Le mouvement des non-alignés (ou plus rare mouvement des pays non-alignés) est une organisation internationale regroupant 120 États en 2012, qui se définissent comme n'étant alignés ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale (17 États et 9 organisations internationales y ont en plus le statut d'observateur).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mouvement des non-alignés (ou plus rare mouvement des pays non-alignés) est une organisation internationale regroupant 120 États en 2012, qui se définissent comme n'étant alignés ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale (17 États et 9 organisations internationales y ont en plus le statut d'observateur). En effet, ce mouvement né durant la Guerre froide visait à regrouper les États qui ne se considéraient comme alignés ni sur le bloc de l'Est ni sur le bloc de l'Ouest.Le but de l'organisation défini dans la « Déclaration de la Havane » de 1979 est d'assurer : « l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme, et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques » et de promouvoir la solidarité entre les peuples du tiers monde. L'organisation, dont le siège est à Lusaka en Zambie, regroupe près des deux tiers des membres des Nations unies et 55 % de la population mondiale.Le mouvement des non-alignés comprend plusieurs membres assez importants à l'échelle mondiale, comme l'Indonésie, l'Inde, Cuba, l'Afrique du Sud, l'Iran, ainsi qu'autrefois la Yougoslavie. Le Brésil n'a jamais été un membre officiel du mouvement, mais il partage plusieurs de ses vues et envoie régulièrement des observateurs à ses sommets. La République populaire de Chine fait également partie des pays observateurs.
 • Az El-Nem Kötelezettek Mozgalma (ENKM) egy nemzetközi szervezet, mely olyan országokat tömörít, amelyek formálisan nem kötelezték el magukat valamely másik nagyobb hatalmi tömb mellett vagy ellen. 2010-ben 118 állam volt tagja, valamint 18 ország megfigyelő státuszt kapott. Az 1979. évi havannai nyilatkozat kijelentette, hogy a szervezet célja a „nemzeti függetlenség, szuverenitás, területi integritás és biztonság biztosítása az el-nem kötelezett országok számára, valamint az imperializmus, gyarmatosítás, neokolonializmus, apartheid, rasszizmus és cionizmus, a külső agresszió, okkupáció, domináció és hegemonizmus, és a tömb-politika elleni harc”. A mozgalom elsősorban a függetlenségi harcokra fókuszál, továbbá a szegénység megszüntetése, a gazdasági fejlődés, valamint a gyarmatosítás, imperializmus és neokolonializmus elleni harc a fő céljai. A világ lakosságának 55%-át képviseli, a világ államainak többségét, valamint az ENSZ tagságának ⅔-át. A tagállamok viszont főleg a világ legszegényebb országai, és így kevés politikai hatalommal rendelkezik.A szervezetet 1961-ben alapították meg Belgrádban, az akkori Jugoszláv Népköztársaságban. Négy politikai vezető elképzelésein alapult: Indonézia első elnöke, Sukarno, India első miniszterelnöke, Dzsaváharlál Nehru, Egyiptom második elnöke, Gamal Abden-Nasszer, valamint Jugoszlávia első elnöke, Josip Broz Tito megbeszélései szerint jött létre. Mind a négy vezető ismert szószólója volt a „közép-útnak”, amellyel a fejletlen országokat ki akarták vonni a nyugati és a keleti tömbök között folyó hidegháborúból.A főbb tagjai India, Egyiptom, Dél-Afrika, valamint régebben Jugoszlávia és Kína voltak. Brazília soha nem volt a szervezet tagja, de sok közös célja volt és gyakran küldött megfigyelőket a konferenciákra. Habár eredetileg a NATO-hoz és a Varsói Szerződéshez hasonló szoros szövetséget akartak létrehozni, a tagországok között mindig is kevés egyetértés volt, és a tagok gyakran vagy az egyik vagy a másik nagy tömbbel léptek szövetségbe. Például Kuba a Szovjetunió szövetségese volt a hidegháború alatt, India pedig Kína ellen szövetkezett a szovjetekkel. A mozgalom a legnagyobb krízisét 1979-ben érte el, amikor Szovjetunió megtámadta Afganisztánt. Amíg sok tagállam támogatta az inváziót, sokan (főleg a muzulmán országok) ellenezték azt.Ennek ellenére a szervezet sokat tett a baráti viszonyok kifejlesztésére a tagországok között. Az országok munkabrigádokat, szakértőket, vagy anyagi segítséget küldtek egymásnak. A tagállamok állampolgárai gyakran könnyen utazhattak a többi tagországokba, vízum és más bizonylatok nélkül.Az El-Nem Kötelezettek Mozgalmának létrejöttét a hidegháború és a tömb-rendszer váltotta ki, ezért annak befejezése után a mozgalom erőlködött újradefiniálni létezését . A délszláv háborúk következtében Jugoszlávia tagságát megszüntették. Az egykori ország területén létrejött új államok nem mutatnak érdeklődést a mozgalom iránt, inkább a NATO felé igyekeznek haladni, bár négy korábbi tagállam (Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia) megfigyelő státuszú tagokká váltak. 2004-ben Málta és Ciprus kilépett a szervezetből, amikor beléptek az Európai Unióba, így Fehéroroszország maradt az egyetlen európai tagállam.A korábbi tagországok közül Argentína 1991-ben kilépett, de megfigyelő státuszú állam maradt.A szervezetbe legutoljára Azerbajdzsán és a Fidzsi-szigetek lépett be, mindketten 2011-ben.Ezidáig kettő olyan tagállam van, melyek pályáztak a teljes jogú tagságra, de azt a szervezet tagállamai visszautasították. Bosznia-Hercegovina 1995-ben, míg Costa Rica 1998-ban szeretett volna teljes jogú tagállammá válni.
 • 非同盟または非同盟運動(ひどうめいうんどう、英語: Non-Aligned Movement、NAM)とは、第二次世界大戦後の東西冷戦期以降に、東西いずれの陣営にも公式には加盟していない諸国による国際組織である。1961年に設立され、2009年の時点で参加国は118、オブザーバー参加国は16、オブザーバー参加組織は8。ほぼ3~5年間隔で開催されている非同盟諸国首脳会議の他、非同盟諸国外相会議、常設の非同盟諸国常任委員会などがある。
 • Hnutí nezúčastněných zemí (států) je mezinárodní organizace více než 100 států, které nejsou zapojeny do žádných mocenských bloků (v roce 2012 šlo o 120 členských a 17 pozorovatelských států). Vzniklo v roce 1961. Hnutí bylo reakcí některých zemí (Jugoslávie, Indie, Egypt, Kuba a mnohé asijské a africké státy) na polarizaci světa během studené války. Představitelé Hnutí nezúčastněných států toto dělení odmítli a rozhodli se pro budování vlastního bloku. Nemalý podíl na tom měl Josip Broz Tito, který se hlavně v 50. a 60. letech pokoušel šířit ideologii tehdejší Jugoslávie za její hranice, navazoval nové politické a hospodářské kontrakty a nabízel chudým africkým zemím pomoc. Později převzala iniciativu komunistická Kuba, po skončení kolonialismu se aktivněji zapojily i země Afriky. Smysl organizace vyjadřuje havanská deklarace z roku 1979: „zajistit národní nezávislost, územní nedotknutelnost a bezpečnost nezúčastněných zemí v jejich úsilí proti imperialismu, kolonialismu, neokolonialismu, apartheidu, rasismu včetně sionismu a všem formám zahraniční agrese, okupace, dominance, vměšování nebo nadvlády, jakož i proti velmocem a politice bloků“. Hnutí zahrnuje téměř dvě třetiny členských států OSN s 55 % světové populace.Šablona:Zdroj?
 • De Beweging van Niet-Gebonden Landen, Groep van Niet-Gebonden Landen of Niet-Gebonden Landen kwam in september 1961 voor het eerst bij elkaar op de Conferentie van hoofden van staat of regering van ongebonden landen, onder impuls van Egypte, Joegoslavië, Indonesië en India, om de landen te verenigen die zich niet gebonden voelden aan de twee grote bestaande blokken uit de Koude Oorlog, met name het Westen en het Oostblok. De conferentie borduurde voort op de besprekingen tijdens de Conferentie van Bandung, waarbij getracht werd de Afro-Aziatische relaties te verbeteren en men zich uitsprak tegen alle vormen van (neo-)kolonialisme en imperialisme. 118 Landen zijn momenteel lid.De meeste lidstaten vallen (of vielen) onder de Derde Wereld en waren in sommige gevallen wel degelijk gebonden aan één van de twee machtsblokken. Het einde van de Koude Oorlog eind jaren tachtig bracht een verandering teweeg in het concept van de organisatie. Nu is het eerder een forum voor de verschillende landen om gemeenschappelijke belangen en standpunten te bespreken. De beweging streeft ernaar met gezamenlijke standpunten te komen op vergaderingen van de Verenigde Naties en andere intergouvernementele organisaties.
 • El moviment dels no-alineats (o moviment dels països no-alineats) és una organització internacional que agrupava 118 Estats el 2008 (17 Estats i 9 organitzacions internacionals hi tenen a més l'estatut d'observador), que es defineixen com a "no sentir-se alineats ni amb, ni contra de cap gran potència mundial". L'objectiu de l'organització tal com es va definir a la «Declaració de l'Havana» de 1979 és assegurar «La independència nacional, la sobirania, la integritat territorial i la seguretat dels països no alineats en la seva lluita contra l'imperialisme, el colonialisme, el neocolonialisme, la segregació, el racisme, el sionisme, i tota forma d'agressió estrangera, d'ocupació, de domini, d'interferència o d'hegemonia de part de grans potències o de blocs polítics» i de promocionar la solidaritat entre els pobles del tercer món. L'organització, que té la seu a Lusaka (Zàmbia), reagrupa prop dels dos terços dels membres de les Nacions Unides i un 55% de la població mundial.El moviment dels no-alineats comprèn membres importants a escala mundial, com l'Índia, Algèria, Egipte, Indonèsia, el Pakistan, Cuba, Sud-àfrica, l'Iran, Malàisia, així com l'Ex-Iugoslàvia. La República Popular Xina ha estat membre durant un temps. El Brasil mai no ha estat un membre formal del moviment, però comparteix alguns dels seus punts de vista i envia regularment observadors a les seves cimeres.
 • The Non-Aligned Movement (NAM) is a group of states which are not formally aligned with or against any major power bloc. As of 2012, the movement has 120 members and 17 observer countries.The organization was founded in Belgrade in 1961, and was largely conceived by India's first prime minister, Jawaharlal Nehru; Burma's first Prime Minister U Nu; Indonesia's first president, Sukarno; Egypt's second president, Gamal Abdel Nasser; Ghana's first president Kwame Nkrumah; and Yugoslavia's president, Josip Broz Tito. All six leaders were prominent advocates of a middle course for states in the Developing World between the Western and Eastern blocs in the Cold War. The phrase itself was first used to represent the doctrine by Indian diplomat V. K. Krishna Menon in 1953, at the United Nations.In a speech given during the Havana Declaration of 1979, Fidel Castro said the purpose of the organization is to ensure "the national independence, sovereignty, territorial integrity and security of non-aligned countries" in their "struggle against imperialism, colonialism, neo-colonialism, racism, and all forms of foreign aggression, occupation, domination, interference or hegemony as well as against great power and bloc politics". The countries of the Non-Aligned Movement represent nearly two-thirds of the United Nations's members and contain 55% of the world population. Membership is particularly concentrated in countries considered to be developing or part of the Third World.Members have at times included the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Argentina, Namibia, Cyprus, and Malta. While many of the Non-Aligned Movement's members were actually quite closely aligned with one or another of the super powers, the movement still maintained cohesion throughout the Cold War. Some members were involved in serious conflicts with other members (e.g., India and Pakistan, Iran and Iraq). The movement fractured from its own internal contradictions when the Soviet Union invaded Afghanistan in 1979. While the Soviet allies supported the invasion, other members of the movement (particularly predominantly Muslim states) condemned it.Because the Non-Aligned Movement was formed as an attempt to thwart the Cold War, it has struggled to find relevance since the Cold War ended. After the breakup of Yugoslavia, a founding member, its membership was suspended in 1992 at the regular Ministerial Meeting of the Movement, held in New York during the regular yearly session of the General Assembly of the United Nations. The successor states of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia have expressed little interest in membership, though some have observer status. In 2004, Malta and Cyprus ceased to be members and joined the European Union. Belarus remains the sole member of the Movement in Europe. Azerbaijan and Fiji are the most recent entrants, joining in 2011. The applications of Bosnia and Herzegovina and Costa Rica were rejected in 1995 and 1998, respectively.The 16th NAM summit took place in Tehran, Iran, from 26 to 31 August 2012. According to MehrNews agency, representatives from over 150 countries were scheduled to attend. Attendance at the highest level includes 27 presidents, 2 kings and emirs, 7 prime ministers, 9 vice presidents, 2 parliament spokesmen and 5 special envoys. At the summit, Iran took over from Egypt as Chair of the Non-Aligned Movement for the period 2012 to 2015. The 17th Summit of the Non Aligned Movement is to be held in Caracas, Venezuela, in 2015.
 • Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir uluslararası oluşumdur. Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı ve Doğu Bloğu'nun yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur.1979 I. Havana Bildirisi'ne göre birliğin amacı, "üye ülkelerin milli bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, yayılmacılıktan, ırkçılıktan ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve dış müdahaleden" korumaktır.Üye ülkeler dünya nüfusunun %55'ini, BM üyelerinin 2/3'ünü oluşturur. 2012 yılı itibariyle harekete 120 üye ve 21 gözlemci ülke vardır.1961 yılında Belgrad'da kuruldu Yugoslavya devlet başkanı Josip Broz Tito, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru, Mısır'ın ikinci Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Gana'nın ilk devlet başkanı Kwame Nkrumah ve Endonezya'nın ilk cumhurbaşkanı Sukarno tarafından kuruldu.
 • Il Movimento dei paesi non allineati (o più raramente Movimento dei non allineati) è un'organizzazione internazionale di 120 Stati più altri 17 Stati osservatori che si considerano non allineati con o contro le principali potenze mondiali. Rappresentano oltre due terzi di tutti gli Stati del mondo ed è la seconda organizzazione di Stati dopo l'ONU. L'attuale segretario generale è Hassan Rouhani, presidente dell'Iran.Si formò su iniziativa di Tito, presidente della Repubblica Socialista Federale della Iugoslavia, insieme a Nehru (India) e Primo presidente dell'Indonesia Sukarno (Indonesia) e Nasser (Egitto), per legare gli stati che non volevano schierarsi con le potenze della Guerra Fredda. Membri principali furono l'India, l'Egitto, il Brasile e, per un certo periodo, la Cina. Sebbene l'organizzazione intendesse diventare un'alleanza del tipo della NATO o del Patto di Varsavia, non raggiunse mai un elevato livello di coesione e molti dei suoi membri furono dipendenti da qualcuna delle grandi potenze.Il primo vertice si tenne a Belgrado nel 1961 con 25 membri, dichiarando la loro opposizione a colonialismo, imperialismo e neocolonialismo.Il vertice successivo si tenne al Cairo nel 1964 tra 46 nazioni, molte delle quali furono stati africani che avevano appena raggiunto l'indipendenza; tra gli argomenti principali di discussione ci fu il conflitto arabo-israeliano.Il vertice del 1969 a Lusaka fu uno dei più importanti, con la realizzazione di una struttura permanente su temi economici e politici.
 • Die Bewegung der Blockfreien Staaten (kurz Bewegung der Blockfreien oder Blockfreien-Bewegung; englisch Non-Aligned Movement, NAM; serbokroatisch Pokret nesvrstanih; französisch Mouvement des non-alignés, NAM; spanisch Movimiento de Países No Alineados, MPNA; portugiesisch Movimento Não-Alinhado, MNA) ist eine internationale Organisation von Staaten, die keinem Militärblock angehören und sich im Ost-West-Konflikt neutral verhielten. Die Gründung der Organisation ging auf eine Initiative des jugoslawischen Präsidenten Tito, des ägyptischen Staatschefs Nasser, des indischen Premiers Nehru sowie des indonesischen Präsidenten Sukarno zurück. Die Organisation konstituierte sich 1961 auf ihrer ersten Sitzung in Belgrad. Ihr traten viele afrikanische und asiatische Staaten bei. Ihr Ziel ist die Gleichberechtigung zwischen den Staaten und eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedstaaten.Die Organisation verurteilte die Blockbildung in der Zeit des Ost-West-Konfliktes wegen der Gefahr eines Dritten Weltkrieges und setzte sich für die friedliche Koexistenz und Abrüstung ein. Die steigende Zahl der Mitglieder machte es der Organisation jedoch zunehmend schwer, sich auf eine gemeinsame Politik zu einigen. Mit dem Ende des Warschauer Paktes verlor sie an Bedeutung. Die Staaten der Blockfreien-Bewegung vertreten 55 Prozent der Weltbevölkerung und halten nahezu zwei Drittel der Sitze in der UN-Generalversammlung.
 • Ruch państw niezaangażowanych (ang. Non-Aligned Movement, NAM) – ruch, który skupia ponad 100 państw nie wiążących się z żadnym z istniejących bloków politycznych. Inicjatywa tego typu ruchu wynika z koncepcji Mahatmy Gandhiego.W czasie zimnej wojny państwa te szukały pośredniej drogi między blokiem wschodnim a blokiem państw związanych z NATO. Inicjatywę na przełomie lat 40. i 50. zapoczątkował premier Indii, Jawaharlal Nehru. Przekonał on do swojej koncepcji prezydenta Egiptu, Gamala Nasera, prezydenta Indonezji Sukarno, prezydenta Ghany Kwame Nkrumaha i jugosłowiańskiego przywódcę, Josipa Broz Tito.
 • Movimento dos Países Não Alinhados (MNA) — é um movimento que reúne 115 países (em 2004), em geral nações em desenvolvimento, com o objetivo de criar um caminho independente no campo das relações internacionais que permita aos membros não se envolver no confronto entre as grandes potências. Ver:
 • El Movimiento de Países No Alineados (NOA y MPNA) es una agrupación de Estados que se formó durante el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, llamado Guerra Fría, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad del MPNA era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias ya nombradas. Aunque haya caído el Muro de Berlín (1989) y la URSS se haya disuelto (1991), la organización continúa vigente.
 • 비동맹 운동(Non-Aligned Movement, NAM)은 주요 강대국 블록에 공식적으로 속하지 않거나 이에 대항하려는 국가들로 이룬 국제 조직이다. 이 운동은 유고슬라비아의 요시프 브로즈 티토 대통령, 인도의 초대 수상 자와할랄 네루, 인도네시아의 초대 대통령 수카르노, 이집트의 대통령 가말 압델 나세르의 창안에서 나왔다. 비동맹 운동은 1961년 세르비아의 수도 벨그리아에서 창설되어, 2011년 기준으로 120개 회원국과 18개 참관국이 있다. 비동맹 운동의 목표는 1979년 아바나 선언에서 천명한 "강대국이나 블록에 대항할 뿐 아니라, 제국주의, 식민주의, 신식민주의, 인종주의, 모든 형태의 외국 침략, 점령, 지배, 간섭, 패권과 투쟁하여" "비동맹 국가들의 독립, 주권, 영토 통일, 안보"를 보장하는 것이다. 이들은 국제 연합 회원국 중 2/3를 차지하며, 특히 대부분 제3세계의 개발도상국에 속하는 세계 인구의 55%를 점하고 있다.회원국으로는 유고슬라비아, 인도, 가나, 파키스탄, 알제리, 리비아, 스리랑카, 이집트, 인도네시아, 쿠바, 콜롬비아, 베네수엘라, 1994년 이후에는 남아프리카 공화국, 이란, 말레이시아, 그리고 때론 중화인민공화국 등이 있었다. 브라질은 비동맹 운동의 공식 회원국은 아니었으나, 이 운동의 목표에 동조했으며 비동맹 회의 정상 회담에 참관단을 자주 보냈다. 비동맹 운동은 북대서양 조약기구나 바르샤바 조약기구처럼 긴밀하게 단결하고자 했으나, 제대로 응집하지 못했으며 회원국 상당수가 강대국과 사실상 동맹 관계를 맺었다. 게다가 회원국 사이에 심각한 분쟁이 벌어지기도 했다. (가령 인도와 파키스탄, 이란과 이라크) 비동맹 운동은 1979년 소비에트 연방이 아프가니스탄을 침공하자 내부적으로 분열되었다. 소비에트 연방과 동맹을 맺은 회원국들은 이 침공을 지지했지만 회원국(특히 이슬람 국가들)들은 그렇지 않았다. 비동맹 운동은 냉전 구도를 깨기 위해 창설되었으므로, 냉전이 끝나자 그 의미가 퇴색된다. 창립 회원국인 유고슬라비아가 해체된 뒤 유고슬라비아의 후계 국가들은 일부가 참관국 자격이긴 했지만 비동맹 운동에 별 관심을 나타내지 않았다. 2004년 몰타와 키프로스가 비동맹 운동에서 탈퇴하고 유럽 연합에 가입했다.
 • Движение на необвързаните страни (на английски: Non-Aligned Movement) е международна организация, от държави, които не са членки на военни блокове (НАТО, Варшавски договор, СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС и т.н.). Към 2012 г. организацията наброява 120 члена и 17 държави със статут на наблюдатели.Организацията е основана през 1961 г. в Белград, и е до голяма степен създание на югославския президент, Йосип Броз Тито, първият министър-председател на Индия, Джавахарлал Неру, вторият президент на Египет, Гамал Абдел Насър, първия президент на Гана, Кваме Нкрума и първият президент на Индонезия, Сукарно. Всичките петима лидери са представители на политически течения,които не са обвързани нито със Западния блок, нито с Източния по времето на Студената война.В своя реч от 1979 г. Фидел Кастро заявява,че целта на организацията е да гарантира " националната независимост, суверенитет, териториалния интегритет и сигурността на необвързаните държави" в тяхната "борба срещу империализма, колониализма, неоколониализма, расизма и всички форми на чужда агресия, окупация, доминация, вмешателство или хегемония, както и срещу великите сили и блоковата политика" . Държавите-членове на Движението на необвързаните представляват почти 2/3 от членовете на ООН и 55 % от световното население. Членове на организацията са държави, считани като "развиващи се" или като част от Третия свят.Членове на организацията през годините са били държави като Югославия, Аржентина, Народна организация на Югозападна Африка, Кипър и Малта. Въпреки, че голяма част от членовете на движението малко или повече са били близки с някоя от великите сили, движението успява да запази целостта си по време на Студената война. Някои членове са имали сериозни конфликти помежду си (войните между Индия и Пакистан и Иран и Ирак). А когато избухва войната в Афганистан, организацията е на прага на разпад заради вътрешни противоречия между членовете. Близките до Съветския съюз държави подкрепят инвазията, докато други членове (основно мюсюлмански държави) я отхвърлят.Тъй като движението на необвързаните страни се ражда като контрапуккт на Студената война, след края на блоковото разделение на света в края на 80-те, организацията започва да търси нов смисъл на съществуването си. След разпада на една от държавите-основатели - Югославия, нейното членство е прекратено през 1992 г. след редовна среща на министрите, проведена в Ню Йорк по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Държавите-наследници на Югославия проявяват малък интерес към членство в движението, въпреки че някои от тях получават статут на наблюдатели. През 2004 г. след като Кипър и Малта прекратяват членството си в движението и се присъединяват към ЕС, Беларус остава единствения член на Движението на необвързаните в Европа. Последните държави, които са приети в движението са Азербайджан и Фиджи, които влизат през 2011 г. През 1995 г. и 1998 г. молбите за членство на Босна и Херцеговина и Коста Рика са отхвърлени.Между 26 и 31 август 2012 г. в Техеран се провежда 16-то събрание на Движението на необвързаните. Според агенция "Мер Нюз" представители на повече от 150 държави присъстват. Участие вземат 27 президента, 2 крале, 7 министър-председателя, 9 вицепрезидента и 2 председателя на парламенти По време на събранието Иран заема председателското място от Египет за периода 2012 - 2015 г. Следващата среща на върха на движението ще се проведе в Каракас, Венецуела през 2015 г.
 • Движе́ние неприсоедине́ния (англ. Non-Aligned Movement) — международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего — Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.).Движение неприсоединения официально создано 25 государствами на Белградской конференции в сентябре 1961 года. Созданию Движения предшествовали Бандунгская конференция 1955 года и трёхсторонние консультации Иосипа Броз Тито, Гамаля Абдель Насера и Джавахарлала Неру в 1956 году.
 • Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.
dbpedia-owl:formationDate
 • 1961-09-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:formationYear
 • 1961-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:keyPerson
dbpedia-owl:leaderFunction
dbpedia-owl:numberOfMembers
 • 120 (xsd:integer)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 101622 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16106 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 169 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110748389 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:carte
 • NAM Members.svg
prop-fr:couleurBoîte
 • 2868 (xsd:integer)
prop-fr:création
 • 1961-09-01 (xsd:date)
prop-fr:dirigeant
 • Hassan Rohani
prop-fr:légendeCarte
 • Pays appartenant au mouvement des non-alignés :
prop-fr:membre
 • 120 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Mouvement des non-alignés
prop-fr:personneClé
 • Soekarno, Nehru, Zhou Enlai, Nasser, Aït Ahmed, Tito, Nkrumah, Sékou Touré, Nyerere, Ben Barka, Indira Gandhi, Boumédienne, Castro, etc.
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
 • Localisation du dernier sommet : Téhéran ; New York ; G15
prop-fr:titreDirigeant
 • Secrétaire général
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le mouvement des non-alignés (ou plus rare mouvement des pays non-alignés) est une organisation internationale regroupant 120 États en 2012, qui se définissent comme n'étant alignés ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale (17 États et 9 organisations internationales y ont en plus le statut d'observateur).
 • 非同盟または非同盟運動(ひどうめいうんどう、英語: Non-Aligned Movement、NAM)とは、第二次世界大戦後の東西冷戦期以降に、東西いずれの陣営にも公式には加盟していない諸国による国際組織である。1961年に設立され、2009年の時点で参加国は118、オブザーバー参加国は16、オブザーバー参加組織は8。ほぼ3~5年間隔で開催されている非同盟諸国首脳会議の他、非同盟諸国外相会議、常設の非同盟諸国常任委員会などがある。
 • Movimento dos Países Não Alinhados (MNA) — é um movimento que reúne 115 países (em 2004), em geral nações em desenvolvimento, com o objetivo de criar um caminho independente no campo das relações internacionais que permita aos membros não se envolver no confronto entre as grandes potências. Ver:
 • Die Bewegung der Blockfreien Staaten (kurz Bewegung der Blockfreien oder Blockfreien-Bewegung; englisch Non-Aligned Movement, NAM; serbokroatisch Pokret nesvrstanih; französisch Mouvement des non-alignés, NAM; spanisch Movimiento de Países No Alineados, MPNA; portugiesisch Movimento Não-Alinhado, MNA) ist eine internationale Organisation von Staaten, die keinem Militärblock angehören und sich im Ost-West-Konflikt neutral verhielten.
 • El moviment dels no-alineats (o moviment dels països no-alineats) és una organització internacional que agrupava 118 Estats el 2008 (17 Estats i 9 organitzacions internacionals hi tenen a més l'estatut d'observador), que es defineixen com a "no sentir-se alineats ni amb, ni contra de cap gran potència mundial".
 • Il Movimento dei paesi non allineati (o più raramente Movimento dei non allineati) è un'organizzazione internazionale di 120 Stati più altri 17 Stati osservatori che si considerano non allineati con o contro le principali potenze mondiali. Rappresentano oltre due terzi di tutti gli Stati del mondo ed è la seconda organizzazione di Stati dopo l'ONU.
 • El Movimiento de Países No Alineados (NOA y MPNA) es una agrupación de Estados que se formó durante el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, llamado Guerra Fría, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad del MPNA era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias ya nombradas.
 • Движение на необвързаните страни (на английски: Non-Aligned Movement) е международна организация, от държави, които не са членки на военни блокове (НАТО, Варшавски договор, СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС и т.н.). Към 2012 г. организацията наброява 120 члена и 17 държави със статут на наблюдатели.Организацията е основана през 1961 г.
 • Hnutí nezúčastněných zemí (států) je mezinárodní organizace více než 100 států, které nejsou zapojeny do žádných mocenských bloků (v roce 2012 šlo o 120 členských a 17 pozorovatelských států). Vzniklo v roce 1961. Hnutí bylo reakcí některých zemí (Jugoslávie, Indie, Egypt, Kuba a mnohé asijské a africké státy) na polarizaci světa během studené války. Představitelé Hnutí nezúčastněných států toto dělení odmítli a rozhodli se pro budování vlastního bloku.
 • Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir uluslararası oluşumdur. Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı ve Doğu Bloğu'nun yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur.1979 I.
 • Движе́ние неприсоедине́ния (англ. Non-Aligned Movement) — международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего — Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т.
 • Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun.
 • The Non-Aligned Movement (NAM) is a group of states which are not formally aligned with or against any major power bloc.
 • De Beweging van Niet-Gebonden Landen, Groep van Niet-Gebonden Landen of Niet-Gebonden Landen kwam in september 1961 voor het eerst bij elkaar op de Conferentie van hoofden van staat of regering van ongebonden landen, onder impuls van Egypte, Joegoslavië, Indonesië en India, om de landen te verenigen die zich niet gebonden voelden aan de twee grote bestaande blokken uit de Koude Oorlog, met name het Westen en het Oostblok.
 • Az El-Nem Kötelezettek Mozgalma (ENKM) egy nemzetközi szervezet, mely olyan országokat tömörít, amelyek formálisan nem kötelezték el magukat valamely másik nagyobb hatalmi tömb mellett vagy ellen. 2010-ben 118 állam volt tagja, valamint 18 ország megfigyelő státuszt kapott. Az 1979.
 • 비동맹 운동(Non-Aligned Movement, NAM)은 주요 강대국 블록에 공식적으로 속하지 않거나 이에 대항하려는 국가들로 이룬 국제 조직이다. 이 운동은 유고슬라비아의 요시프 브로즈 티토 대통령, 인도의 초대 수상 자와할랄 네루, 인도네시아의 초대 대통령 수카르노, 이집트의 대통령 가말 압델 나세르의 창안에서 나왔다. 비동맹 운동은 1961년 세르비아의 수도 벨그리아에서 창설되어, 2011년 기준으로 120개 회원국과 18개 참관국이 있다. 비동맹 운동의 목표는 1979년 아바나 선언에서 천명한 "강대국이나 블록에 대항할 뿐 아니라, 제국주의, 식민주의, 신식민주의, 인종주의, 모든 형태의 외국 침략, 점령, 지배, 간섭, 패권과 투쟁하여" "비동맹 국가들의 독립, 주권, 영토 통일, 안보"를 보장하는 것이다.
 • Ruch państw niezaangażowanych (ang. Non-Aligned Movement, NAM) – ruch, który skupia ponad 100 państw nie wiążących się z żadnym z istniejących bloków politycznych. Inicjatywa tego typu ruchu wynika z koncepcji Mahatmy Gandhiego.W czasie zimnej wojny państwa te szukały pośredniej drogi między blokiem wschodnim a blokiem państw związanych z NATO. Inicjatywę na przełomie lat 40. i 50. zapoczątkował premier Indii, Jawaharlal Nehru.
rdfs:label
 • Mouvement des non-alignés
 • Движение на необвързаните държави
 • Bağlantısızlar Hareketi
 • Beweging van Niet-Gebonden Landen
 • Bewegung der Blockfreien Staaten
 • El nem kötelezett országok
 • Gerakan Non-Blok
 • Hnutí nezúčastněných zemí
 • Lerrokatu Gabeko Herrialdeen Mugimendua
 • Moviment de Països No Alineats
 • Movimento Não Alinhado
 • Movimento dei paesi non allineati
 • Movimiento de Países No Alineados
 • Non-Aligned Movement
 • Ruch Państw Niezaangażowanych
 • Движение неприсоединения
 • 非同盟
 • 비동맹 운동
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Mouvement des non-alignés
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:organisation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:organisations of
is foaf:primaryTopic of