La mole (symbole : mol) est une unité de base du système international, adoptée en 1971, qui est principalement utilisée en physique et en chimie. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12.Une mole d’atomes contient environ 6,02214040×1023 atomes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La mole (symbole : mol) est une unité de base du système international, adoptée en 1971, qui est principalement utilisée en physique et en chimie. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12.Une mole d’atomes contient environ 6,02214040×1023 atomes. Ce nombre est appelé Nombre d'Avogadro, son symbole est NA.
 • Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství. Jeden mol libovolné látky obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku 12C. Tento počet udává Avogadrova konstanta, jejíž hodnota je přibližně 6,022×1023 mol−1.Mol je jedna ze sedmi základních jednotek soustavy SI.
 • Mol adalah satuan dasar SI yang mengukur jumlah zat. Istilah "mol" pertama kali diciptakan oleh Wilhem Ostwald dalam bahasa Jerman pada tahun 1893, walaupun sebelumnya telah terdapat konsep massa ekuivalen seabad sebelumnya. Istilah mol diperkirakan berasal dari kata bahasa Jerman Molekül. Nama gram atom dan gram molekul juga pernah digunakan dengan artian yang sama dengan mol, namun sekarang sudah tidak digunakan.Satu mol didefinisikan sebagai jumlah zat suatu sistem yang mengandung "entitas elementer" (atom, molekul, ion, elektron) sebanyak atom-atom yang berada dalam 12 gram karbon-12. Sehingga: satu mol besi mengandung sejumlah atom yang sama banyaknya dengan satu mol emas; satu mol benzena mengandung sejumlah molekul yang sama banyaknya dengan satu mol air; jumlah atom dalam satu mol besi adalah sama dengan jumlah molekul dalam satu mol air.Terdapat miskonsepsi yang umum bahwa mol didefinisikan menurut tetapan Avogadro (juga disebut "bilangan Avogadro"). Namun kita tidak perlulah mengetahui jumlah atom ataupun molekul yang ada dalam suatu zat untuk menggunakan satuan mol, dan sebenarnya pula pengukuran jumlah zat dilakukan pertama kali sebelum adanya teori atom modern. Definisi mutakhir mol disepakati pada tahun 1960-an. Sebelumnya, definisi mol didasarkan pada berat atom hidrogen, berat atom oksigen, dan massa atom relatif oksigen-16. Keempat definisi ini memiliki tingkat perbedaan yang lebih kecil dari 1%.Metode yang paling umum untuk mengukur jumlah zat adalah dengan mengukur massanya dan kemudian membagi nilai massanya dengan massa molar zat tersebut. Massa molar dapat dihitung dengan mudah dari nilai tabulasi bobot atom dan tetapan massa molar (didefinisikan sebagai 1 g/mol). Metode lainnya meliputi penggunaan volume molar ataupun pengukuran muatan listrik.
 • De mol (meervoud: molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI, het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het is de eenheid voor hoeveelheid stof. Het gehanteerde symbool is eveneens mol.
 • A mól az anyagmennyiség mértékegysége, egyike az SI alapegységeknek. Jele: mol.A mól annak a rendszernek anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg szén-12-izotópban.Az elemi egység fajtáját pontosan meg kell adni. Ez lehet atom, molekula, ion, elektron, egyéb részecske, vagy ezek meghatározott csoportja. (14. CGPM, 1971)A meghatározásnál csak azokat a szénatomokat szabad figyelembe venni, amelyeket nem terhel kötési energia, nyugalomban vannak, és alapállapotúnak tekinthetőek (CIPM, 1980)Az anyagmennyiség mólokban kifejezett értékét mólszámnak nevezik (a molaritás mol/dm-3-ben kifejezett számértékének többszörösét, vagy tört részét).1 mol anyagban, jó közelítéssel 6,022045·1023 darab részecske található, mely pontosan az Avogadro-szám nagysága.
 • Mole is a unit of measurement used in chemistry to express amounts of a chemical substance, defined as the amount of any substance that contains as many elementary entities (e.g., atoms, molecules, ions, electrons) as there are atoms in 12 grams of pure carbon-12 (12C), the isotope of carbon with relative atomic mass 12. This corresponds to the Avogadro constant, which has a value of 6.02214129(27)×1023 elementary entities of the substance. It is one of the base units in the International System of Units, and has the unit symbol mol and corresponds with the dimension symbol N. In honour of the unit, some chemists celebrate October 23 (a reference to the 1023 part of Avogadro's number) as "Mole Day".The mole is widely used in chemistry instead of units of mass or volume as a convenient way to express amounts of reactants or of products of chemical reactions. For example, the chemical equation 2 H2 + O2 → 2 H2O implies that 2 mol of dihydrogen (H2) and 1 mol of dioxygen (O2) react to form 2 mol of water (H2O). The mole may also be used to express the number of atoms, ions, or other elementary entities in a given sample of any substance. The concentration of a solution is commonly expressed by its molarity, defined as the number of moles of the dissolved substance per litre of solution.The number of molecules in a mole (known as Avogadro's constant) is defined such that the mass of one mole of a substance, expressed in grams, is exactly equal to the substance's mean molecular mass. For example, the mean molecular mass of natural water is about 18.015, so one mole of water is about 18.015 grams. Making use of this equation considerably simplifies many chemical and physical computations.The term gram-molecule was formerly used for essentially the same concept. The term gram-atom (abbreviated gat.) has been used for a related but distinct concept, namely a quantity of a substance that contains Avogadro's number of atoms, whether isolated or combined in molecules. Thus, for example, 1 mole of MgB2 is 1 gram-molecule of MgB2 but 3 gram-atoms of MgB2.
 • El mol és una de les unitats base del Sistema Internacional. Es defineix com la quantitat d'una substància que conté un nombre de partícules o entitats elementals igual al nombre d'àtoms contingut en 0.012 kg de carboni-12. S'utilitza principalment per comptar àtoms i molècules, però també electrons, ions o altres tipus de partícules. El nombre de partícules en un mol és aproximadament 6,022·1023, i es coneix com a nombre d'Avogadro. 1 mol ≈ 6,022·1023Podem calcular quina massa d'un element químic correspon a un mol de l'element. Per a fer-ho necessitem el pes atòmic de l'element. Per exemple, el ferro, la seva massa atòmica relativa és 55,845 u, com que una u és 1/NA grams tenim;1 àtom de Ferro = 55.845 u1 mol de Ferro = 55.845 gramsSi volem calcular la massa d'una molècula, haurem de fer servir el seu pes molecular;1 molècula de clorur de sodi= 35,453 u (massa atòmica relativa del clor) + 22,989770 u (massa atòmica relativa del sodi) = 58,44277 u1 mol de clorur de sodi = 58,44277 gramsLa molaritat, és un concepte que s'usa en química per a mesurar concentracions de substàncies. Així, després de dissoldre un mol de clorur de sodi i afegir aigua fins a obtenir un litre de dissolució, podrem dir que tenim una dissolució de clorur de sodi un molar.1 mol/L = 1 Molar = 1 M
 • Мол е единица за количество вещество. Тя е част от системата SI и има означение mol.По дефиниция 1 mol е количеството вещество в система, съдържаща толкова структурни единици (частици, елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма (12 грама) въглерод 12 (12С). Количеството частици в 1 mol от което и да е вещество е постоянна величина и се нарича число на Авогадро: NA = 6,023×1023 mol-1При използване на единицата мол трябва да бъде посочен видът на структурните единици (елементи), като те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или определени групи от тях.Практически е важно да се знае, че 1 mol от даден елемент (или съединение) е точно толкова грама, колкото е атомната (молекулната) маса на атома (молекулата) на този елемент, измерена в u.
 • Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii, o symbolu (oznaczeniu) mol.Jeden mol jest to liczność materii układu, zawierającego liczbę cząstek (np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów i innych indywiduów chemicznych, a także fotonów, w tym ostatnim przypadku nosi nazwę ajnsztajn) równą liczbie atomów zawartych w dokładnie 0,012 kilograma izotopu węgla 12C (przy założeniu, że węgiel jest w stanie niezwiązanym chemicznie, w spoczynku, a jego atomy nie znajdują się w stanie wzbudzenia). W jednym molu znajduje się (6,02214129 ± 0,00000027) ×1023 cząstek. Liczba ta jest nazywana liczbą Avogadra.Mol jest jednostką bezwymiarową, podobnie jak inne jednostki miary liczności jak np. tuzin, mendel, kopa czy gros. Jednak, w przeciwieństwie do jednostek typu „tuzin”, użycie mola, ze względu na jego wielkość, jest ograniczone do zliczania obiektów mikroskopowych.
 • Моль (русское обозначение: моль; международное: mol) — единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.Моль принят в качестве основной единицы СИ XIV Генеральной конференцией по мерам и весам в 1971 году.
 • Mol bat karbono-12 hutsezko 0,012 kg-tan dauden atomoak beste gauzaki elementalak dituen substantzia kopurua da. (14. CGPMa (1971) 3. erabakia, CR 78) Gauzaki elementalak atomoak, molekulak, ioiak, elektroiak, edo partikulak izan daitezke.Gutxi gora behera 6,02214199×1023 unitate dira (Avogadroren zenbakia).
 • O mol (português brasileiro) ou a mole (português europeu) é o nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades (SI) para a grandeza quantidade de substância (símbolo: mol). É uma das sete unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, muito utilizada na Química. O seu uso é comum para simplificar representações de proporções químicas e no cálculo de concentração de substâncias.O Escritório Internacional de Pesos e Medidas define: " Mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 quilograma de carbono-12". A unidade mol é muitas vezes comparada à "dúzia", pois ambas são adimensionais (sem unidades) e são utilizadas para descrever quantidades. Porém, o uso do mol mostra-se adequado somente para descrever quantidades de entidades elementares (átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas, ou grupos específicos de tais partículas).
 • 몰(mole, 기호: ㏖)은 물질의 입자의 수를 나타내는 국제단위계의 기본 단위이다.통상적으로 '입자'란 분자로 이루어진 물질의 경우 분자, 혹은 결정 따위의 경우 실험식의 단위 따위를 일컬으며, 때로는 전자, 광자 등의 수를 나타내기도 한다. 거시적 계의 입자수는 직접적으로 측정하기 어렵고, 또 측정하더라도 너무 크기 때문에, 편의상 물질량이라는 새로운 측정량을 도입하였다. 1 몰은 12g에 해당하는 탄소-12 원자의 물질량으로 정의한다. 1 몰에 해당하는 입자의 수는 아보가드로 수라고 부르며, 약 6.0221415×1023이다.용액의 농도를 몰 수를 이용하여 표시할 수 있는데, 몰랄 농도는 용매 1 킬로그램 속에 들어 있는 용질의 몰 수이며, 몰 농도는 용액 1 리터 속에 들어 있는 용질의 몰 수이다.
 • モル(mole、記号: mol 英語、ドイツ語それぞれの原音に忠実にカナ表記するとモウル、モールとなる) は国際単位系(SI)における物質量の単位である。SI基本単位の一つである。現在のモルの定義は以下の通りである。モルは、0.012キログラム(12グラム)の炭素12の中に存在する原子の数と等しい要素粒子を含む系の物質量である。モルを用いるとき、要素粒子を指定する必要があるが、それは原子、分子、イオン、電子その他の粒子、またはこれらの粒子の集合体であって良い。1980年に国際度量衡委員会(CIPM)により以下の補則が加えられている。これはモルの定義の一部である。この定義の中で、炭素12は結合しておらず、静止しており、基底状態にあるものを基準とすることが想定されている。化合物分子を構成する成分元素の数の比は整数比をとるので、化学反応を調べる場合、原子の数を調べるのが望ましいが、実際人間の尺度では、数えることができないので、ある原子量の元素の比較的精度よく測定できる大きさの質量の物質量を、物質量の単位とする。1モルに含まれる構成要素の数をアボガドロ定数という。現在の炭素原子によるモルの定義を「炭素スケール」とよび、過去の酸素基準と分けて呼ぶこともある。
 • La mole (ex grammomole, simbolo mol) è l'unità di misura della quantità di sostanza. È una delle sette unità di misura fondamentali del Sistema internazionale.Una mole di una sostanza contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi contenuti in 12 grammi dell'isotopo 12 del carbonio: tale numero è noto come numero di Avogadro, dal chimico e fisico italiano Amedeo Avogadro, ed è pari a 6,02214179(30) × 1023 .Una mole è quindi associata a un numero enorme di entità o particelle (più di seicento triliardi).Nel caso di un composto chimico, si può definire la mole la quantità di sostanza avente massa (ad esempio espressa in grammi) numericamente uguale alla massa molecolare di ogni singola molecola. Tale quantità in realtà varia a seconda della miscela isotopica che prendiamo in considerazione, ma la sua variazione può in genere assumersi trascurabile.Il concetto di mole fu introdotto da Wilhelm Ostwald nel 1896.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5707 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9296 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110331223 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:quantité
prop-fr:symbole
 • mol
prop-fr:système
prop-fr:unité
 • Mole
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La mole (symbole : mol) est une unité de base du système international, adoptée en 1971, qui est principalement utilisée en physique et en chimie. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12.Une mole d’atomes contient environ 6,02214040×1023 atomes.
 • Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství. Jeden mol libovolné látky obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku 12C. Tento počet udává Avogadrova konstanta, jejíž hodnota je přibližně 6,022×1023 mol−1.Mol je jedna ze sedmi základních jednotek soustavy SI.
 • De mol (meervoud: molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI, het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het is de eenheid voor hoeveelheid stof. Het gehanteerde symbool is eveneens mol.
 • Моль (русское обозначение: моль; международное: mol) — единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.Моль принят в качестве основной единицы СИ XIV Генеральной конференцией по мерам и весам в 1971 году.
 • Mol bat karbono-12 hutsezko 0,012 kg-tan dauden atomoak beste gauzaki elementalak dituen substantzia kopurua da. (14. CGPMa (1971) 3. erabakia, CR 78) Gauzaki elementalak atomoak, molekulak, ioiak, elektroiak, edo partikulak izan daitezke.Gutxi gora behera 6,02214199×1023 unitate dira (Avogadroren zenbakia).
 • 몰(mole, 기호: ㏖)은 물질의 입자의 수를 나타내는 국제단위계의 기본 단위이다.통상적으로 '입자'란 분자로 이루어진 물질의 경우 분자, 혹은 결정 따위의 경우 실험식의 단위 따위를 일컬으며, 때로는 전자, 광자 등의 수를 나타내기도 한다. 거시적 계의 입자수는 직접적으로 측정하기 어렵고, 또 측정하더라도 너무 크기 때문에, 편의상 물질량이라는 새로운 측정량을 도입하였다. 1 몰은 12g에 해당하는 탄소-12 원자의 물질량으로 정의한다. 1 몰에 해당하는 입자의 수는 아보가드로 수라고 부르며, 약 6.0221415×1023이다.용액의 농도를 몰 수를 이용하여 표시할 수 있는데, 몰랄 농도는 용매 1 킬로그램 속에 들어 있는 용질의 몰 수이며, 몰 농도는 용액 1 리터 속에 들어 있는 용질의 몰 수이다.
 • モル(mole、記号: mol 英語、ドイツ語それぞれの原音に忠実にカナ表記するとモウル、モールとなる) は国際単位系(SI)における物質量の単位である。SI基本単位の一つである。現在のモルの定義は以下の通りである。モルは、0.012キログラム(12グラム)の炭素12の中に存在する原子の数と等しい要素粒子を含む系の物質量である。モルを用いるとき、要素粒子を指定する必要があるが、それは原子、分子、イオン、電子その他の粒子、またはこれらの粒子の集合体であって良い。1980年に国際度量衡委員会(CIPM)により以下の補則が加えられている。これはモルの定義の一部である。この定義の中で、炭素12は結合しておらず、静止しており、基底状態にあるものを基準とすることが想定されている。化合物分子を構成する成分元素の数の比は整数比をとるので、化学反応を調べる場合、原子の数を調べるのが望ましいが、実際人間の尺度では、数えることができないので、ある原子量の元素の比較的精度よく測定できる大きさの質量の物質量を、物質量の単位とする。1モルに含まれる構成要素の数をアボガドロ定数という。現在の炭素原子によるモルの定義を「炭素スケール」とよび、過去の酸素基準と分けて呼ぶこともある。
 • Mole is a unit of measurement used in chemistry to express amounts of a chemical substance, defined as the amount of any substance that contains as many elementary entities (e.g., atoms, molecules, ions, electrons) as there are atoms in 12 grams of pure carbon-12 (12C), the isotope of carbon with relative atomic mass 12. This corresponds to the Avogadro constant, which has a value of 6.02214129(27)×1023 elementary entities of the substance.
 • Мол е единица за количество вещество. Тя е част от системата SI и има означение mol.По дефиниция 1 mol е количеството вещество в система, съдържаща толкова структурни единици (частици, елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма (12 грама) въглерод 12 (12С).
 • El mol és una de les unitats base del Sistema Internacional. Es defineix com la quantitat d'una substància que conté un nombre de partícules o entitats elementals igual al nombre d'àtoms contingut en 0.012 kg de carboni-12. S'utilitza principalment per comptar àtoms i molècules, però també electrons, ions o altres tipus de partícules. El nombre de partícules en un mol és aproximadament 6,022·1023, i es coneix com a nombre d'Avogadro.
 • Avogadro sayısı (6,0221415·1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Mol, hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez."Mol" ismi, Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından koyulmuştur.
 • La mole (ex grammomole, simbolo mol) è l'unità di misura della quantità di sostanza.
 • O mol (português brasileiro) ou a mole (português europeu) é o nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades (SI) para a grandeza quantidade de substância (símbolo: mol). É uma das sete unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, muito utilizada na Química.
 • Mol adalah satuan dasar SI yang mengukur jumlah zat. Istilah "mol" pertama kali diciptakan oleh Wilhem Ostwald dalam bahasa Jerman pada tahun 1893, walaupun sebelumnya telah terdapat konsep massa ekuivalen seabad sebelumnya. Istilah mol diperkirakan berasal dari kata bahasa Jerman Molekül.
 • A mól az anyagmennyiség mértékegysége, egyike az SI alapegységeknek. Jele: mol.A mól annak a rendszernek anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg szén-12-izotópban.Az elemi egység fajtáját pontosan meg kell adni. Ez lehet atom, molekula, ion, elektron, egyéb részecske, vagy ezek meghatározott csoportja. (14.
 • Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii, o symbolu (oznaczeniu) mol.Jeden mol jest to liczność materii układu, zawierającego liczbę cząstek (np.
rdfs:label
 • Mole (unité)
 • Mol
 • Mol
 • Mol
 • Mol
 • Mol
 • Mol
 • Mol
 • Mol
 • Mol (birim)
 • Mol (eenheid)
 • Mole
 • Mole (unit)
 • Mól
 • Мол
 • Моль
 • モル
 • 몰 (단위)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of