La mariologie est la branche de la théologie chrétienne qui étudie la place de Marie, mère de Jésus-Christ, dans le mystère du salut du monde. De même que la christologie et la pneumatologie étudient respectivement le Christ et le Saint-Esprit, la mariologie étudie la personne de Marie. Ce mot, synonyme de théologie mariale, est consacré par l'usage. Par exemple, il figure deux fois dans l'encyclique de Jean-Paul II Redemptoris Mater.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La mariologie est la branche de la théologie chrétienne qui étudie la place de Marie, mère de Jésus-Christ, dans le mystère du salut du monde. De même que la christologie et la pneumatologie étudient respectivement le Christ et le Saint-Esprit, la mariologie étudie la personne de Marie. Ce mot, synonyme de théologie mariale, est consacré par l'usage. Par exemple, il figure deux fois dans l'encyclique de Jean-Paul II Redemptoris Mater. De même, il existe des colloques internationaux de mariologie.La mariologie se fonde sur le Nouveau Testament (les récits de l'enfance dans Luc et Mathieu, la présence de Marie à Cana et au pied de la croix dans Jean, et le jour de la Pentecôte dans les Actes) et surtout sur une tradition ancienne des Pères de l'Église et des premiers conciles œcuméniques.Dans le catholicisme, la mariologie étudie les concepts qui conviennent à Marie ou bien que l'Église catholique rejette. De nombreuses affirmations théologiques ont été faites au cours des siècles, en particulier par les Pères de l'Église ou encore à l'occasion des conciles. Secondairement, elle étudie les aspects du culte marial, ou culte d'hyperdulie, rendu à Marie et aux apparitions qui lui sont attribuées. L'Église catholique ne reconnaît qu'une quinzaine de ces apparitions.
 • Мариоло́гия — наука о Деве Марии в православном, католическом и протестантском богословии. Некоторые православные богословы подчёркивают разницу между западной мариологией и восточной теотокологией. В 431 г. Третий (Ефесский) Вселенский Собор постановил именовать Деву Марию Богородицею (греч. Θεοτόκος).Одним из пионеров марийной набожности и мариологии в католицизме считается святой и писатель эпохи барокко Людовик Мария Гриньон де Монфор, известный своим «Трактатом о истинном почитании Пресвятой Девы Марии», где развивает концепцию добровольного и доверительного предания себя Деве Марии.no:Jomfru Maria#Mariadogmer
 • Római katolikus mariológia, Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozó teológia, ahogy a pápa és a katolikus egyházatyák a zsinatokon dogmákban rögzítették Mária szerepét. Ezek a dogmák egyértelmű útmutatásokat adnak a hívőknek. Továbbá a római katolikus mariológia nem csak Szűz Mária életével foglalkozik, hanem imádságokkal, himnuszokkal, művészettel (ahol a kedvelt téma Mária volt), zenével és építészettel, a modern és az ősi kereszténység Mária-tiszteletével, a hívők mindennapi életében.A mariológia másik része, a népiesebb ágával, az egyházi tanítóhivatal csak olyan szabályokat hozott, melyek nyitva hagynak kérdéseket, a hívők saját lelkiismeretükre bíznak hitbeli kérdéseket Máriával kapcsolatban. Ilyen például a Szűz Mária-jelenések.
 • Mariologie ist ein Teilbereich der katholischen Dogmatik und beschäftigt sich mit Maria, der Mutter Jesu. Sie stützt sich weniger auf biblische Aussagen als auf jene des Lehramtes (also auf Konzile und Päpste).Maria wird dabei als Instrument und erster Adressat des Heilshandelns Gottes an den Menschen gesehen.
 • Mariologi dalam Gereja Katolik Roma adalah sebuah bagian teologi yang berhubungan dengan Maria, ibu Yesus. Maria dalam Gereja Katolik Roma dijuluki sebagai Sang Perawan Suci dan Ibu Tuhan sehingga ia disebut memiliki sebuah martabat yang tak terhingga yang berasal dari kebaikan yang tak terhingga pula, yakni Allah. Secara teologis, Mariologi Katolik Roma tidak hanya membahas kehidupannya saja, namun juga membahas berbagai penghormatan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari, doa-doa, serta kesenian, musik dan arsitektur yang bertemakan Maria dalam kehidupan Kristiani.Mariologi Katolik Roma masih dan terus-menerus dibentuk tidak hanya oleh ensiklik kepausan tapi juga oleh hal-hal lain yang saling memengaruhi mulai dari tulisan-tulisan para orang-orang suci gereja hingga berbagai pembangunan gereja-gereja agung yang didedikasikan untuk Maria di lokasi-lokasi penampakannya pada anak-anak di pegunungan terpencil yang diterima sensus fidelium (berdasarkan keimanan bersama). Di beberapa kasus, sensus fidelium kadang-kadang memengaruhi keputusan-keputusan kepausan mengenai Maria, melengkapi Mariologi dengan komponen “teologi rakyat” yang membedakannya dari komponen-komponen teologi formal lainnya. Dalam hal kepopuleran dilihat dari jumlah pengikut, keanggotaan di dalam gerakan dan perkumpulan yang berorientasi pada Maria tumbuh dengan jumlah yang sangat berarti pada abad ke-20.
 • Mariology is the theological study of Mary, the mother of Jesus. Mariology methodically presents teachings about her to other parts of the faith, such as teachings about Jesus, redemption and grace. Christian Mariology aims to connect scripture, tradition and the teachings of the Church on Mary. In the context of social history, Mariology may be broadly defined as the study of devotion to and thinking about Mary throughout the history of Christianity.There exist a variety of Christian views on Mary ranging from the focus on Marian veneration in Roman Catholic Mariology to Protestant objections, with Anglican Marian theology in between. As a field of theology, in recent centuries the most substantial developments in Mariology (and the founding of specific centers devoted to its study) have taken place within Roman Catholic Mariology. Eastern Orthodox concepts of Mary have been mostly expressed in liturgy and are not subject to a central dogmatic teaching office. A significant number of Marian publications were written in the 20th century, with theologists Raimondo Spiazzi and Gabriel Roschini achieving 2500 and 900 publications respectively. In terms of popular following, membership in Roman Catholic Marian Movements and Societies has grown significantly. Ecumenical differences continue to exist in substance and style but are more easily understood because of the existence of Mariology. The Pontifical Academy of Mary and the Pontifical Theological Faculty Marianum are key Mariological centers.
 • Mariologia, dawniej teologia mariologiczna (łac. Maria – Maryja, gr. logos – nauka, wiedza) – dział teologii dogmatycznej, nauka o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa.Obejmuje takie zagadnienia jak: szczególne wybranie Maryi, jej świętość, poczęcie Syna z Ducha Świętego, obecność Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła, jej dziewictwo i Boże macierzyństwo, udział w zbawczym dziele Chrystusa, znaczenie we wspólnocie Kościoła, kult.Źródłami mariologii są: Pismo Święte (Ga 4,4-5; Mk 3,31-35; 6,1-6; Mt 1,1-25, 2,11; Lk 1,26-56; 2,1-35, 41-51; 11,27-28; J 2,1-11; 19,25-27; Dz 1,14), nauczanie ojców Kościoła, sobory i synody, liturgia, doświadczenia świętych i mistyków, pobożność sanktuaryjna.Pierwszy usystematyzowany traktat o Maryi przedstawił w 1590 hiszpański jezuita Francisco Suarez. Określenia "mariologia" po raz pierwszy użył Placido Nigido na pocz. XVII w. (Summa mariologiae, Palermo 1602). Sobór Watykański II dał nowy wykład mariologii w powiazaniu z nauką o Kościele i chrystologią. Mariologię współczesną rozwijają Międzynarodowe Kongresy Mariologiczne organizowane przez Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI). Głównym akademickim ośrodkiem mariologii na świecie jest Papieski Wydział Teologii „Marianum” w Rzymie. Pierwsza Katedra Mariologii w Polsce powstała w 1958 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 zostało założone Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Teologie protestancka i prawosławna nie mają odrębnego traktatu mariologicznego. W teologii prawosławnej mariologia stanowi część chrystologii, zw. teotoklogią.
 • マリア神学(―しんがく)はキリスト教神学の一部門。イエス・キリストの母マリア(マリヤ)についての神学・教義を取り扱う。
 • Mariologie (ze jména Maria + řecké λόγος logos slovo) tvoří součást dogmatické křesťanské teologie, jejímž předmětem je studium osoby Panny Marie a jejího vztahu ke křesťanské víře, Ježíši Kristu, spáse a odpuštění. V křesťanství jsou různé pohledy na Marii, od uctívání v Římskokatolické církvi po námitky Protestantských církví až úplný odpor k mariologii přes kompromisní pohled v Anglikánské církvi. Obraz Marie se přenesl i do liturgie ortodoxních křesťanských směrů.Osobní postoj k úloze bohorodičky při uskutečňování spásy křesťana je tedy v první řadě ekleziologickou otázkou.
 • 마리아론은 예수 그리스도의 어머니인 성모 마리아에 대해 연구하는 기독교의 신학 분야이다. 주로 로마 가톨릭교회와 동방 정교회에서 연구된다. 개신교에서는 성모 마리아를 단순히 예수의 어머니일 뿐, 신학적 대상으로 중요하게 취급하지는 않는 편이다. 현재의 로마 가톨릭의 마리아론은 근대, 즉 18세기부터 형성되었으며 19세기와 20세기에 교리로 규정되었다. 마리아론은 마리아와 예수 그리스도의 가르침과 대속, 은총 등 기독교 신앙의 다른 여러 요소와의 관계와 관련하여 조직적으로 발전해왔다. 마리아와 관련된 성경과 성전 그리고 교회의 가르침을 발견하여 연결 짓는 데 그 목적이 있다.
 • Mariologia é o conjunto de estudos teológicos acerca de Maria, mãe de Jesus Cristo na Igreja Católica, que compreende uma vasta produção bibliográfica que visa a salientar a importância da figura feminina de Maria e a profunda e piedosa crença dos fiéis a ela, com o objetivo de enriquecer o âmbito teológico cristão.
 • Mariologie is de leer aangaande de maagd Maria, de moeder van Jezus.Twee dogma's uit de oudheid worden in de Katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie beleden:Door de Maagdelijke geboorte schonk Maria het leven aan Christus. Maria is maagd, voor, tijdens en na de geboorte van Christus. Maria, Moeder van God (Theotokos). In wezen is dit een christologische uitspraak: Maria is moeder van Jezus, die zowel volledig mens als volledig God is (de twee-naturenleer).In de moderne tijd werden in de Rooms-Katholieke Kerk twee dogma's, die reeds eeuwen bestanddeel van de katholieke geloofspraktijk waren, formeel bevestigd: Paus Pius IX kondigde in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis af. Hiermee wordt bedoeld dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt; Paus Pius XII voegde in 1950 het dogma toe dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen (Maria-Tenhemelopneming).Sommige gelovigen vragen ook de afkondiging door de Kerk van het "vijfde en laatste mariale dogma", dat van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Een van de pleitbezorgers voor dit dogma is de curiemedewerker Mgr. Arthur B. Calkins van de Congregatie voor de Geloofsleer en lid van de Internationale Theologencommissie. Een van de bekendste ijveraars uit het verleden was de Heilige Maximiliaan Kolbe. Ook Paus Johannes Paulus II sprak herhaalde malen over Maria als Medeverlosseres.Sjabloon:Bron?Paus Benedictus XVI heeft zich echter duidelijk uitgesproken tegen het gebruik van de titel "Medeverlosseres", en tevens tegen een eventueel "vijfde dogma". Daarin wordt hij gesteund door de grote meerderheid van katholieke theologen die zo'n dogma ongepast vinden: een door het Vaticaan ingestelde mariologische commissie heeft zich uitdrukkelijk in die zin uitgelaten.Sjabloon:Bron?
 • Mariología es la parte de la teología cristiana-católica que se dedica a la Virgen María. Además del estudio de su vida, tal como se refleja en los Evangelios, realiza interpretaciones acerca de distintos dogmas y doctrinas marianos: su naturaleza (Inmaculada Concepción, Asunción de la Virgen, Coronación de la Virgen etc.), su papel en la salvación (mediación -Maria Mediatrix- o co-redención -Corredentora-), sus advocaciones (Reina de los Cielos, Madre de la Iglesia, Perpetuo Socorro, Esperanza, Auxiliadora etc.), y cómo debe realizarse su veneración o culto (el culto mariano, en algunos casos denunciado como mariolatría o hiperdulía). Mientras que en el protestantismo el papel de la Virgen es muy reducido, en el catolicismo, el anglicanismo y la iglesia ortodoxa se destaca mucho más.Entre las acusaciones que el protestantismo hace al catolicismo están las de desarrollar una adoración y veneración anticristiana de María (lo que se describe como "marianismo" o "mariolatría"), así como de inventar doctrinas no basadas en las Escrituras y que dan a María un estado semidivino, buscando duplicar en la vida de María eventos similares a los de la vida de Jesús. Igualmente niega la conveniencia de títulos como Reina de los Cielos, Nuestra Madre del Cielo, Reina del Mundo o Mediatriz. La posición de la iglesia católica es que María era humana y por lo tanto no debe ser adorada mediante culto divino (latría), pero es especial ente los demás santos, y por lo tanto, merecedora de una especial veneración (dulía).
 • La mariologia è una branca della teologia cristiana che studia Maria, madre di Gesù.All'interno della Chiesa cattolica il fenomeno mariano è rilevante; nella liturgia si riconosce a Maria un largo spazio celebrativo. Anche la devozione popolare verso la Madonna è oggetto di studio.Già nel periodo antico la figura di Maria fu posta in primo piano a livello teologico; anche nel medioevo ci fu un grande sviluppo ma solo dopo il Concilio di Trento si avranno dei trattati su Maria, opere esplicitamente dedicate a Maria a carattere apologetico. A coniare il termine mariologia fu Placido Nigido nella Summa sacrae mariologiae pars prima edita a Palermo nel 1602.La lettera apostolica sul culto di Maria, Marialis Cultus, scritta da Papa Paolo VI nel 1974, esorta l'inserimento di questa figura all'interno della storia della salvezza dell'uomo al fine di comprenderne il valore salvifico, riconoscendo i misteri di Maria all'interno della Chiesa dandole spazio nella liturgia, proponendola come modello della Chiesa e come specchio di virtù evangeliche.I principali centri di mariologia sono: la Pontificia accademia mariana internazionale (PAMI) e la Pontificia facoltà teologica "Marianum".Nel 2000 la PAMI ha scritto ai "cultori di mariologia" una lettera in cui riassume i compiti e le linee fondamentali della mariologia moderna.
 • La mariologia és una branca de la teologia catòlica dedicada a l'estudi de la Maria, mare de Jesús. Es pot dividir segons les visions de Maria, tant històriques com segons creença, o bé segons el focus d'atenció (imatges, dogmes relacionats, veneració, vida, paper a la religió...). Les disciplines contemporànies són: mariologia històrica, mariologia popular (relacionada amb l'adoració, les pregàries com l'Ave Maria i les aparicions), mariologia bíblica (que estudia el seu paper a les Escriptures a partir de la crítica textual) i mariologia sistemàtica (sobre els atributs de Maria).no:Jomfru Maria#Mariadogmer
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 373138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18371 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 110 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111081425 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La mariologie est la branche de la théologie chrétienne qui étudie la place de Marie, mère de Jésus-Christ, dans le mystère du salut du monde. De même que la christologie et la pneumatologie étudient respectivement le Christ et le Saint-Esprit, la mariologie étudie la personne de Marie. Ce mot, synonyme de théologie mariale, est consacré par l'usage. Par exemple, il figure deux fois dans l'encyclique de Jean-Paul II Redemptoris Mater.
 • Mariologie ist ein Teilbereich der katholischen Dogmatik und beschäftigt sich mit Maria, der Mutter Jesu. Sie stützt sich weniger auf biblische Aussagen als auf jene des Lehramtes (also auf Konzile und Päpste).Maria wird dabei als Instrument und erster Adressat des Heilshandelns Gottes an den Menschen gesehen.
 • マリア神学(―しんがく)はキリスト教神学の一部門。イエス・キリストの母マリア(マリヤ)についての神学・教義を取り扱う。
 • 마리아론은 예수 그리스도의 어머니인 성모 마리아에 대해 연구하는 기독교의 신학 분야이다. 주로 로마 가톨릭교회와 동방 정교회에서 연구된다. 개신교에서는 성모 마리아를 단순히 예수의 어머니일 뿐, 신학적 대상으로 중요하게 취급하지는 않는 편이다. 현재의 로마 가톨릭의 마리아론은 근대, 즉 18세기부터 형성되었으며 19세기와 20세기에 교리로 규정되었다. 마리아론은 마리아와 예수 그리스도의 가르침과 대속, 은총 등 기독교 신앙의 다른 여러 요소와의 관계와 관련하여 조직적으로 발전해왔다. 마리아와 관련된 성경과 성전 그리고 교회의 가르침을 발견하여 연결 짓는 데 그 목적이 있다.
 • Mariologia é o conjunto de estudos teológicos acerca de Maria, mãe de Jesus Cristo na Igreja Católica, que compreende uma vasta produção bibliográfica que visa a salientar a importância da figura feminina de Maria e a profunda e piedosa crença dos fiéis a ela, com o objetivo de enriquecer o âmbito teológico cristão.
 • Mariología es la parte de la teología cristiana-católica que se dedica a la Virgen María.
 • Mariologia, dawniej teologia mariologiczna (łac. Maria – Maryja, gr.
 • Mariology is the theological study of Mary, the mother of Jesus. Mariology methodically presents teachings about her to other parts of the faith, such as teachings about Jesus, redemption and grace. Christian Mariology aims to connect scripture, tradition and the teachings of the Church on Mary.
 • Mariologie (ze jména Maria + řecké λόγος logos slovo) tvoří součást dogmatické křesťanské teologie, jejímž předmětem je studium osoby Panny Marie a jejího vztahu ke křesťanské víře, Ježíši Kristu, spáse a odpuštění. V křesťanství jsou různé pohledy na Marii, od uctívání v Římskokatolické církvi po námitky Protestantských církví až úplný odpor k mariologii přes kompromisní pohled v Anglikánské církvi.
 • La mariologia és una branca de la teologia catòlica dedicada a l'estudi de la Maria, mare de Jesús. Es pot dividir segons les visions de Maria, tant històriques com segons creença, o bé segons el focus d'atenció (imatges, dogmes relacionats, veneració, vida, paper a la religió...).
 • Mariologi dalam Gereja Katolik Roma adalah sebuah bagian teologi yang berhubungan dengan Maria, ibu Yesus. Maria dalam Gereja Katolik Roma dijuluki sebagai Sang Perawan Suci dan Ibu Tuhan sehingga ia disebut memiliki sebuah martabat yang tak terhingga yang berasal dari kebaikan yang tak terhingga pula, yakni Allah.
 • Мариоло́гия — наука о Деве Марии в православном, католическом и протестантском богословии. Некоторые православные богословы подчёркивают разницу между западной мариологией и восточной теотокологией. В 431 г. Третий (Ефесский) Вселенский Собор постановил именовать Деву Марию Богородицею (греч.
 • La mariologia è una branca della teologia cristiana che studia Maria, madre di Gesù.All'interno della Chiesa cattolica il fenomeno mariano è rilevante; nella liturgia si riconosce a Maria un largo spazio celebrativo.
 • Mariologie is de leer aangaande de maagd Maria, de moeder van Jezus.Twee dogma's uit de oudheid worden in de Katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie beleden:Door de Maagdelijke geboorte schonk Maria het leven aan Christus. Maria is maagd, voor, tijdens en na de geboorte van Christus. Maria, Moeder van God (Theotokos).
 • Római katolikus mariológia, Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozó teológia, ahogy a pápa és a katolikus egyházatyák a zsinatokon dogmákban rögzítették Mária szerepét. Ezek a dogmák egyértelmű útmutatásokat adnak a hívőknek.
rdfs:label
 • Mariologie
 • Mariologi
 • Mariologia
 • Mariologia
 • Mariologia
 • Mariologia
 • Mariologie
 • Mariologie
 • Mariologie
 • Mariology
 • Mariología
 • Római katolikus mariológia
 • Мариология
 • マリア神学
 • 마리아론
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of