La niche écologique est un des concepts théoriques de l'écologie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La niche écologique est un des concepts théoriques de l'écologie. Il traduit à la fois : la « position » occupée par un organisme, une population ou plus généralement une espèce dans un écosystème, la somme des conditions nécessaires à une population viable de cet organisme.La description d'une telle « niche » (ou « enveloppe écologique ») se fait sur la base de deux types de paramètres : des paramètres physico-chimiques caractérisant les milieux où évolue l'organisme (et parfois significativement modifiés par cet organisme). des paramètres biologiques, incluant les relations avec les espèces avoisinantes et la modification de l'habitat par l'organisme et la communauté d'espèces dans laquelle il s'inscrit (interactions durables).G.E. Hutchinson (1957) définit une niche écologique comme un hypervolume (une « enveloppe ») où chaque dimension de l'espace représente une ressource (alimentaire, en matériaux, spatiale, offre en cachette, substrats ou perchoirs, etc.) ou une condition (température, précipitations, acidité, etc) de l'environnement. La quantité de ressources varie dans l'espace et dans le temps en fonction de l'activité de l'espèce. Les conditions et les ressources sont des conditions limitantes qu'on peut hiérarchiser pour étudier la vulnérabilité de l'espèce dans l'environnement.
 • Relung (niche) dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Habitat adalah pemaparan tempat suatu organisme dapat ditemukan, sedangkan relung adalah pertelaan lengkap bagaimana suatu organisme berhubungan dengan lingkungan fisik dan biologisnya. Ekologi dari suatu individu mencakup variabel biotik (makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, baik yg mikro maupun yg makro) dan abiotik (benda tidak hidup). Relung menentukan bagaimana spesies memberi tanggapan terhadap ketersediaan sumberdaya hidup dan keberadaan pesaing dan pemangsa dalam suatu ekosistem.
 • Екологична ниша е мястото, което популацията на даден вид заема в биоценозата и функцията, която тя изпълнява в нея. Тя зависи от приспособеността на популацията към абиотичните фактори на средата и от сложните ѝ биотични взаимоотношения с популациите на другите организми.Обособяването на екологични ниши е начин за намаляване на конкуренцията, което увеличава възможностите на популацията за адаптиране в рамките на биоценозата.Терминът Екологична ниша е въведен от Гринел за обозначаване на най-дребната единица на разпространение на вида.Елтън подчертава, че нишата е мястото на дадения организъм в биотичната среда, в смисъла на неговите хранителни връзки.
 • Termínem ekologická nika (resp. nika) se v obecné ekologii označuje souhrn životních podmínek, které umožňují životaschopnou existenci populace určitého druhu. Tyto podmínky jsou určovány faktory prostředí, které lze dělit na abiotické (např. teplota, vlhkost, sluneční záření) a biotické (přítomnost potravy, predátorů a zdrojů). Vztah populace k jednotlivým ekologickým faktorům je popisován pojmem ekologická valence. Alternativní definice niky je tedy soubor ekologických valencí.
 • ニッチ(英: niche、フランス語読み:ニーシュ)は、生物学では生態的地位を意味する。1つの種が利用する、あるまとまった範囲の環境要因のこと。元来、像や装飾品を飾るために寺院などの壁面に設けた窪み(壁龕:へきがん)のことを指すが、これが転じて、ある生物が適応した特有の生息場所、資源利用パターンのことを指すようになった。地球上のさまざまな場所に生物が生息できる環境があり、そこに生息する種はそれぞれ異なっている。食物連鎖やエネルギーの流れを考えれば、生産者がいて、それを利用する消費者がいて、さらに二次消費者がいる。このような多様な生物の存在は地球上のどこでも普遍的に見られるものである。地上の生態系であれば、生産者としては種子植物が主体となり、草を食べる大型草食動物がいて、そのような草食動物を狙う大型肉食動物もいる。気候や地域が異なれば、生態系を構成するひとつひとつの生物種は異なるが、同じような図式を描くことができる。たとえばアフリカ草原であればヌーやライオンなどがおり、北アメリカであればヤギュウやアメリカライオンなどがおり、またオーストラリアでは、その代わりにカンガルーと、フクロオオカミ(後に外来のディンゴに取って変わられ、ヨーロッパ人の入植後に絶滅)がいる。このように、草原で草を食べる大型草食動物として、ヌーとヤギュウとカンガルーが同じニッチ(生態的地位)を占める、という。同様に、それらを狙う大型肉食動物として、ライオンとアメリカライオンとフクロオオカミが同じ生態的地位を占める、と言う。ただし、一つの地域に存在する草食動物と言っても一種だけではない。複数の草食動物は、実際には食べる植物の種類(草か灌木かなど)、草の食べ方(葉先を食うか根元を食うかなど)、採食の時間(昼間食うか夜食うかなど)といった違いがある。つまり、大まかな見方では同じニッチに見えても、その中にはさらに細かいニッチがある。
 • Ekologian, txoko bat espezie edo populazio batek bere ekosistemaren baitan gainerako espezie edo populazioekiko betetzen duen lekua da. Hitz arruntetan, organismoen multzo bat nola bizi den (bere "lanbidea") adierazteko balio duen hitza da. Baliabideen eta lehiakideen banaketaren aurrean talde edo organismo batek nola erantzuten duen eta, aldi berean, talde horrek ingurua nola aldatzen duen azaltzen du txoko ekologikoak. Biologikoki txoko ekologikoak oso nabarmenak dira hainbat espezie hartzen baitituzte bere baitan. Agian habitatarekin oker daiteke, baina bi gauza desberdin dira. Habitatean bi espezie baino gehiago bizi dezakete elkar, txoko ekologiko batean, aldiz, bakarrik espezie bat. Espezie bat baino gehiago batzen badira lehiaketa bat hasiko da, espezie bakarra geratu arte.
 • Der Begriff Ökologische Nische bezeichnet die Gesamtheit der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die das Überleben einer Art beeinflussen. Einige Autoren umschreiben die ökologische Nische von Tieren auch als deren "Beruf" oder "Planstelle".
 • 생태적 지위(生態的地位)란 생태학에서 생태계의 종의 지위를 나타내는 용어이다. 생태계에서 종이 갖는 지위란, 어떤 생태계에서 그 생물이 어떻게 살아가는지를 가리킨다. 생태적 지위는 종이나 개체군이 어떻게 자원 분배와 경쟁에 반응하는지, 그리고 어떻게 같은 요인에서 달라지는지를 말한다.
 • Een niche is een klein afgebakend stuk in factoren of voorwaarden waarin een bepaalde specialisatie kan floreren. De term wordt in meerdere vakgebieden gebruikt.
 • Nisza ekologiczna – miejsce i funkcja organizmów w strukturze ekosystemu.
 • Ekolojik niş, bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklara denir.Genellikle habitat'la karıştırılan bir terim olmasına karşın anlam bakımından tamamen farklı bir şey ifade eder. Örneğin; bir canlının beslenmesi, korunması, saklanması, üremesi, diğer canlılarla ilişki içinde olması vb. gibi yapması gereken bütün faaliyetler ekolojik niş içerisinde yer alır.
 • En ecología, un nicho es un término que describe la posición relacional de una especie o población en un ecosistema. En otras palabras, cuando hablamos de nicho ecológico, nos referimos a la «ocupación» o a la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábitat compartido por varias especies. Por ejemplo, el nicho ecológico de las ardillas es el de los animales que habitan en los árboles y se alimentan de frutos secos.El concepto formal de nicho incluye todos los factores bióticos, abióticos y antrópicos con los que el organismo se relaciona. Es la posición relacional de una especie o población. Formalmente, el nicho ha sido descrito como un hipervolumen de n dimensiones, donde cada dimensión corresponde a los factores antes descritos. De esta forma, el nicho involucra a todos los recursos presentes del ambiente, las adaptaciones del organismo a estudiar y cómo se relacionan estos dos (nivel de adaptación, eficiencia de consumo, etc.). El nicho ecológico permite que en un área determinada convivan muchas especies, herbívoras, carnívoras u omnívoras, habiéndose especializado cada una de ellas en una determinada planta o presa, sin ser competencia una de otras.El nicho influye de varias maneras, por ejemplo: cómo una población responde a la abundancia de sus recursos y enemigos (por ejemplo, creciendo cuando abundan los recursos y escasean los predadores, parásitos y patógenos) y cómo esa población afecta a esos mismos factores (por ejemplo, reduciendo la abundancia de recursos por la vía del consumo y contribuyendo al crecimiento de la población al caer presa de ellos). Sin embargo, el uso de los recursos es mermado frente a la existencia de otras especies que los utilizan. De ahí que el nicho se relacione con el concepto de competencia interespecífica. Es decir, el uso de recursos por parte de una especie interferirá con el nicho de otra especie que usa el mismo recurso, lo que lleva a que sus nichos individuales se solapen.
 • A környezeti tényezők tengelyei által meghatározott sokdimenziós absztrakt térnek azon része, melyben a populáció fennmaradni képes. A környezeti tényezők olyan paraméterek, melyek hatással vannak a populáció növekedésére. A topográfiai tér és az idő nem ilyenek, tehát nem niche-dimenziók. A niche szigorúan absztrakt térben értelmezhető fogalom. A környezet a valós térben allokálódott niche.
 • En ecologia un nínxol ecològic és una determinada funció que, segons les circumstàncies, pot dur-la a terme una o altra espècie. Posa èmfasi en l'"ofici" de cada espècie.Un nínxol ecològic és la manera com els organismes capten l'energia que necessiten. És la funció que cada organisme duu a terme en l'ecosistema, determinada pel conjunt d'accions que fa per utilitzar energia. dues espècies que ocupen el mateix nínxol ecològic s'anomenen vicariants o espècies vicaries. la relació que tenen és de competència.És el paper que té una espècie en l'ecosistema. Es defineix per molts aspectes, com ara el comportament, el tipus d'aliment que consumeix, els llocs on troba aquest aliment, els depredadors que se n'alimenten, els efectes que té sobre altres espècies de l'ecosistema...Per això, el que fa el nínxol és caracteritzar quin tipus de relacions s'estableixen entre les espècies i entre les espècies i el medi.El nínxol ecològic, per tant, és el resultat de l'adaptació d'aquest organisme a l'ambient on viu. En el cas d'organismes que pateixen metamorfosi, el nínxol ecològic pot variar al llarg del temps: un capgròs és herbívor, mentre que la granota adulta s'alimenta d'insectes: el seu nínxol ecològic ha variat.
 • Экологи́ческая ни́ша — место, занимаемое видом в биоценозе, включающее комплекс его биоценотических связей и требований к факторам среды. Термин введён в 1914 году Дж. Гриннеллом и в 1927 году Чарльзом Элтоном. В настоящее время определение Гриннелла принято называть пространственной нишей (по смыслу термин ближе понятию местообитание), а определение Элтона называют трофической нишей (экологическая ниша представляет собой сумму факторов существования данного вида, основным из которых является его место в пищевой цепочке).В настоящее время доминирует модель гиперобъёма Дж. Э. Хатчинсона. Модель представлена как n-мерный куб, на осях которого отложены экологические факторы. По каждому фактору у вида есть диапазон, в котором он может существовать (экологическая валентность). Если провести проекции от крайних точек диапазонов каждой оси факторов, мы получим n-мерную фигуру, где n — количество значимых для вида экологических факторов. Модель в основном умозрительна, но позволяет получить хорошее представление об экологической нише.По Хатчинсону экологическая ниша может быть: фундаментальной — определяемой сочетанием условий и ресурсов, позволяющим виду поддерживать жизнеспособную популяцию; реализованной — свойства которой обусловлены конкурирующими видами.Допущения модели: Реакция на один фактор не зависит от воздействия другого фактора; Независимость факторов друг от друга; Пространство внутри ниши однородное с одинаковой степенью благоприятности.Это различие подчёркивает, что межвидовая конкуренция приводит к снижению плодовитости и жизнеспособности и что в фундаментальной экологической нише может быть такая часть, занимая которую вид в результате межвидовой конкуренции не в состоянии больше жить и успешно размножаться. Эта часть фундаментальной ниши вида отсутствует в его реализованной нише. Таким образом, реализованная ниша всегда входит в состав фундаментальной или равна ей.
 • La nicchia ecologica è un termine che indica la posizione di una specie (o di una popolazione) all'interno di un ecosistema, ossia il suo modo di vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni fisiche, chimiche e biologiche che ne permettono l'esistenza in quel particolare ambiente. Per definizione una nicchia ecologica esiste solo se esiste una popolazione che la occupa. Agli inizi degli anni venti, il termine veniva utilizzato come sinonimo di habitat, cioè lo spazio fisico occupato da una popolazione in un ecosistema (nicchia spaziale). In seguito, il concetto venne ampliato con l'introduzione della nicchia trofica, il ruolo ecologico all'interno della comunità. Negli anni cinquanta venne, infine, coniato il termine di nicchia pluridimensionale, la quale è una sorta di ipervolume: uno spazio concettuale delineato da tutte le interazioni (biotiche ed abiotiche) che influenzano l'esistenza di una specie in un ecosistema.In ecologia si usa fare una distinzione tra: Nicchia fondamentale Nicchia realizzataLa nicchia fondamentale è la nicchia massima teorica occupata da una popolazione in condizioni ideali, cioè in assenza di competizione e con risorse non limitanti.La nicchia realizzata è invece quella realmente occupata da una popolazione e la cui ampiezza è minore a causa della competizione interspecifica.
 • Não existe uma definição clara do que seja nicho, muitos ecólogos ainda debatem e discutem qual teoria esta em melhor forma de definir tal conceito, que possui importância fundamental na relação moderna.Há, entretanto, algumas definições bem pertinentes dadas, inclusive, por pesquisadores brasileiros, com a particularidade de distinguir "nicho" de "hábitat", que são conceitos que causam confusões:Em verdade, o termo nicho ecológico é confundido com outros justamente por causa de sua nomenclatura. O dever da nomenclatura científica é facilitar o estudo e não confundir conceitos. Houve um erro terrível em se escolher esse tipo de denominação. Os termos científicos, muitas vezes, são criados de forma subjetiva, ou seja, para o criador o nome faz todo o sentido, mas não necessariamente fará para a pessoa que o estude posteriormente. Por isso alguns autores já começaram a criar termos mais adequados e simples, como "descrição da vida".Existe confusões conceituais mais alarmantes do que seja nicho pela maioria leiga. Por motivos históricos, muitos confundem Nicho ecológico com o modo de vida ou habitat de uma espécie, ou, ainda, então fazem comparações como o habitat representar o "endereço" da espécie e o nicho ecológico ser equivalente à "profissão". Porém, além dessas características, o nicho abrange um conjunto enorme de parâmetros para ser mensurado.Inicialmente, antes de entender e poder definir o que é Nicho Ecológico, é importante conhecer conceitos como Recursos, Condições e Interações, seus significados e sua importância dentro da Ecologia.De forma resumida: Recursos são fatores bióticos e abióticos que podem ser usufruídos pelos seres vivos. Mais comumente utiliza-se o termo para alimentos e nutrientes. Condições são fatores abióticos, do meio, que afetam a aptidão de um organismo. Interações são fatores bióticos que pressionam os limites do nicho de forma tanto positiva quanto negativa, ampliando ou reduzindo suas dimensões.Cada um destes parâmetros são dimensões do nicho ecológico, este então, possui n-dimensões. Diz-se que nicho é n-dimensional pois é praticamente impossível contar quantas dimensões tem o nicho. De forma simplificada, pode-se dizer que cada tipo de alimento, temperatura, pH, competidores, etc são tipos diferentes de dimensões existentes no nicho. Sabendo disso, podemos tentar definir o que é nicho ecológico como:
 • In ecology, a niche (CanE, UK /ˈniːʃ/ or US /ˈnɪtʃ/) is a term describing the way of life of a species. Each species is thought to have a separate, unique niche. The ecological niche describes how an organism or population responds to the distribution of resources and competitors (e.g., by growing when resources are abundant, and when predators, parasites and pathogens are scarce) and how it in turn alters those same factors (e.g., limiting access to resources by other organisms, acting as a food source for predators and a consumer of prey).The majority of species exist in a standard ecological niche. A premier example of a non-standard niche filling species is the flightless, ground-dwelling kiwi bird of New Zealand, which feeds on worms, and other ground creatures, and lives its life in a mammal niche. Island biogeography can help explain island species and associated unfilled niches.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 196644 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26021 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109320510 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La niche écologique est un des concepts théoriques de l'écologie.
 • Termínem ekologická nika (resp. nika) se v obecné ekologii označuje souhrn životních podmínek, které umožňují životaschopnou existenci populace určitého druhu. Tyto podmínky jsou určovány faktory prostředí, které lze dělit na abiotické (např. teplota, vlhkost, sluneční záření) a biotické (přítomnost potravy, predátorů a zdrojů). Vztah populace k jednotlivým ekologickým faktorům je popisován pojmem ekologická valence. Alternativní definice niky je tedy soubor ekologických valencí.
 • ニッチ(英: niche、フランス語読み:ニーシュ)は、生物学では生態的地位を意味する。1つの種が利用する、あるまとまった範囲の環境要因のこと。元来、像や装飾品を飾るために寺院などの壁面に設けた窪み(壁龕:へきがん)のことを指すが、これが転じて、ある生物が適応した特有の生息場所、資源利用パターンのことを指すようになった。地球上のさまざまな場所に生物が生息できる環境があり、そこに生息する種はそれぞれ異なっている。食物連鎖やエネルギーの流れを考えれば、生産者がいて、それを利用する消費者がいて、さらに二次消費者がいる。このような多様な生物の存在は地球上のどこでも普遍的に見られるものである。地上の生態系であれば、生産者としては種子植物が主体となり、草を食べる大型草食動物がいて、そのような草食動物を狙う大型肉食動物もいる。気候や地域が異なれば、生態系を構成するひとつひとつの生物種は異なるが、同じような図式を描くことができる。たとえばアフリカ草原であればヌーやライオンなどがおり、北アメリカであればヤギュウやアメリカライオンなどがおり、またオーストラリアでは、その代わりにカンガルーと、フクロオオカミ(後に外来のディンゴに取って変わられ、ヨーロッパ人の入植後に絶滅)がいる。このように、草原で草を食べる大型草食動物として、ヌーとヤギュウとカンガルーが同じニッチ(生態的地位)を占める、という。同様に、それらを狙う大型肉食動物として、ライオンとアメリカライオンとフクロオオカミが同じ生態的地位を占める、と言う。ただし、一つの地域に存在する草食動物と言っても一種だけではない。複数の草食動物は、実際には食べる植物の種類(草か灌木かなど)、草の食べ方(葉先を食うか根元を食うかなど)、採食の時間(昼間食うか夜食うかなど)といった違いがある。つまり、大まかな見方では同じニッチに見えても、その中にはさらに細かいニッチがある。
 • Der Begriff Ökologische Nische bezeichnet die Gesamtheit der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die das Überleben einer Art beeinflussen. Einige Autoren umschreiben die ökologische Nische von Tieren auch als deren "Beruf" oder "Planstelle".
 • 생태적 지위(生態的地位)란 생태학에서 생태계의 종의 지위를 나타내는 용어이다. 생태계에서 종이 갖는 지위란, 어떤 생태계에서 그 생물이 어떻게 살아가는지를 가리킨다. 생태적 지위는 종이나 개체군이 어떻게 자원 분배와 경쟁에 반응하는지, 그리고 어떻게 같은 요인에서 달라지는지를 말한다.
 • Een niche is een klein afgebakend stuk in factoren of voorwaarden waarin een bepaalde specialisatie kan floreren. De term wordt in meerdere vakgebieden gebruikt.
 • Nisza ekologiczna – miejsce i funkcja organizmów w strukturze ekosystemu.
 • Ekolojik niş, bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklara denir.Genellikle habitat'la karıştırılan bir terim olmasına karşın anlam bakımından tamamen farklı bir şey ifade eder. Örneğin; bir canlının beslenmesi, korunması, saklanması, üremesi, diğer canlılarla ilişki içinde olması vb. gibi yapması gereken bütün faaliyetler ekolojik niş içerisinde yer alır.
 • A környezeti tényezők tengelyei által meghatározott sokdimenziós absztrakt térnek azon része, melyben a populáció fennmaradni képes. A környezeti tényezők olyan paraméterek, melyek hatással vannak a populáció növekedésére. A topográfiai tér és az idő nem ilyenek, tehát nem niche-dimenziók. A niche szigorúan absztrakt térben értelmezhető fogalom. A környezet a valós térben allokálódott niche.
 • Não existe uma definição clara do que seja nicho, muitos ecólogos ainda debatem e discutem qual teoria esta em melhor forma de definir tal conceito, que possui importância fundamental na relação moderna.Há, entretanto, algumas definições bem pertinentes dadas, inclusive, por pesquisadores brasileiros, com a particularidade de distinguir "nicho" de "hábitat", que são conceitos que causam confusões:Em verdade, o termo nicho ecológico é confundido com outros justamente por causa de sua nomenclatura.
 • En ecologia un nínxol ecològic és una determinada funció que, segons les circumstàncies, pot dur-la a terme una o altra espècie. Posa èmfasi en l'"ofici" de cada espècie.Un nínxol ecològic és la manera com els organismes capten l'energia que necessiten. És la funció que cada organisme duu a terme en l'ecosistema, determinada pel conjunt d'accions que fa per utilitzar energia. dues espècies que ocupen el mateix nínxol ecològic s'anomenen vicariants o espècies vicaries.
 • En ecología, un nicho es un término que describe la posición relacional de una especie o población en un ecosistema. En otras palabras, cuando hablamos de nicho ecológico, nos referimos a la «ocupación» o a la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábitat compartido por varias especies.
 • Ekologian, txoko bat espezie edo populazio batek bere ekosistemaren baitan gainerako espezie edo populazioekiko betetzen duen lekua da. Hitz arruntetan, organismoen multzo bat nola bizi den (bere "lanbidea") adierazteko balio duen hitza da. Baliabideen eta lehiakideen banaketaren aurrean talde edo organismo batek nola erantzuten duen eta, aldi berean, talde horrek ingurua nola aldatzen duen azaltzen du txoko ekologikoak.
 • La nicchia ecologica è un termine che indica la posizione di una specie (o di una popolazione) all'interno di un ecosistema, ossia il suo modo di vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni fisiche, chimiche e biologiche che ne permettono l'esistenza in quel particolare ambiente. Per definizione una nicchia ecologica esiste solo se esiste una popolazione che la occupa.
 • Relung (niche) dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Habitat adalah pemaparan tempat suatu organisme dapat ditemukan, sedangkan relung adalah pertelaan lengkap bagaimana suatu organisme berhubungan dengan lingkungan fisik dan biologisnya.
 • Экологи́ческая ни́ша — место, занимаемое видом в биоценозе, включающее комплекс его биоценотических связей и требований к факторам среды. Термин введён в 1914 году Дж. Гриннеллом и в 1927 году Чарльзом Элтоном.
 • In ecology, a niche (CanE, UK /ˈniːʃ/ or US /ˈnɪtʃ/) is a term describing the way of life of a species. Each species is thought to have a separate, unique niche.
 • Екологична ниша е мястото, което популацията на даден вид заема в биоценозата и функцията, която тя изпълнява в нея.
rdfs:label
 • Niche écologique
 • Ecological niche
 • Ekologická nika
 • Ekolojik niş
 • Nicchia ecologica
 • Niche
 • Niche
 • Nicho ecológico
 • Nicho ecológico
 • Nisza ekologiczna
 • Nínxol ecològic
 • Relung (ekologi)
 • Txoko ekologiko
 • Ökologische Nische
 • Екологична ниша
 • Экологическая ниша
 • ニッチ
 • 생태적 지위
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of