Un système d'exploitation est multitâche (en anglais : multitasking) s’il permet d’exécuter, de façon apparemment simultanée, plusieurs programmes informatiques. On parle également de multiprogrammation.Cette fonction est indépendante du nombre de processeurs présents physiquement dans l’ordinateur (un système multiprocesseur n'est pas nécessaire pour exécuter un système d'exploitation multitâche).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un système d'exploitation est multitâche (en anglais : multitasking) s’il permet d’exécuter, de façon apparemment simultanée, plusieurs programmes informatiques. On parle également de multiprogrammation.Cette fonction est indépendante du nombre de processeurs présents physiquement dans l’ordinateur (un système multiprocesseur n'est pas nécessaire pour exécuter un système d'exploitation multitâche).
 • Multitasca és literalment la capacitat de dur a terme simultàniament diverses activitats. En el cas de la informàtica, podem parlar de multitasca en dos camps diferents: programari i maquinari.En el cas del programari, és freqüent (avui en dia, inevitable) parlar de Sistemes operatius multitasca. Aquests permeten fer servir diverses aplicacions de forma aparentment simultània, encara que l'equip físic només tingui una Unitat de Procés (CPU). En el cas del maquinari, parlem de Multitasca Real quan ens referim a processadors que poden dur a terme diverses operacions en el mateix moment (en el mateix clock o batec del processador). Per aconseguir-ho s'han fet servir diverses tècniques al llarg del temps: Pipelining: tècnica que consisteix a preparar l'execució d'una instrucció en codi màquina mentre l'anterior s'executa. HyperThreading: tecnologia desenvolupada per Intel que permet executar una instrucció al processador mentre l'anterior encara no ha acabat. Només és viable amb processadors CISC, on la durada d'execució de cada instrucció és diferent. En els processadors RISC no és aplicable. Dual core i Multi core: dues o més unitats de procés incrustades en el mateix microprocessador permeten l'execució simultània de diverses instruccions sense que interfereixin. És a partir d'aquest moment quan podem començar a parlar de multitasca real, tot i que, estrictament, només podrem tenir dos tasques funcionant simultàniament en un ordinador amb un processador dual core. Cal aclarir que en qualsevol Sistema Operatiu actual, el nombre de tasques que funcionen alhora són centenars o milers i que, per tant, sempre serà necessari donar suport multitasca al maquinari amb la virtualització de la multitasca des del programari.
 • Multitasking is een methode om één processor schijnbaar meerdere taken (programma's of delen daarvan) tegelijkertijd te laten uitvoeren (zie ook gedistribueerd programmeren). Het besturingssysteem wisselt zeer snel tussen de verschillende actieve programma's. Deze omschakelingen, context switches, kunnen geheel vrijwillig door het draaiende proces geïnitieerd worden of door een externe gebeurtenis zoals een hardware-interrupt (een verzoek tot het verkrijgen van processortijd).
 • Wielozadaniowość – cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu. Zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego.
 • Der Begriff Multitasking [ˌmʌltiˈtɑːskɪŋ] (engl.) bzw. Mehrprozessbetrieb bezeichnet die Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere Aufgaben (Tasks) (quasi-)nebenläufig auszuführen. Im Allgemeinen bietet der Prozessor hierzu auch unterstützende Hardware-Strukturen. Die verschiedenen Prozesse werden in so kurzen Abständen immer abwechselnd aktiviert, dass der Eindruck der Gleichzeitigkeit entsteht. Multitasking ist somit ein Synonym für Zeit-Multiplexverfahren. Besitzt ein Computer mehrere CPU-Kerne, so dass er mehrere Aufgaben echt-gleichzeitig ausführen kann, so spricht man von Multiprocessing. In modernen Computern werden beide Verfahren kombiniert eingesetzt.
 • In computing, multitasking is a method where multiple tasks (also known as processes) are performed during the same period of time – they are executed concurrently (in overlapping time periods, new tasks starting before others have ended) instead of sequentially (one completing before the next starts). The tasks share common processing resources, such as a CPU and main memory. Multitasking does not necessarily mean that multiple tasks are executing at exactly the same instant—multitasking does not imply parallelism—but does mean that more than one task can be part-way through execution at the same time, and more than one task is advancing over a given period of time.In the case of a computer with a single CPU, only one task is said to be running at any point in time, meaning that the CPU is actively executing instructions for that task. Multitasking solves the problem by scheduling which task may be the one running at any given time, and when another waiting task gets a turn. The act of reassigning a CPU from one task to another one is called a context switch. When context switches occur frequently enough, the illusion of parallelism is achieved.Even on computers with more than one CPU (called multiprocessor machines) or more than one core in a given CPU (called multicore machines), where more than one task can be executed at a given instant (one per CPU or core), multitasking allows many more tasks to be run than there are CPUs. The term "multitasking" has become an international term, as the same word is used in many other languages such as German, Italian, Dutch, Danish and Norwegian.Operating systems may adopt one of many different scheduling strategies, which generally fall into the following categories:[citation needed] In multiprogramming systems, the running task keeps running until it performs an operation that requires waiting for an external event (e.g. reading from a tape) or until the computer's scheduler forcibly swaps the running task out of the CPU. Multiprogramming systems are designed to maximize CPU usage. In time-sharing systems, the running task is required to relinquish the CPU, either voluntarily or by an external event such as a hardware interrupt. Time sharing systems are designed to allow several programs to execute apparently simultaneously. In real-time systems, some waiting tasks are guaranteed to be given the CPU when an external event occurs. Real time systems are designed to control mechanical devices such as industrial robots, which require timely processing.
 • A többfeladatos ( angolul: multitask, multitasking) kifejezést a számítástechnikában operációs rendszerekre használják, melyek látszólag képesek egyszerre több programot (folyamatot vagy más néven processzt), programszálat futtatni. Ezek a folyamatok folyamatosan versengenek a CPU-ért, mely egy olyan erőforrás, amelyet egyszerre csak egy folyamat használhat. (Egyprocesszoros rendszer esetén természetesen.)Az egyszerre történő végrehajtás azért csak látszólagos, mivel egy fizikai processzor (általános esetben) egy időben csak egyetlen utasítást képes végrehajtani, pontosabban egy adott időben egyetlen programfolyamat utasításait hajtja végre. Emiatt a látszólagosan egyszerre futó programok valójában felváltva, nagyon gyorsan váltakozva futnak: egy kicsit fut az egyik, majd megáll, és fut a másik, majd a harmadik, és egy idő múlva ismét az első. Ha ez a váltakozás elég gyors (akár másodpercenkénti több ezer) akkor látszólag a programok egyszerre futnak, mindegyikben „történik valami”.A folyamatok együttműködése alapján megkülönböztetünk környezetváltásos, preemptív és kooperatív többfeladatos rendszert.A környezetváltásos mód egy nagyon egyszerű feladatkezelés, melyben csak az előtérben lévő alkalmazás kap feldolgozási időt. Ilyenkor egy háttérben lévő feladat aktiválásához a felhasználónak előre kell hoznia a megfelelő ablakot.Kooperatív esetben (például a Macintosh vagy a Windows 3.0 operációs rendszereknél) a több program futása úgy valósul meg, hogy minden program bizonyos időnként lemond a CPU használatáról, átengedve azt egy másiknak. Semmi sem kötelezi azonban arra, hogy ezt megtegye, tehát tetszőleges ideig lefoglalhatja az erőforrást, a többi folyamatot várakozásra kényszerítve.A preemptív esetben az operációs rendszer magja, a kernel képes arra, hogy egy megadott idő után a CPU használati jogát elvegye az éppen futó folyamattól és egy várakozónak adja át.
 • Banyak tugas atau tugas ganda (Bahasa Inggris :Multitasking) adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada sebuah metode dimana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumberdaya CPU yang sama. Dalam kasus sebuah komputer dengan prosesor tunggal, hanya satu instruksi yang dapat bekerja dalam satu waktu, berarti bahwa CPU tersebut secara aktif mengolah instruksi untuk satu pekerjaan tersebut. Multitasking memecahkan masalah ini dengan memjadwalkan pekerjaan mana yang dapat berjalan dalam satu waktu, dan kapan pekerjaan yang lain menunggu untuk diolah dapat dikerjakan. Kondisi mengalokasikan CPU dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain disebut context switch. Ketika context switch terjadi dengan sangat cepat -- kondisi ini cukup untuk memberikan ilusi pengolahan-paralel. Bahkan dalam komputer yang memiliki lebih dari satu CPU (disebut multi-prosesor), multitasking memperbolehkan lebih banyak pekerjaan dijalankan dibanding dengan jumlah CPU yang tersedia.Sistem operasi komputer dapat juga mengadopsi berbagai macam strategi penjadwalan, yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut: Dalam sistem multi-program, pekerjaan yang sedang diolah terus berjalan hingga membutuhkan suatu operasi yang memerlukan interaksi dari luar. (e.g. membaca dari tape). Sistem multi-program didesain untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Dalam sistem time-sharing , pekerjaan yang sedang diolah diharuskan melepaskan kerja CPU, baik secara sukarela atau dari interaksi luar, seperti interupsi-perangkat-keras. Sistem Time-sharing didesain untuk memperbolehkan beberapa program seolah diproses secara bersamaan. Dalam sistem real-time, beberapa program yang sedang menunggu dijamin untuk mendapatkan pengolahan dari CPU ketika interaksi luar terjadi. Sistem real-time didesain untuk melakukan kontrol mekanik seperti robot-robot industri, yang memerlukan ketepatan pemrosesan.Dewasa ini, penggunaan istilah time-sharing jarang digunakan, dan digantikan dengan istilah multitasking.
 • マルチタスク (Multi Tasking) は、コンピュータにおいて複数のタスク(プロセス)を切り替えて実行することができるシステムのことである。マルチプログラミング、マルチプロセスともいう。逆に、同時に一つのタスクしか実行できない方式をシングルタスクという。
 • Multiataza sistema eragile batek zenbait prozesu aldi berean egikaritzeko ahalmena adierazten duen ezaugarria da, prozesadore bat edo gehiago erabiliz.
 • Многозада́чность (англ. multitasking) — свойство операционной системы или среды выполнения обеспечивать возможность параллельной (или псевдопараллельной) обработки нескольких процессов. Истинная многозадачность операционной системы возможна только в распределённых вычислительных системах.Существует 2 типа многозадачности: Процессная многозадачность (основанная на процессах — одновременно выполняющихся программах). Здесь программа — наименьший элемент кода, которым может управлять планировщик операционной системы. Более известна большинству пользователей (работа в текстовом редакторе и прослушивание музыки). Поточная многозадачность (основанная на потоках). Наименьший элемент управляемого кода — поток (одна программа может выполнять 2 и более задачи одновременно).Многопоточность — специализированная форма многозадачности.
 • Multitasking (z angličtiny, multi = mnoho, task = úloha, používán ve víceúlohovém systému) označuje v informatice schopnost operačního systému provádět (přinejmenším zdánlivě) několik procesů současně. Jádro operačního systému velmi rychle střídá na procesoru běžící procesy (tzv. změna kontextu), takže uživatel počítače má dojem, že běží současně. Dnešní operační systémy jsou typicky víceúlohové – sem patří např. Microsoft Windows, Linux i Mac OS X. Naopak DOS je příkladem jednoúlohového systému, na kterém vždy běží pouze jediný program a teprve po jeho ukončení je možné spustit jiný.
 • La multitarea es la característica de los sistemas operativos modernos de permitir que varios procesos se ejecuten —al parecer— al mismo tiempo compartiendo uno o más procesadores.Los sistemas operativos multitarea son capaces de dar servicio a más de un proceso a la vez para permitir la ejecución de muchos más programas.En esta categoría también se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios —llamados sistemas multiusuario— que compartan los mismos recursos. Este tipo de sistemas se emplea especialmente en redes. En resumen, se trata de fraccionamiento del tiempo («timesharing» en inglés).
 • In informatica, un sistema operativo con supporto per il multitasking (multiprocessualità) permette di eseguire più programmi contemporaneamente: se ad esempio viene chiesto al sistema di eseguire contemporaneamente due processi A e B, la CPU eseguirà per qualche istante di tempo il processo A, poi per qualche istante successivo il processo B, poi tornerà a eseguire il processo A e così via. Il passaggio dal processo A al processo B e viceversa viene definito "cambio di contesto" (context switch). Le decisioni riguardanti l'esecuzione di un cambio di contesto tra due programmi vengono intraprese da un componente del sistema operativo, lo scheduler, il quale invierà le proprie decisioni a un altro modulo del sistema operativo, il dispatcher che eseguirà effettivamente il cambio di contesto. A seconda di quale strategia di servizio (algoritmo di scheduling) venga seguita, lo scheduler controlla la ripartizione del tempo di CPU tra tutti i processi attivi.Esistono due principali tecniche di controllo di termine e pausa del multitasking: il vecchio senza prelazione (cooperative) e il nuovo con prelazione (preemptive), ma oggigiorno la vera potenza del multitasking risiede solo nell'algoritmo di scheduling usato.
 • Em computação, Multitarefa é a característica dos sistemas operativos que permite repartir a utilização do processador entre várias tarefas aparentemente simultaneamente.
 • 전산학 분야에서 멀티태스킹(영어: multitasking) 또는 다중작업(이하 멀티태스킹)은 다수의 작업(혹은 프로세스, 이하 태스크)이 중앙 처리 장치(이하 CPU)와 같은 공용자원을 나누어 사용하는 것을 말한다. 엄밀히 말해 한 개의 CPU를 가진 개인용 컴퓨터가 특정 순간에 수행할 수 있는 태스크의 개수는 하나뿐이다. 따라서 멀티태스킹은 스케줄링이라는 방식을 사용하여 컴퓨터 사용자에게 병렬 연산이 이루어지는 것과 같은 환경을 제공한다. 스케줄링 방식은 CPU 사용시간을 일정한 기준에 따라 나누어 각 태스크가 사용할 수 있도록 분배한다. 분배받은 시간동안 태스크가 CPU를 사용할 때 다른 태스크들은 자신의 차례가 오기를 기다린다. 분배받은 시간이 종료되어 태스크가 사용하던 CPU를 다른 태스크가 사용할 수 있도록 재배정하는 것을 문맥교환이라 하는데 스케줄링에서 이 문맥교환이 충분히 자주 발생하게 되면 컴퓨터 사용자는 병렬 연산이 이루어진 것처럼 느끼게 된다.멀티태스킹은 다수의 CPU를 내장한 컴퓨터(즉, 멀티프로세서)에서도 유효한데, 멀티태스킹을 사용하게 되면 탑재한 CPU의 숫자보다 많은 수의 태스크를 동시에 수행할 수 있게 된다.일반적으로 운영 체제는 아래 나열된 스케줄링 방식중 하나를 채택해서 사용한다. 멀티프로그래밍 시스템에서는 현재 실행되고 있는 태스크는 다른 외부 이벤트를 기다려야 하는 상황이 되거나, 컴퓨터의 스케줄러가 강제로 실행 중인 태스크를 중단시킬 때까지 계속 진행된다. 멀티 프로그램 시스템은 CPU 사용률을 극대화할 수 있도록 설계되었다. 시분할 시스템에서는 현재 실행되고 있는 태스크가 스스로 혹은 하드웨어 인터럽트 따위의 외부적인 이유로 중앙 처리 장치의 점유를 포기해야 한다. 시분할 시스템은 다수의 프로그램이 거의 동시에 수행될 수 있도록 해준다. "시간을 분할한다"라는 표현은 단말에 위치한 사용자가 함께 공유할 수 있는 IBM사의 TSO, CP/CMS와 같은 컴퓨터를 가리키기 위해 쓰였다. 실시간 시스템에서는 외부 이벤트가 발생하였을 때 몇 개의 대기 중인 태스크들이 CPU를 점유할 수 있도록 보장해 준다. 실시간 시스템은 시간 내에 처리하여야 하는 산업 로봇과 같은 기계적인 장치를 제어하기 위해 사용된다.동일한 시스템을 여러 명이 공유해서 쓰는 것을 나타내던 시분할이라는 용어는 개인용 컴퓨터와 워크스테이션의 발전으로 인해 멀티태스킹이라는 용어로 대체되어 특수한 경우를 제외하고 현재는 거의 사용되지 않는다.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 26116 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9963 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 62 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110414759 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Système d'exploitation multiprogrammation
prop-fr:wikiversityTitre
 • Système d'exploitation multiprogrammation
 • Système d'exploitation multiprogrammation
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un système d'exploitation est multitâche (en anglais : multitasking) s’il permet d’exécuter, de façon apparemment simultanée, plusieurs programmes informatiques. On parle également de multiprogrammation.Cette fonction est indépendante du nombre de processeurs présents physiquement dans l’ordinateur (un système multiprocesseur n'est pas nécessaire pour exécuter un système d'exploitation multitâche).
 • Multitasking is een methode om één processor schijnbaar meerdere taken (programma's of delen daarvan) tegelijkertijd te laten uitvoeren (zie ook gedistribueerd programmeren). Het besturingssysteem wisselt zeer snel tussen de verschillende actieve programma's. Deze omschakelingen, context switches, kunnen geheel vrijwillig door het draaiende proces geïnitieerd worden of door een externe gebeurtenis zoals een hardware-interrupt (een verzoek tot het verkrijgen van processortijd).
 • Wielozadaniowość – cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu. Zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego.
 • マルチタスク (Multi Tasking) は、コンピュータにおいて複数のタスク(プロセス)を切り替えて実行することができるシステムのことである。マルチプログラミング、マルチプロセスともいう。逆に、同時に一つのタスクしか実行できない方式をシングルタスクという。
 • Multiataza sistema eragile batek zenbait prozesu aldi berean egikaritzeko ahalmena adierazten duen ezaugarria da, prozesadore bat edo gehiago erabiliz.
 • Em computação, Multitarefa é a característica dos sistemas operativos que permite repartir a utilização do processador entre várias tarefas aparentemente simultaneamente.
 • In informatica, un sistema operativo con supporto per il multitasking (multiprocessualità) permette di eseguire più programmi contemporaneamente: se ad esempio viene chiesto al sistema di eseguire contemporaneamente due processi A e B, la CPU eseguirà per qualche istante di tempo il processo A, poi per qualche istante successivo il processo B, poi tornerà a eseguire il processo A e così via.
 • Многозада́чность (англ. multitasking) — свойство операционной системы или среды выполнения обеспечивать возможность параллельной (или псевдопараллельной) обработки нескольких процессов. Истинная многозадачность операционной системы возможна только в распределённых вычислительных системах.Существует 2 типа многозадачности: Процессная многозадачность (основанная на процессах — одновременно выполняющихся программах).
 • Multitasking (z angličtiny, multi = mnoho, task = úloha, používán ve víceúlohovém systému) označuje v informatice schopnost operačního systému provádět (přinejmenším zdánlivě) několik procesů současně. Jádro operačního systému velmi rychle střídá na procesoru běžící procesy (tzv. změna kontextu), takže uživatel počítače má dojem, že běží současně. Dnešní operační systémy jsou typicky víceúlohové – sem patří např. Microsoft Windows, Linux i Mac OS X.
 • Banyak tugas atau tugas ganda (Bahasa Inggris :Multitasking) adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada sebuah metode dimana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumberdaya CPU yang sama. Dalam kasus sebuah komputer dengan prosesor tunggal, hanya satu instruksi yang dapat bekerja dalam satu waktu, berarti bahwa CPU tersebut secara aktif mengolah instruksi untuk satu pekerjaan tersebut.
 • Der Begriff Multitasking [ˌmʌltiˈtɑːskɪŋ] (engl.) bzw. Mehrprozessbetrieb bezeichnet die Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere Aufgaben (Tasks) (quasi-)nebenläufig auszuführen. Im Allgemeinen bietet der Prozessor hierzu auch unterstützende Hardware-Strukturen. Die verschiedenen Prozesse werden in so kurzen Abständen immer abwechselnd aktiviert, dass der Eindruck der Gleichzeitigkeit entsteht. Multitasking ist somit ein Synonym für Zeit-Multiplexverfahren.
 • 전산학 분야에서 멀티태스킹(영어: multitasking) 또는 다중작업(이하 멀티태스킹)은 다수의 작업(혹은 프로세스, 이하 태스크)이 중앙 처리 장치(이하 CPU)와 같은 공용자원을 나누어 사용하는 것을 말한다. 엄밀히 말해 한 개의 CPU를 가진 개인용 컴퓨터가 특정 순간에 수행할 수 있는 태스크의 개수는 하나뿐이다. 따라서 멀티태스킹은 스케줄링이라는 방식을 사용하여 컴퓨터 사용자에게 병렬 연산이 이루어지는 것과 같은 환경을 제공한다. 스케줄링 방식은 CPU 사용시간을 일정한 기준에 따라 나누어 각 태스크가 사용할 수 있도록 분배한다. 분배받은 시간동안 태스크가 CPU를 사용할 때 다른 태스크들은 자신의 차례가 오기를 기다린다.
 • La multitarea es la característica de los sistemas operativos modernos de permitir que varios procesos se ejecuten —al parecer— al mismo tiempo compartiendo uno o más procesadores.Los sistemas operativos multitarea son capaces de dar servicio a más de un proceso a la vez para permitir la ejecución de muchos más programas.En esta categoría también se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios —llamados sistemas multiusuario— que compartan los mismos recursos.
 • A többfeladatos ( angolul: multitask, multitasking) kifejezést a számítástechnikában operációs rendszerekre használják, melyek látszólag képesek egyszerre több programot (folyamatot vagy más néven processzt), programszálat futtatni. Ezek a folyamatok folyamatosan versengenek a CPU-ért, mely egy olyan erőforrás, amelyet egyszerre csak egy folyamat használhat.
 • Multitasca és literalment la capacitat de dur a terme simultàniament diverses activitats. En el cas de la informàtica, podem parlar de multitasca en dos camps diferents: programari i maquinari.En el cas del programari, és freqüent (avui en dia, inevitable) parlar de Sistemes operatius multitasca. Aquests permeten fer servir diverses aplicacions de forma aparentment simultània, encara que l'equip físic només tingui una Unitat de Procés (CPU).
 • In computing, multitasking is a method where multiple tasks (also known as processes) are performed during the same period of time – they are executed concurrently (in overlapping time periods, new tasks starting before others have ended) instead of sequentially (one completing before the next starts). The tasks share common processing resources, such as a CPU and main memory.
rdfs:label
 • Multitâche
 • Computer multitasking
 • Multiataza
 • Multitarea
 • Multitarefa
 • Multitasca
 • Multitasking
 • Multitasking
 • Multitasking
 • Multitasking (computer)
 • Tugas ganda
 • Többfeladatosság
 • Wielozadaniowość
 • Многозадачность
 • マルチタスク
 • 다중작업
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of