Marcus Furius Camillus dit Camille, est un général et homme d'État romain, né vers 446 av. J.-C., d'une famille patricienne sans renommée particulière, mort en 365 av. J.-C.. Plutarque a écrit sa vie, et Tite-Live le présente comme un des plus brillants chefs d’armée. Ses nombreuses victoires et sa prise de Veies, rivale étrusque de Rome, marquent le début de la lente expansion territoriale romaine.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Marcus Furius Camillus dit Camille, est un général et homme d'État romain, né vers 446 av. J.-C., d'une famille patricienne sans renommée particulière, mort en 365 av. J.-C.. Plutarque a écrit sa vie, et Tite-Live le présente comme un des plus brillants chefs d’armée. Ses nombreuses victoires et sa prise de Veies, rivale étrusque de Rome, marquent le début de la lente expansion territoriale romaine.
 • Marco Furio Camilo (446? - 365 a. C.) fue un militar y político romano de ascendencia patricia que vivió en el marco de los inicios de la República Romana. Según Tito Livio y Plutarco, Camilo celebró cuatro triunfos, fue elegido dictador en cinco ocasiones, tribuno con poderes de cónsul en otras cuatro y fue honrado a su muerte con el título de Segundo Fundador de Roma.
 • Marc Furi Camil ( ?, 446 aC - ?, 365 aC), sovint esmentat simplement com a Camil, fou un magistrat romà, un dels més importants de la República romana.
 • Marcus Furius Camillus (ca. 446 – 365 BC) was a Roman soldier and statesman of patrician descent. According to Livy and Plutarch, Camillus triumphed four times, was five times dictator, and was honoured with the title of Second Founder of Rome.
 • Marko Furio Kamilo (K. a. 446-K. a. 365), jatorri patriziarreko militar eta politikari bat izan zen, Erromatar Errepublikaren hasiera inguruan bizi izan zena.
 • Marcus Furius Camillus (circa 446- 365 v.Chr.) was een belangrijk Romeins staatsman en militair van Patricische afkomst. Volgens Livius was hij censor in 403 v.Chr., mocht vier keer een triomftocht houden en werd vijf keer tot dictator verkozen. Hij werd geëerd met de titel Tweede stichter van Rome.Camillus veroverde in 396 v.Chr. de Etruskische stad Veii, destijds de belangrijkste rivaliserende stad van het Rome, na een tien jaar durend belegering. Nadat hij beschuldigd werd van het oneerlijk verdelen van de veroverde buit, ging Camillus vrijwillig in ballingschap in Ardea. De burgers verweten hem ook hoogmoedig patricisch gedrag; toen hij op zijn triomftocht de stad binnen reed op een strijdwagen voortgetrokken door vier witte paarden, deed hij ook nog eens de herinnering herleven aan de verdreven Romeinse koningen. Tijdens de inval van de Galliërs en hun belegering van de Capitolijn in 387 v.Chr., riepen de Romeinen Camillus weer terug uit ballingschap en benoemden hem tot dictator. Ondertussen werden de Galliërs met 1000 Romeinse gouden ponden afgekocht en verlieten de stad. Volgens Livius verzamelde Camillus de gevluchte Romeinse soldaten uit de naburige steden, trok met hen op naar Rome en vernietigde ten zuiden van de stad het terugtrekkende Gallische leger. Camillus kon de Romeinen ervan weerhouden hun verwoeste stad te verlaten om naar Veii te verhuizen. In plaats daarvan ging men Rome weer van de grond af opbouwen. Nadien streed hij met succes tegen de Aequi, Volsci, Etrusken en sloeg een nieuwe invasie van de Galliërs af in 367 v.Chr. Hoewel hij een echte patriciër was, zag hij de noodzaak in om concessies te doen aan de plebejers en ondersteunde de invoering van de Wetten van Licinius en Sextius. Camillus stierf in 365 v.Chr. op 81-jarige leeftijd bij een pestepidemie.
 • Марк Фурий Камил (на латински: Marcus Furius Camillus, ок. 446 г. пр.н.е. – 365 г. пр.н.е.) е римски военачалник и държавник от патрициански произход. Според Ливий и Плутарх, Камил триумфира четири пъти, пет пъти е диктатор, и е удостоен с титлата Втори основател на Рим.
 • Camillus, Marcus Furius (? – i. e. 364) római dictator, censor, hadvezér.
 • Marcus Furius Camillus (kolem 446 př. n. l. – 365 př. n. l.) byl římský politik a vojevůdce patricijského původu. Podle Livia byl Camillus v roce 403 př. n. l. zvolen cenzorem a šestkrát vykonával úřad vojenského tribuna s pravomocí konzula. Dále měl mezi léty 396 až 367 př. n. l. pětkrát zastávat funkci diktátora, ačkoli spolehlivě prokázány jsou pouze dvě jeho diktatury. Jeho spoluobčané mu měli za jeho zásluhy udělit titul „druhého zakladatele Říma“. Mnoho podrobností o jeho životě bylo ovšem pozdějšími římskými historiky opředeno mýty a zveličeno.Jako tribun s pravomocí konzula (úřad, jenž zhruba od poloviny 5. století př. n. l. do poloviny 4. století př. n. l. existoval na místo konzulátu) bojoval proti Etruskům u měst Faleria v roce 401 př. n. l. a u Capeny o tři roky později. Jako diktátor dobyl lstí etruské město v roce Veje 396 př. n. l., které kapitulovalo snad po desetiletém obléhání, když se Camillovi vojáci podkopali tunelem za hradby města. Po tomto vítězství mu bylo dovoleno oslavit první z jeho celkem čtyř triumfů. O několik let později měl být tribunem lidu Luciem Apuleiem nařčen ze zpronevěry nespravedlivě rozdělené kořisti z Vejí, načež byl údajně odsouzen k peněžitému trestu a dobrovolně odešel do vyhnanství do města Ardea. Kromě tohoto obvinění mu Římané vytýkali jeho patricijskou povýšenost a skutečnost, že při svém triumfu vstoupil do Říma na válečném voze taženém čtyřspřežím, což jim připomnělo dobu, kdy městu vládli králové. Camillova diktatura během invaze Galů do Latia v roce 387 př. n. l. (případně 390 př. n. l.) není historicky zcela potvrzená. Poté, co galský náčelník Brennus zvítězil nad Římany v bitvě na řece Allii a následně vypálil Řím (s výjimkou Kapitolu), povolali Římané Camilla zpět a ustavili ho diktátorem. Camillus prý shromáždil latinské spojence a zbytky poraženého římského vojska, s nimiž pokračoval ve válce. Je možné, že toto odpovídá skutečnosti, nicméně Camillus nebyl schopen vypudit Galy z města. V únoru 386 př. n. l. proto Římané a Galové uzavřeli mírovou smlouvu, v níž se Římané zavazovali zaplatit 1000 liber zlata, zatímco Galové se měli stáhnout z města. Ustupující Galy prý Camillus napadl a rozhodně porazil v bitvě nedaleko města. Tato záchrana římské cti stejně jako Camillův protest proti přesídlení do Vejí jsou však spíše pozdější konstrukce Livia a Plútarcha.Po vyhnání Galů měl Camillus odradit Římany, sklíčené vydrancováním svého města, od odchodu do Vejí a přesvědčit je o nutnosti opětného vybudování města. V dalších letech zřejmě vedl římské vojsko v úspěšných bojích proti Aequům, Volskům a Etruskům a v roce 367 př. n. l. odrazil další invazi Galů. Ačkoli byl patricijem, uvědomoval si nezbytnost ústupků vůči plebejům a rozhodně se zasadil za schválení Liciniova zákona. V roce 365 př. n. l. zemřel ve věku 81 let na mor. Camillovy životopisy v Liviově a Plútarchově podání jsou nepochybně značně neautentické a sporné. Dokladem toho je patrně i historka o vychovateli, který se, když Camillus zaútočil na Falerie, pokusil zradit svoji obec, přičemž odvedl do Camillova tábora syny prominentních občanů města. Podle Liviova tvrzení ho ale Camillus vydal i s dětmi obyvatelům města. Falerští, na něž zapůsobila Camillova šlechetnost, se pak ihned vzdali.
 • Marek Furiusz Kamillus (Marcus Furius Camillus) (zm. 364 p.n.e.) - dowódca rzymski, sześciokrotny trybun wojskowy. Jego sukcesy na polu bitwy zaowocowały nadaniem mu przydomka - "drugiego założyciela Rzymu".Marek Kamillus przeszedł do historii jako wybitny dowódca. Odznaczył się w bitwie przeciwko Wolskom i Etruskom, w armii dyktatora Aulusa Postumiusa Tubertusa. W 396 p.n.e. mianowano go trybunem, a później dyktatorem podczas nowej wojny z Etruskami. Również i tym razem osiągnął zwycięstwo i zdobył etruskie miasto Weje. Mocno ufortyfikowane miasto zdobyte dzięki podkopowi tak obliczonemu, aby jego wyjście przypadało na samym rynku miasta. Po jego zdobyciu w 396 p.n.e., odbył okazały triumf, w którym jako pierwszy w historii jechał rydwanem zaprzężonym w cztery białe konie. Był to także ostatni przypadek, by triumfator miał pomalowaną na czerwono twarz. W czasie wojny z Falerami znów został trybunem, ale musiał ustąpić ze stanowiska, oskarżony o nadużycia. Jego oddziały rozczarowane wydanym przez niego zakazem plądrowania zdobytego miasta oskarżyły go bowiem o przywłaszczenie części zdobyczy. W 389 p.n.e. udał się na dobrowolne wygnanie do Ardei. Jednak parę miesięcy później odzyskał władzę, kiedy Galowie na czele Brennusa zdobyli Rzym oraz złupili i spalili miasto. Garstka młodzieży zdolnej do walki, kobiety i dzieci schronili się na Kapitolu. Ludność przed masakrą uratowały gęsi kapitolińskie - święte ptaki bogini Junony. Kamillus zebrał armię i zaatakował wroga w pobliżu Ardei. Następnie wyruszył na odsiecz Rzymowi. Galowie zgodzili się wycofać w zamian za zapłacenie okupu w wysokości 1 000 funtów złota. Gdy gwichty na szali okazały się posłom rzymskim podejrzane skarżyli się wodzowi Galijskiemu; ten ze śmiechem zdjął swój długi miecz i wraz z ciężkim pasem rzucił go na szalę odważników mówiąc - Vae victis. Wtedy to właśnie nadciągnął Kamillus ze swoimi oddziałami i rzekłszy do posłów " nie złotem, lecz mieczem Rzym wykupuje swobodę" siłą wyparł Galów z miasta. Później wielokrotnie jeszcze powierzano mu urzędy trybuna i dyktatora. Prowadził wojny z Ekwami, Latynami, Wolskami i ponownie z Galami. Zmarł w wieku 80 lat, padając ofiarą zarazy.== Przypisy ==
 • Marcus Furius Camillus (* um 446 v. Chr.; † 365 v. Chr.) war ein Politiker und Feldherr der römischen Republik, der auch „zweiter Gründer Roms“ genannt wird. Allerdings sind zahlreiche Einzelheiten seines Lebens von der späteren Überlieferung ausgeschmückt worden. Camillus war 403 v. Chr. Zensor und in den Jahren 401, 398, 394, 386, 384 und 381 v. Chr. Konsulartribun. Er soll außerdem zwischen 396 und 367 v. Chr. insgesamt fünfmal Diktator gewesen sein. Er starb der Überlieferung zufolge 365 v. Chr. an einer Seuche.
 • マルクス・フリウス・カミッルス(ラテン語: Marcus Furius Camillus, 紀元前446年 - 紀元前365年)は、共和政ローマの軍人・政治家。独裁官に5回推薦された。ロムルスに次ぐローマ第二の創建者と謳われる。
 • Marco Fúrio Camilo (em latim: Marcus Furius Camillus; 446 a.C. — 365 a.C.) foi um militar e político de ascendência patrícia que viveu nos inícios da República Romana. Segundo Tito Lívio e Plutarco, Camilo celebrou quatro triunfos, foi eleito ditador em cinco ocasiões, e foi honrado à sua morte com o título de Segundo Fundador de Roma.
 • Marco Furio Camillo (in latino Marcus Furius Camillus; 446 a.C. circa – 365 a.C.) è stato un politico e militare romano e uno statista di famiglia patrizia.Fu censore nel 403 a.C., celebrò il trionfo quattro volte, cinque volte fu dittatore e fu onorato con il titolo di Pater Patriae, Secondo fondatore di Roma.
 • Марк Фурий Камилл (лат. Marcus Furius Camillus), (ок. 447 — 365 гг. до н. э.) — римский государственный и военный деятель. Согласно Титу Ливию занимал ряд высших государственных должностей: был цензором в 403 г., 6 раз был военным трибуном с консульской властью (401, 398, 394, 386, 384 и 381 гг.), 5 раз назначался диктатором (396, 390, 389, 368 и 367 гг.), 4 раза удостаивался триумфа, трижды был интеррексом. За изгнание галлов получил титул «второго основателя Рима». Будучи патрицием, в борьбе патрициев и плебеев последовательно занимал сторону патрициев.Отцом Камилла был Луций Фурий Медуллин, военный трибун. В 396 году до н.э. Камилл захватил этрусский город Вейи, который был в осаде в течение 10 лет. После этого был обвинён в несправедливом разделе добычи. Считая данные обвинения несправедливыми, Камилл отправился в добровольное изгнание в город Ардея. В 387 г., когда он находился в изгнании, Рим был захвачен галлами под предводительством их вождя Бренна. Считается, что в это время Римская республика находилась на краю гибели. Камиллу предложили вернуться из изгнания и возглавить борьбу против галлов. Камилл был назначен диктатором. Он собирает войска в союзных городах и остатки Римской армии в Вейях и изгоняет галлов из Рима. Вскоре после этого римская армия под предводительством Камилла окончательно разбивает галльское войско.После разгрома галлов некоторая часть плебеев решила переселиться из опустошённого Рима в Вейи. Камилл убеждает их не делать этого, а, напротив, принять активное участие в восстановлении разрушенного Рима. Занимая сторону патрициев в их постоянной борьбе с плебеями, Камилл, однако, убедил их пойти на определённые уступки по отношению к плебеям.В дальнейшем, римская армия под предводительством Камилла вела успешные войны с эквами, вольсками и латинами. Когда галлы вновь вторглись в пределы Рима, Камилл был опять назначен диктатором в 367 г.. Римляне под его началом разгромили галлов в битве при Альбе. Спустя два года Камилл умер от чумы во время эпидемии.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:dynasty
dbpedia-owl:feat
 • -390:Sac de Rome
 • -396:Siège de Véies
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:otherFunction
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Camille, fresque deGhirlandaioau Palazzo Vecchio, Florence (1482-84)
dbpedia-owl:title
 • Homme politique romain
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 34735 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12375 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 116 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110207643 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:actuel
 • M. Furius Camillus II avec L. Valerius Potitus
 • M. Furius Camillus III avec C. Servilius Ahala
 • M. Furius Camillus IV avec L. Aemilius
 • M. Furius Camillus V avec T. Quinctius Pennus
 • M. Furius Camillus I avec P. Cornelius Maluginensis
prop-fr:après
 • A. Cornelius Cossus avec T. Quinctius Cincinnatus
 • L. Manlius Capitolinus avec L. Pinarius Nata
 • M. Furius Camillus II avec L. Valerius Potitus
 • M. Furius Camillus III avec C. Servilius Ahala
 • P. Manlius Capitolinus avec C. Licinius Stolon
prop-fr:autresFonctions
 • Dictateur en -396, -390, -389, -368 et -367
prop-fr:avant
 • M. Furius Camillus II avec L. Valerius Potitus
 • P. Cornelius Rutilus avec C. Servilius Structus
 • P. Manlius Capitolinus avec C. Licinius Stolon
 • T. Quinctius Cincinnatus avec A. Sempronius Atratinus
 • M. Furius Camillus I avec P. Cornelius Maluginensis
prop-fr:commons
 • Category:Marcus Furius Camillus
prop-fr:dateDeDécès
 • 365 (xsd:integer)
prop-fr:dateDeNaissance
 • v. 446 av. J.-C.
prop-fr:dynastie
 • Gens des Furii
prop-fr:faitsD'armes
 • -396 (xsd:integer)
 • -390 (xsd:integer)
prop-fr:fonction
 • Dictateur de la République romaine
prop-fr:lieuDeDécès
 • Rome
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Rome
 • Rome
prop-fr:liste
 • Liste de dictateurs romains
prop-fr:légende
 • Camille, fresque de Ghirlandaio au Palazzo Vecchio, Florence
prop-fr:nom
 • Marcus Furius Camillus
prop-fr:origine
prop-fr:tailleImage
 • 150 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Homme politique romain
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Marcus Furius Camillus
prop-fr:étatboîte
 • uncollapsed
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Marcus Furius Camillus dit Camille, est un général et homme d'État romain, né vers 446 av. J.-C., d'une famille patricienne sans renommée particulière, mort en 365 av. J.-C.. Plutarque a écrit sa vie, et Tite-Live le présente comme un des plus brillants chefs d’armée. Ses nombreuses victoires et sa prise de Veies, rivale étrusque de Rome, marquent le début de la lente expansion territoriale romaine.
 • Marco Furio Camilo (446? - 365 a. C.) fue un militar y político romano de ascendencia patricia que vivió en el marco de los inicios de la República Romana. Según Tito Livio y Plutarco, Camilo celebró cuatro triunfos, fue elegido dictador en cinco ocasiones, tribuno con poderes de cónsul en otras cuatro y fue honrado a su muerte con el título de Segundo Fundador de Roma.
 • Marc Furi Camil ( ?, 446 aC - ?, 365 aC), sovint esmentat simplement com a Camil, fou un magistrat romà, un dels més importants de la República romana.
 • Marcus Furius Camillus (ca. 446 – 365 BC) was a Roman soldier and statesman of patrician descent. According to Livy and Plutarch, Camillus triumphed four times, was five times dictator, and was honoured with the title of Second Founder of Rome.
 • Marko Furio Kamilo (K. a. 446-K. a. 365), jatorri patriziarreko militar eta politikari bat izan zen, Erromatar Errepublikaren hasiera inguruan bizi izan zena.
 • Марк Фурий Камил (на латински: Marcus Furius Camillus, ок. 446 г. пр.н.е. – 365 г. пр.н.е.) е римски военачалник и държавник от патрициански произход. Според Ливий и Плутарх, Камил триумфира четири пъти, пет пъти е диктатор, и е удостоен с титлата Втори основател на Рим.
 • Camillus, Marcus Furius (? – i. e. 364) római dictator, censor, hadvezér.
 • マルクス・フリウス・カミッルス(ラテン語: Marcus Furius Camillus, 紀元前446年 - 紀元前365年)は、共和政ローマの軍人・政治家。独裁官に5回推薦された。ロムルスに次ぐローマ第二の創建者と謳われる。
 • Marco Fúrio Camilo (em latim: Marcus Furius Camillus; 446 a.C. — 365 a.C.) foi um militar e político de ascendência patrícia que viveu nos inícios da República Romana. Segundo Tito Lívio e Plutarco, Camilo celebrou quatro triunfos, foi eleito ditador em cinco ocasiões, e foi honrado à sua morte com o título de Segundo Fundador de Roma.
 • Marco Furio Camillo (in latino Marcus Furius Camillus; 446 a.C. circa – 365 a.C.) è stato un politico e militare romano e uno statista di famiglia patrizia.Fu censore nel 403 a.C., celebrò il trionfo quattro volte, cinque volte fu dittatore e fu onorato con il titolo di Pater Patriae, Secondo fondatore di Roma.
 • Marek Furiusz Kamillus (Marcus Furius Camillus) (zm. 364 p.n.e.) - dowódca rzymski, sześciokrotny trybun wojskowy. Jego sukcesy na polu bitwy zaowocowały nadaniem mu przydomka - "drugiego założyciela Rzymu".Marek Kamillus przeszedł do historii jako wybitny dowódca. Odznaczył się w bitwie przeciwko Wolskom i Etruskom, w armii dyktatora Aulusa Postumiusa Tubertusa. W 396 p.n.e. mianowano go trybunem, a później dyktatorem podczas nowej wojny z Etruskami.
 • Марк Фурий Камилл (лат. Marcus Furius Camillus), (ок. 447 — 365 гг. до н. э.) — римский государственный и военный деятель. Согласно Титу Ливию занимал ряд высших государственных должностей: был цензором в 403 г., 6 раз был военным трибуном с консульской властью (401, 398, 394, 386, 384 и 381 гг.), 5 раз назначался диктатором (396, 390, 389, 368 и 367 гг.), 4 раза удостаивался триумфа, трижды был интеррексом. За изгнание галлов получил титул «второго основателя Рима».
 • Marcus Furius Camillus (circa 446- 365 v.Chr.) was een belangrijk Romeins staatsman en militair van Patricische afkomst. Volgens Livius was hij censor in 403 v.Chr., mocht vier keer een triomftocht houden en werd vijf keer tot dictator verkozen. Hij werd geëerd met de titel Tweede stichter van Rome.Camillus veroverde in 396 v.Chr. de Etruskische stad Veii, destijds de belangrijkste rivaliserende stad van het Rome, na een tien jaar durend belegering.
 • Marcus Furius Camillus (kolem 446 př. n. l. – 365 př. n. l.) byl římský politik a vojevůdce patricijského původu. Podle Livia byl Camillus v roce 403 př. n. l. zvolen cenzorem a šestkrát vykonával úřad vojenského tribuna s pravomocí konzula. Dále měl mezi léty 396 až 367 př. n. l. pětkrát zastávat funkci diktátora, ačkoli spolehlivě prokázány jsou pouze dvě jeho diktatury. Jeho spoluobčané mu měli za jeho zásluhy udělit titul „druhého zakladatele Říma“.
 • Marcus Furius Camillus (* um 446 v. Chr.; † 365 v. Chr.) war ein Politiker und Feldherr der römischen Republik, der auch „zweiter Gründer Roms“ genannt wird. Allerdings sind zahlreiche Einzelheiten seines Lebens von der späteren Überlieferung ausgeschmückt worden. Camillus war 403 v. Chr. Zensor und in den Jahren 401, 398, 394, 386, 384 und 381 v. Chr. Konsulartribun. Er soll außerdem zwischen 396 und 367 v. Chr. insgesamt fünfmal Diktator gewesen sein. Er starb der Überlieferung zufolge 365 v.
rdfs:label
 • Marcus Furius Camillus
 • Marc Furi Camil
 • Marco Furio Camillo
 • Marco Furio Camilo
 • Marco Fúrio Camilo
 • Marcus Furius Camillus
 • Marcus Furius Camillus
 • Marcus Furius Camillus
 • Marcus Furius Camillus
 • Marcus Furius Camillus
 • Marek Furiusz Kamillus
 • Marko Furio Kamilo
 • Марк Фурий Камил
 • Марк Фурий Камилл
 • マルクス・フリウス・カミルス
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Marcus Furius Camillus
is dbpedia-owl:commandant of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandant of
is prop-fr:constructeur of
is foaf:primaryTopic of