Le narthex (du grec narthêx, « férule » puis cassette faite avec les tiges de férule, puis, par analogie, portique), appelé parfois antéglise ou avant-nef, est un portique interne ménagé à l'entrée de certaines églises paléochrétiennes ou médiévales. C'est un espace intermédiaire avant d'accéder à la nef proprement dite. Ce vestibule transversal peut être au-devant du portail, ou entre le portail et la nef (Vézelay), ou faire partie intégrante de la nef.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le narthex (du grec narthêx, « férule » puis cassette faite avec les tiges de férule, puis, par analogie, portique), appelé parfois antéglise ou avant-nef, est un portique interne ménagé à l'entrée de certaines églises paléochrétiennes ou médiévales. C'est un espace intermédiaire avant d'accéder à la nef proprement dite. Ce vestibule transversal peut être au-devant du portail, ou entre le portail et la nef (Vézelay), ou faire partie intégrante de la nef. Contrairement au porche, il est généralement ouvert sur la nef mais clos sur l'extérieur par des portes et fenêtres.Par extension, le terme grec moderne narthekas désigne l'entrée des églises actuelles qui sont formées par un porche fermé voire ouvert.
 • 拝廊(はいろう)は教会堂の入り口もしくはロビー部分にあたり、身廊の端、祭壇の反対側に位置する。伝統的に、拝廊は教会堂の建物の一部であるが、教会固有の部分とは見なされなかった。仕切りや手すりで身廊と区切られた屋内空間の場合と、ポーチのような外部構造の場合とがある。拝廊は、通常の信徒団に未加入の人々(特に洗礼志願者や告解者)も、礼拝を聞いたり参加したりすることが許される場であった。拝廊には聖水盤が置かれることが多く、子どもや大人が身廊に入る前にそこで洗礼を受けることができる。また信者が礼拝に集まった際には自分の洗礼を記憶することにもなる。後の改革により、信徒団に正式加入していない人々を礼拝から除外する必要がなくなると、拝廊は典礼に不可欠のものではなくなった。しかし教会建築は、身廊の入り口の前にひと部屋作る形式を維持し続けた。この部屋は、それが建築学的にみて身廊の一部である場合は内玄関、異なった外部構造の場合には張り出し玄関と呼ぶこともできる。たとえ誰もが身廊自体に入場できるようになっても、この部屋が教会への入り口となることから、現在もこの区域を拝廊と呼ぶことがある。伝統的ビザンチン建築では、拝廊は2つの異なった構造に分けられる。内部拝廊(esonarthex)は、外のポーチと教会の教会の主部の間で、身廊や側廊とは本来、壁やアーチ、柱廊や仕切りで区切られる。また外部拝廊(exonarthex)は、教会の主要なファサードの外で、通常は柱やアーケードで囲まれたアトリウムや方形の中庭となっている。外部拝廊は西端に開口している場合もあれば、外に通じるドアで閉じられている場合(例:カーリエ博物館)もある。正教会の祝祭日には、拝廊を具えている聖堂においてはリティヤと呼ばれる奉神礼が行われる場となる。
 • O termo arquitectónico nártex (em latim narthex, com origem no grego narthikas, νάρθηκας, género de planta de grandes dimensões, possivelmente similar à cana) refere-se, em sentido lacto, à zona de entrada de um templo. Também outras designações podem surgir associadas a este termo, como pronaos, átrio, vestíbulo, galilé ou paraíso.
 • El nàrtex o galilea d'una església és l'atri d'entrada situat a l'extrem occidental de la nau, o a l'extrem oposat respecte de l'altar principal de l'església. Tradicionalment el nàrtex era una part de l'edifici, però no es considerava part del temple. Era una àrea interior separada de la nau per una pantalla o barana, o bé una estructura externa com un porxo. La funció del nàrtex era allotjar a les persones "no admissibles per al culte", especialment catecúmens i penitents, per tal que poguessin sentir i seguir el servei religiós sense entrar al temple. El nàrtex sovint disposava d'una pila baptismal de manera que els infants es poguessin batejar abans d'ingressar a la nau. Així mateix, al nàrtex o galilea és on generalment hi havia tombes de personatges importants, pràctica que fou seguida fins al segle XIV, quan es permeteren els enterraments a l'interior de l'església. Reformes posteriors varen eliminar aquest requisit d'exclusió dels serveis a les persones que no fossin membres de ple dret de la congregació. Els arquitectes d'esglésies continuaven, això no obstant, construint un espai abans de l'entrada de la nau. Aquest espai es pot anomenar vestíbul interior (si és arquitectònicament part de l'estructura de la nau) o un porxo (si és una estructura oberta i externa).
 • Nartexa, basilika erromanikoetan, gainontzeko nabeetatik banaketa finkoen bidez banatutako ataria da. Penitentziagile eta katekumeno edo bataiatu gabeentzako dena. Eredua, antzinako basilika paleokristauetatik dator.Fatxaden kanpoaldean dagoenean, arkupe ireki bezala, exonartex edo kanpo nartex deritzo. Barnealdean bigarren nartex bat izanez gero, esonartex edo barne nartex deritzo, Istanbuleko Kora eliza bizantziarraren kasuan bezala.
 • Narteks (nartex, narthex) – w architekturze wczesnego chrześcijaństwa, bizantyjskiej oraz w okresie wczesnośredniowiecznym, kryty przedsionek przy przedniej (frontowej) ścianie kościoła. Narteks powstał z podcienia otaczającego dziedziniec przed kościołem. Przeznaczony był przede wszystkim dla katechumenów i pokutników. W architekturze romańskiej został przekształcony w kruchtę.
 • Der Narthex ist eine Vorhalle am Haupteingang einer Kirche. Bei altchristlichen und mittelalterlichen Basiliken kann auch der von Säulenhallen umgebene Vorhof als Narthex bezeichnet werden.
 • De narthex, soms ook atrium of paradijs genoemd, is de voorhal of het portaal van een kerkgebouw.Oorspronkelijk was de narthex een voorhal en maakte deel uit van de galerij om het atrium (voorhof) van vroegchristelijke kerken. Later kreeg de narthex het karakter van een portiek. Men veronderstelt dat catechumenen (doopleerlingen) en penitenten (boetelingen) hier mochten staan. Waar het atrium later verviel, ging de narthex deel uitmaken van de kerk zelf en werd meer een besloten ontmoetingsruimte. In de romaanse pelgrimskerken vormde de narthex vaak een afgescheiden voorkerk waar de pelgrims gemaand werden de wereldlijke onrust van zich af te laten glijden alvorens tot het heilige binnen te treden. Een voorbeeld hiervan is de Maria Magdalena Basiliek in Vézelay waar een eerste portaal met timpaan, dat Het Laatste Oordeel voorstelt, toegang geeft tot de narthex en een tweede portaal vanuit de narthex toegang geeft tot de kerk .Als een onderdeel van de entree, ligt de narthex traditioneel aan de westzijde van de kerk. Bij een aantal romaanse kerken, met name in het Maas- en Rijngebied, is de narthex zodanig ontwikkeld dat dit haast een apart bouwwerk vormt, het westwerk, vaak met een eigen priesterkoor (het 'westkoor') en soms bestaande uit meerdere verdiepingen met galerijen rondom een atrium.
 • Притво́р — пристройка перед входом в храм (то же, что прона́ос у греков, передняя проходная часть античного храма). Может устраиваться с западной, южной и северной сторон храма. Обычно отделяется от храма стеной с дверным проемом.Происхождение термина обычно выводится из прето́рия (лат. praetorium ) — в Древнем Риме площадка для претора, место для палатки полководца, позже — центральная площадь города, резиденция, загородный дом. Отсюда и произошло древнерусское слово притория, а затем и притвор.Притвор обычно отличают от на́ртекса (от греч. νάρθηξ — ларчик, шкатулка), последний располагается с западной стороны и изнутри полностью открыт в основной объем храма.Эта часть храма соответствует двору ветхозаветной скинии, куда могли входить, кроме иудеев, также и язычники. В притвор христианского храма могли входить не только оглашенные и кающиеся, известные под именем слушающие, но и иудеи (по крайней мере с IV в.), еретики, раскольники и язычники, для слушания слова Божия и поучения. В древности в притворе устраивалась крещальня, то есть купель для крещения.В древности в русских храмах часто притворов не было вовсе. Это связано с тем, что ко времени принятия Русью христианства в церкви уже строго не отделялись оглашенные, то есть готовящиеся принять крещение, и кающиеся. К этому времени людей уже крестили, как правило, в младенческом возрасте, причём крещение взрослых иностранцев было не так часто, чтобы ради этого делать притворы. Те христиане, которые за греховное поведение или проступки получили церковное наказание — епитимию, стояли некоторую часть церковной службы у западной стены храма или на паперти.В дальнейшем все же опять возобновилось массовое строительство притворов. Собственное название этой части храма — трапеза, поскольку раньше в ней устраивались угощения для нищих в праздничные дни или дни поминовения усопших. Теперь почти все православные храмы имеют притворы.В настоящее время по Церковному Уставу они имеют богослужебное значение: здесь совершаются литии во время всенощного бдения, повечерие, полунощница и оглашение, панихиды по усопшим. В притворе даётся женщине очистительная молитва родительнице в 40-й день после родов, без неё невозможно входить в храм. Иногда в притворе, например, в монастырях, устраивается трапеза после литургии, подобно тому, как в древности здесь же, вслед за таинством причащения, для всех верующих приготовлялся ужин или вечеря любви. Дозволяется мирянам приносить в притвор в день Пасхи куличи, сыр и яйца для освящения.Вход в притвор с улицы устраивается в виде паперти — площадки перед входными дверями, на которую ведёт несколько ступеней.
 • Нартекс или Притвор е термин в сакралната (църковна) архитектура. Думата нартекс произлиза от гръцката дума νάρθηξ (нартекс) - име на дървесния вид "Ferula Communis", която означава още "жезъл" или „кутия от нартеково дърво“. Нартексът е типичен за архитектурата на източноправославните храмове.Нартексът представлява най-западната напречна част на един християнски храм. Той може да бъде изцяло изграден вътре в сградата - в този случай се нарича нартекс интериор или есонартекс. Когато е непосредствено пред сградата, като част от фасадата ѝ, навес или покрито място, се дефинира като нартекс екстериор или ексонартекс. Нартексът е естественият завършек на сградата и в повечето случаи е ограден с колонада от арки. В тунела под колонадата той е допълнително украсяван.Задачите, които е изпълнявал през вековете, са различни. Днес той се използва за религиознни церемонии в западната част на храма - бдения, панихиди, кръщенета, молитви и др. Един от най-интересните български нартекси е този на централната църква „Света Богородица“ в Рилския Манастир. Той е богато украсен със стенописи и е великолепен пример на българската сакрална архитектура.
 • Narthex, též chrámová předsíň je vstupní prostor u hlavního vchodu do kostela. U raně křesťanských a raně středověkých bazilik může označovat také nádvoří obehnané sloupy.
 • 배랑 (拜廊, Narthex)은 교회(성당)건축에서 건물의 입구 혹은 신랑과 바로 연결되는 단층의 현관이나 회랑을 의미한다.
 • A narthex a kora keresztény és a bizánci bazilikaépítészetben a bejáratnál, az átrium és a főhajó között kialakított előcsarnok, a hosszház tengelyére merőleges, keresztirányú tér. Kifelé portikusszerűen nyitott volt. A főhajóba egy díszes, háromnyílású kapuzaton vagy árkádívnyíláson, a tribelonon lehetett belépni, de többnyire a mellékhajók felé is nyíltak ajtók. Gyakran kettő, egy külső (exonarthex) és egy belső folyosóra (ezonarthex) tagolódott. Eleinte fontos szerepet töltött be a liturgiában: itt gyülekezhettek és kísérhették figyelemmel a szertartásokat a vezeklő bűnösök és a katekumenek, azaz a keresztség felvételére készülő kereszteletlenek. A későbbi korok, a középkor és újkor templomépítészetében is gyakran narthex néven említik a főhajótól elkülönülő előcsarnokot, így például a vatikáni Szent Péter-bazilika esetében is.
 • The narthex is an architectural element typical of early Christian and Byzantine basilicas or churches consisting of the entrance or lobby area, usually located at the west end of the nave, opposite the church's main altar. Traditionally the narthex was a part of the church building, but was not considered part of the church proper. It is either an indoor area separated from the nave by a screen or rail, or an external structure such as a porch. By extension, it can also denote a covered porch or entrance to a building.
 • Il nartece è una struttura tipica delle basiliche dei primi 6-7 secoli del Cristianesimo. È uno spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa, ed ha la funzione di un corto atrio largo quanto la chiesa stessa.Il termine deriva dal greco νάρθηξ (nárthēx), "bastone, flagello" (latino: narthex), simbolo di pentimento e punizione.Anticamente il nartece aveva infatti la funzione di ospitare catecumeni e soprattutto pubblici penitenti ma, una volta perse queste funzioni, è andato scomparendo a partire dal VII secolo.Se è una struttura interna alla chiesa, si dice endonartece (o entronartece); se invece è un porticato esterno (tipicamente un residuo formale del quadriportico), il nome specifico è esonartece, a Ravenna detto anche ardica.Il nartece ha trovato ampio utilizzo anche in periodo romanico (secoli X e XI) e gotico (secoli XII e XIII), mentre nell'architettura bizantina viene usato sino alla fine, nel quindicesimo secolo. In particolare nello stile gotico, il nartece è ben visibile anche dall'esterno dell'edificio, poiché costituito da una torre centrale più grande e due laterali di dimensioni minori, o viceversa.
 • El nártex en las basílicas románicas es el atrio separado del resto de las naves por divisiones fijas, destinado a los penitentes y a los catecúmenos (no bautizados). El modelo proviene de las antiguas basílicas paleocristianas.Cuando se encuentra en el exterior de las fachadas, como pórtico abierto, se llama exonártex. En el caso de tener un segundo nártex interior, se le denomina endonártex, como es el caso de la Iglesia bizantina de San Salvador en Chora de Constantinopla, actual Estambul.La palabra proviene de narthex (latín medieval del vocablo en griego clásico narthex νάρθηξ 1. embudo gigante) y era el sitio de los penitentes. En griego moderno narthekas (νάρθηκας) y se refiere al porche de ingreso a una iglesia. También se usa para referirse al espacio de reunión en la parte posterior de una iglesia.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 201844 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4453 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107695644 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
 • André Billy
prop-fr:commons
 • Category:Narthexes
prop-fr:date
 • 1950 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 315 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Le narthex
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • narthex
prop-fr:éditeur
 • Flammarion
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le narthex (du grec narthêx, « férule » puis cassette faite avec les tiges de férule, puis, par analogie, portique), appelé parfois antéglise ou avant-nef, est un portique interne ménagé à l'entrée de certaines églises paléochrétiennes ou médiévales. C'est un espace intermédiaire avant d'accéder à la nef proprement dite. Ce vestibule transversal peut être au-devant du portail, ou entre le portail et la nef (Vézelay), ou faire partie intégrante de la nef.
 • 拝廊(はいろう)は教会堂の入り口もしくはロビー部分にあたり、身廊の端、祭壇の反対側に位置する。伝統的に、拝廊は教会堂の建物の一部であるが、教会固有の部分とは見なされなかった。仕切りや手すりで身廊と区切られた屋内空間の場合と、ポーチのような外部構造の場合とがある。拝廊は、通常の信徒団に未加入の人々(特に洗礼志願者や告解者)も、礼拝を聞いたり参加したりすることが許される場であった。拝廊には聖水盤が置かれることが多く、子どもや大人が身廊に入る前にそこで洗礼を受けることができる。また信者が礼拝に集まった際には自分の洗礼を記憶することにもなる。後の改革により、信徒団に正式加入していない人々を礼拝から除外する必要がなくなると、拝廊は典礼に不可欠のものではなくなった。しかし教会建築は、身廊の入り口の前にひと部屋作る形式を維持し続けた。この部屋は、それが建築学的にみて身廊の一部である場合は内玄関、異なった外部構造の場合には張り出し玄関と呼ぶこともできる。たとえ誰もが身廊自体に入場できるようになっても、この部屋が教会への入り口となることから、現在もこの区域を拝廊と呼ぶことがある。伝統的ビザンチン建築では、拝廊は2つの異なった構造に分けられる。内部拝廊(esonarthex)は、外のポーチと教会の教会の主部の間で、身廊や側廊とは本来、壁やアーチ、柱廊や仕切りで区切られる。また外部拝廊(exonarthex)は、教会の主要なファサードの外で、通常は柱やアーケードで囲まれたアトリウムや方形の中庭となっている。外部拝廊は西端に開口している場合もあれば、外に通じるドアで閉じられている場合(例:カーリエ博物館)もある。正教会の祝祭日には、拝廊を具えている聖堂においてはリティヤと呼ばれる奉神礼が行われる場となる。
 • O termo arquitectónico nártex (em latim narthex, com origem no grego narthikas, νάρθηκας, género de planta de grandes dimensões, possivelmente similar à cana) refere-se, em sentido lacto, à zona de entrada de um templo. Também outras designações podem surgir associadas a este termo, como pronaos, átrio, vestíbulo, galilé ou paraíso.
 • Nartexa, basilika erromanikoetan, gainontzeko nabeetatik banaketa finkoen bidez banatutako ataria da. Penitentziagile eta katekumeno edo bataiatu gabeentzako dena. Eredua, antzinako basilika paleokristauetatik dator.Fatxaden kanpoaldean dagoenean, arkupe ireki bezala, exonartex edo kanpo nartex deritzo. Barnealdean bigarren nartex bat izanez gero, esonartex edo barne nartex deritzo, Istanbuleko Kora eliza bizantziarraren kasuan bezala.
 • Narteks (nartex, narthex) – w architekturze wczesnego chrześcijaństwa, bizantyjskiej oraz w okresie wczesnośredniowiecznym, kryty przedsionek przy przedniej (frontowej) ścianie kościoła. Narteks powstał z podcienia otaczającego dziedziniec przed kościołem. Przeznaczony był przede wszystkim dla katechumenów i pokutników. W architekturze romańskiej został przekształcony w kruchtę.
 • Der Narthex ist eine Vorhalle am Haupteingang einer Kirche. Bei altchristlichen und mittelalterlichen Basiliken kann auch der von Säulenhallen umgebene Vorhof als Narthex bezeichnet werden.
 • Narthex, též chrámová předsíň je vstupní prostor u hlavního vchodu do kostela. U raně křesťanských a raně středověkých bazilik může označovat také nádvoří obehnané sloupy.
 • 배랑 (拜廊, Narthex)은 교회(성당)건축에서 건물의 입구 혹은 신랑과 바로 연결되는 단층의 현관이나 회랑을 의미한다.
 • A narthex a kora keresztény és a bizánci bazilikaépítészetben a bejáratnál, az átrium és a főhajó között kialakított előcsarnok, a hosszház tengelyére merőleges, keresztirányú tér. Kifelé portikusszerűen nyitott volt. A főhajóba egy díszes, háromnyílású kapuzaton vagy árkádívnyíláson, a tribelonon lehetett belépni, de többnyire a mellékhajók felé is nyíltak ajtók. Gyakran kettő, egy külső (exonarthex) és egy belső folyosóra (ezonarthex) tagolódott.
 • The narthex is an architectural element typical of early Christian and Byzantine basilicas or churches consisting of the entrance or lobby area, usually located at the west end of the nave, opposite the church's main altar. Traditionally the narthex was a part of the church building, but was not considered part of the church proper. It is either an indoor area separated from the nave by a screen or rail, or an external structure such as a porch.
 • El nártex en las basílicas románicas es el atrio separado del resto de las naves por divisiones fijas, destinado a los penitentes y a los catecúmenos (no bautizados). El modelo proviene de las antiguas basílicas paleocristianas.Cuando se encuentra en el exterior de las fachadas, como pórtico abierto, se llama exonártex.
 • Притво́р — пристройка перед входом в храм (то же, что прона́ос у греков, передняя проходная часть античного храма). Может устраиваться с западной, южной и северной сторон храма. Обычно отделяется от храма стеной с дверным проемом.Происхождение термина обычно выводится из прето́рия (лат. praetorium ) — в Древнем Риме площадка для претора, место для палатки полководца, позже — центральная площадь города, резиденция, загородный дом.
 • Нартекс или Притвор е термин в сакралната (църковна) архитектура. Думата нартекс произлиза от гръцката дума νάρθηξ (нартекс) - име на дървесния вид "Ferula Communis", която означава още "жезъл" или „кутия от нартеково дърво“. Нартексът е типичен за архитектурата на източноправославните храмове.Нартексът представлява най-западната напречна част на един християнски храм. Той може да бъде изцяло изграден вътре в сградата - в този случай се нарича нартекс интериор или есонартекс.
 • De narthex, soms ook atrium of paradijs genoemd, is de voorhal of het portaal van een kerkgebouw.Oorspronkelijk was de narthex een voorhal en maakte deel uit van de galerij om het atrium (voorhof) van vroegchristelijke kerken. Later kreeg de narthex het karakter van een portiek. Men veronderstelt dat catechumenen (doopleerlingen) en penitenten (boetelingen) hier mochten staan.
 • El nàrtex o galilea d'una església és l'atri d'entrada situat a l'extrem occidental de la nau, o a l'extrem oposat respecte de l'altar principal de l'església. Tradicionalment el nàrtex era una part de l'edifici, però no es considerava part del temple. Era una àrea interior separada de la nau per una pantalla o barana, o bé una estructura externa com un porxo.
 • Il nartece è una struttura tipica delle basiliche dei primi 6-7 secoli del Cristianesimo.
rdfs:label
 • Narthex
 • Nartece
 • Narteks
 • Nartex
 • Narthex
 • Narthex
 • Narthex
 • Narthex
 • Narthex
 • Nàrtex
 • Nártex
 • Nártex
 • Нартекс
 • Притвор
 • 拝廊
 • 배랑
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of