La notion de mouvement social est définie de manière différente selon les disciplines. En histoire, il s'agit de l'ensemble des événements au cours desquels certains groupes (comme des classes sociales) cherchent à modifier l'organisation de la société en fonction de leurs idéaux : répartition des richesses et du pouvoir politique, progrès social.En politique, et par métonymie, un mouvement social est une somme d'actions qui se veulent la concrétisation de cette volonté de progrès social.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La notion de mouvement social est définie de manière différente selon les disciplines. En histoire, il s'agit de l'ensemble des événements au cours desquels certains groupes (comme des classes sociales) cherchent à modifier l'organisation de la société en fonction de leurs idéaux : répartition des richesses et du pouvoir politique, progrès social.En politique, et par métonymie, un mouvement social est une somme d'actions qui se veulent la concrétisation de cette volonté de progrès social. Pour les sociologues, un mouvement social est un ensemble de réseaux informels d'organisations et d'acteurs isolés, construit sur des valeurs partagées et de la solidarité et qui se mobilise au sujet d'enjeux conflictuels, en ayant recours à différentes formes de protestation.
 • Gerakan sosial (bahasa Inggris:social movement) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.
 • Un moviment social és una agrupació de gent o entitats amb una idea o unes idees de tipus social, a implantar en la societat, en els agents socials i civils, en els poders públics, etc., generalment amb voluntat de canvi.
 • Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i często do wywołania zmiany społecznej.Podejmowane przez członków ruchów społecznych akcje mają zazwyczaj charakter spektakularny, aby wywołać duże wrażenie zarówno na społeczeństwie, jak i na aparacie władzy, który kontroluje to społeczeństwo. Według Jana Szczepańskiego występują trzy typy ruchów społecznych: ruchy ekspresywne ruchy reformatorskie ruchy rewolucyjne – np. ruchy narodowowyzwoleńczeW innej typologii wyróżnić można: ruchy świeckie ruchy religijneW socjologii humanistycznej upatruje się ruchy społeczne jako główne, najbardziej istotne czynniki zmiany społecznej i rozwoju społecznego.Ruchy społeczne nie tworzą skomplikowanych struktur organizacyjnych, jednakże w sytuacji, gdy mają możliwość wpływu na władzę i mogą nie tylko postulatywnie głosić potrzebę zmiany, lecz także zmianę tę wprowadzać, wówczas następuje ich instytucjonalizacja, przy czym same przekształcają się w rozbudowane organizacje, np. partie polityczne. Znaczna część ruchów społecznych jednak rozpada się.Współcześnie nowoczesne technologie informacyjne, a zwłaszcza Internet, dają możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się nowych ruchów społecznych.
 • Социалното движение или още обществено движение е общ термин, с който се означават движения, занимаващи се с различни теми, свързани с обществото и политиката. Социалните движения са тясно свързани с демократичните пoлитически системи. В областта на политологията и социологията социалните движения имат голяма практика, с акцент върху два основни типа. Първият тип, това са популярни социални движения, чиито идеи са подкрепени от общественото мнение сред населението в обществото. Вторият тип са тези неправителствени групи, които влияят на политическата дейност, като тези движения могат да се превърнат в партии.Политологията и социологията имат много и различни теории за социалните движения. Някои от тях ги свързват със създаването на нови политически партии. Понятието сoциално движение е въведено за първи път през 1850 г. от Лоренц фон Щайн в неговата книга „История на френските социални движения от 1789 година до днес“ (Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsre Tage. - Leipzig, 1850). Първите социални движения са свързани с индустриализацията, пазарната икономика и Френската революция. Втората вълна на социални движения е след Втората световна война, когато възникват феминизмът, ЛГБТ движението, антивоенните движения, движенията за правата на човека и движенията за защита на околната среда.ja:市民活動tr:Sosyal hareketuk:Рух соціальний
 • 社会運動(しゃかいうんどう、英語: Social movement)とは、現在の社会の状況の改善や社会問題を独自に提起したり、あるいは政府の社会政策に対して推進または阻止を求める者が、それらの希望を実現することを目的として同志を募り団結して目に見える形で行動(運動)し、世論や社会、政府などへのアピールを通じて、問題の解決をはかる動きを指す用語である。民主主義的な方法(独自に政党を結成、または候補者を擁立して選挙に出馬するなど)によって政治に進出していく場合もあるが、一般には政府や政界には入らず、これらに対する圧力団体を組織するまでで留める場合が多い。
 • Een beweging in de sociologie, een sociale beweging, is een diffuus netwerk van groepen mensen en organisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel, met name om een verandering te bewerkstelligen, dan wel de activiteiten die door een dergelijk netwerk worden ondernomen (Tilly, 2004; Tarrow, 1994). Leden van een beweging hebben een gemeenschappelijk doel en een gedeelde overtuiging maar daarbinnen bestaat vaak variatie. Bekende sociale bewegingen uit de negentiende eeuw zijn de arbeidersbeweging, vrouwenbeweging, vredesbeweging, natuurbeschermingsbeweging en dierenbeschermingsbeweging. De new agebeweging en de studentenbeweging worden wel als 20e-eeuwse sociale bewegingen aangeduid.Er bestaan diverse onderverdelingen van sociale bewegingen op grond van strategische en inhoudelijke kenmerken (Cramer,1989; Duyvendak et al., 1992; Kriesi et al., 1995). Zo zijn er de zogenaamde instrumentele of reformistische bewegingen die met gematigde actievormen direct resultaat nastreven op nationaal-politiek niveau, al dan niet ondersteund door maatschappelijke acties. In Nederland zijn de FNV of de Stichting Natuur & Milieu hiervan de belichaming. Voor dergelijke instituties wordt de term movement organization gebruikt. Daarnaast zijn er de subculturele bewegingen, zoals de op kleinschaligheid en leefgemeenschappen gerichte groepen. Tenslotte onderscheiden genoemde auteurs de tegenculturele of maatschappijkritische bewegingen die uit zijn op fundamentele veranderingen. Hiertoe kan ook het feminisme gerekend worden met als movement organization het tijdschrift Opzij. De meest radicale groepen passen ook hun actierepertoire aan, zoals is te zien bij Black Power, de Ziedende Bintjes en natuurbeschermers die zich vastketenen aan bomen.Het is niet altijd duidelijk wie er tot een beweging hoort: men kan lid van een beweging zijn zonder lid te zijn van een movement organization. Het is zelfs mogelijk dat sociologen iemand zien als lid, alhoewel de persoon dat zelf ontkent. Zo nemen sommige vrouwen afstand van het feminisme, alhoewel sociologen hen daar op grond van hun contacten, interesses en overtuigingen wel als lid van de feministische beweging zien.
 • Unter einer sozialen Bewegung, auch Bewegung, wird in den Sozialwissenschaften ein kollektiver Akteur verstanden, der unterschiedliche Organisationsformen umfasst und mit unterschiedlichen Mobilisierungs- und Handlungsstrategien versucht, gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen, zu verhindern oder umzukehren. Die einzelnen Mitglieder solcher Bewegungen werden häufig als Aktivisten bezeichnet.
 • Social movements are a type of group action. They are large, sometimes informal, groupings of individuals or organizations which focus on specific political or social issues. In other words, they carry out, resist or undo a social change.Modern Western social movements became possible through education (the wider dissemination of literature), and increased mobility of labor due to the industrialization and urbanization of 19th century societies. It is sometimes argued that the freedom of expression, education and relative economic independence prevalent in the modern Western culture are responsible for the unprecedented number and scope of various contemporary social movements. However, others point out that many of the social movements of the last hundred years grew up, like the Mau Mau in Kenya, to oppose Western colonialism. Either way, social movements have been and continued to be closely connected with democratic political systems. Occasionally, social movements have been involved in democratizing nations, but more often they have flourished after democratization. Over the past 200 years, they have become part of a popular and global expression of dissent.Modern movements often utilize technology and the internet to mobilize people globally. Adapting to communication trends is a common theme among successful movements. Research is beginning to explore how advocacy organizations linked to social movements in the U.S. and Canada use social media to facilitate civic engagement and collective action.Political science and sociology have developed a variety of theories and empirical research on social movements. For example, some research in political science highlights the relation between popular movements and the formation of new political parties as well as discussing the function of social movements in relation to agenda setting and influence on politics.
 • Movimento social é uma "expressão técnica" que designa a ação coletiva de setores da sociedade ou organizações sociais para defesa ou promoção, no âmbito das relações de classes, de certos objetivos ou interesses - tanto de transformação como de preservação da ordem estabelecida na sociedade.
 • Toplumsal hareket ya da sosyal hareket; sosyal bilimlerde, farklı düzenleme biçimlerini içeren, farklı harekete geçirme ve davranış stratejileriyle toplumsal değişimi hızlandırmak, engellemek veya tersine çevirmek için uğraşan ortak bir rol oynayıcı olarak görülmektedir.
 • Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad el cambio social.Cuando empezó a utilizarse a principios del siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular (revolucionario) y a un fin específico (la instauración de un régimen socialista o comunista), así como a una identidad en concreto (identidad de clase) y a un grupo social en particular (la clase obrera). Así el mismo término engloba movimientos que se sitúan en muy diferentes contextos, en objetivos que se encuentran en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a clases, sectores, como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. En su conceptualización más general, los movimientos sociales son definidos como “una forma de acción colectiva no efímera, en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extra institucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. El movimiento social fue resultado de la síntesis innovadora y trascendental de tres elementos: 1. Campaña, el esfuerzo público por trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. 2. Repertorio, creaciones de coaliciones y asociaciones con un fin especifico, reuniones públicas, manifestaciones, declaraciones a y en los medios públicos, propaganda. 3. Demostraciones de Valor: conducta sobria, atuendo cuidado; Unidad: insignias idénticas, pancartas; Número: recuento de asistentes, firma de peticiones; y Compromiso: desafiar al mal tiempo, participación visible (WUNC). Lo que constituye el movimiento social no son las actuaciones en solitario de los contendientes sino la interacción entre estos tres elementos.Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas: tanto revolucionarias como reaccionarias, y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto, y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidista.Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o, más reciente en su surgimiento, el movimiento okupa y el movimiento antiglobalización.El término fue introducido al vocabulario académico por Lorenz von Stein en 1846 ( "Historia de los Movimientos Sociales Franceses desde 1789 hasta el Presente (1850)" ). Stein entiende un Movimiento Social como, básicamente, una aspiración de sectores sociales (clases) de lograr influencia sobre el Estado, debido a las desigualdades en la economía. Así por ejemplo, la aspiración del proletariado a lograr representación en los sistemas de gobierno. El libro ha sido traducido al inglés (por ejemplo, Bedminster Press in 1964) pero no totalmente al castellano.La vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por sus muchos objetivos, desde su auge en los años 1960. Su prestigio también es grande. Es una de las vías lógicas de participación ciudadana. No son fundaciones sociales u organizaciones no gubernamentales (ONGs), que son unidades asistenciales.El concepto revivió en Alemania hacia los años 1970 con la formación de los grupos de acción cívica (Bürgerinitiativen). Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político; su labor se basa en presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a plasmar un ideario completo.Son el equivalente a acción afirmativa o grupo de presión para la modificación de la opinión pública y de las políticas públicas (similar al lobby -cabildeo-). Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un número de personas representativo, con relación a los que sufren o ignoran el problema. Su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los Comuneros de Castilla. Son algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos memorables y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una revuelta o, más contundentemente, una revolución, como la Revolución mexicana y asimismo la eventual plataforma para un partido hacia el poder.Es una forma instantánea y continuada de insertarse en el ámbito político, con inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con fuerza de cambio político, como la restauración de la democracia perdida en regímenes autoritarios. Su análisis incluye su objetivo, el tipo de clientela y es interesante el desarrollo de su proceso organizativo. El impacto en la sociedad es desde meramente presencial, como una fuerza de choque perturbadora, o hasta resultar muy definitorio, como grupos fuertes de interés y presión hacia el poder instituido. Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y continuar perseverando y merecerse el honor de co-artífices de eventos democráticos en las instituciones u otros más modestos, como la información de los ciudadanos.
 • 사회 운동(社會運動) 또는 시민 운동(市民運動)은 기존의 사회 구조와 제도를 변화·개선시키기 위하여 대중과 시민이 자발적으로 참여하는, 조직적이고 집합적이며 연속적인 다양한 행동을 의미한다. 사회운동은 때로 시민운동, 인권운동 등과 다른 차원에서 논의되기도 하나 오늘날 이를 다 포괄하여 사회운동이라 한다. 단, 20세기 초까지만 해도 서구적 맥락에서 사회운동은 근본적인 사회 변혁을 추구하는 노동자계급에 의한 사회주의 운동을 뜻했다. 한국에서의 최초의 시민운동은 1896년 등장한 독립협회와 만민공동회로 서재필, 윤치호 등의 지식인들 중심으로 민권 운동, 참정권 운동, 의회 설립 운동, 노비 제도 폐지 운동 등을 주장하기 시작한 것이 시발점이 되었다.
 • Gizarte mugimenduak ekintza-talde mota bat da. Normalean, gatazka politiko edo sozial baten inguruan sortutako talde informala da, norbanakoek edota antolakundeek osatutakoa. Gizarte mugimenduak helburu desberdinak izan ditzake, besteak beste erresistentzia edo gizarte aldaketa.
 • Si definisce movimento, da un punto di vista sociologico, qualunque formazione sociale collettiva relativamente strutturata che appare identificabile per il fine dei suoi partecipanti e membri di difendere o promuovere degli "oggetti" o delle situazioni che hanno una connotazione sociale, e quindi delle implicazioni di fatto o di valore per un gruppo più o meno circoscritto di soggetti.Inserito nel contesto dei comportamenti collettivi, il movimento è rappresentato da un gruppo dove i ruoli non sono ancora definiti e nel quale le relazioni sociali sono per lo più a carattere cooperativo e dotate di forte carica emotiva. Solitamente il movimento focalizza l'attenzione su un determinato obiettivo e si mobilita per conseguirlo.
 • Общественные движения (часто используется словосочетание социальные движения) — тип коллективных действий или объединений, внимание которых сосредоточено на конкретных политических или социальных проблемах. Общественным движением называют также организованные коллективные усилия, которые способствуют или препятствуют, вплоть до отмены, социальным изменениям.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 39269 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10793 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 99 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108591146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La notion de mouvement social est définie de manière différente selon les disciplines. En histoire, il s'agit de l'ensemble des événements au cours desquels certains groupes (comme des classes sociales) cherchent à modifier l'organisation de la société en fonction de leurs idéaux : répartition des richesses et du pouvoir politique, progrès social.En politique, et par métonymie, un mouvement social est une somme d'actions qui se veulent la concrétisation de cette volonté de progrès social.
 • Gerakan sosial (bahasa Inggris:social movement) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.
 • Un moviment social és una agrupació de gent o entitats amb una idea o unes idees de tipus social, a implantar en la societat, en els agents socials i civils, en els poders públics, etc., generalment amb voluntat de canvi.
 • 社会運動(しゃかいうんどう、英語: Social movement)とは、現在の社会の状況の改善や社会問題を独自に提起したり、あるいは政府の社会政策に対して推進または阻止を求める者が、それらの希望を実現することを目的として同志を募り団結して目に見える形で行動(運動)し、世論や社会、政府などへのアピールを通じて、問題の解決をはかる動きを指す用語である。民主主義的な方法(独自に政党を結成、または候補者を擁立して選挙に出馬するなど)によって政治に進出していく場合もあるが、一般には政府や政界には入らず、これらに対する圧力団体を組織するまでで留める場合が多い。
 • Unter einer sozialen Bewegung, auch Bewegung, wird in den Sozialwissenschaften ein kollektiver Akteur verstanden, der unterschiedliche Organisationsformen umfasst und mit unterschiedlichen Mobilisierungs- und Handlungsstrategien versucht, gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen, zu verhindern oder umzukehren. Die einzelnen Mitglieder solcher Bewegungen werden häufig als Aktivisten bezeichnet.
 • Movimento social é uma "expressão técnica" que designa a ação coletiva de setores da sociedade ou organizações sociais para defesa ou promoção, no âmbito das relações de classes, de certos objetivos ou interesses - tanto de transformação como de preservação da ordem estabelecida na sociedade.
 • Toplumsal hareket ya da sosyal hareket; sosyal bilimlerde, farklı düzenleme biçimlerini içeren, farklı harekete geçirme ve davranış stratejileriyle toplumsal değişimi hızlandırmak, engellemek veya tersine çevirmek için uğraşan ortak bir rol oynayıcı olarak görülmektedir.
 • 사회 운동(社會運動) 또는 시민 운동(市民運動)은 기존의 사회 구조와 제도를 변화·개선시키기 위하여 대중과 시민이 자발적으로 참여하는, 조직적이고 집합적이며 연속적인 다양한 행동을 의미한다. 사회운동은 때로 시민운동, 인권운동 등과 다른 차원에서 논의되기도 하나 오늘날 이를 다 포괄하여 사회운동이라 한다. 단, 20세기 초까지만 해도 서구적 맥락에서 사회운동은 근본적인 사회 변혁을 추구하는 노동자계급에 의한 사회주의 운동을 뜻했다. 한국에서의 최초의 시민운동은 1896년 등장한 독립협회와 만민공동회로 서재필, 윤치호 등의 지식인들 중심으로 민권 운동, 참정권 운동, 의회 설립 운동, 노비 제도 폐지 운동 등을 주장하기 시작한 것이 시발점이 되었다.
 • Gizarte mugimenduak ekintza-talde mota bat da. Normalean, gatazka politiko edo sozial baten inguruan sortutako talde informala da, norbanakoek edota antolakundeek osatutakoa. Gizarte mugimenduak helburu desberdinak izan ditzake, besteak beste erresistentzia edo gizarte aldaketa.
 • Общественные движения (часто используется словосочетание социальные движения) — тип коллективных действий или объединений, внимание которых сосредоточено на конкретных политических или социальных проблемах. Общественным движением называют также организованные коллективные усилия, которые способствуют или препятствуют, вплоть до отмены, социальным изменениям.
 • Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad el cambio social.Cuando empezó a utilizarse a principios del siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular (revolucionario) y a un fin específico (la instauración de un régimen socialista o comunista), así como a una identidad en concreto (identidad de clase) y a un grupo social en particular (la clase obrera).
 • Социалното движение или още обществено движение е общ термин, с който се означават движения, занимаващи се с различни теми, свързани с обществото и политиката. Социалните движения са тясно свързани с демократичните пoлитически системи. В областта на политологията и социологията социалните движения имат голяма практика, с акцент върху два основни типа. Първият тип, това са популярни социални движения, чиито идеи са подкрепени от общественото мнение сред населението в обществото.
 • Een beweging in de sociologie, een sociale beweging, is een diffuus netwerk van groepen mensen en organisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel, met name om een verandering te bewerkstelligen, dan wel de activiteiten die door een dergelijk netwerk worden ondernomen (Tilly, 2004; Tarrow, 1994). Leden van een beweging hebben een gemeenschappelijk doel en een gedeelde overtuiging maar daarbinnen bestaat vaak variatie.
 • Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i często do wywołania zmiany społecznej.Podejmowane przez członków ruchów społecznych akcje mają zazwyczaj charakter spektakularny, aby wywołać duże wrażenie zarówno na społeczeństwie, jak i na aparacie władzy, który kontroluje to społeczeństwo.
 • Social movements are a type of group action. They are large, sometimes informal, groupings of individuals or organizations which focus on specific political or social issues. In other words, they carry out, resist or undo a social change.Modern Western social movements became possible through education (the wider dissemination of literature), and increased mobility of labor due to the industrialization and urbanization of 19th century societies.
 • Si definisce movimento, da un punto di vista sociologico, qualunque formazione sociale collettiva relativamente strutturata che appare identificabile per il fine dei suoi partecipanti e membri di difendere o promuovere degli "oggetti" o delle situazioni che hanno una connotazione sociale, e quindi delle implicazioni di fatto o di valore per un gruppo più o meno circoscritto di soggetti.Inserito nel contesto dei comportamenti collettivi, il movimento è rappresentato da un gruppo dove i ruoli non sono ancora definiti e nel quale le relazioni sociali sono per lo più a carattere cooperativo e dotate di forte carica emotiva.
rdfs:label
 • Mouvement social
 • Общественное движение (социология)
 • Beweging (sociologie)
 • Gerakan sosial
 • Gizarte mugimendu
 • Moviment social
 • Movimento (sociologia)
 • Movimento social
 • Movimiento social
 • Ruch społeczny
 • Social movement
 • Soziale Bewegung
 • Toplumsal hareket
 • Социално движение
 • 社会運動
 • 사회 운동
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:valeur of
is foaf:primaryTopic of