La maladie du balai de sorcière est le nom de différentes maladies s'attaquant à différents types de végétaux. Elles peuvent être provoquées par des champignons, des phytoplasmes ou des plantes supérieures.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La maladie du balai de sorcière est le nom de différentes maladies s'attaquant à différents types de végétaux. Elles peuvent être provoquées par des champignons, des phytoplasmes ou des plantes supérieures.
 • Czarcia miotła – rodzaj potworności roślin objawiający się powstaniem wyrośla, będącego gęstym skupieniem silnie rozgałęzionych, nienormalnie rozwiniętych pędów płonnych. Czarcie miotły występują na drzewach i krzewach – zarówno liściastych, jak i iglastych. Na jednym drzewie czy krzewie może występować więcej niż jedna, przy czym liczniej występując mogą spowodować obumarcie rośliny. Powstają wskutek zahamowania rozwoju pędu głównego i patologicznego rozwoju wszystkich pąków bocznych (normalnie rozwijają się tylko niektóre z nich). Bezpośrednimi przyczynami takiego zaburzonego rozwoju pędów są: infekcje grzybowe (powodowane m.in. przez szpetkowce i rdzowce), bakteryjne lub wirusowe, mutacje w merystemie wierzchołkowym pędów.Czarcie miotły wywoływane przez organizmy pasożytnicze bywają zaliczane do galasów typu organoidowego, tj. będących rozpoznawalnymi organami.Do znanych czynników inicjujących powstawanie czarcich mioteł należy grzyb Melampsorella caryophyllacearum powodujący powstawanie czarciej miotły u jodły i szpetczaki z rodzaju Taphrina tworzące wyrośla na brzozach. Sadzonki z pędów pobranych z czarcich mioteł spowodowanych przez mutacje zachowują specyficzny sposób wzrostu i wykorzystywane są przez szkółkarzy do otrzymywania nowych odmian. Przykładem jest np. kultywar świerka pospolitego Picea abies 'Little Gem', otrzymany z czarciej miotły świerka odmiany 'Nidiformis'. Niektórzy szkółkarze uzyskane w ten sposób kultywary poddają ochronie patentowej. W leśnictwie czarcie miotły nie powodują istotnych szkód ze względu na sporadyczność występowania== Przypisy ==
 • Ведьмины мётлы — фрагменты кроны (локальные системы ветвления) с аномальным морфогенезом. Причинами их возникновения являются соматические мутации и различные патологии характеризующиеся образованием многочисленных тонких побегов, чаще бесплодных, прорастающих обычно из спящих почек. Обильное ветвление приводит к образованию множества укороченных ветвей с недоразвитыми листьями, которые часто формируют плотные скопления в виде шара или бесформенные. Дерево с ведьминой метлой представляет собой химеру.Это явление встречается практически у всех древесных растений, однако, вопрос о его природе до сих пор окончательно не решён. Классическая точка зрения, отраженная в учебниках по лесной фитопатологии, состоитв том, что ведьмина метла имеет патологическое происхождение и вызывается различными видами ржавчинных грибов. Результатом жизнедеятельности гриба является аномальное разрастание тканей побега и изменение характера морфогенеза. Патогеном, вызывающим образование ведьминой метлы, могут быть также и различные микроорганизмы, например микоплазмы. Ведьмины мётлы вишни, сливы, берёзы могут вызываться отдельными видами аскомицетов, бука — грибами рода Тафрина (Taphrina); на картофеле — вирусами. Кроме явно патологических встречаются и принципиально иные ведьмины мётлы. Они отличаются нормальной жизнеспособностью, высокой долговечностью, спорадическим распространением, и полным отсутствием каких-либо патогенов илиследов их жизнедеятельности; поэтому, возможно, являются соматическими мутациями. Мутации представляют собой структурные изменения генотипа и являются основой наследственной изменчивости. Поэтому они играют решающую роль в видообразовании и выведении сортов.Некоторые клоны ведьминых мётел хвойных растений используются в селекционных программах и создании декоративных сортов так как отличаются ценными свойствами: высокой жизнеспособностью, замедленным ростом, скороплодностью, обильным плодоношением. В семенном потомстве ведьминых мётел, полученном от разных видов хвойных (Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica Du Tour, Pinus sylvestris L. и др.), происходит расщепление — часть сеянцев имеет обычный для данного вида хвойных габитус, а другая часть сеянцев становится обильно ветвящимися карликами.У растений сосны обыкновенной с ведьминой метлой число геномных и хромосомных мутаций выше, чем у нормальных деревьев. Деревья с «ведьминой метлой» в отдельных случаях содержат триплоидные и тетраплоидные клетки. В митозе отмечены отстающие и хаотически расходящиеся хромосомы, мосты, с-митоз. Сосны с ведьминой метлой отличается ещё большей активностью ядрышкообразующих зон, а также нарушением структуры и функций ядрышек в интерфазных ядрах. Были обнаружены аномальные формы ядрышек и так называемое «остаточное ядрышко» в метафазе митоза. Подобные аномалии описаны у древесных растений в зоне Чернобыля. Они могут возникать под действием каких-либо стрессовых факторов.
 • A witch's broom or witches' broom is a disease or deformity in a woody plant, typically a tree, where the natural structure of the plant is changed. A dense mass of shoots grows from a single point, with the resulting structure resembling a broom or a bird's nest.Witch-broom disease caused by phytoplasmas is economically important in a number of crop plants, including the cocoa tree Theobroma cacao,jujube (Ziziphus jujuba) and the timber tree Melia azedarach.
 • Čarověník je chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina na stromech a keřích, která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami, často odlišného zabarvení, tvaru a uspořádání olistění (jehlic).Netypický růst částí rostlin může být vyvolán onemocněním, která způsobují např. rez jedlová (Melampsorella caryophyllacearum), vřeckaté houby rodu kadeřavka (Taphrina), roztoči, viry a j. Pokud se tyto postižené části rostliny chorobě či škůdci neubrání, většinou hynou.Čarověníky vzniklé mutacemi bývají životné, schopné vegetativního množení. Změny zapříčiněné tzv. pupenovými mutacemi jsou dědičné a je jim přisuzován velký význam v evoluci, i když se semeny množí spíše jen výjimečně. Čarověníky lze množit a zachovávat roubováním, přičemž si zachovávají svůj zvláštní charakter. Vznikají tak zakrslé stromky podobné bonsajím, které však ani po vysazení do volné půdy nevyrostou do větších rozměrů. Jsou proto mimořádně vhodné do skalek a malých zahrad. Díky hustější koruně (zvýšená vlhkost, horší přístup slunce a větru) a případně i typické primární nákaze jsou v některých případech náchylnější k různým onemocněním a je třeba je v případě viditelných problémů (nejčastěji schnoucí jehličí) chemicky či jinak ošetřovat. Většinou ale zvláštní péči nevyžadují. Nejčastější pěstitelskou chybou je pro daný druh nevyhovující pH půdy, který brání asimilaci živin.V různých regionech byl tradičně čarověníkům přičítán magický charakter, přinášely tu štěstí, tu smůlu, věřilo se, že vznikají po zásahu stromu bleskem, což v ojedinělých případech může být i pravda.
 • O termo vassoura-de-bruxa é aplicado a um tipo de doença ou sintoma de doença de plantas em que ocorre um desenvolvimento anormal do tecido meristemático ou superbrotamento. Embora a vassoura-de-bruxa ocorra em muitas espécies de plantas de famílias diferentes e possa ser causado por diversos tipos de patógenos (vírus, fitoplasmas ou fungos), a mais conhecida dentre elas é a que afeta o cacaueiro. A Vassoura-de-bruxa do cacaueiro é uma doença dos cacaueiros causada por um fungo basidiomiceto Moniliophtora perniciosa Stahel Aime & Phillips-Mora. É uma das doenças de maior impacto econômico nos países produtores de cacau da América do Sul e das ilhas do Caribe. M. perniciosa ataca as regiões meristemáticas do cacaueiro, principalmente frutos, brotos e almofadas florais, ocasionando queda acentuada na produção, provocando o desenvolvimento anormal, seguido de morte, das partes infectadas.Atualmente, a doença constitui o maior problema fitopatológico do estado da Bahia e, talvez, do Brasil. A doença é originária da bacia amazônica e só foi detectada no sul da Bahia (Microrregião de Ilhéus-Itabuna) em 1989. De 1991 para 2000 o Brasil teve sua produção anual reduzida de 320,5 mil toneladas para 191,1 mil toneladas, caindo a sua participação no mercado internacional de 14,8% para 4%. Esse quadro, associado aos baixos preços do produto praticados no momento da introdução da doença, tem fragilizado consideravelmente a situação sócio-econômica e o equilíbrio ecológico das regiões produtoras do cacau no país, onde cerca de 2,5 milhões de pessoas dependem dessa atividade . Este problema atinge o Brasil como um todo ao afetar toda a cadeia produtiva de cacau. Devido à drástica redução na produção de cacau, o Brasil hoje deve importar este produto para assim suprir sua demanda interna, incrementando os custos de produção de chocolate e aumentando os riscos de ingresso de outras doenças.Devido à grande importância econômica da vassoura-de-bruxa, numerosos esforços têm sido envidados na tentativa de estabelecer um plano de controle efetivo e economicamente viável para esta doença. Destas estratégias de controle, a considerada como mais promissora é o plantio de mudas resistentes à doença, prática que vem sendo largamente adotada no sul da Bahia. Porém, no Equador demonstrou-se que variedades resistentes podem tornar-se suscetíveis ao longo de várias gerações e um estudo recente demonstrou que a variabilidade genética de M. perniciosa na Bahia é muito baixa quando comparada àquela encontrada na região amazônica, mostrando apenas a existência de dois genótipos do patógeno na Bahia; estes resultados indicam que estes clones resistentes podem ser muito sensíveis a novas introduções do fungo provenientes da Amazônia. Além disso, o cacau apresenta problema de incompatibilidade sexual. Com a clonagem, tem sido uma observação recorrente no sul da Bahia a existência de plantas com forte floração, mas que não frutificam. Em conjunção com esse fato, muitos dos clones distribuídos não apresentam as qualidades agronômicas ideais para o plantio, tendo sido a sua seleção feita baseada apenas na resistência à doença.Com esse objetivo foi lançado um Programa do de sequenciação do Genoma da Vassoura-de-Bruxa. Este programa visa coordenar um conjunto de pesquisas de diferentes áreas, como biologia celular, morfologia, bioquímica, fisiologia vegetal e genética molecular, tendo os diversos pesquisadores envolvidos o apoio de um banco de dados de seqüências genômicas e de cDNA do fungo. O programa tem também um forte viés pragmático, visando primariamente a utilização do conhecimento para intervir no problema.
 • てんぐ巣病(てんぐすびょう)とは植物病害の一種で、植物(多くは樹木)の茎・枝が異常に密生する奇形症状を示すものの総称である。高い木の上に巣のような形ができるためこの名がある。英語ではwitch's broom もしくはwitches' broom(魔女のほうき)という。直接の原因としては、植物ホルモンの異常が考えられる。通常は、頂芽から出るオーキシンがその下の腋芽の生長を抑えている(頂芽優勢)。しかしオーキシンに拮抗するサイトカイニンの量が多くなると、多くの芽が一度に生長することとなり、天狗巣症状が現れる。これを起こす原因は様々で、菌類、昆虫、線虫、ファイトプラズマ、ウイルスなどがある。特に子嚢菌類タフリナ科に属するサクラのてんぐ巣病菌 (Taphrina wiesneri) がよく知られる。日本では、他にバッカクキン科の糸状菌・タケのてんぐ巣病菌 (Aciculosporium take) もタケノコの生産に支障をきたすために問題化している。
 • Hexenbesen oder auch Donnerbüsche werden kugelige und buschige Verwachsungen in den Kronen zumeist von Tannen und Birken genannt.
 • Een heksenbezem is een vorm van woekering, waarbij uit een enkele groeitop zich een grote hoeveelheid groeitoppen ontwikkelen. De ziekte komt in veel verschillende plantensoorten voor en kan veroorzaakt worden door een aantal verschillende organismen. Meestal zijn dat Mycoplasma 's, soms schimmels.In Nederland zijn heksenbezems vaak in berkenbomen (Betula pendula) te zien, waarbij de plant in een enkele tak een groot aantal zijtakjes maakt, zodat met name in de herfst en winter een opvallende dichtere structuur in het silhouet van de boom te zien is. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de schimmel Taphrina betulina (synoniem: Exoascus betulini). Men zou de ziekte bij oppervlakkige beschouwing voor een vogelnest kunnen houden. Aangetaste bomen kunnen van een tot soms tientallen aangedane takken hebben.
 • A boszorkányseprű (vagy bábaseprő) fás szárú növények, tipikusan fák betegsége vagy elváltozása, ami a növény természetes szerkezetének megváltozásával jár. Egy pontból hajtások sűrű tömege ágazik ki (bokros sarjadzás); általában a hajtások rövidebbek, a levelek kisebbek, zsúfoltabbak mint a fa egészséges részén. A létrejött struktúra seprűre vagy madárfészekre emlékeztet.Okozója a Taphrina cerasi (Fuck.) Sad. és a Taphrina insititiae (Sadeb.) Johans gombák. A megtelepedés helyén a gally megvastagszik, majd az általuk kibocsátott mérgező ingeranyagok hatására alakul ki a jellegzetes képződmény. A kórokozó a micelliumaival (a gomba tenyésztestét felépítő sejtfonalak szövedéke) telel át. A fertőzés a rügyeken keresztül a leveleken megjelenő liszt szerű bevonatból képződő aszkospórákkal történik. Jellegzetes szénaillata a gomba által termelt kumarin szerű anyagtól származik.Egy példa erre a torzulásra, amikor a citokinin fitohormon avatkozik be egy auxin-szabályozott rügy fejlődésébe. Általában az auxin megakadályozza, hogy a másodlagos, harmadlagos stb. csúcsok túl nagyra nőjenek, de a citokinin feloldja ezt a gátló hatást, így a csúcsok boszorkányseprűvé fejlődhetnek.A boszorkányseprű növekedése több évig is eltarthat. Sokfajta élőlény kiválthatja őket, pl. gombák, rovarok, fagyöngy vagy Arceuthobium, atkák, fonálférgek, fitoplazmák vagy vírusok. Néha az emberi tényező is szerepet kap, például a fa nem megfelelő metszése után az fogékonyabbá válhat a betegségre.A boszorkányseprűket különböző állatok fészkelésre is felhasználják, köztük pl. az északi repülőmókus (Glaucomys sabrinus) is.A dísznövénykertészetben is hasznosítják de a mutáció hatása nem tartós, és a hajtás egy idő után „visszamutál” az eredeti habitusra. Dugványozással vagy oltással elszaporítva számos dekoratív, kerti változatot hoztak már létre. Ilyen a törpe növekedésű fenyőfajták legnagyobb része. Az eredeti habitus visszaállására példa egy - Bánó István által szelektált - törpe lucfajta (Picea abies ’Kámoni’).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1113834 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2290 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 17 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106473325 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La maladie du balai de sorcière est le nom de différentes maladies s'attaquant à différents types de végétaux. Elles peuvent être provoquées par des champignons, des phytoplasmes ou des plantes supérieures.
 • A witch's broom or witches' broom is a disease or deformity in a woody plant, typically a tree, where the natural structure of the plant is changed. A dense mass of shoots grows from a single point, with the resulting structure resembling a broom or a bird's nest.Witch-broom disease caused by phytoplasmas is economically important in a number of crop plants, including the cocoa tree Theobroma cacao,jujube (Ziziphus jujuba) and the timber tree Melia azedarach.
 • てんぐ巣病(てんぐすびょう)とは植物病害の一種で、植物(多くは樹木)の茎・枝が異常に密生する奇形症状を示すものの総称である。高い木の上に巣のような形ができるためこの名がある。英語ではwitch's broom もしくはwitches' broom(魔女のほうき)という。直接の原因としては、植物ホルモンの異常が考えられる。通常は、頂芽から出るオーキシンがその下の腋芽の生長を抑えている(頂芽優勢)。しかしオーキシンに拮抗するサイトカイニンの量が多くなると、多くの芽が一度に生長することとなり、天狗巣症状が現れる。これを起こす原因は様々で、菌類、昆虫、線虫、ファイトプラズマ、ウイルスなどがある。特に子嚢菌類タフリナ科に属するサクラのてんぐ巣病菌 (Taphrina wiesneri) がよく知られる。日本では、他にバッカクキン科の糸状菌・タケのてんぐ巣病菌 (Aciculosporium take) もタケノコの生産に支障をきたすために問題化している。
 • Hexenbesen oder auch Donnerbüsche werden kugelige und buschige Verwachsungen in den Kronen zumeist von Tannen und Birken genannt.
 • Czarcia miotła – rodzaj potworności roślin objawiający się powstaniem wyrośla, będącego gęstym skupieniem silnie rozgałęzionych, nienormalnie rozwiniętych pędów płonnych. Czarcie miotły występują na drzewach i krzewach – zarówno liściastych, jak i iglastych. Na jednym drzewie czy krzewie może występować więcej niż jedna, przy czym liczniej występując mogą spowodować obumarcie rośliny.
 • O termo vassoura-de-bruxa é aplicado a um tipo de doença ou sintoma de doença de plantas em que ocorre um desenvolvimento anormal do tecido meristemático ou superbrotamento. Embora a vassoura-de-bruxa ocorra em muitas espécies de plantas de famílias diferentes e possa ser causado por diversos tipos de patógenos (vírus, fitoplasmas ou fungos), a mais conhecida dentre elas é a que afeta o cacaueiro.
 • Ведьмины мётлы — фрагменты кроны (локальные системы ветвления) с аномальным морфогенезом. Причинами их возникновения являются соматические мутации и различные патологии характеризующиеся образованием многочисленных тонких побегов, чаще бесплодных, прорастающих обычно из спящих почек. Обильное ветвление приводит к образованию множества укороченных ветвей с недоразвитыми листьями, которые часто формируют плотные скопления в виде шара или бесформенные.
 • Een heksenbezem is een vorm van woekering, waarbij uit een enkele groeitop zich een grote hoeveelheid groeitoppen ontwikkelen. De ziekte komt in veel verschillende plantensoorten voor en kan veroorzaakt worden door een aantal verschillende organismen.
 • A boszorkányseprű (vagy bábaseprő) fás szárú növények, tipikusan fák betegsége vagy elváltozása, ami a növény természetes szerkezetének megváltozásával jár. Egy pontból hajtások sűrű tömege ágazik ki (bokros sarjadzás); általában a hajtások rövidebbek, a levelek kisebbek, zsúfoltabbak mint a fa egészséges részén. A létrejött struktúra seprűre vagy madárfészekre emlékeztet.Okozója a Taphrina cerasi (Fuck.) Sad. és a Taphrina insititiae (Sadeb.) Johans gombák.
 • Čarověník je chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina na stromech a keřích, která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami, často odlišného zabarvení, tvaru a uspořádání olistění (jehlic).Netypický růst částí rostlin může být vyvolán onemocněním, která způsobují např. rez jedlová (Melampsorella caryophyllacearum), vřeckaté houby rodu kadeřavka (Taphrina), roztoči, viry a j.
rdfs:label
 • Maladie du balai de sorcière
 • Boszorkányseprű
 • Czarcia miotła
 • Heksenbezem
 • Hexenbesen (Biologie)
 • Vassoura-de-bruxa
 • Witch's broom
 • Čarověník
 • Ведьмины мётлы
 • てんぐ巣病
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of