La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de : connaître la position (ses coordonnées) d'un mobile par rapport à un système de référence, ou par rapport à un point fixe déterminé ; calculer ou mesurer la route à suivre pour rejoindre un autre point de coordonnées connues ; calculer toute autre information relative au déplacement de ce mobile (distances et durées, vitesse de déplacement, heure estimée d'arrivée, etc.).↑ dans le premier cas, on utilise des coordonnées géographiques, latitude et longitude ; dans le deuxième, des coordonnées polaires (azimut et distance) depuis un amer (phare, antenne, etc.)

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de : connaître la position (ses coordonnées) d'un mobile par rapport à un système de référence, ou par rapport à un point fixe déterminé ; calculer ou mesurer la route à suivre pour rejoindre un autre point de coordonnées connues ; calculer toute autre information relative au déplacement de ce mobile (distances et durées, vitesse de déplacement, heure estimée d'arrivée, etc.).
 • Storicamente per navigazione si intende l'insieme di tecniche usate per determinare la posizione e la rotta di una nave in mare. Oggigiorno l'uso del termine si è esteso ad una serie di altri ambiti applicativi al di là di quello marittimo, come per esempio quelli terrestre, aeronautico e spaziale. In tempi remoti la navigazione si basava sull'osservazione di punti di riferimento la cui posizione era nota, quali il sole, la luna e le stelle per determinare le coordinate geografiche della posizione dell'osservatore. Successivamente l'osservazione di tali punti di riferimento è stata resa più efficiente attraverso l'introduzione di strumenti come il sestante. Il progresso tecnologico dei tempi recenti ha permesso di realizzare sensori in grado di determinare la posizione attraverso l'utilizzo di punti di riferimento introdotti artificialmente dall'uomo (per esempio i satelliti dei GNSS o i ripetitori WLAN). Tali sensori sono normalmente integrati in sistemi di navigazione insieme a software in grado di elaborare le informazioni inviate dai sensori per fornire una stima della posizione. Il più diffuso algoritmo di calcolo impiegato nel campo della navigazione è il filtro di Kalman.
 • Seyir, seyrüsefer ya da navigasyon, bir noktadan başka bir noktaya gitmek için en elverişli yolu tayin etme ve planlanan rota üzerinde yolculuğu gerçekleştirme. Genellikle bir denizcilik terimi olarak kullanılsa da, iki nokta arasındaki yolun önceden belirlenmiş olmadığı kara ve hava yolculuklarında da seyir yapılır. Denizcilikte seyir, havacılıkta ise seyrüsefer terimi daha yaygın kullanılır. Yön bulma terimi, seyir işinin önemli bir kısmını oluşturan, yakından bağlantılı bir terimdir.
 • Навигация е науката и техниката, позволяваща де се установи положението на движещ се обект спрямо дадена координатна система.Тя може да се използва и за изчисляване на пътя, който трябва да се измине, за да се достигне друга точка с известни координати. В миналото навигацията се е извършвала основно с компас, уреди за измерване на ъгъла спрямо някоя определна звезда, морски или сухоземни карти. Днес за целта се използват геостационарни спътници.Навигацията (от лат. navigato) е наука и практическа дейност за управление на подвижни обекти, която решава следните задачи: - определяне на мястото на обекта относно околната обстановка - избор на движението (посоката, скоростта, маршрута) към желано крайно място.Навигационната дейност трябва да осигури безопасен маршрут, достатъчна бързина на пътуването, а понякога и други предпочитани показатели.Лицето, което я осъществява, се нарича навигатор или щурман.Видове навигация:Според обслужвания обект – морска, авиационна, космическа, автомобилнаСпоред метода на работа – лоцманска и щурманскаСпоред използваните средства – визуална, радионавигация, радарна, инерциална, спътникова и астронавигация.Други значения на навигация:в корабоплаването – фактическо или разрешено корабоплаване, напр. като сезонна дейност в компютърните устройства – целенасочено преминаване от един файл (страница) към друг
 • La navegació és l'art i la ciència de conduir una embarcació o vehicle d'un lloc a un altre, eficientment i amb responsabilitat. És art, ja que és el terme utilitzat per al coneixement especialitzat utilitzat pels navegants per realitzar les tasques de navegació. És ciència perquè es basa en coneixements físics, matemàtics, oceanogràfics, cartogràfics, astronòmics, metereològics etc. La navegació pot ser aèrea, superficial o submarina. Totes les tècniques de navegació inclouen la localització de la posició del navegador en comparació amb llocs coneguts o patrons.
 • Navigation is a field of study that focuses on the process of monitoring and controlling the movement of a craft or vehicle from one place to another. The field of navigation includes four general categories: land navigation, marine navigation, aeronautic navigation, and space navigation. It is also the term of art used for the specialized knowledge used by navigators to perform navigation tasks. All navigational techniques involve locating the navigator's position compared to known locations or patterns.Navigation, in a broader sense, can refer to any skill or study that involves the determination of position and direction. In this sense, navigation includes orienteering and pedestrian navigation. For information about different navigation strategies that people use, visit human navigation.
 • 항법(航法)은 항공기나 선박, 차량 등을 한 장소에서 다른 장소로 이동하기 위한 계획, 분석, 그리고 조절하는 과정이다.
 • Navigatie is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de huidige positie naar de bestemming te verplaatsen. Het woord 'navigatie' is afgeleid uit de Latijnse woorden navis, dat schip betekent, en agere, dat in deze context bewegen of sturen betekent.
 • Nabigazioa itsasontziak, aireontziak edo espaziontziak gidatzeko behar diren tekniken multzoa da. Itsasontzien kasuan, nautika terminoa ere erabiltzen da (aireontzien kasuan, aeronautika; espaziontzien kasuan, astronautika). Nabigazio teknika guztiak aurretik ezagututako leku edo patroietan kokapena aurkitzeko erabiltzen dituzte. Horretarako behar-beharrezkoa da latitudea eta longitudea ondo ezagutzea.
 • 航法(こうほう)とは、船舶や航空機、自動車、宇宙機などの移動体において、出発地から経由地、目的地までの航行を導く方法である。コンパスや時計を備え、天体や地勢を観測することで方位や位置を知り、移動体側が単独で進行方向を判断し決定することが最も基本的な航法であるが、科学技術の発展に従って多様な道標となる施設の援用が利用可能となった。今日では衛星測位システムによって簡便ながら正確な位置情報が得られるようになっており、安全性向上目的の冗長性確保や非常時の特殊事情を除けば、複雑で高度な技量が求められる従来型の航法技術は廃れる傾向にある。代表的な航法を以下に示す。多くの場合、これらの複数が実際の航法として用いられている。 自律航法/自蔵航法(推測航法、慣性航法) 地文航法/天文航法 電波航法(オメガ航法、LORAN、TACAN、グリッド航法、ドップラー航法、衛星航法) 広域航法(RNAV、RNP)航法を担当する専門職として、長距離路線を飛ぶ航空機の黎明期には「航空士」という職務が存在していた。船舶では今でも「航海士」が船の航法を担当している。
 • Навига́ция (лат. navigatio, от лат. navigo — плыву на судне): Мореплавание, судоходство Период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство Основной раздел судовождения, в котором разрабатываются теоретические обоснования и практические приёмы вождения судовВ течение многих веков термин навигация означал совокупность указанных значений. В XX веке, с развитием науки и техники, появлением воздушных судов, космических кораблей — новых объектов навигации, появились смысловые значения термина. Теперь, в общем смысле,навигация — процесс управления некоторым объектом (имеющим собственные методы передвижения) в определённом пространстве передвижения. Состоит из двух основных частей: теоретическое обоснование и практическое применение методов управления объектом, маршрутизация, выбор оптимального пути следования объекта в пространстве.
 • La navegación marítima es el arte y la ciencia de conducir una embarcación desde una situación de salida (zarpado) hasta otra de llegada, eficientemente y con responsabilidad. Es arte por la destreza que debe tener el navegante para sortear los peligros de la navegación, y es ciencia porque se basa en conocimientos físicos, matemáticos, oceanográficos, cartográficos, astronómicos, etc. La navegación puede ser superficial o submarina.
 • Navigace je souhrnný název pro postupy, jimiž lze kdekoliv na zeměkouli, moři či obecně v nějakém prostoru (ještě obecněji v nějaké situaci) stanovit svou polohu (nebo polohu jiného přemisťovaného objektu) a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější (například nejrychlejší, nejkratší atd.). Termín je odvozen z latinského slova navis znamenajícího loď, původně slovo znamenalo plavbu po moři, význam se metonymicky přenesl na zjišťování polohy a směru a volbu trasy a metaforicky rozšířil na další druhy dopravy a další činnosti. Navigace může být prováděna například těmito způsoby: osobním dorozumíváním (osoba znalá místa, průvodce) pomocí orientačního značení (dopravní značení, turistické značení, označování ulic, označování domů, vlastní značení atd. ) srovnávací navigací – porovnávaní terénu a mapy terrestricky pomocí kompasu (magnetický nebo gyroskopický), logu, hloubkoměru, námořní mapy astronomicky pomocí polohy slunce, Měsíce a hvězd – pomocí sextantu, kompasu a hodin radionavigačními přístroji – pomocí radiomajáků (NDB, VOR), měřiče vzdálenosti DME a radiokompasu pozemním navigačním systémem – např. LORAN, OMEGA družicovým navigačním systémem – např. GPS, GLONASS, Galileo
 • A navigáció mai értelmezése szerint a tengeri és légi közlekedés tájékozódási módszereinek összefoglaló elnevezése. Bizonyos megszorításokkal alkalmazható a szárazföldi közlekedésben is (úttalan terepen, sivatagban). A latin navigatio szó eredeti jelentése: hajózás (a navigare (hajózni) ige származéka).
 • Navigasi atau pandu arah adalah penentuan kedudukan (position) dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta, dan oleh sebab itulah pengetahuan tentang pedoman arah (compass) dan peta serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami.Sebelum pedoman arah ditemukan, pandu arah dilakukan dengan melihat kedudukan benda-benda langit seperti matahari dan bintang-bintang dilangit, yang tentunya bermasalah kalau langit sedang mendung.
 • Navigation ist die „Steuermannskunst“ zu Wasser (Nautik), zu Land und in der Luft. Ihr Ziel ist, das Fahr- bzw. Flugzeug sicher zum gewünschten Zielpunkt zu steuern. Dem Steuern gehen zwei geometrische Aufgaben voraus: das Feststellen der momentanen Position (Ortsbestimmung) und das Ermitteln der besten Route zum Zielpunkt.Mit Beginn der Raumfahrt wurden die Aufgaben der Navigation entsprechend auf den Weltraum verallgemeinert, was unter anderem den Übergang von zweidimensionalen Methoden (2D, einschließlich Flughöhe 2½D) auf dreidimensionale Verfahren im Weltraum erforderte. Die Beschleunigung der Luftfahrt hat darüber hinaus zur Entwicklung integrierter Systeme geführt, etwa zu Flight Management Systems.Navigation im allgemeinsten Sinn schließt noch weitere Aspekte ein, beispielsweise den Gleichgewichtssinn und die Raumvorstellung. Sie kann dann definiert werden als Das sich Zurechtfinden in einem topografischen Raum, um einen gewünschten Ort zu erreichen. Aus ähnlichen Gründen wurde auch das Zurechtfinden in Computerprogrammen als Navigation oder Browsing bezeichnet.
 • Navegação é a ciência, arte, prática ou tecnologia, de planejar e executar uma viagem de um ponto de partida até seu ponto de destino. A principal atividade da navegação é a determinação da posição atual, para possível comparação com posições previstas ou desejadas. A invenção de aparelhos que permitem a determinação exata dessa posição, como a bússola, o sextante, o cronômetro, o radar, o rádio, e o GPS estão entre os maiores avanços científicos da humanidade.Outro fator crucial na navegação é a existência de mapas ou modelos similares.
 • Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.Rodzaje nawigacji: Nawigacja satelitarna, np. GPS – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi. Nawigacja astronomiczna, astronawigacja – jest prowadzona w oparciu o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajomości czasu lokalnego. Nawigacja pilotowa – jest prowadzona w portach i na torach podejściowych do portów z uwzględnieniem znaków nawigacyjnych, polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników. Pilotaż stosowany jest w otoczeniu portów, na prowadzących do nich torach wodnych, oraz na innych akwenach (najczęściej lokalnych) o zwiększonym natężeniu ruchu (cieśniny i inne wąskie przejścia), niebezpiecznych ze względu na przeszkody podwodne (rafy, wraki itp.), a także na akwenach, gdzie pilotaż wymagany jest przez przepisy lokalne. Nawigacja radiowa, radionawigacja – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez specjalne nadajniki. Mogą to być proste nadajniki (radiolatarnie) lub nadajniki zsynchronizowane w system hiperboliczny (LORAN, Decca, inne systemy (lokalne)). Nawigacja zliczeniowa stosowana przed wprowadzeniem radionawigacji w trudnych warunkach atmosferycznych – prowadzona na podstawie zestawiania kierunku ruchu statku (kursu) i jego szybkości. Nawigacja terrestryczna – nawigacja oparta na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych charakterystycznych obiektów znajdujących się na wybrzeżu, stosowana w zasięgu widoczności lądu. Nawigacja radarowa – polega na obserwacji zarysów wybrzeży i obiektów nawigacyjnych przy pomocy radaru. Nawigacja inercjalna – jest stosowana głównie w okrętach podwodnych, przy pomocy skomplikowanych systemów żyroskopowych.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 78677 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7616 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108806252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • Navigation
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de : connaître la position (ses coordonnées) d'un mobile par rapport à un système de référence, ou par rapport à un point fixe déterminé ; calculer ou mesurer la route à suivre pour rejoindre un autre point de coordonnées connues ; calculer toute autre information relative au déplacement de ce mobile (distances et durées, vitesse de déplacement, heure estimée d'arrivée, etc.).↑ dans le premier cas, on utilise des coordonnées géographiques, latitude et longitude ; dans le deuxième, des coordonnées polaires (azimut et distance) depuis un amer (phare, antenne, etc.)
 • Seyir, seyrüsefer ya da navigasyon, bir noktadan başka bir noktaya gitmek için en elverişli yolu tayin etme ve planlanan rota üzerinde yolculuğu gerçekleştirme. Genellikle bir denizcilik terimi olarak kullanılsa da, iki nokta arasındaki yolun önceden belirlenmiş olmadığı kara ve hava yolculuklarında da seyir yapılır. Denizcilikte seyir, havacılıkta ise seyrüsefer terimi daha yaygın kullanılır. Yön bulma terimi, seyir işinin önemli bir kısmını oluşturan, yakından bağlantılı bir terimdir.
 • 항법(航法)은 항공기나 선박, 차량 등을 한 장소에서 다른 장소로 이동하기 위한 계획, 분석, 그리고 조절하는 과정이다.
 • Navigatie is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de huidige positie naar de bestemming te verplaatsen. Het woord 'navigatie' is afgeleid uit de Latijnse woorden navis, dat schip betekent, en agere, dat in deze context bewegen of sturen betekent.
 • Nabigazioa itsasontziak, aireontziak edo espaziontziak gidatzeko behar diren tekniken multzoa da. Itsasontzien kasuan, nautika terminoa ere erabiltzen da (aireontzien kasuan, aeronautika; espaziontzien kasuan, astronautika). Nabigazio teknika guztiak aurretik ezagututako leku edo patroietan kokapena aurkitzeko erabiltzen dituzte. Horretarako behar-beharrezkoa da latitudea eta longitudea ondo ezagutzea.
 • 航法(こうほう)とは、船舶や航空機、自動車、宇宙機などの移動体において、出発地から経由地、目的地までの航行を導く方法である。コンパスや時計を備え、天体や地勢を観測することで方位や位置を知り、移動体側が単独で進行方向を判断し決定することが最も基本的な航法であるが、科学技術の発展に従って多様な道標となる施設の援用が利用可能となった。今日では衛星測位システムによって簡便ながら正確な位置情報が得られるようになっており、安全性向上目的の冗長性確保や非常時の特殊事情を除けば、複雑で高度な技量が求められる従来型の航法技術は廃れる傾向にある。代表的な航法を以下に示す。多くの場合、これらの複数が実際の航法として用いられている。 自律航法/自蔵航法(推測航法、慣性航法) 地文航法/天文航法 電波航法(オメガ航法、LORAN、TACAN、グリッド航法、ドップラー航法、衛星航法) 広域航法(RNAV、RNP)航法を担当する専門職として、長距離路線を飛ぶ航空機の黎明期には「航空士」という職務が存在していた。船舶では今でも「航海士」が船の航法を担当している。
 • La navegación marítima es el arte y la ciencia de conducir una embarcación desde una situación de salida (zarpado) hasta otra de llegada, eficientemente y con responsabilidad. Es arte por la destreza que debe tener el navegante para sortear los peligros de la navegación, y es ciencia porque se basa en conocimientos físicos, matemáticos, oceanográficos, cartográficos, astronómicos, etc. La navegación puede ser superficial o submarina.
 • A navigáció mai értelmezése szerint a tengeri és légi közlekedés tájékozódási módszereinek összefoglaló elnevezése. Bizonyos megszorításokkal alkalmazható a szárazföldi közlekedésben is (úttalan terepen, sivatagban). A latin navigatio szó eredeti jelentése: hajózás (a navigare (hajózni) ige származéka).
 • Navigasi atau pandu arah adalah penentuan kedudukan (position) dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta, dan oleh sebab itulah pengetahuan tentang pedoman arah (compass) dan peta serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami.Sebelum pedoman arah ditemukan, pandu arah dilakukan dengan melihat kedudukan benda-benda langit seperti matahari dan bintang-bintang dilangit, yang tentunya bermasalah kalau langit sedang mendung.
 • Navigation is a field of study that focuses on the process of monitoring and controlling the movement of a craft or vehicle from one place to another. The field of navigation includes four general categories: land navigation, marine navigation, aeronautic navigation, and space navigation. It is also the term of art used for the specialized knowledge used by navigators to perform navigation tasks.
 • Навига́ция (лат. navigatio, от лат. navigo — плыву на судне): Мореплавание, судоходство Период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство Основной раздел судовождения, в котором разрабатываются теоретические обоснования и практические приёмы вождения судовВ течение многих веков термин навигация означал совокупность указанных значений.
 • Навигация е науката и техниката, позволяваща де се установи положението на движещ се обект спрямо дадена координатна система.Тя може да се използва и за изчисляване на пътя, който трябва да се измине, за да се достигне друга точка с известни координати. В миналото навигацията се е извършвала основно с компас, уреди за измерване на ъгъла спрямо някоя определна звезда, морски или сухоземни карти. Днес за целта се използват геостационарни спътници.Навигацията (от лат.
 • Navegação é a ciência, arte, prática ou tecnologia, de planejar e executar uma viagem de um ponto de partida até seu ponto de destino. A principal atividade da navegação é a determinação da posição atual, para possível comparação com posições previstas ou desejadas.
 • Navigation ist die „Steuermannskunst“ zu Wasser (Nautik), zu Land und in der Luft. Ihr Ziel ist, das Fahr- bzw. Flugzeug sicher zum gewünschten Zielpunkt zu steuern.
 • Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.Rodzaje nawigacji: Nawigacja satelitarna, np. GPS – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi. Nawigacja astronomiczna, astronawigacja – jest prowadzona w oparciu o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajomości czasu lokalnego.
 • Navigace je souhrnný název pro postupy, jimiž lze kdekoliv na zeměkouli, moři či obecně v nějakém prostoru (ještě obecněji v nějaké situaci) stanovit svou polohu (nebo polohu jiného přemisťovaného objektu) a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější (například nejrychlejší, nejkratší atd.).
 • La navegació és l'art i la ciència de conduir una embarcació o vehicle d'un lloc a un altre, eficientment i amb responsabilitat. És art, ja que és el terme utilitzat per al coneixement especialitzat utilitzat pels navegants per realitzar les tasques de navegació. És ciència perquè es basa en coneixements físics, matemàtics, oceanogràfics, cartogràfics, astronòmics, metereològics etc. La navegació pot ser aèrea, superficial o submarina.
 • Storicamente per navigazione si intende l'insieme di tecniche usate per determinare la posizione e la rotta di una nave in mare. Oggigiorno l'uso del termine si è esteso ad una serie di altri ambiti applicativi al di là di quello marittimo, come per esempio quelli terrestre, aeronautico e spaziale.
rdfs:label
 • Navigation
 • Nabigazio
 • Navegació
 • Navegación marítima
 • Navegação
 • Navigace
 • Navigasi
 • Navigatie
 • Navigation
 • Navigation
 • Navigazione
 • Navigáció
 • Nawigacja
 • Seyir
 • Навигация
 • Навигация
 • 航法
 • 항법
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of