L'expression de nouveau chrétien (cristiano nuevo en espagnol, cristão novo en portugais) est employée pour désigner les juifs et les musulmans convertis au catholicisme, le plus souvent sous la contrainte, dans la Péninsule Ibérique aux XIVe siècle et XVe siècle. Le terme s'entend par opposition au « vieux chrétien », dont aucun ascendant n'est censé avoir embrassé la religion juive ou musulmane.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'expression de nouveau chrétien (cristiano nuevo en espagnol, cristão novo en portugais) est employée pour désigner les juifs et les musulmans convertis au catholicisme, le plus souvent sous la contrainte, dans la Péninsule Ibérique aux XIVe siècle et XVe siècle. Le terme s'entend par opposition au « vieux chrétien », dont aucun ascendant n'est censé avoir embrassé la religion juive ou musulmane.
 • Cristão-novo ou converso era a designação dada em Portugal, Espanha e Brasil aos judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, em contraposição aos cristãos-velhos.
 • For other uses: see New Christian (Swedenborgian).New Christian (Spanish: cristiano nuevo; Portuguese: cristão-novo; Catalan: cristià nou) was a term used to refer to Iberian Muslims and Jews who converted to Roman Catholicism, and their known baptized descendants. The term was introduced by the Old Christians of Iberia who wanted to distinguish themselves from the conversos (converts). They sometimes used other derogatory terms to apply to each of the converting groups such as Moriscos for Moors and Marranos for Jews.Throughout the Middle Ages, Jews and Muslims sometimes converted to Christianity, often as the result of physical, economic, and social pressures or coercion. In the 14th century there was increasing pressure against Jews that culminated in the riots of 1391 in Seville and other cities. These riots caused the destruction of the Jewish courts and sparked many conversions, a trend that continued through the 15th century. Unlike the other Iberian kingdoms, Portugal was not much affected by the waves of riots. There, the population of New Christians became numerous after the forced conversions of 1497.After the expulsion of the Jewish population from Spain in 1492 and Portugal in 1497, the remaining Jewish population in Iberia became officially Christian. The New Christians were always under suspicion of apostasy. The Muslims were protected in the treaty signed at the fall of Granada, and weren't expelled until over a century later. Even so, in the meantime different waves of Iberian Muslims left and settled across North Africa and the Ottoman Empire.The governments created the Spanish Inquisition in 1478 and Portuguese Inquisition in 1536 as a way of dealing with social tensions, supposedly justified by the need to fight heresy. Communities believed that many New Christians were secretly reverting to the practices of their former religion and that numerous conversos had become crypto-Jews and crypto-Muslims.Spanish development of an ideology of cleanliness of blood or descent excluded New Christians from society, regardless of their sincerity as converts. In Portugal, Marquis of Pombal in 1772 decreed an end to the legal distinction between New Christians and Old Christians.After conversion, New Christians adopted Christian names. Eventually, all Old Christian names were used by New Christians.
 • Новите християни (на каталонски: cristians nous; на испански: cristianos nuevos; на галисийски: cristiáns novos; на португалски: cristãos novos) е пейоративен термин въведен в обращение на Иберийския полуостров по време на Реконкистата, и който се отнася до/за обърнатите към католицизма испански и португалски евреи и мюсюлмани, както и за техните известни покръстени потомци. Терминът е въведен от старите християни на Иберия, които посредством него искат да се разграничат от конверсите (conversos). Употребата му понякога е пренебрежителна спрямо всяка от конвертираните групи мориски (маври) и марани (евреи). Приемането на католицизма от иноверските групи евреи и мюсюлмани, понякога е принудително, но обикновено е в резултат на икономически или социален натиск. През 14 век постоянно расте натиска за покръстването на евреите в Иберия, който преминава в размирици през 1391 г. в Севиля и други градове. Тези безредици, причинени от премахването на еврейските малцинствени съдилища предизвикват масово недоволство сред еврейското население, прераснало в бурни протести продължили до 15 век. За разлика от Испания, Португалия е по-слабо засегната от бунтовните вълни. Там еврейското и мюсюлманско население конвертира принудително доста по-късно - през 1497 г. След изгонването на евреите от Испания през 1492 г. и от Португалия през 1497, останалото еврейското население в Иберия официално преминава към християнството. Новите християни винаги са били подозирани и упреквани във вероотстъпничество, като мерките за контрол спрямо чистота на вярата за жестоки и се прилагат от Инквизицията като най-строги наказания, най-тежкото от които е аутодафето по отношение на случаите на криптоюдаизъм и криптоислямизъм. Испанската инквизиция доста по-строго от Португалската следи Новите християни за изповядване на забранена от закона религия. В хода на инквизицията възниква доктрината за чистота на кръвта, целяща изключване на Новите християни от обществения живот, независимо от искреността им във вярата. В Португалия Себастиян Мело (маркиз Ромбал) през 1772 г. обявява края на правното разграничение между нови и стари християни, т.е. между истински и конвертирани (формално числящи се към вярата - предимно юдеи) християни. След покръстването си и с цел да избегнат репатрация, а после преследване и осъждане от съда на Инквизицията, Новите християни приемат стари християнски имена.
 • Cristiano nuevo es la denominación que ha recibido históricamente en España y Portugal un colectivo social compuesto por los conversos al cristianismo desde el judaísmo o el islam, así como sus descendientes incluso varias generaciones después de producirse la conversión original.El concepto se opone al de cristiano viejo, concepto que, más que entenderse como tener ascendencia cristiana «por los cuatro costados» desde tiempo inmemorial (fuera esto real o imaginario), en la práctica solía reducirse a remontarse a los padres y los cuatro abuelos.La denominación de cristianos nuevos se aplicaba sobre todo a las familias judías que habían sido obligadas a adoptar la fe cristiana después de las revueltas antijudías de 1391. Los judeoconversos estaban siempre bajo sospecha de practicar su antigua religión en secreto ("judaizar" -criptojudaísmo-), y se les denominaba "marranos"; cosa que, si fue más o menos cierto en las generaciones más próximas a la conversión, dejó de serlo la mayor parte de las veces en sus descendientes con el paso del tiempo, a pesar de lo cual se mantuvieron tanto la discriminación social como la legal que les afectaba, durante la práctica totalidad del Antiguo Régimen en España (aunque muy relajada a partir de 1622, con el Conde Duque de Olivares -y especialmente desde la quiebra de 1627, que encumbró a los banqueros judeoconversos portugueses-, mientras que en Portugal quedó radicalmente eliminada con la ley de 23 de mayo de 1773 -debida al marqués de Pombal-). En el caso de los de origen musulmán, denominados moriscos, su situación demográfica y socioeconómica era completamente distinta, así como su condición étnico-religiosa y su capacidad de resistencia (revueltas moriscas); lo que llevó a intentar todo tipo de soluciones (tolerancia, represión, dispersión) hasta la expulsión de todos ellos en 1609. Por el contrario, la expulsión de 1492 sólo afectó a los judíos, no a los conversos.La «limpieza de sangre» o «sangre sin mezcla» que se atribuía a los llamados cristianos viejos era un concepto ideológico, sin mucho fundamento real, dado el extraordinario dinamismo migratorio y conyugal que caracterizó a la Edad Media en España. Exceptuando a los campesinos de las zonas más septentrionales, es improbable que existieran en los reinos cristianos peninsulares muchos habitantes que no tuvieran algún antepasado musulmán o judío; al igual que en al-Andalus la mayor parte de la población necesariamente descendería de la población hispano-romano-visigoda (los llamados muladíes), a pesar de que los que deseaban prestigiarse se esforzaran en demostrar ascendencia árabe.Paradójicamente, la conversión, forzada o no, abría el camino para que pudiera actuar la Inquisición española (establecida explícitamente para reprimir a los judaizantes en 1478), ya que la competencia del Santo Oficio era sobre cristianos, no sobre musulmanes o judíos. Los delitos que perseguía eran los relacionados con prácticas u opiniones heterodoxas (herejía, o desviación de la ortodoxia católica). Así, los cristianos nuevos de origen judío o (más raramente) musulmán, no eran procesados o condenados por ser miembros de otra religión (o secta, que sigue otra ley -la ley mosaica o la ley de Mahoma-), sino por la desviación respecto a la que oficialmente practicaban (la ley de Cristo).Un importante tema de debate historiográfico (que en esencia se remonta a las reflexiones contemporáneas de los arbitristas y de los posteriormente identificados como contribuyentes a la leyenda negra) ha sido si la represión a los cristianos nuevos fue una de las causas de la decadencia española, no sólo por lo que afectó a elementos productivos en todos los ámbitos, sino por la forma en que desincentivó el desarrollo económico de una sociedad que, dada la identificación de los conversos con las actividades financieras (cosa que en realidad ni era generalizada ni exclusiva de este colectivo) veía como sospechosa cualquier forma de ser rico que no coincidiera con la percepción de rentas feudales de los estamentos privilegiados (nobleza y clero), y cualquier forma de trabajar que no coincidiera con el sufrido e intemporal trabajo de la tierra por los campesinos cristianos viejos (pues incluso la industriosa actividad de las huertas valencianas, murcianas o alpujarreñas se asociaba a los moriscos).
 • 新キリスト教徒(西語:cristianos nuevos、葡語:cristãos novos)とは、イベリア半島の歴史用語。「古くからのキリスト教徒」(西語:cristianos viejos、葡語:cristãos velhos)と区別するために、レコンキスタ達成後にカトリックに改宗したユダヤ人やムーア人について用いる。「新キリスト教徒」は、単に「コンベルソ(改宗者)」と呼ばれることもあれば、「マラーノ(豚)」と蔑称されることもあった。中世を通じて何度か改宗がみられた。手短に言えば、物質的・経済的な結果や、社会的な抑圧や圧力のためであった。14世紀にユダヤ人に対する抑圧が加速し、このため1391年にセビリアなどの都市で暴動を見るに至った。暴動の結果ユダヤ人街が取り壊され、多くの改宗者を生んだ。この風潮は15世紀まで続いた。スペインの諸王国とは異なり、ポルトガルは暴動の波にさほど巻き込まれなかった。ポルトガルで新キリスト教徒の人口が急増するのは、1497年の強制改宗令の後である。イベリア半島からのユダヤ教徒追放(1492年スペイン、1497年ポルトガル)の結果、イベリア半島におけるすべてのユダヤ人人口は、公式的にはキリスト教徒として数えられた。新キリスト教徒は、常に背教の疑いを向けられていた。1478年のスペイン異端審問と、1536年のポルトガル異端審問のそれぞれの開始は、「異端との戦いの必要性」によって正当化された。新キリスト教徒は密かに以前の信仰を実践していると信じられたからなのだが、実際たいていのユダヤ人は隠れユダヤ教徒だった。「血の純化」(西語:limpieza de sangre、葡語:limpeza de sangue)と呼ばれた民族浄化政策とそのイデオロギーは、新キリスト教徒を社会から抹殺する施策であり、改宗者としてどれほどの信仰であるかは考慮されなかった。ポルトガルにおいて、法律による新旧のキリスト教徒の差別が終わるのは、1722年にポンバル侯によって法令が発布されてからだった。
 • Yeni Hristiyan (İspanyolca: cristiano nuevo; Galiçyaca: cristián novo; Portekizce: cristão-novo; Katalanca: cristià nou), İber Yarımadası'nda Katolikliğe geçen Sefaradlar ile Müslümanları veya onların soyundan vaftiz olanları ifade eden bir terimdir. Bu kelime, İberya'daki "Eski Hristiyanlar" tarafından, kendilerini konversolardan ayırmak için kullanmaya başladıkları bir kelimedir. Bazen Yeni Hristiyanlar için aşağılayıcı terimler olan Müslümanlara Morisko ve Yahudilere Marrano sıfatları kullanıldı.Ortaçağ boyunca, gerek fiziksel, gerek ekonomik ve gerekse sosyal baskılar veya zorlamalar nedeniyle Yahudi ve Müslümanlar Hristiyanlığa geçti. 1391'de Sevilla ve diğer şehirlerde başlayan ayaklanmalarla 14.yy'da Yahudiler üzerindeki baskı arttı. Bu ayaklanmalar, Yahudi mahkemelerinin kapanmasına ve din değiştirmelere neden oldu; bu durum 15.yy'da da devam etti. Diğer İberya ülkelerinin aksine Portekiz, ayaklanmalardan fazla etkilenmedi. Bu ülkede Yeni Hristiyanların nüfusundaki ani artış zorunlu din değiştirmeyle gerçekleşti.1492'de İspanya'dan ve 1497'de Portekiz'den Yahudiler kovulduktan sonra İberya'da kalan Yahudiler resmen Hristiyan oldu. Yeni Hristiyanların din değiştirmelerindeki samimiyete her zaman şüpheyle yaklaşıldı.Kafirliğe karşı mücadele kisvesi altında hükümetler 1478'de İspanyol Engizisyonu'nu ve 1536'da Portekiz Engizisyonu'nu yarattı. Halkın inancına göre Yeni Hristiyanların çoğu eski dinlerini gizlice icra etmeye devam ediyordu dolayısıyla bu kişiler kripto Yahudi veya kripto Müslümanlardı.Yeni Hristanların din değiştirmedeki samimiyeti ne olursa olsun, İspanyolların "safkan" ideaolojisi Yeni Hristyanları toplumdan dışladı. Portekiz'de Sebastião José de Carvalho e Melo, 1772'de bir fetva yayınlayıp Yeni Hristiyanlar ile Eski Hristiyanlar arasındaki ayırımı yasal olarak kaldırdı.Din değiştermeden sonra Yeni Hristiyanlar kendilerine Hristiyan isimleri edindiler. En nihayetinde bütün Eski Hristiyan isimleri Yeni Hristiyanlarca kullanılmaya başlandı.
 • Újkeresztény (spanyolul cristianos nuevos, portugálul cristãos novos) néven a középkortól a spanyolok és a portugálok azokat a mórokat (moriszkó) és zsidókat és leszármazottaikat ismerték, akik (többnyire fizikai vagy ademinisztratív erőszak hatására) áttértek a keresztény hitre.A szót azért alkalmazták, hogy az áttérőket (converso) megkülönböztessék az eleve keresztény, vagy „ókeresztény” (spanyolul cristianos viejos, portugálul cristãos velhos) lakosságtól, akiknek nem kellett elviselniük az áttérőket övező gyanakvást és az őket érő üldöztetéseket. Az áttérőkre, különösen a zsidókra a marrano („disznó”) gúnynevet is elterjedten használták.A nem keresztény hitűek sorsa a spanyol és portugál területeken a 14. századtól kezdetben közös volt az Ibériai-félszigeten: állandó gazdasági, szociális sőt fizikai nyomás alatt tartották őket, hogy áttérjenek. A későbbiekben, a tömeges áttérést követően azonban Portugália és a félsziget más államai egy időre különböző útra tértek. A későbbi spanyol területeken folyamatos volt az üldözés, az emiatt kirobbant felkelések, és végül el is űzték az újkeresztényeket. Portugáliában ezzel szemben az 1497-ben kikényszerített áttérési hullámot követően az újkeresztény közösségek gyarapodásnak indultak. Portugáliát nem érték el azok a lázongások sem, amelyek a többi államban a 14. századtól a zsidókra nehezedő nyomás fokozódása közepette robbantak ki, például 1391-ben Sevillában és más városokban. Ezek a lázongások nagy rombolást idéztek elő a zsidók tulajdonában, sok zsidó áttéréshez vezettek és ez a folyamat a 15. században is folytatódott. Az inkvizíciót Spanyolországban 1478-ban és Portugáliában 1536-ban az eretnekség elleni harc nevében hozták létre. Az újkeresztényekről azt feltételezték, hogy közülük sokan továbbra is titokban korábbi vallásukat gyakorolják (nem kevés joggal, de voltak köztük olyanok is, akik valóban őszintén áttértek). 1492-ben Spanyolországból, 1497-ben pedig Portugáliából is kiűzték a zsidókat, de mindkét országban maradtak zsidó újkeresztények. A moriszkókat 1610 körül utasították ki Spanyolországból. Az újkeresztények üldözésének igazolására Portugáliában és Spanyolországban is megjelent a „tisztavérű ókeresztények” ideológiája (spanyolul limpieza de sangre, portugálul limpeza de sangue). Portugáliában az újkeresztények és az ókeresztények közti jogi megkülönbeztetésnek Sebastião de Melo pombali márki 1772-ben született rendelete vetett véget.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 228788 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108700856 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'expression de nouveau chrétien (cristiano nuevo en espagnol, cristão novo en portugais) est employée pour désigner les juifs et les musulmans convertis au catholicisme, le plus souvent sous la contrainte, dans la Péninsule Ibérique aux XIVe siècle et XVe siècle. Le terme s'entend par opposition au « vieux chrétien », dont aucun ascendant n'est censé avoir embrassé la religion juive ou musulmane.
 • Cristão-novo ou converso era a designação dada em Portugal, Espanha e Brasil aos judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, em contraposição aos cristãos-velhos.
 • 新キリスト教徒(西語:cristianos nuevos、葡語:cristãos novos)とは、イベリア半島の歴史用語。「古くからのキリスト教徒」(西語:cristianos viejos、葡語:cristãos velhos)と区別するために、レコンキスタ達成後にカトリックに改宗したユダヤ人やムーア人について用いる。「新キリスト教徒」は、単に「コンベルソ(改宗者)」と呼ばれることもあれば、「マラーノ(豚)」と蔑称されることもあった。中世を通じて何度か改宗がみられた。手短に言えば、物質的・経済的な結果や、社会的な抑圧や圧力のためであった。14世紀にユダヤ人に対する抑圧が加速し、このため1391年にセビリアなどの都市で暴動を見るに至った。暴動の結果ユダヤ人街が取り壊され、多くの改宗者を生んだ。この風潮は15世紀まで続いた。スペインの諸王国とは異なり、ポルトガルは暴動の波にさほど巻き込まれなかった。ポルトガルで新キリスト教徒の人口が急増するのは、1497年の強制改宗令の後である。イベリア半島からのユダヤ教徒追放(1492年スペイン、1497年ポルトガル)の結果、イベリア半島におけるすべてのユダヤ人人口は、公式的にはキリスト教徒として数えられた。新キリスト教徒は、常に背教の疑いを向けられていた。1478年のスペイン異端審問と、1536年のポルトガル異端審問のそれぞれの開始は、「異端との戦いの必要性」によって正当化された。新キリスト教徒は密かに以前の信仰を実践していると信じられたからなのだが、実際たいていのユダヤ人は隠れユダヤ教徒だった。「血の純化」(西語:limpieza de sangre、葡語:limpeza de sangue)と呼ばれた民族浄化政策とそのイデオロギーは、新キリスト教徒を社会から抹殺する施策であり、改宗者としてどれほどの信仰であるかは考慮されなかった。ポルトガルにおいて、法律による新旧のキリスト教徒の差別が終わるのは、1722年にポンバル侯によって法令が発布されてからだった。
 • Новите християни (на каталонски: cristians nous; на испански: cristianos nuevos; на галисийски: cristiáns novos; на португалски: cristãos novos) е пейоративен термин въведен в обращение на Иберийския полуостров по време на Реконкистата, и който се отнася до/за обърнатите към католицизма испански и португалски евреи и мюсюлмани, както и за техните известни покръстени потомци.
 • Újkeresztény (spanyolul cristianos nuevos, portugálul cristãos novos) néven a középkortól a spanyolok és a portugálok azokat a mórokat (moriszkó) és zsidókat és leszármazottaikat ismerték, akik (többnyire fizikai vagy ademinisztratív erőszak hatására) áttértek a keresztény hitre.A szót azért alkalmazták, hogy az áttérőket (converso) megkülönböztessék az eleve keresztény, vagy „ókeresztény” (spanyolul cristianos viejos, portugálul cristãos velhos) lakosságtól, akiknek nem kellett elviselniük az áttérőket övező gyanakvást és az őket érő üldöztetéseket.
 • For other uses: see New Christian (Swedenborgian).New Christian (Spanish: cristiano nuevo; Portuguese: cristão-novo; Catalan: cristià nou) was a term used to refer to Iberian Muslims and Jews who converted to Roman Catholicism, and their known baptized descendants. The term was introduced by the Old Christians of Iberia who wanted to distinguish themselves from the conversos (converts).
 • Yeni Hristiyan (İspanyolca: cristiano nuevo; Galiçyaca: cristián novo; Portekizce: cristão-novo; Katalanca: cristià nou), İber Yarımadası'nda Katolikliğe geçen Sefaradlar ile Müslümanları veya onların soyundan vaftiz olanları ifade eden bir terimdir. Bu kelime, İberya'daki "Eski Hristiyanlar" tarafından, kendilerini konversolardan ayırmak için kullanmaya başladıkları bir kelimedir.
 • Cristiano nuevo es la denominación que ha recibido históricamente en España y Portugal un colectivo social compuesto por los conversos al cristianismo desde el judaísmo o el islam, así como sus descendientes incluso varias generaciones después de producirse la conversión original.El concepto se opone al de cristiano viejo, concepto que, más que entenderse como tener ascendencia cristiana «por los cuatro costados» desde tiempo inmemorial (fuera esto real o imaginario), en la práctica solía reducirse a remontarse a los padres y los cuatro abuelos.La denominación de cristianos nuevos se aplicaba sobre todo a las familias judías que habían sido obligadas a adoptar la fe cristiana después de las revueltas antijudías de 1391.
rdfs:label
 • Nouveau chrétien
 • Cristiano nuevo
 • Cristão-novo
 • New Christian
 • Yeni Hıristiyan
 • Újkeresztények
 • Нови християни
 • 新キリスト教徒
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of