Une migration humaine est un déplacement du lieu de vie d’individus. C'est un phénomène probablement aussi ancien que l’humanité. Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux pour les années 2000, pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre et se fixer dans un autre pays pour au moins un an. Ce chiffre augmente de 2 % par an[réf. nécessaire], malgré les restrictions à l'immigration qui ont vu le jour dans de nombreux pays.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une migration humaine est un déplacement du lieu de vie d’individus. C'est un phénomène probablement aussi ancien que l’humanité. Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux pour les années 2000, pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre et se fixer dans un autre pays pour au moins un an. Ce chiffre augmente de 2 % par an[réf. nécessaire], malgré les restrictions à l'immigration qui ont vu le jour dans de nombreux pays. Il mesure un stock et comprend la migration volontaire et la migration forcée. Les migrations internes aux pays sont également en augmentation, mais on parle alors plutôt de déplacements de populations (qui sont également volontaires ou forcés).Les statistiques montrent que les très grandes vagues migratoires ont récemment diminué, au profit d'une tendance à l'immigration choisie favorable à l'exode des cerveaux et compétences des pays pauvres, au détriment de ces derniers. Les caractéristiques du phénomène migratoire actuel sont la diversification des pays de provenance et de destination, ainsi que les formes prises par la migration. On estime que l'argent injecté dans les pays d'origine en provenance des pays d'accueil est au moins égal si ce n'est très supérieur à la quantité d'aides financières apportées par les pays dits « riches » aux pays plus pauvres. Les démographes considèrent que les migrations seront une importante variable d'ajustement d'ici 2050, échéance à laquelle 2 ou 3 milliards d'individus supplémentaires sont attendus sur la planète, alors que les effets des modifications climatiques se feront probablement déjà sentir et que certaines zones ne pourront plus nourrir une population supplémentaire.
 • Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. Door de eeuwen heen heeft de mensheid gemigreerd, en is zo over de gehele aarde verspreid geraakt.Migratie wordt veelal gezien als permanent, maar ook nomadisme en seizoensgebonden migratie zoals transhumance vallen hieronder. Pendelen kan ook gezien worden als een vorm van migratie.Volksverplaatsingen vinden nog steeds plaats in moderne tijden in de vorm van immigratie/emigratie.
 • Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.Birçok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi göç bir ülkenin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bunun temeli ise köy yaşamında makineleşmeye geçilmesi ve sanayileşmenin ülkede daha fazla değer kazanmasıdır. Ayrıca eğitim şartlarının yetersizliği de insanları şehre sürüklemiştir. Sağlık koşullarının köylerde yeterli düzeyde olmaması da göçün başlıca etkenleri arasında yer almaktadır.Tarih nazariyesine göre, MÖ 3000-4000 yıllarında Orta Asya'da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine; Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun bir süredir durulmaktadır. Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş; İran, Anadolu ve Balkanlardan geçerek Avrupa ortalarına ulaşmıştır.Bazı Türk boyları bugünkü İran, Azerbaycan, Hindistan, Irak ve Anadolu'da göç ettiler.Osmanlı Devletinin son zamanlarında, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esnasında, Tuna boylarından, Balkanlardan ve Kırım'dan Anadolu'ya yapılan toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir. 1950'li yıllarda, Balkan Türklerin, Balkan ülkelerinden (Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan) ve Rusya'dan Türkiye'ye toplu göç ettiler.Afganistan'ın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afganlının başta Pakistan olmak üzere çeşitli İslam ülkelerine göçü, Filistinlilerin İsrail tarafından, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin (1989) vatanlarından çıkarılarak göçe zorlanmaları (1991) olayları da siyasi göçlerin örneklerindendir.İşsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden şehre büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır. Bir de kıtalararası göçler vardır. Bunun en tipik misali Amerika kıtasına yapılan göçtür. 16. yüzyıldan itibaren bu yeni kıtaya, önce Avrupa milletlerinden başlayan göçler, gittikçe azalmasına rağmen halen devam etmektedir. Önceleri serseri, başı bozuk, kanun kaçağı ve maceraperest Avrupalıların itibar ettikleri bir ülke olan Amerika kıtası, 19. yüzyılın ikinci yarısında, gene bu ülkelerden şiddetli göç dalgalarına sahne oldu. Kıtanın iskan ve imarı tamamlanıp ilmi, teknik ve ticari zenginlikler ortaya çıkınca, bütün milletler için en cazip ülkelerden biri oldu. Bu durum, dünyanın her yerinden ve her seviyede insanların buraya göç etmelerine sebep oldu.
 • Human migration is the movement by people from one place to another with the intention of settling in the new location. The movement is typically over long distances and from one country to another, but internal migration is also possible. Migration may be individuals, family units or in large groups.Nomadic movements are normally not regarded as migrations as there is no intention to settle in the new place and because the movement is generally seasonal. Only a few nomadic peoples have retained this form of lifestyle in modern times. Also, the temporary movement of people for the purpose of travel, tourism, pilgrimages, or the commute is not regarded as migration, in the absence of an intention to settle in the new location.Migration has continued under the form of both voluntary migration within one's region, country, or beyond and involuntary migration (which includes the slave trade, trafficking in human beings and ethnic cleansing). People who migrate into a territory are called immigrants, while at the departure point they are called emigrants. Small populations migrating to develop a territory considered void of settlement depending on historical setting, circumstances and perspective are referred to as settlers or colonists, while populations displaced by immigration and colonization are called refugees.
 • Миграцията е преместване на хора с цел смяна на местоживеенето.Миграциите могат да бъдат: Вътрешни - преместване на хора в границите на държавата, което в българския език е възприето да се нарича с общата дума миграция; Външни - преместване на хора извън общността им - държавата, континента.По отношение на трайността си миграциите биват: Временни - сезонни или с намерение за няколко години; Трайни (постоянни) - с намерение за продължителен период от време, понякога за цял живот.И временните и трайните миграции в редица случаи се оказват, че са станали трайни или се превръщат във временни.По отношение на формите на миграция, външните миграции биват: Емиграция - напускане на местоживеенето; Миграция - пристигане на ново местоживеене; Реемиграция - завръщане след временна емиграция; Бежанство - емиграция, която става нерегламентирано, чрез бягство; Репатрация - насилствено връщане на емигранти, организирано от държавата от която емигрират на основа на споразумение с държавата, в която имигрират. Депортация - насилствено връщане на имигранти.Вътрешната миграция може да се осъществи и по обективни причини, каквато е: Евакуация - временно или постоянно преместване на големи групи хора за избягване на някаква опасност или рязко влошаване на условията за живот (пожар, наводнение, заметресение, вулканична дейност, производствени и екологични катастрофи, военни действия и др.И при вътрешната и при външната миграция е възможно насилствено Изселване и преселване - преместване на отделни личности, малки или големи групи хора на основание на държавни решения или международни споразумения.Особено явление е вътрешната миграция, особено от селото към града или от малкия към големия град.Мобилността на хората в трудоспособна възраст е важен фактор от гледна точка на икономиката и спомага за намаляване на безработицата и подобряване на доходите като проблем на личността и семейството. От друга страна, вътрешната миграция може да причини обезлюдяване на цели региони или силно влошаване на икономическото им състояние.
 • Migrasi manusia adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Arus migrasi ini berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa. Namun, pendapatan yang dimaksud bukanlah pendapatan aktual, melainkan penghasilah yang diharapkan (expected income). Kerangka Skematik ini merupakan aplikasi dari model dekskripsi Todaro mengenai migrasi. Premis dasar yang dianut dalam model ini adalah bahwa para migran mempertimbangkan dan membandingkan pasar-pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka disektor pedesaan dan perkotaan, serta memilih salah satunya yang dapat memaksimumkan keuntungan yang diharapkan. Besar kecilnya keuntungan yang mereka harapkan diukur berdasarkan besar kecilnya selisih antara pendapatan riil dari pekerjaan dikota dan didesa, angka tersebut merupakan implementasinya terhadap peluang migran untuk mendapatkan pekerjaan dikota.
 • Миграция населения (лат. migratio — переселение) — перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. Российский учёный О. Д. Воробьева в своих работах пишет, что миграция населения — это «любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих».
 • L'ésser humà, igualment com d'altres animals, pot dur a terme migracions o moviments des del seu lloc de residència fins a un altre. Segons el punt de vista, es parla d'emigració (una persona parteix d'una zona concreta) o d'immigració (quan hi arriba) per referir-se al mateix moviment.El volum d'una població concreta no depèn únicament de la relació entre natalitat i mortalitat. Les societats són obertes i dinàmiques, per tant poden créixer o decréixer en funció de la migració.El moviment migratori donada l'estructura política, permet concreta un punt de partida, d'on s'emigra, d'on la persona és considerada emigrant, hi un destí, on s'immigra. El conjunt de moviments migratoris es concreta politicament en Migracions internacionals.A la destinació, la persona és considerada immigrant, el qual pot variar en funció de les característiques de la població i les seves necessitats.Les migracions per elles mateixes no són bones ni dolentes, sinó que el resultat dependrà de l'ús que se’n faci, de la capacitat d'acollida del país o regió i de la manera com els immigrants s'integrin al cos social on arriben.
 • Migración humana, referida a la migración de las poblaciones de seres humanos, tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan.
 • Migracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu.Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).Osobnym zjawiskiem są migracje ze wsi do miast.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 174448 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32221 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 88 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108389267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une migration humaine est un déplacement du lieu de vie d’individus. C'est un phénomène probablement aussi ancien que l’humanité. Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux pour les années 2000, pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre et se fixer dans un autre pays pour au moins un an. Ce chiffre augmente de 2 % par an[réf. nécessaire], malgré les restrictions à l'immigration qui ont vu le jour dans de nombreux pays.
 • Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. Door de eeuwen heen heeft de mensheid gemigreerd, en is zo over de gehele aarde verspreid geraakt.Migratie wordt veelal gezien als permanent, maar ook nomadisme en seizoensgebonden migratie zoals transhumance vallen hieronder. Pendelen kan ook gezien worden als een vorm van migratie.Volksverplaatsingen vinden nog steeds plaats in moderne tijden in de vorm van immigratie/emigratie.
 • Migración humana, referida a la migración de las poblaciones de seres humanos, tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan.
 • Migracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu.Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).Osobnym zjawiskiem są migracje ze wsi do miast.
 • Human migration is the movement by people from one place to another with the intention of settling in the new location. The movement is typically over long distances and from one country to another, but internal migration is also possible. Migration may be individuals, family units or in large groups.Nomadic movements are normally not regarded as migrations as there is no intention to settle in the new place and because the movement is generally seasonal.
 • L'ésser humà, igualment com d'altres animals, pot dur a terme migracions o moviments des del seu lloc de residència fins a un altre. Segons el punt de vista, es parla d'emigració (una persona parteix d'una zona concreta) o d'immigració (quan hi arriba) per referir-se al mateix moviment.El volum d'una població concreta no depèn únicament de la relació entre natalitat i mortalitat.
 • Миграция населения (лат. migratio — переселение) — перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. Российский учёный О. Д.
 • Migrasi manusia adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Arus migrasi ini berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa.
 • Миграцията е преместване на хора с цел смяна на местоживеенето.Миграциите могат да бъдат: Вътрешни - преместване на хора в границите на държавата, което в българския език е възприето да се нарича с общата дума миграция; Външни - преместване на хора извън общността им - държавата, континента.По отношение на трайността си миграциите биват: Временни - сезонни или с намерение за няколко години; Трайни (постоянни) - с намерение за продължителен период от време, понякога за цял живот.И временните и трайните миграции в редица случаи се оказват, че са станали трайни или се превръщат във временни.По отношение на формите на миграция, външните миграции биват: Емиграция - напускане на местоживеенето; Миграция - пристигане на ново местоживеене; Реемиграция - завръщане след временна емиграция; Бежанство - емиграция, която става нерегламентирано, чрез бягство; Репатрация - насилствено връщане на емигранти, организирано от държавата от която емигрират на основа на споразумение с държавата, в която имигрират.
 • Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir.
rdfs:label
 • Migration humaine
 • Human migration
 • Menselijke migratie
 • Migración humana
 • Migracja ludności
 • Migrasi manusia
 • Migração humana
 • Moviments migratoris
 • İnsan göçleri
 • Миграция (хора)
 • Миграция населения
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of