Les non-métaux forment une série chimique du tableau périodique qui regroupe les éléments qui ne sont ni des métaux, ni des métalloïdes, ni des halogènes, ni des gaz rares. Cette série comprend l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et le sélénium.Les propriétés physiques des non-métaux les différencient nettement des métaux : une densité, des températures de changement d'état, des conductivités électrique et thermique plus faibles que celles des métaux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les non-métaux forment une série chimique du tableau périodique qui regroupe les éléments qui ne sont ni des métaux, ni des métalloïdes, ni des halogènes, ni des gaz rares. Cette série comprend l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et le sélénium.Les propriétés physiques des non-métaux les différencient nettement des métaux : une densité, des températures de changement d'état, des conductivités électrique et thermique plus faibles que celles des métaux. Ils se caractérisent aussi par une forte électronégativité, des oxydes acides et une absence de malléabilité et de ductilité à l'état solide. Certains allotropes du carbone (notamment le graphite) et du phosphore ont toutefois des propriétés qui les rapprochent des métalloïdes ; l'hydrogène se comporte comme un métal à haute pression (hydrogène métallique). Les non-métaux forment généralement des liaisons ioniques avec les métaux.Mis à part le sélénium qui est un oligo-élément, les non-métaux sont des macro-éléments qui entrent dans la structure des principales molécules du vivant.
 • In chemistry, a nonmetal or non-metal is a chemical element which mostly lacks metallic attributes. Physically, nonmetals tend to be highly volatile (easily vaporised), have low elasticity, and are good insulators of heat and electricity; chemically, they tend to have high ionisation energy and electronegativity values, and gain or share electrons when they react with other elements or compounds. Seventeen elements are generally classified as nonmetals; most are gases (hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, chlorine, argon, krypton, xenon and radon); one is a liquid (bromine); and a few are solids (carbon, phosphorus, sulfur, selenium, and iodine).Moving rightward across the standard form of periodic table, nonmetals adopt structures that have progressively fewer nearest neighbours. Polyatomic nonmetals have structures with either three nearest neighbours, as is the case (for example) with carbon (in its standard state of graphite), or two nearest neighbours (for example) in the case of sulfur. Diatomic metals, such as hydrogen, have one nearest neighbour, and the monatomic noble gases, such as helium, have none. This gradual fall in the number of nearest neighbours is associated with a reduction in metallic character and an increase in nonmetallic character. The distinction between the three categories of nonmetals, in terms of receding metallicity is not absolute. Boundary overlaps occur as outlying elements in each category show (or begin to show) less-distinct, hybrid-like or atypical properties.Although five times more elements are metals than nonmetals, two of the nonmetals—hydrogen and helium—make up over 99 per cent of the observable Universe, and one—oxygen—makes up close to half of the Earth's crust, oceans and atmosphere. Living organisms are also composed almost entirely of nonmetals, and nonmetals form many more compounds than metals.
 • Ametal, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmeyen. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır. Örneğin Oksijen, Azot, Helyum, Klor gibi elementler saf halde iken oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Brom sıvı bir ametaldir. Karbon, Fosfor, Kükürt, İyot ise oda sıcaklığında katı halde bulunur. Ametallere şekil verilemez. Çünkü katı olanlar kırılgandır, dövülerek işlenemezler. Mattırlar,ışığı yansıtmazlar.Grafit/Fulleren/hariç elektriği ve ısıyı iletmezler. Erime, kaynama noktaları düşüktür. Kendi aralarında kovalent bileşikleri, metallerle de iyonik bileşikleri oluştururlar. Genellikle moleküler halde bulunur. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asit karakterlidir.Son enerji düzeyinde 5,6 ve 7 elektron bulunur. Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyonları) oluşturma eğilimindedir. Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarı iletken elementler, "metaloidler" olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır.Hidrojen metal ya da ametal olarak kabul edilmez. Diğer ametaller grubunda incelenir.
 • 元素のうち特定の性質(単体が光沢、導電性、延性・展性に富む、いわゆる金属結晶をつくる)を持つものを金属元素と呼ぶが、それ以外の元素は非金属元素(ひきんぞくげんそ)と呼ぶ。金属以外という定義上、非金属そのものを特徴づける性質は一概には言えないが、非金属元素は金属元素に比べて電子親和力が高い。このため、自由電子を放出して金属結晶を形作ることができないのである。
 • A fémek és a félfémek mellett a nemfémek képezik a kémiai elemek három nagy csoportjának egyikét, amely csoportok meghatározó tulajdonságai az ionizáció és a kémiai kötés. Ezek a tulajdonságok a nemfémek magas szintű elektronegatív jellegzetességével állnak összefüggésben, vagyis, hogy sokkal nagyobb erővel szereznek vegyértékelektront más atomokból, mint ahogy azokat átadnák. A nemfémek közé tartoznak a halogének, a nemesgázok és a következő elemek, rendszámuk alapján sorbaállítva őket (nemfémek kémiai sorozata): Hidrogén (H) Szén (C) Nitrogén (N) Oxigén (O) Foszfor (P) Kén (S) Szelén (Se)A nemfémek általában a periódusos rendszer jobb felső részében helyezkednek el. Kivétel a hidrogén, amelynek helye a bal felső sarok, az alkálifémek csoport első tagja, de szinte minden körülmények között nemfémként viselkedik. Az elektromos vezető fémekkel ellentétben a nemfémek szigetelőként vagy félvezetőként viselkedhetnek. A nemfémek ionos kötést alkothatnak fémekkel, amelyben elektront nyernek, vagy más nemfémekkel kovalens kötés alakulhat ki. A nemfémek oxidjai savas vegyhatásúak.Jelenleg tizennyolc nemfémet ismerünk, szemben a több, mint 80 fémmel, mégis a Föld jelentős részben nemfémekből épül fel, különösen a külső rétegei. Az élő szervezetek gyakorlatilag kizárólag nemfémekből állnak. A nemfémek nagy része (így a hidrogén, a nitrogén, az oxigén, a fluor, a klór, a bróm, és a jód) kétatomos, míg a többi többatomos molekulákból épül fel.
 • Немета́ллы — химические элементы с типично неметаллическими свойствами, которые занимают правый верхний угол Периодической системы. Расположение их в главных подгруппах соответствующих периодов следующее:Кроме того, к неметаллам относят также водород и гелий.Характерной особенностью неметаллов является большее (по сравнению с металлами) число электронов на внешнем энергетическом уровне их атомов. Это определяет их большую способность к присоединению дополнительных электронов, и проявлению более высокой окислительной активности, чем у металлов.Неметаллы имеют высокие значения сродства к электрону, большую электроотрицательность и высокий окислительно-восстановительный потенциал.Благодаря высоким значениям энергии ионизации неметаллов, их атомы могут образовывать ковалентные химические связи с атомами других неметаллов и амфотерных элементов. В отличие от преимущественно ионной природы строения соединений типичных металлов, простые неметаллические вещества, а также соединения неметаллов имеют ковалентную природу строения.В свободном виде могут быть газообразные неметаллические простые вещества — фтор, хлор, кислород, азот, водород, инертные газы, твёрдые — иод, астат, сера, селен, теллур, фосфор, мышьяк, углерод, кремний, бор, при комнатной температуре в жидком состоянии существует бром.У некоторых неметаллов наблюдается проявление аллотропии. Так, для газообразного кислорода характерны две аллотропных модификации — кислород (O2) и озон (O3), у твёрдого углерода множество форм — алмаз, астралены, графен, графан, графит, карбин, лонсдейлит, фуллерены, стеклоуглерод, диуглерод, углеродные наноструктуры (нанопена, наноконусы, нанотрубки, нановолокна) и аморфный углерод уже открыты, а ещё возможны и другие модификации, например, чаоит и металлический углерод.В молекулярной форме в виде простых веществ в природе встречаются азот, кислород и сера. Чаще неметаллы находятся в химически связанном виде: это вода, минералы, горные породы, различные силикаты, фосфаты, бораты. По распространённости в земной коре неметаллы существенно различаются. Наиболее распространёнными являются кислород, кремний, водород; наиболее редкими — мышьяк, селен, иод.
 • I non metalli sono cattivi conduttori di calore ed elettricità.Insieme con i metalli e i semimetalli, i non metalli (a volte indicati anche come non-metalli o nonmetalli) sono una delle tre categorie in cui si suddividono gli elementi chimici secondo le loro proprietà di ionizzazione e legame.
 • Els no-metalls són una de les tres categories principals d'elements (les altres dues són metalls i metal·loides). Els no-metalls solen ser aïllants o semiconductors. Poden formar enllaços iònics amb metalls, o bé enllaços covalents amb altres no-metalls. Els seus òxids són àcids.Es troben a la part superior dreta de la taula periòdica (excepte l'hidrogen).
 • Niemetale – pierwiastki chemiczne lub regeneryczne, które nie wykazują żadnych właściwości metalicznych. Inaczej niż w przypadku metali, nie można podać jednoznacznych cech wszystkich niemetali, gdyż są one bardzo zróżnicowane.Pierwiastków niemetalicznych jest znacznie mniej (18) niż metalicznych, które stanowią całą pozostałą część układu okresowego.W układzie okresowym pierwiastków chemicznych niemetale występują w następujących grupach: Wodór (H) w grupie 1. Węgiel (C) w grupie 14. Azot (N), Fosfor (P) w grupie 15. Tlen (O), Siarka (S) i Selen (Se) w grupie 16. Wszystkie pierwiastki grupy 17. czyli halogeny Wszystkie pierwiastki grupy 18. czyli gazy szlachetneNie licząc gazów szlachetnych, które mają bardzo szczególne własności chemiczne i fizyczne, pozostałe niemetale cechują następującymi własnościami: izolatory - słabe przewodnictwo elektryczne i przewodność cieplna w porównaniu z metalami wysoka elektroujemność tlenki niemetali wykazują raczej własności kwasowe niż zasadowe formują one kryształy, które nie posiadają połysku i nie mają gładkiej powierzchni mają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale o zbliżonych masach atomowych - dzięki czemu wiele z nich jest w temperaturze pokojowej cieczami lub gazami
 • Неметал е термин от химията, използван за характеризиране на химични елементи. На основата на своите общи физични и химични свойства почти всички химични елементи от Периодичната система могат да се класифицират като метали и неметали. Съществуват и няколко химични елемента с междинни свойства, означавани като металоиди (металоидни елементи).
 • Nekovy jsou jedna ze tří skupin chemických prvků, další dvě skupiny jsou kovy a polokovy. Jako kritérium pro rozdělení do těchto skupin slouží vazebné a ionizační vlastnosti. Nekovy mají vysokou elektronegativitu, tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu.Nekovy jsou prvky v blízkosti horní pravé strany periodické tabulky, na rozdíl od vodíku jsou umístěny v p-bloku. Nekovy je termín používaný v chemii při klasifikaci chemických prvků. Na základě svých obecných fyzikálních a chemických vlastností, se můžou všechny prvky v periodické tabulce nazývat, buď kovové nebo nekovové.Mezi nekovy patří halogeny, inertní plyny a také tyto prvky: Vodík (H) Uhlík (C) Dusík (N) Kyslík (O) Fosfor (P) Síra (S)Všechny nekovy, kromě vodíku, se nacházejí v pravém horním rohu periodické tabulky prvků. Na rozdíl od kovů, jsou nekovy izolanty nebo polovodiče. Tyto prvky často tvoří iontovou vazbu s elektropozitivními prvky nebo kovalentní vazbu s ostatními prvky. Oxidy nekovů jsou kyselinotvorné.Známe pouze 18 nekovů, zatímco kovů je známo více než osmdesát. Ale koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů. Organismy jsou tvořeny převážně nekovy.Není známa žádná přesná definice pro termín "nekovový" - ta pouze zahrnuje obecné spektrum chování.
 • Nichtmetalle (früher auch Metalloide genannt) sind chemische Elemente, denen die typischen metallischen Eigenschaften wie gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, Glanz, Härte und gute Formbarkeit fehlen.Nichtmetalle entsprechend der vorstehenden Definition sind: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor, Schwefel, Selen, die Halogene (Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astat) und die Edelgase (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon). Weiterhin wird auch Wasserstoff zu den Nichtmetallen gezählt, da es die oben genannten Eigenschaften ebenfalls nicht aufweist.Die Grenzen zu Halbleitern und Halbmetallen sind fließend, was zum einen durch die unterschiedliche Sichtweise der Fachbereiche (Chemie und Physik) zum anderen dadurch begründet ist, dass Modifikationen eines Elements vollkommen unterschiedliche Eigenschaften aufweisen können, und so zum Teil Eigenschaften ähnlich der von Metallen haben können.Die bekanntesten Modifikationen des Kohlenstoffs, Graphit und Diamant, sind dafür ein gutes Beispiel. So weist Graphit im Gegensatz zum Diamant eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit auf. Der Diamant hingegen besitzt trotz seiner sehr schlechten elektrischen Leitfähigkeit eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (besser als Metalle). Die Ursache dafür liegt in unterschiedlichen Mechanismen der Wärmeübertragung im Diamant und in Metallen.Dies ist jedoch nur bei einem Teil der Nichtmetalle der Fall. Die metallischen Modifikationen können sich in einigen Fällen nur unter extremen Bedingungen bilden, beispielsweise Wasserstoff oder Iod bei hohem Druck.Die Elektronenaffinität von Nichtmetallen (mit Ausnahme der Edelgase) ist im Allgemeinen die höchste unter den chemischen Elementen. Dies führt dazu, dass nichtgebundene Atome bestrebt sind, Elektronen aufzunehmen, um eine stabile vollbesetzte Valenzschale zu erhalten (vgl. Oktettregel), anstatt wie die meisten Metalle Elektronen abzugeben. Ausnahmen ist hier neben den erwähnten Edelgasen vor allem Stickstoff.
 • Os Não metais (ou Ametais) formam uma das três categorias de elementos químicos (as outras duas são os metais e os Metalóides). Este último quase obsoleto. Por isso alguns elementos que antes eram classificados como Metalóide, hoje são classificados alguns por Ametais e outros por metais, segundo a classificação pelas propriedades de Ionização e de Ligação Química. Estas propriedades derivam do facto dos não-metais serem altamente Electronegativos, isto é, de ganharem eletrons de valência de outros átomos mais facilmente do que libertam os seus.Os não-metais são, por ordem de número atómico: Carbono (C) Azoto ou Nitrogênio (N) Oxigênio (O) Flúor (F) Fósforo (P) Enxofre (S) Cloro (Cl) Selénio (Se) Bromo (Br) Iodo (I) Astato (At)Esses ametais citados abaixo pertenciam ao grupo Semimetal, porém, com a queda do uso desse termo, esses elementos foram classificados como Ametais: Boro (B) Silício (Si) Arsênio (As) Telúrio (Te)A maior parte dos não-metais encontra-se na parte superior direita da tabela periódica. A exceção é o Hidrogênio, que é em geral colocado na extremidade superior esquerda com os metais alcalinos mas se comporta como um não-metal na maior parte das circunstâncias. Ao contrário dos metais, que são condutores de electricidade, um não-metal pode ser um Isolador ou um Semicondutor. Os Ametais podem formar ligações iónicas com os metais ao ganharem elétrons, ou ligações covalentes com outros não-metais. Os Oxidos dos não-metais são Ácidos. Em comparação com os Metais, Ametais são maus condutores de eletricidade e calor.Só existem 12 não-metais conhecidos (16, contando o Boro, Silício, Arsênio e Telúrio, antes classificados como Semimetais), o que contrasta com mais de 80 metais, mas são os não-metais que constituem a maior parte da Terra, em especial das suas camadas exteriores. Os organismos vivos são compostos quase exclusivamente por não-metais. Muitos não-metais (Hidrogênio, Nitrogênio, Oxigênio, Flúor, Cloro, Bromo e Iodo) são diatómicos e a maior parte dos restantes são poliatómicos.
 • Se denomina no metales, a los elementos químicos opuestos a los metales pues sus características son totalmente diferentes. Los no metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque p. Los elementos de este bloque son no-metales, excepto los metaloides (B, Si, Ge, As, Sb, Te), todos los gases nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), y algunos metales (Al, Ga,In, Tl, Sn, Pb).Son no metales los siguientes elementos: Hidrógeno (H) Carbono (C) Nitrógeno (N) Oxígeno (O) Flúor (F) Fósforo (P) Azufre (S) Cloro (Cl) Selenio (Se) Bromo (Br) Yodo (I) Astato (At)
 • Een niet-metaal is een element waarvan de atomen, in tegenstelling tot de atomen van een metaal, niet gemakkelijk een elektron afstaan. Niet-metalen hebben een relatief hoge elektronegativiteit, uitgedrukt in de schaal van Pauling, en zijn daardoor redelijk sterke tot sterke oxidatoren.De ongeveer 65 metalen staan vooral links en onderin het periodiek systeem der elementen, de kleine groep niet-metalen staan in de rechter bovenhoek:Koolstof - Stikstof - Zuurstof - Fosfor - Zwavel - SeleenOok de halogenen en waterstof worden vaak tot de niet-metalen gerekend. De meeste niet-metalen zijn slechte geleiders van elektriciteit, hoewel koolstof in zijn grafietmodificatie daar een uitzondering op is. De niet-metalen kunnen bij kamertemperatuur gasvormig, vloeibaar of vast zijn. Bij lagere temperatuur vormen zij in het algemeen vaste stoffen met een molecuulrooster. Er is meestal geen metaalglans.Niet-metalen vormen tamelijk hechte verbindingen van ionogene aard met metalen. Hoe groter het verschil in elekronegativiteit tussen het metaal en het niet-metaal hoe ionogener de verbinding is. Onderling vormen niet-metalen vaak covalente bindingen die meer of minder gepolariseerd kunnen zijn. Ook zijn niet-metalen belangrijk in de organische chemie.
 • 비금속(nonmetal, 非金屬)은 금속이나 준금속이 아닌 화학 원소를 말한다. 전기음성도가 높아 결합시 다른 원자로부터 원자가 전자를 받아들이는 성질이 있다.비금속 원소는 대부분 주기율표의 오른쪽 위를 차지한다. 수소는 예외적으로 알칼리 금속이 있는 왼쪽 위에 자리하고 있으나 비금속의 성질을 띤다. 비금속은 전도체인 금속과는 달리 부도체거나 반도체이다. 비금속은 금속에게 전자를 받아 이온 결합을 하거나 다른 비금속과 공유 결합을 한다. 비금속의 산화물은 산성이다.금속 원소가 80여 종류가 되는 데 반해 비금속은 12 종류밖에 되지 않는다. 그러나 비금속은 지구, 특히 지각을 구성하는 주성분이다. 생물의 몸은 대부분 비금속 원소로 이루어져 있다.다음은 비금속에 속하는 원소들이다. 수소는 1족임에 주의하라.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 19727 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5770 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 111 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107324264 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les non-métaux forment une série chimique du tableau périodique qui regroupe les éléments qui ne sont ni des métaux, ni des métalloïdes, ni des halogènes, ni des gaz rares. Cette série comprend l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et le sélénium.Les propriétés physiques des non-métaux les différencient nettement des métaux : une densité, des températures de changement d'état, des conductivités électrique et thermique plus faibles que celles des métaux.
 • 元素のうち特定の性質(単体が光沢、導電性、延性・展性に富む、いわゆる金属結晶をつくる)を持つものを金属元素と呼ぶが、それ以外の元素は非金属元素(ひきんぞくげんそ)と呼ぶ。金属以外という定義上、非金属そのものを特徴づける性質は一概には言えないが、非金属元素は金属元素に比べて電子親和力が高い。このため、自由電子を放出して金属結晶を形作ることができないのである。
 • I non metalli sono cattivi conduttori di calore ed elettricità.Insieme con i metalli e i semimetalli, i non metalli (a volte indicati anche come non-metalli o nonmetalli) sono una delle tre categorie in cui si suddividono gli elementi chimici secondo le loro proprietà di ionizzazione e legame.
 • Els no-metalls són una de les tres categories principals d'elements (les altres dues són metalls i metal·loides). Els no-metalls solen ser aïllants o semiconductors. Poden formar enllaços iònics amb metalls, o bé enllaços covalents amb altres no-metalls. Els seus òxids són àcids.Es troben a la part superior dreta de la taula periòdica (excepte l'hidrogen).
 • Неметал е термин от химията, използван за характеризиране на химични елементи. На основата на своите общи физични и химични свойства почти всички химични елементи от Периодичната система могат да се класифицират като метали и неметали. Съществуват и няколко химични елемента с междинни свойства, означавани като металоиди (металоидни елементи).
 • 비금속(nonmetal, 非金屬)은 금속이나 준금속이 아닌 화학 원소를 말한다. 전기음성도가 높아 결합시 다른 원자로부터 원자가 전자를 받아들이는 성질이 있다.비금속 원소는 대부분 주기율표의 오른쪽 위를 차지한다. 수소는 예외적으로 알칼리 금속이 있는 왼쪽 위에 자리하고 있으나 비금속의 성질을 띤다. 비금속은 전도체인 금속과는 달리 부도체거나 반도체이다. 비금속은 금속에게 전자를 받아 이온 결합을 하거나 다른 비금속과 공유 결합을 한다. 비금속의 산화물은 산성이다.금속 원소가 80여 종류가 되는 데 반해 비금속은 12 종류밖에 되지 않는다. 그러나 비금속은 지구, 특히 지각을 구성하는 주성분이다. 생물의 몸은 대부분 비금속 원소로 이루어져 있다.다음은 비금속에 속하는 원소들이다. 수소는 1족임에 주의하라.
 • Nekovy jsou jedna ze tří skupin chemických prvků, další dvě skupiny jsou kovy a polokovy. Jako kritérium pro rozdělení do těchto skupin slouží vazebné a ionizační vlastnosti. Nekovy mají vysokou elektronegativitu, tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu.Nekovy jsou prvky v blízkosti horní pravé strany periodické tabulky, na rozdíl od vodíku jsou umístěny v p-bloku. Nekovy je termín používaný v chemii při klasifikaci chemických prvků.
 • Ametal, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmeyen. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır. Örneğin Oksijen, Azot, Helyum, Klor gibi elementler saf halde iken oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Brom sıvı bir ametaldir. Karbon, Fosfor, Kükürt, İyot ise oda sıcaklığında katı halde bulunur. Ametallere şekil verilemez. Çünkü katı olanlar kırılgandır, dövülerek işlenemezler. Mattırlar,ışığı yansıtmazlar.Grafit/Fulleren/hariç elektriği ve ısıyı iletmezler.
 • Se denomina no metales, a los elementos químicos opuestos a los metales pues sus características son totalmente diferentes. Los no metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque p.
 • In chemistry, a nonmetal or non-metal is a chemical element which mostly lacks metallic attributes. Physically, nonmetals tend to be highly volatile (easily vaporised), have low elasticity, and are good insulators of heat and electricity; chemically, they tend to have high ionisation energy and electronegativity values, and gain or share electrons when they react with other elements or compounds.
 • Nichtmetalle (früher auch Metalloide genannt) sind chemische Elemente, denen die typischen metallischen Eigenschaften wie gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, Glanz, Härte und gute Formbarkeit fehlen.Nichtmetalle entsprechend der vorstehenden Definition sind: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor, Schwefel, Selen, die Halogene (Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astat) und die Edelgase (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon).
 • A fémek és a félfémek mellett a nemfémek képezik a kémiai elemek három nagy csoportjának egyikét, amely csoportok meghatározó tulajdonságai az ionizáció és a kémiai kötés. Ezek a tulajdonságok a nemfémek magas szintű elektronegatív jellegzetességével állnak összefüggésben, vagyis, hogy sokkal nagyobb erővel szereznek vegyértékelektront más atomokból, mint ahogy azokat átadnák.
 • Ez-metal terminoa kimikan erabiltzen da elementu kimikoak sailkatzerakoan. Taula periodikoko ia elementu guztiak metal edo ez-metal gisa sailka daitezke beren ezaugarri fisiko eta kimikoen arabera.
 • Niemetale – pierwiastki chemiczne lub regeneryczne, które nie wykazują żadnych właściwości metalicznych. Inaczej niż w przypadku metali, nie można podać jednoznacznych cech wszystkich niemetali, gdyż są one bardzo zróżnicowane.Pierwiastków niemetalicznych jest znacznie mniej (18) niż metalicznych, które stanowią całą pozostałą część układu okresowego.W układzie okresowym pierwiastków chemicznych niemetale występują w następujących grupach: Wodór (H) w grupie 1. Węgiel (C) w grupie 14.
 • Nonlogam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain dari pada melepaskannya. Yang termasuk dalam nonlogam adalah halogen, gas mulia, dan 7 unsur berikut: hidrogen (H), karbon (C), nitrogen (N), oksigen (O), fosfor (P), belerang (S), dan selenium (Se).Sebagian besar nonlogam ditemukan pada bagian atas tabel periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada bagian kiri atas bersama logam alkali.
 • Os Não metais (ou Ametais) formam uma das três categorias de elementos químicos (as outras duas são os metais e os Metalóides). Este último quase obsoleto. Por isso alguns elementos que antes eram classificados como Metalóide, hoje são classificados alguns por Ametais e outros por metais, segundo a classificação pelas propriedades de Ionização e de Ligação Química.
 • Een niet-metaal is een element waarvan de atomen, in tegenstelling tot de atomen van een metaal, niet gemakkelijk een elektron afstaan.
 • Немета́ллы — химические элементы с типично неметаллическими свойствами, которые занимают правый верхний угол Периодической системы. Расположение их в главных подгруппах соответствующих периодов следующее:Кроме того, к неметаллам относят также водород и гелий.Характерной особенностью неметаллов является большее (по сравнению с металлами) число электронов на внешнем энергетическом уровне их атомов.
rdfs:label
 • Non-métal
 • Ametal
 • Ez-metal
 • Nekov
 • Nemfémek
 • Nichtmetalle
 • Niemetale
 • Niet-metaal
 • No metal
 • No metall
 • Non metallo
 • Nonlogam
 • Nonmetal
 • Não metal
 • Неметал
 • Неметаллы
 • 非金属元素
 • 비금속
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of