Les murailles de Constantinople sont une série de remparts défensifs qui entourent et protègent la cité de Constantinople (aujourd'hui Istanbul en Turquie) depuis sa fondation par Constantin Ier comme la nouvelle capitale de l'Empire romain.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les murailles de Constantinople sont une série de remparts défensifs qui entourent et protègent la cité de Constantinople (aujourd'hui Istanbul en Turquie) depuis sa fondation par Constantin Ier comme la nouvelle capitale de l'Empire romain. Au travers de divers ajouts et modifications tout au long de son histoire, elles sont le dernier grand système de fortification de l'Antiquité et l'un des systèmes défensifs les plus complexes et les plus élaborés qui ait existé.D'abord construits par Constantin le Grand, les murs entourent la nouvelle cité de tous les côtés, la protégeant à la fois d'une attaque par terre ou par mer. Alors que la cité grandit, la célèbre double enceinte défensive des murs théodosiens est construite au Ve siècle. Bien que les autres sections soient moins élaborées, quand les murs sont bien pourvus en effectifs, ils sont quasiment imprenables pour n'importe quel assiégeant médiéval. Ces défenses ont sauvé l'Empire byzantin lors des multiples sièges de Constantinople par les Avars, les Arabes, la Rus', les Bulgares et d'autres peuples (voire Sièges de Constantinople). L'avènement de la poudre à canon utilisée comme arme de siège rend ces fortifications vulnérables. Toutefois, la technologie des canons n'est pas assez avancée pour être décisive et assurer à elle seule la prise de la ville ; les murs étant réparés le temps que les canons soient rechargés. Finalement, la cité tombe face à l'immense armée ottomane le 29 mai 1453 après un siège de six semaines.Les murs restent en grande partie intacts durant la majeure partie de l'ère ottomane avant que des sections ne commencent à être démantelées durant le XIXe siècle, au moment où la cité commence à croître au-delà de ses limites médiévales. En dépit du manque d'entretien qui s'ensuit, la plus grande partie des murs survivent et sont encore debout aujourd'hui. Un programme de restauration de grande envergure est entamé dans les années 1980, ce qui permet aux touristes d'apprécier leur apparence originelle.
 • Феодосиевы стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II, когда город на семи холмах вырос за пределы тех стен, которые были предусмотрены его основателем, Константином Великим. Строительство продолжалось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 годы. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».Феодосиевы стены были укреплены после того, как часть их обрушилась при землетрясении 447 года. Тогда же перед стеной был вырыт широкий ров. Внутренняя стена высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров была укреплена шестиугольной либо восьмиугольной башней высотой в 20 метров, общее количество которых доходило до ста. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия. Внешняя городская стена была меньше внутренней и по высоте и по ширине. Из 96 башен внешней стены десять были проездными, из которых парадными считались Золотые ворота — прообраз одноимённых сооружений в Киеве и Владимире. Эти ворота состояли из трёх мраморных триумфальных арок, воздвигнутых ещё при Феодосии I и увенчанных крылатой аллегорией Победы. Наиболее слабым отрезком стены были Средние стены в речной долине длиной 1250 метров. Именно этот участок штурмовал Мехмед II во время осады Константинополя в 1453 году. Значительная часть их оказалась в руинах, но была оперативно отстроена как Семибашенная крепость и поддерживалась в надёжном состоянии до XIX века. То место, где янычары проникли в город, отмечено памятным знаком.По мере роста Стамбула Феодосиевы стены начали сносить, преимущественно в конце XIX и начале XX века. В 1980-е гг. ЮНЕСКО выделило средства на воссоздание разобранных отрезков стены в первоначальном виде, однако восстановление было довольно поверхностным и, как следствие, вновь отстроенные участки стены больше других пострадали во время недавних землетрясений.
 • De muren van Constantinopel omsloten tot in de 15e eeuw het oude Constantinopel (Istanboel) volledig. De zeemuren, en de landmuur van Theodosius aan de westkant van de stad, waren gedurende de gehele middeleeuwen berucht om hun onneembaarheid. De Griekse ingenieurs gebruikten een veel effectievere bouwtechniek dan anderen in de middeleeuwen. De muren in het Byzantijnse rijk waren meestal niet massief, maar bestonden uit dubbele muren die opgevuld werden met puin, waardoor gaten snel gerepareerd konden worden. Talloze legers van Bulgaren, Avaren, Kiptsjakken, Russen, Galaten en Arabieren slaagden er niet in om door de muren heen te komen. De eerste doorbraak van de muren kwam in 1204, toen de Vierde Kruistocht de stad in puin legde. Twee eeuwen later was de stad nog niet hersteld van de schade van de kruistocht, en viel de stad na een relatief kort beleg in handen van de Turkse Osmanen.
 • Les muralles de Constantinoble o muralles de Teodosi, amb les seves 11 portes fortificades i les seves 92 torres, és una llarga cadena de doble muralla que va defensar el flanc interior de Constantinoble durant més de dos mil anys. Té més de 6,5 km i va del mar de Màrmara al Corn d'Or. Està construïda a base de fileres de maons vermells que alternen amb blocs de gres.Els murs originals de la ciutat antiga de Bizanci van ser construïts al segle VII aC en el moment de la fundació de la ciutat per colons megaris. En aquest temps, la ciutat consistia en un acròpolis i alguns habitatges. La colònia va ser relativament poc important durant el període romà, però Septimi Sever va construir noves muralles durant el seu regnat per tal d'estendre la ciutat. Quan Constantí I el Gran va desplaçar la capital de l'Imperi romà a Bizanci, va estendre encara més sensiblement la superfície de la ciutat per nous murs que es trobaven sobre una línia que anava del barri Samatya al de Fatih de l'actual Istanbul.Les que han perdurat, es va construir entre els anys 412 i 422 durant el regnat de Teodosi II (408-450). El 447, un terratrèmol la deixà molt malmesa destruint 54 torres. Fou reconstruïda immediatament davant l'amenaça de l'avanç d'Àtila al capdavant dels huns i ampliada després del Setge dels àvars en 627. Posteriorment les muralles van suportar els setges dels àrabs, búlgars, russos i turcs. Els potents exèrcits de la Quarta Croada (1201-1204) van trencar la defensa de la ciutat pel flanc del Corn d'Or ja que les muralles interiors resultaren infranquejables.Mehmet el Conqueridor va dirigir els seus canons més potents contra la porta de San Romano i la de Carsio aconseguint obrir una escletxa el maig del 1453. Els successius soldans van mantenir les muralles en bon estat fins al segle XVII.Recentment s'han reconstruït grans trossos de la muralla, especialment la porta de Belgrad. Els experts han criticat la restauració per la utilització de materials moderns de construcció. Tanmateix, les obres han servit per fer-se una idea més clara de l'aspecte inicial de les muralles.
 • Konstantinoplako harresiak antzinako Konstantinopla (egungo Istanbul) babesten zituzten harrizko eta adreiluzko bizantziar harresiak dira. Hasieran, Konstantino I.ak eraikiarazi zituen harresiak, hiriburu berria lehorretik eta itsasotik egindako erasoengandik babesteko. Hiria hedatu ahala, Teodosioren harresiak izeneko harresi bikoitz eraiki zen V. mendean. Nahiz eta harresiaren beste atalak hain landuak ez izan, ondo kudeatuak izanez gero, Erdi Aroko setiatzaileen aurka eraginkorrak ziren oso. Horrela, avaroen, arabiarren, rusen eta bulgariaren setioetatik babestu zuten hiria. Bolbora-kanoien erabilerak harresien eraginkortasuna ahuldu zuen, eta Konstantinoplaren erorialdia eragin 1453ko maiatzaren 29an, otomandarren aurrean.Harresiak ia aldatu gabe mantendu ziren otomandar garaiaren gehiengoan, hiria hedatu ahala XIX. mendean atalka eraisten hasi zituzten arte. Hala ere, eta nahiz eta mantenu gutxi izan, harresiaren zati ugari iraun zuten eta oraindik zutik dira. 1980ko hamarkadan, zaharberritze programa zabalari ekin zitzaion, jatorrizko itxura emateko asmoarekin.
 • As Muralhas de Constantinopla são uma série de muralhas de pedra que rodeavam e protegiam a cidade de Constantinopla (atual Istambul na Turquia) desde sua fundação como capital do Império Romano do Oriente por Constantino. Com diversas adições e modificações ao longo de sua história, constituíram o último grande sistema de fortificação da Antiguidade, e um dos mais complexos e elaborados sistemas já construídos.Construídas inicialmente por Constantino, as muralhas cercavam a nova cidade por todos seus lados, protegendo-a contra ataques marítimos e terrestres. À medida que a cidade cresceu, a famosa linha dupla das Muralhas de Teodósio foi construída no século V. Embora outras seções das muralhas fossem menos elaboradas, quando bem equipadas (com armamento e soldados), eram quase inexpugnáveis para qualquer sitiante medieval, salvando assim a cidade e o Império Bizantino, durante ataques feitos pelos ávaros, árabes, Rus' e búlgaros, entre outros (ver sítios a Constantinopla). O advento dos canhões especializados em cercos, que utilizavam pólvora, no entanto, tornou estas fortificações vulneráveis, e acabou levando à queda de Constantinopla para os otomanos, em 29 de maio de 1453, após um longo sítio.As muralhas se mantiveram intactas durante a maior parte do período otomano, até que certos trechos começaram a ser demolidos no século XIX, à medida que a cidade se expandiu para além de seus limites medievais. Apesar da falta de manutenção e conservação subsequente, diversas partes da muralha sobrevivem até os dias de hoje. Um programa de restauração em grande escala tem sido realizado desde a década de 1980, permitindo aos visitantes apreciar sua aparência original.
 • Стените на Константинопол са съоръжения, които предпазват византийската столица Константинопол от външни нападения. Още при Константин Велики са изградени първите стени, а през 5 век - при император Теодосий II, градът е опасан с още една стена. Така столицата става най-добре укрепеният град в тогавашния свят. Стените са пробити при превземането на града от османците през 1453 година.
 • The Walls of Constantinople are a series of defensive stone walls that have surrounded and protected the city of Constantinople (today Istanbul in Turkey) since its founding as the new capital of the Roman Empire by Constantine the Great. With numerous additions and modifications during their history, they were the last great fortification system of antiquity, and one of the most complex and elaborate systems ever built.Initially built by Constantine the Great, the walls surrounded the new city on all sides, protecting it against attack from both sea and land. As the city grew, the famous double line of the Theodosian Walls was built in the 5th century. Although the other sections of the walls were less elaborate, when well-manned, they were almost impregnable for any medieval besieger, saving the city, and the Byzantine Empire with it, during sieges from the Avars, Arabs, Rus', and Bulgars, among others (see Sieges of Constantinople). The advent of gunpowder siege cannons rendered the fortifications vulnerable, but cannon technology was not sufficiently advanced to capture the city on its own, and the walls could be repaired between reloading. Ultimately the city fell from sheer weight of numbers of the Ottoman forces on 29 May 1453 after a six-week siege.The walls were largely maintained intact during most of the Ottoman period, until sections began to be dismantled in the 19th century, as the city outgrew its medieval boundaries. Despite the subsequent lack of maintenance, many parts of the walls survived and are still standing today. A large-scale restoration program has been under way since the 1980s, which allows the visitor to appreciate their original appearance.
 • Tembok Konstantinopel adalah rangkaian tembok pertahanan yang mengelilingi kota Konstantinopel (saat ini Istanbul, Turki) semenjak kota tersebut didirikan sebagai ibukota Kekaisaran Romawi Timur. Tembok ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia.Tembok ini pada awalnya didirikan oleh Kaisar Konstantinus yang Agung untuk melindungi kota dari serangan darat maupun laut. Kaisar Theodosius II kemudian memperluasnya pada abad ke-5 karena kota terus membesar. Tembok Konstantinopel hampir tak dapat ditembus selama abad pertengahan. Berkat tembok ini, Konstantinopel telah diselamatkan dari serangan bangsa Avar, Arab, Rus' dan Bulgar. Selanjutnya, perkembangan meriam telah memperlemah sistem pertahanan ini. Akan tetapi, teknologi meriam pada saat itu masih belum cukup maju untuk merebut Konstantinopel, sehingga tembok dapat diperbaiki selama mesiu diisi ulang. Pada akhirnya, tembok ini tak mampu menahan serangan bangsa Turki pada tanggal 29 Mei 1453 setelah enam minggu pengepungan.Selama Utsmaniyah berkuasa, tembok ini tetap dipertahankan hingga sebagian diruntuhkan pada abad ke-19 karena batas kota semakin meluas. Meskipun kurang dirawat, beberapa bagian tembok masih berdiri hingga kini. Restorasi berskala besar telah dilancarkan semenjak tahun 1980-an, sehingga pengunjung dapat melihat kenampakan aslinya.
 • İstanbul Surları, İstanbul'un çevresinde bulunan, Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır. İstanbul'un etrafını çeviren surlar tarihte 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla dört defa elden geçmiştir. Son yapımı MS 408'den sonradır. II. Theodosius (408-450) zamanında İstanbul surları Sarayburnu'ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray'a bu taraftan, ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule'ye, Yedikule'den Topkapı'ya, Topkapı'dan Ayvansaray'a uzanıyordu.
 • 테오도시우스 성벽'은 콘스탄티노폴리스를 방어하는 삼중의 성벽이다. 콘스탄티노폴리스가 난공불락의 도시로 불리게 된 데에는 이 성벽의 도움이 컸다.
 • Mury Konstantynopola składały się z szeregu kamiennych murów obronnych, które otaczały i chroniły miasto Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł w Turcji) od czasów istnienia kolonii Bizancjum w czasach starożytnej Grecji, przez czasy Cesarstwa Rzymskiego, do czasów pełnienia przez nie roli stolicy cesarstwa wschodniorzymskiego, co zapoczątkowało panowanie Konstantyna Wielkiego. Miasto Konstantynopol leży na półwyspie w kształcie trójkąta opływanym przez wody Morza Marmara i zatoki Złoty Róg. Poprzez liczne uzupełnienia, ulepszenia i zmiany były ostatnią wielką fortyfikacją starożytną oraz jedną z najbardziej wyrafinowanych jakie kiedykolwiek zbudowano.
 • Konstantinopolské hradby jsou řady kamenných opevnění obklopující někdejší hlavní město Východořímské říše Konstantinopol (dnešní Istanbul v Turecku), vybudované římským císařem Konstantinem I. Velikým. Hradbám chránícím Konstantinopol se během historie dostalo množství nejrůznějších úprav a vylepšení. Staly se největším opevněním postaveným ve starověku a jedním z nejkomplexnějších a nejpropracovanějších systému městského opevnění vůbec.První hradby postavené císařem Konstantinem kolem nově vybudovaného hlavního města Římské říše obklopovaly celé město, aby jej chránily jak proti útokům ze souše, tak i z moře. Jak se město postupně rozrůstalo, byly v 5. století našeho letopočtu vybudovány hradby nové, jež se později nazývaly Theodosiánské. Ačkoliv ostatní části opevnění nebyly tak dobře vybudovány jako Theodosiánské hradby, byly plně obsazené hradby takřka nedobytné pro většinu obléhacích technik středověku a ochránily Konstantinopol a Byzantskou říši před útokem Avarů, Arabů, Rusů, Bulharů a dalších národů (viz rozcestník obléhání Konstantinopole) po několik set let. S nástupem střelných zbraní se klasická středověká opevnění stala zastaralá a neúčinná proti dělům, jež byla mnohem účinnější, než dřívější obléhací stroje, což nakonec přispělo i ke konečnému pádu Konstantinopole do rukou osmanských Turků 29. května roku 1453.Hradby města, jemuž Turci dali jméno Istanbul, byly udržovány i za vlády osmanských sultánů. Teprve v 19. století, když se město začalo rozrůstat i za hranice středověkého osídlení, začaly být některé části hradeb bourány. Navzdory upadající údržbě hradeb se mnohé části opevnění zachovaly dodnes. V osmdesátých letech 20. století byl spuštěn rozsáhlý program na záchranu původního městského opevnění, díky kterému dnes mohou být hradby spatřeny ve své původní podobě.
 • Die Theodosianische Mauer (türk. İstanbul Surları oder Topkapı Surları) ist eine Anfang des 5. Jahrhunderts unter Kaiser Theodosius II. und dem Präfekten Anthemius errichtete, etwa 19-20 Kilometer lange Befestigungsanlage (Land- und Seemauern) zum Schutz von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul.Die Theodosianische Mauer wird von einigen Historikern als eine der erfolgreichsten und bestdurchdachten Befestigungsanlagen in der Geschichte der Kriegstechnik angesehen. Viele der einschneidendsten Ereignisse in der Geschichte der Stadt stehen eng mit diesem außergewöhnlichen Bauwerk in Zusammenhang.Der Bau des Wallsystems wurde notwendig, um der Bedrohung durch die Hunnen zu begegnen und der rasch expandierenden Stadt zusätzlichen Raum zu verschaffen. Trotz zunehmenden Verfalles und dem Aufkommen der Feuerwaffen, waren die Befestigungen bei entschlossener Verteidigung auch noch in der Mitte des 15. Jahrhunderts nur schwer zu überwinden. Die Komplexität der Verteidigungsanlagen trug wesentlich zum langen Bestehen des Byzantinischen Reiches bei.
 • Le mura di Costantinopoli o mura Teodosiane sono un'opera di architettura militare bizantina, la più grande per l'impero bizantino. Edificate in pietra, circondavano e proteggevano la città di Costantinopoli (l'odierna Istanbul).Le mura di Costantinopoli furono edificate a partire da quando la città fu fondata come nuova capitale dell'impero romano (324). Nella più che millenaria storia dell'impero bizantino, le mura furono continuamente fortificate, fino alla caduta della città per mano dei turchi ottomani (martedì 29 maggio 1453).Inizialmente furono costruite le mura di Costantino, che proteggevano la città da potenziali attacchi sia da terra, che per via mare. Successivamente, l'imperatore bizantino Arcadio, visto che la città si stava espandendo, ordinò all'architetto Flavio Antemio di costruire una nuova cinta muraria, che venne edificata nel V secolo sotto il regno di Teodosio II. Questa nuova cinta muraria era molto potente, tanto da essere considerata inespugnabile. Salvò molte volte Costantinopoli da assedi, condotti da avari, arabi, rus', e bulgari. Solo la polvere da sparo e i cannoni resero obsolete le fortificazioni, con la conseguenza di tre assedi da parte degli ottomani, di cui i primi due furono respinti, ma il terzo andò a buon fine per gli ottomani, che conquistarono Costantinopoli, e posero così fine al millenario impero romano d'Oriente.Le mura di Costantinopoli furono mantenute intatte anche all'inizio della dominazione ottomana, fino a quando nel XIX secolo alcune parti delle mura furono smantellate per allargare i vecchi confini della città medievale. Nonostante la successiva mancanza di manutenzione, molte parti delle mura sono sopravvissute e visibili ancora oggi. Un grande programma di restauro è stato avviato dal governo turco dal 1980, per permettere così ai visitatori di apprezzare il loro originario aspetto.
 • Las murallas de Constantinopla, de piedra, rodeaban y protegían la ciudad de Constantinopla (actual Estambul en Turquía) desde su fundación como capital del Imperio Romano de Oriente por Constantino I el Grande. Con varias ampliaciones y modificaciones durante su historia, fueron uno de los mayores sistemas de fortificaciones de la Antigüedad y de los más complejos y elaborados jamás construidos.Mandadas construir por Constantino el Grande, las murallas rodeaban a la nueva ciudad por todos los lados, protegiéndola contra ataques marítimos y terrestres. Cuando la ciudad creció, se erigió la famosa doble línea de murallas teodosias en el siglo V. Si bien otras secciones de las murallas eran menos elaboradas, cuando estuvieron bien equipadas (con armamento y soldados) eran casi inexpugnables para cualquier atacante medieval. Así, las murallas permitieron salvar a la ciudad y, con ello, al Imperio bizantino durante los asedios de ávaros, árabes, varegos y búlgaros, entre otros (véase Asedios de Constantinopla). El advenimiento de la pólvora para su utilización por los cañones de asedio volvió a las murallas menos inexpugnables, aunque el sitio final y la caída de Constantinopla por los turcos otomanos el 29 de mayo de 1453 parece haber sucedido porque las tropas otomanas consiguieron entrar a través de una puerta de la muralla, más bien que porque las paredes de ésta se hubieran derrumbado.Gran parte de las murallas permanecieron intactas durante la mayor parte del período otomano hasta que las secciones comenzaron a ser desmanteladas en el siglo XIX, al ir creciendo la ciudad fuera de sus límites medievales. A pesar de la subsecuente falta de mantenimiento, muchos tramos de las murallas han sobrevivido y están en pie hoy en día. En los últimos veinte años, ha estado en curso un programa de restauración a gran escala que permitiría al visitante apreciar su apariencia original.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 560729 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 84602 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 325 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107675759 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1899 (xsd:integer)
 • 1923 (xsd:integer)
 • 1938 (xsd:integer)
 • 1943 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:architecte
prop-fr:auteur
 • Marios Philippides et Walter K. Hanak
 • Averil Cameron et Peter Garnsey
 • Jean-François Pérouse
prop-fr:auteurOuvrage
 • Nevra Necipoğlu
prop-fr:construction
 • -
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:evenement
 • plus de 30 sièges
prop-fr:faitpartie
prop-fr:hauteur
 • Jusqu'à
prop-fr:id
 • Cameron
 • Meyer
 • Hanak
 • Janin
 • Asufay-Effenberger2007
 • Bartusis1997
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 90 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9780195046526 (xsd:double)
 • 0978-03-11 (xsd:date)
prop-fr:journal
 • Dumbarton Oaks Papers
prop-fr:langue
 • de
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Nicétas Choniatès
prop-fr:lieu
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:légende
 • Carte de Constantinople et de ses enceintes.
prop-fr:materiaux
 • roches calcaire, briques
prop-fr:nom
 • Bury
 • Runciman
 • Schneider
 • Turnbull
 • Nicol
 • Talbot
 • Bartusis
 • Guilland
 • Haldon
 • Janin
 • Kazhdan
 • Mango
 • van Millingen
 • Asufay-Effenberger
 • Bardill
 • Choniatès
 • Krischen
 • Magoulias
 • Majeska
 • Meyer-Plath
 • Tsangadas
prop-fr:nomStructure
 • Murailles de Constantinople
prop-fr:numéro
 • 47 (xsd:integer)
 • 54 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 769925973 (xsd:integer)
prop-fr:ouvertaupublic
 • oui
prop-fr:pages
 • 19 (xsd:integer)
 • 143 (xsd:integer)
 • 728 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 243 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Jonathan
 • Alexander
 • Byron
 • Fritz
 • Raymond
 • Rodolphe
 • Schneider
 • Stephen
 • Steven
 • Cyril
 • John F.
 • Mark C.
 • Neslihan
 • Harry J.
 • Nicétas
 • Donald M.
 • Alfons Maria
 • Alice-Mary
 • George P.
 • John Bagnell
prop-fr:rénovation
 • nombreuses aux cours des siècles
prop-fr:titre
 • The Last Byzantine Army: Arms and Society
 • History of the Later Roman Empire
 • Oxford Dictionary of Byzantium
 • The Siege and the Fall of Constantinople in 1453
 • The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans
 • The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate
 • The Cambridge ancient history, Vol. XIII: The Late Empire, A.D. 337–425
 • Brickstamps of Constantinople, Volume I: Text
 • City of Byzantium : Annals of Niketas Choniatēs
 • Die Landmauer von Konstantinopel
 • Die Landmauer von Konstantinopel, Teil I
 • Études de topographie de Constantinople byzantine, Tomes I & II
 • La muraille terrestre d’Istanbul ou l’impossible mémoire urbaine
 • The Fall of Constantinople, 1453
 • The Fortifications and Defense of Constantinople
 • The Walls of Constantinople AD 324–1453
 • Byzantine Constantinople. The Walls of the City and Adjoining Historical Sites
 • Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
 • Constantinople byzantine. Développement urbaine et répertoire topographique
 • Die Landmauer von Konstantinopel-Istanbul: Historisch-topographische und baugeschichtliche Untersuchungen
 • Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-Seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993
 • The Restoration of Constantinople under Michael VIII
prop-fr:titreChapitre
 • The shoreline of Constantinople in the fourth century
prop-fr:titreOuvrage
 • Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life
prop-fr:type
prop-fr:url
prop-fr:utilisationact
 • Sections restantes : en ruines ou partiellement restaurées
prop-fr:volume
 • I
 • II: Aufnahme, Beschreibung und Geschichte
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • BRILL
 • Cambridge University Press
 • Columbia University Press
 • John Murray
 • University of Pennsylvania Press
 • Walter de Gruyter
 • Wayne State University Press
 • Osprey Publishing
 • De Gruyter
 • Ashgate
 • Dumbarton Oaks
 • Akademie-Verlag
 • Variorum
 • Macmillan & Co.
 • W. de Gruyter & Co.
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les murailles de Constantinople sont une série de remparts défensifs qui entourent et protègent la cité de Constantinople (aujourd'hui Istanbul en Turquie) depuis sa fondation par Constantin Ier comme la nouvelle capitale de l'Empire romain.
 • Стените на Константинопол са съоръжения, които предпазват византийската столица Константинопол от външни нападения. Още при Константин Велики са изградени първите стени, а през 5 век - при император Теодосий II, градът е опасан с още една стена. Така столицата става най-добре укрепеният град в тогавашния свят. Стените са пробити при превземането на града от османците през 1453 година.
 • İstanbul Surları, İstanbul'un çevresinde bulunan, Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır. İstanbul'un etrafını çeviren surlar tarihte 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla dört defa elden geçmiştir. Son yapımı MS 408'den sonradır. II. Theodosius (408-450) zamanında İstanbul surları Sarayburnu'ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray'a bu taraftan, ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule'ye, Yedikule'den Topkapı'ya, Topkapı'dan Ayvansaray'a uzanıyordu.
 • 테오도시우스 성벽'은 콘스탄티노폴리스를 방어하는 삼중의 성벽이다. 콘스탄티노폴리스가 난공불락의 도시로 불리게 된 데에는 이 성벽의 도움이 컸다.
 • As Muralhas de Constantinopla são uma série de muralhas de pedra que rodeavam e protegiam a cidade de Constantinopla (atual Istambul na Turquia) desde sua fundação como capital do Império Romano do Oriente por Constantino.
 • Die Theodosianische Mauer (türk. İstanbul Surları oder Topkapı Surları) ist eine Anfang des 5. Jahrhunderts unter Kaiser Theodosius II. und dem Präfekten Anthemius errichtete, etwa 19-20 Kilometer lange Befestigungsanlage (Land- und Seemauern) zum Schutz von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul.Die Theodosianische Mauer wird von einigen Historikern als eine der erfolgreichsten und bestdurchdachten Befestigungsanlagen in der Geschichte der Kriegstechnik angesehen.
 • Le mura di Costantinopoli o mura Teodosiane sono un'opera di architettura militare bizantina, la più grande per l'impero bizantino. Edificate in pietra, circondavano e proteggevano la città di Costantinopoli (l'odierna Istanbul).Le mura di Costantinopoli furono edificate a partire da quando la città fu fondata come nuova capitale dell'impero romano (324).
 • Mury Konstantynopola składały się z szeregu kamiennych murów obronnych, które otaczały i chroniły miasto Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł w Turcji) od czasów istnienia kolonii Bizancjum w czasach starożytnej Grecji, przez czasy Cesarstwa Rzymskiego, do czasów pełnienia przez nie roli stolicy cesarstwa wschodniorzymskiego, co zapoczątkowało panowanie Konstantyna Wielkiego. Miasto Konstantynopol leży na półwyspie w kształcie trójkąta opływanym przez wody Morza Marmara i zatoki Złoty Róg.
 • Феодосиевы стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II, когда город на семи холмах вырос за пределы тех стен, которые были предусмотрены его основателем, Константином Великим. Строительство продолжалось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 годы.
 • Konstantinopolské hradby jsou řady kamenných opevnění obklopující někdejší hlavní město Východořímské říše Konstantinopol (dnešní Istanbul v Turecku), vybudované římským císařem Konstantinem I. Velikým. Hradbám chránícím Konstantinopol se během historie dostalo množství nejrůznějších úprav a vylepšení.
 • Tembok Konstantinopel adalah rangkaian tembok pertahanan yang mengelilingi kota Konstantinopel (saat ini Istanbul, Turki) semenjak kota tersebut didirikan sebagai ibukota Kekaisaran Romawi Timur. Tembok ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia.Tembok ini pada awalnya didirikan oleh Kaisar Konstantinus yang Agung untuk melindungi kota dari serangan darat maupun laut. Kaisar Theodosius II kemudian memperluasnya pada abad ke-5 karena kota terus membesar.
 • The Walls of Constantinople are a series of defensive stone walls that have surrounded and protected the city of Constantinople (today Istanbul in Turkey) since its founding as the new capital of the Roman Empire by Constantine the Great.
 • Konstantinoplako harresiak antzinako Konstantinopla (egungo Istanbul) babesten zituzten harrizko eta adreiluzko bizantziar harresiak dira. Hasieran, Konstantino I.ak eraikiarazi zituen harresiak, hiriburu berria lehorretik eta itsasotik egindako erasoengandik babesteko. Hiria hedatu ahala, Teodosioren harresiak izeneko harresi bikoitz eraiki zen V. mendean. Nahiz eta harresiaren beste atalak hain landuak ez izan, ondo kudeatuak izanez gero, Erdi Aroko setiatzaileen aurka eraginkorrak ziren oso.
 • Les muralles de Constantinoble o muralles de Teodosi, amb les seves 11 portes fortificades i les seves 92 torres, és una llarga cadena de doble muralla que va defensar el flanc interior de Constantinoble durant més de dos mil anys. Té més de 6,5 km i va del mar de Màrmara al Corn d'Or.
 • De muren van Constantinopel omsloten tot in de 15e eeuw het oude Constantinopel (Istanboel) volledig. De zeemuren, en de landmuur van Theodosius aan de westkant van de stad, waren gedurende de gehele middeleeuwen berucht om hun onneembaarheid. De Griekse ingenieurs gebruikten een veel effectievere bouwtechniek dan anderen in de middeleeuwen.
 • Las murallas de Constantinopla, de piedra, rodeaban y protegían la ciudad de Constantinopla (actual Estambul en Turquía) desde su fundación como capital del Imperio Romano de Oriente por Constantino I el Grande.
rdfs:label
 • Murailles de Constantinople
 • Konstantinoplako harresiak
 • Konstantinopolské hradby
 • Mura di Costantinopoli
 • Muralhas de Constantinopla
 • Murallas de Constantinopla
 • Muralles de Constantinoble
 • Muren van Constantinopel
 • Mury Konstantynopola
 • Tembok Konstantinopel
 • Theodosianische Mauer
 • Walls of Constantinople
 • İstanbul Surları
 • Стени на Константинопол
 • Стены Константинополя
 • 테오도시우스 성벽
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of