Narodniki est le nom d'un mouvement socialiste agraire actif de 1860 à la fin du XIXe siècle fondé par des populistes russes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Narodniki est le nom d'un mouvement socialiste agraire actif de 1860 à la fin du XIXe siècle fondé par des populistes russes.
 • Naródnik o Naródniki (en plural) es el nombre que reciben los revolucionarios rusos de las décadas de 1860 y 1870. Su movimiento fue conocido como Naródnichestvo. El término deriva de la expresión rusa Хождение в народ (en español: «Yendo con el pueblo»). El movimiento de los naródniki fue una especie de socialismo agrario, construido sobre entidades económicas autónomas; entre varios pueblos, enlazados entre ellos, en una especie de federación que sustituía al Estado.
 • ナロードニキ (露: Народники) は1860年代及び1870年代にロシアで活動した社会運動家の総称。彼らの活動はナロードニキ運動(Народничество, Narodnichestvo) として知られた。ロシア語の表現 "Хождение в народ" (Hozhdenie v narod, 「人民のもとへ」)に由来する。
 • Narodnik (Rusça: Народничество, Narodniçestvo diye okunur) Halkın Dostları) Narod (Народ) "halk" sözcüğünden türemiştir. Rusya İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal-devrimci bir hareketti. Bu hareketin başlıca temsilcileri Alexander Ivanoviç Herzen, Nikolai Gavriloviç Çernişevski ve Piyotr Lavroviç Lavrov'du.Hareketin ön planında kendi çevrelerini terk ederek sıradan işçiler gibi yaşayan devrimci aydınlar duruyordu. Halkı toplumsal sorunlar hakkında aydınlatmaya çalışıyorlardı. Rusya'nın bir köylü hareketi aracılığıyla sosyalist bir topluma dönüşmesinin propagandasını yapıyorlardı. Teorik olarak ana noktaları Rusya'nın köy komünleriydi (Mir). Kapitalizm aşamasının yaşanmasına gerek olmadan bu köy komünleri aracılığıyla sosyalist bir toplum kurulabileceğini düşünüyorlardı. Hatta Bakunin, Tçarov ve Lavrov gibi isimler kapitalizmin hiçbir ilerici yanının olmadığını ileri sürüyorlardı.Kısa tanımı ile narodnik Çarlık Rusya'da ki devrimci küçük-burjuva topluluğudur. Devrimi itici sınıfın değil devrimcilerin (narodniklerin) gerçekleştirebileceğini savunurlar.Hareketin pratik yelpazesi burjuva-demokratik aydınlanma düşüncesinden, iyilikseverliğe ve sosyaldevrimci terörizme kadar bir genişlik taşıyordu.1874 yılının başlarında Narodnikler öncülüğünde kendiliğinden ve örgütlenmemiş bir ayaklanma patlak verdi, ama kısa sürede bastırıldı.1879 yılında Veronej'de yapılan kongre sırasında harekette bölünme yaşandı. Hareketin terörizm yanlısı bölümü Narodnaya Volya (Halkın İradesi) adlı gizli örgüte dönüştü ve 1881 yılında Çar II. Aleksandr'ın öldürüldüğü suikastı düzenledi.Ilımlı kanatta bulunan Vera Zasuliç, Georgi Plehanov, Pavel Akselrod gibi isimlerse Marksizme yöneldiler. Vera Ivanova Zasuliç gibi Narodnik aydınlar Karl Marx'la iletişim kurmaya çalışmışlardı. Marksistler Rusya'nın sorunlarının sadece Marksizm'le ve o zamanlar hala sosyal demokrasi olarak adlandırılan sosyalizmle çözüleceğini düşünüyorlardı. Lenin'de 1894 yılında yazdığı Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? isimli broşürde Narodnikleri ağır biçimde eleştirdi.Narodnik ideoloji Lev Tolstoy gibi birçok yazar ve aydın ve daha sonraları da Sosyaldevrimci Parti üzerinde etkili oldu. Bu parti özellikle 1917 Ekim Devrimi öncesinde köylülük içinde geniş bir etkiye sahipti. Partinin "sağ kanadı" Şubat Devrimi'nden sonra Kerenski'nin geçici hükümetine katılmıştı. Partinin sol kanadıysa 1918 Haziran'ına kadar Bolşeviklerle birlikte hareket etti. Temmuz 1918'de Brest Litovsk Antlaşması'na itiraz eden Sosyaldevrimciler Bolşevikler'e karşı bir ayaklanmaya giriştiler. Yaz boyu Lenin de aralarında olmak üzere Bolşevik önderlere yönelik suikastler düzenlediler. Ayaklanma bastırıldı ve 5. Sovyetler Kongresi'nde ayaklanmayı destekleyen Sosyaldevrimcilerin Sovyetlerden çıkartılmalarına karar verildi. Bunun üzerine yeni bir ayaklanma hazırlığında olan Sosyaldevrimci Parti kapatıldı. Sol kanat üyelerden bir kısmı Bolşevikler'e katıldı.
 • Narodnicy, działacze rosyjskiego ruchu demokratycznego lat 70.-90. XIX w.; idee antyfeudalne łączyli z krytyką burżuazyjnego postępu, głosząc hasła przygotowania powstania chłopskiego, obalenia caratu i wprowadzenia swoistej formy socjalizmu (tzw. socjalizmu agrarnego) w Rosji, którego zalążkiem miała być wspólnota chłopska (obszczina).Mimo niedojrzałości politycznej i stosowania indywidualnego terroru, kierunek rewolucyjny odegrał ważną rolę.W ideologii narodnickiej wyróżnić można trzy główne kierunki teoretyczne: bakuninizm (tzw. buntarstwo), ławryzm (czyli kierunek propagandowo-agitacyjny) oraz jakobinizm narodnicki (czyli kierunek spiskowy).Głównym ideologiem tego ruchu był Aleksander Hercen.Z ruchu narodników powstała tajna organizacja rewolucyjna 'Ziemla i Wola', a po rozłamie z kolei w tejże organizacji zrodziły się 'Czornyj Pieriedieł' i 'Narodna Wola'.
 • Die Narodniki (russ. Volkstümler, Volksfreunde; Singular Narodnik) waren eine sozialrevolutionäre Bewegung im Russischen Kaiserreich, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Erscheinung trat.Im Vordergrund dieser Bewegung standen revolutionäre Intellektuelle, die ihre gewohnte Umgebung verließen und als einfache Arbeiter lebten. Sie klärten das einfache Volk über soziale Missstände auf. Propagiert wurde die Erneuerung Russlands durch eine Bauernbewegung zu einem Sozialismus, in dessen theoretischem Mittelpunkt die Dorfgemeinde (Obschtschina) stand, die durch das Emanzipationsstatut von 1861 noch gestützt worden war. Ein Bauer hatte innerhalb der Gemeinde kein Eigentumsrecht, sondern nur ein Nutzungsrecht, dessen Umfang die Gemeinde festlegte; sein Recht, aus der Gemeinde auszuscheiden, war beschränkt; ein System eines staatlichen Paternalismus diente nicht zuletzt dazu, das System Steuern einzutreiben wirksam zu erhalten.Die Narodniki sahen nun in der Dorfkommune, die die wichtigsten Elemente einer sozialistischen Gesellschaft enthalte, eine Möglichkeit, die Entwicklung zum Kapitalismus zu umgehen und auf direktem Wege den Sozialismus zu erreichen. Trotz der wichtigen Fortschritte des Kapitalismus in der russischen Landwirtschaft nach der Bauernreform von 1861 waren die neuen Strukturen für sie ein künstliches Produkt, das keinen Zusammenhang mit der russischen Geschichte aufwies. Anstatt den langen und qualvollen Prozess der kapitalistischen Entwicklung zu durchlaufen, könnten die russischen Revolutionäre, den Narodniki zufolge, die besonderen historischen Bedingungen Russlands im Interesse der Bauern nutzen, um einen Sozialismus zu gründen. Im Frühjahr 1874 erfolgte ein spontaner und unorganisierter Aufstand, welcher jedoch niedergeschlagen wurde.Die bekanntesten Vertreter dieser revolutionären Richtung waren Alexander Iwanowitsch Herzen, Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski und Pjotr Lawrowitsch Lawrow. Das Spektrum ihrer Anschauungen reichte von bürgerlich-demokratischer Aufklärung, über Philanthropie bis zum sozialrevolutionären Terrorismus.Intellektuelle Vertreter suchten auch Kontakt zu Karl Marx (z. B. Wera Iwanowna Sassulitsch); das Scheitern ihrer Kulturrevolution wie ihres Terrorismus führte namentlich Plechanow zur Ablehnung der Narodniki und zur Auffassung, dass die russischen sozialen Probleme nur durch den Marxismus und die Sozialdemokratie zu lösen seien.Ein Teil der Narodniki bildete 1879 die Geheimgesellschaft Narodnaja Wolja (Volkswille), welche die Ermordung (1881) des Zaren Alexander II. organisierte.Das heterogene und schwärmerische Denken der Volkstümler beeinflusste den Schriftsteller Lew Tolstoj und war auch die Triebfeder für die russische Partei der Sozialrevolutionäre. Ihr rechter Flügel war eine Partei in der Koalition der „Provisorischen Regierung“ nach der Februarrevolution 1917; ihr linker Flügel regierte zusammen mit den Bolschewiki vom November 1917 bis zum Juni 1918. (Attentat auf den deutschen Botschafter Wilhelm von Mirbach-Harff und auf Lenin, um den separaten Friedensvertrag von Brest-Litowsk zu brechen).
 • Il populismo – in russo: народничество[?], narodničestvo, da narod, popolo – è un movimento politico e culturale nato nell'Impero russo verso la metà del XIX secolo. Sviluppatosi nelle città e formato da intellettuali e studenti consapevoli dei gravi problemi economici, sociali e politici della società russa, si proponeva l'emancipazione delle masse contadine, la fine dell'autocrazia zarista e la creazione di una società socialista.
 • Národnictví (rusky Народничество) bylo společenské hnutí v Rusku 60. a 70. let 19. století. Ideově spojovalo prvky agrární demokracie s rolnickým utopickým socialismem, naději, že bude možné vynechat kapitalistickou cestu vývoje. Ideoví zakladatelé národnictví byli v Rusku Gercen a Černyševskij. Později se k jejich myšlenkám ještě připojili Bakunin, Lavrov, Tkačov a další. Národnické ideje se staly trnem v oku carskému režimu a řada národniků proto byla vystavena brutálnímu teroru a vlně zatýkání. Národnictví zanechalo svoji stopu i v oblasti umění, neboť celá řada společenských motivů ovlivnila různé literární práce. Národnická lyrika opěvovala oběť, život v ruské občině a jako vzdálený cíl definovala výstavbu utopického socialismu.V tomto článku byl použit překlad textu z článku Národníctvo na slovenské Wikipedii.
 • The Narodniks (Russian: Наро́дники; "Narodnikey") were a socially conscious movement of the Russian middle class in the 1860s and 1870s, some of whom became involved in revolutionary agitation against the Tsardom. Their ideology was known as Narodnichestvo (Наро́дничество), which can be translated as "peopleism", though it is more commonly rendered as "populism". The term itself derives from the Russian expression "Going to the people" (Хождение к народу). Though their movement achieved little in its own time, the Narodniks were in many ways the intellectual and political forebears of the socialist revolutionaries who went on to greatly influence Russian history in the 20th century.
 • 나로드니키(러시아어: Народники→인민주의자)는 러시아에서 나타난 혁명적인 인텔리겐치아 집단이다. 러시아어의 인민(러시아어: Народ 나로드니[*])에서 유래한 것으로, 그 운동을 인민주의(러시아어: Наро́дничество, 영어: peopleism)라고 한다. 주로 1870년경에서 20세기 초엽에 러시아의 지식층인 나로드니키가 혁명 운동을 지도하였고, 차리즘에 대한 극도의 증오와 러시아 농민에 대한 맹목적인 애정을 기조(基調)로 하였다. '인민의 속으로 (브 나로드)' 들어가서 계몽 운동을 일으켜, 농민의 힘으로 차르를 타도하고, 공화 정부를 수립하려는 운동이었다. 이들은 자본주의의 발달을 부정하고 농민을 주된 혁명세력으로 파악하여 러시아에 잔존하는 농촌공동체를 기초로 하는 사회주의를 주장하였다. 그러나 혁명의 중심 세력인 농민의 계몽 운동이 실효를 거두지 못하자, 대중을 제외하고 개인의 테러 행위로 혁명을 수행하려 하였다. 또 혁명운동에서 탈락하여 부동의 이익을 대표하게 된 자도 있었다. 그 후, 1890년대의 자본주의의 발전과 레닌 등의 비판을 받아 그들의 영향력은 사라지고 마르크스주의자들이 대신 대두하게 되었다. 이 운동의 대표자는 게르첸, 바쿠닌, 라브로프, 미하일롭스키 등이고, 당파로서는 토지와 자유파, 인민의 의지파, 흑토재분할파(黑土再分割派) 등의 각 파가 있었다.
 • Народничеството е идеологическа доктрина и социално-политическо движение на интелектуалци в Руската империя през втората половина на 19 век и в началото на 20 век. Неговите привърженици разработват национален модел за некапиталистическо обществено развитие, което постепенно се адаптира към условията все по-модернизираща се икономика. Като система от идеи народничеството е характерно за страни с предимно аграрна икономика в периода на преход към индустриализация (Полша, голяма част от Руската империя, Украйна, Прибалтика, Кавказ). Изследователите приемат народничеството като един вид утопичен социализъм, комбиниран с проект за реформи на социално-икономическата и политическа сфера на обществените живот и отношения.В народническото движение в Русия се оформят четири основни фракции (течения) - консервативна, либерално-революционна, социално-революционна и анархическа.
 • Народничество — идеология интеллигенции в Российской империи в 1860—1910-х годах, ориентированная на «сближении» с народом в поиске своих корней, своего места в мире. Движение народничества было связано с ощущением интеллигенции потери своей связи с народной мудростью, народной правдой. В советской историографии народничество считалось вторым, революционно-демократическим («разночинским») этапом революционного движения в России, пришедшим на смену «дворянскому» (декабристам) и предшествовавшим «пролетарскому» (марксистскому) этапу. Господствовавшее в 1860-80 гг. в России течение социально-политической мысли.
 • Narodniki (Russisch: Народничество, Narodnichestvo) is een Russische revolutionaire beweging uit de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw.Deze beweging streefde ernaar een rechtvaardige, egalitaire samenleving op te bouwen op basis van de obsjtsjina, de Russische dorpsgemeenschap. Hun ideaal was een samenleving waarin bijna iedereen landbouwer zou zijn en er alleen kleine, op zelfvoorziening gerichte agrarische gezinsbedrijven zouden bestaan, met regelmatige herverdeling van de grond, om grote verschillen in rijkdom te voorkomen. De beweging stond vijandig tegenover moderne techniek en industrialisatie. Belangrijke grondleggers van het gedachtegoed waren Alexander Herzen, Nikolaj Tsjernysjevski en iets later Pjotr Lavrov en Nikolaj Michailovski.Rond 1880 nam de beweging in Rusland een meer radicale vorm aan toen een groep jonge intellectuelen die deze ideeën aanhingen, zich verenigden in de beweging Narodnaja Volja ("Wil van het Volk"). Ze hoopten de revolutie te kunnen voorbereiden met een reeks terroristische aanslagen. Dit leidde tot de moord op tsaar Alexander II van Rusland en, als reactie hierop, een verscherpt optreden van de geheime dienst Ochrana. De intellectuelen van Narodnaja Volja waren echter nogal geïsoleerd van het eenvoudige volk, die ze propageerden te vertegenwoordigen.Veel Russische intellectuelen, waaronder de schrijver Lev Tolstoj, sympathiseerden destijds met deze ideeën, hoewel de meeste sympathisanten van deze ideeën de terreur verwierpen.Een politieke partij aan het begin van de 20e eeuw, die de idealen van de narodniki was toegedaan, was de Sociaal-Revolutionaire Partij, die zich grote aanhang onder de boerenbevolking verwierf.Lenin baseerde zijn marxisme-leninisme op de ideeën van Karl Marx, die het industriële proletariaat als basis voor de komende revolutie zag. Omdat dit proletariaat in Rusland nog maar een kleine minderheid uitmaakte van de bevolking, die nog voor ruim 75 % uit kleine boeren bestond, was Lenin wel bereid om gebruik te maken van de ontevredenheid onder deze bevolkingsgroep en soms daarnaar te lonken door zekere toegevingen te doen aan hun verlangens (zoals verdeling van het adellijke grootgrondbezit).
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 229789 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2180 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109881152 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Narodniki est le nom d'un mouvement socialiste agraire actif de 1860 à la fin du XIXe siècle fondé par des populistes russes.
 • Naródnik o Naródniki (en plural) es el nombre que reciben los revolucionarios rusos de las décadas de 1860 y 1870. Su movimiento fue conocido como Naródnichestvo. El término deriva de la expresión rusa Хождение в народ (en español: «Yendo con el pueblo»). El movimiento de los naródniki fue una especie de socialismo agrario, construido sobre entidades económicas autónomas; entre varios pueblos, enlazados entre ellos, en una especie de federación que sustituía al Estado.
 • ナロードニキ (露: Народники) は1860年代及び1870年代にロシアで活動した社会運動家の総称。彼らの活動はナロードニキ運動(Народничество, Narodnichestvo) として知られた。ロシア語の表現 "Хождение в народ" (Hozhdenie v narod, 「人民のもとへ」)に由来する。
 • Il populismo – in russo: народничество[?], narodničestvo, da narod, popolo – è un movimento politico e culturale nato nell'Impero russo verso la metà del XIX secolo. Sviluppatosi nelle città e formato da intellettuali e studenti consapevoli dei gravi problemi economici, sociali e politici della società russa, si proponeva l'emancipazione delle masse contadine, la fine dell'autocrazia zarista e la creazione di una società socialista.
 • Narodnicy, działacze rosyjskiego ruchu demokratycznego lat 70.-90. XIX w.; idee antyfeudalne łączyli z krytyką burżuazyjnego postępu, głosząc hasła przygotowania powstania chłopskiego, obalenia caratu i wprowadzenia swoistej formy socjalizmu (tzw.
 • Narodnik (Rusça: Народничество, Narodniçestvo diye okunur) Halkın Dostları) Narod (Народ) "halk" sözcüğünden türemiştir. Rusya İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal-devrimci bir hareketti. Bu hareketin başlıca temsilcileri Alexander Ivanoviç Herzen, Nikolai Gavriloviç Çernişevski ve Piyotr Lavroviç Lavrov'du.Hareketin ön planında kendi çevrelerini terk ederek sıradan işçiler gibi yaşayan devrimci aydınlar duruyordu.
 • Народничеството е идеологическа доктрина и социално-политическо движение на интелектуалци в Руската империя през втората половина на 19 век и в началото на 20 век. Неговите привърженици разработват национален модел за некапиталистическо обществено развитие, което постепенно се адаптира към условията все по-модернизираща се икономика.
 • Narodniks ou populistas russos (em russo, Народничество) eram membros das elites urbanas cultivadas da Rússia, aderentes ao socialismo agrário, que, durante as décadas de 1860 e 1870, idealizavam um regresso à vida no campo, inspirados no romantismo, em Rousseau e Alexandre Herzen.O populismo surgiu na Rússia por volta de 1870, e seus prosélitos eram intelectuais militantes que pretendiam basear o poder e o controle coletivos de comunidades rurais na democracia direta, distante da burocracia e do autoritarismo tsarista.
 • The Narodniks (Russian: Наро́дники; "Narodnikey") were a socially conscious movement of the Russian middle class in the 1860s and 1870s, some of whom became involved in revolutionary agitation against the Tsardom. Their ideology was known as Narodnichestvo (Наро́дничество), which can be translated as "peopleism", though it is more commonly rendered as "populism". The term itself derives from the Russian expression "Going to the people" (Хождение к народу).
 • Die Narodniki (russ. Volkstümler, Volksfreunde; Singular Narodnik) waren eine sozialrevolutionäre Bewegung im Russischen Kaiserreich, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Erscheinung trat.Im Vordergrund dieser Bewegung standen revolutionäre Intellektuelle, die ihre gewohnte Umgebung verließen und als einfache Arbeiter lebten. Sie klärten das einfache Volk über soziale Missstände auf.
 • Narodniki (Russisch: Народничество, Narodnichestvo) is een Russische revolutionaire beweging uit de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw.Deze beweging streefde ernaar een rechtvaardige, egalitaire samenleving op te bouwen op basis van de obsjtsjina, de Russische dorpsgemeenschap.
 • Národnictví (rusky Народничество) bylo společenské hnutí v Rusku 60. a 70. let 19. století. Ideově spojovalo prvky agrární demokracie s rolnickým utopickým socialismem, naději, že bude možné vynechat kapitalistickou cestu vývoje. Ideoví zakladatelé národnictví byli v Rusku Gercen a Černyševskij. Později se k jejich myšlenkám ještě připojili Bakunin, Lavrov, Tkačov a další.
 • Народничество — идеология интеллигенции в Российской империи в 1860—1910-х годах, ориентированная на «сближении» с народом в поиске своих корней, своего места в мире. Движение народничества было связано с ощущением интеллигенции потери своей связи с народной мудростью, народной правдой.
 • 나로드니키(러시아어: Народники→인민주의자)는 러시아에서 나타난 혁명적인 인텔리겐치아 집단이다. 러시아어의 인민(러시아어: Народ 나로드니[*])에서 유래한 것으로, 그 운동을 인민주의(러시아어: Наро́дничество, 영어: peopleism)라고 한다. 주로 1870년경에서 20세기 초엽에 러시아의 지식층인 나로드니키가 혁명 운동을 지도하였고, 차리즘에 대한 극도의 증오와 러시아 농민에 대한 맹목적인 애정을 기조(基調)로 하였다. '인민의 속으로 (브 나로드)' 들어가서 계몽 운동을 일으켜, 농민의 힘으로 차르를 타도하고, 공화 정부를 수립하려는 운동이었다. 이들은 자본주의의 발달을 부정하고 농민을 주된 혁명세력으로 파악하여 러시아에 잔존하는 농촌공동체를 기초로 하는 사회주의를 주장하였다. 그러나 혁명의 중심 세력인 농민의 계몽 운동이 실효를 거두지 못하자, 대중을 제외하고 개인의 테러 행위로 혁명을 수행하려 하였다.
rdfs:label
 • Narodniki
 • Narodnicy
 • Narodnik
 • Narodnik
 • Narodnik
 • Narodniki
 • Narodniki
 • Narodniks
 • Národnictví
 • Populismo russo
 • Народничество
 • Народничество
 • ナロードニキ
 • 나로드니키
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of