Le mazdakisme est un courant religieux né en Perse, dans l'Empire sassanide, à la fin du Ve siècle, dérivé du mazdéisme et du manichéisme. Son influence s'est prolongée jusqu'au XIVe siècle environ. Il doit son nom à son fondateur, Mazdak.Cette religion n'est connue par aucune source directe. On doit se référer à ce qu'en disent des auteurs de langues persane, arabe, syriaque et aussi grecque.↑ « Mazdakism », sur Encyclopædia Britannica Online (consulté le 29/10/2009)

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mazdakisme est un courant religieux né en Perse, dans l'Empire sassanide, à la fin du Ve siècle, dérivé du mazdéisme et du manichéisme. Son influence s'est prolongée jusqu'au XIVe siècle environ. Il doit son nom à son fondateur, Mazdak.Cette religion n'est connue par aucune source directe. On doit se référer à ce qu'en disent des auteurs de langues persane, arabe, syriaque et aussi grecque.
 • Die Mazdakiten waren eine um 500 n. Chr. entstandene religiöse Reformbewegung, die das persische Sassanidenreich zur Zeit des Großkönigs Kavadh I. in Unruhe versetzte. Die Details sind unklar und umstritten. Den zumeist späteren und/oder fremden Quellen zufolge trat als Erneuerer der zoroastrischen Orthodoxie ein gewisser Mazdak auf, offenbar um die Lehren des Stifters Zaraduscht zu verkünden. Von der Glaubensgrundlage des Zoroastrismus ausgehend näherten sich die Mazdakiten gnostischen Strömungen, zu denen auch der Manichäismus gehörte, und verbanden diese anscheinend mit einer auf quasi-kommunistischen Vorstellungen basierenden Sozialethik: Die Welt sollte demnach nicht am Ende aller Tage durch einen großen Kampf gegen das Böse gereinigt werden, sondern die Menschen könnten ihre Seelen und damit die Welt durch Verzicht auf persönliches Eigentum erlösen. Ein Teil der Bevölkerung fühlte sich offensichtlich durch die mystischen Elemente der neuen Lehre angesprochen, die Aristokratie war jedoch – in einer politisch unruhigen Zeit – herausgefordert und reagierte gespalten. König Chosrau I. (reg. 531–579) gelang es, die Macht der mazdakitischen Bewegung zu brechen, deren Vorstellungen im Volk aber wohl bis in islamische Zeit fortlebten.
 • Mazdak (Mazdaq, Masdak) fou el nom assignat a un cap religiós revolucionari a la Pèrsia sassànida sota Kobad I (488-497 i 499-531). El nom voldria dir "legitimador" (en persa Maszak, Mizdak o Muzdak, mentre que el semita Mazdek equival a "dret") i es considera que Mazdak era més el nom del moviment i dels seus membres, que el nom del seu cap.El moviment fou fundat per Zaradusht (o Zardusht) fill de Khurragan, mobadh o gran mobhad (sacerdot zoroastrià) de Fasa al Fars. Tot i la identitat de nom amb Zarazustra o Zaratustra (Zoroastre), fundador del zoroastrisme, no hi ha cap relació. Inicialment els membres de la secta foren anomenats Zaradushtakans. Christensen identifica a Zaradusht amb un maniqueu de nom Bundos que sota Dioclecià al final del segle III va aparèixer per Roma sostenint opinions contràries a la resta de maniqueus i va marxar a Pèrsia a difondre la seva doctrina on el seu grup fou anomenat "els de la religió justa" (derist-denan). Bundos seria un títol honorífic que ve de buyndk, en mitjà persa "venerable", i per tant considera que el mazdaquisme seria un moviment reformista maniqueu. Però Klima els considera dos personatges diferents i Yarshater suposa que Zaradusht hauria viscut al segle V, ja que hauria coincidit amb el mil·lenari de Zoroastre calculat vers l'inici del segle V. Diversos estudiosos veuen en el moviment un origen zoroastrià més que maniqueu, si bé sens dubte influït aviat pels gnòstics acostant-lo en certa manera al maniqueisme. Entre les seves propostes s'esmenta "donar diners al qui en demana, donar una dona en matrimoni a qui demana dona, i al qui demana la saviesa, ensenyar-li les paraules santes", que estaria agafat del repartiment igualitari dels béns, de les dones i del coneixement esmentat a l'Avesta. Ibn al-Nadim diu que la secta fou fundada per Mazdak al-Kadim (el Vell) i que els seus membres vivien en comunitat gaudint dels plaers de la vida, menjant i bevent en esperit d'igualtat, i compartint les dones i la família, intentant sempre fer bones accions, sent hospitalaris i evitant vessar sang. Aquest Mazdak el Vell seria una anys anterior a l'altra Mazdak, Mazdak el Jove, esmentat per Ibn al-Nadim, que apareix al temps de Kobad I com a cap de la secta; algunes fonts l'esmenten com a fill de Bamdah (el que aixeca el sol). Hauria estat un mobhad i Christensen l'identifica amb el bisbe maniqueu Indarazar que segons Joan Malales fou mort pel rei de Pèrsia el 527, el nom del qual derivaria de andarzgar (mestre); Klima en canvi pensa que si Mazdak era un adjectiu epítet, Indarazar seria el seu nom verdader, però com que Indarazar era maniqueu i generalment no s'accepta aquesta condició en els mazdequites, no passa de ser una teoria. Al final del segle V, sota Peroz I (Firuz I 457-484) hi havia hagut una sèrie de desastres (sequera, fam de set anys, i la greu derrota del 484 davant els heftalites) que van fer néixer un sentiment apocalíptic; els conflictes interns i externs delmaven a la noblesa que perdia la seva posició privilegiada; la pèrdua de poder de la noblesa interessava tant al poble com a la monarquia, i el rei s'hauria inclinat cap als zaradushtakans o mazdequites que el podien sostenir contra la noblesa. Les opinions sobre si els afavoria per convicció o per interessos polítics no està resolta i potser les dues coses van tenir la seva importància.Mazdak predicava gaudir de les coses materials amb moderació i en un orde social i econòmic pacífic, igualitari i no competitiu. Els seus seguidors eren anomenats "els adeptes de la justicia" (al-Adiyya) i són comparats als gnòstic carpocracians adeptes a la justícia social. Segons la doctrina de Mazdak, Déu havia posat a la terra els mitjans per viure tothom (arzak) i s'havien de repartir de manera igualitària, i els homes havien actuat injustament quan el repartiment no fou igualitari i el fort va dominar al dèbil. Els cinc gran pecats eren: l'enveja, la còlera, la venjança, l'ambició, i l'avidesa. El repartiment de les dones no s'ha d'entendre en forma de promiscuïtat sexual, sinó en el de que tot hom es podia casar amb una dona fora de la seva classe social, i potser venia marcat per la necessitat de repoblar el país delmat d'homes per les guerres i les fams; si les dones nobles no es podien tornar a casar per manca de nobles, no es podia augmentar la població; també la terra havia de ser repartida a petits propietaris individuals per restaurar l'agricultura després de les fams. La situació devia ser difícil de controlar i alguns graners a diversos llocs de Pèrsia foren saquejats pels partidaris del repartiment (vers 494 i 495). Si Kobad I seguia donant suport a aquests reformes la noblesa perdria a les seves dones i a les seves terres, així que van deposar a Kobad I (497) posant al tron al seu germà Zamasp (497-499). Si va seguir una autèntica revolta dels camperols (o més aviat revoltes locals múltiples) com "jacqueries" o una bagaudia, és objecte de diverses teories, però sembla clar que fou el moment de major revolta al país. Kobad I es va refugiar amb els hefatlites amb l'ajut dels quals va poder recuperar el tron el 499, retornant a la influència al govern els mazdaquites. Aquest període és descrit sovint com una fase de lluita de classes i conflictes socials. Sembla que els adeptes al mazdequisme eren "gent del poble" (al-Tabari) o pobres/populatxo (al-Thaalibi), però se sap que hi havia nobles que eren mazdequites com Siyavash, comandant de l'exèrcit, o el fill gran del rei, Kabus (Kawus) governador del Tabaristan com a Padhashkwar Shah. El rei va provar de convertir als no zoroastrians com els armenis o el rei àrab d'al-Hira al-Múndhir (III) ibn Imri-l-Qays (514-554). Aquest va refusar i fou enderrocat per al-Hàrith ibn Amr al-Kindí (523-527) que no era làkhmida, sinó kinda, al que va intentar fer difondre les idees mazdequistes al Nedjd i Hedjaz, sent adoptada la religió per algun clan de la Meca on va subsistir fins al temps de Mahoma (anomenats zanadika). També es va pressionar als jueus i és possible que aquestos s'haguessin revoltat sota el seu exiliarca Mar Zutra i s'haurien fet independents per un temps a Mahoza prop de Ctesifont als primers anys del segle VI, si be aquestos fets tenen altres interpretacions i fins i tot són jutjats poc versemblants.Els mazdequites donaven suport per la successió al tron al príncep Kabus, i l'altra fill Cosroes (després Cosroes I el Just)es va aliar al clergat zoroastrià. Mazdak va anar amb els seus a la capital, es diu que cridat a una discussió religiosa, o per proclamar a Kabus. Kobad es va veure pressionat per la força que encara conservaven els grans i el clergat zoroastrià; segons la tradició Cosroes el va convèncer al seu pare de la falsedat de les seves doctrines, però més probablement va haver de cedir per no perdre el poder; Cosroes va fer matar a Mazdak amb milers de partidaris (528 o inicis del 529). Quan Cosroes I va succeir al seu pare el 531 es va iniciar una segona persecució dels mazdequites; la secta fou destruïda i els seus llibres cremats. Les classes foren restaurades. Cosroes I va confiscar els bens dels caps mazdaquites i els va donar als pobres, i els que havien agafat bens per la força foren executats i les propietats retornades als seus antics propietaris; els que havien damnat bens van haver de pagar multes o els danys. Els infants de classe disputada serien de la família amb la que vivien i les dones agafades per comuns haurien de rebre una dot satisfactòria per la seva família i llavors podria restar com la seva muller però si no es podia pagar el dot hauria de tornar amb el seu antic marit si en tenia o amb la seva família. Els fills de famílies nobles que havien quedat sense ancestres foren agafat al càrrec pel propi rei; a les noies els va donar dots i els va buscar marits nobles, i als nois els va trobar esposes nobles. Els mazdaquites que van sobreviure van haver de fugir a l'Àsia central fora de l'imperi i hi hauria hagut un centre a la regió de Rayy, regió sobre la que els sassànides no tenien autoritat almenys plenament. Grups de neomazdaquites s'esmenten per tot l'Iran al segle VII a l'inici de l'islam, sent anomenats mazdakiya a Rayy i Hamadan, i també muhammira (vestits de roig) a Gurgan, i mubayyida (vestits de blanc) a l'Àsia central. Al segle IX es van fraccionar en diverses sectes designades pel nom dels seus respectius caps i en aquest temps era una doctrina dualista basada en la diferència entre la Llum (que actuava intencionadament) i la Tenebra (que actuava a l'atzar). Les principals sectes neomazdaquites foren els Abu Muslimiyya, els Sunbadhiyya, els Mukannaiyya (al Khurasan) i sobretot els Khurramiyya (a l'Azerbaidjan). D'aquests darrers va sorgir la subsecta Kudhakiyya.Els mazdaquites van subsistir a l'Àsia central fins a l'inici del segle XII a Kish, Nakhshab i rodalies de Bukharà. A l'Iran vivien entre Hamadan i Zandjan i se'ls esmenta fins al temps dels Il-khans, però una derivació, els Maraghiyya, que Mustawfi esmenta al Rudbar de Qazvín al segle XIV, van subsistir en set pobles on foren constatats al segle XX.
 • Маздакизм — религиозно-философское учение, распространившееся в Иране и некоторых соседних странах в раннее средневековье. Названо по имени Маздака, сына Бамдада — руководителя маздакитского движения (хотя само учение возникло ещё в конце III века под влиянием распространявшегося манихейства). Основателем учения является зороастрийский священник Зардушт-и Хурракан из провинции Фарс, отсюда и другое название этого учения — «зардуштакан» . В его основу легли идеи гностиков Карпократа и римлянина Бундоса, переселившегося в Иран в 300 году. Главный постулат маздакизма гласил, что в основе мирового процесса лежит борьба между светлым, добрым началом, действующим разумно и закономерно, и тёмным, злым началом, представляющим собой хаос и случайность, и что эта борьба неизбежно завершится (уже в «этом мире») победой «добра» над «злом».Маздакизм содержал распространённые в ряде сект Ирана и Римской империи идеи о необходимости взаимопомощи, равенстве имущества и т. п. Призывая к борьбе за уничтожение социального неравенства, отождествлявшегося со «злом» и противопоставлявшегося «добру», к насильственному осуществлению «данного богом» всеобщего равенства, маздакизм стал в конце V века идеологией маздакитского движения крестьян и городской бедноты в государстве Сасанидов (начало 490-х годов — конец 520-х годов).Маздакитское движение было поддержано царём Сасанидского государства Кавадом I, стремившимся использовать его для ослабления позиций крупной аристократии и зороастрийского жречества. В 488 году шахиншах Кавад I занял трон и в том же году в субботу 21 ноября Маздак начинает проповедь своего учения. При нём сторонники движения заняли важные административные посты, а сам Маздак был назначен на один из высших постов в государстве. Маздакиты стали захватывать имущество знати и передавать его нуждающимся. Несогласные с реформами были объявлены приверженцами зла и подверглись террору со стороны маздакитов. После отмены Маздаком в 497 году законов о традиционном браке знать устроила заговор и в 499 году свергла Кавада, который был заточен в крепости Анхуш, а иранский трон Ирана занял его младший брат Джамасп. Однако Каваду удалось бежать из заточения, после чего он в 501 году вернулся в страну с наёмниками-эфталитами, сместил своего брата Джамаспа и казнил знатных заговорщиков. После возвращения на трон Кавад стал постепенно дистанцироваться от маздакитов, хотя не имел достаточно сил для открытого разрыва. Опасаясь неограниченной диктатуры маздакитов, знать и зороастрийское духовенство пошли на союз с шахом. На сторону Кавада встало и иранское войско, вернувшееся с победой из Малой Азии. В 528 году во время религиозного диспута Маздак, верхушка его секты, а также большое число рядовых маздакитов были схвачены и зарыты заживо в землю вниз головой. Инициатором этой расправы, во время которой был казнен принявший маздакизм царевич Кавус, старший сын Кавада и наследник престола, был младший сын шаха царевич Хосров Ануширван, при негласной поддержке отца.Общины маздакитов сохранялись в Иране, Средней Азии, Азербайджане вплоть до XIV века. Идеи маздакизма использовались во многих народных движениях средневекового Востока.
 • Mazdak (... – 524 o 528) è stato un profeta e rivoluzionario persiano, riformatore politico e religioso che ottenne grande influenza sotto il regno del re sasanide Kavad I. Mazdak si dichiarò profeta di Dio; propose il possesso comunitario dei beni e delle donne e avviò un programma di mutua assistenza.
 • Mazdak (fallecido en 524 o 528) fue un reformista religioso persa, que cobró importancia durante el reinado del rey sasánida Kavadh I.En persa se escribe مزدکFundó la filosofía llamada mazdakismo, cuyos creyentes comparten con el maniqueísmo la idea de una teología dualista.Hay dos principios: la luz (lo bueno), y la oscuridad (lo malo).Ambos se mezclaron por un accidente cósmico y el papel del hombre en la vida es liberar las partes de su ser que pertenecen a la Luz.A diferencia del maniqueísmo, que ve la mezcla de bien y mal como una tragedia cósmica, el mazdakismo hace una valoración más neutral, e incluso optimista.Mazdak predicó que la mezcla de bien y mal estaba en todo, excepto en Dios.Probablemente murió colgado y la mayoría de sus seguidores fueron masacrados por el rey Khosrau I, el hijo del rey Kavad.
 • Mazdak – perski filozof żyjący na przełomie V i VI wieku. Przywódca antyfeudalnego ruchu zwanego ruchem mazdakidów, korzeniami sięgający do stworzonego w IV lub V wieku przez Zaraduszta ben Hurrana ruchu zardusztakan, którego Mazdak był wyznawcą i zwolennikiem.
 • Mazdak († 528 nebo 529) byl perský lidový kazatel, s jehož jménem jsou spojeny největší sociální nepokoje v historii sásánovské říše. Jeho původ, doba narození i životní osudy před první polovinou devadesátých let 5. století jsou buď nejasné, nebo jsou předmětem sporů. Podle pozdních pramenů mohl být prostým mágem, královským pokladníkem i veleknězem zarathuštrovské církve.
 • Mazdak (em persa مزدک) (morreu c. 524 ou 528) era um proto-socialista persa reformador religioso e ativista.
 • 마즈다크교(페르시아어: مزدک, 영어: Mazdak)는 5세기말에서 6세기에 걸쳐 사산 왕조에서 발생한 종교이다. 당시의 주류였던 조로아스터교를 비판하고 금욕과 평등을 주장했지만, 사산 왕조에게 종교 탄압을 당했다.
 • マズダク教(マズダクきょう)とは、5世紀末から6世紀にかけてサーサーン朝ペルシャ(現在のイラン)に起こった宗教である。当時の主流であったゾロアスター教を批判しつつ禁欲や平等を説いたが、サーサーン朝によって宗教弾圧に遭った。
 • Mazdak (Persian: مزدک‎) (died c. 524 or 528) was a Zoroastrian prophet, Iranian reformer and religious activist who gained influence under the reign of the Sassanian Shahanshah Kavadh I. He claimed to be a prophet of Ahura Mazda, and instituted communal possessions and social welfare programs. He has been seen as a proto-socialist.
 • Mazdek (Farsça مزدک) (ölümü 524 veya 528) Sasani İmparatorluğu'nda Şah I. Kavat döneminde proto-sosyalist Zerdüşt reformcu bir din adamıdır. Bazı kaynaklar asıl adının İnderazor olduğunu söyler.Peygamber olduğunu savunan Mazdek, kamu mülküyeti ve sosyal refahı arttırma programlarını uyguladı. Sasani İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Medyalı devrimci bir düşünürdür. Onun düşünceleri zamanında büyük yankılar yaratmış, Şah Kava {Kawa, Kavad, Kubad} döneminde devrimci bir harekete dönüşmüştür. Aynı zamanda din adamları reisi {Baş Magus} olan Mazdek, Nuşirevan (Enuşirvan) tarafından oyuna getirilerek öldürülmüştür. (M.S. 500'ler) Göğsüne kadar toprağa gömülen Mazdek'in Ölümünden sonra bütün Mazdek taraftarlarına katliam seferleri düzenlenmiş, Mazdek'in eşi Hürrem Rey tarafına kaçarak daha sonra Hûrremdîn’îyye adı altında ortaya çıkacak olan düşüncenin orada yayılması için uğraşmıştır.
 • Маздак (на персийски مزدک) (починал в 524 или 528) е прото-социалистически Ирански реформатор и религиозен активист, който печели влияние по време на сасанидския шах Кобад I. Той претендира да е пророк на Бога и установява комунална собственост и социални програми.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 967426 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104626693 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:article
 • Cosmogony and cosmology, theories of the origins and structure of the universe. In the Mazdakite religion.
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Thésaurus
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La Chronique. Histoire des prophètes et des rois
prop-fr:traducteur
 • du persan par Hermann Zotenberg
prop-fr:url
 • articles/cosmogony-index
prop-fr:volume
 • I
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Actes Sud / Sindbad
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le mazdakisme est un courant religieux né en Perse, dans l'Empire sassanide, à la fin du Ve siècle, dérivé du mazdéisme et du manichéisme. Son influence s'est prolongée jusqu'au XIVe siècle environ. Il doit son nom à son fondateur, Mazdak.Cette religion n'est connue par aucune source directe. On doit se référer à ce qu'en disent des auteurs de langues persane, arabe, syriaque et aussi grecque.↑ « Mazdakism », sur Encyclopædia Britannica Online (consulté le 29/10/2009)
 • Mazdak (... – 524 o 528) è stato un profeta e rivoluzionario persiano, riformatore politico e religioso che ottenne grande influenza sotto il regno del re sasanide Kavad I. Mazdak si dichiarò profeta di Dio; propose il possesso comunitario dei beni e delle donne e avviò un programma di mutua assistenza.
 • Mazdak (fallecido en 524 o 528) fue un reformista religioso persa, que cobró importancia durante el reinado del rey sasánida Kavadh I.En persa se escribe مزدکFundó la filosofía llamada mazdakismo, cuyos creyentes comparten con el maniqueísmo la idea de una teología dualista.Hay dos principios: la luz (lo bueno), y la oscuridad (lo malo).Ambos se mezclaron por un accidente cósmico y el papel del hombre en la vida es liberar las partes de su ser que pertenecen a la Luz.A diferencia del maniqueísmo, que ve la mezcla de bien y mal como una tragedia cósmica, el mazdakismo hace una valoración más neutral, e incluso optimista.Mazdak predicó que la mezcla de bien y mal estaba en todo, excepto en Dios.Probablemente murió colgado y la mayoría de sus seguidores fueron masacrados por el rey Khosrau I, el hijo del rey Kavad.
 • Mazdak – perski filozof żyjący na przełomie V i VI wieku. Przywódca antyfeudalnego ruchu zwanego ruchem mazdakidów, korzeniami sięgający do stworzonego w IV lub V wieku przez Zaraduszta ben Hurrana ruchu zardusztakan, którego Mazdak był wyznawcą i zwolennikiem.
 • Mazdak († 528 nebo 529) byl perský lidový kazatel, s jehož jménem jsou spojeny největší sociální nepokoje v historii sásánovské říše. Jeho původ, doba narození i životní osudy před první polovinou devadesátých let 5. století jsou buď nejasné, nebo jsou předmětem sporů. Podle pozdních pramenů mohl být prostým mágem, královským pokladníkem i veleknězem zarathuštrovské církve.
 • Mazdak (em persa مزدک) (morreu c. 524 ou 528) era um proto-socialista persa reformador religioso e ativista.
 • 마즈다크교(페르시아어: مزدک, 영어: Mazdak)는 5세기말에서 6세기에 걸쳐 사산 왕조에서 발생한 종교이다. 당시의 주류였던 조로아스터교를 비판하고 금욕과 평등을 주장했지만, 사산 왕조에게 종교 탄압을 당했다.
 • マズダク教(マズダクきょう)とは、5世紀末から6世紀にかけてサーサーン朝ペルシャ(現在のイラン)に起こった宗教である。当時の主流であったゾロアスター教を批判しつつ禁欲や平等を説いたが、サーサーン朝によって宗教弾圧に遭った。
 • Mazdak (Persian: مزدک‎) (died c. 524 or 528) was a Zoroastrian prophet, Iranian reformer and religious activist who gained influence under the reign of the Sassanian Shahanshah Kavadh I. He claimed to be a prophet of Ahura Mazda, and instituted communal possessions and social welfare programs. He has been seen as a proto-socialist.
 • Маздак (на персийски مزدک) (починал в 524 или 528) е прото-социалистически Ирански реформатор и религиозен активист, който печели влияние по време на сасанидския шах Кобад I. Той претендира да е пророк на Бога и установява комунална собственост и социални програми.
 • Маздакизм — религиозно-философское учение, распространившееся в Иране и некоторых соседних странах в раннее средневековье. Названо по имени Маздака, сына Бамдада — руководителя маздакитского движения (хотя само учение возникло ещё в конце III века под влиянием распространявшегося манихейства). Основателем учения является зороастрийский священник Зардушт-и Хурракан из провинции Фарс, отсюда и другое название этого учения — «зардуштакан» .
 • Die Mazdakiten waren eine um 500 n. Chr. entstandene religiöse Reformbewegung, die das persische Sassanidenreich zur Zeit des Großkönigs Kavadh I. in Unruhe versetzte. Die Details sind unklar und umstritten. Den zumeist späteren und/oder fremden Quellen zufolge trat als Erneuerer der zoroastrischen Orthodoxie ein gewisser Mazdak auf, offenbar um die Lehren des Stifters Zaraduscht zu verkünden.
 • Mazdak (Mazdaq, Masdak) fou el nom assignat a un cap religiós revolucionari a la Pèrsia sassànida sota Kobad I (488-497 i 499-531). El nom voldria dir "legitimador" (en persa Maszak, Mizdak o Muzdak, mentre que el semita Mazdek equival a "dret") i es considera que Mazdak era més el nom del moviment i dels seus membres, que el nom del seu cap.El moviment fou fundat per Zaradusht (o Zardusht) fill de Khurragan, mobadh o gran mobhad (sacerdot zoroastrià) de Fasa al Fars.
 • Mazdek (Farsça مزدک) (ölümü 524 veya 528) Sasani İmparatorluğu'nda Şah I. Kavat döneminde proto-sosyalist Zerdüşt reformcu bir din adamıdır. Bazı kaynaklar asıl adının İnderazor olduğunu söyler.Peygamber olduğunu savunan Mazdek, kamu mülküyeti ve sosyal refahı arttırma programlarını uyguladı. Sasani İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Medyalı devrimci bir düşünürdür. Onun düşünceleri zamanında büyük yankılar yaratmış, Şah Kava {Kawa, Kavad, Kubad} döneminde devrimci bir harekete dönüşmüştür.
rdfs:label
 • Mazdakisme
 • Mazdak
 • Mazdak
 • Mazdak
 • Mazdak
 • Mazdak
 • Mazdak
 • Mazdak
 • Mazdakiten
 • Mazdek
 • Маздак
 • Маздакизм
 • マズダク教
 • 마즈다크교
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of