On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à une source toxique ou un contexte pathogène subi au cours de l'activité professionnelle. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Une lésion immédiatement consécutive à un événement précis est en général classée comme un accident du travail.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à une source toxique ou un contexte pathogène subi au cours de l'activité professionnelle. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Une lésion immédiatement consécutive à un événement précis est en général classée comme un accident du travail. Dans le cadre de la protection sociale, elle donne droit au versement de transferts sociaux.
 • Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, die durch die berufliche (versicherte) Tätigkeit verursacht worden ist und nach dem jeweils geltenden Recht auch formal als Berufskrankheit anerkannt ist. Typische Berufskrankheiten sind Lärmschwerhörigkeit, Hautkrankheiten, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats sowie Erkrankungen durch anorganische Stäube (Asbestose und Silikose). Psychische Erschöpfungszustände, wie das Burnout-Syndrom, psychische Störungen oder psychiatrische Erkrankungen zählen bislang nicht zu den Berufskrankheiten.Mehr als zwanzigtausend Menschen erkranken jährlich in den deutschsprachigen Staaten an Berufskrankheiten. Sie werden von den Unfallversicherungsträgern medizinisch rehabilitiert und finanziell entschädigt.
 • Se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley o el resto del Derecho. Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome del túnel carpiano, la exposición profesional a gérmenes patógenos y diversos tipos de cáncer, entre otras.En países como España y a efectos legales, se conoce como enfermedad profesional aquella que, además de tener su origen laboral, está incluida en una lista oficial publicada por el Ministerio de Trabajo y da, por tanto, derecho al cobro de las indemnizaciones oportunas.[cita requerida]La disciplina dedicada a su prevención es la higiene industrial; la medicina del trabajo se especializa en la curación y rehabilitación de los trabajadores afectados, y la ergonomía y psicosociología se encarga del diseño productivo de los ambientes de trabajo para adaptarlos a las capacidades de los seres humanos.Las enfermedades profesionales, junto con los accidentes de trabajo, se conocen como contingencias profesionales, frente a las contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral).
 • Meslek hastalığı, belirli bir meslek ya da sanayi kolunda çalışanlarda, işin niteliğinden ya da çalışma koşullarından dolayı, bedensel ya da ruhsal bütünlüğün bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların ortak adı. İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki temel fark, ilkinde ani bir gelişmeye yol açan bir olay bulunmasına karşılık, ikincisinde sağlığın tedrici bir gelişme sonucunda bozulmasıdır. Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik seyirli hastalıklardır ve uzun süreli etkilenme sonucunda meydana gelir. Bu yüzden meslek hastalığı tanımında bazı mesleklerde çalışıyor olmanın yanı sıra, belirli bir işyerinde uzunca bir süreden beri çalışıyor olma özelliği yer almalıdır.
 • 職業病(しょくぎょうびょう)とは、特定の職業に従事することにより罹る、もしくは罹る確率の非常に高くなる病気の総称である。医学用語では「職業性疾病」、労働基準法では「業務上疾病」と表現される。また転じて、特定の役務を行なう人に降りかかる災難を指す場合もあるほか、特定の職業に就く人に顕著に見られる問題のある傾向も、この言葉で形容する場合がある。
 • 직업병(職業病, occupational disease)은 특정 직업에 공유한 조건의 직업에 종사하는 동안 발생하는 질병의 정상적으로 종사하고 있는 동안 불가피하게 발생되거나 모든 종사자에게 발생할 가능성이 있는 질병이다.
 • Doença ocupacional é designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Elas se dividem em doenças profissionais ou tecnopatias, que são causadas por fatores inerentes à atividade laboral, e doenças do trabalho ou mesopatias, que são causadas pelas circunstâncias do trabalho. As primeiras possuem nexo causal presumido, mas nas segundas a relação com o trabalho deve ser comprovada.As mais comuns são doenças do sistema respiratório e da pele. Os cuidados são essencialmente preventivos, pois a maioria das doenças ocupacionais são de difícil tratamento. Exemplos: Asma ocupacional,silicose, asbestose, dermatite de contato, câncer de pele ocupacional.Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto acima do limite permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou radioativos, sem proteção compatível com o risco envolvido. Essa proteção pode ser na forma de equipamento de proteção coletiva (EPC) ou equipamento de proteção individual (EPI). Existem também medidas administrativas/organizacionais capazes de reduzir os riscos. As principais vias de absorção de agentes nocivos são a pele e os pulmões.No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios.(Adelmo e Alysson)
 • Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach, a ich przebieg i leczenie jest równie długotrwałe. Są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe i często prowadzą do trwałej utraty zdrowia. Chorobami zawodowymi mogą być zarówno takie, które dotykają w różnym stopniu całość populacji, jak również choroby charakterystyczne - występujące tylko (lub głównie) w wybranych grupach zawodowych.Zgodnie z art. 4 Ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w polskim prawie za choroby zawodowe uważa się jedynie choroby określone w wykazie chorób zawodowych określonym rozporządzeniem Rady Ministrów. Do chorób zawodowych zalicza się m.in.: choroba mikrofalowa gorączka metaliczna ołowica pylica rozedma płuc zespół cieśni nadgarstka
 • El terme malaltia professional és aquella que atempta contra la salut del treballador, aquesta expressió sovint es redueix als de l'exposició a una font de tòxics o patògens patits durant l'ocupació laboral. Aquesta exposició es repeteix diverses vegades abans que apareguin els primers símptomes. En el cas immediatament després d'una lesió en un esdeveniment específic es classifica generalment com un accident de treball. S'anomena malaltia professional a aquella malaltia de treball adquirida en el lloc de treball par part d'un treballador per compte aliè. Com a exemples de malalties professionals recollides en la legislació hi ha la pneumoconiosi, l'alveolitis al·lèrgica, la lumbàlgia, la síndrome del túnel carpià, l' exposició professional a gèrmens patògens i diversos tipus de càncer, entre altres.En països com Espanya, i a efectes legals, es reconeix com malatia professional aquella que a més de tenir el seu origen laboral, està inclosa en una llista oficial publicada pel Ministeri de Treball i que dóna, per tant el dret al cobrament de les indemnitzacions corresponents. La disciplina dedicada a la prevenció de les malalties professionals és la higiene industrial; la medicina del treball s'especialitza en el guariment i rhabilitació dels treballadors afectats mentre que l'ergonomia s'encarrega dels disseny productiu dels ambients de treball per tal d'adaptar-ls a les capacitats dels èssers humans.El 19 de setembre de 2003, la Comissió Europea va adoptar una Recomanació (2003/670/CE, DO L238 de 25 de setembre de 2003), relativa a la llista europea de malalties professionals
 • Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. Voorbeelden van deze ziektes zijn pneumoconiose of stoflong bij mijnwerkers, asbestose en mesothelioom bij arbeiders uit de asbest-industrie, bepaalde vormen van kanker bij arbeiders uit de chemische industrie, de schildersziekte door het werken met vluchtige organische stoffen (V.O.S.) en besmettelijke ziektes zoals Hepatitis of hiv bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk. Beroepsziekten komen zowel voort uit het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer als in het geval van RSI, waarvan het bekendste voorbeeld de muisarm is. Hoewel bij vele andere ziektes het verband met het beroep direct duidelijk is, mag niet altijd van een beroepsziekte worden gesproken. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde “managerziekte”: nerveuze klachten in combinatie met lichamelijke aandoeningen.Als gevolg van betere hygiëne en veiligheidseisen nemen beroepsziektes af. Een landelijk kenniscentrum in Nederland dat zich bezighoudt met beroepsziektes is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit kenniscentrum is gevestigd in Amsterdam.
 • An occupational disease is any chronic ailment that occurs as a result of work or occupational activity. It is an aspect of occupational safety and health. An occupational disease is typically identified when it is shown that it is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations. The first such disease to be recognised, squamous-cell carcinoma of the scrotum, was identified in chimney sweep boys by Sir Percival Pott in 1775. Occupational hazards that are of a traumatic nature (such as falls by roofers) are not considered to be occupational diseases.Under the law of workers' compensation in many jurisdictions, there is a presumption that specific disease are caused by the worker being in the work environment and the burden is on the employer or insurer to show that the disease came about from another cause. Diseases compensated by national workers compensation authorities are often termed occupational diseases. However, many countries do not offer compensations for certain diseases like musculoskeletal disorders caused by work (e.g. in Norway). Therefore the term work-related diseases is utilized to describe diseases of occupational origin. This term however would then include both compensable and non-compensable diseases that have occupational origins.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1350091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16449 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 56 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103913103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à une source toxique ou un contexte pathogène subi au cours de l'activité professionnelle. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Une lésion immédiatement consécutive à un événement précis est en général classée comme un accident du travail.
 • 職業病(しょくぎょうびょう)とは、特定の職業に従事することにより罹る、もしくは罹る確率の非常に高くなる病気の総称である。医学用語では「職業性疾病」、労働基準法では「業務上疾病」と表現される。また転じて、特定の役務を行なう人に降りかかる災難を指す場合もあるほか、特定の職業に就く人に顕著に見られる問題のある傾向も、この言葉で形容する場合がある。
 • 직업병(職業病, occupational disease)은 특정 직업에 공유한 조건의 직업에 종사하는 동안 발생하는 질병의 정상적으로 종사하고 있는 동안 불가피하게 발생되거나 모든 종사자에게 발생할 가능성이 있는 질병이다.
 • Meslek hastalığı, belirli bir meslek ya da sanayi kolunda çalışanlarda, işin niteliğinden ya da çalışma koşullarından dolayı, bedensel ya da ruhsal bütünlüğün bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların ortak adı. İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki temel fark, ilkinde ani bir gelişmeye yol açan bir olay bulunmasına karşılık, ikincisinde sağlığın tedrici bir gelişme sonucunda bozulmasıdır.
 • Se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley o el resto del Derecho.
 • Doença ocupacional é designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Elas se dividem em doenças profissionais ou tecnopatias, que são causadas por fatores inerentes à atividade laboral, e doenças do trabalho ou mesopatias, que são causadas pelas circunstâncias do trabalho.
 • An occupational disease is any chronic ailment that occurs as a result of work or occupational activity. It is an aspect of occupational safety and health. An occupational disease is typically identified when it is shown that it is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations. The first such disease to be recognised, squamous-cell carcinoma of the scrotum, was identified in chimney sweep boys by Sir Percival Pott in 1775.
 • La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
 • El terme malaltia professional és aquella que atempta contra la salut del treballador, aquesta expressió sovint es redueix als de l'exposició a una font de tòxics o patògens patits durant l'ocupació laboral. Aquesta exposició es repeteix diverses vegades abans que apareguin els primers símptomes. En el cas immediatament després d'una lesió en un esdeveniment específic es classifica generalment com un accident de treball.
 • Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu.
 • Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).
 • Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, die durch die berufliche (versicherte) Tätigkeit verursacht worden ist und nach dem jeweils geltenden Recht auch formal als Berufskrankheit anerkannt ist. Typische Berufskrankheiten sind Lärmschwerhörigkeit, Hautkrankheiten, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats sowie Erkrankungen durch anorganische Stäube (Asbestose und Silikose).
rdfs:label
 • Maladie professionnelle
 • Beroepsziekte
 • Berufskrankheit
 • Choroby zawodowe
 • Doença ocupacional
 • Enfermedad profesional
 • Malaltia professional
 • Malattia professionale
 • Meslek hastalığı
 • Occupational disease
 • 職業病
 • 직업병
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of