La discontinuité de Mohorovičić, abrégée Moho, est la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre. Le Moho est la limite inférieure de la croûte continentale, ayant une épaisseur comprise entre 20 et 90 km (épaisseur plus grande sous les chaînes montagneuses) et de la croûte océanique ayant une épaisseur comprise entre 5 et 10 km. Le Moho est en moyenne situé à 35 km de profondeur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La discontinuité de Mohorovičić, abrégée Moho, est la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre. Le Moho est la limite inférieure de la croûte continentale, ayant une épaisseur comprise entre 20 et 90 km (épaisseur plus grande sous les chaînes montagneuses) et de la croûte océanique ayant une épaisseur comprise entre 5 et 10 km. Le Moho est en moyenne situé à 35 km de profondeur.
 • La discontinuidad de Mohorovičić, a veces llamada simplemente «moho», es una zona de transición entre la corteza y el manto terrestre. Se sitúa a una profundidad media de unos 35 km, pudiendo encontrarse a 70 km de profundidad bajo los continentes o a tan solo 10 km bajo los océanos. Se pone de relieve cuando las ondas sísmicas P y S aumentan bruscamente su velocidad. Constituye la superficie de separación entre los materiales rocosos menos densos de la corteza, formada fundamentalmente por silicatos de aluminio, calcio, sodio y potasio, y los materiales rocosos más densos del manto, constituido por silicatos de hierro y magnesio.
 • Mohorovičić etenunea lurrazalaren eta mantuaren arteko trantsizio gunea da. Batez beste 35 km-tako sakoneran agertzen da, kontinente azpian 70 kmra irits daiteke eta itsas azpian 10 km-tako sakoneran. Sismogrametan erraz ikusten da, bertan P eta S uhinek azelerazio handia jasaten dutelako, azken batean material arinagoen (lurrazala) eta dentsoagoen (mantua) arteko muga delako.
 • A descontinuidade de Mohorovičić, também chamada Moho, ou simplesmente Descontinuidade M, é a fronteira entre a crosta e o manto terrestre. Como o próprio nome indica, esta fronteira é descontínua, variando em espessura e distância da superfície. Esta distância varia de entre 5 km a 10 km no fundo dos oceanos a cerca de 35–40 km abaixo dos continentes, podendo atingir 60 km sob as cordilheiras e montanhas mais elevadas. Já a espessura varia de 0,1 km até alguns quilômetros.O nome foi dado em homenagem a Andrija Mohorovičić (1857-1936), o geofísico, seu descobridor.O estudo extensivo da descontinuidade iniciou durante o Ano Geofísico Internacional (AGI), na década de 1950.As ondas sísmicas sofrem uma variação de velocidade brusca (aumentam a velocidade) ao atravessarem o Moho.
 • De Mohorovičić-discontinuïteit, vaak Moho genoemd, is een seismische discontinuïteit die de grens vormt tussen de aardkorst en de aardmantel.
 • 모호로비치치 불연속면(Mohorovičić 不連續面), 줄여서 모호면(Moho 面)은 지구의 지각과 맨틀의 경계면이다.
 • Границата на Мохоровичич е зона, която разграничава земната кора от слоя, разположен непосредствено под нея - мантията.
 • Die Mohorovičić-Diskontinuität [ˈmɔhɔrɔʋitʃitɕ], meist kurz als Moho bezeichnet, stellt eine Grenzfläche innerhalb des Schalenbaus der Erde dar. Sie trennt die Erdkruste vom Erdmantel. Einerseits ist für diesen Übergang eine Diskontinuität der Laufgeschwindigkeit von Erdbebenwellen ausschlaggebend, andererseits bedeutet er einen Wechsel in der mineralogischen Zusammensetzung des Gesteins. Nicht immer fallen diese beiden Grenzen zusammen, in manchen Fällen ist der Übergang nicht sprunghaft, sondern kontinuierlich über einen größeren Bereich.Unter den Ozeanen ist der Tiefenbereich der Mohorovičić-Diskontinuität ziemlich niedrig (~ 10 km oder weniger), unter den Kontinenten dagegen relativ hoch (~ 50 km und mehr).
 • モホロビチッチ不連続面(モホロビチッチふれんぞくめん、英: Mohorovičić discontinuity)とは、地震波速度の境界であり、地球の地殻とマントルとの境界のことである。日本ではしばしばモホ不連続面(英: Moho discontinuity)あるいはモホ面と略されることがある。
 • Mohorovičić süreksizliği, yerkabuğu ile manto arasında sismik dalgaların uğradığı değişiklik sonucu o bölgede bir değişim olduğunun saptanması sonucunda, bu duruma verilmiş olan addır.1.Kıtasal kabuk2.Denizel kabuk3.Üst manto4.Alt manto5.Dış çekirdek6.İç çekirdekA.Mohorovicic SüreksizliğiB.Wiechert-Gutenberg süreksizliğiC.Lehman SüreksizliğiYer bilimlerinde süreksizlikler bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlar olarak tanımlanabilir. Süreksizlikler yerküre içinde katmanları birbirinden ayıran sınırlar olduğu gibi taş veya kaya gibi daha küçük ölçekdeki yapılarda da görülebilir. Bununla birlikte Mohorovičić süreksizliği yer kabuğu ile astenosfer arasındaki sınır olarak bilinir. Bu sınırda sismik dalgalara ait hızlar, yoğunluk ve basınç gibi fiziksel parametreler değişim gösterir. Yer kabuğundaki hızlara göre Mohorovičić süreksizliğinden itibaren sismik hızlarda %10 civarında bir artış gözlenir.
 • Nieciągłość Mohorovičicia (nieciągłość Moho) – termin geologiczny, oznaczający granicę pomiędzy skorupą i płaszczem Ziemi. Jest to kilkusetmetrowej grubości warstwa przejściowa. Leży na różnych głębokościach, pod oceanami średnio na głębokości 5-8 km, natomiast pod kontynentami znacznie głębiej – około 35 km. Pod wysokimi górami (np. Himalajami) może leżeć nawet na głębokościach do 80 km.Odkryta została w 1909 roku przez Andriję Mohorovičicia, chorwackiego meteorologa i sejsmologa, który zauważył skokową zmianę prędkości fal sejsmicznych na tej właśnie głębokości od ok. 7 km/s do nieco powyżej 8 km/s .Warunki panujące w skałach w tej strefie są znane dzięki odsłonięciom sekwencji ofiolitowej - skał powstałych na dnie oceanu. Do tej pory żadne wiercenia nie dotarły do nieciągłości Moho. Najgłębszy odwiert na lądzie sięga ponad 12 km pod powierzchnię (SG-3 na Półwyspie Kolskim), a na oceanie – 2111 metrów (Statek JOIDES Resolution, odwiert 504B, wschodni Pacyfik) pod jego dnem. Na początku drugiej połowy XX wieku istniała propozycja wywiercenia otworu w dnie oceanu, który sięgałby do tej nieciągłości (tzw. Projekt MOHOLE), ale z powodu braku środków zaniechano jego realizacji w 1967 r.W ostatnich latach do strefy nieciągłości i do górnego płaszcza chcą się przewiercić Japończycyprzy pomocy kosztującego 540 mln dolarów statku badawczego "Chikyu". Statek ten może wykonać odwierty do głębokości 10 km przy maksymalnej głębokości dna oceanu 2500 m.Dotarcie do strefy Moho jest dla japońskich naukowców sprawą kluczową, gdyż pozwala zweryfikować teorie na temat budowy płaszcza ziemskiego i w konsekwencji lepiej zrozumieć mechanizm powstawania trzęsień ziemi.== Przypisy ==
 • La discontinuïtat de Mohorovičić és una zona de transició entre l'escorça i el mantell terrestre. Apareix a una profunditat mitjana d'uns 35 km, podent trobar-se a 70 km de profunditat sota els continents, o tan sols a 10 km sota dels oceans. Es posa en relleu quan les ones P i S augmenten bruscament la seva velocitat. Constitueix la superfície de separació entre els materials rocosos menys densos de l'escorça, formada fonamentalment per silicats d'alumini, calci, sodi i potassi, i els materials rocosos més densos del mantell, constituït per silicats de ferro i magnesi.Va ser descrita el 1909 pel sismòleg croat Andrija Mohorovičić.
 • Граница (поверхность) Мохоровичича (сокращённо Мохо) — нижняя граница земной коры, на которой происходит резкое увеличение скоростей продольных сейсмических волн с 6,7—7,6 до 7,9—8,2 км/с и поперечных — с 3,6—4,2 до 4,4—4,7 км/с. Плотность вещества также возрастает скачком, предположительно, с 2,9—3 до 3,1—3,5 т/м³.Поверхность Мохоровичича прослеживается по всему Земному шару на глубине от 5 до 70 км. Она может не совпадать с границей земной коры и мантии, вероятнее всего, являясь границей раздела слоёв различного химического состава. Поверхность, как правило, повторяет рельеф местности.В общих чертах форма поверхности Мохоровичича представляет собой зеркальное отражение рельефа внешней поверхности литосферы: под океанами она выше, под континентальными равнинами — ниже.Установлена в 1909 году хорватским геофизиком и сейсмологом Андреем Мохоровичичем на основании сейсмических данных. Было замечено, что сейсмограмма неглубоких землетрясений имеет два и более акустических сигналов: прямой и преломленный.
 • La discontinuità di Mohorovičić (o Moho) è la zona che separa la crosta terrestre dal mantello.
 • The Mohorovičić discontinuity (Croatian pronunciation: [moxoroʋitʃitɕ]), usually referred to as the Moho, is the boundary between the Earth's crust and the mantle. Named after the pioneering Croatian seismologist Andrija Mohorovičić, the Moho separates both the oceanic crust and continental crust from underlying mantle. The Moho lies almost entirely within the lithosphere; only beneath mid-ocean ridges does it define the lithosphere–asthenosphere boundary. The Mohorovičić discontinuity was first identified in 1909 by Mohorovičić, when he observed that seismograms from shallow-focus earthquakes had two sets of P-waves and S-waves, one that followed a direct path near the Earth's surface and the other refracted by a high-velocity medium.The Mohorovičić discontinuity is 5 to 10 kilometres (3–6 mi) below the ocean floor, and 20 to 90 kilometres (10–60 mi), with an average of 35 kilometres (22 mi), beneath typical continents.
 • Mohorovičićova diskontinuita nebo Mohorovičićova vrstva nespojitosti (známá také pod zkratkou MOHO) je vrstva, která geologicky definuje přechod zemské kůry a svrchního pláště. Nachází se v rozmezí hloubek 20–90 kilometrů pod kontinenty a 10–20 kilometrů pod oceány. V ČR se pohybuje vrstva mezi 30. a 40. kilometrem pod zemským povrchem. Jedná se o první významnou diskontinuitu v zemských obalech, na kterém dochází ke skokovému zrychlení pohybu seismických vln až přes rychlosti 8 km/s. Diskontinuita netvoří jednoduchou sférickou plochu, ale je místy zprohýbaná v závislosti na nadloží. Materiál pod diskontinuitou má větší hustotu než zemská kůra, což zajišťuje nadnášení především kontinentální kůry, která se nezanořuje zpět do pláště.Z pohledu kyselosti magmat bychom mohli hovořit o přechodu mezi kyselým a bazickým prostředím.Svůj název nese diskontinuita po chorvatském geofyzikovi Mohorovičićovi, který ji objevil v roce 1909 během výzkumů zemětřesení na Balkánském poloostrově.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 242123 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3830 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 52 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108792954 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Deep Sea Drilling Program
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La discontinuité de Mohorovičić, abrégée Moho, est la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre. Le Moho est la limite inférieure de la croûte continentale, ayant une épaisseur comprise entre 20 et 90 km (épaisseur plus grande sous les chaînes montagneuses) et de la croûte océanique ayant une épaisseur comprise entre 5 et 10 km. Le Moho est en moyenne situé à 35 km de profondeur.
 • Mohorovičić etenunea lurrazalaren eta mantuaren arteko trantsizio gunea da. Batez beste 35 km-tako sakoneran agertzen da, kontinente azpian 70 kmra irits daiteke eta itsas azpian 10 km-tako sakoneran. Sismogrametan erraz ikusten da, bertan P eta S uhinek azelerazio handia jasaten dutelako, azken batean material arinagoen (lurrazala) eta dentsoagoen (mantua) arteko muga delako.
 • De Mohorovičić-discontinuïteit, vaak Moho genoemd, is een seismische discontinuïteit die de grens vormt tussen de aardkorst en de aardmantel.
 • 모호로비치치 불연속면(Mohorovičić 不連續面), 줄여서 모호면(Moho 面)은 지구의 지각과 맨틀의 경계면이다.
 • Границата на Мохоровичич е зона, която разграничава земната кора от слоя, разположен непосредствено под нея - мантията.
 • モホロビチッチ不連続面(モホロビチッチふれんぞくめん、英: Mohorovičić discontinuity)とは、地震波速度の境界であり、地球の地殻とマントルとの境界のことである。日本ではしばしばモホ不連続面(英: Moho discontinuity)あるいはモホ面と略されることがある。
 • La discontinuità di Mohorovičić (o Moho) è la zona che separa la crosta terrestre dal mantello.
 • Граница (поверхность) Мохоровичича (сокращённо Мохо) — нижняя граница земной коры, на которой происходит резкое увеличение скоростей продольных сейсмических волн с 6,7—7,6 до 7,9—8,2 км/с и поперечных — с 3,6—4,2 до 4,4—4,7 км/с. Плотность вещества также возрастает скачком, предположительно, с 2,9—3 до 3,1—3,5 т/м³.Поверхность Мохоровичича прослеживается по всему Земному шару на глубине от 5 до 70 км.
 • Nieciągłość Mohorovičicia (nieciągłość Moho) – termin geologiczny, oznaczający granicę pomiędzy skorupą i płaszczem Ziemi. Jest to kilkusetmetrowej grubości warstwa przejściowa. Leży na różnych głębokościach, pod oceanami średnio na głębokości 5-8 km, natomiast pod kontynentami znacznie głębiej – około 35 km. Pod wysokimi górami (np.
 • La discontinuidad de Mohorovičić, a veces llamada simplemente «moho», es una zona de transición entre la corteza y el manto terrestre. Se sitúa a una profundidad media de unos 35 km, pudiendo encontrarse a 70 km de profundidad bajo los continentes o a tan solo 10 km bajo los océanos. Se pone de relieve cuando las ondas sísmicas P y S aumentan bruscamente su velocidad.
 • Mohorovičićova diskontinuita nebo Mohorovičićova vrstva nespojitosti (známá také pod zkratkou MOHO) je vrstva, která geologicky definuje přechod zemské kůry a svrchního pláště. Nachází se v rozmezí hloubek 20–90 kilometrů pod kontinenty a 10–20 kilometrů pod oceány. V ČR se pohybuje vrstva mezi 30. a 40. kilometrem pod zemským povrchem. Jedná se o první významnou diskontinuitu v zemských obalech, na kterém dochází ke skokovému zrychlení pohybu seismických vln až přes rychlosti 8 km/s.
 • La discontinuïtat de Mohorovičić és una zona de transició entre l'escorça i el mantell terrestre. Apareix a una profunditat mitjana d'uns 35 km, podent trobar-se a 70 km de profunditat sota els continents, o tan sols a 10 km sota dels oceans. Es posa en relleu quan les ones P i S augmenten bruscament la seva velocitat.
 • Mohorovičić süreksizliği, yerkabuğu ile manto arasında sismik dalgaların uğradığı değişiklik sonucu o bölgede bir değişim olduğunun saptanması sonucunda, bu duruma verilmiş olan addır.1.Kıtasal kabuk2.Denizel kabuk3.Üst manto4.Alt manto5.Dış çekirdek6.İç çekirdekA.Mohorovicic SüreksizliğiB.Wiechert-Gutenberg süreksizliğiC.Lehman SüreksizliğiYer bilimlerinde süreksizlikler bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlar olarak tanımlanabilir.
 • The Mohorovičić discontinuity (Croatian pronunciation: [moxoroʋitʃitɕ]), usually referred to as the Moho, is the boundary between the Earth's crust and the mantle. Named after the pioneering Croatian seismologist Andrija Mohorovičić, the Moho separates both the oceanic crust and continental crust from underlying mantle. The Moho lies almost entirely within the lithosphere; only beneath mid-ocean ridges does it define the lithosphere–asthenosphere boundary.
 • A descontinuidade de Mohorovičić, também chamada Moho, ou simplesmente Descontinuidade M, é a fronteira entre a crosta e o manto terrestre. Como o próprio nome indica, esta fronteira é descontínua, variando em espessura e distância da superfície. Esta distância varia de entre 5 km a 10 km no fundo dos oceanos a cerca de 35–40 km abaixo dos continentes, podendo atingir 60 km sob as cordilheiras e montanhas mais elevadas.
 • Die Mohorovičić-Diskontinuität [ˈmɔhɔrɔʋitʃitɕ], meist kurz als Moho bezeichnet, stellt eine Grenzfläche innerhalb des Schalenbaus der Erde dar. Sie trennt die Erdkruste vom Erdmantel. Einerseits ist für diesen Übergang eine Diskontinuität der Laufgeschwindigkeit von Erdbebenwellen ausschlaggebend, andererseits bedeutet er einen Wechsel in der mineralogischen Zusammensetzung des Gesteins.
rdfs:label
 • Moho
 • Descontinuidade de Mohorovicic
 • Discontinuidad de Mohorovičić
 • Discontinuità di Mohorovičić
 • Discontinuïtat de Mohorovičić
 • Mohorovičić discontinuity
 • Mohorovičić etenunea
 • Mohorovičić süreksizliği
 • Mohorovičić-Diskontinuität
 • Mohorovičić-discontinuïteit
 • Mohorovičićova diskontinuita
 • Nieciągłość Mohorovičicia
 • Граница на Мохоровичич
 • Поверхность Мохоровичича
 • モホロビチッチ不連続面
 • 모호로비치치 불연속면
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:chefLieu of
is foaf:primaryTopic of