쉽게 찾아볼 수 있다.. Safety assessment and approval are the responsibility of the European Food Safety Authority. 번호를 붙이는 방법은 국제 번호 시스템(International Numbering System, INS)를 사용하며 이는 Codex Alimentarius 위원회에서 결정하나, 이들 일부만 유럽 연합에서 사용이 허용되었다. E 번호는 다른 나라의 규정에도 등장하는데, GCC, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 이스라엘등이다. 오스트레일리아와 뉴질랜드에서는 "E"를 생략하여 쓴다.
 • De E-nummers zijn door de Europese Unie toegelaten additieven. De nummering wordt opgesteld door de Codex Alimentarius commissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO/WHO) en omvat zo'n 700 additieven. Alleen de in de EU toegelaten additieven krijgen een extra 'E'. Deze E-nummers, ongeveer 350, zijn dus maar een beperkte selectie uit de door wereldwijd toegestane lijst van additieven.
 • Az E számok az Európai Unióban engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok rövid jelölései, amelyek a feldolgozott ételek címkéin gyakran szerepelnek Európában.A hatályos szabályozás szerint „adalékanyag minden olyan élelmiszerként önmagában nem fogyasztott és jellemző élelmiszer összetevőként nem alkalmazott anyag – tekintet nélkül arra, hogy van-e tápértéke vagy sem –, amelyet az adott élelmiszer gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása és tárolása során technológiai célból szándékosan adnak az élelmiszerhez, melynek eredményeként önmaga vagy származéka közvetlenül vagy közvetetten az élelmiszer összetevőjévé válik”.
 • Se procura o número de Euler e (≈ 2.71828) veja: Número de Euler.Os números E são códigos de referência para aditivos alimentares e podem ser encontrados nas etiquetas de embalagens de produtos alimentares na União Europeia. O esquema de numeração segue o Sistema Internacional de Numeração (International Numbering System, também conhecido pelo acrónimo INS) conforme determinado pelo comité do Codex Alimentarius.
 • Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności, który został uznany przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy.
 • E numbers are codes for substances which can be used as food additives for use within the European Union and Switzerland (the "E" stands for "Europe"). They are commonly found on food labels throughout the European Union. Safety assessment and approval are the responsibility of the European Food Safety Authority.Having a single unified list for food additives was first agreed upon in 1962 with colours.
 • Els codis E, en anglès:"E numbers" són codis numèrics per als additius alimentaris dels quals se n'ha avaluat l'ús dins la Unió Europea (El prefix "E" significa "Europa"). Aquests codis es troben normalment en les etiquetes dels productes alimentaris en tots els països de la Unió Europea. L'avaluació de la seguretat i l'aprovació són responsabilitat de l'"Agència europea de la seguretat dels aliments".
rdfs:label
 • Numéro E
 • Список пищевых добавок E1000 — E1999
 • Codi E
 • E number
 • E 번호
 • E-nummer
 • E-számok
 • E番号
 • Gıda katkıları listesi
 • Numer E
 • Número E
 • Seznam přídatných látek
 • Liste der in der Europäischen Union zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of