Nicéphore Ier de Constantinople (Nikephoros), théologien et historien, fut patriarche de Constantinople du 12 avril 806 au 13 mars 815. Ce saint est fêté le 2 juin (son repos) en Orient et le 13 mars (translation de ses reliques en 847) en Occident.↑ Venance Grumel, Traité d'études byzantines, « La Chronologie I. », Presses universitaires de France, Paris, 1958, p. 435.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Nicéphore Ier de Constantinople (Nikephoros), théologien et historien, fut patriarche de Constantinople du 12 avril 806 au 13 mars 815. Ce saint est fêté le 2 juin (son repos) en Orient et le 13 mars (translation de ses reliques en 847) en Occident.
 • Niceforo I (758 circa – 5 aprile 828) è stato patriarca di Costantinopoli dall'806 all'815, assurgendo a tale dignità sotto l'impero di Niceforo I, Imperatore romano d'oriente. Venne deposto sotto Leone V l'Armeno per essersi opposto all'Iconoclastia di questo imperatore. Per la sua difesa dell'iconodulia è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.
 • Svatý Nicefor (Nikeforos) (758 – 829) byl byzantský světec a konstantinopolský patriarcha (806 – 815). Narodil se v době obrazoborectví do striktně ortodoxní rodiny. Jeho otec, Theodor byl tajemník císaře Konstantina V. Kopronyma a Nicefor se stal císařským písařem. Dosáhl mnoha vzdělání a byl i filozofem. Po druhém nicejském koncilu (r. 787), kterého se zúčastnil jako říšský zmocněnec byzantské císařovny Ireny, ze svého postu odešel, založil klášter u Marmarského moře a usídlil se v něm. Po smrti konstantinopolského patriarchy Tarasia obsadil císař volné místo Niceforem, přestože byl stále laik. Ovšem tato nekanonická volba pobouřila duchovní spolek stouditů, s nimiž se dostal ještě do většího konfliktu, když se Nicefor, ve všech ohledech jinak přísný mravokárce, podvolil vůli císaře a znovu do funkce vrátil dříve exkomunikovaného kněze Josefa. Po marných sporech následovala roku 814 osobní urážka. Nadto když nový císař Lev V. arménský začal přísně provozovat politiku ikonoklazmu, Nicefor se dostal do ostrého sporu i s ním, protože v návaznosti na tradici jeho otců byl naprosto proti tomuto hnutí. Na své odvolání z funkce nejprve reagoval exkomunikací, ale nakonec se musel podřídit a byl odvezen do Chalcedonu do jednoho z klášterů, který založil, Tou Agathou, později přejmenovaným na Tou Hagiou Theodorou. Tam sepisoval polemiku nad příčinou ikonodulství. Když se v roce 820 změnil císař, dostal se Nicefor na seznam kandidátů na patriarchát a získal i slib tolerance. Zemřel roku 829 ve svém klášteře uctíván jako zpovědník. Jeho pozůstatky byly roku 847 slavnostně přenesené zpátky do Cařihradu a pohřbené v chrámu Svatých apoštolů. Za svůj odvážný boj proti obrazoborectví byl kanonizován.V porovnání s Theodorem Stoudiosem se Nicefor jeví jako někdo, kdo preferuje smířlivé jednání, což převzal ze studia patristiky, více tíhnul k jednání defenzivnímu spíše než ofenzivnímu a vyznačoval se svým poměrně cudným a prostým vystupováním. Ve svých duchovních a klášterních pravidlech nebyl tak přísný a k dějinnému období mezi lety 610 a 769 se ve své Historia syntomos, breviarum) vyjadřoval nestranně. Jeho přehled obecné historie (Chronographikon syntomon) místy rozšířen a dále rozpracován se mezi Byzantinci těšily velké oblibě a stejnému úspěchu se těšil i vně říše přeložen do latiny i slovanštiny. Chronographikon nabízel obecný přehled historie od časů Adama a Evy po Niceforovu současnost. Toto dílo ještě rozšířil o soupis církevních zákonů (který nezahrnuje Zjevení Janovo). Tento soupis přijatých knih Starého a Nového zákona byl později doplněn antilegomenou (obsahující Zjevení) a apokryfy. Nejdůležitější díla Nicefora týkající se ikonoklazmu (obrazoborectví):- Apologeticus minor: zřejmě napsán ještě před rokem 814, výkladové dílo pro laiky zaobírající se tradicí a prvními stádii ikonoklastického hnutí;- Apologeticus major : s trojicí Antirrhetici namířené proti Konstantinovi Kopronymovi – soubor dogmat víry v obrazy a vyčerpávajícím pojednání s vyvrácením všech případných námitek, které se nacházejí ve spisech oponentů;- Třetí dílo se zaobírá vyvracováním argumentů, které padly ve jménu obrazoborectví na církevním sněmu roku 815.
 • Święty Nicefor I (ur. ok. 758, zm. 2 czerwca 829) – duchowny bizantyński, patriarcha Konstantynopola w latach 806–815, teolog i historyk, święty prawosławny.
 • Никифор I (гръцки:Νικηφόρος) е византийски духовник, патриарх на Константинопол от 806 до 815.Роден по времето на император Константин V Копроним, той започва своята кариера като императорски нотарий. Участва в свикания от императрица Ирина през 787 г. църковен събор. След това напусна своята служба, основава манастир и се оттегля в него.След смъртта на патриарх Тарасий Никифор е избран за константинополски патриарх. Когато при Лъв V Арменец отново иконоборците вземат връх, Никифор влиза в конфликт с императора. Като един от най-видните водачи на иконопочитателите, през май 815 г. бива снет от патриаршеския престол и изпратен на заточение, където прекарва 14 години и почива през юни 829 г.През 847 г. по инициатива на патриарх Методий прахът му е пренесен в Цариград и погребан в храма „Св. Апостоли“. За заслугите му в борбата с иконоборците е канонизиран. До нас са достигнали няколко съчинения на патриарх Никифор, от които за българската история са особено важни неговата Хронография и Кратка история.
 • Nicéforo I de Constantinopla (em grego: Νικηφόρος Α΄; transl.: Nikēphoros I) foi um escritor cristão durante do Império Bizantino e o patriarca de Constantinopla entre 12 de abril de 806 até 13 de março de 815.
 • Nicéforo I o San Nicéforo (758 - 829) fue un escritor cristiano bizantino y Patriarca de Constantinopla (806 - 815).Nació en Constantinopla en el seno de una familia estrictamente ortodoxa, que sufrió pos los iconoclastas: su padre Teodoro, uno de los secretarios del emperador Constantino Copronimo, fue exiliado por su apoyo celoso del uso de imágenes, y su hijo heredó sus convicciones religiosas. Entró al servicio del Imperio, y se convirtió en secretario del gabinete, y bajo la emperatriz Irene, tomó parte del sínodo del 787 como comisionado imperial. Después se retiró a un claustro fundado por él en Propontide, hasta que fue nombrado en otro puesto.Luego de la muerte de san Tarasio, aún siendo laico, fue elegido patriarca por deseo del emperador (en la Pascua, el 12 de abril del 806). Esta elección poco canónica encontró oposición en la parte estrictamente clerical, oposición que se intensificó hasta romper completamente con Nicéforo, que en cualquier caso era un moralista muy estricto, pero que estuvo de acuerdo con el emperador en restituir al excomulgado sacerdote José.Luego de disputas teológicas sin sentido, en diciembre del 814, vinieron los insultos personales. Nicéforo al inicio pedía su destitución por excomunión, pero fue forzado a mantenerse a la fuerza, y llevado a uno de los claustros fundados por él, Tou Agathou, y después llamado Tou hagiou Theodorou. De ahí comenzó una polémica literaria por la causa de los iconos contra el sínodo del 815; gracias al cambio de soberanos en el 820, por fin se le prometió tolerancia.Murió en el monasterio Tou Agathou, reverenciado como confesor (mártir). Sus restos fueron llevados solemnemente a Constantinopla por el Patriarca Metodio I de Constantinopla el 13 de marzo del 874, y depositados en la iglesia de los Santos Apóstoles, donde anualmente fueron objeto de devoción imperial. Su fiesta se celebra este día tanto en las iglesias griega como romana; los griegos además celebran el 2 de junio como el día de su muerte.Comparado con Teodoro Estudita, Nicéforo parece amigo de la conciliación, conocedor de patrísticas, más inclinado a tomar la defensiva que la ofensiva, y poseedor de un estilo simple y comparativamente casto. Era sencillo en sus reglas eclesiásticas y monásticas y no era partidario en su tratamiento histórico del periodo 610 a 769 (Historia syntomos, breviarium).Sus tablas de historia universal (Chronographikon syntomon), en pasajes extendidos y continuados, estaban en gran favor de los bizantinos, y circularon también por Occidente en la versión Latina de Anastasio. La Cronografía ofrecía una historia universal desde la época de Adán y Eva hasta su propio tiempo. Al final le anexó un catálogo del cannon (que no incluía el Apocalipsis de Juan). El catálogo de libros aceptados para el Antiguo y Nuevo Testamentos es seguido de un antilegomena (que inlcuía al Apocalipsis y los apócrifos). Junto a cada libro se cuentan sus líneas, la estichometría, a la cual se pueden comparar los textos actualmente aceptados y juzgar qué tanto fue agregado u omitido. Esto es especialmente útil para los apócrifos para los cuales sólo sobrevivieron fragmentos de textos.Las principales obras de Nicéforo son tres escritos que se refieren a la iconoclasia: Apologeticus minor, probablemente compuesto antes del 814, una obra explicativa para laicos sobre la tradición y la primera fase del movimiento iconoclasta. Apologeticus major, con tres Antirrhetici contra Mamonas-Constantino Coprónimo, un completo dogmatismo sobre la creencia en las imágenes, con una exhaustiva discusión y refutación de las objeciones hechas en oposición a sus obras, así como aquellas hechas de los trabajos de los Padres. La tercera de sus mayores obras es una refutación del sínodo iconoclástico del 815 (ed. Serruys, París, 1904).Nicéforo sigue el camino de Juan Damasceno. Su mérito es la firmeza con que traza sus pruebas literarias y tradicionales, y sus refutaciones detalladas sirven por el conocimiento que aportan de textos importantes aducidos por sus oponentes y en parte tomados de literatura de la iglesia antigua.
 • Santo Nikephoros I (bahasa Yunani: Νικηφόρος Α΄, Nikēphoros I ), (ek. 758 – 5 April 828) adalah penulis Bizantium Kristen dan Patriark Ekumenis Konstantinopel sejak 12 April 806 hingga 13 Maret 815.
 • Patrik I. Nikeforos (Yunanca: Νικηφόρος Α΄), 806 ile 815 yılları arasında Rum Ortodoks Patrikhanesi, 268. patriği olarak görev yapmıştır.
 • Nicèfor I de Constantinoble (Nicephorus, Νικηφόρος) fou un eclesiàstic bizantí, patriarca de Constantinoble i historiador. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 • Nikephoros I. (* wohl 757/58; † 828) war ein byzantinischer Geschichtsschreiber und Patriarch von Konstantinopel.
 • Патриарх Никифор (греч. Πατριάρχης Νικηφόρος; ок. 758—828) — патриарх Константинопольский (806—815). Почитается как святой в лике святителей. Память в Православной церкви совершается (по юлианскому календарю): 2 июня и 13 марта (перенесение мощей), в Католической церкви — 13 марта.Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. Его отец пострадал за иконопочитание при императоре Константине Копрониме и умер в изгнании в Никее. Никифор был сановником при дворе императрицы Ирины (797—802) и участвовал в работе созванного ею Седьмого Вселенского собора. Позднее он удалился в монастырь, но постриг принял не сразу, а позднее, когда в 806 году, после смерти патриарха Тарасия, был возведен на патриарший престол. Никифор был ревностным защитником иконопочитания и с воцарением императора-иконоборца Льва Армянина (813—820) в 815 году был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году.В 847 году были обретены мощи патриарха Никифора, которые по преданию оказались нетленными. Их перенесли из Проконниса в Константинополь и положили на один день в храме святой Софии, а затем перенесли в храм святых Апостолов. В настоящее время рука святителя хранится в Хилендарском монастыре на Афоне.
 • St. Nikephoros I or Nicephorus I (Greek: Νικηφόρος Α΄, Nikēphoros I ), (c. 758 – April 5, 828) was a Christian Byzantine writer and Ecumenical Patriarch of Constantinople from April 12, 806, to March 13, 815.He was born in Constantinople as the son of Theodore and Eudokia, of a strictly orthodox family, which had suffered from the earlier Iconoclasm. His father Theodore, one of the secretaries of Emperor Constantine V Kopronymos, had been scourged and banished to Nicaea for his zealous support of Iconodules, and the son inherited the religious convictions of the father. Nevertheless, he entered the service of the Empire, became cabinet secretary, and under Irene took part in the synod of 787 as imperial commissioner. He then withdrew to one of the cloisters that he had founded on the eastern shore of the Bosporus, until he was appointed director of the largest home for the destitute in Constantinople c. 802.After the death of the Patriarch Tarasios, although still a layman, he was chosen patriarch by the wish of the emperor (Easter, April 12, 806). The uncanonical choice met with opposition from the strictly clerical party of the Stoudites, and this opposition intensified into an open break when Nikephoros, in other respects a very rigid moralist, showed himself compliant to the will of the emperor by reinstating the excommunicated priest Joseph.After vain theological disputes, in December 814, there followed personal insults. Nikephoros at first replied to his removal from his office by excommunication, but was at last obliged to yield to force, and was taken to one of the cloisters he had founded, Tou Agathou, and later to that called Tou Hagiou Theodorou. From there he carried on a literary polemic for the cause of the iconodules against the synod of 815. On the occasion of the change of emperors, in 820, he was put forward as a candidate for the patriarchate and at least obtained the promise of toleration.He died at the monastery of Saint Theodore (Hagiou Theodorou), revered as a confessor. His remains were solemnly brought back to Constantinople by the Patriarch Methodios on March 13, 847, and interred in the Church of the Holy Apostles, where they were annually the object of imperial devotion. His feast is celebrated on this day both in the Greek and Roman Churches; the Greeks also observe 2 June as the day of his death.Compared with Theodore of Stoudios, Nikephoros appears as a friend of conciliation, learned in patristics, more inclined to take the defensive than the offensive, and possessed of a comparatively chaste, simple style. He was mild in his ecclesiastical and monastical rules and non-partisan in his historical treatment of the period from 602 to 769 (Historia syntomos, breviarium). He used the chronicle of Traianus Patricius.His tables of universal history (Chronographikon syntomon), in passages extended and continued, were in great favor with the Byzantines, and were also circulated outside the Empire in the Latin version of Anastasius Bibliothecarius, and also in Slavonic translation. The Chronography offered a universal history from the time of Adam and Eve to his own time. To it he appended a canon catalog (which does not include the Revelation of John). The catalog of the accepted books of the Old and New Testaments is followed by the antilegomena (including Revelation) and the apocrypha. Next to each book is the count of its lines, his stichometry, to which we can compare our accepted texts and judge how much has been added or omitted. This is especially useful for apocrypha for which only fragmentary texts have survived.The principal works of Nikephorus are three writings referring to iconoclasm: Apologeticus minor, probably composed before 814, an explanatory work for laymen concerning the tradition and the first phase of the iconoclastic movement; Apologeticus major with the three Antirrhetici against Mamonas-Constantine Kopronymos, a complete dogmatics of the belief in images, with an exhaustive discussion and refutation of all objections made in opposing writings, as well as those drawn from the works of the Fathers; The third of these larger works is a refutation of the iconoclastic synod of 815 (ed. Serruys, Paris, 1904).Nikephoros follows in the path of John of Damascus. His merit is the thoroughness with which he traced the literary and traditional proofs, and his detailed refutations are serviceable for the knowledge they afford of important texts adduced by his opponents and in part drawn from the older church literature.
 • ニキフォロス1世(ギリシア語: Πατριάρχης Νικηφόρος Α΄, ? - 828年)は、コンスタンディヌーポリ総主教(在位 806年 - 815年)。正教会とカトリック教会で聖人。エイレーネーの宮廷で高位聖職者となる。修道士となってからは敬虔さで知られた。806年にコンスタンディヌーポリ総主教に着座し、聖像破壊運動の再燃を前にイコンを強力に擁護するが、イコン破壊論者のレオーン5世が東ローマ帝国皇帝に即位(813年)して間もなく、その座を追われる(815年)。828年に永眠。846年に不朽体が発見された。
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1591164 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11661 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100087018 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:consultéLe
 • 2011-01-16 (xsd:date)
 • 2011-01-22 (xsd:date)
prop-fr:nom
prop-fr:site
 • http://srbigham.com/
prop-fr:titre
 • Réfutation et destruction des arguments d’Eusèbe et d’Épiphanide, sottement avancés contre l’incarnation du Christ notre Sauveur
 • La vie de notre père parmi les saints, Nicéphore, archevèque de Constantinople et de Nouvelle Rome, composée par Ignace, diacre et garde du trésor de la très sainte et grande Église de Sainte-Sophie
prop-fr:url
 • http://srbigham.com/articles/vie-nicephore.html
 • http://srbigham.com/articles/refutation-arguments-contre-incarnation.html
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Nicéphore Ier de Constantinople (Nikephoros), théologien et historien, fut patriarche de Constantinople du 12 avril 806 au 13 mars 815. Ce saint est fêté le 2 juin (son repos) en Orient et le 13 mars (translation de ses reliques en 847) en Occident.↑ Venance Grumel, Traité d'études byzantines, « La Chronologie I. », Presses universitaires de France, Paris, 1958, p. 435.
 • Niceforo I (758 circa – 5 aprile 828) è stato patriarca di Costantinopoli dall'806 all'815, assurgendo a tale dignità sotto l'impero di Niceforo I, Imperatore romano d'oriente. Venne deposto sotto Leone V l'Armeno per essersi opposto all'Iconoclastia di questo imperatore. Per la sua difesa dell'iconodulia è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.
 • Święty Nicefor I (ur. ok. 758, zm. 2 czerwca 829) – duchowny bizantyński, patriarcha Konstantynopola w latach 806–815, teolog i historyk, święty prawosławny.
 • Nicéforo I de Constantinopla (em grego: Νικηφόρος Α΄; transl.: Nikēphoros I) foi um escritor cristão durante do Império Bizantino e o patriarca de Constantinopla entre 12 de abril de 806 até 13 de março de 815.
 • Santo Nikephoros I (bahasa Yunani: Νικηφόρος Α΄, Nikēphoros I ), (ek. 758 – 5 April 828) adalah penulis Bizantium Kristen dan Patriark Ekumenis Konstantinopel sejak 12 April 806 hingga 13 Maret 815.
 • Patrik I. Nikeforos (Yunanca: Νικηφόρος Α΄), 806 ile 815 yılları arasında Rum Ortodoks Patrikhanesi, 268. patriği olarak görev yapmıştır.
 • Nicèfor I de Constantinoble (Nicephorus, Νικηφόρος) fou un eclesiàstic bizantí, patriarca de Constantinoble i historiador. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 • Nikephoros I. (* wohl 757/58; † 828) war ein byzantinischer Geschichtsschreiber und Patriarch von Konstantinopel.
 • ニキフォロス1世(ギリシア語: Πατριάρχης Νικηφόρος Α΄, ? - 828年)は、コンスタンディヌーポリ総主教(在位 806年 - 815年)。正教会とカトリック教会で聖人。エイレーネーの宮廷で高位聖職者となる。修道士となってからは敬虔さで知られた。806年にコンスタンディヌーポリ総主教に着座し、聖像破壊運動の再燃を前にイコンを強力に擁護するが、イコン破壊論者のレオーン5世が東ローマ帝国皇帝に即位(813年)して間もなく、その座を追われる(815年)。828年に永眠。846年に不朽体が発見された。
 • Nicéforo I o San Nicéforo (758 - 829) fue un escritor cristiano bizantino y Patriarca de Constantinopla (806 - 815).Nació en Constantinopla en el seno de una familia estrictamente ortodoxa, que sufrió pos los iconoclastas: su padre Teodoro, uno de los secretarios del emperador Constantino Copronimo, fue exiliado por su apoyo celoso del uso de imágenes, y su hijo heredó sus convicciones religiosas.
 • Патриарх Никифор (греч. Πατριάρχης Νικηφόρος; ок. 758—828) — патриарх Константинопольский (806—815). Почитается как святой в лике святителей. Память в Православной церкви совершается (по юлианскому календарю): 2 июня и 13 марта (перенесение мощей), в Католической церкви — 13 марта.Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. Его отец пострадал за иконопочитание при императоре Константине Копрониме и умер в изгнании в Никее.
 • Никифор I (гръцки:Νικηφόρος) е византийски духовник, патриарх на Константинопол от 806 до 815.Роден по времето на император Константин V Копроним, той започва своята кариера като императорски нотарий. Участва в свикания от императрица Ирина през 787 г. църковен събор. След това напусна своята служба, основава манастир и се оттегля в него.След смъртта на патриарх Тарасий Никифор е избран за константинополски патриарх.
 • St. Nikephoros I or Nicephorus I (Greek: Νικηφόρος Α΄, Nikēphoros I ), (c. 758 – April 5, 828) was a Christian Byzantine writer and Ecumenical Patriarch of Constantinople from April 12, 806, to March 13, 815.He was born in Constantinople as the son of Theodore and Eudokia, of a strictly orthodox family, which had suffered from the earlier Iconoclasm.
 • Svatý Nicefor (Nikeforos) (758 – 829) byl byzantský světec a konstantinopolský patriarcha (806 – 815). Narodil se v době obrazoborectví do striktně ortodoxní rodiny. Jeho otec, Theodor byl tajemník císaře Konstantina V. Kopronyma a Nicefor se stal císařským písařem. Dosáhl mnoha vzdělání a byl i filozofem. Po druhém nicejském koncilu (r. 787), kterého se zúčastnil jako říšský zmocněnec byzantské císařovny Ireny, ze svého postu odešel, založil klášter u Marmarského moře a usídlil se v něm.
rdfs:label
 • Nicéphore Ier de Constantinople
 • Никифор (Патриарх Константинопольский)
 • ニキフォロス1世 (コンスタンディヌーポリ総主教)
 • Nicefor I (patriarcha Konstantynopola)
 • Niceforo I di Costantinopoli
 • Nicèfor I de Constantinoble
 • Nicéforo I de Constantinopla
 • Nicéforo de Constantinopla
 • Nikeforos I. (patriarcha)
 • Nikephoros I dari Konstantinopel
 • Nikephoros I of Constantinople
 • Nikephoros I. (Patriarch)
 • Patrik I. Nikeforos
 • Никифор Константинополски
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:child of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is foaf:primaryTopic of