Le néoplatonisme est une doctrine philosophique, élaborée à Rome à partir de 232 par Ammonios Saccas et surtout par Plotin, dont le dernier représentant est Damascios, en 544. Le néoplatonisme ou platonisme de l'Antiquité tardive tentait de concilier la philosophie de Platon avec certains courants de la spiritualité orientale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le néoplatonisme est une doctrine philosophique, élaborée à Rome à partir de 232 par Ammonios Saccas et surtout par Plotin, dont le dernier représentant est Damascios, en 544. Le néoplatonisme ou platonisme de l'Antiquité tardive tentait de concilier la philosophie de Platon avec certains courants de la spiritualité orientale. Le mot "néoplatonisme" a été inventé par Thomas Taylor, dans sa traduction des Ennéades de Plotin (1787), ou par Heinrich Friedrich Karl vom Stein en 1864 dans Sieben Bücher zur Geschichte des Platonismus. Les néoplatoniciens se disaient eux-mêmes, simplement platoniciens.Le néoplatonisme se caractérise par l'insistance donnée au premier Principe (l'Un, en général) et par des expériences spirituelles.
 • Neoplatonizm – filozofia powstała w II wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.
 • 신플라톤주의(Neoplatonism)는 3세기 이후, 플로티노스의 《엔네아데스》를 기초로 전개해 오는 사상 체계로서 플라톤·아리스토텔레스·스토아 학파 등 고대 여러 학파의 사상 종합화 위에 성립한 것이라 볼 수도 있다. 기본적으로는 이데아계-현상계(現象界)라고 하는 플라톤적 2원론을 계승하고 있으며, 특히 전자를 세분화하여 전 존재를 계층적으로 파악하려고 하는 데 특색이 있다.신플라톤주의는 그 학파로서의 존재는 529년 유스티니아누스제(帝)에 의한 이교도(異敎徒)의 학원폐쇄령과 더불어 종지부를 찍게 되는데, 사상 자체는 중세·근세를 통해 커다란 영향력을 가졌었다. 르네상스에 있어서의 플라톤주의 부흥이라 일컬어지는 것도 실제 내용은 신플라톤주의의 색채를 농후하게 갖는 것이었다.
 • Neuplatonismus ist eine moderne Bezeichnung für die jüngste Schulrichtung im antiken Platonismus, der eine der bedeutendsten Strömungen der griechischen Philosophie war. Der Neuplatonismus entstand im 3. Jahrhundert aus dem Mittelplatonismus. Von Rom aus, wo der Philosoph Plotin († 270) eine neuplatonische Philosophenschule gegründet hatte, breitete sich die neuplatonische Bewegung über das Römische Reich aus. In der gesamten Spätantike war der Neuplatonismus die einzige übriggebliebene Variante des Platonismus und dominierte bis ins frühe 7. Jahrhundert das gesamte philosophische Denken dieser Epoche. Die anderen traditionsreichen Schulen der antiken Philosophie waren weitgehend erloschen und hatten kaum noch namhafte Vertreter.Als letzte Repräsentanten der griechischen Philosophie führten die Neuplatoniker die Auseinandersetzung mit dem erstarkenden und schließlich zur römischen Staatsreligion erhobenen Christentum. Manche von ihnen waren stark mit der alten griechischen Religion verbunden und standen in unversöhnlicher Opposition zum herrschenden Christentum, andere aber arrangierten sich mit den bestehenden Verhältnissen und waren teils selbst Christen. Die religiösen Kontroversen der Spätantike wurden teilweise mit philosophischen Argumenten ausgetragen. Dabei beschränkten sich die Kirchenväter als Wortführer der Christen nicht auf Polemik gegen die „Heiden“, sondern übernahmen auch manches Gedankengut der Neuplatoniker und nutzten es für ihre Zwecke.Wie alle Platoniker beriefen sich die Neuplatoniker auf die Lehren Platons, die sie jedoch teilweise neu auslegten. Kennzeichnend für den Neuplatonismus ist das Bestreben, Platons Philosophie als umfassendes metaphysisches System zu interpretieren. Die späten Neuplatoniker bauten das ursprünglich relativ einfache System zu einem immer komplexeren Modell der geistigen und der sinnlich wahrnehmbaren Welt aus. Innerhalb des Neuplatonismus bildeten sich verschiedene Richtungen, zwischen denen gewichtige Unterschiede bestanden.
 • Az újplatonizmus (kb. 250–550) a pogány ókor utolsó erőfeszítése arra, hogy egy olyan mindent magába foglaló filozófiai rendszert alkosson meg, amely kielégíti az ember minden szellemi igényét: átfogó és logikailag koherens képet ad a világról és az ember benne elfoglalt helyéről. Az „újplatonizmus” szó modern terminus, azok, akikre ezt ma alkalmazzuk egyszerűen csak platonikusoknak nevezték magukat.Tanításuk célja bölcseleti és vallásos újjászületés egy időben, ami legtisztábban Plótinosz műveiben jelentkezett. Az ő tana feltétlen idealizmus, ami szerint csakis az ideális világnak van igazi létezése. Mindennek központja az istenség, először mint legfőbb jó, másodszor mint szellem, mely önnönmagát mint ideális világot gondolja, harmadszor mint lélek, mely az értelem ideái szerint alakít egyedi tárgyakat az anyagban. Minden ami érzéki, a gonosztól ered, amitől nem ment meg más, mint az extázis, melyben a világtól elszakadt Én az Istennel egynek tudja magát, és meglátja az Istent. Az istenség látása a legfőbb cél, melynek elérésére tiszta élet, folytonos öntökéletesítés, valamint az ős-jónak benső tisztelete képesítik az embert.A rendszer alapítójának Ammóniosz Szakkasz tekinthető (Kr. u. 175–250), akinek a nyomdokain három bölcseleti iskola támadt: az alexandriai-római, ennek feje maga Ammóniosz, főbb hivei: Longinosz, Órigenész, Plótinosz és ennek tanítványa Porphüriosz; a szíriai-kisázsiai-pergamoni, amelynek alapítója Iamblikhosz, főbb tagjai pedig Szópatrosz, Ephesusi Maximus, Aidesziosz, Khrüszanthiosz, Szalusztiosz, és Flavius Iulianus római császár; az athéni, amelynek alapítója Plutarkhosz, főbb utódai pedig az iskola élén Szürianosz, Proklosz, és Damaszkiosz.Az újplatonizmus eszméinek utóvirágzása a 15. századi Itáliában kezdődött, kiváló embere Marsilius Ficinus volt. A reneszánsz műveltséggel terjedt el egész Európában a 16. században.
 • Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století. Nejedná se jen o obnovení Platónovy filosofie, ale o systém, který vedle platónské filosofie s velkou spekulativní silou shrnuje také ostatní hlavní směry antické filosofie (s výjimkou epikureismu), jakož i náboženské a mystické myšlenky, a to i orientální.
 • Neoplatonismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo (Platón, Academia de Atenas).En la Alejandría del siglo III, en el contexto intelectual del helenismo tardío de la época romana, se definió un sistema filosófico que fue enseñado en diferentes escuelas hasta el siglo VI (Amonio Saccas, Plotino). Es la última manifestación en la Antigüedad del platonismo, y constituye una síntesis de elementos muy distintos además de los platónicos, con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles o Zenón, unidas a las aspiraciones místicas de origen oriental (hinduista o judío).En la Italia del siglo XV (especialmente en la Florencia de los Medici), en el contexto intelectual del humanismo renacentista, se recuperó la tradición del platonismo, frente al aristotelismo (o neoaristotelismo) dominante en el escolasticismo de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Un hecho fundamental fue el contacto con los intelectuales bizantinos (como Pletón o Juan Argiropoulos) que acudieron al Concilio de Ferrara-Florencia de 1438-1455. Las figuras más destacada de la Academia platónica florentina fundada entonces fueron Marsilio Ficino y su discípulo Giovanni Pico della Mirandola (el Princeps Concordiae, más ecléctico, pues, reaccionando contra el humanismo extremo, defendía la mejor tradición de los comentaristas aristotélicos medievales, como Avicena y Averroes -carta a Ermolao Barbaro, 1485-). La difusión de los escritos atribuidos a Hermes Trimegisto tuvieron también un importante papel.
 • Неоплатони́зм — идеалистическое направление античной философии III—VI вв., соединяющее и систематизирующее элементы философии Платона, Аристотеля и восточных учений. Наиболее известным и значительным выразителем идей неоплатонизма является Плотин. Парадигма неоплатонизма сводится: к диалектике платоновской триады Единое-Ум-Душа; к концепции ступенчатого удаления-перехода от высшего «единого и всеобщего» к разобщенной материи; к мистически-интуитивному познанию высшего; к освобождению души человека от мате́рийной обременённости, к достижению чистой духовности с помощью аскезы и/или экстаза.Таким образом, неоплатонизм — учение об иерархически устроенном мире, возникающем от запредельного ему первоначала; учение о «восхождении» души к своему истоку; разработка теургии (практических способов единения с Божеством).
 • Neoplatonismoa Plotino filosofoak II. mendean zabaldutako eskola filosofikoa izan zen, Atenasko Akademia 529 urtean itxi arte indarrean egon zena. Platonen filosofiatik abiatu bazen ere, berarengandik at garatu zen, aro helenistikoko sinkretismoan garatutako gnostizismo eta hermetismoko elementuak ere bereganatuz. Plotino ondoren, neoplatonismoa garatu zutenen artean Porfirio eta Janbliko eta Proklo daude.
 • ネオプラトニズム (Neoplatonism) は、プラトンのイデア論を継承し、万物は一者から流出したもの(流出説)と捉える思想で、紀元3世紀頃にプロティノスによって展開され、ルネサンス期にイタリアで再び盛んになった。「新プラトン主義」と訳されることも多い。この「ネオプラトニズム」という言葉は、19世紀の シュライアーマッハー以降、文献学により、プラトン自身のオリジナルの教説と後世の追随者の思想とが区別して捉えられるようになって初めて生まれたものである。
 • Yeni Platonculuk ya da Neoplatonizm, Plotinus'un çalışmalarıyla başlayan ve İmparator Justinyan'nın Platon'un akademisini M.S 529'da kapatmasıyla biten Platonik felsefe sürecini tanımlamak için kullanılan modern terim. Platon ve Aristoteles öğretilerini uzlaştırarak oluşturulmuş felsefi akım.Platonizm'in bu türü doğasında mistik veya dini unsurlarla tanımlanmaktadır.
 • Neoplatonism (or Neo-Platonism) is a modern term used to designate a tradition of philosophy that arose in the 3rd century AD and persisted until shortly after the closing of the Platonic Academy in Athens in AD 529 by Justinian I. Neoplatonists were heavily influenced both by Plato and by the Platonic tradition that thrived during the six centuries which separated the first of the Neoplatonists from Plato.Collectively, the Neoplatonists constituted a continuous tradition of philosophers which began with Plotinus. One of the characteristic features of Plotinus' system, which was also taken up by subsequent Neoplatonists, is the doctrine of "the One" beyond being. For Plotinus, the first principle of reality is an utterly simple, ineffable, unknowable subsistence which is both the creative source and the teleological end of all existing things. Although, properly speaking, there is no name appropriate for the first principle, the most adequate names are "the One" or "the Good". The One is so simple that it cannot even be said to exist or to be a being. Rather, the creative principle of all things is beyond being, a notion which is derived from book VI of the Republic, when, in the course of his famous analogy of the Sun, Plato says that the Good is beyond being (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) in power and dignity. Even though the Neoplatonists shared in common, in its most general outlines, the cosmological scheme formulated by Plotinus, and, even though they were in general exercised by some of the same philosophical questions, they also diverged sharply on many matters. There are multiple ways to categorize the differences among the Neoplatonists according to their differing views, but one way counts three distinct phases in Neoplatonism after Plotinus: the work of his student Porphyry, that of Iamblichus and his school in Calchis, and the period in the fifth and sixth centuries, when the Academies in Alexandria and Athens flourished. Thinkers of this final period include Syrianus, Olympiodorus the Younger, Proclus and Damascius. A distinguishing feature of the Neoplatonism of later thinkers, such as those of Iamblichus and Proclus, is an embrace of magical practices, or theurgy, which they taught promoted the soul's development through a process called henosis.Neoplatonism has been very influential throughout history. In the Middle Ages, Neoplatonic ideas were integrated into the philosophical and theological works of many of the most important mediaeval Islamic, Christian, and Jewish thinkers. In Muslim lands, Neoplatonic texts were available in Persian and Arabic translations, and notable thinkers such asal-Farabi, Avicenna and Moses Maimonides incorporated Neoplatonic elements into their own thinking. Although the revitalisation of Neoplationism amongst Italian Renaissance thinkers such as Marsilio Ficino and Pico della Mirandola is perhaps more famous, Latin translations of Late Ancient Neoplatonic texts were first available in the Christian West much earlier, in the Middle Ages. Thomas Aquinas, for instance, had direct access to works by Proclus, Simplicius and Pseudo-Dionysius the Areopagite, and he knew about other Neoplatonists, such as Plotinus and Porphyry, through secondhand sources. The influence of Neoplatonism also extends into forms of culture beyond philosophy, and well into the modern era, for instance, in Renaissance Aesthetics, and in the work of modernist poets such as W.B. Yeats and T.S. Eliot, to name only several examples.
 • El neoplatonisme és una doctrina que existí entre els segles III dC i VI dC. Tot i que, ben clarament, el neoplatonisme és una doctrina basada en pensadors anteriors (Filó d'Alexandria, Apoloni de Tiana i els pensadors del platonisme mitjà, per exemple), hom pot dir que el creador (o sistematitzador) del neoplatonisme és Plotí.
 • Neoplatonismo é o termo que define o conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica que se desenvolveram do século III ao século VI, mais precisamente da fundação da escola alexandrina por Amônio Sacas (232) ao fechamento da escola de Atenas imposto pelo edito de Justiniano, de 529. O neoplatonismo é direcionado para os aspectos espirituais e cosmológicos do pensamento platónico, sintetizando o platonismo com a teologia egípcia e judaica No entanto, os neoplatônicos se consideravam simplesmente platônicos, e a distinção moderna é devido à percepção de que sua filosofia continha interpretações suficientemente originais a Platão para torná-la substancialmente diferente do que Platão escreveu.Pensadores da escola neoplatônica relacionaram seus pensadores com outras escolas intelectuais. Por exemplo, certas vertentes do neoplatonismo influenciaram pensadores cristãos (como Agostinho, Boécio, João Escoto Erígena e Boaventura de Bagnoregio), enquanto o pensamento cristão influenciou (e às vezes converteu) filósofos neoplatônicos (como Pseudo-Dionísio, o Areopagita).Na Idade Média, os argumentos neoplatônicos foram levados a sério por pensadores islâmicos e judeus medievais, como al-Farabi e Moisés Maimônides, e despertou interesse novamente no Renascimento, com a aquisição da tradução dos textos neoplatônicos em grego e árabe.
 • Met neoplatonisme wordt verwezen naar de periode van platonisme die volgde op de nieuwe impuls die de filosofische speculaties van Plotinus (204-269) eraan hadden gegeven. De neoplatonisten zelf beschouwden zichzelf gewoon als platonisten; het moderne onderscheid is gebaseerd op het oordeel dat hun filosofie genoeg unieke interpretaties van Plato bevatte om te spreken over een wezenlijk andere filosofie dan die waarover Plato schreef. De moderne betekenis van de term is die van een school voor religieuze en mystieke filosofie die vorm kreeg in de 3e eeuw na Christus, gesticht door Plotinus en gebaseerd op de leer van Plato.
 • Неоплатонизмът е философско течение, възникнало през III в.сл.Хр. на основата на учението на Платон. Главна роля в оформянето на неоплатонизма има египетския философ Плотин (204-270), ученик на Амоний Сакас. Продължители на делото на Плотин са Порфирий (234-305), Ямблих (245-325) и Прокъл (412-485). Неоплатонически възгледи имат император Юлиан Апостат (331-363) и Хипатия от Александрия (370-415). Последният философ от неоплатоническа школа в Атина е Симплиций (490–560), а в Александрия - Олимпиодор (495-570).В християнската философия влияния от неоплатонизма се откриват при Ориген (185-254), Августин (354-430), патриарх Фотий (810-893), Джон Скот Ериугена (ок. 800/810-877) и Гемист Плитон (1355–1454).Еврейски мислители като кабалистите Соломон ибн Гебирол (1021-1058) и Исаак Слепеца (1160-1235), както и арабските философи Ал Фараби (872-951), Авицена (980-1037), Ал-Газали (1058–1111), Ибн Араби (1165-1240) и др., включват много неоплатонически идеи в съчиненията си.В епохата на Ренесанса интересът към неоплатонизма се възражда. Италианските философи Марсилио Фичино (1433-1499) и Пико делла Мирандола (1463-1494) превеждат и пишат върху неоплатоническите текстове, и във Флоренция създават Платонова академия, под покровителството на Козимо и Лоренцо Медичи.През 17 в. в Англия се появява кръга на Кеймбриджките платоници, начело с Хенри Мор (1614-1687) и Ралф Кедуърт ((1617–1688), които изпитват силни влияния от философията на неоплатонизма.
 • Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus (204-70 SM) yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama, jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani, yang teramu dalam mistik (tasawuf Timur), dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya, di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama samawi. neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Phytagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik Timur, jadi, berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan dan mistik.
 • Il Neoplatonismo è quella particolare interpretazione del pensiero di Platone che ne venne data in età ellenistica, riassumendo in sé diversi altri elementi della filosofia greca, e diventando la principale scuola filosofica antica a partire dal III secolo.Sorto in età imperiale romana, il neoplatonismo andrà poi ad influenzare soprattutto la filosofia occidentale, sia cristiana che moderna, distinguendosi dal platonismo di marca bizantina, rimasto ancorato a una lettura tradizionale di Platone.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 138321 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 34776 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 246 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109587730 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • Note
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le néoplatonisme est une doctrine philosophique, élaborée à Rome à partir de 232 par Ammonios Saccas et surtout par Plotin, dont le dernier représentant est Damascios, en 544. Le néoplatonisme ou platonisme de l'Antiquité tardive tentait de concilier la philosophie de Platon avec certains courants de la spiritualité orientale.
 • Neoplatonizm – filozofia powstała w II wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.
 • 신플라톤주의(Neoplatonism)는 3세기 이후, 플로티노스의 《엔네아데스》를 기초로 전개해 오는 사상 체계로서 플라톤·아리스토텔레스·스토아 학파 등 고대 여러 학파의 사상 종합화 위에 성립한 것이라 볼 수도 있다. 기본적으로는 이데아계-현상계(現象界)라고 하는 플라톤적 2원론을 계승하고 있으며, 특히 전자를 세분화하여 전 존재를 계층적으로 파악하려고 하는 데 특색이 있다.신플라톤주의는 그 학파로서의 존재는 529년 유스티니아누스제(帝)에 의한 이교도(異敎徒)의 학원폐쇄령과 더불어 종지부를 찍게 되는데, 사상 자체는 중세·근세를 통해 커다란 영향력을 가졌었다. 르네상스에 있어서의 플라톤주의 부흥이라 일컬어지는 것도 실제 내용은 신플라톤주의의 색채를 농후하게 갖는 것이었다.
 • Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století. Nejedná se jen o obnovení Platónovy filosofie, ale o systém, který vedle platónské filosofie s velkou spekulativní silou shrnuje také ostatní hlavní směry antické filosofie (s výjimkou epikureismu), jakož i náboženské a mystické myšlenky, a to i orientální.
 • Neoplatonismoa Plotino filosofoak II. mendean zabaldutako eskola filosofikoa izan zen, Atenasko Akademia 529 urtean itxi arte indarrean egon zena. Platonen filosofiatik abiatu bazen ere, berarengandik at garatu zen, aro helenistikoko sinkretismoan garatutako gnostizismo eta hermetismoko elementuak ere bereganatuz. Plotino ondoren, neoplatonismoa garatu zutenen artean Porfirio eta Janbliko eta Proklo daude.
 • ネオプラトニズム (Neoplatonism) は、プラトンのイデア論を継承し、万物は一者から流出したもの(流出説)と捉える思想で、紀元3世紀頃にプロティノスによって展開され、ルネサンス期にイタリアで再び盛んになった。「新プラトン主義」と訳されることも多い。この「ネオプラトニズム」という言葉は、19世紀の シュライアーマッハー以降、文献学により、プラトン自身のオリジナルの教説と後世の追随者の思想とが区別して捉えられるようになって初めて生まれたものである。
 • Yeni Platonculuk ya da Neoplatonizm, Plotinus'un çalışmalarıyla başlayan ve İmparator Justinyan'nın Platon'un akademisini M.S 529'da kapatmasıyla biten Platonik felsefe sürecini tanımlamak için kullanılan modern terim. Platon ve Aristoteles öğretilerini uzlaştırarak oluşturulmuş felsefi akım.Platonizm'in bu türü doğasında mistik veya dini unsurlarla tanımlanmaktadır.
 • El neoplatonisme és una doctrina que existí entre els segles III dC i VI dC. Tot i que, ben clarament, el neoplatonisme és una doctrina basada en pensadors anteriors (Filó d'Alexandria, Apoloni de Tiana i els pensadors del platonisme mitjà, per exemple), hom pot dir que el creador (o sistematitzador) del neoplatonisme és Plotí.
 • Il Neoplatonismo è quella particolare interpretazione del pensiero di Platone che ne venne data in età ellenistica, riassumendo in sé diversi altri elementi della filosofia greca, e diventando la principale scuola filosofica antica a partire dal III secolo.Sorto in età imperiale romana, il neoplatonismo andrà poi ad influenzare soprattutto la filosofia occidentale, sia cristiana che moderna, distinguendosi dal platonismo di marca bizantina, rimasto ancorato a una lettura tradizionale di Platone.
 • Neuplatonismus ist eine moderne Bezeichnung für die jüngste Schulrichtung im antiken Platonismus, der eine der bedeutendsten Strömungen der griechischen Philosophie war. Der Neuplatonismus entstand im 3. Jahrhundert aus dem Mittelplatonismus. Von Rom aus, wo der Philosoph Plotin († 270) eine neuplatonische Philosophenschule gegründet hatte, breitete sich die neuplatonische Bewegung über das Römische Reich aus.
 • Neoplatonism (or Neo-Platonism) is a modern term used to designate a tradition of philosophy that arose in the 3rd century AD and persisted until shortly after the closing of the Platonic Academy in Athens in AD 529 by Justinian I.
 • Neoplatonismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo (Platón, Academia de Atenas).En la Alejandría del siglo III, en el contexto intelectual del helenismo tardío de la época romana, se definió un sistema filosófico que fue enseñado en diferentes escuelas hasta el siglo VI (Amonio Saccas, Plotino).
 • Met neoplatonisme wordt verwezen naar de periode van platonisme die volgde op de nieuwe impuls die de filosofische speculaties van Plotinus (204-269) eraan hadden gegeven. De neoplatonisten zelf beschouwden zichzelf gewoon als platonisten; het moderne onderscheid is gebaseerd op het oordeel dat hun filosofie genoeg unieke interpretaties van Plato bevatte om te spreken over een wezenlijk andere filosofie dan die waarover Plato schreef.
 • Az újplatonizmus (kb. 250–550) a pogány ókor utolsó erőfeszítése arra, hogy egy olyan mindent magába foglaló filozófiai rendszert alkosson meg, amely kielégíti az ember minden szellemi igényét: átfogó és logikailag koherens képet ad a világról és az ember benne elfoglalt helyéről.
 • Неоплатонизмът е философско течение, възникнало през III в.сл.Хр. на основата на учението на Платон. Главна роля в оформянето на неоплатонизма има египетския философ Плотин (204-270), ученик на Амоний Сакас. Продължители на делото на Плотин са Порфирий (234-305), Ямблих (245-325) и Прокъл (412-485). Неоплатонически възгледи имат император Юлиан Апостат (331-363) и Хипатия от Александрия (370-415).
 • Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus (204-70 SM) yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama, jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani, yang teramu dalam mistik (tasawuf Timur), dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya, di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama samawi.
 • Neoplatonismo é o termo que define o conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica que se desenvolveram do século III ao século VI, mais precisamente da fundação da escola alexandrina por Amônio Sacas (232) ao fechamento da escola de Atenas imposto pelo edito de Justiniano, de 529.
 • Неоплатони́зм — идеалистическое направление античной философии III—VI вв., соединяющее и систематизирующее элементы философии Платона, Аристотеля и восточных учений. Наиболее известным и значительным выразителем идей неоплатонизма является Плотин.
rdfs:label
 • Néoplatonisme
 • Neoplatonism
 • Neoplatonisme
 • Neoplatonisme
 • Neoplatonisme
 • Neoplatonismo
 • Neoplatonismo
 • Neoplatonismo
 • Neoplatonismo
 • Neoplatonizm
 • Neuplatonismus
 • Novoplatonismus
 • Yeni Platonculuk
 • Újplatonizmus
 • Неоплатонизм
 • Неоплатонизъм
 • ネオプラトニズム
 • 신플라톤주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:philosophicalSchool of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:influencéPar of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:traditionPhilosophique of
is foaf:primaryTopic of