Les Maris, également connus sous le nom de Tchérémisses, sont un peuple de langue et de tradition essentiellement finno-ougrienne qui se partage en deux groupes distincts : à l'ouest le long de la haute vallée de la Volga une minorité, les Maris des montagnes (ou des collines), convertis depuis longtemps au christianisme et parlant traditionnellement une langue éponyme (devenue très minoritaire face à la langue russe), et une majorité à l'est, les Maris des plaines (ou des prairies), qui continuent de pratiquer leur religion d'origine, le Marla (autrefois qualifié de paganisme) et parlant eux aussi traditionnellement une langue éponyme proche.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Maris, également connus sous le nom de Tchérémisses, sont un peuple de langue et de tradition essentiellement finno-ougrienne qui se partage en deux groupes distincts : à l'ouest le long de la haute vallée de la Volga une minorité, les Maris des montagnes (ou des collines), convertis depuis longtemps au christianisme et parlant traditionnellement une langue éponyme (devenue très minoritaire face à la langue russe), et une majorité à l'est, les Maris des plaines (ou des prairies), qui continuent de pratiquer leur religion d'origine, le Marla (autrefois qualifié de paganisme) et parlant eux aussi traditionnellement une langue éponyme proche. Ils furent soumis par la Russie au temps du tsar Ivan le terrible,.
 • De Mari (Russisch: Марийцы) zijn een volk in Rusland dat van oudsher leefde in het stroomgebied van de rivieren de Wolga en de Kama. Vroeger werd het volk ook wel Tsjeremissen genoemd, maar dat exoniem raakt steeds verder buiten gebruik. Tegenwoordig woont bijna de helft van alle Mari in de Russische autonome republiek Mari El. Ook in de republieken Tatarije en Basjkirostan leven grote Mari minderheden. Ruim 4% van de Mari leeft buiten Rusland.Het volk wordt onderverdeeld in een drietal groepen: de Weide-Mari, die langs de linkeroever van de Wolga leven, de Berg-Mari, die op de rechteroevers van de Wolga leven, en de Oosterse Mari, in Basjkirostan. Bij de Russische volkstelling in 2002 gaven 604.298 mensen aan dat ze zichzelf tot de Mari rekenden. Van hen noemden 18515 zich Berg-Mari en 56119 zich Oosterse Mari. Bijna 60% van alle Mari leefde in 2002 in landelijke gebieden.
 • Die Mari (historisch: Tscheremissen) sind ein Volk in Russland, u. a. in der Republik Mari El. Sie gehören zu den Wolga-Finnen.
 • Марийците (самоназвание: марий, рус. (остар.) черемиси, чув. çармăс, тат. чирмеш) са угрофински народ, който живее в руската република Марий Ел между река Вятка и река Волга. Названието марийци произлиза от думата марий „мъж, човек“ (от праиран. *marya- „юноша, член на воински отряд“), а името на републиката Марий ел означава „страна, край на марийците“.Угрофинските племена са населявали територията на днешната западна, северна и централна Русия от праисторически времена. На територията на република Марий Ел са се съхранили археологически паметници от първото хилядолетие преди новата ера. Понеже марийската писменост (тиште) се е използвала преди всичко за записване на стопанско-търговска информация, а татарските писмени източници са били унищожени при превземането на Казан, почти всички писмени сведения за историята на средното течение на Волга са свързани с руски източници.Черемисите (съвременно название марийци) се споменават за първи път през 10 век в писмото на хазарския хаган Йосиф до сановника на кордовския халиф Хасдай ибн Шапрут. Предците на съвременните марийци между 5 и 8 век са общували с готите, а по-късно с хазарите и Волжка България, която е владеела част от територията на днешен Татарстан и била унищожена през 1236 година при нашествието на монголските войски. С образуваната впоследствие Златна Орда марийците вероятно са били в съюзнически отношения. Между 13 и 15 век марийците са включени в състава на Златната Орда и Казанското ханство.От 9 век марийците общуват и с разселващите се на изток славяни от Киевска Рус, които основават по земите на западните марийци (мере) градовете Ростов, Галич, Ярославъл, Суздал, Владимир и през 1221 година Нижни Новгород. Постепенно западните марийци (мере) покрай приемането на християнството се пославянчват, а онези, които не пожелават да приемат християнството бягат на изток. През средните векове зачестяват руско-татарските военни сблъсъци, подбуждани от руснаците по марийските земи (при което марийците застават на страната на татарите). Отначало татарите и марийците удържат победи, но след като Иван Грозни започва планувана колониална война на изток, нещата се обръщат. През 1551 година земите на марийците по десния бряг на Волга попадат под контрола на Московската държава, а през 1552 година царските войски завладяват Казан. Тогава марийците започват да плащат данъци на Москва, а по-късно започва системна колонизация. През 1555 година е основан град Чебоксари, през 1583 — Козмодемянск, който през 1584 е преименува на Царевококшайск, а днес се нарича Йошкар Ола.Принудителната християнизация води до масово бягство на марийското население в горите и до изоставяне на цели села. При Петър Първи започват известни промени - марийците се викат на военна служба, започва научно изследване на територията, съставят се първите писмени паметници на марийски език на кирилица. Първата марийска граматика на Пуцек-Григорович излиза през 1775 година. Обаче положението на марийците остава изключително тежко, и през 1775 година те масово подкрепят въстанието на Пугачов.През 1872 година е основана Казанската учителска семинария, една от чиито задачи е била обучението на представители на волжките народи, в това число и на марийците. Това дава силен тласък на национално възраждане, създават се марийски училища, печатат се книги на марийски език. След Октомврийската революция на 4 ноември 1920 година се образува Марийската автономна област. На 5 декември 1936 година тя се преобразува в Марийска АССР, а от 1990 г. в руската република Марий Ел.През 20-те години на 20 век се създават две литературни норми: луговомарийски език и горномарийски език. По времето на Сталин практически цялата национална интелигенция е унищожена. Постепенно марийците стават малцинство в собствената си република и под политически натиск марийският език е изместен от руския.
 • 마리인(러시아어: Марийцы, 언어 오류(chm): Марий)은 러시아의 마리옐 공화국에 거주하는 볼가핀계 민족이다. 인구는 대략 600만으로 일부는 바시코르토스탄 공화국과 타타르스탄 등에 거주한다.마리인은 핀우고르어파의 모르드빈제어 그룹에 속하는 마리어를 사용하며, 마리어는 동부의 저지마리어와 서부의 고지마리어로 갈린다. 일부는 타타르스탄의 영향으로 타타르어를 구사하기도 한다.몽골과 러시아의 지배를 거쳐 러시아 혁명 이후, 마리 자치주가 설치된 후, 오늘날의 전신국인 마리 소비에트 사회주의 자치 공화국을 세웠다.
 • Maryjczycy (nazywani niegdyś Czeremisami) – lud liczący ok. 600 tys. osób, zamieszkujący republikę Mari El (Federacja Rosyjska) oraz w rozproszeniu na terytorium całego byłego ZSRR. Od XVIII wieku wyznają prawosławie, część wyznaje islam, w ostatnich latach obserwuje się odrodzenie pogańskich wierzeń. Mówią językiem maryjskim, mocno zróżnicowanym dialektycznie, należącym do rodziny uralskiej. Znajdują się pod silnym wpływem kulturowym Rosjan oraz Tatarów.
 • Los maris (también conocidos como cheremises o çirmeş en tártaro) son un pueblo ugrofinés que vive en las orillas del Volga en la república de Mari-El, en Rusia. La palabra cheremís proviene del chuvasio čaremyš "los combatientes" o bien del tártaro čeremiš "malo").El total de población mari era de 670,900 (1989), 324,400 de los cuales habitan en Mari El, 105.000 en Bashkortostán, 44.500 en el óblast de Kírov, 31.300 en el óblast de Sverdlovsk y 19.500 en el Tatarstán. La concentración más alta de maris se encuentra en Yoshkar-Olá, que quiere decir "ciudad roja" en mari. En Yoshkar-Olá hay un museo de historia de los maris. La asociación Mari Ushem ("Unión Mari") tiene la intención de recoger a todos los maris de la diáspora y mantener relaciones con otros pueblos ugrofineses.A diferencia de otras etnias de la antigua Unión Soviética, los maris se concentran principalmente en las áreas rurales, donde mantienen sus tradiciones y folklore, similar a las de otros pueblos del mismo origen del alrededor, incluso de los que no viven en la república.
 • The Mari (Mari: марий, Russian: марийцы), are a Finno-Ugric ethnic group, who have traditionally lived along the Volga and Kama rivers in Russia. Almost half of Maris today live in the Mari El republic, with significant populations in the Bashkortostan and Tatarstan republics. In the past, the Mari have also been known as the Cheremis in Russian and the Çirmeş in Tatar.The Mari people consists of three different groups: the Meadow Mari, who live along the left bank of the Volga, the Mountain Mari, who live along the right bank of the Volga, and Eastern Mari, who live in the Bashkortostan republic. In the 2002 Russian census, 604,298 people identified themselves as "Mari," with 18,515 of those specifying that they were Mountain Mari and 56,119 as Eastern Mari. Almost 60% of Mari lived in rural areas.
 • マリ人(ロシア語: Мари́йцы)とは、ロシアのヴォルガ川やカマ川沿岸に伝統的に居住しているウラル語族系民族。その大多数がマリ・エル共和国に居住しており、タタールスタン共和国やバシコルトスタン共和国にも多く住んでいる。かつては、チェレミス人(ロシア語: черемисы、タタール語: чирмеш、トルコ語: Çirmeş)とも呼称されていた。人種はコーカソイドに属する(極めてごく一部にモンゴロイドの遺伝子を持つ者もいる)。現在のマリ人は、 ヴォルガ川左岸に居住する牧地マリ人 ヴォルガ川右岸に居住する山地マリ人 バシコルトスタン共和国に居住する東部マリ人の3つに分類されている。2002年のロシアの国勢調査によると、604,298人が自身をマリ人であると回答し、その内18,515人が山地マリ人、56,119人が東部マリ人であると自称している。マリ人のうち、約60%が農村地帯に居住している。
 • I Mari sono un popolo finnico del Volga il quale ha tradizionalmente abitato lungo i fiumi russi Volga e Kama. La maggioranza dei Mari oggi vive nella repubblica dei Mari, con una consistente popolazione nelle repubbliche del Tatarstan e della Baschiria. In passato, i Mari erano anche conosciuti come Čeremis (in lingua russa) eÇirmeş (in lingua tatara), da cui il termine italiano Ceremissi.Il popolo Mari è costituito da tre gruppi differenti: i Mari delle pianure, che abitano lungo la riva sinistra del Volga, I Mari della collina o della montagna, i quali vivono lungo la riva destra del Volga, e i Mari orientali, situati in Baschiria. Nel censimento russo del 2002, il numero della popolazione dei Mari risultava essere di 604.000 abitanti, dei quali veniva specificato che 18.515 erano Mari della montagna e 56.119 Mari orientali. Quasi il 60% dei Mari abita in aree rurali.
 • A marik többségükben Oroszországban, a Mari El köztársaságban élő, finnugor nyelvű nép. Lélekszámuk az 1989-es népszámlálás idején 670 686 volt, azonban csak a 43%-uk élt a köztársaságban. Több mint 50%-uk a volt Szovjetunió más területein, legtöbben Baskíriában (105 000 fő). Nyelvük a mari nyelv, melynek két eltérő dialektusa a hegyi és a mezei mari nyelv. Külső elnevezésük a cseremisz.
 • Мари́йцы (мар. марий, мары, маре, мӓрӹ; ранее: рус. черемисы, тюрк. чирмыш) — финно-угорский народ в России, в основном в республике Марий Эл. В ней проживает около половины всех марийцев, насчитывающих 604 тысячи человек (2002). Остальные марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала.Основной территорией проживания является междуречье Волги и Ветлуги.Выделяют три группы марийцев: горные (они живут на правом и частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и в соседних регионах), луговые (они составляют большинство марийского народа, занимают Волго-Вятское междуречье), восточные (они сложились из переселенцев с луговой стороны Волги в Башкирию и Приуралье) — последние две группы ввиду исторической и языковой близости объединяют в обобщённое лугово-восточные марийцы. Говорят на марийском (лугово-восточном марийском) и горномарийском языках финно-угорской группы уральской семьи. Исповедуют православие. Также издавна распространена марийская традиционная религия, которая является сочетанием политеизма и монотеизма.
 • Marijci (též Čeremisové, rusky Марийцы) jsou ugrofinský národ žijící v Povolží. Většina Marijců žije v republice Marij El a také v Tatarstánu a Baškortostánu. V roce 2002 se k marijské národnosti přihlásilo 604 298 občanů Ruské federace. Několik tisíc Marijců žije nepůvodně na Ukrajině nebo v Kazachstánu.Marijci se kulturně dělí Marijce horské, žijící podél pravého břehu Volhy, luční, žijící podél levého břehu Volhy a východní žijící převážně v Baškortostánu.
 • Çirmişler - (öz adı Mari) - esasen Rusyada yaşayan Fin-Ugor halklarından biridir. Sayıları 604.000 kişi (2002), bu cümleden Mari El Cumhuriyetinde 324.400, Başkurdistanda 105.829, Tataristan'da 19.500 kişi.Çirmiş halkı dört kavimden ibarettir: Dağ Çirmişleri (İdil özeniñ oñ kenarında), Toğay Çirmişleri (İdilniñ sol yalısında), Şarq Çirmişleri (Başkurdistan, Tataristan, Uralda) ve Şimal-Ğarp Çirmişleri (Nijniy Novgorod vilâyetinde). Bu kavimlerin her birisinin kendi şivesi vardır, yani Çirmiş dili dört şivesine ayırılır. Başkurdistan ve Tataristan'da yaşayan Çirmişler'in büyük bir bölümü Tatar dilinde de konuşur.
 • Els maris (també coneguts com a txeremissos, i çirmeş en tàtar) són un poble ugrofinès que viu als marges del Volga a la república de Marí El, Rússia. El mot txeremís prové de txuvaix čaremyš "els combatents" o bé del tàtar čeremiš "dolent").El total de població mari era de 670,900 (1989), 324,400 dels quals són a Mari El, 105.000 a Baixkortostan, 44.500 a la Província de Kírov, 31.300 a la Província de Sverdlovsk i 19.500 al Tatarstan. La més gran concentració de maris és a Ioixkar-Olà, que vol dir ciutat roja en mari. A Ioixkar-Olà hi ha un museu d'història dels maris. L'associació Mari Ushem (Unió Mari) vol aplegar tots els maris de la diàspora i mantenir relacions amb els altres pobles ugrofinesos.A diferència d'altres ètnies de l'antiga URSS, els maris es concentren principalment a les àrees rurals, on mantenen vives llurs tradicions i folklore, similar als dels altres pobles fínics dels voltants, fins i tot els que no viuen dins la república.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3300042 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5121 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 29 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110265573 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:carte
 • Muromian-map.png
prop-fr:groupeLié
prop-fr:langue
prop-fr:nom
 • Maris
prop-fr:pop
 • 604000 (xsd:integer)
prop-fr:poptot
 • 604000 (xsd:integer)
prop-fr:religion
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Maris, également connus sous le nom de Tchérémisses, sont un peuple de langue et de tradition essentiellement finno-ougrienne qui se partage en deux groupes distincts : à l'ouest le long de la haute vallée de la Volga une minorité, les Maris des montagnes (ou des collines), convertis depuis longtemps au christianisme et parlant traditionnellement une langue éponyme (devenue très minoritaire face à la langue russe), et une majorité à l'est, les Maris des plaines (ou des prairies), qui continuent de pratiquer leur religion d'origine, le Marla (autrefois qualifié de paganisme) et parlant eux aussi traditionnellement une langue éponyme proche.
 • Die Mari (historisch: Tscheremissen) sind ein Volk in Russland, u. a. in der Republik Mari El. Sie gehören zu den Wolga-Finnen.
 • 마리인(러시아어: Марийцы, 언어 오류(chm): Марий)은 러시아의 마리옐 공화국에 거주하는 볼가핀계 민족이다. 인구는 대략 600만으로 일부는 바시코르토스탄 공화국과 타타르스탄 등에 거주한다.마리인은 핀우고르어파의 모르드빈제어 그룹에 속하는 마리어를 사용하며, 마리어는 동부의 저지마리어와 서부의 고지마리어로 갈린다. 일부는 타타르스탄의 영향으로 타타르어를 구사하기도 한다.몽골과 러시아의 지배를 거쳐 러시아 혁명 이후, 마리 자치주가 설치된 후, 오늘날의 전신국인 마리 소비에트 사회주의 자치 공화국을 세웠다.
 • Maryjczycy (nazywani niegdyś Czeremisami) – lud liczący ok. 600 tys. osób, zamieszkujący republikę Mari El (Federacja Rosyjska) oraz w rozproszeniu na terytorium całego byłego ZSRR. Od XVIII wieku wyznają prawosławie, część wyznaje islam, w ostatnich latach obserwuje się odrodzenie pogańskich wierzeń. Mówią językiem maryjskim, mocno zróżnicowanym dialektycznie, należącym do rodziny uralskiej. Znajdują się pod silnym wpływem kulturowym Rosjan oraz Tatarów.
 • マリ人(ロシア語: Мари́йцы)とは、ロシアのヴォルガ川やカマ川沿岸に伝統的に居住しているウラル語族系民族。その大多数がマリ・エル共和国に居住しており、タタールスタン共和国やバシコルトスタン共和国にも多く住んでいる。かつては、チェレミス人(ロシア語: черемисы、タタール語: чирмеш、トルコ語: Çirmeş)とも呼称されていた。人種はコーカソイドに属する(極めてごく一部にモンゴロイドの遺伝子を持つ者もいる)。現在のマリ人は、 ヴォルガ川左岸に居住する牧地マリ人 ヴォルガ川右岸に居住する山地マリ人 バシコルトスタン共和国に居住する東部マリ人の3つに分類されている。2002年のロシアの国勢調査によると、604,298人が自身をマリ人であると回答し、その内18,515人が山地マリ人、56,119人が東部マリ人であると自称している。マリ人のうち、約60%が農村地帯に居住している。
 • A marik többségükben Oroszországban, a Mari El köztársaságban élő, finnugor nyelvű nép. Lélekszámuk az 1989-es népszámlálás idején 670 686 volt, azonban csak a 43%-uk élt a köztársaságban. Több mint 50%-uk a volt Szovjetunió más területein, legtöbben Baskíriában (105 000 fő). Nyelvük a mari nyelv, melynek két eltérő dialektusa a hegyi és a mezei mari nyelv. Külső elnevezésük a cseremisz.
 • Marijci (též Čeremisové, rusky Марийцы) jsou ugrofinský národ žijící v Povolží. Většina Marijců žije v republice Marij El a také v Tatarstánu a Baškortostánu. V roce 2002 se k marijské národnosti přihlásilo 604 298 občanů Ruské federace. Několik tisíc Marijců žije nepůvodně na Ukrajině nebo v Kazachstánu.Marijci se kulturně dělí Marijce horské, žijící podél pravého břehu Volhy, luční, žijící podél levého břehu Volhy a východní žijící převážně v Baškortostánu.
 • De Mari (Russisch: Марийцы) zijn een volk in Rusland dat van oudsher leefde in het stroomgebied van de rivieren de Wolga en de Kama. Vroeger werd het volk ook wel Tsjeremissen genoemd, maar dat exoniem raakt steeds verder buiten gebruik. Tegenwoordig woont bijna de helft van alle Mari in de Russische autonome republiek Mari El. Ook in de republieken Tatarije en Basjkirostan leven grote Mari minderheden.
 • Els maris (també coneguts com a txeremissos, i çirmeş en tàtar) són un poble ugrofinès que viu als marges del Volga a la república de Marí El, Rússia. El mot txeremís prové de txuvaix čaremyš "els combatents" o bé del tàtar čeremiš "dolent").El total de població mari era de 670,900 (1989), 324,400 dels quals són a Mari El, 105.000 a Baixkortostan, 44.500 a la Província de Kírov, 31.300 a la Província de Sverdlovsk i 19.500 al Tatarstan.
 • Los maris (también conocidos como cheremises o çirmeş en tártaro) son un pueblo ugrofinés que vive en las orillas del Volga en la república de Mari-El, en Rusia. La palabra cheremís proviene del chuvasio čaremyš "los combatientes" o bien del tártaro čeremiš "malo").El total de población mari era de 670,900 (1989), 324,400 de los cuales habitan en Mari El, 105.000 en Bashkortostán, 44.500 en el óblast de Kírov, 31.300 en el óblast de Sverdlovsk y 19.500 en el Tatarstán.
 • Мари́йцы (мар. марий, мары, маре, мӓрӹ; ранее: рус. черемисы, тюрк. чирмыш) — финно-угорский народ в России, в основном в республике Марий Эл. В ней проживает около половины всех марийцев, насчитывающих 604 тысячи человек (2002).
 • The Mari (Mari: марий, Russian: марийцы), are a Finno-Ugric ethnic group, who have traditionally lived along the Volga and Kama rivers in Russia. Almost half of Maris today live in the Mari El republic, with significant populations in the Bashkortostan and Tatarstan republics.
 • I Mari sono un popolo finnico del Volga il quale ha tradizionalmente abitato lungo i fiumi russi Volga e Kama. La maggioranza dei Mari oggi vive nella repubblica dei Mari, con una consistente popolazione nelle repubbliche del Tatarstan e della Baschiria.
 • Çirmişler - (öz adı Mari) - esasen Rusyada yaşayan Fin-Ugor halklarından biridir. Sayıları 604.000 kişi (2002), bu cümleden Mari El Cumhuriyetinde 324.400, Başkurdistanda 105.829, Tataristan'da 19.500 kişi.Çirmiş halkı dört kavimden ibarettir: Dağ Çirmişleri (İdil özeniñ oñ kenarında), Toğay Çirmişleri (İdilniñ sol yalısında), Şarq Çirmişleri (Başkurdistan, Tataristan, Uralda) ve Şimal-Ğarp Çirmişleri (Nijniy Novgorod vilâyetinde).
 • Марийците (самоназвание: марий, рус. (остар.) черемиси, чув. çармăс, тат. чирмеш) са угрофински народ, който живее в руската република Марий Ел между река Вятка и река Волга. Названието марийци произлиза от думата марий „мъж, човек“ (от праиран. *marya- „юноша, член на воински отряд“), а името на републиката Марий ел означава „страна, край на марийците“.Угрофинските племена са населявали територията на днешната западна, северна и централна Русия от праисторически времена.
rdfs:label
 • Maris (peuple)
 • Mari (Volk)
 • Mari (poble)
 • Mari (popolo)
 • Mari (pueblo)
 • Mari (volk)
 • Mari people
 • Marijci
 • Marik
 • Maryjczycy
 • Çirmişler
 • Марийци
 • Марийцы
 • マリ人
 • 마리인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of