Le Moyen Empire est une période de l'histoire de l'Égypte antique qui suit la Ire période intermédiaire, et précède la IIe période intermédiaire.Le Moyen Empire couvre une période allant des environs de -2033 à -1786 et a connu deux dynasties: XIe dynastie (-2106 à -1963), ce n'est que sous Montouhotep II, vers -2033, lorsque le pays est réunifié, qu'on considère que la première période intermédiaire prend fin et que débute le Moyen Empire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Moyen Empire est une période de l'histoire de l'Égypte antique qui suit la Ire période intermédiaire, et précède la IIe période intermédiaire.Le Moyen Empire couvre une période allant des environs de -2033 à -1786 et a connu deux dynasties: XIe dynastie (-2106 à -1963), ce n'est que sous Montouhotep II, vers -2033, lorsque le pays est réunifié, qu'on considère que la première période intermédiaire prend fin et que débute le Moyen Empire. XIIe dynastie (-1963 à -1786).C'est une période prospère. La capitale principale est d'abord située à Thèbes, d'où sont originaires les rois de la XIe dynastie, puis à Itchtaouy au sud de Memphis.Les dieux impériaux de l'époque sont Montou, le faucon belliqueux adoré à Erment, à Médamoud et à Thèbes, ainsi qu'Amon. La première construction thébaine a lieu sur la côte ouest de Thèbes, avec le temple funéraire de Montouhotep II, bâti dans le cirque rocheux de Deir el-Bahari.C'est une période ouverte sur le Moyen-Orient, et de nombreuses expéditions y sont envoyées. Les principaux souverains qui la représentèrent sont les Sésostris et les Amenemhat. À cette époque sont construites les fondations de Karnak, par Sésostris Ier ; les rois du Nouvel Empire les détruiront pour construire le Karnak actuel.
 • Als Mittleres Reich wird der von etwa 2137 bis 1781 v. Chr. bestehende Staat im alten Ägypten bezeichnet.
 • Il Medio Regno è la fase della storia egizia che si colloca tra il 1987 a.C. ed il 1780 a.C. e che corrisponde ad una ripresa dello stato unitario dopo la fase di frammentazione del potere seguita al crollo dell'Antico Regno.Seconda la cronologia tradizionale basata sull'opera di Manetone comprende due dinastie di sovrani: l'XI e la XII.
 • Средното египетско царство (2040 - 1780 пр.н.е.) обхваща периода от 11 до 12 династия и се характеризира с децентрализация. Достига могъщество при фараоните Аменемхет I и Сенсурсет I. Столицата е Тива. Фараоните са погребвани в гробници в Долината на мъртвите край Тива. Построен е грандиозният храм на бог Амон в Карнак. През този период е завзета и територията на Нубия. Въвеждането на бронза увеличава продуктивността на земеделието и засилва армията. Египет търгува с Източното Средиземноморие и Близкия изток. he:היסטוריה של מצרים העתיקה
 • 이집트 중왕국 시대는 고대 이집트의 시대 구분 중 하나로, 제11왕조의 멘투호테프 2세가 상하 이집트를 재통일한 기원전 2040년부터 제12왕조가 몰락하는 기원전 1782년 까지이다.
 • A Középbirodalom az ókori Egyiptom történetében az első átmeneti kor utáni időszakot felölelő félezer éves korszak, melyben a XI-XIV. dinasztia uralkodói ültek a fáraói trónon.Miután a XI. dinasztia első uralkodója, I. Mentuhotep fáraó újraegyesítette Alsó- és Felső-Egyiptomot, a birodalom fővárosa ismét Théba lett. Az egyesítéssel létrejött a Középbirodalom, melynek kezdetét és végét az egyes források különbözőképpen jelölik meg i. e. 2160 és i. e. 1633 között. Ez idő alatt Egyiptom második nagy virágkorát élte. Az uralkodói hatalom a XII. dinasztia alatt megszilárdult a tartományi arisztokrácia hatalmának megtörésével. A XII. dinasztia alapítója, I. Amenemhat végrehajtotta a közigazgatás átalakítását, melynek során a főváros is átkerült a mai Listbe. Délen Egyiptom meghódította Núbiát a Nílus 2. kataraktájáig. A rézben gazdag Sínai-félsziget és Palesztina déli része is egyiptomi ellenőrzés alá került. Az északnyugati határnak az ellenséges líbiai törzsekkel szembeni biztosítása azonban nehézségeket okozott. Az ország kereskedelmi kapcsolatokat tartott fenn a mínoszi Krétával, amely ezidőtájt már magasan fejlett kultúrával rendelkezett, valamint Mezopotámiával.Az egyiptomi hitvilágban is jelentős változás következett be, Amon-Ré lett a legfőbb isten. A művészetek területén is élénk pezsgés volt, különösen a szobrászatban születtek a megelőző korokhoz képest újszerűbb alkotások. Ebben az időszakban virágzott fel az egyiptomi irodalom is. A korszaknak, s egyben a XIV. dinasztia uralkodásának a Szíria-Palesztina és Fönícia területéről érkező nyugati-sémi népcsoportok, a hükszoszok vetettek véget.
 • エジプト中王国(エジプトちゅうおうこく 紀元前2040年頃 - 紀元前1782年頃)は、古代エジプト史の時代区分。第11王朝の王メンチュヘテプ2世(前2060年 - 前2010年)によるエジプト統一から、第12王朝の終了までの時代を指す場合が多い。ただし、第13王朝や第14王朝を中王国時代に分類する考え方も支持を受けている。第1中間期の長い混乱を脱して様々な文化芸術が花開いた時代であり、エジプト文学の古典といわれる作品群もこの時代に形成された。
 • L'Imperi Mitjà, també anomenat Regne Mitjà (c. 2050-1750 aC) s'inicia amb la unificació d'Egipte sota Mentuhotep II, a mitjans de la dinastia XI, un fet que comporta l'acabament del denominat Primer període intermedi d'Egipte. Aquesta època comprèn la segona part de la dinastia XI i la dinastia XII.Li va seguir el Segon període intermedi d'Egipte.
 • Średnie Państwo – okres w historii starożytnego Egiptu obejmujący panowanie XI i XII, a według niektórych również XIII dynastii, w latach od ok. 2050 do ok. 1760 p.n.e. Jego cechą charakterystyczną był powrót do politycznej jedności i odbudowa potęgi egipskiej monarchii.Żmudna konsolidacja Dolnego (X dynastia z Heliopolis) i Górnego Egiptu (XI dynastia z Teb) pod koniec trwania Pierwszego Okresu Przejściowego doprowadziła do starcia obu królestw. Górę wzięli tebańczycy których rządy otworzyły nowy etap historii Egiptu. Odrodzenie władzy centralnej i ponowne narzucenie administracyjnego jarzma zapoczątkowało odrodzenie wewnętrzne, a na późniejszym etapie również zewnętrzne państwa faraonów.Udane podboje ziem bogatych w surowce oraz zabezpieczenie szlaków handlowych stworzyło dogodne warunki do rozwoju egipskiego rzemiosła, z kolei wzrost handlu doprowadził do niespotykanego do tej pory na Bliskim Wschodzie dobrobytu. Za czasów panowania władców XII dynastii Egipt wszedł w okres wielkiego rozkwitu kulturowego ustanawiając wzorce klasyczne, do których później odwoływały się kolejne pokolenia.Siłą inercji zdobycze tego okresu przetrwały osłabienie władzy centralnej widocznej za panowania XIII dynastii, a okres długotrwałej pomyślności zakończył dopiero najazd azjatyckich Hyksosów w XVII wieku p.n.e.
 • Kerajaan Pertengahan Mesir adalah periode pada sejarah Mesir Kuno. Periode ini dimulai dari saat dinasti kesebelas didirikan, dan berakhir ketika dinasti keempatbelas berakhir antara tahun 2055 BC hingga 1650 BC, meskipun beberapa penulis memasukkan dinasti ketigabelas dan empat belas dalam Periode Menengah Kedua.Selama periode kerajaan pertengahan, kultus pemakaman Osiris merebak di Mesir.
 • Střední říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády části 11. dynastie a 12. dynastie (přibližně 2040 (2055)- 1786 před n. l.). Někteří autoři do tohoto období zařazují také první polovinu 13. dynastie (pak by toto období zahrnovalo roky 2040 (2055)- 1650 před n. l.). Období Střední říše následovalo po První přechodné době a předcházelo Druhé přechodné době.
 • Среднее царство — эпоха истории Древнего Египта между 2040 и 1783 (или 1640) до н. э., на которую приходится правление манефоновских XII—XIII династий фараонов. Время относительно слабой централизации Египетского государства.Начало Среднего царства относится к 2040 до н. э., когда фиванский монарх Ментухотеп I сверг фараона из Гераклеополя. Фараоны XI, но особенно XII династии, сосредоточив в руках людские и материальные ресурсы страны, восстановили общую египетскую ирригационную систему, существовавшую в эпоху Древнего царства. В целом XII династии Аменемхетов — Сенусертов (1991 − 1783 гг. до н. э.), в особенности Сенусерту III, удалось стабилизировать положение страны и превратить Египет в сильное государство, располагавшее мощным военным и экономическим потенциалом. Опираясь на него, XII династия проводила успешную завоевательную политику. Продолжалось освоение Файюма, например, среди этого болота построили дворец, известный грекам как Лабиринт. Большие успехи были сделаны в освоении Нубии, где были открыты богатые золотые прииски. Стремясь захватить своё господство в золотоносных районах Северной Нубии, египтяне прокладывали дороги, строили системы крепостных городов типа Бухена. Нубия превратилась фактически в провинцию Египта. Расширялось египетское влияние в Восточном Средиземноморье, откуда египтяне получали медь, серебро, золото, строительный лес. В целом при XII династии Египет превратился в довольно крупную державу на Ближнем Востоке, а присвоение обширных территорий сопровождалось захватом больших партий рабов, скота, материальных ценностей. Именно в период Среднего царства возник «средний класс» египетского общества, однако эксплуатация «царских людей» приводила к осложнению социальной ситуации.Около 1783 до н. э. социальные противоречия привели, очевидно, к взрыву народного недовольства. На короткое время власть перешла в руки народа. Возникшим тяжёлым внутренним положением в стране воспользовалась смешанная этническая группа, получившая название гиксосы. Гиксосам удалось оккупировать всю Дельту, а затем распространить свою власть и в Верхнем Египте. Эпоха Среднего царства в Египте закончилась, и начался период господства гиксосов, так называемый Второй переходный период (1640—1552 до н. э.).Слово «гиксос» («хека-шасу») — египетское, и означало сначала только гиксосских фараонов (дословно «гиксос» означает «иноземный правитель» или «царь пастухов»), а затем и всего гиксосского племени. Подлинное самоназвание гиксосов неизвестно. Большинство учёных, основываясь на анализе гиксосских имён (Якобхер, Салитис) и цитатах Иосифа Флавия из сочинений Манефона, относят гиксосов к семитским племенам.
 • El Imperio Medio, también llamado Reino Medio (c. 2050 - 1750 a. C.), se inicia con la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II, a mediados de la dinastía XI, dando fin al denominado primer periodo intermedio de Egipto. Está época comprende la segunda parte de la dinastía XI y la dinastía XII. Le siguió el segundo periodo intermedio de Egipto. En este Imperio se vuelve a dividir Egipto.
 • O Antigo Império termina por um longo Reinado, o de Pépi II, que dirige o Antigo Egito durante 94 anos e anuncia a decadência que durou perto de três séculos.O Império Médio iniciou-se por volta de 2000 a.C. com a coroação de Amenhemet I que dá início à XII dinastia.Os faraós mais célebres são: Sesóstris I Sesóstris II Amenemés III Amenemés IV Sebekneferouê
 • Egiptoko Inperio Ertaina edo Erdiko Inperioa (K. a. 2050-K. a. 1750), Antzinako Egiptoren historia dinastikoaren bostgarren zatia da. Aro honetan XI. eta XII. leinuek gobernatu zuten.Mentuhotep II.ak Egiptoko Tarteko Lehen Aroa boterea berreskuratu eta aroari hasiera eman zion, nomarkak garaituz. Hiriburua Tebasen zuten eta Osiris jainko nagusi bilakatu zen.
 • The Middle kingdom of Egypt (also known as The Period of Reunification) is the period in the history of ancient Egypt between about 2055 BC and 1650 BC, stretching from the establishment of the Eleventh Dynasty to the end of the Twelfth Dynasty, although some writers include the Thirteenth and Fourteenth dynasties in the Second Intermediate Period. During this period, Osiris became the most important deity in popular religion.The period comprises two phases, the 11th Dynasty, which ruled from Thebes and the 12th Dynasty onwards which was centered around el-Lisht. These two dynasties were originally considered to be the full extent of this unified kingdom, but historians now consider the 13th Dynasty to at least partially belong to the Middle Kingdom.
 • Het Middenrijk is de periode in de Egyptische Oudheid die volgde op de Eerste Tussenperiode. Ze loopt van (ca.) 2040 tot 1783 v.Chr. en beslaat de 11e en de 12e Dynastie.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 117390 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8068 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107389436 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Harco Willems
prop-fr:auteursOuvrage
prop-fr:collection
 • Handbuch der Orientalistik
 • Les grands pharaons
 • Nouvelle Clio
 • Tempus
 • Thémis Histoire
 • Manuels de l'école du Louvre
 • Blackwell companions to the ancient world
 • Manuels d'histoire de l'art
 • Connaissance de l’Égypte ancienne
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:id
 • VAL
 • COM
 • RES
 • SAR
 • ART
 • BARD
 • FOR
 • KEMP
 • LAL
 • LAW
 • OEAE
 • PHA
 • VAN
 • OBS
 • QUI
 • SCN
 • TAL
prop-fr:isbn
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 195102347 (xsd:integer)
 • 203982835 (xsd:integer)
 • 415235502 (xsd:integer)
 • 2070743411 (xsd:integer)
 • 2080813285 (xsd:integer)
 • 2110049146 (xsd:integer)
 • 2130493173 (xsd:integer)
 • 2262022305 (xsd:double)
 • 2877720632 (xsd:double)
 • 2877721485 (xsd:double)
 • 9004113851 (xsd:double)
 • 9004129952 (xsd:double)
 • 9781405155984 (xsd:double)
 • 9782130465522 (xsd:double)
 • 9782915840063 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Christiane Ziegler
 • Claire Lalouette
 • Dominique Valbelle
 • Jean Yoyotte
 • Jean-Claude Goyon
 • Pascal Vernus
 • Pierre Tallet
 • Jean-Claude Golvin
 • Sydney Hervé Aufrère
 • Claude Obsomer
 • Detlef Franke
prop-fr:lienÉditeur
 • Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
prop-fr:lieu
 • dbpedia-fr:Paris
 • Bruxelles
 • Leyde
 • Paris
 • Oxford et New York
 • Leyde et Boston
 • Londres et New York
 • Malden et Oxford
 • New Malden
prop-fr:nom
 • Aufrère
 • Forgeau
 • Golvin
 • Goyon
 • Kemp
 • Lalouette
 • Obsomer
 • Schneider
 • Tallet
 • Valbelle
 • Vernus
 • Willems
 • Yoyotte
 • Ziegler
 • Bard
 • Bovot
 • Jasnow
 • Vandersleyen
 • Franke
 • Quirke
prop-fr:passage
 • 58 (xsd:integer)
 • 81 (xsd:integer)
 • 168 (xsd:integer)
 • 256 (xsd:integer)
 • 393 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Dominique
 • Pierre
 • Annie
 • Barry J.
 • Christiane
 • Claire
 • Claude
 • Harco
 • Jean
 • Jean-Claude
 • Jean-Luc
 • Pascal
 • Richard
 • Stephen
 • Thomas
 • Detlef
 • Kathryn A.
 • Sydney Hervé
prop-fr:sousTitre
 • Anatomy of A Civilization
 • Le temps des rois-dieux
 • L’Égypte ancienne
 • Sites, temples et pyramides de Moyenne et Basse Égypte
 • Sites, temples et pyramides de Haute Égypte
 • éléments d'une histoire culturelle du Moyen Empire égyptien
 • Étude chronologique et historique du règne
prop-fr:titre
 • Dictionnaire des pharaons
 • Histoire de l'État pharaonique
 • L'Égypte et la vallée du Nil
 • Ancient Egypt
 • Art et archéologie
 • Au royaume d'Égypte
 • Encyclopaedia of the Archaeology of Ancient Egypt
 • L’Égypte restituée, Tome 3
 • Sésostris et la fin de la dynastie
 • The Relative Chronology of the Middle Kingdom and the Hyksos Period
 • Les textes des sarcophages et la démocratie
 • L’Égypte restituée, Tome 1
 • Middle Kingdom Studies
 • Middle Kingdom and Second Intermediate Period
 • Sésostris
 • L’Égypte pharaonique, III. La restauration du Moyen-Empire
prop-fr:titreChapitre
 • Middle Kingdom
 • The First Intermediate Period and the Middle Kingdom
prop-fr:titreOuvrage
 • A Companion to Ancient Egypt
 • A History of Ancient Near Eastern Law, vol. 1
 • The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt
 • L'Art de l'Antiquité, 2. l'Égypte et le Proche-Orient
 • Ancient Egyptian Chronology
prop-fr:titreVolume
 • De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel empire
prop-fr:volume
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Moyen Empire est une période de l'histoire de l'Égypte antique qui suit la Ire période intermédiaire, et précède la IIe période intermédiaire.Le Moyen Empire couvre une période allant des environs de -2033 à -1786 et a connu deux dynasties: XIe dynastie (-2106 à -1963), ce n'est que sous Montouhotep II, vers -2033, lorsque le pays est réunifié, qu'on considère que la première période intermédiaire prend fin et que débute le Moyen Empire.
 • Als Mittleres Reich wird der von etwa 2137 bis 1781 v. Chr. bestehende Staat im alten Ägypten bezeichnet.
 • Il Medio Regno è la fase della storia egizia che si colloca tra il 1987 a.C. ed il 1780 a.C. e che corrisponde ad una ripresa dello stato unitario dopo la fase di frammentazione del potere seguita al crollo dell'Antico Regno.Seconda la cronologia tradizionale basata sull'opera di Manetone comprende due dinastie di sovrani: l'XI e la XII.
 • 이집트 중왕국 시대는 고대 이집트의 시대 구분 중 하나로, 제11왕조의 멘투호테프 2세가 상하 이집트를 재통일한 기원전 2040년부터 제12왕조가 몰락하는 기원전 1782년 까지이다.
 • エジプト中王国(エジプトちゅうおうこく 紀元前2040年頃 - 紀元前1782年頃)は、古代エジプト史の時代区分。第11王朝の王メンチュヘテプ2世(前2060年 - 前2010年)によるエジプト統一から、第12王朝の終了までの時代を指す場合が多い。ただし、第13王朝や第14王朝を中王国時代に分類する考え方も支持を受けている。第1中間期の長い混乱を脱して様々な文化芸術が花開いた時代であり、エジプト文学の古典といわれる作品群もこの時代に形成された。
 • L'Imperi Mitjà, també anomenat Regne Mitjà (c. 2050-1750 aC) s'inicia amb la unificació d'Egipte sota Mentuhotep II, a mitjans de la dinastia XI, un fet que comporta l'acabament del denominat Primer període intermedi d'Egipte. Aquesta època comprèn la segona part de la dinastia XI i la dinastia XII.Li va seguir el Segon període intermedi d'Egipte.
 • Kerajaan Pertengahan Mesir adalah periode pada sejarah Mesir Kuno. Periode ini dimulai dari saat dinasti kesebelas didirikan, dan berakhir ketika dinasti keempatbelas berakhir antara tahun 2055 BC hingga 1650 BC, meskipun beberapa penulis memasukkan dinasti ketigabelas dan empat belas dalam Periode Menengah Kedua.Selama periode kerajaan pertengahan, kultus pemakaman Osiris merebak di Mesir.
 • Střední říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády části 11. dynastie a 12. dynastie (přibližně 2040 (2055)- 1786 před n. l.). Někteří autoři do tohoto období zařazují také první polovinu 13. dynastie (pak by toto období zahrnovalo roky 2040 (2055)- 1650 před n. l.). Období Střední říše následovalo po První přechodné době a předcházelo Druhé přechodné době.
 • El Imperio Medio, también llamado Reino Medio (c. 2050 - 1750 a. C.), se inicia con la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II, a mediados de la dinastía XI, dando fin al denominado primer periodo intermedio de Egipto. Está época comprende la segunda parte de la dinastía XI y la dinastía XII. Le siguió el segundo periodo intermedio de Egipto. En este Imperio se vuelve a dividir Egipto.
 • O Antigo Império termina por um longo Reinado, o de Pépi II, que dirige o Antigo Egito durante 94 anos e anuncia a decadência que durou perto de três séculos.O Império Médio iniciou-se por volta de 2000 a.C. com a coroação de Amenhemet I que dá início à XII dinastia.Os faraós mais célebres são: Sesóstris I Sesóstris II Amenemés III Amenemés IV Sebekneferouê
 • Egiptoko Inperio Ertaina edo Erdiko Inperioa (K. a. 2050-K. a. 1750), Antzinako Egiptoren historia dinastikoaren bostgarren zatia da. Aro honetan XI. eta XII. leinuek gobernatu zuten.Mentuhotep II.ak Egiptoko Tarteko Lehen Aroa boterea berreskuratu eta aroari hasiera eman zion, nomarkak garaituz. Hiriburua Tebasen zuten eta Osiris jainko nagusi bilakatu zen.
 • Het Middenrijk is de periode in de Egyptische Oudheid die volgde op de Eerste Tussenperiode. Ze loopt van (ca.) 2040 tot 1783 v.Chr. en beslaat de 11e en de 12e Dynastie.
 • Średnie Państwo – okres w historii starożytnego Egiptu obejmujący panowanie XI i XII, a według niektórych również XIII dynastii, w latach od ok. 2050 do ok. 1760 p.n.e. Jego cechą charakterystyczną był powrót do politycznej jedności i odbudowa potęgi egipskiej monarchii.Żmudna konsolidacja Dolnego (X dynastia z Heliopolis) i Górnego Egiptu (XI dynastia z Teb) pod koniec trwania Pierwszego Okresu Przejściowego doprowadziła do starcia obu królestw.
 • Среднее царство — эпоха истории Древнего Египта между 2040 и 1783 (или 1640) до н. э., на которую приходится правление манефоновских XII—XIII династий фараонов. Время относительно слабой централизации Египетского государства.Начало Среднего царства относится к 2040 до н. э., когда фиванский монарх Ментухотеп I сверг фараона из Гераклеополя.
 • The Middle kingdom of Egypt (also known as The Period of Reunification) is the period in the history of ancient Egypt between about 2055 BC and 1650 BC, stretching from the establishment of the Eleventh Dynasty to the end of the Twelfth Dynasty, although some writers include the Thirteenth and Fourteenth dynasties in the Second Intermediate Period.
 • Средното египетско царство (2040 - 1780 пр.н.е.) обхваща периода от 11 до 12 династия и се характеризира с децентрализация. Достига могъщество при фараоните Аменемхет I и Сенсурсет I. Столицата е Тива. Фараоните са погребвани в гробници в Долината на мъртвите край Тива. Построен е грандиозният храм на бог Амон в Карнак. През този период е завзета и територията на Нубия. Въвеждането на бронза увеличава продуктивността на земеделието и засилва армията.
 • A Középbirodalom az ókori Egyiptom történetében az első átmeneti kor utáni időszakot felölelő félezer éves korszak, melyben a XI-XIV. dinasztia uralkodói ültek a fáraói trónon.Miután a XI. dinasztia első uralkodója, I. Mentuhotep fáraó újraegyesítette Alsó- és Felső-Egyiptomot, a birodalom fővárosa ismét Théba lett. Az egyesítéssel létrejött a Középbirodalom, melynek kezdetét és végét az egyes források különbözőképpen jelölik meg i. e. 2160 és i. e. 1633 között.
rdfs:label
 • Moyen Empire égyptien
 • Egiptoko Inperio Ertaina
 • Egyiptomi Középbirodalom
 • Imperio Medio de Egipto
 • Império Médio
 • Kerajaan Pertengahan Mesir
 • Medio Regno
 • Middenrijk (Egypte)
 • Middle Kingdom of Egypt
 • Mittleres Reich
 • Regne Mitjà d'Egipte
 • Střední říše
 • Среднее царство (Древний Египет)
 • Średnie Państwo
 • Средно царство
 • エジプト中王国
 • 이집트 중왕국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dateparutionOrig of
is prop-fr:période of
is prop-fr:époque of
is foaf:primaryTopic of