Une morsure de serpent est une blessure occasionnée par un serpent, résultant généralement de la pénétration des crochets de cet animal dans le corps, pouvant s'ensuivre d'une envenimation. Bien que la majorité des espèces de serpents ne soient pas venimeuses et étouffent leurs proies par constriction plutôt qu'en les paralysant avec leur venin, on trouve des espèces de serpents venimeux sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une morsure de serpent est une blessure occasionnée par un serpent, résultant généralement de la pénétration des crochets de cet animal dans le corps, pouvant s'ensuivre d'une envenimation. Bien que la majorité des espèces de serpents ne soient pas venimeuses et étouffent leurs proies par constriction plutôt qu'en les paralysant avec leur venin, on trouve des espèces de serpents venimeux sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Les serpents mordent pour chasser et attraper leurs proies, mais également pour se défendre. En cas de morsure, il est souvent difficile d'identifier si l'espèce impliquée était venimeuse ou non, et des précautions médicales doivent être prises.Les conséquences d'une morsure de serpent dépendent de différents facteurs comme l'espèce de serpent impliquée, la région du corps touchée, la quantité de venin injectée et l'état de santé de la personne touchée. Les morsures sont souvent suivies de crises de panique qui peuvent causer des symptômes caractéristiques comme de la tachycardie et des nausées. Les morsures de serpents non-venimeux peuvent également causer des blessures, liées aux plaies causées par les dents de l'animal, ou d'une infection en découlant. Une morsure peut également causer une réaction anaphylactique, pouvant être mortelle. Les recommandations concernant les premiers soins en cas de blessure diffèrent suivant les régions et les serpents que l'on y rencontre, car des traitements efficaces pour soigner les morsures de certaines espèces peuvent se révéler inefficaces pour d'autres.Le nombre de morts causées par des morsures de serpents varie énormément selon les régions du monde. Ainsi, les morts sont très rares en Australie, en Europe et en Amérique du Nord, alors que les morsures constituent un problème de santé publique dans diverses autres régions du monde, avec des morbidités et mortalités associées très élevées. C'est notamment le cas en Asie du Sud et du Sud-Est, et en Afrique subsaharienne, régions où l'on compte le plus de morsures. Le néotropique et les autres régions équatoriales ou subtropicales sont également concernés. Chaque année des dizaines de milliers de personnes meurent suite à des morsures de serpents, mais le risque de morsure peut être limité grâce à certaines mesures préventives, par exemple en portant des chaussures adéquates et en évitant les zones à risque.
 • Yılan ısırığı veya yılan sokması, yılanın dişleri ile sebep olduğu yaralanmadır. Yılanlar çoğu zaman avlarını ısırırlar, ancak sık görülmese de, genellikle savunma amaçlı olarak insanları da ısırdıkları olur. Çoğu yılan zehirsizdir ve avlarını genellikle zehir kullanmadan boğarak öldürürler. Bununla birlikte zehirli yılanlar -Antarktika haricinde- her kıtada bulunur. Isırıklar için önerilen ilkyardım yöntemleri yılanın yaşadığı bölgeye göre değişir. Bazı türlerin ısırığında etkili olan bir tedavi başka bir türün ısırığında etkisiz kalabilir. Yılanların fiziksel görünüşleri farklı olabileceği için, genellikle bir türü tanımlamanın pratik bir yolu yoktur ve böyle durumlarda profesyonel tıbbi yardım aranmalıdır.Isırığın sonucu; yılanın türü ve yaşı, ısırığın vücuttaki yeri ve derinliği, enjekte olan zehir miktarı, ısırılanın yaşı, sağlığı ve büyüklüğü gibi birçok etmene bağlı olarak değişir. Bütün ısırıklarda, ısırılanın yaşadığı panikten kaynaklanan ve psikolojik olan dehşet ve taşikardi gibi semptomlar belirir. Zehirli olmayan yılanların ısırıkları da sıklıkla dişin sebep olduğu yırtılma veya sonuçta oluşan enfeksiyon yüzünden hasar verebilir. Bir ısırık ayrıca potansiyel olarak ölümcül olan anaflaktik reaksiyonu tetikleyebilir. Isırıklar için ilk yardım önerileri yılanın yaşadığı bölgeye bağlıdır, bazı türlerin ısırıklarında etkili olan tedaviler diğer türlerin ısırıklarında etkisiz olabilir.Yılanlara atfedilen ölümlerin sayısı bölgelere göre değişiklik gösterir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da ölüm oranı göreli olarak düşük olsa da yılan ısırıkları ile birlikte gelen morbidite ve mortalite dünyanın pek çok bölgesi ve özellikle sağlık tesislerinin kısıtlı olduğu kırsal kesimler için ciddi bir sağlık problemidir. Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Sahraaltı Afrikası ısırığın en çok göründüğü yerlerdir. Ayrıca neotropik ve diğer ekvatoryal ve subtropikal bölgelerde de vaka sayısı yüksektir. Her yıl on binlerce insan yılan ısırıkları sebebiyle ölmektedir. Ancak, koruyucu ayakkabılar giymek, tehlikeli yılanların yaşadığı bilinen yerlerden uzak durmak gibi alınabilecek çok sayıda tedbir bulunmaktadır.
 • Een slangenbeet is een beet door een slang. Een beet door een niet-giftige slang is medisch gezien gewoon een bijtwond; een beet van een gifslang vergt een specifieke behandeling.Slangenbeten komen in België en Nederland weinig voor; ze zijn meestal het gevolg van een poging een slang te vangen of op te pakken. De enige gifslang in deze beide landen is de adder (Vipera berus). De laatste adderbeet met dodelijke afloop in Nederland of België gebied is tientallen jaren geleden. Soms worden daar echter wel eens reptielenhouders gebeten door hun eigen gifslangen.In Afrika en Azië komen slangenbeten daarentegen veel voor, vaak ook met dodelijke afloop. Hier gaat het vaak om blootsvoets lopende mensen die onbedoeld op een slang trappen. Wereldwijd sterven naar schatting jaarlijks enige tienduizenden mensen aan een slangenbeet. Harde gegevens hierover zijn echter schaars. De voornaamste gifslangen die dodelijke slachtoffers maken zijn Echis (zaagschubadders) soorten in Noord-Afrika, Bothrops asper en B. atrox (lanspuntslang) in Centraal- en Zuid-Amerika, en Naja soorten (cobra's) en Bungarus soorten (kraits) in Azië.
 • A snakebite is an injury caused by a bite from a snake, often resulting in puncture wounds inflicted by the animal's fangs and sometimes resulting in envenomation. Although the majority of snake species are non-venomous and typically kill their prey with constriction rather than venom, venomous snakes can be found on every continent except Antarctica. Snakes often bite their prey as a method of hunting, but also for defensive purposes against predators. Since the physical appearance of snakes may differ, there is often no practical way to identify a species and professional medical attention should be sought.The outcome of snake bites depends on numerous factors, including the species of snake, the area of the body bitten, the amount of venom injected, and the health conditions of the person. Feelings of terror and panic are common after a snakebite and can produce a characteristic set of symptoms mediated by the autonomic nervous system, such as a racing heart and nausea. Bites from non-venomous snakes can also cause injury, often due to lacerations caused by the snake's teeth, or from a resulting infection. A bite may also trigger an anaphylactic reaction, which is potentially fatal. First aid recommendations for bites depend on the snakes inhabiting the region, as effective treatments for bites inflicted by some species can be ineffective for others.The number of fatalities attributed to snake bites varies greatly by geographical area. Although deaths are relatively rare in Australia, Europe and North America, the morbidity and mortality associated with snake bites is a serious public health problem in many regions of the world, particularly in rural areas lacking medical facilities. Further, while South Asia, Southeast Asia, and sub-Saharan Africa report the highest number of bites, there is also a high incidence in the Neotropics and other equatorial and subtropical regions. Each year tens of thousands of people die from snake bites, yet the risk of being bitten can be lowered with preventive measures, such as wearing protective footwear and avoiding areas known to be inhabited by dangerous snakes.
 • Uštknutí je poranění způsobené zuby jedovatého hada. Jedná se o bolestivé bodné rány s tendencí ke krvácení a zanícení. Při kousnutí hadem nemusí vždy dojít k uštknutí, neboť had jedem šetří a může se až během útoku rozhodnout jed nepoužít. Podle statistiky přísluší na 1000 hadích kousnutí asi 500 uštknutí a pouze jeden mrtvý . Naproti tomu infekce je velmi častou komplikací pokousání.
 • Una mordedura de serpiente es una lesión resultando a menudo en heridas punzantes causadas por los colmillos del animal y, a veces, resultando en el envenenamiento, en cuyo caso se llama emponzoñamiento ofídico. Aunque la mayoría de las especies de serpientes no son venenosas y generalmente matan a sus presas por constricción en lugar de utilizar veneno, se puede encontrar serpientes venenosas en todos los continentes, excepto la Antártida. Las serpientes con frecuencia muerden a su presa como un método de caza, pero también pueden morder como defensa contra los depredadores. Dado que el aspecto físico de las serpientes venenosas puede variar, no existe forma práctica de identificar a una especie y evaluar si se debe buscar atención médica profesional.El resultado de las mordeduras de serpientes depende de diferentes factores, incluyendo de la especie de serpiente, el área del cuerpo afectado, la cantidad de veneno inyectado, y el estado de salud de la víctima. Sentimientos de pánico y terror son comunes después de una mordedura de serpiente, y pueden producir un conjunto característico de síntomas mediados por el sistema nervioso autónomo, como latidos acelerados del corazón y náuseas. Las mordeduras de serpientes no venenosas también pueden causar lesiones, a menudo debido a las laceraciones causadas por los dientes de la serpiente, o por una infección resultante. Una mordedura puede también desencadenar una reacción anafiláctica, la cual es potencialmente mortal. Recomendaciones de primeros auxilios para las mordeduras de serpientes dependen de las especies que habitan en la región, ya que los tratamientos eficaces para las mordeduras infligidas por algunas especies pueden ser ineficaces para las de otras especies. El número de muertes atribuidas a las mordeduras de serpientes varía mucho por zona geográfica. Aunque las muertes son relativamente raras en Australia, Europa y Norteamérica, la morbilidad y mortalidad asociadas con las mordeduras de serpientes es un serio problema de salud pública en muchas regiones del mundo, particularmente en las zonas rurales que carecen de servicios médicos. Además, mientras que el sur de Asia, el sudeste de Asia y África subsahariana reportan el mayor número de mordeduras, también hay una alta incidencia en los Neotrópicos y otras regiones ecuatoriales y subtropicales. Cada año, decenas de miles de personas mueren a causa de mordeduras de serpientes, aunque el riesgo de una mordedura puede reducirse con medidas preventivas, como el uso de calzado de protección y evitar las zonas de que se sabe que están habitadas por serpientes peligrosas.
 • Unter einem Schlangenbiss wird eine Bissverletzung verstanden, die durch eine Giftschlange verursacht wurde und bei dem es durch die Abgabe von Gift zu einer Vergiftung kommt. Schlangen beißen meist um Beute zu überwältigen, aber auch zur Verteidigung. Sekundär besteht die Gefahr einer Infektion.Nicht in jedem Fall wird jedoch bei einem Biss einer Giftschlange Gift abgegeben, es ist jedoch bis zum Nachweis immer davon auszugehen. In etwa der Hälfte der Fälle kommt es zu einem so genannten Trockenbiss, bei dem kein Gift in die Wunde gelangt. Es wird angenommen, dass Schlangen bei Verteidigungsbissen häufig „ohne Gift“ beißen, um dieses nicht zu verschwenden. Es ist jedoch auch möglich, dass die Schlange das Gift versehentlich schon freisetzt, bevor ihre Zähne die Haut des Angreifers durchdrungen haben.Auch durch die im deutschsprachigen Raum beheimateten Giftschlangen Kreuzotter kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen, insbesondere durch lebensbedrohliche allergische Reaktionen.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5843539 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 59832 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 218 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109447885 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:diseasesdb
 • 29733 (xsd:integer)
prop-fr:emedicinesubj
 • med
prop-fr:emedicinetopic
 • 2143 (xsd:integer)
prop-fr:icd
 • 989.500000 (xsd:double)
 • T63.0, W59 , X20
prop-fr:légende
 • Morsure sur un pied
prop-fr:medlineplus
 • 31 (xsd:integer)
prop-fr:meshid
 • D012909
prop-fr:nom
 • Morsure de serpent
prop-fr:width
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une morsure de serpent est une blessure occasionnée par un serpent, résultant généralement de la pénétration des crochets de cet animal dans le corps, pouvant s'ensuivre d'une envenimation. Bien que la majorité des espèces de serpents ne soient pas venimeuses et étouffent leurs proies par constriction plutôt qu'en les paralysant avec leur venin, on trouve des espèces de serpents venimeux sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique.
 • Uštknutí je poranění způsobené zuby jedovatého hada. Jedná se o bolestivé bodné rány s tendencí ke krvácení a zanícení. Při kousnutí hadem nemusí vždy dojít k uštknutí, neboť had jedem šetří a může se až během útoku rozhodnout jed nepoužít. Podle statistiky přísluší na 1000 hadích kousnutí asi 500 uštknutí a pouze jeden mrtvý . Naproti tomu infekce je velmi častou komplikací pokousání.
 • Unter einem Schlangenbiss wird eine Bissverletzung verstanden, die durch eine Giftschlange verursacht wurde und bei dem es durch die Abgabe von Gift zu einer Vergiftung kommt. Schlangen beißen meist um Beute zu überwältigen, aber auch zur Verteidigung. Sekundär besteht die Gefahr einer Infektion.Nicht in jedem Fall wird jedoch bei einem Biss einer Giftschlange Gift abgegeben, es ist jedoch bis zum Nachweis immer davon auszugehen.
 • Een slangenbeet is een beet door een slang. Een beet door een niet-giftige slang is medisch gezien gewoon een bijtwond; een beet van een gifslang vergt een specifieke behandeling.Slangenbeten komen in België en Nederland weinig voor; ze zijn meestal het gevolg van een poging een slang te vangen of op te pakken. De enige gifslang in deze beide landen is de adder (Vipera berus). De laatste adderbeet met dodelijke afloop in Nederland of België gebied is tientallen jaren geleden.
 • Una mordedura de serpiente es una lesión resultando a menudo en heridas punzantes causadas por los colmillos del animal y, a veces, resultando en el envenenamiento, en cuyo caso se llama emponzoñamiento ofídico. Aunque la mayoría de las especies de serpientes no son venenosas y generalmente matan a sus presas por constricción en lugar de utilizar veneno, se puede encontrar serpientes venenosas en todos los continentes, excepto la Antártida.
 • Yılan ısırığı veya yılan sokması, yılanın dişleri ile sebep olduğu yaralanmadır. Yılanlar çoğu zaman avlarını ısırırlar, ancak sık görülmese de, genellikle savunma amaçlı olarak insanları da ısırdıkları olur. Çoğu yılan zehirsizdir ve avlarını genellikle zehir kullanmadan boğarak öldürürler. Bununla birlikte zehirli yılanlar -Antarktika haricinde- her kıtada bulunur. Isırıklar için önerilen ilkyardım yöntemleri yılanın yaşadığı bölgeye göre değişir.
 • A snakebite is an injury caused by a bite from a snake, often resulting in puncture wounds inflicted by the animal's fangs and sometimes resulting in envenomation. Although the majority of snake species are non-venomous and typically kill their prey with constriction rather than venom, venomous snakes can be found on every continent except Antarctica. Snakes often bite their prey as a method of hunting, but also for defensive purposes against predators.
rdfs:label
 • Morsure de serpent
 • Mordedura de serpiente
 • Schlangenbiss
 • Slangenbeet
 • Snakebite
 • Uštknutí hadem
 • Yılan ısırığı
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of