La négation de la Shoah est une forme de négationnisme remettant en cause le génocide commis à l'égard des Juifs par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est généralement défendue par des militants d'extrême droite, voire néonazis, et plus rarement issus de groupuscules qui se réclament de l'ultragauche. Elle est aussi promue par certaines personnalités et organisations politiques dans les pays musulmans.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La négation de la Shoah est une forme de négationnisme remettant en cause le génocide commis à l'égard des Juifs par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est généralement défendue par des militants d'extrême droite, voire néonazis, et plus rarement issus de groupuscules qui se réclament de l'ultragauche. Elle est aussi promue par certaines personnalités et organisations politiques dans les pays musulmans. Selon Valérie Igounet, son ressort primordial est l'antisémitisme.Cette idéologie, qui se présente elle-même comme une « méthode historique » alternative à l'« histoire officielle », est en réalité une « négation de l'histoire » et est en conséquence condamnée par la totalité des historiens.Le négationnisme consiste ainsi à prétendre, notamment par la négation de l'existence des chambres à gaz ou de la volonté d'extermination des juifs d'Europe par les nazis, que la réalité (ou le contexte) de ces crimes relèverait du mythe. L'idée d'un complot juif destiné à propager la croyance dans la Shoah, ou d'un complot juif à l'origine du conflit dont ils ont été victimes, est souvent (mais pas invariablement) l'un des moteurs de cette argumentation.
 • La Negació de l'Holocaust és l'afirmació que l'extermini dels jueus comès per els nazis del Tercer Reich, durant la Segona Guerra Mundial, no va tenir lloc.Elements clau d'aquesta propaganda pseudocientífica i antisemita són la negació de qualsevol d'aquests fets: El govern nazi tenia elaborat un pla d'extermini dels jueus Més de cinc milions de jueus foren sistemàticament assassinats pels nazis i els seus còmplices El genocidi va ser dut a terme mitjançant mètodes d'assassinat massiu com ara les cambres de gas.Els negacionistes no accepten pas el terme "negació" com a descripció dels seus punts de vista, sinó que acostumen a fer-se dir revisionistes. Els estudiosos fan servir el terme "negacionista" per diferenciar els negadors de l'Holocaust dels historiadors revisionistes que usen una metodologia científica.Sovint els negacionistes afirmen, implícitament o bé d'una manera oberta, que l'Holocaust és un frau creat deliberadament per afavorir els interessos dels jueus en detriment dels d'altres pobles. Per aquesta raó, s'acostuma a considerar el negacionisme una teoria de la conspiració antisemita
 • 홀로코스트 부인(영어: Holocaust denial)은 홀로코스트를 부인하는 것을 말한다. 제2차 세계 대전 당시에 유대인을 대상으로 한 집단 학살을 부인하는 행위이다.독일, 오스트리아, 스위스, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 폴란드, 체코, 헝가리, 슬로바키아, 포르투갈, 루마니아, 리투아니아, 리히텐슈타인, 이스라엘, 캐나다 등 17개국에서는 홀로코스트를 부인하는 행위가 법률에 의해 금지되어 있다.
 • El negacionismo del Holocausto es una corriente de pensamiento pseudohistórica y antisemita que tiene la finalidad de reinterpretar los hechos acaecidos en Europa entre los años 1941 y 1945, siguiendo "la doctrina según la cual el genocidio practicado por la Alemania nazi contra los judíos y los gitanos no existió, sino que es producto del mito, de la fabulación, del fraude". En general, las tesis de estas reinterpretaciones cuestionan o niegan el asesinato en masa del cual fueron objeto el pueblo judío y otras minorías bajo el Tercer Reich y los países ocupados por éste entre 1933 y 1945.Los ejes comunes de esta corriente los constituye el rechazo a los siguientes hechos históricos comprobados: Que el régimen nazi tuviese un plan deliberado de exterminar a los judíos o a otros grupos. Que murieron seis millones de judíos durante la guerra. Que existiesen dispositivos funcionales para el exterminio masivo, tales como las cámaras de gas, y por lo tanto, también los campos de exterminio.También, dentro del negacionismo, se identifican dos posturas en función de su grado de negación de los hechos históricos del Holocausto: La que niega totalmente el asesinato masivo y por consecuencia también la existencia de cámaras de gas. La que no niega en totalidad el Holocausto ni las cámaras de gas, pero afirma que Hitler no tenía conocimiento ni responsabilidad sobre las ejecuciones en masa. El escritor británico David Irving se caracteriza por defender esta idea.La mayoría de los negacionistas opinan también, de forma implícita o explícita, que el Holocausto sería una propaganda de guerra inventada por las potencias aliadas y que posteriormente habría sido aprovechada por una supuesta conspiración judía, o bien sionista, con el propósito de obtener beneficios a costa de otros pueblos, principalmente de los palestinos y de Alemania. Por ello, el negacionismo está considerado como una teoría de conspiración antisemita y está perseguida penalmente en varios países europeos incluyendo a Alemania y Austria, al entenderse como ocultamiento de genocidio con conocimiento, o consentimiento y aprobación o justificación del mismo.
 • Az úgynevezett holokauszttagadás, vagy ahogy hívei nevezik, a holokausztrevizionizmus (közkeletű elnevezése még negacionizmus) a közelmúlt történelmének olyan szemlélete, miszerint a zsidóság ellen a második világháborúban elkövetett népirtás – melyet általában holokauszt néven említenek – nem történt meg, vagy nem azon a módon és mértékben történt meg, ahogy a történettudomány általánosan elfogadott tézisei állítják.A holokauszt tagadása annak a hivatalos álláspontnak a tagadását vagy felülvizsgálatát jelenti, amely szerint a náci kormánynak elhatározott terve volt a zsidóság mint nép fizikai megsemmisítése, illetve hogy ez a tömeggyilkosság úgynevezett haláltáborokban, tömeges kivégzőeszközök felhasználásával, gázkamrákban történt. Ezen kívül ide tartozik annak tagadása, hogy a szisztematikus pusztítás áldozatainak száma hatmillió körüli volt.Mivel a holokauszt a történészek többsége szerint az egyik legjobban dokumentált jelenkori történelmi esemény, a holokausztot tagadók álláspontját többnyire nem tekintik hitelt érdemlőnek. Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb történész-egyesülete, az Amerikai Történeti Társaság szerint, a holokauszt tagadása „legjobb esetben is csak a tudományos csalás egyik formája.” A holokauszt tagadói ezzel szemben arra hívják fel a köz figyelmét, hogy miközben a Harmadik Birodalom minden ténykedését tengernyi korabeli iratanyag dokumentálja, egyetlen olyan, Adolf Hitler vagy más nemzetiszocialista vezető által kiadott parancs vagy hivatalos dokumentum nem ismert, amely a zsidók fizikai megsemmisítésének szándékára utalna. A holokauszt-revizionisták a maguk részéről a holokauszt hivatalos elméletét tekintik tudományos csalásnak, történelemhamisításnak.Ma a revizionista vagy holokauszt-tagadónak nevezett nézetek hirdetése a következő országokban bűncselekménynek számít: Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Izrael, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Svájc és Szlovákia.Korábban Spanyolországban is bűncselekménynek számított a holokauszt-tagadás, de 2007-ben törölték a törvényből a tagadást, mint büntetendő cselekményt.A holokauszt-tagadás az 1970-es és 80-as évek tájékán lépett színre. A híresebb, revizionistának tekintett történészek, gondolkodók, szerzők közül néhány: Ernst Zündel, Richard Harwood, David Irving, Paul Rassinier, Robert Faurisson, Roger Garaudy, Josef Gideon Ginsburg, Carlos Whitlock Porter, Gerd Honsik
 • Отрица́ние Холоко́ста (ревизионизм Холокоста) — негационизм, утверждения, согласно которым Холокоста не существовало в том виде, в котором его описывает общепринятая историография. В своей теории заговора отрицатели Холокоста выдвигают тезисы о массовых подделках, масштабных фальсификациях и сокрытии фактов в пользу евреев. При этом в основном оспариваются следующие положения: массовая гибель евреев была результатом целенаправленной политики официальных властей Третьего рейха; для массового уничтожения евреев были созданы и использовались газовые камеры и лагеря смерти; число жертв среди еврейского населения на территориях, подконтрольных национал-социалистам и их союзникам, достигает от 5 до 6 миллионов человек.Также отрицатели часто утверждают, что вышеуказанная информация была сознательно сфальсифицирована сионистами для вымогательства денег у Германии и её союзников, а также для оправдания создания Государства Израиль.Большинство профессиональных историков характеризует отрицание Холокоста как ненаучную и пропагандистскую деятельность. Они отмечают, что отрицатели игнорируют научные методы исследований, а также часто исповедуют антисемитские и неонацистские взгляды.Генеральная Ассамблея ООН без голосования в Резолюции № 60/7 от 21 ноября 2005 года отвергает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события. А 26 января 2007 года накануне Международного дня памяти жертв Холокоста Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию № 61/255 «Отрицание Холокоста», осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта. В ряде стран публичное отрицание Холокоста является противозаконным.
 • Holocaust denial is the act of and theory behind denying the genocide of Jews in the Holocaust during World War II. The key claims of Holocaust denial are that the German Nazi government had no Final Solution policy or intention of exterminating Jews, Nazi authorities did not use extermination camps and gas chambers to mass murder Jews, and the actual number of Jews killed was significantly (typically an order of magnitude) lower than the historically accepted figure of 5 to 6 million.Holocaust deniers generally do not accept the term denial as an appropriate description of their activities, and use the term revisionism instead. Scholars use the term "denial" to differentiate Holocaust deniers from historical revisionists, who use established historical methodologies. The methodologies of Holocaust deniers are criticized as based on a predetermined conclusion that ignores extensive historical evidence to the contrary.Most Holocaust denial claims imply, or openly state, that the Holocaust is a hoax arising out of a deliberate Jewish conspiracy to advance the interest of Jews at the expense of other peoples. For this reason, Holocaust denial is generally considered to be an antisemitic conspiracy theory, and it frequently encounters criticism.
 • Kłamstwo oświęcimskie (negacjonizm, rewizjonizm Holocaustu; ang. Holocaust Denial, niem. Holocaustleugnung, fra. négationnisme, hiszp. negacionismo) – twierdzenie w języku prawnym przyjmujące, że powszechnie przyjęta interpretacja Holocaustu jest albo w dużym stopniu przesadzona, albo całkowicie zafałszowana. Zwolennicy, na przykład były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad, twierdzą, że dominujące w świecie zachodnim poglądy to w rzeczywistości efekt ideologicznej manipulacji. Manipulacja ta miałaby służyć legitymizacji tezy o moralnej wyższości zwycięskich idei demokracji liberalnej nad narodowym socjalizmem.Kłamstwo oświęcimskie jest powszechnie potępione, jako niezgodne z prawdą historyczną oraz niezgodne z pamięcią i czcią dla ofiar Holocaustu. W wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją obostrzenia prawne, nakładające na organy państwowe obowiązek ścigania z urzędu osób szerzących kłamstwo oświęcimskie. Według byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa i szefa pionu śledczego IPN Witolda Kuleszy także mówienie o "polskich obozach zagłady" zalicza się do kłamstwa oświęcimskiego.
 • Penyangkalan Holocaust atau holocaust denial adalah kepercayaan bahwa Holocaust tidak pernah terjadi, atau jauh lebih sedikit dari 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi; bahwa tidak pernah ada rencana terpusat untuk memusnahkan bangsa Yahudi; atau bahwa tidak ada pembunuhan masal di kamp-kamp konsentrasi. Mereka yang percaya akan hal ini biasanya menuduh bangsa Yahudi atau kaum Zionis mengetahui hal ini dan mengadakan konspirasi untuk mendukung agenda politik mereka. Karena Holocaust dianggap ahli-ahli sejarah sebagai salah satu kejadian paling banyak didokumentasikan dalam sejarah, pandangan-pandangan ini tidak dianggap kredibel, dengan organisasi-organisasi seperti American Historical Association mengatakan bahwa Holocaust denial sebagai "at best, a form of academic fraud." Pernyataan holocaust denial di muka umum adalah pelanggaran hukum di sepuluh negara Eropa, termasuk Perancis, Polandia, Austria, Swiss, Belgia, Romania, dan Jerman.Holocaust deniers lebih suka disebut Holocaust "revisionists". Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwa istilah ini menyesatkan. Historical revisionism adalah bagian dari ilmu sejarah; yaitu penyelidikan ulang dari accepted history (sejarah yang sudah diterima secara umum) dengan tujuan untuk lebih memperjelas peristiwa tersebut. Sebaliknya, negationist dapat secara sengaja menggunakan catatan sejarah yang salah; seperti ditulis Gordon McFee: "Revisionists depart from the conclusion that the Holocaust did not occur and work backwards through the facts to adapt them to that preordained conclusion. Put another way, they reverse the proper methodology ... thus turning the proper historical method of investigation and analysis on its head." Public Opinion Quarterly juga menyimpulkan: "Tidak ada ahli sejarah terkemuka yang mempertanyakan kenyataan Holocaust, dan mereka yang mendukung Holocaust denial kebanyakan adalah anti-Semit dan/atau neo-Nazi." Holocaust denial sangat populer dalam penentang-penentang Israel dari kaum Muslim karena memang banyak bukti yang dikeluarkan oleh ilmuwan barat sendiri yang menjelaskan kebohongan holocaust ini. Disertasi doktor Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, meragukan bahwa kamar gas digunakan untuk membunuh orang-orang Yahudi dan mengatakan bahwa jumlah orang Yahudi yang dibunuh dalam Holocaust kurang dari 1 juta jiwa. Abbas belum pernah menyatakan pandangan ini sejak ditunjuk menjadi Perdana Menteri Palestina pada tahun 2003, dan telah membantah bahwa ia adalah seorang Holocaust denier. Pada akhir 2005, presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menggambarkan Holocaust sebagai "mitos pembantaian orang Yahudi." Sebenarnya dari kalangan ilmuwan barat sendiri ada beberapa yang menyangkal adanya Holocaust, di antaranya: Pengarang Perancis Roger Garaudy, Professor Robert Maurisson, Ernst Zundel, David Irving, dll. tetapi hampir semuanya dinyatakan bersalah dan dijebloskan kedalam penjara termasuk Pada 15 Feb 2007, Ernst Zundel seorang Holocaust denier dihukum 5 tahun penjara [1]. Seorang pengacaranya, Herbert Schaller, menghujah bahwa semua bukti tentang adanya Holocaust hanya berdasarkan pengakuan korban-korbannya saja, bukan berdasarkan fakta-fakta yang jelas. Ernst Zundel ini juga pernah ditahan pada tahun 1985, dan 1988 dalam kasus yang sama.Semua hal di atas sangat kontras dengan slogan negara-negara barat sendiri yang menyatakan kebebasan berpendapat apalagi disertai bukti-bukti ilmiah tentang kebohongan Holocaust terutama digunakannya kamar gas oleh Nazi di Polandia, tetapi begitu menyinggung masalah yang menggugat hal ini mereka langsung memberangus habis penentang-penentangnya sehingga banyak kalangan menilai adanya lobby Yahudi yang berdiri dibelakangnya dalam memengaruhi putusan pengadilan.
 • Отричането на Холокоста е гледище, отричащо геноцида на евреите по време на Холокоста през Втората световна война. Ключовите тези на отричането на Холокоста гласят, че (1) Германското нацистко правителство не е имало официална политика или намерение да изтреби евреите; (2) нацистките власти не са използвали лагери за изтребление и газови камери за масово убиване на евреи; и (3) действителният брой на убитите евреи е значително (обикновено в пъти) по-нисък от приетите от историческата наука между 5 и 6 милиона.Отрицателите на Холокоста обичайно не приемат понятието отричане като подходящо описание на дейността им и вместо това се определят като историци-ревизионисти. Учените използват понятието „отричане“, за да отличат отричащите Холокоста от историческите ревизионисти, които използват утвърдени исторически методологии. Методологията на отрицателите на Холокоста е обект на критики като основана на предопределено заключение, което пренебрегва обширните исторически доказателства за реално съществували събития и явления.В повечето случаи на отричане на Холокоста има загатване за, или открито заявяване на тезата, че Холокостът е измама, продукт на преднамерена еврейска конспирация, целяща възход на еврейските интереси в ущърб на останалите хора. Поради тази причина отрицанието на Холокоста в повечето случаи се смята за антисемитска теория на конспирацията.Общото събрание на ООН приема резолюция № 60/7 на 21 ноември 2005 г., с която отхвърля цялостното или частично отричане на Холокоста като исторически факт и събитие.Отричането на Холокоста е незаконно в някои европейски страни. В тези страни, отричането на Холокоста се третира като престъпна дейност, която се преследва по силата на закони насочени срещу неонацизма, расизма и дискриминацията.
 • Als Holocaustleugnung bezeichnet man das Bestreiten oder weitgehende Verharmlosen des Holocausts. Dabei wird gegen gesichertes historisches Tatsachenwissen behauptet, der geplante, systematische, auf Ausrottung zielende Völkermord an etwa sechs Millionen europäischen Juden habe nicht stattgefunden oder er sei nur ein Massenmord oder Massensterben ohne historische Besonderheiten gewesen. Dies betrifft auch den Genozid an den Sinti und Roma, den Porajmos, den Holocaustleugner meist nicht ausdrücklich erwähnen.Holocaustleugner geben ihre Thesen oft als historische Forschung aus, präsentieren aber pseudowissenschaftliche Geschichtsfälschung und Geschichtsklitterung im Dienst von Hass-Propaganda gegen Holocaustopfer und deren Nachfahren. Die Holocaustforschung lehnt eine Debatte über die Behauptungen der Holocaustleugner ab, um diese nicht als Forschungsbeiträge zu legitimieren.Öffentliche Holocaustleugnung findet in vielen Staaten statt. In einigen Staaten fällt sie unter die Meinungsfreiheit und wird von Regierungen gedeckt, teilweise sogar gefördert. In anderen, darunter allen deutschsprachigen, ist sie ein eigener Straftatbestand. In weiteren Staaten ist sie unter bestimmten Umständen als Rassenhass, Verleumdung oder „falsche Nachricht“ strafbar (siehe Gesetze gegen Holocaustleugnung).
 • Negacionismo do Holocausto consiste em afirmações de que o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial—comumente chamado de Holocausto—não aconteceu, ou que não aconteceu da maneira ou nas proporções historicamente reconhecidas.O elemento chave em tais afirmações é a rejeição aos seguintes tópicos: de que o governo nazista alemão colocou em prática uma política de perseguição deliberada aos judeus com a finalidade de sua exterminação enquanto povo; que mais de cinco milhões de judeus foram sistematicamente mortos pelos nazistas e seus aliados; e que o genocídio foi realizado em campos de extermínio a partir da utilização de ferramentas de assassinato em massa, tais como câmaras de gás.Os negacionistas do Holocausto geralmente não aceitam o termo "negacionismo" como uma descrição apropriada de seu ponto de vista, utilizando, em vez disso, o termo "revisionismo". Seus críticos usam o termo "negacionismo" para diferenciar negacionistas do Holocausto de revisionistas históricos em geral, pois consideram que os negacionistas não se baseiam em evidências históricas.Muitos dos chamados negacionistas do Holocausto sugerem ou afirmam abertamente que o Holocausto é uma farsa montada para fins de propaganda e que os números do genocídio foram inflados, visando, a princípio, favorecer a criação do Estado de Israel e obter as vultosas indenizações pagas pela Alemanha a organizações sionistas e, mais recentemente, para criar uma certa leniência da opinião pública diante dos avanços de Israel sobre os Territórios Palestinos. Nesse aspecto, observam-se pontos de convergência com outros estudiosos e críticos da historiografia oficial acerca do genocídio dos judeus na Segunda Guerra. A negação do Holocausto é considerada, pela Anti-Defamation League e outras importantes organizações judaicas, como uma teoria da conspiração antissemita.
 • Holokost inkârcılığı ya da Holokost inkârı, II. Dünya Savaşı esnasında, Nazi Almanyası ve başka Mihver Devletlerinin, beş ile altı milyon arasındaki Yahudi’yi sistematik olarak yok etmesini inkâr eden bir düşünce akımıdır. Tarihi revizyonistler ve Holokost inkârcıları, Nazi toplama kamplarındaki gaz odalarının varlığını ve Adolf Hitler'in niyetinin bütün Avrupa Yahudilerini katletmek olduğu iddiasını da reddetmektedirler.BM Genel Kurulu 26 Ocak 2007 tarihli, 61/255 sayılı kararı ile Yahudi soykırımının tarihi bir olay olarak inkârını kınadı.
 • Zpochybňování holokaustu (též se vžilo označení popírání holokaustu) je akt popírání genocidy Židů během 2. světové války, tzv. holokaustu. V mnoha státech světa je tento akt trestným činem.Samo zpochybňování (či popírání) holokaustu nemusí nutně znamenat, že všichni popírači tvrdí, že se holokaust nestal.[zdroj?] Spektrum názorů je v tomto případě velmi široké a zahrnuje jak tvrzení o neexistenci a neuskutečnitelnosti holokaustu (Ernst Zündel), tak i tvrzení, která holokaust zlehčují (David Irving, Jean-Marie Le Pen) nebo přiznávají perzekuci Židů, ale odmítají, že by nacistický režim plánoval jejich cílené vyhlazení, případně se snaží vedoucí postavy nacistického režimu zbavit za holokaust odpovědnosti.
 • Holocaustontkenning of Holocaustrevisionisme zijn benamingen voor het geheel of gedeeltelijk verwerpen van de geschiedschrijving rondom de Holocaust.Gedurende de Tweede Wereldoorlog deporteerde nazi-Duitsland grote aantallen Joden en andere ongewenste bevolkingsgroepen naar concentratiekampen waar velen van hen omkwamen. Deze verwerping van algemeen geaccepteerde historische feiten en gebeurtenissen richt zich op het aantal doden, de daadwerkelijke intentie van het naziregime, de wijze waarop de slachtoffers stierven, logistieke beperkingen, en naoorlogse propaganda. Een veel gebruikte uitdrukking van Holocaustrevisionisten is dat de overwinnaar de geschiedenis schrijft.
 • ホロコースト否認(英語:Holocaust denial)とは、ナチス・ドイツが行ったユダヤ人の組織的殺害である「ホロコースト」の一部もしくは全体を否認する主張。これらの主張を支持する者を、「ホロコースト否認論者」という。ホロコースト修正主義、ホロコースト見直し論、ホロコースト否定論とも言う。ホロコースト否認論者に関する思想背景や指摘内容は多様であるが、否認論者はホロコーストの規模を数十万人程度に修正し、また、その計画性を否定している。ホロコーストそのものはナチス・ドイツにおいて組織的に行われた歴史的事実であり、数十万程度という否認論の主張は論外であるという見方が通説であり、ドイツ、フランス、イスラエルなどでは、前述したような主張の流布は反ユダヤ主義的思想によって動機付けられたものとされるとともに、「ヘイトスピーチの一種」と認識され、違法行為とされている。また、否認論を裏付ける査読付き論文も、2010年代時点において無い。
 • Il negazionismo dell'Olocausto è una manipolazione degli eventi storici perpetrata per scopi politici, il cui principale assunto è la negazione della veridicità dell'Olocausto , ossia del genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista. Secondo tale teoria, l'Olocausto sarebbe una gigantesca messinscena, funzionale alla demonizzazione della Germania, alle politiche sotterraneamente perseguite dai circoli ebraici mondiali e alla creazione e difesa dello Stato d'Israele.I sostenitori di queste tesi si descrivono come persone che pretendono prove e come "storici revisionisti" interessati a rivedere gli studi attuali, che essi definiscono in diversi modi, quali "olocaustomania", "menzogna olocaustica", "sacra vulgata olocaustica". L'uso del termine "revisionismo" viene contestato dalla comunità scientifica, che vi vede un tentativo di occultare dietro un termine dal legittimo uso accademico (revisionismo storiografico) un'operazione di minimizzazione e negazione di fatti acquisiti. Sono state quindi coniate delle espressioni che fanno invece leva sulla parola "negazione", rilevando come lo scopo sia unicamente quello di "negare" la veridicità storica della Shoah.I negazionisti rifiutano il termine negazionismo, ritenendolo spregiativo e fuorviante, visto che essi sostengono di non negare alcunché, e hanno pertanto coniato il termine "sterminazionisti" (ovvero "coloro che credono che lo sterminio sia avvenuto") per descrivere i sostenitori della veridicità storica della Shoah.In alcuni paesi (Austria, Francia, Germania e Belgio) la negazione dell'Olocausto è configurata come reato, mentre in altri (Israele, Portogallo e Spagna) viene punita la negazione di qualsiasi genocidio. Norme antinegazioniste sono state introdotte anche nell'ordinamento dei seguenti stati: Nuova Zelanda, Svezia, Australia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia e Romania. In genere è prevista come pena la reclusione, che in alcuni Paesi può arrivare fino a dieci anni. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione degli Stati Uniti che "condanna senza riserve qualsiasi diniego dell'Olocausto e sollecita tutti i membri a respingerlo, che sia parziale o totale, e a respingere iniziative in senso contrario". I negazionisti considerano tali leggi come un mezzo di limitare la libertà di parola, e propugnano l'idea secondo la quale esista un enorme complotto allo scopo di rendere gli storici succubi del "credo olocaustico", difeso in molti paesi con la forza della legge, eterodiretta dai poteri ebraici o comunque filosemiti.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 908935 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 67647 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 231 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110193643 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • La Découverte Poche / Essais
prop-fr:fr
 • Mohammed Barakeh
 • Mohammed Mahdi Akef
 • Salvador Borrego
prop-fr:isbn
 • 9782021009538 (xsd:double)
 • 9782213673912 (xsd:double)
 • 9782707145451 (xsd:double)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Florent Brayard
 • Pierre Vidal-Naquet
 • Valérie Igounet
prop-fr:lienTitre
 • Les Assassins de la mémoire
prop-fr:lienÉditeur
 • La Découverte
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:lireEnLigne
 • http://books.google.fr/books?id=w7eGKZxEKNsC&hl=fr
prop-fr:mois
 • mai
prop-fr:nom
 • Brayard
 • Igounet
 • Vidal-Naquet
prop-fr:numéroCollection
 • 201 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 238 (xsd:integer)
 • 464 (xsd:integer)
 • 701 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • Florent
 • Valérie
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:texte
 • Mohammed Mahdi Akef
prop-fr:titre
 • Histoire du négationnisme en France
 • Les Assassins de la mémoire
 • Comment l'idée vint à M. Rassinier: Naissance du révisionnisme
prop-fr:trad
 • Mohammed Mahdi Akef
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Fayard
 • La Découverte
 • Seuil
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La négation de la Shoah est une forme de négationnisme remettant en cause le génocide commis à l'égard des Juifs par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est généralement défendue par des militants d'extrême droite, voire néonazis, et plus rarement issus de groupuscules qui se réclament de l'ultragauche. Elle est aussi promue par certaines personnalités et organisations politiques dans les pays musulmans.
 • 홀로코스트 부인(영어: Holocaust denial)은 홀로코스트를 부인하는 것을 말한다. 제2차 세계 대전 당시에 유대인을 대상으로 한 집단 학살을 부인하는 행위이다.독일, 오스트리아, 스위스, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 폴란드, 체코, 헝가리, 슬로바키아, 포르투갈, 루마니아, 리투아니아, 리히텐슈타인, 이스라엘, 캐나다 등 17개국에서는 홀로코스트를 부인하는 행위가 법률에 의해 금지되어 있다.
 • ホロコースト否認(英語:Holocaust denial)とは、ナチス・ドイツが行ったユダヤ人の組織的殺害である「ホロコースト」の一部もしくは全体を否認する主張。これらの主張を支持する者を、「ホロコースト否認論者」という。ホロコースト修正主義、ホロコースト見直し論、ホロコースト否定論とも言う。ホロコースト否認論者に関する思想背景や指摘内容は多様であるが、否認論者はホロコーストの規模を数十万人程度に修正し、また、その計画性を否定している。ホロコーストそのものはナチス・ドイツにおいて組織的に行われた歴史的事実であり、数十万程度という否認論の主張は論外であるという見方が通説であり、ドイツ、フランス、イスラエルなどでは、前述したような主張の流布は反ユダヤ主義的思想によって動機付けられたものとされるとともに、「ヘイトスピーチの一種」と認識され、違法行為とされている。また、否認論を裏付ける査読付き論文も、2010年代時点において無い。
 • Il negazionismo dell'Olocausto è una manipolazione degli eventi storici perpetrata per scopi politici, il cui principale assunto è la negazione della veridicità dell'Olocausto , ossia del genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista.
 • Отричането на Холокоста е гледище, отричащо геноцида на евреите по време на Холокоста през Втората световна война.
 • El negacionismo del Holocausto es una corriente de pensamiento pseudohistórica y antisemita que tiene la finalidad de reinterpretar los hechos acaecidos en Europa entre los años 1941 y 1945, siguiendo "la doctrina según la cual el genocidio practicado por la Alemania nazi contra los judíos y los gitanos no existió, sino que es producto del mito, de la fabulación, del fraude".
 • Holocaust denial is the act of and theory behind denying the genocide of Jews in the Holocaust during World War II.
 • Az úgynevezett holokauszttagadás, vagy ahogy hívei nevezik, a holokausztrevizionizmus (közkeletű elnevezése még negacionizmus) a közelmúlt történelmének olyan szemlélete, miszerint a zsidóság ellen a második világháborúban elkövetett népirtás – melyet általában holokauszt néven említenek – nem történt meg, vagy nem azon a módon és mértékben történt meg, ahogy a történettudomány általánosan elfogadott tézisei állítják.A holokauszt tagadása annak a hivatalos álláspontnak a tagadását vagy felülvizsgálatát jelenti, amely szerint a náci kormánynak elhatározott terve volt a zsidóság mint nép fizikai megsemmisítése, illetve hogy ez a tömeggyilkosság úgynevezett haláltáborokban, tömeges kivégzőeszközök felhasználásával, gázkamrákban történt.
 • Negacionismo do Holocausto consiste em afirmações de que o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial—comumente chamado de Holocausto—não aconteceu, ou que não aconteceu da maneira ou nas proporções historicamente reconhecidas.O elemento chave em tais afirmações é a rejeição aos seguintes tópicos: de que o governo nazista alemão colocou em prática uma política de perseguição deliberada aos judeus com a finalidade de sua exterminação enquanto povo; que mais de cinco milhões de judeus foram sistematicamente mortos pelos nazistas e seus aliados; e que o genocídio foi realizado em campos de extermínio a partir da utilização de ferramentas de assassinato em massa, tais como câmaras de gás.Os negacionistas do Holocausto geralmente não aceitam o termo "negacionismo" como uma descrição apropriada de seu ponto de vista, utilizando, em vez disso, o termo "revisionismo".
 • Kłamstwo oświęcimskie (negacjonizm, rewizjonizm Holocaustu; ang. Holocaust Denial, niem. Holocaustleugnung, fra. négationnisme, hiszp. negacionismo) – twierdzenie w języku prawnym przyjmujące, że powszechnie przyjęta interpretacja Holocaustu jest albo w dużym stopniu przesadzona, albo całkowicie zafałszowana. Zwolennicy, na przykład były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad, twierdzą, że dominujące w świecie zachodnim poglądy to w rzeczywistości efekt ideologicznej manipulacji.
 • Holokost inkârcılığı ya da Holokost inkârı, II. Dünya Savaşı esnasında, Nazi Almanyası ve başka Mihver Devletlerinin, beş ile altı milyon arasındaki Yahudi’yi sistematik olarak yok etmesini inkâr eden bir düşünce akımıdır.
 • Penyangkalan Holocaust atau holocaust denial adalah kepercayaan bahwa Holocaust tidak pernah terjadi, atau jauh lebih sedikit dari 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi; bahwa tidak pernah ada rencana terpusat untuk memusnahkan bangsa Yahudi; atau bahwa tidak ada pembunuhan masal di kamp-kamp konsentrasi. Mereka yang percaya akan hal ini biasanya menuduh bangsa Yahudi atau kaum Zionis mengetahui hal ini dan mengadakan konspirasi untuk mendukung agenda politik mereka.
 • Отрица́ние Холоко́ста (ревизионизм Холокоста) — негационизм, утверждения, согласно которым Холокоста не существовало в том виде, в котором его описывает общепринятая историография. В своей теории заговора отрицатели Холокоста выдвигают тезисы о массовых подделках, масштабных фальсификациях и сокрытии фактов в пользу евреев.
 • La Negació de l'Holocaust és l'afirmació que l'extermini dels jueus comès per els nazis del Tercer Reich, durant la Segona Guerra Mundial, no va tenir lloc.Elements clau d'aquesta propaganda pseudocientífica i antisemita són la negació de qualsevol d'aquests fets: El govern nazi tenia elaborat un pla d'extermini dels jueus Més de cinc milions de jueus foren sistemàticament assassinats pels nazis i els seus còmplices El genocidi va ser dut a terme mitjançant mètodes d'assassinat massiu com ara les cambres de gas.Els negacionistes no accepten pas el terme "negació" com a descripció dels seus punts de vista, sinó que acostumen a fer-se dir revisionistes.
 • Holocaustontkenning of Holocaustrevisionisme zijn benamingen voor het geheel of gedeeltelijk verwerpen van de geschiedschrijving rondom de Holocaust.Gedurende de Tweede Wereldoorlog deporteerde nazi-Duitsland grote aantallen Joden en andere ongewenste bevolkingsgroepen naar concentratiekampen waar velen van hen omkwamen.
 • Als Holocaustleugnung bezeichnet man das Bestreiten oder weitgehende Verharmlosen des Holocausts. Dabei wird gegen gesichertes historisches Tatsachenwissen behauptet, der geplante, systematische, auf Ausrottung zielende Völkermord an etwa sechs Millionen europäischen Juden habe nicht stattgefunden oder er sei nur ein Massenmord oder Massensterben ohne historische Besonderheiten gewesen.
 • Zpochybňování holokaustu (též se vžilo označení popírání holokaustu) je akt popírání genocidy Židů během 2. světové války, tzv. holokaustu.
rdfs:label
 • Négation de la Shoah
 • Holocaust denial
 • Holocaustleugnung
 • Holocaustontkenning
 • Holokauszttagadás
 • Holokost inkârı
 • Kłamstwo oświęcimskie
 • Negacionismo del Holocausto
 • Negacionismo do Holocausto
 • Negació de l'Holocaust
 • Negazionismo dell'Olocausto
 • Penyangkalan Holocaust
 • Zpochybňování holokaustu
 • Отрицание Холокоста
 • Отричане на Холокоста
 • ホロコースト否認
 • 홀로코스트 부인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is foaf:primaryTopic of