PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Maurice d'Agaune ou saint Maurice et ses compagnons coptes venus de Thèbes (Égypte) (soldats thébains), martyrs du Valais, seraient morts pour leur foi vers la fin du IIIe siècle. Saint Maurice est fêté le 22 septembre ou parfois le 27 décembre par confusion avec Maurice d'Apamée.Les soldats de la légion thébaine auraient reçu l’ordre de tuer tous les habitants près d'Octodure (Martigny) au Nord des Alpes, qui avaient été convertis au christianisme par saint Materne. Le refus de saint Maurice et celui de sa légion d'obéir à cet ordre aurait été la cause d'un célèbre martyre, le massacre de la légion thébaine.Les modèles chrétiens de Zabulon et Nephtali existent encore près de Sion en Suisse.[incompréhensible]Saint Sigismond, burgonde, est le premier roi-saint chrétien au Nord des Alpes. Il fonde un monastère qu'il dote puis, le 22 septembre 515, y inaugure la louange perpétuelle de saint Maurice. Dans les siècles qui suivirent la noblesse du Royaume de Bourgogne (actuellement: Suisse Romande, Franche-Comté, Lyonnais, Savoie, Dauphiné, Provence) mais aussi du Saint Empire (depuis Henri IV) vouèrent un véritable culte à saint Maurice.
 • Maurici d'Agaunum (Tebes, Alt Egipte, segona meitat del segle III - Saint-Maurici, Valais, Suïssa, 21 de juliol de 303 o 304) va ésser un militar de l'exèrcit romà, comandant de la Legió Tebana. Convertit al cristianisme, fou mort per la seva fe. És venerat com a sant i màrtir per totes les confessions cristianes.
 • San Mauricio (llamado también Maurice, Morris, Moritz o Mauritius) es un santo cristiano. Era el comandante de la legendaria Legión Tebana y murió martirizado a finales del siglo III. La Legión Tebana, integrada sólo por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez, todos los integrantes de la Legión Tebana fueron ejecutados. El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocido como Agaunum, es ahora la sede de la abadía de Saint Maurice, en el cantón suizo de Valais.Esta es la versión más antigua de la historia del martirio de la Legión Tebana, de acuerdo con la carta que Euquerio, obispo de Lyon (c. 434 – 450) dirigió al también obispo Salvio. En otras versiones varía la causa del martirio, y los legionarios son ejecutados por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos. La leyenda abunda en anacronismos: el castigo de la decimatio, por ejemplo, llevaba siglos en desuso en el siglo III (la última referencia conocida con anterioridad data de la época del emperador Galba, más de doscientos años antes). Por otro lado, antes de la época de Constantino, los cristianos generalmente evitaban servir en el ejército, y entre los soldados estaban más difundidos otros cultos, de procedencia oriental, como el mitraísmo o el culto de Isis, por lo que se hace difícil creer que pudiese existir una legión compuesta íntegramente por cristianos.
 • Saint Maurice (also Moritz, Morris, or Mauritius) was the leader of the legendary Roman Theban Legion in the 3rd century, and one of the favorite and most widely venerated saints of that group. He was the patron saint of several professions, locales, and kingdoms. He is also a highly revered saint in the Oriental Orthodox churches.
 • Aziz Maritius (Aziz Maurice, Aziz Moritz, Aziz Morris) Romalı komutan ve 286 yılında şehit olan efsanevi hristiyan Teb Lejyonunun lideridir. Hem Katolik hem Ortodoks kilisesi tarafından büyük saygı duyulur. Maritius 250 yılında Eski Mısır'ın Teb şehrinde (Luksor bölgesi) doğmuştur. Daha sonra Roma ordusuna asker olarak katılmış ve yükselmiştir. 6600 kişilik Teb Lejyonu'nu kurmuş ve başına geçmiştir. Mauritius Hristiyanlığın bir tehdit kabul edildiği Roma İmparatorluğu'nun parçalanma döneminde hristiyan olmuştur. Hristiyan kaynaklarına göre tamamen hristiyan olan Teb Lejyonu ile birlikte Maximian tarafından Üçüncü Yüzyıl Krizi sırasında çıkan isyanları bastırmak için Galya'ya çağrılmıştır. Mont Blanc'daki St Bernard Geçidi'ni açmak için görevlendirilmiştir. Gönderilmeden önce kendisi ve askerilerinden putperest tanrılarına adak vermeleri istenmiştir. Maximian bölgedeki hristiyanlara saldırmasını emrettiğinde Mauritius buna karşı çıkmıştır ve imparator cezalandırılmasını emretmiştir. Ceza olarak o zaman Roma ordusunda kullanılan her on askerden kura ile birinin infaz edildiği Desimasyon yöntemi uygulanmıştır. Bundan sonra yeni emirler yollanmış ancak itaat etmediği için ikinci bir desimasyon emredilmiştir. Hristiyan dindaşlarına zulmetmeyi reddettikleri için imparator geri kalan 6,666 askerin tamamının infaz edilmesini emretmiştir. Bu olayın gerçekleştiği yer İsviçre'de günümüzde Saint Maurice-en-Valais olarak bilinen Agaunum'da Saint Maurice-en-Valais Manastırı'nın bulunduğu yerde gerçekleşmiştir.Teb Lejyonu'nun şehitliği ilk olarak Lyon piskoposu Eucherius tarafından 434-450 yılları arasında dostu Salvius'a yazdığı bir mektupta anlatılmaktadır. Anlatılan hikayeyi doğrulayan bazı kaynaklar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Teb bölgesindeki askerlere teslim edilen ekmek istihkakını gösteren bir papirüs kaydıdır. Bir diğer kanıt ise İskenderiye'de bulunan bazı metal paralardır. Bu paralar Maximian tarafından askerlere verilmek üzere bastırılmıştır. Bir diğer kaynak Roma döneminden günümüze ulaşan en eski belgelerden olan Notitia Dignitatum'dur. Bu belgede Teb bölgesinden gelen 4.lejyona ait askerlerin kayıtları geçmektedir. 295 yılında Kuzey Afrika'da infaz edilen hristiyan Şehit Maksimilyen'in hikayesinde de Teb'de Notitia Dignitatum'daki askerlerle aynı birliklerde bulunan hristiyan lejyonerlerden bahsedilmektedir.Yunan kaynakları bu askerlerin Kudüs piskoposu Zabdes tarafından vaftiz edildikleri yer almaktadır. Bu da Persler ile savaşta olan Roma İmparatorluğunun tecrübeli askerleri savaşa sürmek için geride Kudüs civarında yeni yerel birlikler oluşturduğu gerçeği ile uyuşmaktadır. Aziz Mauritius hikayesinin doğruluğuna karşı çıkanlar ise Roma imparatorluğunda hiçbir birliğin tamamen infaz edilmediği buna alternatif olarak Desimasyon yönteminin getirildiğini söylemektedir. 11.yy'da yaşamış Freisingli Otto isminde bir keşiş Teb lejyonunun tamamen öldürülmediğini aralarından kaçıp kurtulanların olduğunu yazmıştır. Hikayenin doğruluğu tam kanıtlanamasa da 515 yılından itibaren pek çok hacı Agaunum'da Burgonya Kralı Sigismund tarafından kurulan manastıra akın etmiştir. Bu manastırın özelliği diğer manastırlarda olduğu bir keşiş tarafından kurulmak yerine Kral ve piskoposlar tarafından kurulmuş olmasıdır. Mauritius 926 yılında Roma İmparatorlarının koruyucusu olarak Aziz ilan edilmiştir. Aziz Mauritius'un mızrağı, kılıcı ve mahmuzları 1916 yılına kadar Avusturya-Macaristan imparatorlarının taç giyme törenlerinde kullanılmıştır. Hristiyan sanatında Aziz Mauritius zırhlı ve kalkanında kırmızı bir haç ile tasvir edilir. Aziz Mauritius İsviçre'nin kayak merkezleri ile ünlü Saint-Moritz şehrine ismini vermiştir. Aziz Mauritius adına kurulmuş Avrupa'nın heryerine yayılmış 650'den fazla dini yapı vardır. Sadece İsviçre'de Aargau'da 7, Lucerne'de 6, Solothurn'da 4 adet kilise vardır. Aziz Mauritius'un bayramı Appenzell kantonunda resmi tatildir. Aziz Mauritius adına kurulmuş çeşitli şövalyeliklerde bulunur. Papayı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar'ın koruyucusudur.Aziz Mauritius'a Mısır Kopt Kilisesinde de yer verilir. Almanya'daki Magdeburg Katedrali'nde bulunan 13.yy'dan kalma bir heykelde Aziz Mauritius zenci olarak tasvir edilmiştir.
 • Święty Maurycy, łac. Mauritius, również Maurycy i towarzysze (zm. ok. 286 lub na przełomie III i IV wieku w Agaunum, dzisiejsze Saint-Maurice d'Agaune) − dowódca oddziału legendarnej Legii Tebańskiej (primicerius), męczennik, święty Kościoła katolickiego, ewangelickiego, ortodoksyjnego i koptyjskiego.
 • De heilige Mauritius (Thebe, Egypte, 3e eeuw – Agaunum, Zwitserland, 287), volgens de Legenda Aurea een Romeins soldaat en martelaar uit de derde eeuw, is de christelijke schutspatroon die bescherming geeft tegen lawines. De heilige Mauritius wordt gezien als de aanvoerder (primicerius) van het Thebaanse Legioen. Hij wordt vooral in de Alpenlanden vereerd. Maar is ook een hoog aangeschreven heilige in de Koptisch-orthodoxe Kerk in de landen waar hij oorspronkelijk vandaan kwam, uit Meroë (het huidige Soedan).
 • Svatý Mořic (latinsky Mauritius, německy Moritz, francouzsky Maurice) (3. století Egypt – 287 Agaunum, dnes Saint-Maurice, Švýcarsko) je starověký světec a mučedník. Narodil se ve 3. století v Egyptě a byl velitelem římské tzv. Thébské legie. Tato legie byla oddílem křesťanů naverbovaných v okolí egyptských Théb římským císařem Maximiánem. Jeho jednotky se měly účastnit tažení v Galii v letech 286 - 287 po Kr. a zde se podílet na potlačování vzpoury proti císaři. Nedaleko Ženevského jezera dostali křesťané rozkaz obětovat pohanským bohům, jak bylo před bitvou v římském vojsku zvykem, avšak Thébská legie tento rituál odmítla vykonat a stáhla se do Agauna (dnešní St. Maurice ve Wallisu ve Švýcarsku), přesto však zůstali dál poslušni rozkazům císaře. Maximián dal za trest legii zdecimovat. Legionáři, povzbuzeni Mořicem, však dál odmítali účastnit se pohanského rituálu, a tak decimování pokračovalo, až byla celá Thébská legie, včetně Mořice, pobita do posledního muže.První záznamy o této historii pocházejí z roku 445 a zaznamenal je sv. Eucherius z Lyonu.Existence této události i sv. Mořice je některými historiky zpochybňována - zejména na základě toho, že v dané době se již decimace neprovozovala a že neexistují důkazy, že by se Maximiánus nějak výrazněji podílel na pronásledování křesťanů, které v té době zuřilo ve východní části říše.V letech 1944–1949 proběhly ve Svatém Mořici vykopávky, které potvrdily reálný podklad legendy, počet zde umučených křesťanů se dnes odhaduje až na šest tisíc.Na místě umučení byl v 6. století postaven klášter, který roku 1128 přijal augustiniánskou řeholi a přetrval zde dodnes. Klášter není podřízen žádnému biskupství a jeho opati mají od roku 1840 titulární hodnost biskupa betlémského.Ostatky sv. Mořice jsou uloženy v opatství St. Maurice ve Valais, část také v Trevíru, Turíně a Briegu.Svatý Mořic je jedním z nejuctívanějších svatých z období římské říše. Bývá zobrazován jako mouřenín (černoch), ale i jako běloch (tak na oltářním obraze v kostele sv. Mořice v Kroměříži) ve zbroji či s rudým křížem (tyto atributy se mohou, ale nemusejí vyskytovat spolu) na bílém koni a úcta k němu je typická pro severní Itálii a Porýní. Vyskytuje se nejen na obrazech v jemu zasvěcených kostelích, ale též na znaku některých sídel, mimo jiné i proslulého lyžařského střediska St. Moritz. Z úcty k tomuto světci po něm bylo roku 1003 přejmenováno městečko Saint-Maurice ve švýcarském kantonu Valais, které v době, kdy zde zemřel, neslo římský název Agaunum.V České republice jsou mu zasvěceny například gotické chrámy v Olomouci a Kroměříži.Svatý Mořic je patronem vojáků, obchodníků, umyvačů, barvířů, tkalců, kloboučníků, malířů skla, zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní a vinných keřů. Pomocník proti dně, nemocem uší a posedlosti.Církev si památku svatého Mořice a jeho druhů připomíná 22. září.
 • Mauritius (deutsch: Moritz, frz. Maurice; * angeblich bei Theben in Ägypten; † angeblich um 290 in Agaunum im Wallis) war der Legende nach der Anführer der Thebaischen Legion und wird in der römisch-katholischen Kirche seit dem 4. Jahrhundert als Heiliger verehrt. Sein evangelischer und römisch-katholischer Gedenktag ist der 22. September, während der orthodoxe Gedenktag auf den 27. Dezember fällt.Der heilige Mauritius war ein Schutzheiliger des Heeres, der Infanterie, der Messer- und Waffenschmiede und wurde angerufen vor Kämpfen, Gefechten und Schlachten.Das Reichsschwert und die Heilige Lanze, Teile der Reichskleinodien, wurden ab dem Hochmittelalter ebenfalls auf den heiligen Mauritius zurückgeführt.
 • San Maurizio, noto anche come Moritz, Morris, Maurice, Mauricio o - in latino - Mauritius (Tebe, ... – Agaunum, 287 circa), è stato un militare romano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
 • São Maurício foi um capitão na Legião Tebana, uma unidade lendária do exército romano que fora recrutada no Alto Egito, na cidade de Tebas, e era composta inteiramente de cristãos. Foi o primeiro santo negro do Cristianismo. O nome Maurício quer dizer "mouro negro" em grego.
 • Святой Маврикий (ок. Фив, Египет — 290), мученик. День памяти — 22 сентября.Святой Маврикий, по преданию, был предводителем Фиванского легиона, полностью состоящего из христиан, который был направлен из Фив в Галлию в помощь Максимиану. После отказа принять участие в наказании единоверцев из числа местного населения легион был децимирован. После повторного отказа был децимирован снова и оставшиеся в живых 6600 солдат казнены по приказу Максимиана. Место казни в Швейцарии, известное ранее как Агаунум (англ.)русск., сейчас называется Сен-Морис д'Агон (англ.)русск. в кантоне Вале, в котором находится одноименное аббатство. Причислен в IV веке церковью к лику святых.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 572778 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5201 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 40 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107438736 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Maurice d'Agaune ou saint Maurice et ses compagnons coptes venus de Thèbes (Égypte) (soldats thébains), martyrs du Valais, seraient morts pour leur foi vers la fin du IIIe siècle. Saint Maurice est fêté le 22 septembre ou parfois le 27 décembre par confusion avec Maurice d'Apamée.Les soldats de la légion thébaine auraient reçu l’ordre de tuer tous les habitants près d'Octodure (Martigny) au Nord des Alpes, qui avaient été convertis au christianisme par saint Materne.
 • Maurici d'Agaunum (Tebes, Alt Egipte, segona meitat del segle III - Saint-Maurici, Valais, Suïssa, 21 de juliol de 303 o 304) va ésser un militar de l'exèrcit romà, comandant de la Legió Tebana. Convertit al cristianisme, fou mort per la seva fe. És venerat com a sant i màrtir per totes les confessions cristianes.
 • Saint Maurice (also Moritz, Morris, or Mauritius) was the leader of the legendary Roman Theban Legion in the 3rd century, and one of the favorite and most widely venerated saints of that group. He was the patron saint of several professions, locales, and kingdoms. He is also a highly revered saint in the Oriental Orthodox churches.
 • Święty Maurycy, łac. Mauritius, również Maurycy i towarzysze (zm. ok. 286 lub na przełomie III i IV wieku w Agaunum, dzisiejsze Saint-Maurice d'Agaune) − dowódca oddziału legendarnej Legii Tebańskiej (primicerius), męczennik, święty Kościoła katolickiego, ewangelickiego, ortodoksyjnego i koptyjskiego.
 • San Maurizio, noto anche come Moritz, Morris, Maurice, Mauricio o - in latino - Mauritius (Tebe, ... – Agaunum, 287 circa), è stato un militare romano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
 • São Maurício foi um capitão na Legião Tebana, uma unidade lendária do exército romano que fora recrutada no Alto Egito, na cidade de Tebas, e era composta inteiramente de cristãos. Foi o primeiro santo negro do Cristianismo. O nome Maurício quer dizer "mouro negro" em grego.
 • San Mauricio (llamado también Maurice, Morris, Moritz o Mauritius) es un santo cristiano. Era el comandante de la legendaria Legión Tebana y murió martirizado a finales del siglo III. La Legión Tebana, integrada sólo por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados.
 • Svatý Mořic (latinsky Mauritius, německy Moritz, francouzsky Maurice) (3. století Egypt – 287 Agaunum, dnes Saint-Maurice, Švýcarsko) je starověký světec a mučedník. Narodil se ve 3. století v Egyptě a byl velitelem římské tzv. Thébské legie. Tato legie byla oddílem křesťanů naverbovaných v okolí egyptských Théb římským císařem Maximiánem. Jeho jednotky se měly účastnit tažení v Galii v letech 286 - 287 po Kr. a zde se podílet na potlačování vzpoury proti císaři.
 • Mauritius (deutsch: Moritz, frz. Maurice; * angeblich bei Theben in Ägypten; † angeblich um 290 in Agaunum im Wallis) war der Legende nach der Anführer der Thebaischen Legion und wird in der römisch-katholischen Kirche seit dem 4. Jahrhundert als Heiliger verehrt. Sein evangelischer und römisch-katholischer Gedenktag ist der 22. September, während der orthodoxe Gedenktag auf den 27.
 • Святой Маврикий (ок. Фив, Египет — 290), мученик. День памяти — 22 сентября.Святой Маврикий, по преданию, был предводителем Фиванского легиона, полностью состоящего из христиан, который был направлен из Фив в Галлию в помощь Максимиану. После отказа принять участие в наказании единоверцев из числа местного населения легион был децимирован. После повторного отказа был децимирован снова и оставшиеся в живых 6600 солдат казнены по приказу Максимиана.
 • De heilige Mauritius (Thebe, Egypte, 3e eeuw – Agaunum, Zwitserland, 287), volgens de Legenda Aurea een Romeins soldaat en martelaar uit de derde eeuw, is de christelijke schutspatroon die bescherming geeft tegen lawines. De heilige Mauritius wordt gezien als de aanvoerder (primicerius) van het Thebaanse Legioen. Hij wordt vooral in de Alpenlanden vereerd.
 • Aziz Maritius (Aziz Maurice, Aziz Moritz, Aziz Morris) Romalı komutan ve 286 yılında şehit olan efsanevi hristiyan Teb Lejyonunun lideridir. Hem Katolik hem Ortodoks kilisesi tarafından büyük saygı duyulur. Maritius 250 yılında Eski Mısır'ın Teb şehrinde (Luksor bölgesi) doğmuştur. Daha sonra Roma ordusuna asker olarak katılmış ve yükselmiştir. 6600 kişilik Teb Lejyonu'nu kurmuş ve başına geçmiştir.
rdfs:label
 • Maurice d'Agaune
 • Aziz Mauritius
 • Maurici d'Agaunum
 • Mauricio el Tebano
 • Mauritius (Heiliger)
 • Mauritius (heilige)
 • Saint Maurice
 • San Maurizio
 • Svatý Mořic
 • São Maurício
 • Święty Maurycy
 • Святой Маврикий
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:patronSaint of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:anniversaire of
is prop-fr:dédicace of
is prop-fr:fête of
is prop-fr:patronage of
is prop-fr:patrons of
is prop-fr:saintPatron of
is foaf:primaryTopic of