La mise en page, ou mise en pages, est l'opération de disposition graphique d'un contenu informationnel dans un espace donné (feuilles de papier, pages web…).Elle succède au travail de collecte et de composition du contenu (composition de texte « au kilomètre », collection des composants), et précède souvent le travail d'impression.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La mise en page, ou mise en pages, est l'opération de disposition graphique d'un contenu informationnel dans un espace donné (feuilles de papier, pages web…).Elle succède au travail de collecte et de composition du contenu (composition de texte « au kilomètre », collection des composants), et précède souvent le travail d'impression. Elle peut le précéder dans la mesure où elle est prédéfinie (dimensions des colonnes, styles du texte, placement des illustrations, etc).Elle vise à représenter le contenu (textes, images, animations…) de manière hiérarchique et harmonieuse (équilibre des zones, des couleurs et des espaces, contrastes), afin de faciliter un parcours de lecture à plusieurs niveaux, avec un souci constant d'ergonomie.Elle comprend les techniques : de polices de caractères, de typographie, de mise en forme et d'espacement, de titrage et de lettrines, d'illustration et de leur habillageElle peut utiliser un thème en rapport avec le contenu (par exemple une numérotation de page en forme de perles pour un document sur les colliers, ou un filigrane d'une encyclopédie sur le fond d'un article encyclopédique…)
 • Als Layout (wörtlich: das Ausgelegte, engl. für „Plan, Entwurf, Anlage“, sinngemäß mit „Gestaltung“ zu übersetzen; bei älteren Drucken oder Handschriften wird auch der franz. Begriff mise en page, wörtlich ‚das Anordnen auf einer Seite‘, verwendet) bezeichnet man das detaillierte Sichtbarmachen eines gedanklichen Bildes im Sinne eines tatsächlichen Entwurfs, meist dem einer Drucksache. Die Visualisierung vermittelt dem Gestalter und dem Auftraggeber einen Eindruck über die Form der späteren Ausführung und dient damit als verbindliche Entscheidungsgrundlage für die weitere Ausführung. Dabei kann auch Füll- oder Blindtext verwendet werden, der nicht dem späteren Original entsprechen muss.
 • Layout – szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny strony publikacji.W DTP są to cechy charakterystyczne obrazu strony (także okładki i obwoluty), powtarzające się we wszystkich kolejnych numerach danego czasopisma lub w kolejnych publikacjach książkowych w ramach serii wydawniczej, narzucające publikacji unikatowy charakter i wyróżniające spośród innych pozycji tytułowych. Na podstawie layoutu, grafik redakcyjny przygotowuje dla każdego kolejnego numeru (wydania) publikacji makiety wszystkich stron.Layout ma znaczenie praktyczne. Umożliwia czytelnikowi łatwe orientowanie się w dużej ilości informacji zawartych w publikacji poprzez odnajdywanie stałych, charakterystycznych elementów. Naczelną cechą jest tutaj konsekwencja. W skład layoutu wchodzą jednolicie ustalone w skali całej publikacji (lub jej jednostek tematycznych, działów): marginesy, podział tekstu na konkretną liczbę łamów, parametry samego tekstu takie jak krój pisma, jego stopień, interlinia, podział na akapity, wielkość wcięć akapitowych, wielkość inicjałów itp., kolorystyka całości, elementy graficzne powtarzające się w całym artykule, sekcji lub w całym piśmie, paginy, winiety, charakterystyczny układ spisu treści, stopka redakcyjna, typowa grubość i kolor ramki zawierającej zdjęcie lub tekst, standardowe kreski rozdzielające bloki tekstu, charakterystyczne tła i wiele innych elementów. W dobrze zaprojektowanym layoucie powinno być wiele z góry zaplanowanych sytuacji, a ich konsekwentne respektowanie jest jedną z najważniejszych rzeczy świadczących o wysokim poziomie edytorskim publikacji.Layout jest wzorcem, którego należy się trzymać bardzo dokładnie (wiernie), a ewentualne – szczególnie drobne – modyfikacje są absolutnie niedopuszczalne. Drobne zmiany od razu psują obraz całości i są łatwe do wychwycenia, natomiast dopuszczalne są (i robi się tak w praktyce) zmiany duże, czyli tworzenie poszczególnych stron całkowicie odmiennych od pozostałych. Takie strony po prostu nie zaliczają się do layoutu, co nie oznacza jednak wcale naruszenia układu całości. Stąd wniosek, że layout nie dotyczy wszystkich bez wyjątku stron. Zwykle publikacja składa się ze stron typowych (posiadających layout pisma) oraz ze stron całkowicie odmiennych – mogą to być np. strony z reklamami całostronicowymi. Najgorszą rzeczą jest niewielkie naruszenie layoutu na jednej ze stron lub w części publikacji. Jeżeli nie można postąpić inaczej – należy zmienić layout całości. Mamy wtedy po prostu do czynienia z nowym layoutem. Sytuacja taka może zaistnieć, gdy czasopismo przenosi się do innej drukarni, która może narzucić własny preferowany rozmiar papieru. Taka zmiana layoutu narzucona czynnikami zewnętrznymi powinna być możliwie niewielka, ograniczona tylko do koniecznych przeróbek i nie powinna być pretekstem do wprowadzania dalszych zmian cząstkowych.Ogólnie layout czasopisma powinien być możliwie stały w pewnym większym przedziale czasu liczonym na kilka lat. Jest to związane z przywiązaniem określonej grupy odbiorców do danego tytułu i z pracą wydawnictwa nad stopniowym pozyskiwaniem następnych stałych czytelników.Terminu layout używa się także w innych sytuacjach, np. szablony stron internetowych.
 • Paginaopmaak oftewel 'lay-out' is het inrichten van een pagina van meestal drukwerk zodat de leesbaarheid optimaal wordt, of de bedoeling er het beste uitkomt. Vaak is het doel een zo rustig mogelijk beeld op een bladzijde te krijgen, zodat het ontwerp niet afleidt van de boodschap. Professionele pagina's worden over het algemeen opgemaakt door vormgevers of ontwerpers.Voor een goed ontwerp dient gebruikgemaakt te worden van kennis van typografie kennis van ontwerpconventies kennis van leesconventies.Vaak wordt gebruikgemaakt van sjablonen, een gestandaardiseerd ontwerp dat eenmaal wordt opgezet en daarna met steeds verschillende elementen van tekst en beeld gevuld kan worden. Alle dagbladen en tijdschriften werken zo, evenals veel boekenuitgevers en ontwerpers voor veel visuele media.In de journalistiek wordt zeer veel belang gehecht aan een goede en herkenbare paginaopmaak. Hierbij gelden als voornaamste regels dat het belangrijkste artikel de grootste kop en de beste plaats krijgt (meestal linksboven, in landen waar van rechts naar links wordt gelezen rechtsboven). De verantwoordelijkheid voor de paginaopmaak ligt bij kranten in handen van een speciale opmaakredacteur. Sinds de introductie van elektronisch opmaken geschiedt de opmaak niet meer na het schrijven, maar schrijven journalisten vaak direct hun stuk in een reeds opgemaakt sjabloonpagina. Hierbij zijn te vermijden : hoerenjong (ook wel 'weduwe' genaamd), te vermijden door uitdrijven of inwinnen weeskind, te vermijden door uitdrijven of inwinnenDe basisopmaak van een pagina bevat meestal een kopregel, eventuele onderkoppen of inhoudsopgaven, en daaronder de tekst op de volle breedte of in kolommen (per regel vanwege de leesbaarheid bij voorkeur niet meer dan zes tot tien woorden.
 • L'impaginazione è il procedimento che mira ad assemblare testo e immagini al fine di realizzare un prodotto editoriale (libro, giornale, rivista, dépliant o anche una pagina web). L'impaginazione è una fase del desktop publishing.L'impaginazione di un periodico necessita di standard predefiniti per garantire uniformità alla testata: questo permette di rendere riconoscibile il singolo periodico ed offre un orientamento facilitato al lettore. Per esempio, importanti elementi di impaginazione sono: la testata, il titolo, l'occhiello, il sommario, il catenaccio, il riquadro, il trafiletto e la didascalia. Dato che l'impaginazione avviene ormai quasi esclusivamente al computer, gli elementi possono essere fissati mediante l'uso dei cosiddetti fogli di stile. Esistono software sviluppati appositamente per l'impaginazione: i programmi più usati sono QuarkXPress, Adobe InDesign (che è l'erede dell'altrettanto famoso Adobe PageMaker) e i sistemi redazionali da essi derivanti. Nel mondo open source esistono due software avanzati: Scribus e LaTeX, quest'ultimo più adatto per le pubblicazioni scientifiche.
 • 페이지 레이아웃(Page layout)은 디자인 (종이, 웹 등), 건축 설계, 인테리어 (전시장, 전시실 설계, 전시실 디자인 등), 도서, 잡지, 신문 등에서 무엇을 어디에 어떻게 배치 (할당) 하느냐, 또한 그런 배치 (할당)을하는 행위를 의미한다. 디자인과 편집 분야에서는 편집 디자인라고도 하며, 그래픽 디자이너, 에디토리얼 디자이너, 아트 디렉터 등이 담당한다.
 • Layout (angl. plán, rozvrh) znamená grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně i jiné plochy. Zahrnuje obvykle: formát stránky a tiskové zrcadlo, rozvržení textu, obrázků a prázdných ploch, typ, velikost a barvy písma, záhlaví a nadpisy další grafické prvky (logo, linky a podobně) výběr barev nebo motivů pozadí, případně ještě další. O layoutu se hovoří zejména u takových tiskovin a grafických produktů, které se buď opakují (noviny, časopis, televizní pořad), anebo spolu nějak souvisí (například ediční řada knih, reklamy určité firmy). V těchto případech je to totiž právě jednotná grafická úprava čili layout, který vyjadřuje souvislost mezi jednotlivými produkty: celkový vzhled či „tvář“ určitých novin zůstává den za dnem stejná, i když pokaždé obsahuje jiné zprávy, texty, obrázky. Podobně u časopisu nebo televizního pořadu. Čtenář a divák je podle layoutu na první pohled pozná od jiných, což je základ odbytové strategie jejich producentů. Pro účinnost reklamních tisků, plakátů i inzerátů je velmi důležité, aby se divákům a čtenářům vtiskl do paměti jejich charakteristický layout a pevně se spojil s příslušným výrobkem nebo firmou. Důležitou součástí layoutu je mimo jiné logo, výběr písem a barev, případně i určitá specifická grafická technika; zajímavým příkladem jsou plakáty a tiskoviny pražské zoologické zahrady, vytvářené jednotnou technikou linorytu.
 • Вёрстка — монтаж полос оригинал-макета из составных элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций, украшений и пр. Также результат этого процесса, то есть готовые полосы .Различают книжную, газетно-журнальную, акцидентную вёрстку в издательском деле и вёрстку веб-страниц в веб-дизайне.
 • レイアウト(英語: layout, lay-out)とは、デザイン(紙、ウェブ等)、建築設計、インテリア(展示会場・展覧会場設計、ショールーム設計などを含む)、書籍・雑誌・新聞などの編集等々において、何をどこにどのように配置(割り付け)するかということ、また、そのような配置(割り付け)をする行為も意味する。デザインや編集の分野では、エディトリアルデザインとも呼び、グラフィックデザイナー、エディトリアルデザイナー、アートディレクターなどが担当する。なお、レイアウトという言葉を日本に初めて紹介したのは、当時広告界 (雑誌)の編集長であった室田庫造であるという(1929年)。(「近代広告の誕生 ポスターがニューメディアだった頃」(竹内幸絵、青土社、2011年)、120ページ参照)
 • Page layout is the part of graphic design that deals in the arrangement and style treatment of elements (content) on a page. Whereas pagination alone can be a simple process (and thus today is mostly automated), page layout is a higher-level concept involving intelligence, sentience, and creativity. The term page makeup in its broadest sense is a synonym of page layout; in a narrower sense from before modern software, when all pagination (even the simplest) was done manually, page makeup could refer to any pagination, whether simple pagination done in the typesetting department and requiring no artistic skill (such as for a phone book interior) or higher-skill layout done by a graphic designer. Today the simple type is done by software, not people, so it is just called pagination.
 • Layout gráfico tem como seus componentes a área de design ou formato de página e as margens, que tal como em todo o restante processo de design deve ser bem fundamentado pelo conteúdo do trabalho e pela perspectiva criativa. Como e onde vai ser utilizado e visualizado o nosso layout, este deve ser efectuado tendo em conta vários sobrepostos.O tamanho e o formato podem variar entre o de bolso e de parede, duas ou três dimensões. Ao desenvolver projectos de design para a web ou multimédia em que a área está predefinida, as proporções devem ser levadas em conta. Um designer no momento de iniciar um desenvolvimento de um trabalho necessita de fazer sempre primariamente um desenho da estrutura da página a elaborar, aqui deverá já conter informações como, largura do topo, margens inferiores e laterais (localizadas com objectivos de manutenção e condução do olhar), o número de colunas de texto, imagens e sua organização e, se for caso, o número de páginas ou a numeração das páginas. Com estas decisões já tomadas, a estrutura das páginas pode ser individual ou com páginas mestras, para permitir a repetição automática da estrutura já previamente estudada.Estruturar o layout ao longo de uma serie de páginas ou superfícies de modo a obter uma flexibilidade máxima sem perder a continuidade, é importante para manter a atenção do leitor. As proporções das margens vão variar de acordo com o contexto de design, mas como linha condutora, a margem inferior é normalmente o dobro da margem do topo e a margem inferior duplica a largura da margem exterior.A maior parte do trabalho de design gráfico implica um número de tamanhos diferentes e elementos proporcionais que devem ser coordenados por um diretor de arte
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 400658 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28350 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110571003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La mise en page, ou mise en pages, est l'opération de disposition graphique d'un contenu informationnel dans un espace donné (feuilles de papier, pages web…).Elle succède au travail de collecte et de composition du contenu (composition de texte « au kilomètre », collection des composants), et précède souvent le travail d'impression.
 • 페이지 레이아웃(Page layout)은 디자인 (종이, 웹 등), 건축 설계, 인테리어 (전시장, 전시실 설계, 전시실 디자인 등), 도서, 잡지, 신문 등에서 무엇을 어디에 어떻게 배치 (할당) 하느냐, 또한 그런 배치 (할당)을하는 행위를 의미한다. 디자인과 편집 분야에서는 편집 디자인라고도 하며, 그래픽 디자이너, 에디토리얼 디자이너, 아트 디렉터 등이 담당한다.
 • Вёрстка — монтаж полос оригинал-макета из составных элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций, украшений и пр. Также результат этого процесса, то есть готовые полосы .Различают книжную, газетно-журнальную, акцидентную вёрстку в издательском деле и вёрстку веб-страниц в веб-дизайне.
 • レイアウト(英語: layout, lay-out)とは、デザイン(紙、ウェブ等)、建築設計、インテリア(展示会場・展覧会場設計、ショールーム設計などを含む)、書籍・雑誌・新聞などの編集等々において、何をどこにどのように配置(割り付け)するかということ、また、そのような配置(割り付け)をする行為も意味する。デザインや編集の分野では、エディトリアルデザインとも呼び、グラフィックデザイナー、エディトリアルデザイナー、アートディレクターなどが担当する。なお、レイアウトという言葉を日本に初めて紹介したのは、当時広告界 (雑誌)の編集長であった室田庫造であるという(1929年)。(「近代広告の誕生 ポスターがニューメディアだった頃」(竹内幸絵、青土社、2011年)、120ページ参照)
 • Layout – szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny strony publikacji.W DTP są to cechy charakterystyczne obrazu strony (także okładki i obwoluty), powtarzające się we wszystkich kolejnych numerach danego czasopisma lub w kolejnych publikacjach książkowych w ramach serii wydawniczej, narzucające publikacji unikatowy charakter i wyróżniające spośród innych pozycji tytułowych.
 • Layout (angl. plán, rozvrh) znamená grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně i jiné plochy. Zahrnuje obvykle: formát stránky a tiskové zrcadlo, rozvržení textu, obrázků a prázdných ploch, typ, velikost a barvy písma, záhlaví a nadpisy další grafické prvky (logo, linky a podobně) výběr barev nebo motivů pozadí, případně ještě další.
 • Layout gráfico tem como seus componentes a área de design ou formato de página e as margens, que tal como em todo o restante processo de design deve ser bem fundamentado pelo conteúdo do trabalho e pela perspectiva criativa. Como e onde vai ser utilizado e visualizado o nosso layout, este deve ser efectuado tendo em conta vários sobrepostos.O tamanho e o formato podem variar entre o de bolso e de parede, duas ou três dimensões.
 • L'impaginazione è il procedimento che mira ad assemblare testo e immagini al fine di realizzare un prodotto editoriale (libro, giornale, rivista, dépliant o anche una pagina web). L'impaginazione è una fase del desktop publishing.L'impaginazione di un periodico necessita di standard predefiniti per garantire uniformità alla testata: questo permette di rendere riconoscibile il singolo periodico ed offre un orientamento facilitato al lettore.
 • Page layout is the part of graphic design that deals in the arrangement and style treatment of elements (content) on a page. Whereas pagination alone can be a simple process (and thus today is mostly automated), page layout is a higher-level concept involving intelligence, sentience, and creativity.
 • Paginaopmaak oftewel 'lay-out' is het inrichten van een pagina van meestal drukwerk zodat de leesbaarheid optimaal wordt, of de bedoeling er het beste uitkomt. Vaak is het doel een zo rustig mogelijk beeld op een bladzijde te krijgen, zodat het ontwerp niet afleidt van de boodschap.
 • Als Layout (wörtlich: das Ausgelegte, engl. für „Plan, Entwurf, Anlage“, sinngemäß mit „Gestaltung“ zu übersetzen; bei älteren Drucken oder Handschriften wird auch der franz. Begriff mise en page, wörtlich ‚das Anordnen auf einer Seite‘, verwendet) bezeichnet man das detaillierte Sichtbarmachen eines gedanklichen Bildes im Sinne eines tatsächlichen Entwurfs, meist dem einer Drucksache.
rdfs:label
 • Mise en page
 • Halaman
 • Impaginazione
 • Layout
 • Layout
 • Layout (DTP)
 • Layout gráfico
 • Page layout
 • Paginaopmaak
 • Вёрстка
 • レイアウト
 • 페이지 레이아웃
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of