La neurasthénie est un terme psychopathologique utilisé pour la première fois par George Miller Beard en 1869 pour désigner une condition dont les symptômes incluent la fatigue, l'anxiété, les maux de tête, la névralgie et la déprime.La neurasthénie est un terme actuellement employé dans la Classification internationale des maladies (CIM-10) publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (et dans la Classification chinoise des troubles mentaux (CCTM), traduite par (زبي).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La neurasthénie est un terme psychopathologique utilisé pour la première fois par George Miller Beard en 1869 pour désigner une condition dont les symptômes incluent la fatigue, l'anxiété, les maux de tête, la névralgie et la déprime.La neurasthénie est un terme actuellement employé dans la Classification internationale des maladies (CIM-10) publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (et dans la Classification chinoise des troubles mentaux (CCTM), traduite par (زبي). Cependant, elle n'est plus diagnostiquée par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP).
 • A neuraszténia (más néven idegesség), az idegrendszer működésében beállott kimerülés. Ezt az állapotot természetesen mindenkor súlyos kedélyi csapások, hosszan tartó anyagi gondok, huzamos időn át folytatott szellemi túlcsigázás avagy kicsapongó életmód előzik meg, tehát általában olyan behatások, amelyek az idegrendszert túlzott mértékben vették igénybe. Szem előtt tartandó, hogy a teljesen egészséges és erőteljes, ideges terheltség által nem gyengített idegzetű egyének idegrendszerüknek huzamosabb és fokozottabb megterheltetését - akár szellemileg, akár testileg - eltűrik állandóbb és mélyebb megzavartatás nélkül. Ilyen egyéneknél mutatkozhatnak ugyan ideges tünemények, mint fejnyomás, szédülés, a munkabírás csökkenése, az étvágy megcsappanása, zavart álom, türelmetlenség és szórakozottság, mindezek azonban kellő kezelés és aránylag rövid pihenés után eltűnnek. Másképp áll azonban az idegkimerítő tényezőknek behatása az olyan idegzetekre, amelyek öröklésileg a terheltek, avagy amelyek akár a gyermekkorban lefolyt táplálkozási zavarok (angolkór, vérszegénység) által ellenálló képességük tekintetében igen gyengék. Amidőn tehát az idegrendszer a szervezetnek a leggyengébb pontja, akkor már aránylag rövidebb tartamú kimerítése az idegzetnek súlyosabb következményeket von maga után.A N.nak azt a nemét, amely az idegrendszer kimerítése folytán jő létre, kimerüléses N.-nak nevezzük, vagy, amennyiben ilyen N. összes tünetei az agyvelőnek kifáradásaiból származottaknak tekinthetők, agyi N.-nak (N. cerebralis) is hívjuk. Van azonban a N.-nak egy másik neme, amelynek létrejöttében a súlyos kimerülés mint kórnemző tényező nem szerepel, hanem amelyben egy bizonyos és kifejezett ideges terheltség játssza a fő szerepet, amelynek talaján a Levillain által elnevezett terheltségi N. fejlődik ki. Az ezen alakot mutató neuraszténiások már gyermekkorukban «idegesek», amennyiben gyakori vagy kínzó fejfájásban szenvednek, gyenge, szubtilis alkotásúak, kitűnő felfogásúak, szentimentális kedélyűek, ijedősek, élénk és nyugtalan álmúak s nevezetes, hogy nemi életük többnyire korán ébred (közülük sokan önfertőzők). Ezek az egyének azok, akik már a gyermekkorban, de még inkább a serdülés idejében s utána a legkülönbözőbb kényszergondolatokban szenvednek; ezek azok, akik rendkívül hajlamosak a legkülönbözőbb kedélyhangulati zavarokra és jellembeli fonákságokra. Ilyen terhelt egyéneken az erkölcsi és észbeli tehetségekben feltűnő egyenetlenségek és egyensúlybeli zavarok fordulnak elő, mert lehet valaki kitűnő hivatalnok, nagy művész, matematikus, politikus, ügyes államférfiú, s emellett erkölcsi szempontból tátongó hézagokat mutat, csodás hajlamokat, feltűnő szabálytalanságokat az életmód tekintetében. Más esetekben a dolog fordítva van. Kifogástalan erkölcs, természetes hajlamok és érzelmek mellett meglepő észbeli hiányok, a legnagyobb emlékező gyengeség, avagy képtelenség a matematikából, a zenéből és egyéb művészetekből valamit is felfogni. Tehát közepes intelligencia mellett egyes képességeknek teljes hiánya fordul elő.A N.-nak egyéb szerzők által felállított valamennyi többi alakja a kimerülési és a terheltségi N. körébe tartozik; ezen alakok egyes kiáltó, kínzó tüneményeken épültek fel. Így ismeretes, hogy némely neuraszténiás kínzó szivdobogásban szenved, amely vagy reggel a felébredéskor vagy pedig a nap bármely más szakában, látszólag magától, külső befolyás nélkül jelentkezik. (N. cordis). Más neuraszténiásnál a nemi élet terén mutatkozik a fő gyengeség (N. sexualis). Ismét egy harmadik betegnél a gyomor és emésztés részéről jelentkeznek a legjellegzetesebb zavarok (N. gastrica, dyspepsia nervosa) stb. Ezen említett alakokat azonban nem tekintheti a N. valamely fő válfajának, hanem sokkal inkább a N. hosszas lefolyásában epizodikus jelenségeknek. Mert azt meg kell jegyeznünk, hogy a N. kiválóan idült, hosszas lefolyású idegbaj, amely már ezen okból is a kezelés szempontjából ugy a beteg mint az orvos részéről nagy türelmet igényel. Kiváló szerepe jut a kezelésben az idegcsillapító és erősítő gyógyító tényezőknek; igy elsősorban az egyénileg megválasztott és sohasem túlhajtott vízgyógymód, a villamosság, klimatikus gyógyhelyek. Gyógyszerek közül csakis tüneti jelentőséggel bír a brómkáli, a szulfonál, esetleg a klorál; ha a vérképzés javítására szükség van, úgy vasat adjunk. A kimerülési neuraszténiások elsősorban pihenjenek! Legalább is 6-8 heti pihenőben részesítsék fáradt agyvelejüket és a kínzó fejnyomás ellen rendszeres hideg vizes fejborogatásokat használjanak. Mindezek mellett első rangú tényező a betegség kezelésében a betegnek orvosához való bizalma, fontos az orvosnak szakszerű, gondos, lankadatlan kezelése.
 • Il termine esaurimento nervoso è un'espressione sorta nei primi anni settanta, che sta ad indicare un insieme non ben definito e generico di situazioni patologiche o semi-patologiche psicologiche e neurologiche quali astenia fisica e/o mentale (nevrastenia), facile affaticabilità, depressione, disturbi nervosi, a volte cefalee, disturbi del sonno, dell'attenzione e dell'umore, modificazioni emotivo-affettive come sentimenti di insicurezza, sfiducia, tensione, nervosismo o agitazione psicomotoria, iperemotività, preoccupazioni costanti ed eccessive, atteggiamento ipocondriaco o patofobico, ma anche per definire impropriamente un crollo psicotico.
 • Nevrasteni, (Fransızca neurasthênie, İngilizce neurasthenia) sinir zafiyeti olarak da bilinir. 1868'de G.M. Beard'ın tanımladığı hastalık tablosu, sinir sistemi fonksiyonunda aşırı çalışma sonucu baş gösteren zayıflık ya da bitkinlik durumu.Çabuk yorulma, bedensel ve ruhsal güçsüzlük duygusu, baş ağrısı, kol ve bacaklarda ağrılar, ter boşanması, uyku bozuklukları nevrasteninin belirtilerindendir. Sigmund Freud, 1895 yılında Beard'dan alarak üç güncel nevrozdan birisi için kullanmış, ama buna neden olarak cinsel içgüdü boşalımındaki bir yetersizliği görmüştür. Günümüz tıbbında nevrasteniden pek söz açılmamakta, eskiden nevrastenili denilen hastalardan çoğunun güncel nevrozlu oldukları anlaşılmış bulunmaktadır.
 • La neurastenia, en psiquiatría, es un trastorno neurótico caracterizado por un cansancio inexplicable que aparece después de realizar un esfuerzo mental o físico. Suele tener como consecuencia una disminución en la eficiencia para realizar o resolver tareas cotidianas y, si se mantiene el trastorno durante un tiempo prolongado, puede llegar a causar trastornos depresivos o de ansiedad.
 • 神経衰弱(しんけいすいじゃく、英: Neurasthenia)は、1880年に米国の医師であるベアードが命名した精神疾患の一種である。症状として精神的努力の後に極度の疲労が持続する、あるいは身体的な衰弱や消耗についての持続的な症状が出ることで、具体的症状としては、めまい、筋緊張性頭痛、睡眠障害、くつろげない感じ、いらいら感、消化不良など出る。当時のアメリカでは都市化や工業化が進んだ結果、労働者の間で、この状態が多発していたことから病名が生まれた。戦前の経済成長期の日本でも同じような状況が発生したことから病名が輸入され日本でも有名になった。病気として症状が不明瞭で自律神経失調症や神経症などとの区別も曖昧であるため、現在では病名としては使われていない。
 • Неврастения (от гръцки : слабост на нервите; от τὀ νεῦρóν, неврон - "нерв", и ὰσθενὴς, астенес, "слаб") - вид невроза, която се проявява с нарушение на съня, умора и намалена работоспособност, повишена раздразнителност и др. Все още се води като диагноза от световната здравна асоциация.
 • La neurastènia, en psiquiatria, és la neurosi caracteritzada per un cansament inexplicable que apareix després de fer un esforç intel·lectual. També hi ha la queixa d'una sensació de debilitat i esgotament corporal i físic després d'esforços mínims. Pot cursar amb tristesa, abatiment, cansament, temor, pèrdua de memòria, insomni, irritabilitat, mal de cap, i altres símptomes.El diagnòstic, segons el CIM (Classificació Internacional de Malalties), ha de constar de més de dos dels següents símptomes:Sensació de dolor i molèsties muscularsMareigsCefalees de tensióTrastorns del somniIncapacitat per relaxar-seIrritabilitatDispèpsia
 • Neurastenia - najczęstsza postać nerwicy objawiająca się zwiększoną pobudliwością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego; niepokojem, niemożnością skupienia uwagi, drażliwością, bólami w okolicy serca, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami jelitowymi, osłabieniem czynności płciowych.
 • Neurasthenie (Nervenschwäche, von τὀ νεῦρóν neuron „Nerv“ und ὰσθενὴς asthenès „schwach“) ist eine im ICD-10 enthaltene psychische Störung. Sie wird zur heutigen Zeit nur noch selten diagnostiziert und spielt in der psychotherapeutischen sowie psychiatrischen Praxis kaum noch eine Rolle, da inzwischen andere Krankheitsbilder (u. a. Depression, Erschöpfungsdepression, Burn-Out) beschrieben wurden, welche die Symptome der Neurasthenie umfassen bzw. einschließen. Sie wird im Deutschen häufig als „reizbare Schwäche“ bezeichnet. Neurasthenie gehörte im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zu den Modekrankheiten einer gehobenen Gesellschaftsschicht. Eine Abwechslung verheißende und anregende Behandlung im Kurverfahren erfolgte seinerzeit nach den Prinzipien des Brownianismus.
 • Neurasthenia is a term that was first used at least as early as 1829 to label a mechanical weakness of the actual nerves, rather than the more metaphorical "nerves" referred to by George Miller Beard later.As a psychopathological term, neurasthenia was used by Beard in 1869 to denote a condition with symptoms of fatigue, anxiety, headache, neuralgia and depressed mood.Neurasthenia is currently a diagnosis in the World Health Organization's International Classification of Diseases (and the Chinese Society of Psychiatry's Chinese Classification of Mental Disorders). However, it is no longer included as a diagnosis in the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.Americans were said to be particularly prone to neurasthenia, which resulted in the nickname "Americanitis" (popularized by William James). Another, rarely used, term for neurasthenia is nervosism.
 • Neurasthenie of zenuwzwakte is een psychische aandoening die valt in de categorie Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen. De naam werd in 1869 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse neuroloog George Miller Beard.Er zijn twee vormen te onderscheiden die elkaar voor een groot deel overlappen. Bij de eerste vorm bestaan klachten over vermoeidheid na geestelijke inspanning en problemen met het verrichten met dagelijkse bezigheden en werk. Vaak is er sprake van afleidende gedachten en herinneringen, concentratieproblemen en inefficiënt denken. Bij de tweede vorm ligt de nadruk op lichamelijke zwakte, zoals vermoeidheid na een geringe inspanning, spierkramp en een onvermogen tot ontspanning.Bij beide vormen komen klachten voor als duizeligheid, hoofdpijn, bezorgdheid over geestelijke en lichamelijke gezondheid, prikkelbaarheid, depressieve verschijnselen, angst en slaapproblemen. Een diagnostisch probleem is dat bij de aandoening culturele verschillen vaak een rol spelen.In het Amerikaanse handboek DSM-IV-TR komt de term neurasthenie niet voor. De aandoening wordt (na uitsluiting van een somatische, depressieve of angststoornis) ingedeeld in de restgroep van de somatoforme stoornissen (somatoforme stoornis niet anderszins omschreven (NAO)).Volgens de DSM-categorisering is het chronischevermoeidheidssyndroom een ondervorm van neurasthenie. Deze opvatting is echter omstreden, evenals het hedendaagse gebruik van het DSM-handboek zelf.
 • Неврастени́я — психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному и физическому напряжению. Впервые описана американским врачом Георгом Бирдом в 1869 году. Неврастения возникает обычно при сочетании психической травмы с чрезмерно напряжённой работой и физиологическими лишениями (хроническое недосыпание, отсутствие отдыха и т. п.). Возникновению неврастении способствуют ослабляющие организм инфекции и интоксикации (алкоголь, курение), эндокринные расстройства, недостаточное питание и др.
 • Neurastenia (neuro = cérebro, astenia= fraqueza), é um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central, culminando em astenia física e mental.É um termo antigo, usado pela primeira vez por George Miller Beard em 1869 para designar um quadro de exaustão física e psicológica, fraqueza, nervosismo e sensibilidade aumentada (principalmente irritabilidade e humor depressivo). Era um diagnóstico muito frequente no final do século XIX que desapareceu e foi revivido várias vezes durante o século XX sendo incluído no CID-10 pela OMS mas não pelo dicionário de saúde mental atual (DSM IV). Sua prevalência está entre 3 e 11% da população mundial, sendo tão comum em homens quanto em mulheres.
 • Neurastenie (nervová slabost) je druh neurózy. Jejími příznaky jsou střídání podrážděnosti a únavy, bolesti hlavy, poruchy soustředění, poruchy spánku a vegetativní obtíže. Termín zpopularizoval George Miller Beard v roce 1869.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3868617 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 44 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110665825 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:icd
 • 300.500000 (xsd:double)
 • F48.0
prop-fr:meshid
 • D009440
prop-fr:nom
 • Neurasthénie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La neurasthénie est un terme psychopathologique utilisé pour la première fois par George Miller Beard en 1869 pour désigner une condition dont les symptômes incluent la fatigue, l'anxiété, les maux de tête, la névralgie et la déprime.La neurasthénie est un terme actuellement employé dans la Classification internationale des maladies (CIM-10) publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (et dans la Classification chinoise des troubles mentaux (CCTM), traduite par (زبي).
 • Il termine esaurimento nervoso è un'espressione sorta nei primi anni settanta, che sta ad indicare un insieme non ben definito e generico di situazioni patologiche o semi-patologiche psicologiche e neurologiche quali astenia fisica e/o mentale (nevrastenia), facile affaticabilità, depressione, disturbi nervosi, a volte cefalee, disturbi del sonno, dell'attenzione e dell'umore, modificazioni emotivo-affettive come sentimenti di insicurezza, sfiducia, tensione, nervosismo o agitazione psicomotoria, iperemotività, preoccupazioni costanti ed eccessive, atteggiamento ipocondriaco o patofobico, ma anche per definire impropriamente un crollo psicotico.
 • La neurastenia, en psiquiatría, es un trastorno neurótico caracterizado por un cansancio inexplicable que aparece después de realizar un esfuerzo mental o físico. Suele tener como consecuencia una disminución en la eficiencia para realizar o resolver tareas cotidianas y, si se mantiene el trastorno durante un tiempo prolongado, puede llegar a causar trastornos depresivos o de ansiedad.
 • 神経衰弱(しんけいすいじゃく、英: Neurasthenia)は、1880年に米国の医師であるベアードが命名した精神疾患の一種である。症状として精神的努力の後に極度の疲労が持続する、あるいは身体的な衰弱や消耗についての持続的な症状が出ることで、具体的症状としては、めまい、筋緊張性頭痛、睡眠障害、くつろげない感じ、いらいら感、消化不良など出る。当時のアメリカでは都市化や工業化が進んだ結果、労働者の間で、この状態が多発していたことから病名が生まれた。戦前の経済成長期の日本でも同じような状況が発生したことから病名が輸入され日本でも有名になった。病気として症状が不明瞭で自律神経失調症や神経症などとの区別も曖昧であるため、現在では病名としては使われていない。
 • Неврастения (от гръцки : слабост на нервите; от τὀ νεῦρóν, неврон - "нерв", и ὰσθενὴς, астенес, "слаб") - вид невроза, която се проявява с нарушение на съня, умора и намалена работоспособност, повишена раздразнителност и др. Все още се води като диагноза от световната здравна асоциация.
 • Neurastenia - najczęstsza postać nerwicy objawiająca się zwiększoną pobudliwością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego; niepokojem, niemożnością skupienia uwagi, drażliwością, bólami w okolicy serca, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami jelitowymi, osłabieniem czynności płciowych.
 • Neurastenie (nervová slabost) je druh neurózy. Jejími příznaky jsou střídání podrážděnosti a únavy, bolesti hlavy, poruchy soustředění, poruchy spánku a vegetativní obtíže. Termín zpopularizoval George Miller Beard v roce 1869.
 • Neurasthenie of zenuwzwakte is een psychische aandoening die valt in de categorie Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen. De naam werd in 1869 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse neuroloog George Miller Beard.Er zijn twee vormen te onderscheiden die elkaar voor een groot deel overlappen. Bij de eerste vorm bestaan klachten over vermoeidheid na geestelijke inspanning en problemen met het verrichten met dagelijkse bezigheden en werk.
 • Неврастени́я — психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному и физическому напряжению. Впервые описана американским врачом Георгом Бирдом в 1869 году. Неврастения возникает обычно при сочетании психической травмы с чрезмерно напряжённой работой и физиологическими лишениями (хроническое недосыпание, отсутствие отдыха и т. п.).
 • Nevrasteni, (Fransızca neurasthênie, İngilizce neurasthenia) sinir zafiyeti olarak da bilinir. 1868'de G.M. Beard'ın tanımladığı hastalık tablosu, sinir sistemi fonksiyonunda aşırı çalışma sonucu baş gösteren zayıflık ya da bitkinlik durumu.Çabuk yorulma, bedensel ve ruhsal güçsüzlük duygusu, baş ağrısı, kol ve bacaklarda ağrılar, ter boşanması, uyku bozuklukları nevrasteninin belirtilerindendir.
 • Neurastenia (neuro = cérebro, astenia= fraqueza), é um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central, culminando em astenia física e mental.É um termo antigo, usado pela primeira vez por George Miller Beard em 1869 para designar um quadro de exaustão física e psicológica, fraqueza, nervosismo e sensibilidade aumentada (principalmente irritabilidade e humor depressivo).
 • A neuraszténia (más néven idegesség), az idegrendszer működésében beállott kimerülés. Ezt az állapotot természetesen mindenkor súlyos kedélyi csapások, hosszan tartó anyagi gondok, huzamos időn át folytatott szellemi túlcsigázás avagy kicsapongó életmód előzik meg, tehát általában olyan behatások, amelyek az idegrendszert túlzott mértékben vették igénybe.
 • Neurasthenia is a term that was first used at least as early as 1829 to label a mechanical weakness of the actual nerves, rather than the more metaphorical "nerves" referred to by George Miller Beard later.As a psychopathological term, neurasthenia was used by Beard in 1869 to denote a condition with symptoms of fatigue, anxiety, headache, neuralgia and depressed mood.Neurasthenia is currently a diagnosis in the World Health Organization's International Classification of Diseases (and the Chinese Society of Psychiatry's Chinese Classification of Mental Disorders).
 • Neurasthenie (Nervenschwäche, von τὀ νεῦρóν neuron „Nerv“ und ὰσθενὴς asthenès „schwach“) ist eine im ICD-10 enthaltene psychische Störung. Sie wird zur heutigen Zeit nur noch selten diagnostiziert und spielt in der psychotherapeutischen sowie psychiatrischen Praxis kaum noch eine Rolle, da inzwischen andere Krankheitsbilder (u. a. Depression, Erschöpfungsdepression, Burn-Out) beschrieben wurden, welche die Symptome der Neurasthenie umfassen bzw. einschließen.
 • La neurastènia, en psiquiatria, és la neurosi caracteritzada per un cansament inexplicable que apareix després de fer un esforç intel·lectual. També hi ha la queixa d'una sensació de debilitat i esgotament corporal i físic després d'esforços mínims.
rdfs:label
 • Neurasthénie
 • Esaurimento nervoso
 • Neurastenia
 • Neurastenia
 • Neurastenia
 • Neurastenie
 • Neurasthenia
 • Neurasthenie
 • Neurasthenie
 • Neurastènia
 • Neuraszténia
 • Nevrasteni
 • Неврастения
 • Неврастения
 • 神経衰弱 (精神疾患)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of