Abû Ja`far Muhammad ben Muhammad ben al-Hasan Nasîr ad-Dîn at-Tûsî ou Nasîr ad-Dîn Tûsî ou Nasr Eddin Tusi (1201, à Tus en Iran - 1274) est un philosophe, mathématicien, astronome, théologien et médecin perse musulman.↑ Arabe : abū jaʿfar muḥammad ben muḥammad ben al-ḥasan naṣīr ad-dīn aṭ-ṭūsī,أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي↑ Persan : ḫūje naṣīr ad-dīn ṭūsī,خواجه نصير الدين طوسى.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Abû Ja`far Muhammad ben Muhammad ben al-Hasan Nasîr ad-Dîn at-Tûsî ou Nasîr ad-Dîn Tûsî ou Nasr Eddin Tusi (1201, à Tus en Iran - 1274) est un philosophe, mathématicien, astronome, théologien et médecin perse musulman.
 • Nasīr al-Dīn al-Tūsī , persiano نصير الدين الطوسي (trascritto anche Nassir Eddin al-Tusi), (Razavi Khorasan, febbraio 1201 – Baghdad, 26 giugno 1274) è stato un astronomo e matematico persiano.Fu anche fisico, chimico, biologo, filosofo, teologo, ma soprattutto uno studioso interdisciplinare al servizio di Hülegü (Hulag Kan).
 • Nasir Tusi Abu Dżafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir ad-Din al-Tusi (ur. 1201 w Tusie, zm. 1274, okolice Bagdadu) – perski naukowiec, wyznania szyickiego. Znany jest jako filozof, astronom, teolog, lekarz oraz pisarz.Gdy armia Czyngis-chana zagarnęła jego ojczyznę, Nasir uciekł, aby przyłączyć się do nizarytów (asasynów) a w czasie gdy przemieszczał się z jednej twierdzy do drugiej, wniósł znaczny wkład do ówczesnej nauki. W trakcie inwazji Hulagu-chana, który zamierzał zniszczyć nizarytów, był głównym zwolennikiem kapitulacji. Asasynom przyniosła ona prawdziwą katastrofę, ponieważ Hulagu nie dotrzymał jej warunków, jednak Nasir stał się jednym z ulubieńców chana. Przyczynił się on w znacznym stopniu do podjęcia przez Hulagu decyzji o ataku na Bagdad i był jego posłem w trakcie negocjacji z ostatnim kalifem. Hulagu specjalnie dla niego zbudował obserwatorium w swojej stolicy Maraghi.Tusi stworzył bardzo dokładne tablice ruchów planetarnych co opisał w swoim dziele Zij-i Ilkhani (Tablice Ilchanidów). Na ich podstawie określano położenie planet oraz nazewnictwo gwiazd. Jego model systemu planetarnego był w tym czasie najbardziej zaawansowany na świecie i obszernie wykorzystywany do momentu wprowadzenia modelu heliocentrycznego przez Mikołaja Kopernika.Prawdopodobnie był pierwszym, który określił trygonometrię jako oddzielną część matematyki. Odkrył geometryczną metodę zwaną Tusi-couple (ang.) zamieniającą ruch prostoliniowy na sumę dwóch ruchów kołowych. Obliczył wartość precesji równonocy równą 51' i przyczynił się do konstrukcji wielu urządzeń astronomicznych z uwzględnieniem astrolabium. Stworzył też pierwszy rozbudowany system płaskiej oraz sferycznej trygonometrii.Uważany jest za jednego z najwybitniejszych astronomów żyjących pomiędzy Ptolemeuszem a Kopernikiem.60-kilometrowy krater uderzeniowy znajdujący się na południowej półkuli Księżyca nazwany jest na jego cześć kraterem Nasireddina.
 • Abu Jafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir al-Din al-Tusi, conocido como Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274 cerca de Bagdad) fue un científico persa chií. Nació en Tus, Jorasán (entonces Persia y en la actualidad Irán). Es conocido como filósofo, matemático, astrónomo, teólogo, médico y se considera un escritor muy prolífico. Su nombre está eternizado en la denominación de un cráter de 60 km de diámetro en la Luna.
 • Nasiruddin Tusi, 1201 ile 1274 yıllarında yaşamış Fars veya Türk bilgin islam filozofu. Söz konusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad'da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Nasîrüddin Tûsî'de bu dönemde yetişmiş Şiî dünyasının tanınmış bir bilgesi olmuştur.
 • Abu Jafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir al-Din al-Toesi of kortweg Nasir Toesi (1201 - 1274; spellingsvarianten zijn Tusi en Tousi) was een Perzisch wetenschapper en filosoof. Toesi is vernoemd naar zijn geboorteplaats Toes in de streek Khorasan in wat nu Iran is. Hij leverde grote bijdragen aan de wiskunde, astronomie en filosofie.
 • Naṣīr ad-Dīn Ṭūsī (persisch ‏نصیر الدین طوسی‎, DMG Naṣīr ud-Dīn-e Ṭūsī, arabisch ‏أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصیرالدین طوسی‎, DMG Abū Ǧaʿfar Muḥammad b. Muḥammad b. al-Ḥasan Naṣīr ad-Dīn Ṭūsī; * 1201 in Tūs, Chorassan Iran nahe dem heutigen Maschhad; † 1274 bei Bagdad) war ein schiitischer Theologe, Mathematiker, Astronom, Philosoph und Forscher persischer Abstammung im 13. Jahrhundert.
 • Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Насир ад-Дин ат-Туси (перс. محمد بن محمد بن الحسن الطوسی‎, Тус, 18 февраля 1201 — Марага, 26 июня 1274) — персидский математик, механик и астроном XIII века, ученик Камал ад-Дина ибн Юниса, чрезвычайно разносторонний учёный, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. Был знатоком греческой науки, комментировал труды Евклида, Архимеда, Автолика, Феодосия, Менелая, Аполлония, Аристарха, Гипсикла, Птолемея.Известно около 150 трактатов и писем Насир ад-Дина ат-Туси, из которых двадцать пять написаны на персидском, а остальные — на арабском языке. Существует даже трактат по геомантии, который Туси написал на арабском, персидском и тюркском, демонстрируя свое мастерство на всех трёх языках. Отмечается, что Туси знал и греческий.
 • Nàssir-ad-Din Abu-Jàfar Muhàmmad ibn Muhàmmad ibn al-Hàssan at-Tussí, més conegut com a Nàssir-ad-Din at-Tussí (Tus, 1201– Khadimanin, a prop de Bagdad, 1274) va ser un astròleg/astrònom, matemàtic, filòsof i metge persa. És considerat com un dels creadors de la trigonometria i féu importants aportacions a l'astronomia ptolemaica. A occident també va ser conegut com a Nasarradinus.Quan els exèrcits mongols de Genguis Khan arrasaven la Pèrsia, at-Tussí fugí per reunir-se amb els ismaïlites. Les seves contribucions científiques més importants daten d'aquests anys, mentre fugia d'una fortalesa a una altra. Finalment s'afegí a les tropes de Hulagu (un dels fills de Genghis Khan) després de la invasió del castell d'Alamut per les forces mongoles.At-Tussí elaborà taules molt acurades de moviments planetaris, tal com es mostren al seu llibre Zij-i ilkhani ("Les taules ilkhàniques"). Aquest llibre conté taules per calcular les posicions dels planetes, així com els noms de moltes estrelles. El seu sistema planetari era el més avançat de l'època i fou utilitzat extensament fins al desenvolupament del model heliocèntric en el temps de Copèrnic. Entre Claudi Ptolemeu i Copèrnic, se'l considera com el científic més eminent en aquest camp.També és conegut pel parell de Tusi, que descompon un moviment lineal en la suma de dos moviments circulars. També calculà el valor de 51' per a la precessió dels equinoccis i contribuí en la construcció i ús d'alguns instruments astronòmics incloent-hi l'astrolabi (el famós observatori de Maragheh fou construït per a ell). Escrigué el primer tractat existent del sistema complet de trigonometria plana i esfèrica.
 • Khawaja Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan Tūsī (Persian: محمد بن محمد بن الحسن طوسی‎) (born 17 February 1201 in Ṭūs, Khorasan – died on 25 June 1274 in al-Kāżimiyyah district of metropolitan Baghdad), better known as Nasīr al-Dīn Tūsī (Persian: نصیر الدین طوسی‎; or simply Tusi in the West), was a Persian polymath and prolific writer: An architect, astronomer, biologist, chemist, mathematician, philosopher, physician, physicist, scientist, theologian and Marja Taqleed.[citation needed] He was of the Ismaili-, and subsequently Twelver Shī‘ah Islamic belief. The Muslim scholar Ibn Khaldun (1332–1406) considered Tusi to be the greatest of the later Persian scholars.
 • Naszír ad-Dín Túszí, (angolos írásmóddal: Nasir al-Din al-Tusi) Ṭūsī: Abū Jaafar Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Ḥasan Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (1201. február 17. Tusz, Irán – 74. június 25. Bagdad, Irak) ókori perzsa asztrológus, csillagász, matematikus.Túsz városában született (Khoraszan, a mai Irán területén), nevét is róla kapta. Isma’ili kormányzója, Naszír ad-Din ’Abd ar-Rahim személyes asztrológusa volt. Apja és nagybátyja is tudósok voltak.Elfogták és Alamut erődítményében fogva tartották, ami orgyilkosok főhadiszállása volt. Ő elárulta a védelem gyenge pontjait a mongol hódítóknak, akik jutalmul (Ilkhanida dinasztia, Hulagu kán) egy obszervatóriummal ajándékozták meg, ami 1262-ben Meraghában (a mai Azerbajdzsánban) kínai segítséggel épült fel. Az obszervatórium műszerei közül néhányat maga al-Túszí tervezett. Az intézményhez iskola és könyvtár is tartozott. Tizenkét éves programban végzett megfigyeléseket, elsősorban a bolygók mozgását figyelte meg, ezek eredményeit az Ilkháni táblázatok című műben ismertette, amiben csillagok pozíciót is megadta. 1274-ben Al-Tusi elhagyta Maraghát és tanítványaival Bagdadba költözött.Al-Túszí írt csillagászati műszerekről, klasszikus munkákat fordított és látta el megjegyzésekkel őket, továbbá trigonometriával is foglalkozott.Munkái a ptolemaioszi világkép megreformálását célozták. Nagy hatást gyakorolt a késő középkori iszlám csillagászatra, továbbá a korai-modern kori európai csillagászokra, köztük Nikolausz Kopernikuszra. Al-Túszí több mint 150 művet írt, arab és perzsa nyelven.
 • ナスィールッディーン・トゥースィー(ペルシア語: محمد بن محمد بن حسن طوسی Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥasan Ṭūsī アラビア語: ナスィールッディーン・アッ=トゥースィー Naṣīr al-Dīn Abū Ja‘far Muḥammad b. Muḥammad b. Ḥasan al-Ṭūsī、 نصير الدين ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن الطوسي‎ 1201年2月18日 –1274年6月25日)はシーア派を代表するペルシャ人の神学者である。またイブン・スィーナーら系譜に連なる逍遥学派の中興の祖と目される哲学者であり、数学者、天文学者であり、13世紀のイスラーム世界を代表する偉大な学者である。トゥースィーはイランのホラーサーン地方のトゥース生まれの人物を示す呼称で多くの学者がトゥースィー(アラビア語でアル=トゥースィー at-Tûsî)と呼ばれている。また「学識者トゥースィー」 محقِّقِ طوسى muḥaqqiq-i Ṭūsī、ホージャ・ナスィール・トゥースィーخواجه نصير طوسى Khwāja Naṣīr Ṭūsī、「人類の師」 استادِ بشر Ustād-i Bashar などの尊称で呼ばれて来た。
dbpedia-owl:bnfId
 • 12399386c
dbpedia-owl:sudocId
 • 050434039
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 12392936
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 339553 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12315 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108483954 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:bnf
 • 12399386 (xsd:integer)
prop-fr:sudoc
 • 50434039 (xsd:integer)
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 12392936 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n82-136884
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Abû Ja`far Muhammad ben Muhammad ben al-Hasan Nasîr ad-Dîn at-Tûsî ou Nasîr ad-Dîn Tûsî ou Nasr Eddin Tusi (1201, à Tus en Iran - 1274) est un philosophe, mathématicien, astronome, théologien et médecin perse musulman.↑ Arabe : abū jaʿfar muḥammad ben muḥammad ben al-ḥasan naṣīr ad-dīn aṭ-ṭūsī,أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي↑ Persan : ḫūje naṣīr ad-dīn ṭūsī,خواجه نصير الدين طوسى.
 • Nasīr al-Dīn al-Tūsī , persiano نصير الدين الطوسي (trascritto anche Nassir Eddin al-Tusi), (Razavi Khorasan, febbraio 1201 – Baghdad, 26 giugno 1274) è stato un astronomo e matematico persiano.Fu anche fisico, chimico, biologo, filosofo, teologo, ma soprattutto uno studioso interdisciplinare al servizio di Hülegü (Hulag Kan).
 • Abu Jafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir al-Din al-Tusi, conocido como Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274 cerca de Bagdad) fue un científico persa chií. Nació en Tus, Jorasán (entonces Persia y en la actualidad Irán). Es conocido como filósofo, matemático, astrónomo, teólogo, médico y se considera un escritor muy prolífico. Su nombre está eternizado en la denominación de un cráter de 60 km de diámetro en la Luna.
 • Nasiruddin Tusi, 1201 ile 1274 yıllarında yaşamış Fars veya Türk bilgin islam filozofu. Söz konusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad'da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Nasîrüddin Tûsî'de bu dönemde yetişmiş Şiî dünyasının tanınmış bir bilgesi olmuştur.
 • Abu Jafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir al-Din al-Toesi of kortweg Nasir Toesi (1201 - 1274; spellingsvarianten zijn Tusi en Tousi) was een Perzisch wetenschapper en filosoof. Toesi is vernoemd naar zijn geboorteplaats Toes in de streek Khorasan in wat nu Iran is. Hij leverde grote bijdragen aan de wiskunde, astronomie en filosofie.
 • Naṣīr ad-Dīn Ṭūsī (persisch ‏نصیر الدین طوسی‎, DMG Naṣīr ud-Dīn-e Ṭūsī, arabisch ‏أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصیرالدین طوسی‎, DMG Abū Ǧaʿfar Muḥammad b. Muḥammad b. al-Ḥasan Naṣīr ad-Dīn Ṭūsī; * 1201 in Tūs, Chorassan Iran nahe dem heutigen Maschhad; † 1274 bei Bagdad) war ein schiitischer Theologe, Mathematiker, Astronom, Philosoph und Forscher persischer Abstammung im 13. Jahrhundert.
 • Nàssir-ad-Din Abu-Jàfar Muhàmmad ibn Muhàmmad ibn al-Hàssan at-Tussí, més conegut com a Nàssir-ad-Din at-Tussí (Tus, 1201– Khadimanin, a prop de Bagdad, 1274) va ser un astròleg/astrònom, matemàtic, filòsof i metge persa. És considerat com un dels creadors de la trigonometria i féu importants aportacions a l'astronomia ptolemaica. A occident també va ser conegut com a Nasarradinus.Quan els exèrcits mongols de Genguis Khan arrasaven la Pèrsia, at-Tussí fugí per reunir-se amb els ismaïlites.
 • ナスィールッディーン・トゥースィー(ペルシア語: محمد بن محمد بن حسن طوسی Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥasan Ṭūsī アラビア語: ナスィールッディーン・アッ=トゥースィー Naṣīr al-Dīn Abū Ja‘far Muḥammad b. Muḥammad b.
 • Khawaja Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan Tūsī (Persian: محمد بن محمد بن الحسن طوسی‎) (born 17 February 1201 in Ṭūs, Khorasan – died on 25 June 1274 in al-Kāżimiyyah district of metropolitan Baghdad), better known as Nasīr al-Dīn Tūsī (Persian: نصیر الدین طوسی‎; or simply Tusi in the West), was a Persian polymath and prolific writer: An architect, astronomer, biologist, chemist, mathematician, philosopher, physician, physicist, scientist, theologian and Marja Taqleed.[citation needed] He was of the Ismaili-, and subsequently Twelver Shī‘ah Islamic belief.
 • Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Насир ад-Дин ат-Туси (перс. محمد بن محمد بن الحسن الطوسی‎, Тус, 18 февраля 1201 — Марага, 26 июня 1274) — персидский математик, механик и астроном XIII века, ученик Камал ад-Дина ибн Юниса, чрезвычайно разносторонний учёный, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии.
 • Nasir Tusi Abu Dżafar Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Nasir ad-Din al-Tusi (ur. 1201 w Tusie, zm. 1274, okolice Bagdadu) – perski naukowiec, wyznania szyickiego. Znany jest jako filozof, astronom, teolog, lekarz oraz pisarz.Gdy armia Czyngis-chana zagarnęła jego ojczyznę, Nasir uciekł, aby przyłączyć się do nizarytów (asasynów) a w czasie gdy przemieszczał się z jednej twierdzy do drugiej, wniósł znaczny wkład do ówczesnej nauki.
 • Naszír ad-Dín Túszí, (angolos írásmóddal: Nasir al-Din al-Tusi) Ṭūsī: Abū Jaafar Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Ḥasan Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (1201. február 17. Tusz, Irán – 74. június 25. Bagdad, Irak) ókori perzsa asztrológus, csillagász, matematikus.Túsz városában született (Khoraszan, a mai Irán területén), nevét is róla kapta. Isma’ili kormányzója, Naszír ad-Din ’Abd ar-Rahim személyes asztrológusa volt.
rdfs:label
 • Nasir ad-Din at-Tusi
 • Nasir ad-Din Tusi
 • Nasir ad-Din at-Tusi
 • Nasir al-Din al-Toesi
 • Nasir al-Din al-Tusi
 • Nasir al-Din al-Tusi
 • Nasir al-Din al-Tusi
 • Naszír ad-Dín Túszí
 • Nasîrüddin Tûsî
 • Nàssir-ad-Din at-Tussí
 • ナスィールッディーン・トゥースィー
 • Ат-Туси, Насир ад-Дин
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:éponyme of
is foaf:primaryTopic of