Mitanni (ou Mittani) était un royaume du Proche-Orient ancien dont le centre était situé au nord-est de la Syrie actuelle, dans le triangle du Khabur, à peu près entre le XVIIe siècle et le XIIIe siècle avant notre ère. Il était peuplé en majorité de Hourrites, peuple qui doit son nom actuel à la région appelée Hurri, qui semble recouvrir une grande partie de la Haute Mésopotamie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Mitanni (ou Mittani) était un royaume du Proche-Orient ancien dont le centre était situé au nord-est de la Syrie actuelle, dans le triangle du Khabur, à peu près entre le XVIIe siècle et le XIIIe siècle avant notre ère. Il était peuplé en majorité de Hourrites, peuple qui doit son nom actuel à la région appelée Hurri, qui semble recouvrir une grande partie de la Haute Mésopotamie. Son élite et sa dynastie régnante, bien que hourrites, préservent cependant des traits archaïques indo-aryens qui traduisent peut-être des origines de ce peuple. Le nom du royaume provient peut-être du nom d'un certain Maitta. Ses voisins l'appelaient de différentes façons : Naharina pour les Égyptiens, Hanigalbat pour les Assyriens, ou encore Subartu dans certains cas.À son apogée, le Mitanni domine un vaste espace allant de la mer Méditerranée jusqu'au Zagros, dominant alors de riches royaumes, notamment en Syrie (Alep, Ugarit, Karkemish, Qatna, etc.). Il rivalise avec les autres grandes puissances du Moyen-Orient de la période, les Égyptiens et les Hittites, avant que les conflits contre ces derniers et les Assyriens ne causent sa chute. L'organisation de cet État reste cependant très mal connue car peu de sources provenant des sites qu'il dominait sont connues. Ses capitales, Washshukanni et Taidu, n'ont pas été localisées avec certitude. Il est donc essentiellement attesté par des sources extérieures, et la reconstruction de son histoire est lacunaire même si elle a progressé récemment grâce à de nouvelles fouilles archéologiques.
 • Mitanniler, M.Ö. 1500 ilâ M.Ö. 1300 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürmüş bir devlettir. Başkentleri Veşukani idi. Halk Hurrilerden oluşmaktayken, yönetici sınıf büyük oranda taşıdığı isimlerden dolayı Indo-Aryan olduğu düşünülen elitlerden oluşmaktaydı. Mitanni, Hititler'in yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Son krallarının adı II. Şattuara idi. Kayıp prens (veya kral) Jiar-Jiara (Mitanni kral listesinde adı geçmez ve II. Şattuara'nın oğludur), efsanevî bir kişiliğe sahiptir. Mitannilere Asurlular, bâzı kaynaklarında Guti diye hitap etmektedir. Mitannilerin egemenliğine son veren Asur kralı I. Salmaneser, Mitannilere atfen şöyle demiştir "Ararat sınırından Tur Âbidin'e kadar bu ülke içinde su gibi Guti kanı aktı".
 • Mitanni – starożytne państwo założone przez Hurytów w północnej Mezopotamii i północnej Syrii w II tysiącleciu p.n.e. ze stolicą w Waszuganni (dotąd nie zidentyfikowana).Dzieje Mitanni nie są dobrze znane, ponieważ informacje o nim można czerpać tylko ze znalezisk archeologicznych i starożytnych przekazów, które przeważnie dotyczą dziejów Asyrii, Hetytów czy Babilonii i tylko wspominają o kraju Hurytów. Cenne są opisy biblijne oraz teksty znalezione w Egipcie (np. listy z Amarna). W konsekwencji wiele faktów, w szczególności chronologia Mitanni, budzi spore kontrowersje pomiędzy historykami i poglądy poszczególnych badaczy często są ze sobą sprzeczne.Mitanni, jak wiele innych państw starożytnego Bliskiego Wschodu, powstało w wyniku wędrówki ludów w XIX-XVI w. p.n.e. Około 1800-1700 roku p.n.e. plemiona huryckie zamieszkujące Wyżynę Armeńską zaczęły ekspansję na południe. Przez wieki zajmowały coraz większe połacie Azji Mniejszej oraz północnej Mezopotamii i Syrii.Interesujące są indo-aryjskie powiązania Mitanni. Niektóre imiona władców (co być może dotyczy też ludzi z niższych warstw, o których jednak odnalezione teksty nie wspominają) zdecydowanie mają pochodzenie indo-aryjskie: Tuszratta – "ten, którego rydwan szaleńczo mknie naprzód", Artatama – "ten, którego mieszkaniem jest sprawiedliwość", Szattiwaza – "zdobywający łupy". Również mitannijscy bogowie przypominali (przynajmniej imionami) bogów indo-aryjskich. I tak zdecydowanie indo-aryjskie bóstwo Mitra otrzymało imię "Mitrasil", Waruna – "Arunasil", Indra – "Indar", Natsajasa – "Nsattjana".Na początku XVI w. p.n.e. hetycki król Mursilis I zniszczył Halab (Aleppo) – stolicę amoryckiego państwa Jamhad, pokonał Mitanni oraz doprowadził w wyniku najazdu do wygaśnięcia dynastii Hammurabiego w Babilonie. Po powrocie do Anatolii został zamordowany przez swego szwagra Hantili I, który zajął tron. Niedługo potem najazdy Hurytów i wewnętrzne problemy państwa spowodowały jego skurczenie się do rejonów wokół stolicy. Państwo Hetytów na pewien czas zostało uśpione. O tym, co działo się później, brak wzmianek – aż do połowy XV w. p.n.e. Wpływami w Mezopotamii podzieliło się kilka państw: powoli odbudowujący się Hetyci, potężni lecz uśpieni Egipcjanie oraz Elamici, Kasyci i lud Arzawa. Mitanni władało ogromnymi ziemiami, obejmującymi północną Mezopotamię, Lewant i Asyrię – wówczas niewielkie państwo zajmujące obszary wokół miast Aszur i Niniwa, które musiało uznać zwierzchność huryckich królów.Po zjednoczeniu Egiptu faraonowie przystąpili do poszerzania jego granic. Totmes I podbił Palestynę oraz ziemie położone dalej na północ, łączące Egipt z Lewantem, aż do granic obszaru zwanego Kizzuwatna. Na drodze Egiptowi stanęło odrodzone państwo Mitanni (w 1480 roku p.n.e. było już zjednoczone pod wodzą króla Parattarny), które następnie w latach 1450-1350 p.n.e. osiągnęło szczyt swojej potęgi i zasięgu terytorialnego. Władcą obszaru najechanego przez Egipcjan był król Idrimi – wasal Parattarny. Najprawdopodobniej najazd egipskich wojsk spowodował ucieczkę króla Idrimiego z jego rodzinnego Aleppo, opisaną na inskrypcji znalezionej w Alalach. Dopiero po latach tułaczki Idrimi osiadł w Alalach, zostając tam królem z nadania Parattarny. Za panowania Totmesa IV (1397-1388 p.n.e.) Mitanni i Egipt nawiązały sojusz, utwierdzony przez królewskie małżeństwa. Dalsze dzieje Mitanni łączą się dość ściśle z dziejami Egiptu. By zacieśnić wzajemne stosunki często zawierano małżeństwa między królewskimi rodami. Wiadomo na przykład, że faraon aż siedem razy prosił Artatamę I o rękę jego córki, nim ten odpowiedział. W 1381 roku p.n.e. świętowano zaślubiny Amenhotepa III z Giluhepą – córką Szuttarny II, syna Artatamy I. Potem wyszła za niego również Taduhepa. Jej ojciec Tuszratta (syn Szuttarny) chciał, by faraon w zamian za nią przysłał mu posąg córki odlany ze złota – dla złagodzenia tęsknoty. Gdy panowanie w Egipcie rozpoczął Echnaton, Taduhepa przeszła do jego haremu.Koniec potęgi Mitanni nastąpił, gdy Artatama II (zapewne brat Tuszratty) nie zgodził się, by Tuszratta zajmował dłużej tron (objęty zresztą po niewyjaśnionej śmierci ich brata Artaszumara). Był jednak zbyt słaby, by móc zdziałać cokolwiek przeciwko władcy. Sprzymierzył się zatem z Hetytami oraz Asyryjczykami. Egipt po śmierci Echnatona był zajęty sprawami wewnętrznymi, a władca Babilonu ożenił się z córką króla Hetytów. Pozbawiony wsparcia Tuszratta został zamordowany. W wyniku skomplikowanych sporów o władzę między potomkami Tuszratty i Artatamy II Mitanni uległo podzieleniu pomiędzy Asyryjczyków i Hetytów ok. 1350 r. p.n.e. Asyryjska część Mitanni, znana w tekstach pod nazwą Hanigalbat, zachowała częściową niezależność. Po powstaniu, które miało miejsce około 1270 p.n.e., księstwo Hanigalbat nad Chaburem zostało podbite przez Salmanasara I i zamienione w prowincję Asyrii.
 • ミタンニ(ヒッタイト語:Mi-ta-an-niあるいはMi-it-ta-ni、アッシリア語: Ḫa-ni-gal-bat - 「ハニガルバト」)はフルリ人が紀元前16世紀頃メソポタミア北部のハブル川上流域を中心に建国した王国である。戦士階級に支配される封建的国家であり、支配階級は元来インド・ヨーロッパ語族系の出自を持つと推定される(後述)。
 • Mitani o Mitanni fue el nombre de un antiguo reino ubicado en el norte de la actual Siria, también conocido como Naharina. Se puede considerar que el reino Mitanni existe desde antes del 1500 a. C.Como concepto geográfico, este nombre se utilizó más adelante para designar también a la región comprendida entre el río Jabur y el río Éufrates en la época neoasiria. El nombre Mitanni se habría conservado entre los kurdos (la tribu Motikan) que habitan justo los mismos territorios que el antiguo reino. Mitani fue un estado feudal dirigido por una aristocracia militar que llegó a la zona en torno al 1800 a. C. o al 1700 a. C. y que llegó a adquirir una gran importancia en torno al 1600 a.C., debido a su privilegiada situación a orillas del río Orontes y entre los imperios asirio, egipcio e hitita. Este reino habría sido conquistado por Asiria, quedando anexionado en 1270 a. C. y convertido en el virreinado o provincia de Hanigalbat. Mitani se extendía desde Nuzi (moderna Kirkuk) y el río Tigris en el este, hasta Alepo y Siria en el oeste. Su centro estaba en el valle del Jabur, con dos capitales: Taidu o Taite, y Wassugani (denominada en las fuentes asirias como Ushshukana), que aún no ha sido localizada con total seguridad, y por lo tanto no ha sido excavada. Toda su superficie permitía la agricultura sin necesidad de irrigación artificial. Su clima era muy parecido al asirio y estaba poblado por indígenas hurritas y otras gentes que hablaban el lenguaje de los amorreos (Amurru).
 • Mitani (Mi-ta-an-ni; em fontes assírias Hanigalbat, Khanigalbat cuneiforme Ḫa-ni-gal-bat) foi um reino Hurrita no noroeste e nordeste da Mesopotâmia de 1600 a.C., até o auge de seu poder, no século XV a.C., abrangendo o que é hoje o sudeste da Turquia, o nordeste da Síria, norte do Iraque (o que corresponderia ao chamado Curdistão), estabelecido em torno da capital Washshukanni, possivelmente a atual cidade de Al Hasakah no nordeste da Síria. Nos tempos Neo-assírios, o nome era usado como um termo geográfico para a área entre o Rio Khabur e o Eufrates.
 • Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war ein Staat in Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der Grenze Nordmesopotamiens bis in den Norden Syriens. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr.
 • Mitanni, gaur egungo Siriaren iparraldean existitu zen antzinako erresuma baten izena izan zen, Naharina bezala ere ezaguna. Izen hau, aurrerago, Khabur eta Eufrates ibaien artean zegoen eskualdea izendatzeko erabili zen asiriar-berri garaian. Mitanni estatu feudal bat izan zen, noblezia gerlari batek gidatua, K. a. 1600 inguruan garrantzi handia hartu zuena, Orontes ibaia eta asiriar, egiptoar, siriar eta hititar inperioen artean zuen kokapen pribilegiatuagatik.Mitanni Nuzi (gaur egungo Kirkuk) eta Tigris ibaitik ekialdean, Alepo eta Siriaraino mendebaldean hedatzen zen. Bere erdigunea Khabur haranean zegoen, bi hiribururekin: Taidu edo Taite, eta Washshukanni (asiriar iturrietan Ushshukana deitua), oraindik erabateko ziurtasunez aurkitu ez dena, eta, beraz, ezta industu ere. Bere azalera osoak nekazaritza ahalbidetzen zuen ureztatze artifizialik gabe. Bere klima asiriarrenaren antzekoa zen, eta bertan, hurritak eta amoriarren hizkuntza hitz egiten zuten beste herri batzuk bizi ziren.
 • 미탄니(Mitanni) 또는 하니갈바트(Hanigalbat)는 기원전 1500년경부터 1300년경 동안 고대 근동의 지금의 시리아 북부 지역과 아나톨리아 남동부 지역(대략 오늘날의 쿠르디스탄 지역에 해당한다)을 지배하였던 느슨한 형태의 국가이다. 미탄니 왕국은 인도-아리안계의 지배 계층이 후르리인 민중을 지배하는 형태로 성립되었으며, 히타이트 제국에 의해 아모리인계의 바빌론(Amorite Babylon)이 멸망하여 그 결과 메소포타미아에 권력 공백이 생겼을 때 지역의 패자(覇者)가 되었다. 미탄니의 역사의 초기에서 미탄니의 주요 경쟁자는 고대 이집트의 투트모세 왕조, 즉 이집트 제18왕조(1550?~1292? BC)의 파라오들이었다. 그러다가 히타이트 제국(18세기~1180 BC, 절정기는 기원전 14세기)이 강성해지면서, 미탄니와 이집트는 히타이트 제국의 위협으로부터 자신들의 권리와 이익을 보호하기 위해 동맹하였다. 히타이트 제국과 마찬가지로 미탄니의 최절정기도 기원전 14세기였는데, 당시에 미탄니는 카부르 강 상류에 위치한 수도 와슈칸니를 중심으로 그 둘레에 군대 주둔 기지들을 가지고 있었다. 그러나 결국 미탄니는 히타이트 제국에 굴복당하였으며, 이후 아시리아의 침공을 받아 중기 아시리아 제국의 한 지방으로 전락하였다. 미탄니는 후르리어를 사용하였는데 후르리어는 지리적으로 인접한 두 어족인 셈어족과 인도유럽어족 둘 모두와 연관성이 없는 후르리우라르투어족에 속한다. 고대 근동에 미친 미탄니의 영향은 후르리어로 된 지명과 인명이 사용된 것과 그리고 미탄니의 독특한 도기 양식이 시리아를 통해 퍼진 것에서 찾을 수 있다.
 • Mitanni i també Mittani (a les fonts assíries Hanigalbat o Khanigalbat) fou un regne hurrita situat al nord de Síria que va existir des d'abans del 1500 aC. El nom com a concepte geogràfic fou utilitzat més tard per les terres entre el Khabur i l'Eufrates. El nom Mittani s'hauria conservat entre els kurds (la tribu Motikan) que habiten just els mateixos territoris de l'antic regne. Fou un regne d'estructura feudal dirigit per una aristocràcia militar indoària que hauria arribat a la zona vers 1800 aC o 1700 aC.
 • Mitanni (o anche Mittanni, Naharina nei testi egizi) fu un regno situato nel nord della Mesopotamia che si estese, al culmine della sua ampiezza, dai monti Zagros al lago di Van ed ai confini con l'Assiria, abitato principalmente dagli Hurriti.Raggiunse il massimo splendore tra il 1450 a.C. e il 1350 a.C., durante la fase terminale dell'età del Bronzo. La sua capitale fu Waššukanni, identificata oggi con Tell Fekheriye. La sconfitta per parte dell'esercito ittita, guidato da Piyashshili di Karkemish e dal re Suppiluliuma I, segnò la fine della potenza di Mitanni anche se il principato visse ancora per un certo tempo.
 • Mitanni nebo Chanigalbat (asyrský název) či Naharin (nhrn, egyptské pojmenování) bylo království v severní Mezopotámii existující ve 15. až 14. století př. n. l. V období svého největšího rozmachu, během 14. století př. n. l., zahrnovalo území dnešního jihovýchodního Turecka, severní Sýrie a severního Iráku. Hlavním městem bylo Vaššukkani, jehož umístění ještě není přesně známo.Království Mitanni je považováno za feudální uskupení pod vedením válečné šlechty indoevropského původu, která obsadila území Levanty v období 17. století př. n. l.; jeho vliv je patrný z písemných pramenů pocházejících z tohoto období. K zániku mitannského státu došlo kolem roku 1200 př. n. l.
 • Mitanni vagy Mittani (akkádul Hanigalbat, ḫa-ni-gal-bat, egyiptomi nyelven Nah(a)rin, hettita ékírásban KURURUmi-ta-an-ni, KURURUmi-it-ta-ni, 𒆳𒌷𒈪𒋫𒀭𒉌 esetleg KURURUḫurri) egy ókori mezopotámiai államalakulat volt, amely az i. e. 15. században szerveződött meg, az i. e. 14. században élte fénykorát, az i. e. 13. században pedig szétesett területeit hajdani vazallusa, a Középasszír Birodalom kebelezte be. Virágkorában kiterjedt szövetségi kapcsolatokat ápolt az egyiptomi Újbirodalommal.
 • Митани (от хетски) или Ханигалбат (от асирийски) е слабо организирана държава, в която се говори най-вече хуритски език, съществувала в днешна Северна Сирия и Югоизточна Анатолия в периода 1500-1300 г. пр.н.е.Създадене е от индоарийска аристокрация, която управлява преобладаващо хурийско население и става регионална сила след като хетите унищожават каситски Вавилон. В началото основен противник на Митани е Новото египетско царство, но при възхода на Хетското царство и преди битката при Кадеш, Митани се съюзява с Египет срещу хетите. Във възхода си, през XIV в. пр.н.е., градовете му са концентрирани около столицата Уашукани, която според археолозите се намира в горното течение на река Хабур. Накрая Митани попада под властта на хетите, а в последствие и на Асирия, като накрая става просто провинция на Средноасирийската империя.Сферата на влияние се усеща от хурийските топоними, личните имена и срещания при археологически разкопки из цяла Сирия уникален тип керамика.
 • Mitanni (Hittite cuneiformKUR URUMi-ta-an-ni, also Mittani Mi-it-ta-ni) or Hanigalbat (Assyrian Hanigalbat, Khanigalbat cuneiform Ḫa-ni-gal-bat) or Naharin in ancient Egyptian texts was an Hurrian-speaking state in northern Syria and south-east Anatolia from ca. 1500 BC–1300 BC. Founded by an Indo-Aryan ruling class governing a predominately Hurrian population, Mitanni came to be a regional power after the Hittite destruction of Amorite Babylon and a series of ineffectual Assyrian kings created a power vacuum in Mesopotamia. At the beginning of its history, Mitanni's major rival was Egypt under the Thutmosids. However, with the ascent of the Hittite empire, Mitanni and Egypt made an alliance to protect their mutual interests from the threat of Hittite domination. At the height of its power, during the 14th century BC, Mitanni had outposts centered around its capital, Washukanni, whose location has been determined by archaeologists to be on the headwaters of the Khabur River. Eventually, Mitanni succumbed to Hittite and later Assyrian attacks, and was reduced to the status of a province of the Middle Assyrian Empire.Their sphere of influence is shown in Hurrian place names, personal names and the spread through Syria and the Levant of a distinct pottery type.
 • Mitanni of Mittani (in Assyrische bronnen Hanilgalbat, Khanigalbat) was een Hurritisch koninkrijk in noord-Syrië vanaf ca. 1500 v.Chr.De Hurrieten waren al bekend sinds de Akkadische periode in Mesopotamië, wat afgeleid wordt uit Hurritische namen die noch Akkadisch noch Sumerisch zijn. Tegelijk met de opkomst van de Amorieten oefenden zij een grote invloed uit op het noorden van Mesopotamië. Een van de Hurritische koninkrijken was Mitanni.De naam Mitanni werd gebruikt als een geografische aanduiding voor het gebied tussen de Khabur en Eufraat rivier in neo-Assyrische tijden.Hettitische kronieken zinspelen op meerdere Hurrietische landen dan enkel Mitanni, en op verdragen met hen.
 • Mitanni (secara lebih tepat juga disebut Mittani) adalah nama penduduk Hurria di Asia Barat pada milenium kedua SM, di sekitar sungai Khabur, di Mesopotamia bagian atas, dan terutama juga nama sebuah dinasti yang berkuasa atas penduduk ini yang memiliki asal usul Indo-Arya pada abad ke-15 SM dan abad ke-14 SM. Negara mereka adalah sebuah negara feodal yang dipimpin oleh para bangsawan ksatria.Bahasa Mitanni juga merupakan nama bahasa yang dipertuturkan oleh bangsa ini. Bahasa ini diduga merupakan bahasa Indo-Eropa dari keluarga Indo-Eropa dan cabang Indo-Arya.
 • Митанни (Ханигальбат) — древнее государство (XVI—XIII вв. до н. э.) на территории Северной Месопотамии и прилегающих областей. Население Митанни состояло из хурритов и семитов, официальными языками были хурритский и аккадский.Столица Митанни — Вашшуканни (Хошкани) располагалась на источнике реки Хабур. Предполагается, что этот город стоял на месте современного города Серекани в Сирии.Митанни утвердился на исторической арене в условиях вакуума, образовавшегося вследствие разгрома Вавилонской империи хетто-хурритским союзом в XVI в. до н. э.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 394841 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 63654 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 307 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109004653 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1987 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Bouquins
 • Kubaba
 • Littératures anciennes du Proche-Orient
prop-fr:etAlii
 • oui
prop-fr:id
 • DIC
 • BRY1
 • EA
 • FM1
 • HPP
 • FREU
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Oxford et New York
 • Oxon et New York
prop-fr:nom
 • Bryce
 • Joannès
 • Moran
 • Freu
 • Mazoyer
prop-fr:prénom
 • Francis
 • Jacques
 • Michel
 • Trevor
 • William L.
prop-fr:série
 • Antiquité
prop-fr:titre
 • The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia
 • Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne
 • Les Hittites et leur histoire
 • Les lettres d'El Amarna
 • The Kingdom of the Hittites
 • Histoire du Mitanni
prop-fr:titreTome
 • Des origines à la fin de l'ancien royaume hittite
prop-fr:tome
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • L'Harmattan
 • Le Cerf
 • Robert Laffont
 • Routledge
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Mitanni (ou Mittani) était un royaume du Proche-Orient ancien dont le centre était situé au nord-est de la Syrie actuelle, dans le triangle du Khabur, à peu près entre le XVIIe siècle et le XIIIe siècle avant notre ère. Il était peuplé en majorité de Hourrites, peuple qui doit son nom actuel à la région appelée Hurri, qui semble recouvrir une grande partie de la Haute Mésopotamie.
 • ミタンニ(ヒッタイト語:Mi-ta-an-niあるいはMi-it-ta-ni、アッシリア語: Ḫa-ni-gal-bat - 「ハニガルバト」)はフルリ人が紀元前16世紀頃メソポタミア北部のハブル川上流域を中心に建国した王国である。戦士階級に支配される封建的国家であり、支配階級は元来インド・ヨーロッパ語族系の出自を持つと推定される(後述)。
 • Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war ein Staat in Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der Grenze Nordmesopotamiens bis in den Norden Syriens. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr.
 • Mitanni vagy Mittani (akkádul Hanigalbat, ḫa-ni-gal-bat, egyiptomi nyelven Nah(a)rin, hettita ékírásban KURURUmi-ta-an-ni, KURURUmi-it-ta-ni, 𒆳𒌷𒈪𒋫𒀭𒉌 esetleg KURURUḫurri) egy ókori mezopotámiai államalakulat volt, amely az i. e. 15. században szerveződött meg, az i. e. 14. században élte fénykorát, az i. e. 13. században pedig szétesett területeit hajdani vazallusa, a Középasszír Birodalom kebelezte be. Virágkorában kiterjedt szövetségi kapcsolatokat ápolt az egyiptomi Újbirodalommal.
 • Mitanni of Mittani (in Assyrische bronnen Hanilgalbat, Khanigalbat) was een Hurritisch koninkrijk in noord-Syrië vanaf ca. 1500 v.Chr.De Hurrieten waren al bekend sinds de Akkadische periode in Mesopotamië, wat afgeleid wordt uit Hurritische namen die noch Akkadisch noch Sumerisch zijn. Tegelijk met de opkomst van de Amorieten oefenden zij een grote invloed uit op het noorden van Mesopotamië.
 • 미탄니(Mitanni) 또는 하니갈바트(Hanigalbat)는 기원전 1500년경부터 1300년경 동안 고대 근동의 지금의 시리아 북부 지역과 아나톨리아 남동부 지역(대략 오늘날의 쿠르디스탄 지역에 해당한다)을 지배하였던 느슨한 형태의 국가이다. 미탄니 왕국은 인도-아리안계의 지배 계층이 후르리인 민중을 지배하는 형태로 성립되었으며, 히타이트 제국에 의해 아모리인계의 바빌론(Amorite Babylon)이 멸망하여 그 결과 메소포타미아에 권력 공백이 생겼을 때 지역의 패자(覇者)가 되었다. 미탄니의 역사의 초기에서 미탄니의 주요 경쟁자는 고대 이집트의 투트모세 왕조, 즉 이집트 제18왕조(1550?~1292? BC)의 파라오들이었다. 그러다가 히타이트 제국(18세기~1180 BC, 절정기는 기원전 14세기)이 강성해지면서, 미탄니와 이집트는 히타이트 제국의 위협으로부터 자신들의 권리와 이익을 보호하기 위해 동맹하였다.
 • Mitanniler, M.Ö. 1500 ilâ M.Ö. 1300 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürmüş bir devlettir. Başkentleri Veşukani idi. Halk Hurrilerden oluşmaktayken, yönetici sınıf büyük oranda taşıdığı isimlerden dolayı Indo-Aryan olduğu düşünülen elitlerden oluşmaktaydı. Mitanni, Hititler'in yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Son krallarının adı II. Şattuara idi. Kayıp prens (veya kral) Jiar-Jiara (Mitanni kral listesinde adı geçmez ve II. Şattuara'nın oğludur), efsanevî bir kişiliğe sahiptir.
 • Mitanni, gaur egungo Siriaren iparraldean existitu zen antzinako erresuma baten izena izan zen, Naharina bezala ere ezaguna. Izen hau, aurrerago, Khabur eta Eufrates ibaien artean zegoen eskualdea izendatzeko erabili zen asiriar-berri garaian. Mitanni estatu feudal bat izan zen, noblezia gerlari batek gidatua, K. a.
 • Mitanni (o anche Mittanni, Naharina nei testi egizi) fu un regno situato nel nord della Mesopotamia che si estese, al culmine della sua ampiezza, dai monti Zagros al lago di Van ed ai confini con l'Assiria, abitato principalmente dagli Hurriti.Raggiunse il massimo splendore tra il 1450 a.C. e il 1350 a.C., durante la fase terminale dell'età del Bronzo. La sua capitale fu Waššukanni, identificata oggi con Tell Fekheriye.
 • Mitanni i també Mittani (a les fonts assíries Hanigalbat o Khanigalbat) fou un regne hurrita situat al nord de Síria que va existir des d'abans del 1500 aC. El nom com a concepte geogràfic fou utilitzat més tard per les terres entre el Khabur i l'Eufrates. El nom Mittani s'hauria conservat entre els kurds (la tribu Motikan) que habiten just els mateixos territoris de l'antic regne.
 • Mitani (Mi-ta-an-ni; em fontes assírias Hanigalbat, Khanigalbat cuneiforme Ḫa-ni-gal-bat) foi um reino Hurrita no noroeste e nordeste da Mesopotâmia de 1600 a.C., até o auge de seu poder, no século XV a.C., abrangendo o que é hoje o sudeste da Turquia, o nordeste da Síria, norte do Iraque (o que corresponderia ao chamado Curdistão), estabelecido em torno da capital Washshukanni, possivelmente a atual cidade de Al Hasakah no nordeste da Síria.
 • Mitani o Mitanni fue el nombre de un antiguo reino ubicado en el norte de la actual Siria, también conocido como Naharina. Se puede considerar que el reino Mitanni existe desde antes del 1500 a. C.Como concepto geográfico, este nombre se utilizó más adelante para designar también a la región comprendida entre el río Jabur y el río Éufrates en la época neoasiria.
 • Mitanni – starożytne państwo założone przez Hurytów w północnej Mezopotamii i północnej Syrii w II tysiącleciu p.n.e. ze stolicą w Waszuganni (dotąd nie zidentyfikowana).Dzieje Mitanni nie są dobrze znane, ponieważ informacje o nim można czerpać tylko ze znalezisk archeologicznych i starożytnych przekazów, które przeważnie dotyczą dziejów Asyrii, Hetytów czy Babilonii i tylko wspominają o kraju Hurytów. Cenne są opisy biblijne oraz teksty znalezione w Egipcie (np. listy z Amarna).
 • Mitanni nebo Chanigalbat (asyrský název) či Naharin (nhrn, egyptské pojmenování) bylo království v severní Mezopotámii existující ve 15. až 14. století př. n. l. V období svého největšího rozmachu, během 14. století př. n. l., zahrnovalo území dnešního jihovýchodního Turecka, severní Sýrie a severního Iráku.
 • Митани (от хетски) или Ханигалбат (от асирийски) е слабо организирана държава, в която се говори най-вече хуритски език, съществувала в днешна Северна Сирия и Югоизточна Анатолия в периода 1500-1300 г. пр.н.е.Създадене е от индоарийска аристокрация, която управлява преобладаващо хурийско население и става регионална сила след като хетите унищожават каситски Вавилон.
 • Mitanni (secara lebih tepat juga disebut Mittani) adalah nama penduduk Hurria di Asia Barat pada milenium kedua SM, di sekitar sungai Khabur, di Mesopotamia bagian atas, dan terutama juga nama sebuah dinasti yang berkuasa atas penduduk ini yang memiliki asal usul Indo-Arya pada abad ke-15 SM dan abad ke-14 SM. Negara mereka adalah sebuah negara feodal yang dipimpin oleh para bangsawan ksatria.Bahasa Mitanni juga merupakan nama bahasa yang dipertuturkan oleh bangsa ini.
 • Mitanni (Hittite cuneiformKUR URUMi-ta-an-ni, also Mittani Mi-it-ta-ni) or Hanigalbat (Assyrian Hanigalbat, Khanigalbat cuneiform Ḫa-ni-gal-bat) or Naharin in ancient Egyptian texts was an Hurrian-speaking state in northern Syria and south-east Anatolia from ca. 1500 BC–1300 BC.
 • Митанни (Ханигальбат) — древнее государство (XVI—XIII вв. до н. э.) на территории Северной Месопотамии и прилегающих областей. Население Митанни состояло из хурритов и семитов, официальными языками были хурритский и аккадский.Столица Митанни — Вашшуканни (Хошкани) располагалась на источнике реки Хабур.
rdfs:label
 • Mitanni
 • Mitani
 • Mitani
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mitanni
 • Mittani
 • Митани
 • Митанни
 • ミタンニ
 • 미탄니
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is foaf:primaryTopic of