Microsoft Access (officiellement Microsoft Office Access) est un SGBD relationnel édité par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique MS Office Pro.MS Access est composé de plusieurs programmes : le moteur de base de données Microsoft Jet, un éditeur graphique, une interface de type Query by Example pour manipuler les bases de données, et le langage de programmation Visual Basic for Applications.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Microsoft Access (officiellement Microsoft Office Access) est un SGBD relationnel édité par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique MS Office Pro.MS Access est composé de plusieurs programmes : le moteur de base de données Microsoft Jet, un éditeur graphique, une interface de type Query by Example pour manipuler les bases de données, et le langage de programmation Visual Basic for Applications.
 • Microsoft Access ya da Microsoft Office Access Microsoft'un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Microsoft Access Jet veri tabanı motorunu, grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım araçlarını aynı paketin içinde birleştirir.Veri tabanı yönetim sistemleri arasına Access çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu alanda önemli ölçüde başarı sağlayarak küçük ölçekli veri tabanları için çok kullanılan bir paket haline gelmiştir. Bunda, Access'in yazılım araçlarının yüksek kullanıcı kolaylığına sahip olmasının etkisi büyüktür.Access'de veri tabanında bulunan nesnelerin bir çoğu sihirbazlar yardımıyla kolayca hazırlanabilir. Çoğu zaman hiç tasarım ortamına girmeden, sadece sihirbazlar kullanılarak veri tabanı dosyaları hazırlanabilir. Access'in iki yüzü vardır. Bunlardan birinde hiç program kodu kullanmadan veri tabanı hazırlamak mümkündür. Bu ortamda hiç programcılık bilgisi olmayan biri programcılığı öğrenmesine gerek kalmadan kendi veri tabanı dosyalarını hazırlayabilir. Programcılık bilgisi olanlar Access'de hazırladıkları veri tabanlarına kod yazarak daha ileri düzey işlemleri yapabilir...
 • 마이크로소프트 액세스(Microsoft Access)는 마이크로소프트 오피스에 포함된 데이터베이스이다. 1991년에 액세스 1.1 버전으로 처음 개발되었으며 현재 최신 버전은 마이크로소프트 오피스 액세스 2013이다. 2003 버전까지는 .mdb 확장자를 기본으로 사용했으나 2007 버전부터는 .accdb를 사용하고 있다. 액세스는 대기업의 부서와 프로그래머를 포함하여 소형 비즈니스에서 사용된다. 프로그래머의 입각에서 액세스에서 볼 수 있는 이점들 가운데 하나는 SQL과 연동이 잘 된다는 점이다. 또, 액세스는 마이크로소프트 인터넷 정보 서비스(IIS)와 액티브 서버 페이지(ASP) 위에서 기본 웹 기반의 응용 프로그램들을 위한 데이터베이스로 사용될 수 있다.
 • Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом Access можно писать приложения, работающие с базами данных.
 • Microsoft Office Access(マイクロソフト・オフィス・アクセス)とは、マイクロソフトが、Microsoft Windows 向けに販売している関係データベース管理システム (RDBMS) のソフトウェアである。Microsoft Officeの上位エディションにバンドルされ、Microsoft SQL Serverの姉妹製品ともいわれる。Accessは、マイクロソフトによるRDBMSであり、Microsoft Jet Database EngineとGUI開発環境を組み合わせてMicrosoft Office Professionalにパッケージされて販売されているが、単体パッケージも存在する。Accessは、Access/Jet、Microsoft SQL Server、OracleやODBC準拠のデータを取り扱うことができる。データベースに精通したソフトウェアデベロッパやデータアーキテクトであれば、きわめて高度なデータベースアプリケーションが開発可能であり、一方、データベースに関する知識に乏しい初心者や、非プログラマで、データベースの理解が多少欠けていても、小規模で簡単なアプリケーションの構築が可能である。このようにデータベース入門者に対してハードルが低いというのは確かであるが、パフォーマンスのよい実用的なシステムを構築するには、それなりの技術的なステップアップが必要であり、その意味において奥の深い開発ツールと言うことができる。現在Accessはオブジェクト指向に基づいたアプリケーション作成が可能であるが、完全なオブジェクト指向開発ツールには至っていない。「Microsoft Access」は、以前マイクロソフトが販売していた通信ソフトウェアの名前でもあった。これはProCommなどといったソフトと競合していたが、販売不振のため製品ラインナップから消滅していた。それから数年後、現在知られているデータベース・ソフトウェアの名前として再登場した。
 • Microsoft Access, also known as Microsoft Office Access, is a database management system from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet Database Engine with a graphical user interface and software-development tools. It is a member of the Microsoft Office suite of applications, included in the Professional and higher editions or sold separately.Microsoft Access stores data in its own format based on the Access Jet Database Engine. It can also import or link directly to data stored in other applications and databases.Software developers and data architects can use Microsoft Access to develop application software, and "power users" can use it to build software applications. Like other Office applications, Access is supported by Visual Basic for Applications, an object-oriented programming language that can reference a variety of objects including DAO (Data Access Objects), ActiveX Data Objects, and many other ActiveX components. Visual objects used in forms and reports expose their methods and properties in the VBA programming environment, and VBA code modules may declare and call Windows operating-system functions.
 • Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Access es un completo y demandado programa informático en entornos de empresa, que permite la creación y gestión de bases de datos, así como su modificación, control y mantenimiento.
 • Microsoft Access és un programa de gestió de bases de dades relacional creat per Microsoft per a ús personal i de petites empreses. És un component del paquet Microsoft Office.Per treballar en una base de dades cal, en primer lloc, carregar el programa i, després definir la base de dades o utilitzar-ne una de construïda anteriorment.Passos a seguir per iniciar el programa: Seleccionar la carpeta MSOffice, on s'ha instal·lat l'Access Clicar sobre la icona.Un cop oberta la finestra de l'Access, tenim dues opcions: Crear una base de dades nova Seleccionar una que ja existeixLa finestra principal de l'Access presenta, a més de la barra d'eines i menús, una segona finestra que correspon a la base de dades activa. Aquesta finestra et permet escollir entre diverses carpetes, que són els diferents àmbits de treball: Taules: on es guarda el disseny de les taules de la base de dades. Consultes: permet seleccionar informació de la base de dades. Formularis:per dissenyar la manera d'entrar registres, consultar-los i modificar-los. Informes: per poder imprimir les taules o les consultes.Extensions de l'Access: .mdb (en versions del 2003 i anteriors) .mdbx (en versió 2007)
 • Microsoft Access – system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej.Bazy danych Access są zapisywane w pojedynczych plikach (rozszerzenie ACCDB). Jest to wygodne w przypadku prostych zastosowań, jednak kosztem wydajności, wielodostępności oraz bezpieczeństwa danych. Aby uniknąć takich problemów Access można podłączyć do zewnętrznych źródeł danych (do dowolnego źródła obsługującego popularne oprogramowanie pośredniczące, np. do serwera Microsoft SQL Server, PostgreSQL lub innej bazy MS Access). W takim przypadku Access spełnia rolę graficznego interfejsu dla zewnętrznych źródeł danych, a nie całego systemu obsługi baz danych.Access posiada własny, wbudowany aparat bazy danych (Microsoft Jet), który pełni funkcje wewnętrznej bazy danych. Istnieje możliwość rezygnacji z MS Jet wykorzystując projekty programu Microsoft Access (rozszerzenie adp), ale wówczas wszystkie elementy bazy danych przechowywane są wyłącznie na tym podłączonym serwerze.Do przykładowych zastosowań można zaliczyć prostsze aplikacje dla małych i średnich firm dotyczące analizy oraz przetwarzania danych.Microsoft Access można również wykorzystać do szybkiego prototypowania aplikacji bazodanowych.Dostęp do baz danych utworzonych w Microsoft Access wymaga posiadania programu Access, bądź też napisania osobnego programu z użyciem zewnętrznych narzędzi. Wyjątkiem jest najbardziej rozbudowana wersja Developer, która umożliwia też tworzenie gotowej aplikacji zawartej w jednym pliku wykonywalnym.
 • Microsoft Access is een relationele database-applicatie van Microsoft.Access gebruikt een grafische interface, waardoor het mogelijk is voor weinig gevorderde gebruikers om een databank te bouwen. Access bevat tevens functionaliteit om een frontend te bouwen (formulieren, rapporten, en pagina's). Access is ook verkrijgbaar als onderdeel van Microsoft Office.
 • Microsoft Access (atau Microsoft Office Access) adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine, dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Para pengguna/programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks, sementara para programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sederhana. Access juga mendukung teknik-teknik pemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek.
 • Microsoft Access è un'interfaccia software verso l'engine jet per la gestione di basi di dati di tipo relazionale (RDBMS) che integra nativamente in sé un modulo per lo sviluppo rapido di applicativi (RAD, Rapid Application Development) gestionali di piccole/medie dimensioni.
 • O Microsoft Access (nome completo Microsoft Office Access), também conhecido por MSAccess, é um Sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, incluído no pacote do Microsoft Office Professional, que combina o Microsoft Jet Database Engine com uma interface gráfica do utilizador (graphical user interface). Ele permite o desenvolvimento rápido de aplicações (RAD - Rapid Application Development) que envolvem tanto a modelagem e estrutura de dados como também a interface a ser utilizada pelos usuários.Microsoft Access é capaz de usar dados guardados em Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle, ou qualquer recipiente de dados compatível com ODBC.O desenvolvimento da estrutura de dados se dá de forma muito intuitiva, bastando que o desenvolvedor possua conhecimetos básicos em modelagem de dados e lógica de programação.Programadores relativamente inexperientes e usuários determinados podem usá-lo para construir aplicações simples, sem a necessidade de utilizar ferramentas desconhecidas.Primeiramente foi o nome de um programa de comunicação da Microsoft, destinado à competir com ProComm e outros programas. Esse produto fracassou e foi abandonado. No segundo semestre de 1992 a Microsoft lançou seu primeiro Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e reusou o nome: o Microsoft Access (MS Access).Para a Microsoft havia uma grande vantagem quanto ao mercado, como era a dominadora do seu próprio mercado, foi a primeira a lançar um software executável em plataforma Windows, enquanto que os outros programas deste segmento, liderados pela dBa-se, eram voltados para o ambiente DOS. Ao ser lançado por um preço bastante atrativo o MS Access 1.0 para Windows foi logo tomando conta do seu espaço. Um dos fatores que muito contribuiu pra isto foi o seu preço de apenas noventa e nove dólares e também contamos com os investimentos que os administradores da Microsoft fizeram como a compra da Fox Software por cento e setenta milhões de dólares.Embora as vantagens de lançamentos, faltava de um pacote de ferramenta para desenvolvedores, o que foi princípio para muitas reclamações, assim como a limitação do software de 128MB de memória. Já em 1993 é lançado no mercado MS Access 1.1 com a ampliação para 1GB de memória e junto a ele veio Distribution Kit e os incentivos da para que os desenvolvedores criassem seus aplicativos e os vendessem sem a necessidade do cliente ter uma versão do Access em seu computador, bastava apenas utilizar o Access Runtime.No entanto o programa ainda precisava de reajustes e dois anos depois modificações apareceram com a versão 2.0. Agora era possível trabalhar com 254 tabelas ao mesmo tempo e no mesmo arquivo de dados. O novo ambiente de programação dava facilidades ao desenvolvedor e agora também não era mais necessário digitar imensas linhas de códigos. Neste mesmo ano chega ao Brasil a versão em português do Access.A nova versão do MS Access , em 1995, pulou para 7.0 acompanhando o pacote de programas Microsoft Office 7.0. Introduzida na era de 32 bits a nova versão do Access vinha acompanhada com a linguagem Visual Basic for Applications (VBA), com o seu próprio ambiente de programação. Além do recurso de replicar banco de dados, dando a possibilidade de trabalhar off-line em cópias de banco de dados, podendo ser sincronizada com a base central.Em março de 1997 foi lançada a versão 8.0, preparada para internet, capaz de gravar hiperlinks e salvar arquivos em formato HTML. E em 1999 lança a versão 9.0, também conhecido como MS Access 2000, com suporte a OLE DB e um produto independente até hoje. Com isso, em 2002, a nova versão com suporte a uma linguagem mais comum, o XML (Extensible Markup Language), que é uma linguagem de marcação de dados e também dá uma maior integralidade com o browser, podendo criar páginas em formato HTML de acesso as dados do banco.O Access 2003 na sua versão 11 traz maior integração com browser, além da linguagem VBA, marcação em XML e incorporação da linguagem SQL nas consultas de tabelas do banco.
 • Microsoft Access (plným jménem Microsoft Office Access) je nástroj na správu relačních databází od společnosti Microsoft, který je typicky součástí Microsoft Office a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či ke kterékoliv další databázi přes rozhraní ODBC.
 • Microsoft Access [ˈmaɪ.kɹoʊ.sɒft ˈæk.sɛs] (kurz MS Access, nach engl. access, „Zugang“) ist eine Anwendung innerhalb der Microsoft Office-Familie und ist als einzelne Büroanwendung oder als Bestandteil von Office Professional (Office-Paket) erhältlich. Access kombiniert die Microsoft Jet Engine als relationales Datenbankmanagementsystem mit den Werkzeugen einer integrierten Entwicklungsumgebung, die mit ihren grafischen Benutzeroberflächen insbesondere für die Zielgruppe Endbenutzer zur Herstellung von Datenbankanwendungen geeignet ist. MS Access unterstützt (mit Einschränkungen) die Datenbank-Programmiersprache SQL-92. Es handelt sich um ein proprietäres Softwarepaket von Microsoft.
dbpedia-owl:latestReleaseVersion
 • 2013
dbpedia-owl:license
dbpedia-owl:operatingSystem
dbpedia-owl:publisher
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 121948 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8803 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107065100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:couleurBoîte
 • CC0066
prop-fr:dernièreVersion
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:description
 • Microsoft Access version 11.0
 • sous Windows XP
prop-fr:développeur
prop-fr:environnement
prop-fr:licence
prop-fr:logo
 • Logo Microsoft Access 2013.png
prop-fr:nom
 • Microsoft Access
prop-fr:siteWeb
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Introduction aux bases de données avec ACCESS
prop-fr:wikiversityTitre
 • Introduction aux bases de données avec ACCESS
 • Introduction aux bases de données avec ACCESS
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Microsoft Access (officiellement Microsoft Office Access) est un SGBD relationnel édité par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique MS Office Pro.MS Access est composé de plusieurs programmes : le moteur de base de données Microsoft Jet, un éditeur graphique, une interface de type Query by Example pour manipuler les bases de données, et le langage de programmation Visual Basic for Applications.
 • 마이크로소프트 액세스(Microsoft Access)는 마이크로소프트 오피스에 포함된 데이터베이스이다. 1991년에 액세스 1.1 버전으로 처음 개발되었으며 현재 최신 버전은 마이크로소프트 오피스 액세스 2013이다. 2003 버전까지는 .mdb 확장자를 기본으로 사용했으나 2007 버전부터는 .accdb를 사용하고 있다. 액세스는 대기업의 부서와 프로그래머를 포함하여 소형 비즈니스에서 사용된다. 프로그래머의 입각에서 액세스에서 볼 수 있는 이점들 가운데 하나는 SQL과 연동이 잘 된다는 점이다. 또, 액세스는 마이크로소프트 인터넷 정보 서비스(IIS)와 액티브 서버 페이지(ASP) 위에서 기본 웹 기반의 응용 프로그램들을 위한 데이터베이스로 사용될 수 있다.
 • Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом Access можно писать приложения, работающие с базами данных.
 • Microsoft Office Access(マイクロソフト・オフィス・アクセス)とは、マイクロソフトが、Microsoft Windows 向けに販売している関係データベース管理システム (RDBMS) のソフトウェアである。Microsoft Officeの上位エディションにバンドルされ、Microsoft SQL Serverの姉妹製品ともいわれる。Accessは、マイクロソフトによるRDBMSであり、Microsoft Jet Database EngineとGUI開発環境を組み合わせてMicrosoft Office Professionalにパッケージされて販売されているが、単体パッケージも存在する。Accessは、Access/Jet、Microsoft SQL Server、OracleやODBC準拠のデータを取り扱うことができる。データベースに精通したソフトウェアデベロッパやデータアーキテクトであれば、きわめて高度なデータベースアプリケーションが開発可能であり、一方、データベースに関する知識に乏しい初心者や、非プログラマで、データベースの理解が多少欠けていても、小規模で簡単なアプリケーションの構築が可能である。このようにデータベース入門者に対してハードルが低いというのは確かであるが、パフォーマンスのよい実用的なシステムを構築するには、それなりの技術的なステップアップが必要であり、その意味において奥の深い開発ツールと言うことができる。現在Accessはオブジェクト指向に基づいたアプリケーション作成が可能であるが、完全なオブジェクト指向開発ツールには至っていない。「Microsoft Access」は、以前マイクロソフトが販売していた通信ソフトウェアの名前でもあった。これはProCommなどといったソフトと競合していたが、販売不振のため製品ラインナップから消滅していた。それから数年後、現在知られているデータベース・ソフトウェアの名前として再登場した。
 • Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Access es un completo y demandado programa informático en entornos de empresa, que permite la creación y gestión de bases de datos, así como su modificación, control y mantenimiento.
 • Microsoft Access is een relationele database-applicatie van Microsoft.Access gebruikt een grafische interface, waardoor het mogelijk is voor weinig gevorderde gebruikers om een databank te bouwen. Access bevat tevens functionaliteit om een frontend te bouwen (formulieren, rapporten, en pagina's). Access is ook verkrijgbaar als onderdeel van Microsoft Office.
 • Microsoft Access è un'interfaccia software verso l'engine jet per la gestione di basi di dati di tipo relazionale (RDBMS) che integra nativamente in sé un modulo per lo sviluppo rapido di applicativi (RAD, Rapid Application Development) gestionali di piccole/medie dimensioni.
 • Microsoft Access (plným jménem Microsoft Office Access) je nástroj na správu relačních databází od společnosti Microsoft, který je typicky součástí Microsoft Office a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či ke kterékoliv další databázi přes rozhraní ODBC.
 • Microsoft Access és un programa de gestió de bases de dades relacional creat per Microsoft per a ús personal i de petites empreses.
 • Microsoft Access – system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej.Bazy danych Access są zapisywane w pojedynczych plikach (rozszerzenie ACCDB). Jest to wygodne w przypadku prostych zastosowań, jednak kosztem wydajności, wielodostępności oraz bezpieczeństwa danych.
 • O Microsoft Access (nome completo Microsoft Office Access), também conhecido por MSAccess, é um Sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, incluído no pacote do Microsoft Office Professional, que combina o Microsoft Jet Database Engine com uma interface gráfica do utilizador (graphical user interface).
 • Microsoft Access [ˈmaɪ.kɹoʊ.sɒft ˈæk.sɛs] (kurz MS Access, nach engl. access, „Zugang“) ist eine Anwendung innerhalb der Microsoft Office-Familie und ist als einzelne Büroanwendung oder als Bestandteil von Office Professional (Office-Paket) erhältlich.
 • Microsoft Access, also known as Microsoft Office Access, is a database management system from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet Database Engine with a graphical user interface and software-development tools. It is a member of the Microsoft Office suite of applications, included in the Professional and higher editions or sold separately.Microsoft Access stores data in its own format based on the Access Jet Database Engine.
 • Microsoft Access ya da Microsoft Office Access Microsoft'un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Microsoft Access Jet veri tabanı motorunu, grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım araçlarını aynı paketin içinde birleştirir.Veri tabanı yönetim sistemleri arasına Access çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu alanda önemli ölçüde başarı sağlayarak küçük ölçekli veri tabanları için çok kullanılan bir paket haline gelmiştir.
 • Microsoft Access (atau Microsoft Office Access) adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine, dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna.
rdfs:label
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • Microsoft Access
 • 마이크로소프트 액세스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Microsoft Access
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of