La numération romaine est un système de numération utilisé par les Romains de l'Antiquité. À partir de seulement sept lettres ou chiffres romains, il est possible d'écrire les nombres entiers de 1 à 4999.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La numération romaine est un système de numération utilisé par les Romains de l'Antiquité. À partir de seulement sept lettres ou chiffres romains, il est possible d'écrire les nombres entiers de 1 à 4999. Simples « abréviations destinées à notifier et à retenir les nombres », elles ne permettaient pas à leurs utilisateurs de faire des calculs, ceux-ci étant effectués au moyen d'abaques.La numération a été normalisée dans l’usage actuel et repose sur quatre principes : toute lettre placée à la droite d’une autre figurant une valeur supérieure ou égale à la sienne s’ajoute à celle-ci ; toute lettre d’unité placée immédiatement à la gauche d’une lettre plus forte qu’elle, indique que le nombre qui lui correspond doit être retranché au nombre qui suit ; les valeurs sont groupées en ordre décroissant, sauf pour les valeurs à retrancher selon la règle précédente ; la même lettre ne peut pas être employée quatre fois consécutivement sauf M.Lettre d’unité : I est une unité pour V et X, X est une unité pour L et C, C est une unité pour D et M.
 • A római számírás az ókori Rómából származó számjelölési rendszer. A rendszer elve szerint néhány kiválasztott betűnek számértéket adnak, és ezek kombinációival írják le a számokat. A római számrendszer additív számrendszer, amely azt jelenti, hogy egy szám értékét a számrendszer jeleinek összevonásából lehet létrehozni. A felhasznált betűk a latin ábécéből származnak: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.Nagyobb számok helyes leírása a következő módon történik: először az ezresek, aztán a százasok, aztán a tízesek, végül az egyesek. Például:1988 = M + CM + LXXX + VIII = MCMLXXXVIIIA rövidítés nagy számoknál nem megengedett (nem kölcsönösen egyértelmű a megfeleltetése a számértékéhez), mégis használatos:1998 = M + CM + XC + VIII = MCMXCVIII, de e helyett használatos az MIIM és az IIMM forma is…Az I csak V illetve X előtt állhat!A korai időszakban a fenti betűket használták, de a többszörözésre 4 ezer felett az I és egy fordított C szimbólumot „Ɔ” használtak. Később ezt megváltoztatták: egy vízszintes vonal a betű felett ezerszerest jelölt, a betű mindkét oldalán szereplő függőleges vonal pedig százszorost jelölt. Példák:_ _ _ _I = 1000 V = 5000 |I| = 100 000 |V| = 500 000Ugyanezt a felülvonást más értelemben is használták, ezzel jelezték, hogy az adott betű számként értelmezendő.Az idők folyamán egyes számértékek jelölése eltérő lehetett. Így találhatunk 4 értékben IIII-t és IV-t is, hasonlóan 8 értékben VIII-t és IIX-et is – még furcsább eset a 99 jelölésére az XCIX helyett az IC –, előfordult, hogy ugyanabban a dokumentumban ugyanazokat a számértékeket más-más formában jegyezték le.A római számokat a 14. században elkezdték kiszorítani az arab számok. Napjainkban leginkább sorszámozásra, fejezetszámozásra, valamint dinasztiák neveiben használatosak a római számok (például II. Erzsébet). Ezen kívül általában régi épületeken az építés évét jelzik, valamint filmes produkciók végén a gyártási év jelölésére is gyakran római számokat használnak.A „modern” római számok a következők:A Unicode rendelkezik speciális karakterekkel a római számok írásához, ezek az U2160-U2183-as intervallumban helyezkednek el. Ez a sorozat lefedi mind a nagybetűs, mind a kisbetűs számokat, valamint 12-ig a számkombinációkat. Lehetőség szerint inkább ezeket használjuk a római számok írására. Így tehát a MCMLXXXVIII leírható ⅯⅭⅯⅬⅩⅩⅩⅧ-ként vagy ⅯⅭⅯⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ (ajánlott). Természetesen ezek megjelenítéséhez szükség van speciális fontra (például: Arial Unicode MS).
 • Roman numerals, the numeric system used in ancient Rome, employs combinations of letters from the Latin alphabet to signify values. The numbers 1 to 10 can be expressed in Roman numerals as follows:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.The Roman numeral system is a cousin of Etruscan numerals. Use of Roman numerals continued after the decline of the Roman Empire. From the 14th century on, Roman numerals began to be replaced in most contexts by more convenient Hindu-Arabic numerals; however this process was gradual, and the use of Roman numerals in some minor applications continues to this day.
 • Romeinse cijfers vormen een talstelsel voor het weergeven van natuurlijke getallen dat afkomstig is uit het oude Rome. Het stelsel is geen positiestelsel, maar een additief stelsel waarin de waarde van het voorgestelde getal bepaald wordt door het totaal van de samenstellende symbolen. De getallen een tot en met tien worden met Romeinse cijfers geschreven als: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X.Het systeem is sinds de 14e eeuw grotendeels verlaten ten voordele van de Arabische cijfers. In sommige toepassingen zijn Romeinse cijfers echter nog steeds in gebruik, bijvoorbeeld bij de nummering van vorsten met dezelfde naam (bijvoorbeeld Lodewijk XIV) en in sommige landen bij de nummering van eeuwen (bijvoorbeeld XIXe siècle)In het systeem van Romeinse cijfers worden getallen genoteerd met symbolen, de eigenlijke cijfers, waarvan elk een bepaalde waarde heeft die onafhankelijk is van de positie die het cijfer in het getal inneemt. De Romeinse cijfers zijn:De volgorde der cijfers is niet willekeurig. De waarden van de losse cijfers worden bij elkaar opgeteld, behalve als een lager cijfer vóór een hoger cijfer staat: in dat geval wordt het lagere cijfer er van afgetrokken.De cijfers V, L en D komen maximaal één keer in een getal voor.Volgens deze regels zijn er meerdere manieren om een getal te schrijven. Bijvoorbeeld: 8: VIII, IIX 49: IL, XLIX, XXXXVIIIIDe regels voor het schrijven van getallen met Romeinse cijfers lijken in de Oudheid zeer los te zijn geweest. Zo gebruikte de BBC voor de aftiteling in het jaar 1999 het typografisch elegante jaartal MIM in plaats van MCMXCIX.De moderne regels leggen echter beperkingen op:Men schrijft hooguit drie keer hetzelfde cijfer achter elkaar, dus niet VIIII maar IX. Hooguit één cijfer mag worden afgetrokken, dus niet IIX maar VIII.Men trekt een cijfer af van een cijfer waarvan de waarde vijf of tien keer zo hoog is, dus niet IL maar XLIX.De cijfers V, L en D worden niet gebruikt om afgetrokken te worden, dus niet VC maar XCV.Volgens deze regels is er steeds maar één manier om een getal te schrijven.
 • ローマ数字(ローマすうじ)は、数を表す記号の一種である。ラテン文字の一部を用い、例えば I, II, III, X, XV のように並べて表現する。I, V, X, L, C, D, M がそれぞれ 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 を表す。i, v, x などと小文字で書くこともある。現代の一般的な表記法では、1 以上 3999 以下の数を表すことができる。ローマ数字のことをギリシャ数字と呼ぶ例が見られるが、これは誤りである。
 • Roma rakamları veya Romen rakamları, günümüzde dünyanın birçok yerinde kullanılan rakam dizgesi.
 • El sistema de numeración romana es un sistema de numeración no posicional que se desarrolló en la Antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio romano.Este sistema emplea algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos números, la mayor parte de números se escriben como combinaciones de letras. Por ejemplo, el año 2014 se escribe como MMXIV, donde cada M representa 1000, la X representa 10 más y IV representa cuatro unidades más (al ser V, que representa el 5, precedido por I, que representa el 1).
 • Римските цифри са цифри, използвани от древните римляни в тяхната непозиционна бройна система. Тя намира приложение и до днес в някои области.Естествените числа се записват чрез повтаряне на римските цифри, които са се появили около 500 г.пр.н.е. у етруските.Римските цифри са следните:I = 1 (едно)V = 5 (пет)X = 10 (десет)L = 50 (петдесет)C = 100 (сто) / лат. centumD = 500 (петстотин) / произлиза от половината на гръцката буква Φ използвана за 1 000M = 1000 (хиляда) / лат. mille, или се е използвала гръцката буква ΦСистемата, използвана в античността, е претърпяла малки промени през Средновековието и се различава от тази, която се използва днес. Изписването на римските цифри е било нормализирано и се базира на няколко основни принципа: Всеки символ, намиращ се отдясно на друг символ с по-голяма стойност, се прибавя към тази стойност. Всеки символ, намиращ се отляво на друг символ с по-голяма стойност, се изважда от тази стойност. Символите са групирани в низходящ ред по стойност, освен тези за които се прилага предишното правило. На практика това правило гласи, че при римските цифри първо се изписват хилядите, после стотиците, след това десетиците и накрая единиците. Символ, представляващ стойност 10x, не може да се поставя пред символ, по-голям от 10x+1. Така например M може да бъде предшестван от D и C, но не и от I, V, X или L.
 • 로마 숫자란 고대 로마에서 고안된 기수법 체계이다.알파벳의 각 글자가 특정 수치에 대응되며,I(i)는 1,V(v)는 5,X(x)는 10,L(l)은 50,C(c)는 100,D(d)는 500,M(m)은 1000,F (f)는 5000을 나타낸다.E은 10000로마 숫자는 오늘날에도 시계판이나 책의 차례, 연작 영화의 편수 등을 나타내는 데 쓰이고 있다.
 • Římské číslice je způsob zápisu čísel pomocí písmen abecedy. Jedná se o takzvanou nepoziční číselnou soustavu, pro které je charakteristická skutečnost, že hodnota číslice je daná jejím symbolem a nezávisí na její pozici v zapsaném čísle. Dnes se tento způsob zápisu čísel používá jen výjimečně.
 • Als römische Zahlen bezeichnet man die Zahlzeichen einer in der römischen Antike entstandenen und noch heute für Nummern und besondere Zwecke gebräuchlichen Zahlschrift, in der in der heutigen Normalform die lateinischen Buchstaben I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) und M (1000) als Zahlzeichen für die Schreibung der natürlichen Zahlen verwendet werden.Es handelt sich um eine additive Zahlschrift, mit ergänzender Regel für die subtraktive Schreibung bestimmter Zeichen, aber ohne Stellenwertsystem und ohne Zeichen für Null. Zugrunde liegt ein kombiniert quinär-dezimales oder biquinäres Zahlensystem mit den Basiszahlen 5 und 10.
 • Angka Romawi atau Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik:Untuk angka yang lebih besar (≥5.000), sebuah garis ditempatkan di atas simbol indikator perkalian dengan 1.000.Angka Romawi sangat umum digunakan sekarang ini, antara lain digunakan di jam, bab buku, penomoran sekuel film, penomoran seri event olahraga seperti Olimpiade.
 • Erromatar zenbakera erromatarrek garatu zuten zenbaki-sistema da. Zenbakiak idazteko hainbat letra larri erabiltzen dira. Gaur egun mendeak idazteko erabiltzen ditugu erromatar zenbakiak, eta baita, erloju analogiko askotan ere.
 • Rzymski system zapisywania liczb zwany też łacińskim – addytywny system liczbowy, w podstawowej wersji używa 7 znaków.
 • Римские цифры — цифры, использовавшиеся древними римлянами в своей непозиционной системе счисления.Натуральные числа записываются при помощи повторения этих цифр. При этом, если большая цифра стоит перед меньшей, то они складываются (принцип сложения), если же меньшая — перед большей, то меньшая вычитается из большей (принцип вычитания). Последнее правило применяется только во избежание четырёхкратного повторения одной и той же цифры.Римские цифры появились за 500 лет до нашей эры у этрусков, которые могли заимствовать часть цифр у прото-кельтов (см. Символы культуры полей погребальных урн)
 • O sistema de numeração romana (ou números romanos) desenvolveu-se na Roma Antiga e utilizou-se em todo o seu Império. Ele é composto por sete letras maiúsculas do alfabeto latim: I, V, X, L, C, D e M.
 • Il sistema di numerazione romano è il sistema di numerazione che fu introdotto e utilizzato nell'antica Roma.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 824 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 46154 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 119 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111014462 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Roman numerals
prop-fr:commonsTitre
 • la numération romaine
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La numération romaine est un système de numération utilisé par les Romains de l'Antiquité. À partir de seulement sept lettres ou chiffres romains, il est possible d'écrire les nombres entiers de 1 à 4999.
 • ローマ数字(ローマすうじ)は、数を表す記号の一種である。ラテン文字の一部を用い、例えば I, II, III, X, XV のように並べて表現する。I, V, X, L, C, D, M がそれぞれ 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 を表す。i, v, x などと小文字で書くこともある。現代の一般的な表記法では、1 以上 3999 以下の数を表すことができる。ローマ数字のことをギリシャ数字と呼ぶ例が見られるが、これは誤りである。
 • Roma rakamları veya Romen rakamları, günümüzde dünyanın birçok yerinde kullanılan rakam dizgesi.
 • 로마 숫자란 고대 로마에서 고안된 기수법 체계이다.알파벳의 각 글자가 특정 수치에 대응되며,I(i)는 1,V(v)는 5,X(x)는 10,L(l)은 50,C(c)는 100,D(d)는 500,M(m)은 1000,F (f)는 5000을 나타낸다.E은 10000로마 숫자는 오늘날에도 시계판이나 책의 차례, 연작 영화의 편수 등을 나타내는 데 쓰이고 있다.
 • Římské číslice je způsob zápisu čísel pomocí písmen abecedy. Jedná se o takzvanou nepoziční číselnou soustavu, pro které je charakteristická skutečnost, že hodnota číslice je daná jejím symbolem a nezávisí na její pozici v zapsaném čísle. Dnes se tento způsob zápisu čísel používá jen výjimečně.
 • Angka Romawi atau Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik:Untuk angka yang lebih besar (≥5.000), sebuah garis ditempatkan di atas simbol indikator perkalian dengan 1.000.Angka Romawi sangat umum digunakan sekarang ini, antara lain digunakan di jam, bab buku, penomoran sekuel film, penomoran seri event olahraga seperti Olimpiade.
 • Erromatar zenbakera erromatarrek garatu zuten zenbaki-sistema da. Zenbakiak idazteko hainbat letra larri erabiltzen dira. Gaur egun mendeak idazteko erabiltzen ditugu erromatar zenbakiak, eta baita, erloju analogiko askotan ere.
 • Rzymski system zapisywania liczb zwany też łacińskim – addytywny system liczbowy, w podstawowej wersji używa 7 znaków.
 • O sistema de numeração romana (ou números romanos) desenvolveu-se na Roma Antiga e utilizou-se em todo o seu Império. Ele é composto por sete letras maiúsculas do alfabeto latim: I, V, X, L, C, D e M.
 • Il sistema di numerazione romano è il sistema di numerazione che fu introdotto e utilizzato nell'antica Roma.
 • Romeinse cijfers vormen een talstelsel voor het weergeven van natuurlijke getallen dat afkomstig is uit het oude Rome. Het stelsel is geen positiestelsel, maar een additief stelsel waarin de waarde van het voorgestelde getal bepaald wordt door het totaal van de samenstellende symbolen. De getallen een tot en met tien worden met Romeinse cijfers geschreven als: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X.Het systeem is sinds de 14e eeuw grotendeels verlaten ten voordele van de Arabische cijfers.
 • Римские цифры — цифры, использовавшиеся древними римлянами в своей непозиционной системе счисления.Натуральные числа записываются при помощи повторения этих цифр. При этом, если большая цифра стоит перед меньшей, то они складываются (принцип сложения), если же меньшая — перед большей, то меньшая вычитается из большей (принцип вычитания).
 • Als römische Zahlen bezeichnet man die Zahlzeichen einer in der römischen Antike entstandenen und noch heute für Nummern und besondere Zwecke gebräuchlichen Zahlschrift, in der in der heutigen Normalform die lateinischen Buchstaben I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) und M (1000) als Zahlzeichen für die Schreibung der natürlichen Zahlen verwendet werden.Es handelt sich um eine additive Zahlschrift, mit ergänzender Regel für die subtraktive Schreibung bestimmter Zeichen, aber ohne Stellenwertsystem und ohne Zeichen für Null.
 • Римските цифри са цифри, използвани от древните римляни в тяхната непозиционна бройна система. Тя намира приложение и до днес в някои области.Естествените числа се записват чрез повтаряне на римските цифри, които са се появили около 500 г.пр.н.е. у етруските.Римските цифри са следните:I = 1 (едно)V = 5 (пет)X = 10 (десет)L = 50 (петдесет)C = 100 (сто) / лат. centumD = 500 (петстотин) / произлиза от половината на гръцката буква Φ използвана за 1 000M = 1000 (хиляда) / лат.
 • Roman numerals, the numeric system used in ancient Rome, employs combinations of letters from the Latin alphabet to signify values. The numbers 1 to 10 can be expressed in Roman numerals as follows:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.The Roman numeral system is a cousin of Etruscan numerals. Use of Roman numerals continued after the decline of the Roman Empire.
 • El sistema de numeración romana es un sistema de numeración no posicional que se desarrolló en la Antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio romano.Este sistema emplea algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos números, la mayor parte de números se escriben como combinaciones de letras.
 • A római számírás az ókori Rómából származó számjelölési rendszer. A rendszer elve szerint néhány kiválasztott betűnek számértéket adnak, és ezek kombinációival írják le a számokat. A római számrendszer additív számrendszer, amely azt jelenti, hogy egy szám értékét a számrendszer jeleinek összevonásából lehet létrehozni.
rdfs:label
 • Numération romaine
 • Angka Romawi
 • Erromatar zenbakera
 • Numeració romana
 • Numeración romana
 • Numeração romana
 • Roma rakamları
 • Roman numerals
 • Romeinse cijfers
 • Rzymski system zapisywania liczb
 • Római számírás
 • Römische Zahlschrift
 • Sistema di numerazione romano
 • Římské číslice
 • Римски цифри
 • Римские цифры
 • ローマ数字
 • 로마 숫자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of