La mobilisation est l'acte d'assembler des troupes et du matériel afin de préparer une guerre. Dans le domaine militaire, le mot « mobilisation » a été utilisé pour la première fois pour décrire la préparation de l'armée de Prusse pendant les années 1850 et 1860. La mobilisation devint un objet majeur d'organisation des armées avec le recours à la conscription, et encore plus avec l'introduction des chemins de fer au XIXe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La mobilisation est l'acte d'assembler des troupes et du matériel afin de préparer une guerre. Dans le domaine militaire, le mot « mobilisation » a été utilisé pour la première fois pour décrire la préparation de l'armée de Prusse pendant les années 1850 et 1860. La mobilisation devint un objet majeur d'organisation des armées avec le recours à la conscription, et encore plus avec l'introduction des chemins de fer au XIXe siècle. Les théories et les techniques de mobilisation ont depuis régulièrement évolué. Avant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays ont planifié de façon détaillée une mobilisation rapide et efficace dans l'éventualité d'une guerre.
 • Mobilization is the act of assembling and making both troops and supplies ready for war. The word mobilization was first used, in a military context, in order to describe the preparation of the Russian army during the 1850s and 1860s. Mobilization theories and techniques have continuously changed since then. The opposite of mobilization is demobilization.Mobilization became an issue with the introduction of conscription, and the introduction of the railways in the 19th Century. Mobilization institutionalized the mass levy of forces that was first introduced during the French Revolution, and that had changed the character of war. A number of technological and societal changes promoted the move towards a more organized way of assembling armies. These included the telegraph, which allowed rapid spreading of orders, the railways, which allowed rapid concentration of troops, and conscription, which provided a trained reserve of soldiers available in the case of war.
 • Мобилизация (М, мобилизационное развёртывание) (фр. mobilisation, от mobiliser — приводить в движение) — комплекс мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) на военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.Впервые слово «мобилизация» было применено для описания мероприятий, проводимых Пруссией в 1850—1860 годах.Теория и методы мобилизации с тех пор непрерывно развивались.Мобилизация может быть общей, проводимой в масштабе всего государства с целью приведения вооружённых сил в полную боевую готовность и перевода всей промышленности и инфраструктуры государства на военное положение, и частной, которая может проводиться как на отдельной территории, так и с целью повышения боевой готовности ВС или отдельных её формирований (объединений, соединений и так далее).Мобилизационный план — документ особой важности, в котором прописаны мобилизационные мероприятия и порядок их проведения. Он неразрывно связан с Планом стратегического развёртывания ВС. Оба документа, как правило, готовятся в Генеральном штабе и утверждаются высшим руководством государства.
 • Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje.Mobilizací se označuje odvod záložníků do armády a formování nových jednotek. Vláda společně s vrchním velením armády se tak snaží navýšit početní stavy ozbrojených složek v očekávání vojenského konfliktu či jiné mimořádné události. S mobilizací byvá zaměňováno povolávání záložníků do armády (mylně tento akt bývá nazýván částečná mobilizace). Při povolávání záložníků nedochází k formování nových jednotek.
 • Seferberlik, ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.
 • Мобилизация във военото дело е комплекс от мероприятия за подготовка на военната структура и преминаване на стопанството и държавната инфраструктура във военно положение. За първи път думата „мобилизация“ е използвана при провеждане на мероприятия в Прусия в периода 1850-1860 години.
 • Mobilmachung bedeutet die Vorbereitung der Streitkräfte eines Staates auf den Einsatz, meist für einen Krieg. Die bestehenden aktiven und teilaktiven Truppenteile werden mobilisiert (also „beweglich“ gemacht): Sie werden in die Lage versetzt, ihre Friedensstandorte zu verlassen, um im Felde Kampfhandlungen ausführen zu können. Bisher nichtaktive Truppenteile wie z. B. für den Nachschub werden neu aufgestellt.Die Rücknahme der Mobilmachung ist die Demobilisierung.
 • 동원령(mobilization)은 국가 체제를 전시 동원 체제로 변환하고, 병력과 보급 물자 생산에 국가 총력을 기울이는 것을 말한다. 프랑스 대혁명 당시 처음 공표된 적은 있었지만, 이 단어가 군사적 용어로 정착되기 시작한 것은 1850년대와 1860년대 러시아 군이 크림 전쟁 등으로 군사 충원을 위해서였던 것으로 알려져 있다. 동원 이론과 기술은 시대에 따라 조금씩 그 의미를 달리했으며 전쟁의 성격 자체가 동원령 실시 이전과 이후가 크게 바뀔만큼 큰 영향을 끼쳤다. 반댓말은 동원 해제(demobilization)이다.동원령은 많은 수의 징병을 위한 제도적 장치로서, 예비군을 모두 정규군화하고 국내 생산을 모두 군수 물자 생산으로 돌리게 되므로 단기간에 격심한 기술적 사회적 변화가 수반된다. 총력전 양상을 띄게 된 전쟁에서 동원령은 필수불가결한 것이 되었다. 점차 전화 전신의 발달로 국가 훈령이 단시간 내에 넓은 지역에 확산될 수 있었던 것과 더불어 19세기 철도의 보급으로 대규모 병력이 빠른 시간 내에 전개될 수 있게 된 점, 그리고 징집 제도로 사전에 훈련시켜 놨던 예비 병력을 전시 상황에 바로바로 준비시켜 전쟁에 쓸 수 있게 됐다는 점이 동원령을 가능케 했다.
 • Mobilização é o ato de reunir e preparar tanto tropas como provisões, em geral para uma guerra. O termo "mobilização" (em alemão "Mobilmachung") foi primeiro usada, em um contexto militar, para descrever a preparação do exército prussiano durante os anos de 1850 e 1860. As teorias e técnicas de mobilização modificaram-se continuamente desde então. Notavelmente, antes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, vários países desenvolveram planos intricados para realizar uma mobilização rápida e efetiva em caso de guerra.A mobilização pode ser completa ou ainda parcial – no caso de somente uma parte das reservas ser convocada.
 • Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.Rodzaje mobilizacji: powszechna częściowa skryta jawnaOd daty rozpoczęcia mobilizacji oblicza się czas na osiągnięcie całkowitej lub częściowej gotowości do działań.Ogłaszana zazwyczaj poprzez dekret głowy państwa lub specjalną ustawę ma na celu przygotowanie wszystkich możliwych środków materialnych i ludzi do obrony kraju, w którym jest ogłaszana. Żołnierze rezerwy przechodzą w takim wypadku do służby czynnej, a na potrzeby wojska oddawane są m.in. pojazdy, a także niektóre budynki. W Polsce ostatnia mobilizacja powszechna została ogłoszona 30 sierpnia 1939 przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego; dzień mobilizacji wyznaczono na 31 sierpnia 1939.
 • Movilización militar es la movilización de recursos disponibles (humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de cualquier otro tipo) para que un país consiga su máxima capacidad militar. La movilización puede ser parcial o total según la intensidad del conflicto (guerra de baja intensidad vs guerra total). Estas son las medidas típicas en una movilización de un país: Llamar a los reservistas a filas. Hacer leva de ciudadanos. Militarizar la producción industrial. Aplicar el código de justicia militar entre otras medidas.Al final de una guerra se procede a la desmovilización para volver a una economía civil.
 • La mobilitazione è il complesso delle predisposizioni, delle operazioni e dei provvedimenti mediante i quali tutta una nazione passa in ogni suo elemento dallo stato di pace allo stato di guerra.Nelle civiltà orientali, in Grecia e nell' antica Roma, in caso di guerra tutta la popolazione valida concorreva alla difesa del proprio paese, considerando ciò un diritto e un sacrosanto dovere di ogni cittadino libero. Tutto il popolo scendeva in campo per il proprio paese e chi non poteva brandire un'arma sostituiva, nei compiti e nelle mansioni della vita civile, gli uomini validi che erano stati arruolati, o serviva nelle retrovie come lavoratore.Nei secoli successivi le sorti dei popoli in guerra furono decisi dagli eserciti permanenti, ai quali vi appartenevano pochissimi individui delle nazioni belligeranti. Le nazioni prendevano parte alla guerra con pochissimi militari appartenenti allo stesso stato, ed era nullo il loro contributo sotto il punto di vista dell'organizzazione interna: l'esercito era elemento a sé, avulso ed indipendente dal resto della vita della nazione. La mobilitazione coinvolge tutta la vita di una nazione sotto il punto di vista militare, industriale, civile, agricolo e finanziario.La mobilitazione deve essere considerata sotto gli aspetti di seguito riportati.
 • Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Lawan kata dari mobilisasi adalah demobilisasi.Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menyatakan mobilisasi.mobilisasi dikenakan terhadap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawakinya.
 • 動員(どういん)とは通常何らかの目的の為に物資・人員を集中することをいう。現代では、例えば映画やイベントなどにおける集客数の意味でも「動員数」という言葉が使用されている。しかし、元々は軍事用語からの転用であり、この項目では軍事用語としての「動員」を解説する。動員は19世紀後半から第一次世界大戦後までの間、全ての主権国家が恫喝や戦争遂行のために準備していた軍事的手段。動員によって軍隊は平時編制から戦時編制に移行し、この時期の軍隊においては動員の主任務は兵を召集することにあった。動員の下地である近代徴兵制度はフランス革命後のフランス共和国において初めて実施され、1850年代のプロシアが国民皆兵を実施し普仏戦争に大勝したことにより、その後数十年の陸軍の基本が徴兵と動員に決定した。近代において動員と召集はほぼ同義であるが、現代においては戦時編制に移行する際に兵の召集を行わないために、動員の意味は変化している。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4114911 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110729042 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La mobilisation est l'acte d'assembler des troupes et du matériel afin de préparer une guerre. Dans le domaine militaire, le mot « mobilisation » a été utilisé pour la première fois pour décrire la préparation de l'armée de Prusse pendant les années 1850 et 1860. La mobilisation devint un objet majeur d'organisation des armées avec le recours à la conscription, et encore plus avec l'introduction des chemins de fer au XIXe siècle.
 • Seferberlik, ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.
 • Мобилизация във военото дело е комплекс от мероприятия за подготовка на военната структура и преминаване на стопанството и държавната инфраструктура във военно положение. За първи път думата „мобилизация“ е използвана при провеждане на мероприятия в Прусия в периода 1850-1860 години.
 • Mobilmachung bedeutet die Vorbereitung der Streitkräfte eines Staates auf den Einsatz, meist für einen Krieg. Die bestehenden aktiven und teilaktiven Truppenteile werden mobilisiert (also „beweglich“ gemacht): Sie werden in die Lage versetzt, ihre Friedensstandorte zu verlassen, um im Felde Kampfhandlungen ausführen zu können. Bisher nichtaktive Truppenteile wie z. B. für den Nachschub werden neu aufgestellt.Die Rücknahme der Mobilmachung ist die Demobilisierung.
 • 動員(どういん)とは通常何らかの目的の為に物資・人員を集中することをいう。現代では、例えば映画やイベントなどにおける集客数の意味でも「動員数」という言葉が使用されている。しかし、元々は軍事用語からの転用であり、この項目では軍事用語としての「動員」を解説する。動員は19世紀後半から第一次世界大戦後までの間、全ての主権国家が恫喝や戦争遂行のために準備していた軍事的手段。動員によって軍隊は平時編制から戦時編制に移行し、この時期の軍隊においては動員の主任務は兵を召集することにあった。動員の下地である近代徴兵制度はフランス革命後のフランス共和国において初めて実施され、1850年代のプロシアが国民皆兵を実施し普仏戦争に大勝したことにより、その後数十年の陸軍の基本が徴兵と動員に決定した。近代において動員と召集はほぼ同義であるが、現代においては戦時編制に移行する際に兵の召集を行わないために、動員の意味は変化している。
 • Movilización militar es la movilización de recursos disponibles (humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de cualquier otro tipo) para que un país consiga su máxima capacidad militar. La movilización puede ser parcial o total según la intensidad del conflicto (guerra de baja intensidad vs guerra total). Estas son las medidas típicas en una movilización de un país: Llamar a los reservistas a filas. Hacer leva de ciudadanos.
 • Mobilização é o ato de reunir e preparar tanto tropas como provisões, em geral para uma guerra. O termo "mobilização" (em alemão "Mobilmachung") foi primeiro usada, em um contexto militar, para descrever a preparação do exército prussiano durante os anos de 1850 e 1860. As teorias e técnicas de mobilização modificaram-se continuamente desde então.
 • La mobilitazione è il complesso delle predisposizioni, delle operazioni e dei provvedimenti mediante i quali tutta una nazione passa in ogni suo elemento dallo stato di pace allo stato di guerra.Nelle civiltà orientali, in Grecia e nell' antica Roma, in caso di guerra tutta la popolazione valida concorreva alla difesa del proprio paese, considerando ciò un diritto e un sacrosanto dovere di ogni cittadino libero.
 • Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje.Mobilizací se označuje odvod záložníků do armády a formování nových jednotek. Vláda společně s vrchním velením armády se tak snaží navýšit početní stavy ozbrojených složek v očekávání vojenského konfliktu či jiné mimořádné události.
 • Mobilization is the act of assembling and making both troops and supplies ready for war. The word mobilization was first used, in a military context, in order to describe the preparation of the Russian army during the 1850s and 1860s. Mobilization theories and techniques have continuously changed since then. The opposite of mobilization is demobilization.Mobilization became an issue with the introduction of conscription, and the introduction of the railways in the 19th Century.
 • Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
 • Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.Rodzaje mobilizacji: powszechna częściowa skryta jawnaOd daty rozpoczęcia mobilizacji oblicza się czas na osiągnięcie całkowitej lub częściowej gotowości do działań.Ogłaszana zazwyczaj poprzez dekret głowy państwa lub specjalną ustawę ma na celu przygotowanie wszystkich możliwych środków materialnych i ludzi do obrony kraju, w którym jest ogłaszana.
 • Мобилизация (М, мобилизационное развёртывание) (фр.
 • 동원령(mobilization)은 국가 체제를 전시 동원 체제로 변환하고, 병력과 보급 물자 생산에 국가 총력을 기울이는 것을 말한다. 프랑스 대혁명 당시 처음 공표된 적은 있었지만, 이 단어가 군사적 용어로 정착되기 시작한 것은 1850년대와 1860년대 러시아 군이 크림 전쟁 등으로 군사 충원을 위해서였던 것으로 알려져 있다. 동원 이론과 기술은 시대에 따라 조금씩 그 의미를 달리했으며 전쟁의 성격 자체가 동원령 실시 이전과 이후가 크게 바뀔만큼 큰 영향을 끼쳤다. 반댓말은 동원 해제(demobilization)이다.동원령은 많은 수의 징병을 위한 제도적 장치로서, 예비군을 모두 정규군화하고 국내 생산을 모두 군수 물자 생산으로 돌리게 되므로 단기간에 격심한 기술적 사회적 변화가 수반된다. 총력전 양상을 띄게 된 전쟁에서 동원령은 필수불가결한 것이 되었다.
rdfs:label
 • Mobilisation
 • Mobilisasi
 • Mobilisatie
 • Mobilitazione
 • Mobilizace
 • Mobilizacja
 • Mobilization
 • Mobilização
 • Mobilmachung
 • Movilización militar
 • Seferberlik
 • Мобилизация
 • Мобилизация
 • 動員
 • 동원령
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of